Перелік нововведень icon

Перелік нововведень
Скачати 142.3 Kb.
НазваПерелік нововведень
С.Г. Хоменко
Дата15.09.2012
Розмір142.3 Kb.
ТипДокументи

По п.5.

ПЕРЕЛІК НОВОВВЕДЕНЬ,

що пропонуються для включення до чергового Галузевого Реестру МОЗ України за період 2007 г.


1.Спосіб накладання армованого внутрішньошкірного шва


Автори нововведення: Безруков С.Г. Хоменко Е.В, Колбасін П.М.

Мета, яка буде досягнута при використанні нововведення: формування естетичних рубців при зшиванні країв рани.

Суть нововведення.

В способі накладення армірованого внутришньошкірного шва, що включає безперервне проведення атравматичного біорезорбованого матеріалу в сосочковому шарі дерми, застосовують металеву нитку, яку проводять в сітчастому шарі дерми паралельно лінії розрізу, зашивають рану стібками з кожного її краю, захоплюючи металеву нитку на відповідній стороні рани.

Перший етап накладення внутришньошкірного шва включає в себе проведення сталевої нитки у сосочковому шарі дерми паралельно лінії розрізу на відстані 4-6 мм від нього. Для проведення нитки потрібна довга пряма хірургічна голка з тригранними ріжучим краєм. Вкол голки роблять, відступаючи від кінця рани на 7-9 мм, викол проводять на такій же відстані від протилежного кінця рани. Під час проведення нитки вільною рукою контролюють глибину проходження голки. Металеву нитку проводять у тканинах уздовж кожного краю рані. Після того, як сталеві нитки проведені, починають накладати безперервний шов з Maxon 5/0. Для цього в далекого кінця рани фіксують перший вузол із захопленням у кільце вузла двох металевих ниток. Після цього, у сосочковий шар дерми проводять голку спершу в одному крах рани, потів в іншому на однаковій глибині у вигляді рівновеликих стібків з великим діаметром, паралельно поверхні шкіри. Голку проводять із захопленням металевого дроту.

^ Очікуваний результат.

Запропонований спосіб дозволяє більш точно здійснювати анатомічне зіставлення країв рани, добитися рівномірного стиснення країв рани, забезпечує надійність конструкції шва, дозволяє зменшити кількість стібків, за рахунок чого створюють умови для сприятливого кровопостачання тканин у зоні травми; при відсутності вище перелічених ознак технічний результат недосяжний.


^ 2.Спосіб оцінки процессів репарації в м'яких тканинах щелепно-лицевої області.


Автори нововведення: Безруков С.Г., Саенко В.Л., Колбасін П.М.

Мета, яка буде досягнута при використанні нововведення: оцінка ступіня вираженості репаративних процесів, а також діагностика розвитку ранніх післяопераційних ускладнень.

^ Суть нововведення.

В способі оцінки процеcів репарації в м’яких тканинах щелепно-лицевої області, який включає дослідження біологічного середовища організму, згідно корисної моделі, досліджують периферичну кров, в якій визначають показники ферментативної активності нейтрофілів – сукцинатдегідрогеназу і лактатдегідрогеназу, нормативні значення яких 1,86  0,08 ум.ед. і 2,24  0,12 ум.од. відповідно, та при їх відхиленні від норми в момент зростання для лактатдегідрогенази вище 17,4 % і зниженні для сукцинатдегідрогенази вище 14,0 % судять про можливість підсилення процесів запалення і подальший розвиток ранніх післяопераційних ускладнень.

^ Очікуваний результат. Використання даного способу дозволяє з високим ступенем точності оцінить профілактичний вплив препаратів L-лізину есцінату і тіотріазоліну, що значно зменшує ризик виникнення післяопераційних ускладнень і тим самим підвищує якість проводимого лікування.


^ 3. Спосіб оцінки стану слизистої оболонки шлунку у хворих з гастродуоденальною патологією.


Автори нововведення: Анисимова Л.В., Кубишкін А.В., Харченко В.З., Кривий В.В.

Мета, яка буде досягнута при використанні нововведення: підвищення точності оцінки показників, що характеризують ступінь пошкодження слизистої оболонки шлунку і вірогідність розвитку виразкової хвороби шлунку і дванадцятипалої кишки.

^ Суть нововведення.

В способі оцінки стану слизистої оболонки шлунку у хворих з гастродуоденальною патологією шляхом дослідження стимулюючої порції шлункового соку і визначення в ній неспецифічного медіатора запального процесу, згідно корисної моделі, визначають як неспецифічний медіатор рівень еластазоподібної активності шлункового соку, і при його значенні рівному 33,39±2,69 нМ/мг·хвил діагностують норму, при значенні 49,62±6,55 нМ/мг·хвил діагностують гастрит і/або гастродуоденіт з низькою вірогідністю розвитку виразкової хвороби шлунку і дванадцятипалої кишки, при значенні 76,80±3,07 нМ/мг·хвил – ерозійний гастродуоденіт з середнім ступенем вірогідності розвитку виразкової хвороби шлунку і дванадцятипалої кишки, а при значенні більше, ніж 94,94±5,92 нМ/мг·хвил – високий ступінь вірогідності розвитку виразкової хвороби шлунку і дванадцятипалої кишки.

^ Очікуваний результат.

Спосіб дозволяє оцінити ступінь деструктивних змін слизистої оболонки шлунку, а отже визначити ступінь пошкодження слизистої оболонки шлунку і вірогідність розвитку виразкової хвороби шлунку і дванадцятипалої кишки, оскільки фермент еластаза володіє найбільшим деструктивним потенціалом сполучнотканинних утворень і здатністю ушкоджувати основні компоненти екстрацелюлярного матриксу, що складається з колагену, протеогліканів і глікопротеїдів.

^ 4. Спосіб лікування радіаційного ураження, обтяженого розвитком реперфузійного синдрому.


Автори нововведення: Харченко В.З., Алієв Л.Л., Кубишкін А.В., Опришко В.В.

^ Мета, яка буде досягнута при використанні нововведення: підвищення ефективності лікувальних заходів при радіаційному ураженні, обтяженому розвитком реперфузійного синдрому.

^ Суть нововведення.

В способі лікування радіаційного ураження, обтяженого розвитком реперфузійного синдрому, який полягає в інтраперитонеальному введенні антиоксидантного препарату після одноразової тотальної дії іонізуючим випромінюванням, застосовують як антиоксидант водорозчинний корвітін, який вводять одноразово в дозі 10 мг/ кг маси тіла.

Радіаційне ураження моделюють шляхом одноразової тотальної дії опромінювання в дозі 6 Гр з використанням гамма-терапевтичного апарату «АГАТ-Р1». Реперфузійний синдром моделюють шляхом накладення гумових джгутів на обидві задні кінцівки тварин на рівні пахової складки. Ширина передавлення тканин складає 2-3 мм. Реваскуляризацію кінцівок проводять через 6 годин. Водорозчинний антиоксидант корвітін в дозі 10 мг/кг маси вводять перед зняттям джгутів. Введення корвітіну здійснюють внутрішньоочеревинно, заздалегідь розчиняючи препарат в 0,9% розчині хлориду натрію. Тварин декапітують під легким ефірним наркозом через 12 годин після реваскуляризації кінцівок. Досліджують біохімічні зміни в гемолізаті і сироватці крові.

^ Очікуваний результат.

Запропонований спосіб дозволяє запобігти активації процесів вільнорадикального окислення ліпідів, при цьому відбувається значне зниження інтенсивності вільнорадикального пошкодження клітинних мембран і попереджається розвиток метаболічних порушень при радіаційних ураженнях, обтяжених розвитком реперфузійного синдрому, що дозволяє досягти очікуваного технічного результату: підвищити ефективність лікувальних заходів.


^ 5. Спосіб визначення глікозування імуноглобулінів.


Автор нововведення: Петросян А.М.

Мета, яка буде досягнута при використанні нововведення: збільшення чутливості лектиноферментного аналізу для визначення глікозування різних глікопротеїдів, зокрема, імуноглобулінів, виділених з сироватки крові людини і лабораторних тварин.

^ Суть нововведення.

В способі визначення глікозування імуноглобулінів, який включає проведення адсорбції імуноглобулінів в імуноферментному планшеті, подальшу промивку планшета фосфатним буфером, що містить твін і бичачий сироватковий альбумін, з подальшим додаванням в лунки розчину лектинів рослин і внесенням субстрату, згідно корисної моделі, адсорбцію імуноглобулінів проводять при температурі 37С протягом однієї години, промивку лунок планшета проводять 200 мкл фосфатного буфера, що містить 3,75 мг/мл бичачого сироваткового альбуміну в 0,025% твіну 20, причому в лунки додають 100 мкл лектину, кон’югованого пероксидазою.

^ Очікуваний результат.

Використання даного способу дозволяє значно скоротити час аналізу, досягти високого ступеня гідрофобної взаємодії реагентів з поверхнею твердої фази і забезпечує повне перекриття всіх вільних валентностей лунки, про що свідчать низькі значення екстинкції в контрольних лунках; дозволяє значно збільшити чутливість лектиноферментного аналізу, оскільки виключає можливу сорбцію молекул лектину на незайняті імуноглобуліном ділянки лунок.


^ 6. Спосіб алопластики пахового каналу при богаторецедивуюих та складних грижах.


Автори нововведення: Жебровський В.В., Абдул Валі.

Мета, яка буде досягнута при використанні нововведення: підвищення ефективності хірургічного лікування як первинних, так і рецидивних пахових гриж.

^ Суть нововведення.

В способі алопластики пахового каналу при богаторецидивуючих та складних грижах, що включає використання пахового доступу, поліпропіленового трансплантата, фіксацію трансплантата зверху до внутрішнього косого м'язу, ушивання апоневрозу над сім'яним канатиком, закутують поліпропіленовим трансплантатом сім'яний канатик на всьому протязі, фіксацію знизу здійснюють до клубово-лобкового тяжу, ушивають трансплантат по всьому периметру останнього у області внутрішнього кільця.

Закутування поліпропіленовим трансплантатом сім'яного канатика на всьому протязі дозволяє створити новий паховий канал, передньою і задньою стінками якого є трансплантат, що повністю виключає їх руйнування, здійснення фіксації знизу до клубово-лобкового тяжу дозволяє використовувати спосіб при повному руйнуванні пахової зв'язки, ушивання у області внутрішнього кільця трансплантата по всьому периметру останнього дозволяє уникнути рецидиву в цій зоні паху або зісковзування рецидивного мішка під трансплантатом, що значно підвищує надійність пластики, знижує натягнення швів, яке практично повністю відсутнє.

Очікуваний результат.

Запропонований спосіб підвищує надійність пластики, різко знижує кількість рецидивів.


^ 7. Спосіб передочеревинної алопластики пахвинного каналу.

Автори нововведення: Жебровський В.В., Абдул Валі, Воровський С.М.


Мета, яка буде досягнута при використанні нововведення: підвищення надійності пластики, різко знижує кількість рецидивів.

^ Суть нововведення.

В способі передочеревинної алопластики пахвинного каналу, який включає здійснення передочеревинного доступу, виділення і видалення грижового мішка, відсепарування апоневрозу зовнішнього косого м'язу від належних тканин, використання для швів клубово–лобкового тяжу і внутрішнього косого м'язу живота, згідно корисної моделі, виконують надпахвинний оперативний доступ, після видалення грижового мішка установлюють поліпропіленовий трансплантат, який фіксують знизу до лобкової кістки в медіальному кутку і клубово–лобкового тяжу латерально, заходивши за внутрішнє кільце, вгорі трансплантат підшивають П–подібним швом до внутрішнього поперечного і косого м'язам живота, потім ушивають поперечну фасцію, апоневроз зшивають у вигляді дублікатури.

Використання надпахвинного доступу дозволяє значно знизити травматичність оперативного втручання, тому, що даний доступ дозволяє за наявності рубцевих змін в пахвинному каналі після раніше перенесених операцій, чіткіше деталізувати анатомічні структури пахвинного каналу, а також уникнути пошкодження елементів сім'яного канатика, оскільки втручання практично відбувається поза пахвинним каналом; застосування поліпропіленового трансплантата значно підвищує надійність задньої стінки пахвинного каналу, знижує натягнення швів, яке практично при даній методиці відсутнє.

Очікуваний результат.

Запропонований спосіб дозволяє підвищувати надійність пластики.


^ 8. Спосіб профілактики ранньої післяопераційної спайкової кишкової непрохідності.

Автори нововведення: Жебровський В.В., Камінський І.В., Чемоданов Є.Б., Пузако В.В.

^ Мета, яка буде досягнута при використанні нововведення: підвищення ефективності профілактики ранньої післяопераційної спайкової кишкової непрохідності.

^ Суть нововведення.

В способі профілактики ранньої післяопераційної спайкової кишкової непрохідності, який включає укладання і фіксацію петель тонкого кишечника, згідно корисної моделі, кишкові петлі укладають у вертикальному напрямі і підшивають окремими серозними вузловими швами до парієнтальної очеревини в області бічних каналів черевної порожнини, причому фіксацію петель проводять по протибрижовій стороні кишки. Укладання кишкових петель після виконання ентеролізису у вертикальному напрямі та підшивання петель тонкої кишки окремими серозними вузловими швами до парієнтальної очеревини в області бічних каналів черевної порожнини дозволить найменш травматичним і надійнішим методом провести перитонізацію десерозованих ділянок і провести інтестиноплікацію, при цьому не створюється механізмів перешкод для кишкового ходу перистальтики, що знижує ризик розвитку післяопераційної кишкової непрохідності, не порушує брижовий кровотік, а також зменшує небезпеку спалаху дрімаючої мезаденальної інфекції.

^ Очікуваний результат.

Використання запропонованого способу в клініці дозволяє значно підвищити якість лікування хворих із спайковою хворобою, поліпшити результати лікування і знизити ризик розвитку ранньої післяопераційної кишкової непрохідності.


^ 9. Спосіб діагностики стенозу тонкої кишки із спайковою хворобою.


Автори нововведення: Жебровський В.В., Камінський І.В., Пузако В.В., Чемоданов Є.Б.

^ Мета, яка буде досягнута при використанні нововведення: Підвищення ефективності діагностики стенозу тонкої кишки у хворих із спайковою хворобою.

Суть нововведення.

В запропонованому способі діагностики стенозу тонкої кишки у хворих із спайковою хворобою, який включає інтраназальне проведення хлорвінілового зонда в шлунково-кишковий тракт, введення під рентгенологічним контролем барієвої суспензії з подальшим вивченням пасажу барію по шлунково-кишковому тракту і оцінкою його прохідності, додатково застосовують контрастну розчинну капсулу, розміри якої складають 11-12 мм та яка після 6-7 годин перебування в кишечнику розчиняється, здійснюють рентгенологічний контроль через 2-4 години і по затримці або відставанню капсули від барієвої суспензії судять про наявність стенозу тонкої кишки.

Застосування одночасно з барієвою суспензією контрастної розчинної капсули, розміри якої не перевищують половини просвіту нормально функціонуючої тонкої кишки рухома дрібнодисперстна маса – барієва суспензія за рахунок компенсаторної надмірної перистальтики долає ділянки звуження кишкової трубки, внаслідок чого пасаж виявляється прискореним; по затримці або відставанню капсули від барієвої суспензії під час рентгенологічного контролю, який здійснюють через 2-4 години, роблять висновок про наявність стенозу тонкої кишки, що дозволяє планувати об'єм оперативного втручання, цілеспрямовано проводити ревізію органів черевної порожнини і дозволяє судити про необхідність ентеролізису.

^ Очікуваний результат.

Використання запропонованого способу в клініці дозволяє значно підвищити якість лікування хворих із спайковою хворобою, поліпшити результати лікування і знизити ризик розвитку ранньої післяопераційної кишкової непрохідності.


^ 10. Спосіб формування анастомозу на товстій кишці.


Автори нововведення: Жебровський В.В., Камінський І.В., Рєзанов П.О.


Мета, яка буде досягнута при використанні нововведення: підвищення ефективності хірургічного лікування хворих з патологією шлунково-кишкового тракту і зниження частоти ускладнень.

^ Суть нововведення.

В способі формування анастомозу на товстій кишці шляхом зшивання відрізків кишечника із з'єднанням однорідних тканин, згідно корисної моделі, формують дворядний прецизійний шов, зшиваючи окремо слизистий і серозно-м’язовий -підслизистий шари, причому прокольні канали виконують так, що вони не сполучаються з просвітом кишки на рівні раневої щілини.

Накладення прецизійного шва із застосуванням атравматичних шовних матеріалів дозволяє шляхом найменшої травматизації тканин і точного зіставлення однойменних оболонок шлунково-кишкового тракту, добитися мінімального розвитку запальної реакції в зоні зшиваних тканин і створити умови для ранньої репарації, а роз'єднання внутрішніх і зовнішніх шарів по місцю проколу голки дозволяє усунути крізну щілину і мікропроколи, через які може проникати кишкова флора, тобто забезпечує біологічну герметичність.

^ Очікуваний результат.

Використання запропонованого способу в клініці дозволяє значно підвищити якість лікування хворих оперованих на шлунково-кишковому тракті, поліпшуються результати лікування із зниженням числа післяопераційних ускладнень.


^ 11. Ваккуумно-компресійна установка для отримання бронхо-альвеолярного лаваша.


Автор нововведення: Загорулько А.К.


Мета, яка буде досягнута при використанні нововведення: отримання бронхо-альвеолярного захисного комплексу.

^ Суть нововведення.

В основу досягнення поставлена задача удосконалення вакуумно-компресійної установки для отримання бронхо-альвеолярного лаважа шляхом створення в ній механізму видалення залишкового об'єму повітря з альвеол за рахунок виконання дна у вигляді сталевої пластини із закріпленим на ньому штуцером і інтубаційною трубкою, причому трахея виведена через інтубаційну трубку в ємність з лаважною рідиною.


У вакуумно-компресійній установці для отримання бронхо-альвеолярного лаважа, що складається з підстави, дно якої має отвір для виведення трахеї назовні, місткості для поміщення легенів, дно в підставі виконане у вигляді сталевої пластини, із закріпленою на ньому інтубаційною трубкою, містить скляну місткість, що покриває місткість з поміщеними в неї легенями, а також штуцер з трубкою для подачі і підбурювання повітря.

Очікуваний результат.

Одержану лаважну рідину використовують для отримання бронхо-альвеолярного захисного комплексу.


^ 12. Спосіб фарбування гістологічних зрізів свіжо-замороженої тканини.


Автор нововведення: Загорулько А.К.


Мета, яка буде досягнута при використанні нововведення: отримання гістологічних зрізів свіжої замороженої тканини для наукових досліджень і цито-біопсій.

^ Суть нововведення.

В основу досягнення поставлена задача удосконалення способу фарбування гістологічних зрізів свіжозамороженої тканини шляхом застосування як перший фарбник еозину, а другим – гематоксиліну без застосування яких-небудь проміжних або послідовних хімічних реактивів і розчинів.

В способі фарбування гістологічних зрізів свіжозамороженої тканини шляхом використання двох фарбників гематоксиліну і еозину, спочатку зріз свіжозамороженої тканини занурюють 1-2 рази в еозин, потім 3-5 разів промивають водою, після чого 3-4 рази опускають в розчин гемотоксиліну.

^ Очікуваний результат.

Даний спосіб дозволяє значно скоротити термін фарбування гістологічних зрізів, що призводить до скорочення часу операції, надає 100% позитивний ефект на свіжозаморожених зрізах будь-яких тканин при виявленні всіх тканинних компонентів, необхідних для швидкої і правильної постановки діагнозу і наукових досліджень.


13. Спосіб керованої лапаростомії.


^ Автори нововведення: Жебровський В.В., Стаценко Н.І.


Мета, яка буде досягнута при використанні нововведення: підвищення ефективності хірургічного лікування хворих з поширеним гнійним перитонітом.

^ Суть нововведення.

В запропонованому способі керованої лапаростомії, який включає проведення верхньо–серединної лапаротомії з подальшим виконанням санацій черевної порожнини, зашивають через всі шари наглухо частину черевної порожнини, де явища перитоніту купірувані, а частину черевної порожнини зі збереженими явищами перитоніту ушивають за допомогою салазочних швів, після ліквідації перитоніту частину черевної порожнини, що залишилася, ушивають повністю.

Обмеження втручання в ті відділи черевної порожнини, де вже купірувані явища перитоніту, сприяє розвитку адгезивного процесу в черевній порожнині, що перешкоджає розповсюдженню інфекційного процесу і надалі зменшує вірогідність формування відмежованих абсцесів в черевній порожнині, зменшення розміру рани знижує травматичність повторних втручань, знижує вірогідність розвитку таких ускладнень як нагноєння рани, формування післяопераційних гриж, також зниження внутрішньочеревного тиску сприяє стабілізації роботи кишечнику, поліпшенню дихальної функції грудної клітки.

^ Очікуваний результат.

Запропонований спосіб дозволяє підвищувати ефективність оперативного лікування, скоротити тривалість перебування в стаціонарі.


^ 14. Спосіб хірургічного лікування некомпенсованого дуодентального стенозу.


Автори нововведення: Закут Самір Рабах, Воронов М.В.

Мета, яка буде досягнута при використанні нововведення: підвищення ефективності хірургічного лікування хворих з виразковою хворобою, ускладненою суб- і декомпенсованим пілородуоденальним стенозом і попередження евакуаторних розладів, обумовлених неусуненим гастроптозом.

^ Суть нововведення.

способі хірургічного лікування декомпенсованого дуоденального стенозу, що включає послідовне одномоментне виконання радикальної дуоденопластики з відсіканням виразки, усунення гастро птозу, згідно корисної моделі, гофрують малу кривизну шлунку і підшивають її до печінково - шлункової зв'язки печінки, потім гофрують велику кривизну шлунку, підшивають езофагофундоплекаційну манжету у вінцевій зв'язці печінки і проводять мезоколонопластику.

Очікуваний результат.

Запропонований спосіб дозволяє усунути гастроптоз і поліпшити моторно-евакуаторну функцію шлунку при суб- і декомпенсованому виразковому пілородуоденальному стенозі.

Схожі:

Перелік нововведень iconМіністерство охорони здоров’я України Державний заклад «Луганський державний медичний університет»
Перелік нововведень, які пропонуються для включення до Реєстру галузевих нововведень на 2010 рік
Перелік нововведень iconЗвіт про наукову діяльність кафедри за 2012 рік на аркушах Завідувач кафедри піб підпис Чернівці 2012
Перелік нововведень, що пропонуються для включення до Реєстру галузевих нововведень за 2012 р
Перелік нововведень iconАналіз останніх досліджень і публікацій
З великої кількості нововведень після порівняльного аналізу з традиційними системами навчання відбираються найкращі та впроваджуються...
Перелік нововведень iconМетодичні вказівки до вивчення курсу з дисципліни "Економічні аспекти нововведень" для магістрів спеціальності
Методичні вказівки до вивчення курсу з дисципліни “Економічні аспекти нововведень” для магістрів спеціальності 050107 “Економіка...
Перелік нововведень iconДоповідь Проректора з наукової роботи професора О.І. Іващука на тему
«Звіт про виконання плану наукових досліджень І нововведень за 2010 рік та заходи щодо їх впровадження в практику охорони здоров’я...
Перелік нововведень iconВищих навчальних закладів донецького регіону
Відомо, що інновація — це нововведення в області техніки, технології, організації праці І управління, які базуються на використанні...
Перелік нововведень iconІнноваційна діяльність як спосіб антикризового управління підприємством в умовах сучасної економічної ситуації в Україні
При цьому розвиток підприємств має ґрунтуватися лише на основі безперервного оновлення продукції, технологій, способів організації...
Перелік нововведень iconПерелік документів для ндр (науково-дослідної роботи)
Перелік реактивів, що будуть застосовуватися при виконанні наукового дослідження
Перелік нововведень iconПерелік документів для ндр (науково-дослідної роботи)
Перелік реактивів, що будуть застосовуватися при виконанні наукового дослідження
Перелік нововведень iconПерелік дисциплін, з
Перелік дисциплін, з яких проводяться вступні випробування для вступу на навчання за опп підготовки спеціалістів, магістрів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи