Звіт про патентно-ліцензійну діяльність кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського за 2007 рік icon

Звіт про патентно-ліцензійну діяльність кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського за 2007 рік
Скачати 351.4 Kb.
НазваЗвіт про патентно-ліцензійну діяльність кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського за 2007 рік
Дата15.09.2012
Розмір351.4 Kb.
ТипЗвіт


По п.8


ЗВІТ ПРО ПАТЕНТНО-ЛІЦЕНЗІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

КРИМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ім. С.І. ГЕОРГІЄВСЬКОГО

ЗА 2007 РІК

Перелік поданих заявок на об’ єкти промислової власності (назва, держава, до якої подано заявку, № заявки, дата пріоритету, автори-винахідники)

Перелік одержаних охоронних документів на об’єкти промислової властності (назва, вид та № документа, держава патентування, автори-винахідники, патентовласник)

Відо-мості

про

НОУ-ХАУ

Відомості про

обїекти автор-ського права

(назва, № сві-

доцтва, автори)

Відомо-сті про пердачу прав та

ліцен-зійні договори

(№ охоронного докуме-та,назва,

№ дого-вору,

дата уклдан-ня, ліцензіар, лі-цензіат)

НДР, в процесі виконання якої створено об’єкт інтелектуальної

(промислової) власності

(назва, шіфр, строки завершення, джерела фінансування)

1

2

3

4

5

6

1. Спосіб визначення глікозування імуноглобулінів

держава: Україна

№ заявки u200704768

дата пріоритету 27.04.2007 р.

Автори: Петросян А.М.


2. Спосіб оцінки стану слизистої оболонки шлунку у хворих з гастродуоденальною патологією

держава: Україна

№ заявки u200705991

дата пріоритету 30.05.2007 р.

Автори: Анисимова Л.В., Кубишкін А.В., Харченко В.З., Кривий В.В.


3. Спосіб лікування радіаційного ураження, обтяженого розвитком реперфузійного синдрому

держава: Україна

№ заявки u200705993

дата пріоритету 30.05.2007 р.

Автори: Харченко В.З., Алієв Л.Л., Кубишкін А.В., Опришко В.В.


4. Спосіб прогнозування віддалених метастазів при раку шлунка

держава: Україна

№ заявки u 200709633

дата пріоритету 27.08.2007 р.

Автори: Харченко В.З., Петросян А.М.


5. Спосіб визначення активності макрофагальної еластази

держава: Україна

№ заявки u 200709631

дата пріоритету 27.08.2007 р.

Автори: Кубишкін А.В., Пальона Ю.В., Фомочкіна І.І.


6. Спосіб корекції порушень у системі протеолітичних ферментів ті їх інгібіторів при дії гамма-опромінення

держава: Україна

№ заявки u 200608924

відправлено 10.08.2006

Автори: Пальона Ю.В., Харченко В.З., Темурьянц Н.А., Чуян Е.Н.


1. Спосіб визначення глікозування імуноглобулінів

Патент України на корисну модель № 26221 U

опубл. 10.09.2007

в Бюл. № 14

Автори: Петросян А.М.

Патентовласник: КДМУ


2. Спосіб оцінки стану слизистої оболонки шлунку у хворих з гастродуоденальною патологією

Патент України на корисну модель № 26332 U

опубл. 10.09.2007

в Бюл. № 14

Автори: Анисимова Л.В., Кубишкін А.В., Харченко В.З., Кривий В.В.

Патентовласник: КДМУ


3. Спосіб лікування радіаційного ураження, обтяженого розвитком репер фузійного синдрому

Патент України на корисну модель № 26333 U

опубл. 10.09.2007

в Бюл. № 14

Автори: Харченко В.З., Алієв Л.Л., Кубишкін А.В., Опришко В.В.

Патентовласник: КДМУ


4. Спосіб корекції порушень у системі протеолітичних ферментів ті їх інгібіторів при дії гамма-опромінення

Патент України на корисну модель № 20822 U

опубл. 15.02.2007

в Бюл. № 2

Автори: Пальона Ю.В., Харченко В.З., Темурьянц Н.А., Чуян Е.Н.


5.Спосіб прогнозування віддалених метастазів при раку шлунка

Патент України на корисну модель № 28915 U

опубл. 25.12.2006

в Бюл. № 19

Автори: Харченко В.З., Петросян А.М.

Патентовласник: КДМУ


6.Спосіб визначення активності макрофагальної еластази

Патент України на корисну модель № 28914 U

опубл. 25.12.2006

в Бюл. № 19

Автори: Кубишкін А.В., Пальона Ю.В., Фомочкіна І.І.

Патентовласник: КДМУНе

реєстр-рува-лися


1.Книга “Handbook of General and Clinical Pathophysiology”

Свідоцтво

№ 14271

Автор: Кубишкін А.В.


Розробка підходів до оценки патогенетичної ролі тканинних протеїназ і Ії інгібіторів при системних і локальних патологічних процесах

Шифр 02/07

Державний реєстраційний номер НДР

0107U001255

(2007-2009 р.р.), ініціативна

Кафедра патологічної фізіології

Керівник НДР

професор Харченко В.З.


Розробка метода ідентифікації

модифікованих при злоякісних новоутвореннях імуноглобулінів людини

Державний реєстраційний номер НДР

0103U004375

(2003-2007 р.р.), ініціативна

лаборат. експеримен. патології, лектиногістохімії і біотехнології

ЦНДЛ

Керівник НДР,

професор Єфетов К.О.7. Спосіб фарбування гістологічних зрізів свіжо-замороженої тканини

держава: Україна

№ заявки u200705992

дата пріоритету 30.05.2007 р.

Автор: Загорулько О.К.


8. Спосіб одержання препарату екзогенного сурфактанта з легенів тварин

держава: Україна

№ заявки u200607138

дата пріоритету 26.06.2006 р.

Автори: Новиков Н.Ю., Загорулько О.К.7.Ваккуумно-компресійна уста-новка для отримання бронхо-альвеолярного лаваша

Патент України на корисну модель № 20135 U

опубл. 15.01.2007

в Бюл. № 1

Автор: Загорулько О.К.

Патентовласник: КДМУ


8.Спосіб фарбування гістологічних зрізів свіжо-замороженої тканини

Патент України на корисну модель № 27251 U

опубл. 25.10.2007

в Бюл. № 17

Автор: Загорулько О.К.

Патентовласник: КДМУ


9. Спосіб одержання препарату екзогенного сурфактанта з легенів тварин

Патент України на корисну модель № 20098 U

опубл. 15.01.2007

в Бюл. № 1

Автори: Новиков Н.Ю., Загорулько О.К.

Патентовласник: КДМУНе

реєстр-рува-лися

2. Науковий твір

“Схема получения бронхо-альвеолярного защитного комплекса по методу А.К.Загорулько”

Свідоцтво

№ 16193

Автор: Загорулько А.К.

Впровадження в практику охорони здоров’я України методу замісної сурфактантної терапії бронхолегеневих захворювань й морфофункціональна оцінка його ефективності

Шифр 02.6

Державний реєстраційний номер НДР

0101U003435

(2002-2006 р.р.), ініціативна

Кафедра патологічної анатомії Керівник НДР

професор Загорулько О.К.


Розробка й впровадження в практику охорони здоров`я України методу замісної сурфактантної терапії

бронхолегеневих захворювань і морфофункціональна оцінка його ефективності

Шифр 02/07

Державний реєстраційний номер НДР

0107U011031

(2007-2009 р.р.), ініціативна

Кафедра патологічної анатомії Керівник НДР

професор Загорулько О.К.


9. Спосіб фіксації гістологічних блоків для виготовлення багатоплощинних зрізів

держава: Україна

№ заявки u 2007 10588

дата пріоритету 05.06.2007 р.

Автори:Аджисалієв Г.Р., Чалбаш Д.А., Дьяченко О.П.


10. Спосіб накладання анастомозів з приводу атрезії стравоходу при великому діастазі

держава: Україна

№ заявки а 2007 09756

дата пріоритету 06.09.2007 р.

Автори: Акмоллаєв Д.С., Дьяченко О.П., Фоміних Т.А., Акмоллаев І.Д.


11. Спосіб інтраопераційної візуалізації паренхіматозних тканин та їх складових

держава: Україна

№ заявки а 2007 09760

дата пріоритету 06.09.2007 р.

Автори: Дьяченко О.П., Безруков О.П.


12. Пружинний пінцет Дяченка

держава: Україна

№ заявки а 2007

відправлено 24.12.2007

Автор: Дьяченко О.П.


13. Трибраншовий пінцет

держава: Україна

№ заявки а 2007

відправлено 24.12.2007

Автор: Дьяченко О.П.


14.Пінцет двічі зігнутий

держава: Україна

№ заявки а 2007

відправлено 27.12.2007 р.

Автори: Дьяченко О.П., Фоміних Т.А.


15. Спосіб накладання частково заглибленого сухожилкового шва за Дяченком

держава: Україна

№ заявки а 2007

відправлено 24.12.2007 р.

Автори: Григор’янць А.В., Дьяченко О.П.10.Спосіб фіксації гістологічних блоків для виготовлення багатоплощинних зрізів

Патент України на корисну модель № 29397 U

опубл. 10.01.2008

в Бюл. № 1

Автори:Аджисалієв Г.Р., Чалбаш Д.А., Дьяченко О.П.Не

реєстр-рува-лисяМорфофункціональна достатність кровопостачання

шлунково-кишкових трансплантатів, призначених для пластики стравоходу.

Шифр 02/14

Державний реєстраційний номер НДР

0103U001101

(2003-2007 р.р.), ініціативна

Кафедра топографічної анатомії

Керівник НДР

д.м.н. Фоміних Т.А.


Індивідуальна анатомічна мінливість серцево-судинної системи людини

Державний реєстраційний номер НДР

0101U010155

(2004-2008 р.р.), ініціативна

Кафедра топографічної анатомії

Керівник НДР

д.м.н. Фоміних Т.А.


16. Спосіб оцінки імунного статусу дітей у процесі адаптації до умов курорту

держава: Україна

№ заявки u 200701182

дата пріоритету 05.02.2007 р.

Автори: Колбасіна Л.П., Хілько С.К., Фазель Хамід, Колбасіна М.В., Сатаєва Т.П., Зоря Л.Ю.


17. Спосіб оцінки дизадаптації у дітей

держава: Україна

№ заявки u200611878

дата пріоритету 13.12.2006 р.

Автори: Колбасіна Л.П., Каладзе М.М., Клбасіна М.В., Сааєва Т.П., Златковська Д.В., Зоря Л.Ю.


18. Спосіб лікування дітей з порушеннями серцевого ритму на санаторно-курортному етапі

держава: Україна

№ заявки u200709291

дата пріоритету 15.08.2007 р.

Автори: Семеренко Л.А., Каладзе М.М.


19. Спосіб лікування порушень ритму серця у дітей

держава: Україна

№ заявки u 200709292

дата пріоритету 15.08.2007 р.

Автори: Семеренко Л.А., Каладзе М.М.


20. Спосіб лікування дітей з хронічним пієлонефритом на санаторно-курортному етапі

держава: Україна

№ заявки u 200712269

дата пріоритету 05.11.2007 р.

Автори: Каладзе М.М.. Тітова О.В.


21. Спосіб оцінки якості життя дітей з вродженими аномаліями серцево-судинної системи

держава: Україна

№ заявки u 200711097

дата пріоритету 08.10.2007 р.

Автори: Сухарева Г.Е., Сизова М.О.


22. Спосіб лікування остеопенії у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит на санаторно-курортному етапі

держава: Україна

№ заявки u 200712269

дата пріоритету 05.11.2007 р.

Автори: Савелко Н.В., Каладзе М.М.


23. Спосіб лікування дітей з ювенільним ревматоїдним артритом на санаторно-курортному етапі

держава: Україна

№ заявки u 200607496

дата пріоритету 05.07.2006 р.

Автори: Текученко Е.В., Каладзе М.М.

24. Спосіб оцінки дизадаптації у дітей

держава: Україна

№ заявки u200611878

дата пріоритету 13.12.2006 р.

Автори: Колбасіна Л.П., Каладзе М.М., Клбасіна М.В., Сааєва Т.П., Златковська Д.В., Зоря Л.Ю.11. Спосіб прогнозування перебігу адаптаційних процесів

Патент України на корисну модель № 18572 U

опубл. 15.11.2006

в Бюл. № 11

Автори: Колбасіна Л.П., Ященко С.Г., Двірський А.Є., Василенко Ю.Ю.

Патентовласник: КДМУ


12.Спосіб лікування дітей з ювенільним ревматоїдним артритом на санаторно-курортному етапі

Патент України на корисну модель № 20138 U

опубл. 15.01.2007

в Бюл. № 1

Автори: Текученко Е.В., Каладзе М.М.

Патентовласник: КДМУ


13.Спосіб оцінки дизадаптації у дітей

Патент України на корисну модель № 22420 U

опубл. 25.04.2007

в Бюл. № 5

Автори: Колбасіна Л.П., Каладзе М.М., Клбасіна М.В., Сааєва Т.П., Златковська Д.В., Зоря Л.Ю.

Патентовласник: КДМУ


14.Спосіб оцінки імунного статусу дітей у процесі адаптації до умов курорту

Патент України на корисну модель № 24269 U

опубл. 25.06.2007

в Бюл. № 9

Автори: Колбасіна Л.П., Хілько С.К., Фазель Хамід, Колбасіна М.В., Сатаєва Т.П., Зоря Л.Ю.

Патентовласник: КДМУ


15.Спосіб лікування дітей з порушеннями серцевого ритму на санаторно-курортному етапі

Патент України на корисну модель № 26651 U

опубл. 25.09.2007

в Бюл. № 15

Автори: Семеренко Л.А., Каладзе М.М.

Патентовласник:

Семеренко Л.А.


16.Спосіб лікування порушень ритму серця у дітей

Патент України на корисну модель № 26652 U

опубл. 25.09.2007

в Бюл. № 15

Автори: Семеренко Л.А., Каладзе М.М.

Патентовласник:

Семеренко Л.А.


17.Спосіб оцінки стану адаптації

Патент України на корисну модель № 19215 U

опубл. 15.12.2006

в Бюл. № 12

Автор: Колбасіна Л.П.

Патентовласник: КДМУ


18. Спосіб лікування дітей з хронічним пієлонефритом на санаторно-курортному етапі

Патент України на корисну модель № 28913 U

опубл. 25.12.2006

в Бюл. № 19

Автори: Каладзе М.М., Тітова О.В.

Патентовласник: КДМУНе

реєстр-рува-лися


3. Науковий твір

“Експертна медична система ADAPT Analyser 1.3 Lite”

Свідоцтво

№ 22829

Авторы: Кобець Т.В., Василенко Ю.Ю.


4. Науковий твір

“Программа реабилитации детей с гемобластозами в ремиссии в условиях санатория”

Свідоцтво

№ 12065

Авторы: Лагунова Н.В., Каладзе М.М., Кармазина І.В., Мальцева О.М., Шалтишова Н.І.


5.Науковий твір

“Программа реабилитации детей, прооперированных по поводу рака щитовидной железы, в условиях санатория”

Свідоцтво

№ 12064

Авторы: Лагунова Н.В., Каладзе М.М., Кармазина І.В., Антонова І.О.


Ефективність лікування поширених захворювань у дітей на різних етапах реабілітації

Шифр 02/10

Державний реєстраційний номер НДР

0102U006369

(2003-2007 р.р.), ініціативна

Кафедра педіатрії і курортології,

Кафедра пропедевтики

дитячих хвороб

Керівники НДР

професор Каладзе М.М.,

д.м.н. Лагунова Н.В.25.Спосіб комплексної терапії хворих на туберкульоз легенів

держава: Україна

№ заявки u 200709593

дата пріоритету 23.08.2007 р.

Автори: Колбасін П.М., Соломонов-Комісарчук А.А., Сатаєва Т.П.


26.Спосіб індикації форми туберкульозу легенів

держава: Україна

№ заявки u 200713140

дата пріоритету 26.11.2007 р.

Автори: Колбасін П.М., Соломонов-Комісарчук А.А., Сатаєва Т.П., Златковська Д.В., Зоря Л.Ю.


27.Спосіб оцінки тяжкості перебігу деструктивного туберкульозу легенів

держава: Україна

№ заявки u 200710512

дата пріоритету 24.09.07

Автори: Колбасін П.М., Соломонов-Комісарчук А.А., Сатаєва Т.П., Зоря Л.Ю.


Клініко-морфологічне обгрунтування реабілітаційних заходів у хворих на туберкульоз неспецифічної легеневої патології

Державний реєстраційний номер НДР

0102U006246

(2002-2007 р.р.), ініціативна

Кафедра фтизіатрії і

пульмонології

Керівники НДР

професор Гришин М.М.,

професор Солдатченко С.С.


28. Спосіб оцінки ефективності лікування сальмонельозу

держава: Україна

№ заявки u 200709630

дата пріоритету 27.08.2007 р.

Автори: Козловський О.А., Карімов І.З., Стіліді О.І.


Не

реєстр-рува-лися
Регіональні клініко-патогенетичні і епідеміологічні аспекти актуальних бактеріальних і вірусних захворювань, оптимізація діагностики, лікування і профілактики

Шифр 02/21

Державний реєстраційний номер НДР

0103U007102

(2003-2007 р.р.), ініціативна

Кафедра інфекційних

хвороб

Керівник НДР

доц. Аршинов П.С.


19. Спосіб профілактики ураження серцево-судинної системи у хворих із захворюванніми нирок

Патент України на корисну модель № 20137 U

опубл. 15.01.2007

в Бюл. № 1

Автори: Крутиков С.Н., Цвєтков В.А., Крутиков Е.С., Польська Л.В.

Патентовласник: КДМУ


Не

реєстр-рува-лися
Розробка методів діагностики, лікування і профілактики захворювань органів травлення , сполучних з патологією інших органів і систем

Шифр 2.215

Державний реєстраційний номер НДР

0102U001050

(2001-2006 р.р.), ініціативна

Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб

Керівник НДР

професор Крутиков С.М.

29.Універсальний гастроентерограф

держава: Україна

№ заявки u 200710622

дата пріоритету 25.09.2007 р.

Автори: Хаджиев О.Ч., Трофімов П.С., Грибський М.П., Удовиченко В.В., Старостенко В.В.

Не

реєстр-рува-лися


6. Науковий твір

“Схема прогнозирования заболеваний щитовидной железы в Крыму”

Свідоцтво

№ 12594

Автор: Безруков О.П.

Клінічні та імунологічні аспекти діагностики і лікування захворювань щитовидної залози

Шифр 02/7

Державний реєстраційний номер НДР

0101U004919

(2002-2007 р.р.), ініціативна

Кафедра загальної хірургії

Керівник НДР

професор Хаджиев О.Ч.30. Спосіб формування анастомозу на шлунково-кишковому тракті

держава: Україна

№ заявки u 200800204

дата пріоритету 04.01.2008 р.

Автори: Резанов П.О., Камінський І.В.


31. Спосіб хірургічного лікування рецидивуючої евентрації

держава: Україна

№ заявки u 200800205

дата пріоритету 04.01.2008 р.

Автор: Камінський І.В.


32.Спосіб керованої лапаростомії

держава: Україна

№ заявки u200704901

від 03.05.2007

Автори: Жебровський В.В., Стаценко Н.І.


33. Спосіб хірургічного лікування некомпенсованого дуодентального стенозу

держава: Україна

№ заявки u200704882

дата пріоритету 03.05.2007 р.

Автори: Закут Самір Рабах, Воронов М.В.


34. Спосіб профілактики ранньої післяопераційної спайковї кишкової непрохідності

держава: Україна

№ заявки u 200609109

дата пріоритету 17.10.2006 р.

Автори: Жебровський В.В., Камінський І.В., Чемоданов Є.Б., Пузако В.В.


35. Спосіб діагностики стенозу тонкої кишки із спайковою хворобою

держава: Україна

№ заявки u u200609110

дата пріоритету 17.09.2006 р.

Автори: Жебровський В.В., Камінський І.В., Пузако В.В., Чемоданов Є.Б.


36. Спосіб формування анастомозу на товстій кишці

держава: Україна

№ заявки u u200609111

дата пріоритету 17.09.2006 р.

Автори: Жебровський В.В., Камінський І.В., Рєзанов П.О.


37.Спосіб профілактики гриж пу-

пкового порта після лапараскопічної холецистектомії

держава: Україна

№ заявки u2007

дата пріоритету 29.12.2007

Автори: Белоконь О.Ю., Чемодуров М.Т.


20. Спосіб алопластики пахового каналу при богаторецедивуюих та складних грижах

Патент України на корисну модель № 20279 U

опубл. 15.01.2007

в Бюл. № 1

Автори: Жебровський В.В., Абдул Валі

Патентовласник: КДМУ


21. Спосіб передочеревинної алопластики пахвинного каналу

Патент України на корисну модель № 20280 U

опубл. 15.01.2007

в Бюл. № 1

Автори: Жебровський В.В., Абдул Валі, Воровський С.М.

Патентовласник: КДМУ


22. Спосіб профілактики ранньої післяопераційної спайковї кишкової непрохідності

Патент України на корисну модель № 20844 U

опубл. 15.02.2007

в Бюл. № 2

Автори: Жебровський В.В., Камінський І.В., Чемоданов Є.Б., Пузако В.В.

Патентовласник: КДМУ


23. Спосіб діагностики сте-нозу тонкої кишки із спайковою хворобою

Патент України на корисну модель № 20845 U

опубл. 15.02.2007

в Бюл. № 2

Автори: Жебровський В.В., Камінський І.В., Пузако В.В., Чемоданов Є.Б.

Патентовласник: КДМУ


24. Спосіб формування анастомозу на товстій кишці

Патент України на корисну модель № 20846 U

опубл. 15.02.2007

в Бюл. № 2

Автори: Жебровський В.В., Камінський І.В., Рєзанов П.О.

Патентовласник: КДМУ


25. Спосіб виконання лапароскопичного доступу

Патент України на корисну модель № 23056 U

опубл. 10.05.2007

в Бюл. № 6

Автори: Жебровський В.В., Ільченко Ф.М., Пузако В.В., Чемоданов Є.Б.

Патентовласник: КДМУ


26.Спосіб хірургічного лікування некомпенсованого дуоденального стенозу

Патент України на корисну модель № 27181 U

опубл. 25.10.2007

в Бюл. № 17

Автори: Закут Самір Рабах, Воронов М.В.

Патентовласник: КДМУ


27. Спосіб керованої лапаростомії

Патент України на корисну модель № 27188 U

опубл. 25.10.2007

в Бюл. № 17

Автори: Жебровський В.В., Стаценко Н.І.

Патентовласник: КДМУ


Не

реєстр-рува-лися


7. Науковий твір

“Метод применения инуктотермофореза в лечении моторно-эвакуаторных

расстройств”

Свідоцтво

№ 12918

Автор: Артьомов Ю.В.


8. Науковий твір

“Метод модификации интерионального доступа в нейрохирургии”

Свідоцтво

№ 14191

Авторы: Молчанов В.І., Вовкодав О.В., Зінченко С.А., Землянський М.Ю.Немає

1. Діагностика і лікування хірургічних захворювань черевної стінки, черевної порожнини та їх найважливіших ускладнень

Шифр 2.217

Державний реєстраційний номер НДР 0101U004461

(2001-2006 р.р.), ініціативна

Кафедра хірургії №1

Керівник НДР

професор Жебровський В.В.


Хірургічне лікування травма-

тичних ушкоджень середин-

ного нерва на різних рівнях

Шифр 02/27

Державний реєстраційний номер НДР 0104U009478

(2004-2008 р.р.), ініціативна

Кафедра хірургії №1

Керівник НДР

професор Могила В.В.

38. Спосіб промежинного доступу до внутрішньої соромітної артерії

держава: Україна

№ заявки u200701403

дата пріоритету 10.02.2007 р.

Автори: Бабанін А.А., Селиванов О.В., Костирной О.В., Юсу Харун (IN)


39. Спосіб лікування гнійного розповсюдженого перитоніту і профілактика післяопераційної евентрації

держава: Україна

№ заявки u 200706218

дата пріоритету 05.06.2007 р.

Автори: Костирной О.В., Голомідов О.М.


40.Спосіб оцінки тяжкості стану пацієнта при гострому панкреатиті

держава: Україна

№ заявки u 200706216

дата пріоритету 05.06.2007

Автори: Костирной О.В., Хаджієв О.Ч., Ігнатенко Д.А., Каракурсаков Н.Е.28.Спосіб лікування гнійного розповсюдженого перитоніту і профілактика післяопераційної евентрації

Патент України на корисну модель № 28708 U

опубл. 25.12.2007

в Бюл. № 19

Автори: Костирной О.В., Голомідов О.М.

Патентовласник: КДМУ


29. Спосіб промежинного доступу до внутрішньої соромітної артерії

Патент України на корисну модель № 28913 U

опубл. 25.12.2006

в Бюл. № 19

Автори: Бабанін А.А., Селиванов О.В., Костирной О.В., Юсу Харун (IN)

Патентовласник: КДМУНе

реєстр-рува-лися


9. Науковий твір

“Класіфікация кровоточивих гострих виразок шлунку та дванадцятипалої кишки”

Свідоцтво

№ 12364

Авторы: Фомін П.Д., Бобков О.В., Колбасін П.М.


2. Розробка перспективних методів профілактики, діагностики та лікування періопераційних ускладнень захворювань та травм у невідкладній абдомінальній хірургії.

Шифр 10/07

Державний реєстраційний номер НДР

0107U006627

(2007-2011 р.р.), ініціативна

Кафедра хірургічних хвороб ФПО

Керівник НДР

проф. Старосек В.М.41.Спосіб лікування хронічного простатиту

держава: Україна

№ заявки u 200800280

дата пріоритету 08.01.2008 р.

Автори: Павловський Ю.Е., Колбасін П.М.


42. Спосіб лікування хронічного простатиту

держава: Україна

№ заявки u 200800278

дата пріоритету 08.01.2008 р.

Автори: Павловський Ю.Е., Колбасін П.М.


43. Спосіб диференційної діагностики захворювань передміхурової залози

держава: Україна

№ заявки u 200

відправлена 28.12.2007 р.

Автори: Павловський Ю.Е.

Не

реєстр-рува-лися
Наукове обгрунтування і впровадження сучасних і нетрадиційних методів лікування, діагностики і профілактики захворювань передміхурової залози в сполученні з патологією інших органів і систем

Шифр 2.220

Державний реєстраційний номер НДР 0101U001052

(2001-2005 р.р.), ініціативна

Кафедра хірургії №1

Керівник НДР

Доцент Клименко П.М
44.Спосіб накладання анастомозів з приводу атрезії стравоходу при великому діастазі

держава: Україна

№ заявки а 2007 09756

дата пріоритету 06.09.2007 р.

Автори: Акмоллаєв Д.С., Дьяченко О.П., Фоміних Т.А., Акмоллаев І.Д.


45.Спосіб накладання анастомозу при артезії стравоходу з великим діастазом

держава: Україна

№ заявки u 200709757

дата пріоритету 30.08.2007

Автори: Акмолаєв Д.С.


Не

реєстр-рува-лися


10. Науковий твір

“Метод бивентрикулярного субгалеального дренирования у недоношенных новорожденных при внутрижелудочковом кровоизлянии”

Свідоцтво

№ 22694

Авторы: Волкодав О.В.

Зінченко С.А., Абросимова О.І.


11.Науковий твір

“Метод вентрикуло- субгалеального дренирования у недоношенных новорожденных при окклюзионном постгеморрагическом гидроцефальном синдроме”

Свідоцтво

№ 18211

Авторы: Волкодав О.В.

Зінченко С.А., Абросимова О.І.


12.Науковий твір

“Метод хирургического лечения закрытых и открытых форм спинномозговых грыж у недоношенных новорожденных”

Свідоцтво

№ 17679

Авторы: Волкодав О.В.

Зінченко С.А., Абросимова О.І.
Пошук нових методів діагностики та фрагментів комплексного лікування гнійно-септичних захворювань з прогнозуванням їх перебігу, вад розвитку та набутих захворювань у дітей.

Шифр02/12

Державний реєстраційний номер НДР

0106U001644

(2006-2010 р.р.), ініціативна

Кафедра дитячої хірургії

Керівник НДР

доцент Притуло Л.Ф.

46.Спосіб прогнозування дожиття немовлят до 1 року.

держава: Україна

№ заявки u 200606975

дата пріоритету 22.06.2006

Автори: Москаленко В.Ф; Гульчій О.П; Сухарева І.О.; Савченко В.М.30.Спосіб прогнозування дожиття немовлят до 1 року.

Патент України на корисну модель № 18935 U

опубл. 15.11.2006

в Бюл. № 11

Автори: Москаленко В.Ф; Гульчій О.П; Сухарева І.О.; Савченко В.М.Демографічній розвиток Автономної республікі Крим до 2011 року.

Шифр 2.218

Державний реєстраційний номер НДР

0102U001236

(2007- 2011р.р.), ініціативна

Кафедра соц. мед. і

орг. охорони здоровья

Керівник НДР

професор Королєнко Є.С.


47.Спосіб накладення армованого внутрішньо шкірного шва

держава: Україна

№ заявки u200701173

дата пріоритету 05.02.2007 р.

Автори: Безруков С.Г., Хоменко К.В., Колбасін П.М.


48.Спосіб лікування хронічного генералізованого катарального гінгівіту

держава: Україна

№ заявки u 200710291

дата пріоритету 17.09.2007 р.

Автори: Міщенко Г.В., Журочко О.І., Колбасін П.М.

49.Спосіб виготовлення і фіксації штифтового зуба

держава: Україна

№ заявки u 200709237

дата пріоритету 13.08.2007 р.

Автори: Пошивайлов В.В., Хоменко К.В.


31.Спосіб оцінки процесів репарації в м’яких тканинах щелепно-ліцевої ділянки

Патент України на корисну модель № 20897 U

опубл. 15.02.2007

в Бюл. № 2

Автори: Безруков С.Г., Колбасін П.М.. Саєнко В.Л.

Патентовласник: КДМУ


32.Спосіб накладення армованого внутрішньо шкірного шва

Патент України на корисну модель № 24267 U

опубл. 25.06.2007

в Бюл. № 9

Автори: Безруков С.Г., Хоменко К.В., Колбасін П.М.

Патентовласник: КДМУ


Не

реєстр-рува-лися
До-, інтра- та післяопераційнна профілактика розвитку місцевих ускладнень у хірургічних стоматологічних хворих

Державний реєстраційний номер НДР

0104U004103

(2004-2008 р.р.), ініціативна

Кафедра хірургічної стоматології

Керівник НДР

професор Безруков С.Г.


.


50. Спосіб комплексної остеогенної стимуляції

держава: Україна

№ заявки u200701172

дата пріоритету 05.02.2007 р.

Автори: Ткаченко В.А., Колбасін П.М., Бобкова С.А., Кушнір К.Г., Ткаченко О.В., Северинова С.К.


51. Спосіб виготовлення базису знімного зубного протезу з використанням гальванопластики

держава: Україна

№ заявки u200703624

дата пріоритету 02.04.2007 р.

Автори: Жадько С.І., Недєлко С.В., Машковський І.І., Колба сін П.М., Ященко П.М., Куликов М.С.


52.Спосіб оцінки протезування зубними пластинковими протезами

держава: Україна

№ заявки u 200711161

дата пріоритету 09.10.2007 р.

Автори: Недєлко С.В., Жадько С.І., Колба сін П.М., Сатаєва Т.П., Кушнір К.Г., Куликов М.С.


53.Спосіб виготовлення знімних зубних протезів з акрилових пласмас

держава: Україна

№ заявки u 200712270

дата пріоритету 05.11.2007 р.

Автори: Лавровська О.М., Жадько С.І., Северінова С.К., Лавровська Я.А., Придатко І.С.


54.Спосіб профілактики розвитку запальних ускладнень тканин протезного ложа

держава: Україна

№ заявки u200713093

дата пріоритету 26.11.2007 р.

Автори: Бобкова С.А., Непрелюк С.А.


55.Спосіб виготовлення знімних пластикових протезів

держава: Україна

№ заявки u200713091

дата пріоритету 26.11.2007 р.

Автори: Непрелюк С.А., Бобкова С.А.33.Спосіб комплексної остеогенної стимуляції

Патент України на корисну модель № 24266 U

опубл. 25.06.2007

в Бюл. № 9

Автори:

Ткаченко В.А., Колбасин П.Н., Бобкова С.А., Кушнир К.Г., Ткаченко О.В., Северинова С.А.

Патентовласник: КДМУ


34. Спосіб виготовлення базису знімного зубного протезу з використанням гальванопластики

Патент України на корисну модель № 25488 U

опубл. 10.08.2007

в Бюл. № 12

Автори: Жадько С.І., Недєлко С.В., Машковський І.І., Колба сін П.М., Ященко П.М., Куликов М.С.

Патентовласник: КДМУ


Не

реєстр-рува-лися
Індивідуальна біологічна сумісність акрилових пластмас у ортопедичних хворих із супутньою патологією

Шифр 02/08

Державний реєстраційний номер НДР

0105U007221

(2005-2009 р.р.), ініціативна

Кафедра ортопедичної

стоматології

Керівник НДР

професор Жадько С.І.

56.Спосіб лікування гінгівіту

держава: Україна

№ заявки u200704287

дата пріоритету 18.04.2007 р.

Автор: Довбня Ж.О., Сисоєв М.П., Дєньга О.В.


57.Спосіб лікування пародонтиту

держава: Україна

№ заявки u200704931

від 03.05.2007

Автори: Горобець С.М.. Сисоєв М.П.


58.Спосіб лікування хронічного генералізованого катарального гінгівіту

держава: Україна

№ заявки u 200710291

дата пріоритету 17.09.2007 р.

Автори: Міщенко Г.В., Журочко О.І., Колбасін П.М.


59.Спосіб лікування хронічного пародонтиту

держава: Україна

№ заявки u200611645

дата пріоритету 06.12.2006 р.

Автори: Горобець С.М., Сисоєв М.П.


60. Спосіб діагностики деструктивних форм періодонтиту

держава: Україна

№ заявки u 200701403

дата пріоритету 10.02.2007

Автори: Альохіна О.В., Журочко О.І., Прокопенко О.П., Кузнєцова Т.Б.


35.Спосіб лікування хронічного пародонтиту

№ заявки u

від .0.2006

Патент України на корисну модель № 22394 U

опубл. 25.04.2007

в Бюл. № 5

Автори: Автори: Горобець С.М., Сисоєв М.П.

Патентовласник: КДМУ


36.Спосіб лікування пародонти ту

Патент України на корисну модель № 26236 U

опубл. 10.09.2007

в Бюл. № 14

Автори: Горобець С.М.. Сисоєв М.П.

Патентовласник: КДМУ


37.Спосіб лікування гінгівіту

Патент України на корисну модель № 25592 U

опубл. 10.08.2007

в Бюл. № 12

Автор: Довбня Ж.О., Сисоєв М.П., Дєньга О.В.

Патентовласник: КДМУ


38.Спосіб діагностики деструктивних форм періодонтиту

Патент України на корисну модель № 21769 U

опубл. 15.03.2007

в Бюл. № 3

Автори: Альохіна О.В., Журочко О.І., Прокопенко О.П., Кузнєцова Т.Б.

Патентовласник: КДМУ


Не

реєстр-рува-лися


13. Науковий твір

“Схема оценки хронического верхушечного периодонтита по методу Дегтяревой Л.А.”

Свідоцтво

№ 12366

Авторы: Дегтярьова Л.А, Авдоніна Л.І., Долгов О.І.

Вивчення моніторінгу стоматологічних захворювань серед дитячого населення Криму. Розробка Комплексних регіонарних лікувально-профілактичних Програм за умов геофізичних зон республіки.

Шифр 06/06

Державний реєстраційний номер НДР

0106U003953

(2006-2010 р.р.), ініціативна

Кафедра терапевтичної

стоматології

Керівник НДР

Доцент Журочко О.І.

61. Апарат для витягнення зубів верхньої щелепи

держава: Україна

№ заявки u200701761

дата пріоритету 20.02.2007 р.

Автори: Баїров Г.І., Сисоєв М.П., Сисоєв С.М., Кузнєцова Т.О.


62. Спосіб профілактики карієсу зубів у дітей, хворих на ДЦП

держава: Україна № заявки

відправлено 28.12.2007 р.

Автори: Краснова Е.А.


39. Апарат для витягнення зубів верхньої щелепи

Патент України на корисну модель № 22156 U

опубл. 10.04.2007

в Бюл. № 4

Автори: Баїров Г.І., Сисоєв М.П., Сисоєв С.М., Кузнєцова Т.О.

Патентовласник:

Баїров Г.І., Сисоєв М.П.Не

реєстр-рува-лися
Вивчення моніторінгу стоматологічних захворювань серед дитячого населення Криму. Розробка Комплексних регіонарних лікувально-профілактичних Програм за умов геофізичних зон республіки.

Шифр 01/06

Державний реєстраційний номер НДР

0106U001125

(2006-2010 р.р.), ініціативна

Кафедра дитячої

стоматології

Керівник НДР

доцент Райда А.І.63.Спосіб діагностики внутрішньоутробного стану плода

держава: Україна

№ заявки u200709526

дата пріоритету 22.08.2007 р.

Автори: Іванов І.І., Стефанович А.А.


64.Спосіб лікування порушень менструального циклу у дівчаток пубертатного віку

держава: Україна

№ заявки u 200712187

дата пріоритету 05.11. 2007 р.

Автори: Іванов І.І.. Косолапова Н.В.


65.Спосіб лікування остео-пенічного синдрому у дівчаток з патологією пубертатного періоду

держава: Україна № заявки u 200611874

дата пріоритету 13.11. 2006 р.

Автори: Попова О.В., Іванов І.І.40.Спосіб лікування остео-пенічного синдрому у дівчаток з патологією пубертатного періоду

Патент України на корисну модель № 20581 U

опубл. 15.01.2007

в Бюл. № 1

Автори: Попова О.В., Іванов І.І.

Патентовласник: Попова О.В., Іванов І.І.


41.Спосіб діагностики внутрішньоутробного стану плода

Патент України на корисну модель № 27094 U

опубл. 10.10.2007

в Бюл. № 16

Автори: Іванов І.І., Стефанович А.А.

Патентовласник: КДМУ


42.Спосіб лікування порушень менструального циклу у дівчаток пубертатного віку

Патент України на корисну модель № 28029 U

опубл. 25.12.2006

в Бюл. № 19

Автори: Іванов І.І.. Косолапова Н.В.

Патентовласник: КДМУ


Не

реєстр-рува-лися
Профілактика, діагностика та лікування порушений репродуктивної функції жінок

Шифр 02/09

Державний реєстраційний номер НДР

0105U004676

(2005-2009 р.р.), ініціативна

Кафедра акушерства та гінекології №2

Керівник НДР

професор Іванов І.І.

66.Спосіб лікування абдомінально-ішемічного синдрому

держава: Україна

№ заявки u200609480

дата пріоритету 01.11.2006 р.

Автори: Кілесса В.В., Кілесса О.В.,

^

67.Спосіб лікування множинних


виразок гастродуоденальної зони

держава: Україна

№ заявки u 2007

відправлена 21.12.2007 р.

Автори: Буглак Н.П., Костюкова О.


43.Спосіб лікування абдомінально-ішемічного синдрому Патент України на корисну модель № 20896 U

опубл. 15.02.2007

в Бюл. № 2

Автори: Кілесса В.В., Кілесса О.В.,

Патентовласник: КДМУ


Не

реєстр-рува-лися
Діагностика, лікування і профілактика захворювань органів травлення і сукупної патології.

Шифр 08/07

Державний реєстраційний номер НДР

0107U007404

(2007-20011 р.р.), ініціативна

Кафедра терапії та сімейної

медицини

Керівник НДР

професор Кляритська І.Л


68. Спосіб визначення токсичності речовин у водних розчинах

держава: Україна

№ заявки u200701375

дата пріоритету 09.02.2007 р.

Автори: Кацев А.М., Абдураманова Є.Р., Стародуб М.Ф.


44.Спосіб визна-чення токсичності речовин у водних розчинах

Патент України на корисну модель № 24287 U

опубл. 25.06.2007

в Бюл. № 9

Автори: Кацев А.М., Абдураманова Є.Р., Стародуб М.Ф.

Патентовласник: КДМУ


Не

реєстр-рува-лися
“Розробка біолюмінесцентного підходу з використанням сяючих бактерій як біосенсорів для скринінгових досліджень лікарських речовин”

Шифр

Державний реєстраційний номер НДР

(2008-2010 р.р.), ініціативна

Кафедра фармації

Керівник НДР

к.б.н. Кацев А.М.


69.Спосіб профілактики підвищення рівня реактивної тривожності

держава: Україна

№ заявки u 200607491

дата пріоритету 05.07.2006

Автори: Козуля С.В.


45. Спосіб зниження мікробної забрудненості повітря закритих приміщень

Патент України на корисну модель № 18440 U

опубл. 15.11.2006

в Бюл. № 11

Автори: Козуля С.В., Солдатченко С.С., Пьянков О.Ф.

Патентовласник: КДМУ


46. Спосіб профілактики підвищення рівня реактивної тривожності

Патент України на корисну модель № 20136 U

опубл. 15.01.2007

в Бюл. № 11

Автори: Козуля С.В

Патентовласник: КДМУНе

реєстр-рува-лися
Вплив екологічної ситуації на стан здоров’я населення різних регіонів Криму.

Шифр 2.214

Державний реєстраційний номер НДР

0101U005294

(2007-2012 р.р.), ініціативна

Кафедра гігієни

Керівник НДР

Професор Шибанов С.Е.

70.Спосіб прогнозування клімактеричного синдрома у жінок з тиреоїдною патологією

держава: Україна

№ заявки u 200613263

дата пріоритету 15.12.2006

Автори: Глазкова І.Б., Вдовиченко Ю.П.


71. Спосіб лікування клімактеричного синдрома у жінок з тиреоїдною патологією

держава: Україна

№ заявки u 200722705

дата пріоритету 15.12.2006

Автори: Глазкова І.Б.


47.Спосіб прогнозування клімактеричного синдрома у жінок з тиреоїдною патологією

Патент України на корисну модель № 22115

опубл. 10.04.2007

в Бюл. № 3

Автор: Глазкова І.Б., Вдовиченко Ю.П.


48.Спосіб лікування клімактеричного синдрома у жінок з тиреоїдною патологією

Патент України на корисну модель № 22705 U

опубл. 25.04.2007

в Бюл. № 4

Автор: Глазкова І.Б.


Не

реєстр-рува-лися


14. Науковий твір

“Схема реконтсруктивно-пластической операции у пациенток с аплазией матки и влагалища”

Свідоцтво

№ 16525

Авторы: Романенко Н.М., Лежнева В.Д., Безуглий М.Ю.


Прогнозування і профілактика патології репродуктивної системи жінок.

Шифр 02/11

Державний реєстраційний номер НДР

0101U006916

(2007-2012 р.р.), ініціативна

Кафедра акушерства і гінеко-

логії ФПО

Керівник НДР

професор Рибалка А.М.

72. Спосіб корекції залежності від психоактивних речовін

держава: Україна

№ заявки u 200709607

дата пріоритету 23.08.2007 р.

Автори: Златковський В.В., Колбасін П.М., Плотнікова О.В., Сатаєва Т.П., Зоря Л.Ю.


73.Спосіб оцінки психічного стану людини

№ заявки u 200713059

дата пріоритету 26.11.2007 р.

Автори: Плотнікова О.В.

Не

реєстр-рува-лися
Клінічний та патогенетичний поліморфізм психічних та поведінкових розладів

Шифр 04/07

Державний реєстраційний номер НДР

0107U001254

(2007-2011 р.р.), ініціативна

Кафедра психіатрії, наркології і психотерапії з курсом загальної і медичної психології

Керівник НДР

професор Самохвалов В.П

74.Спосіб лікування синдрому гострого легеневого ушкодження.

№ заявки u 200705688

дата пріоритету 23.05.2007 р.

Автори: Бабанін А.А., Потапов О.Л., Глотов М.О., Новіков Н.Ю.,Загорулько О.К.


49.Спосіб лікування синдрому гострого легеневого ушкодження

Патент України на корисну модель № 26549 U

опубл. 25.09.2007

в Бюл. № 15

Автори: Бабанін А.А., Потапов О.Л., Глотов М.О., Новіков Н.Ю.,Загорулько О.К.


Не

реєстр-рува-лися
Оптимізація анестезіологічного забезпечення, як профілактика синдрому поліорганної недостатності

Шифр 02/16

Державний реєстраційний номер НДР

0103U001102

(2003-2008 р.р.), ініціативна

Кафедра невідкладних станів

Керівник НДР

доцент Бабанін А.А.

75. Універсальний комбінований пристрій С.І.Куценка для впевненої та швидкої ходьби

№ заявки u 200700264

дата пріоритету 11.01.2007

Автори: Куценко С.І.


50.Універсальний комбінований пристрій С.І.Куценка для впевненої та швидкої ходьби

Патент України на корисну модель № 23477 U

опубл. 25.05.2007

в Бюл. № 5

Автор: Куценко С.І.


Не

реєстр-рува-лися
Кафедра травматології й ортопедії

Зав. каф.

доц. Брехов О.М.Не

реєстр-рува-лися


15. Науковий твір

“Метод наблюдения посттравматического репаративного процесса при травмах глаза”

Свідоцтво

№ 14823

Авторы: Іванова Н.В., Боброва Н.Ф.
Особливості патогенезу і удосконалення лікування при травмах ока

Шифр 02/15

Державний реєстраційний номер НДР

0103U004665

(2003-2007 р.р.), ініціативна

Кафедра очних хвороб

Керівник НДР

професор Іванова Н.В.

Не

реєстр-рува-лися


16. Науковий твір

“Система мониторинга в эпидемиологии при помощи географической информационной технологии”

Свідоцтво

№ 11194

Авторы: Хайтович О.Б., Кирьякова Л.С., Коваленко І.С.

Інформаційно-аналітична система як механізм удосконалення санітарної охорони території України

Шифр 03/06

Державний реєстраційний номер НДР

0106U001743

(2006-2010 р.р.), ініціативна

Кафедра мікробіології

Керівник НДР

професор Хайтович О.Б.
Проректор по научной работе КДМУ,

профессор Кубишкін А.В.


Провідний патентознавець КДМУ Плотнікова М.А.


^ ЗВІТ ПРО ПАТЕНТНО-ЛІЦЕНЗІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

КРИМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. С.І. ГЕОРГІЄВСЬКОГО

ЗА 2007 РІК

Подано заявок в Державний департамет інтелекутальної власності співробітниками КДМУ

Подано заявок на о’бєкти охорони інтелектуальної власності (спосіб, пристрій, речовина та інші)

Отримано патентів спіробітниками КДМУ

Отримано свідоцтв на

об’єкти авторського права

спіробітниками КДМУ

Продано ліцензій

винаходи

корисні моделі

способи

пристрої3
72


69


6


50


16


-Схожі:

Звіт про патентно-ліцензійну діяльність кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського за 2007 рік iconЗвіт про патентно-ліцензійну діяльність кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського за 2008 рік
Патентний відділ кдму діє на підставі типового Положення о патентно-ліцензійної службі вищого медичного учбового закладу (Приказ...
Звіт про патентно-ліцензійну діяльність кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського за 2007 рік iconЗвіт з наукової діяльністі Кримського державного медичного університету ім. С. І. Георгієвського за 2007 рік
У 2007 році в проведенні наукових досліджень брав участь професорсько-викладацький склад Кримського державного медичного університету...
Звіт про патентно-ліцензійну діяльність кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського за 2007 рік iconРезультати наукової діяльності Кримського державного медичного університету ім. С. І. Георгієвського за 2009 рік

Звіт про патентно-ліцензійну діяльність кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського за 2007 рік icon1 Результати наукової діяльності Кримського державного медичного університету ім. С. І. Георгієвського за 2008 рік
Результати наукової діяльності Кримського державного медичного університету ім. С. І. Георгієвського за 2008 рік
Звіт про патентно-ліцензійну діяльність кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського за 2007 рік iconІнформація про патентно-ліцензійну діяльність ду «кримський державний медичний університет імені с.І. Георгієвського» за 2012 рік
Державної службі інтелектуальної власності України. Бльша частина запатентованих наукових розробок стосується нових методів діагностики...
Звіт про патентно-ліцензійну діяльність кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського за 2007 рік iconА. А. Бабанін 200 р. Акт
Ректор Кримського державного медичного університету ім. C. I. Георгієвського, доктор медичних наук, професор
Звіт про патентно-ліцензійну діяльність кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського за 2007 рік iconЗвіт про результати виступів студентів Буковинського державного медичного університету у змаганнях різного рівня у 2007 році
Впродовж 2007 року студенти університету брали участь у 58 спортивно-масових заходах (звіт додається)
Звіт про патентно-ліцензійну діяльність кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського за 2007 рік iconІнформація про патентно-ліцензійну діяльність двнз «Івано-Франківський національний медичний університет» за 2012 рік Перелік поданих заявок
...
Звіт про патентно-ліцензійну діяльність кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського за 2007 рік iconРішення конференції трудового колективу Луганського державного медичного університету
Заслухавши доповідь ректора університету професора Івченка В. К. «Про підсумки роботи колективу Луганського державного медичного...
Звіт про патентно-ліцензійну діяльність кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського за 2007 рік iconПатентно-ліцензійна діяльність в ду «кдму імені С.І. Георгієвського»
В ду «кдму імені С.І. Георгієвського» більша частина запатентованих наукових розробок стосується нових методів діагностики І лікування...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи