Конкурс до Державного департаменту інтелектуальної власності було подано 12 найбільш талановитих І перспективних розробок, що захищені чинними патентами України на корисні моделі icon

Конкурс до Державного департаменту інтелектуальної власності було подано 12 найбільш талановитих І перспективних розробок, що захищені чинними патентами України на корисні моделі
Скачати 65.42 Kb.
НазваКонкурс до Державного департаменту інтелектуальної власності було подано 12 найбільш талановитих І перспективних розробок, що захищені чинними патентами України на корисні моделі
Дата15.09.2012
Розмір65.42 Kb.
ТипКонкурс

Патентно-ліцензійна діяльність КДМУ у 2009 році


Патентний відділ Кримського державного медичного університету ім.С.І.Георгієвського є підрозділом наукового відділу КДМУ та підпорядковується безпосередньо проректору з наукової роботи та ректору КДМУ. Діяльність відділу сприяє реалізації державної політики із питань інноваційної стратегії та охорони інтелектуальної власності у КДМУ, підтриманню ділової репутації КДМУ, поширення інформації про здобутки колективу КДМУ в інноваційній діяльності та інтелектуальній власності, у тому числі засобами електронної інформації.  

Патентний відділ здійснює патентно-ліцензійну діяльність університету, тобто надає консультативні послуги при плануванні науково-дослідних робіт, докторських та кандидатських дисертацій, оформленні звітів про патентні і науково-інформаційні дослідження, сприяє виявленню об’єктів інтелектуальної власності: винаходів, корисних моделей, об’єктів авторського права, надає консультативну допомогу з питань їх захисту, веде оформлення, облік і систематизацію патентних матеріалів.

У 2009 році вченими університету було подано в Український інститут промислової власності 78 заявок на винаходи та корисні моделі, отримано 53 патента України.

Співробітниками університету також подано 17 заявок на реєстрацію авторського права на наукові твори та отримано 12 свідоцтв про реєстрацію авторського права в Державному департаменті інтелектуальної власності.

В КДМУ в сфері захисту об’єктів інтелекутальної власності приймають участь доктора медичних наук і кандидати медичних наук, а також асистенти, аспіранти, магістранти, практичні лікари та студенти університету.

Більша частина запатентованих наукових розробок стосується нових методів діагностики і лікування з врахуванням проміжних та кінцевих результатів науково-дослідних робіт.

В 2009 році співробітники КДМУ прийняли участь у Всеукраїнському конкурсі „Винахід-2009”, який має на меті популяризацію винахідницької  діяльності серед широких верств української науково-технічної громадськості, а також виявлення для привернення до них уваги українських і закордонних інвесторів та виробників, занесення до бази даних «Перспективні винаходи України». В ході підготовки до конкурсу були розглянути винаходи та корисні моделі за 2008 р. – 2009 р., на які були отримані патенти науковими співробітниками університету та серед них були виявлені найбільш цікаві розробки. На конкурс до Державного департаменту інтелектуальної власності було подано 12 найбільш талановитих і перспективних розробок, що захищені чинними патентами України на корисні моделі.

У 2009 р. Кримський державний меличний університет взяв участь у III Міжнародному інвестиційному форумі "Майбутнє Криму», в рамках якого була проведена виставка-ярмарок інноваційних технологій і круглий стіл "Інновації – основа майбутнього". На форумі було представлено близько 30 наукових розробок співробітників нашого Вузу, на які отримані патенти України. Також співробітниками були підготовлені і презентовані три інноваційні проекти: «Розробка системи комплексної оцінки екологічного ризику для здоров'я з використанням геоінформаційних технологій”, “Методика визначення токсичності речовин у водних розчинах”, “Комплексна програма психогігієнічної і безмедикаментозної регуляції адаптаційних можливостей організму для запобігання стресовій реакції, вегетативних розладів, зниження імунітету. Оцінка порушень адаптації і її комплексної корекції”.

У нашому університеті щорічно патентується близько 50 нововведень, але подальша їх розробка і впровадження є процесом досить складним і дорогим. Пошук потенційних інвесторів для використання власних інновацій являється одним з актуальних завдань в Україні. Одним з напрямів даного вигляду діяльності є широка реклама не тільки на внутрішньому, але й на зовнішньому ринку. Основний шлях реклами – привернути інвестора для реалізації свого винаходу. Тому участь у всіляких виставках, форумах і ярмарках нових ідей дозволить просувати наші наукові розробкі для подальшого впровадження.

16 наукових розробок, що захищені патентами та які мають важливе медичне та соціальне значення, додані в Реєстр медико-биологічних та науково-технічних нововведень як нововведення Кримського державного медичного університета ім. С.І.Георгієвського.

Найбільш активними в винахідницької діяльності за 2009 рік були наступні кафедри:

кафедра хирургії № 1 – (зав. каф. - проф. Жебровський В.В.), співробітники якої патентують розробки, що відносяться до діагностики та лікування хірургічних захворювань черевної стінки, черевної порожнини та їх найважливіших ускладнень (6 патентів України на корисні моделі);

кафедра хирургії № 2 – (зав. каф. - проф.Ільченко Ф.М.) - 9 патентів України на корисні моделі;

кафедра загальної хірургії (зав. каф. - проф. Костирної О.В.), співробітники якої займаються клінічними та імунологічними аспектами діагностики і лікування захворювань щитовидної залози (2 патента України на корисні моделі);

кафедра хірургічних хвороб ФПО (зав. каф. - проф.Старосек В.М.) - 2 патента України на корисні моделі;

кафедра нормальної анатомії людини (зав. – проф. Пикалюк В.С.), Вікові морфофункціональні особливості окремих органів та систем організму під впливом гравітаційних перевантажень та різних методах їх корекції ( 3 патента України на корисні моделі);

кафедра біології (зав. каф. – проф. Лазарев К.Л. ), співробітники якої проводять дослідження з пластичності і реактивності тканинних структур деяких органних систем в умовах зміненого гомеостазу, а також стану гіпертрофічних і регенераторних процесів деяких органів (яєчника, нирки і печінки) в умовах застосування антиоксидантної корекції поліфенолами винограду ( 5 патентів України на корисні моделі).

кафедра терапевтичної стоматології (зав.каф. - доцент Дурягіна Л.Х.), співробітники якої займаються проблемами профілактики, клінічними особливостями й лікуванням стоматологічних захворювань у пацієнтів з фоновою патологією ( 5 патентів України на корисні моделі);

кафедра дитячої стоматології (зав.каф. - доцент Колесник К.О.) - 3 патента України на корисні моделі;

кафедра стоматології ортопедичної (зав. каф. - проф. Жадько С.І.), що розроблює нові методи ортопедичного лікування хворих з супутніми патологіями з урахуванням індивідуальної біологічної сумісності акрилових пластмас ( 2 патента України на корисні моделі);

У 2009 році співробітниками університету подано 15 заявок на видачу патентів України за результатами закінчених науково-дослідних робіт, а отримано 29 патентів на винаходи та корисні моделі України, 2 з них стосуються НДР, що фінансується міністерством охорони здоров’я України.

Найбільш актуальними є:

1. Спосіб моделювання післяопераційної вентральної грижи (проф.Жебровський В.В., асп. Гербалі О.Ю.).

2. Спосіб герніопластики при грижах після апендектомії, (проф.Жебровський В.В., асп. Воронов О.М.).

3.Спосіб закриття операційної рани після лапаростомії (проф.. Жебровський В.В., асс. Торотадзе Н.Н., доц.. Камінський І.В.).

4.Спосіб ушивання повної евентрації (проф.. Жебровський В.В., асс. Торотадзе Н.Н., доц.. Камінський І.В.).

5. Спосіб закриття тонко кишкової нориці (проф.. Жебровський В.В., асс. Стаценко Н.І.).

6. Пристрій для проведення зовнішньої вентрикулостомії ( проф..Могила В.В., Сьомкін К.В., Касьянов В.О. ).

7.Спосіб фіксації гістологічних блоків для виготовлення багатоплощинних зрізів (Аджисалієв Г.Р., Чалбаш Д.А., Дьяченко О.П.).

8.Спосіб бальзамування анатомічних препаратів (проф.Пикалюк В.С., асс.Шадуро Д. В.).

9.Спосіб діагностики алкогольної нефропатії (проф.. Пикалюк В.С., асс. Сатаєва Т.П.; проф.. Лазарєв К.Л.; проф..Колбасін П.М.;

10. Спосіб припинення кровотечі з паренхіматозних органів проф.Фоміних Т.А., проф..Акмоллаєв Д.С., доц.. Дяченко О.П., Акмоллаев Є.С.)

11.Спосіб лікування гипотиреозу з використанням оксигенированної криоконсервированної трансплантируемої тканини щитоподібної залози (проф. Костирной О.В., Астапенко С.В., Шестопалов Д.В., Дубовенко В.В.).

12.Спосіб лікування діабетичної ретинопатії (Ярошева Н.А.).

13.Спосіб лікування інфекційних захворювань у тяжкій формі на тлі порушень біоценозу кишечнику у дітей (Римаренко Н.В.).

14.Спосіб передопераційної підготовки хворих із тиреотоксикозом (проф.Ільченко Ф.М., доц. Безруков О.П.).

15.Спосіб проведення дренажу після операції на щитовидної залози (проф.Ільченко Ф.М., доц. Безруков О.П.).

16.Спосіб дренування рани після резекції щитовидної залози (проф.Ільченко Ф.М., доц. Безруков О.П.).

17.Спосіб лікування хворих на вузловий зоб (проф.Ільченко Ф.М., доц. Безруков О.П.).

18.Спосіб профілактики пародонтиту у пацієнток з гіпоестрогенемією (Міщенко Г.В., проф. Колбасін П.М., Сатаєва Т.П. ).

19.Спосіб профілактики альвеоліту (проф..Безруков С.Г., асс. Бом К.Г.).

22.Спосіб лікування хворих на алкогольну нефропатію (Саттаєва Т.П., проф.Лазарєв К.Л., проф. Колбасін П.М., проф.Загорулько О.К.)

21.Спосіб лікування хворих на хронічний алкогольний гепатит (проф.Колбасін П.М., проф.Лазарєв К.Л., Саттаєва Т.П.)

23.Спосіб реабілітації хворих після нефректомії (проф.Колбасін П.М., проф.Лазарєв К.Л., Саттаєва Т.П.)

24.Спосіб лікування хворих після однобічної нефректомії

(Саттаєва Т.П., проф..Лазарєв К.Л., проф..Колбасін П.М., Ніколаєнко О.М., проф.Пикалюк В.С.).

25.Спосіб прогнозування ризику виникнення раку молочної залози

(Нор Г.С., проф.Соркін В.М., Сеферов Б.Д., Амдіев А.А., проф.Колбасін П.М.)

26. Спосіб визначення ведення пологів при клінічно вузькому тазі (проф.Баскаков П.М., Суліма Г.М. ).

27. Спосіб визначення епідермальних антигенів (доц.Синицін Б.Ф., Немтінова Є.Б.)

28. Спосіб лікування гніздової алопеції (асс.Борисова О.Б., проф..Притуло О.О.)

29. Спосіб оцінки ризику розвитку інфекційних ускладнень у хворих з імунодефіцитом (проф.Криворутченко Ю.Л., Стаценко Н.І., проф.Крутиков С.М., М'ясникова О.М., Постнікова О.М., Крутікова М. С.).

Схожі:

Конкурс до Державного департаменту інтелектуальної власності було подано 12 найбільш талановитих І перспективних розробок, що захищені чинними патентами України на корисні моделі iconПоложення про Всеукраїнський конкурс «Винахід року» Загальні засади
України, заохочення роботодавців до впровадження у виробництво результатів інтелектуальної праці, а також для виявлення найбільш...
Конкурс до Державного департаменту інтелектуальної власності було подано 12 найбільш талановитих І перспективних розробок, що захищені чинними патентами України на корисні моделі iconПоложення про Всеукраїнський конкурс «Винахід року» Загальні засади
України, заохочення роботодавців до впровадження у виробництво результатів інтелектуальної праці, а також для виявлення найбільш...
Конкурс до Державного департаменту інтелектуальної власності було подано 12 найбільш талановитих І перспективних розробок, що захищені чинними патентами України на корисні моделі iconНа X семестр 2010/20 1 1 навчального року
Основна поняття і визначення. Система інтелектуальної власності в Україні. Міжнародне співробітництво у сфері інтелектуальної власності....
Конкурс до Державного департаменту інтелектуальної власності було подано 12 найбільш талановитих І перспективних розробок, що захищені чинними патентами України на корисні моделі iconНа X семестр 2010/2011 навчального року
Основна поняття І визначення. Система інтелектуальної власності в Україні. Міжнародне співробітництво у сфері інтелектуальної власності....
Конкурс до Державного департаменту інтелектуальної власності було подано 12 найбільш талановитих І перспективних розробок, що захищені чинними патентами України на корисні моделі iconПоложення про право інтелектуальної власності Поняття права інтелектуальної власності. Об’єкти права інтелектуальної власності. Суб’єкти права інтелектуальної власності
Відповідно до ч. 1 ст. 41 Конституції України „кожен має право володіти, користуватися І розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної,...
Конкурс до Державного департаменту інтелектуальної власності було подано 12 найбільш талановитих І перспективних розробок, що захищені чинними патентами України на корисні моделі iconМіністерство освіти І науки україни державний департамент інтелектуальної власності інститут інтелектуальної власності одеської національної юридичної академії
Самарський інститут російського державного торговельно економічного університету
Конкурс до Державного департаменту інтелектуальної власності було подано 12 найбільш талановитих І перспективних розробок, що захищені чинними патентами України на корисні моделі iconЗ в І т про наукову діяльність кафедри інтелектуальної власності за 2010 рік
Дослідження чинників вдосконалення системи інтелектуальної власності в умовах розвитку інноваційної діяльності підприємств та організацій...
Конкурс до Державного департаменту інтелектуальної власності було подано 12 найбільш талановитих І перспективних розробок, що захищені чинними патентами України на корисні моделі iconЗ в І т про наукову діяльність кафедри інтелектуальної власності за 2010 рік
Дослідження чинників вдосконалення системи інтелектуальної власності в умовах розвитку інноваційної діяльності підприємств та організацій...
Конкурс до Державного департаменту інтелектуальної власності було подано 12 найбільш талановитих І перспективних розробок, що захищені чинними патентами України на корисні моделі iconДержавна служба інтелектуальної власності України
Дмитришин володимир Степанович, Заступник голови Державної служби інтелектуальної власності України
Конкурс до Державного департаменту інтелектуальної власності було подано 12 найбільш талановитих І перспективних розробок, що захищені чинними патентами України на корисні моделі icon24. 02. 2010 Розпочато відбір учасників до другої Міжнародної літньої школи з інтелектуальної власності Всесвітньої організації інтелектуальної власності (воів)
Ою воів, яка охоплює базові аспекти інтелектуальної власності. Школа розрахована на студентів, викладачів та молодих фахівців, досвід...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи