Інформації про здобутки колективу кдму в інноваційній діяльності та інтелектуальній власності, у тому числі засобами електронної інформації icon

Інформації про здобутки колективу кдму в інноваційній діяльності та інтелектуальній власності, у тому числі засобами електронної інформації
Скачати 87.27 Kb.
НазваІнформації про здобутки колективу кдму в інноваційній діяльності та інтелектуальній власності, у тому числі засобами електронної інформації
Дата15.09.2012
Розмір87.27 Kb.
ТипІнформації

Патентно-ліцензійна діяльність

Патентний відділ здійснює патентно-ліцензійну діяльність університету, тобто надає консультативні послуги при плануванні науково-дослідних робіт, докторських та кандидатських дисертацій, оформленні звітів про патентні і науково-інформаційні дослідження, сприяє виявленню об’єктів інтелектуальної власності: винаходів, корисних моделей, об’єктів авторського права, надає консультативну допомогу з питань їх захисту, веде оформлення, облік і систематизацію патентних матеріалів. Діяльність відділу сприяє підтриманню ділової репутації КДМУ, поширення інформації про здобутки колективу КДМУ в інноваційній діяльності та інтелектуальній власності, у тому числі засобами електронної інформації.  

В КДМУ в сфері захисту об’єктів інтелекутальної власності приймають участь доктора медичних наук і кандидати медичних наук, а також асистенти, аспіранти, магістранти, практичні лікари та студенти університету.

Більша частина запатентованих наукових розробок стосується нових методів діагностики і лікування з врахуванням проміжних та кінцевих результатів науково-дослідних робіт.

У 2010 році вченими університету було подано до Українського інституту промислової власності 92 заявки на винаходи та корисні моделі, отримано було 54 патента України.

Співробітниками університету також подано 20 заявок на реєстрацію авторського права на наукові твори та отримано 15 свідоцтв про реєстрацію авторського права в Державному департаменті інтелектуальної власності.

У нашому університеті щорічно патентується близько 70 нововведень, але подальша їх розробка і впровадження є процесом досить складним і дорогим.

Наукові співробітники університету активно беруть участь у всіляких виставках, форумах і ярмарках нових ідей, що дозволяє просувати наші нові розробки для подальшого впровадження. Пошук потенційних інвесторів для використання власних інновацій являється одним з актуальних завдань.

У 2010 році аспірант кафедри медичної біології КДМУ Сатаева Т.П., одна з усіх учасників конкурсу „Винахід-2009” в Україні, була нагороджена золотою медаллю Всесвітньої Організації Інтелектуальної Власності (ВОІВ) у категорії "Видатний винахідник", яка представила на конкурс 8 патентів в співавторстві с іншими співробітниками університету. Це високе міжнародне визнання досягнень Кримського державного медичного університету імені С.І.Георгієвського у сфері інтелектуальної власності.

У цьому році співробітники КДМУ також прийняли участь у Всеукраїнському конкурсі „Винахід-2010”. На конкурс до Державного департаменту інтелектуальної власності було подано 15 найбільш талановитих і перспективних розробок, що захищені чинними патентами України

У 2010 році співробітники КДМУ брали участь у другому міжнародному форумі з інтелектуальної власності «Expopriority'2010», який проходів 7-9 грудня у м. Москва, де також були відзначені нагородами.

У м. Алушта 13-18 жовтня 2010 р. проходили XV міжнародна науково-практична конференція «Проблемы и перспективы инновационного развития» та симпозіум «Трансфер технологий: от науки к бизнесу», на яких були представлені найбільш вагоми розробки науковців нашого університету: «Інноваційні технології в галузі екологічного нормування техногенного впливу на природне середовище» Євстафьева О.В., Овсянікова Н.М., Тимченко С.Л.; «Перспективне застосування вітчизняних антиоксидантів і імуномодуляторів в корекції хронічної алкогольної хвороби», Лазарєв К.О. , Сатаєва Т.П.; «Метод оцінки типу колагенових волокон», Шаповалова О.Ю., Бойко Т.А. та інш.

В рамках участі у Міжнародному салоні винаходів і нових технологій «Новий час» (25-27 вересня 2010 р., м.Севастополь) співробітники КДМУ отримали 4 золотих медалі, що були присуджені за низьку наукових розробок, які захищені патентами України на корисні моделі.

18–19 листопада 2010 р. у м. Євпаторія науковці університету представили свої інноваційні проекти на Міжнародному форумі "Трансфер технологій і іновацій". Були підготовлені і презентовані три інноваційні проекти.

У 2010 році 20 наукових розробок, що захищені патентами та які мають важливе медичне та соціальне значення, додані в Реєстр медико-биологічних та науково-технічних нововведень як нововведення Кримського державного медичного університета імені С.І.Георгієвського.

Найбільш активними в винахідницької діяльності за 2010 рік були наступні кафедри:

кафедра нормальної анатомії (зав. каф. - проф. Пикалюк В.С.), співробітники якої патентують розробки, що відносяться до онтогенетичних особливостій морфофункціональних характеристик і регенераторних потенцій різних органів і систем при введенні ксеногенної спинномозкової рідини (2 патента України на корисні моделі, 6 заявок на винаходи та корисні моделі, 2 свідоцтва про реєстрацію авторського права на наукові твори);

кафедра внутрішньої медицини спільно з лабораторією клінічної імунології та лабораторією морфології ЦНДЛ ( зав.каф. – проф.. Професор Білоглазов В.А., зав. лаб. к.б.н.Гордієнко А.І.), співробітники якої подалі у 2010 році до Укрпатенту 3 заявки на корисні моделі та отрималі 2 патента;

кафедра мікробіології (зав. Каф. – проф. Криворутченко Ю.Л.), співробітники якої подалі 6 заявок на винаходи, що стосуються використання штамів;

кафедра нормальної фізіології спільно з лабораторією фізіології й екологічної медицини ЦНДЛ (зав.каф. – проф. Євстаф’єва О.В.) здійснюють патентування розробок підходів до комплексної оцінки екологічного ризику для здоров`я із застосуванням геоніформаційних технологій, вони подали до Укрпатенту 4 заявки на корисні моделі;

кафедра фармації спільно з лабораторією біофармацевтичних досліджень ЦНДЛ (зав.каф. - к.б.н., доцент Кацев А.М. ), співробітниками якої було подано до Укрпатенту 2 заявки на корисні моделі, які стосуються розробок біолюмінесцентного підходу з використанням сяючих бактерій як біосенсорів для скринінгових досліджень лікарських речовин.

кафедра хирургії № 1 (зав. каф. - проф. Жебровський В.В.), співробітники якої патентують розробки, що відносяться до діагностики та лікування хірургічних захворювань черевної стінки, черевної порожнини та їх найважливіших ускладнень (5 патентів України на корисні моделі, 4 заявки, 6 свідоцтва про реєстрацію авторського права на наукові твори);

кафедра хирургії № 2 – (зав. каф. - проф. Ільченко Ф.М.) - 4 патента України на корисні моделі; 7 заявок на винаходи та корисні моделі, 2 свідоцтва про реєстрацію авторського права на наукові твори.

кафедра загальної хірургії (зав. каф. - проф. Костирної О.В.), співробітники якої займаються клінічними та імунологічними аспектами діагностики і лікування захворювань щитовидної залози (4 патента України на корисні моделі, 4 заявки);

кафедра біології (зав. каф. – проф. Лазарев К.Л. ), співробітники якої проводять дослідження з пластичності і реактивності тканинних структур деяких органних систем в умовах зміненого гомеостазу, а також стану гіпертрофічних і регенераторних процесів деяких органів (яєчника, нирки і печінки) в умовах застосування антиоксидантної корекції поліфенолами винограду ( 2 патента України на корисні моделі, 2 заявки на винаходи та корисні моделі);

кафедра терапевтичної стоматології (зав.каф. - доцент Дурягіна Л.Х.), співробітники якої займаються проблемами профілактики, клінічними особливостями й лікуванням стоматологічних захворювань у пацієнтів з фоновою патологією ( 7 патентів України на корисні моделі, 7 заявок на корисні моделі);

кафедра дитячої стоматології (зав.каф. - доцент Колесник К.О.) - 3 патента України на корисні моделі, 3 заявки;

кафедра стоматології ортопедичної (зав. каф. - проф. Жадько С.І.), що розроблює нові методи ортопедичного лікування хворих з супутніми патологіями з урахуванням індивідуальної біологічної сумісності акрилових пластмас ( 4 патента України на корисні моделі, 6 заявок на корисні моделі);

кафедра фізіотерапії та курортології (зав.каф. – проф.Єжов В.В.) патентує нові методи еферентної і адітівної фізіотерапії у відновлювальному лікуванні і профілактиці метаболічного синдрому при поєднаной кардіальной патології (2 патента України на корисні моделі, 2 заявки на винаходи та корисні моделі, 2 свідоцтва про реєстрацію авторського права на наукові твори);

кафедра акушерства і гінекології ФПО (зав.каф. - професор Рибалка А.М.), співробітники якої проводять дослідження з прогнозування і профілактики патології репродуктивної системи жінок має в цьому році 2 патента на корисні моделі, 2 свідоцтва про реєстрацію авторського права на наукові твори, подано до Укрпатенту 4 заявки на корисні моделі;

Особливості пренатального і постнатального гісто- і органогенезу при типовій та атиповій імплантації та під впливом медикаментозних препаратів

кафедра гістології та ембріології (зав.каф. - професор Шаповалова О.Ю.) - 2 патента України на корисні моделі, 2 заявки на корисні моделі.

У 2010 році співробітниками університету подано 35 заявок на видачу патентів України за результатами закінчених науково-дослідних робіт, а отримано 35 патентів на винаходи та корисні моделі України, 4 з них стосуються НДР, що фінансується міністерством охорони здоров’я України.

Найбільш актуальними є наступні наукові розробки:

1. Спосіб лікування бронхіальної астми (проф. Білоглазов В.А., Знаменська Л.К.).

2. Спосіб моделювання післяопераційної вентральної грижи проф.Жебровський В.В., асп. Гербалі О.Ю.).

3.Спосіб закриття шлункової нориці (проф.Жебровський В.В., асп. Воронов О.М.).

4.Пристрій для проведення зовнішньої вентрикулостомії ( проф.Могила В.В., Сьомкін К.В., Касьянов В.О. ).

7.Спосіб бальзамування анатомічних препаратів (проф.Пикалюк В.С., асс.Шадуро Д. В.).

8.Спосіб діагностики алкогольної нефропатії (проф.. Пикалюк В.С., асс. Сатаєва Т.П.; проф.. Лазарєв К.Л.; проф..Колбасін П.М.;

9. Спосіб оцінки виду патологічного рубця, що формується в ранньому післяопераційному періоді (Ільченко Ф.М., Барановський Ю.Г., Косенко О.В.).

10. Спосіб прогнозування розвитку келоїдого і гіпертрофічного рубців у післяопераційному періоді (Ільченко Ф.М., Барановський Ю.Г., Косенко О.В.).

11. Спосіб лікування інфікованого панкреонекрозу (проф. Костирной О.В., Шестопалов Д.В., Дубовенко В.В. та інш.).

12. Спосіб дренування черевної порожнини при перитоніті (проф. Костирной О.В., Шестопалов Д.В., Каракурсаков Н.Е., Воронков Д.Е., Древетняк А.А.)

13. Спосіб накладення лапаростомії з корекцією внутрішньочеревного тиску (проф. Костирной О.В., Шестопалов Д.В., Каракурсаков Н.Е., Гавриленко С.П., Говорунов І.В.).

14. Спосіб профілактики неспроможності кукси червоподібного відростка (проф. Костирной О.В., Cизов О.Д.).

15. Спосіб реабілітації дітей з хронічними вірусними гепатитами в стадії ремісії (проф..Лагунова Н.В., Лебедєва О.Д.).

16.Спосіб діагностики холестатичних порушень (проф..Лагунова Н.В., Лебедєва О.Д.).

17. Спосіб лікування хворих на ювенільний ревматоїдний артрит (проф. Каладзе М.М., Кутузова Л.О.)

18. Спосіб оцінки адаптації серцево-судинної системи на навантаження у дітей (проф.. Кобець Т.В., Лебідь І.Г., Кузьменко Т.В.).

19. Спосіб профілактики пародонтиту у пацієнток з гіпоестрогенемією (Міщенко Г.В., проф. Колбасін П.М., Сатаєва Т.П. ).

20. Спосіб оцінки адаптації при протезуванні на імплантатах (проф. Жадько С.І., Ірза О.Л., Колбасін П.М., Куліков М.С. ).

21.Спосіб визначення міцності базису протеза (проф..Жадько, Михайлова С.Г., Козлов А.И., Чехов В.В.).

22.Спосіб профілактики ускладнень після протезування незнімними протезами з опорою на імплантатах імплантатах (проф. Жадько С.І., Ірза О.Л., Колбасін П.М., Куліков М.С. ).

23.Спосіб профілактики ускладнень після установки імпатнтатів у ортопедичних хворих із патологією шлунково-кишкового тракту (проф. Жадько С.І., Непрелюк О.А.).

24. Спосіб визначення епідермальних антигенів (доц.Синицін Б.Ф., Немтінова Є.Б.)

25.Спосіб лікування кореневих каналів (доц. Журочко О.І., Альохіна О.В., Проніна Н.В.)

26.Спосіб лікування пародонтиту (доц. Журочко О.І. Михелько С.В.)

27.Спосіб лікування запальних і запально-дистрофічних захворювань пародонту (доц. Дурягіна Л.Х., Галкіна О.П.).

28.Спосіб лікування генералізованого пародонтиту ( доц. Дурягіна Л.Х., Галкіна О.П.)

29.Спосіб сполученого грязелікування генералізованого пародонтиту – БРС-грязелікування ( проф. Каладзе М.М., Галкіна О.П.).

30.Спосіб лікування запальних захворювань пародонта й слизової оболонки порожнини рота (проф.Сисоєв М.П., Фещенко І.Ф., Подвальна А.О.).

31. Спосіб оцінки типу колагенових волокон (проф. Шаповалова О.Ю., Бойко Т.А.).

32.Спосіб забарвлення амфотерних сполук на гістологічних препаратах (проф. Шаповалова О.Ю., Барсуков О.М., Бойко Т.А., Брусіловський А.І., Барсуков М.П.).

33. Спосіб прогнозування полі органної недостатності і летального наслідку у пацієнтів у критичному стані ( доц.. Бабанін А.А., Потапов О.Л., Гордієнко А.І.).

34. Спосіб односторонньої спинномозкової анестезії ( доц.. Бабанін А.А., Потапов О.Л.).

35.Спосіб діагностики тривалості алкогольно-наркотичних (проф. Бабанін А.А., Біловицький О.В.)

Схожі:

Інформації про здобутки колективу кдму в інноваційній діяльності та інтелектуальній власності, у тому числі засобами електронної інформації iconКонкурс до Державного департаменту інтелектуальної власності було подано 12 найбільш талановитих І перспективних розробок, що захищені чинними патентами України на корисні моделі
Кдму, підтриманню ділової репутації кдму, поширення інформації про здобутки колективу кдму в інноваційній діяльності та інтелектуальній...
Інформації про здобутки колективу кдму в інноваційній діяльності та інтелектуальній власності, у тому числі засобами електронної інформації iconІнформації (утаювання, перекручування інформації, особливо інформації про відхилення та ризики), менша структурованість діяльності на більш високих рівнях управління.
Саме тому в наш час головною метою й завданням підприємства є ефективне здійснення бізнес-процесів
Інформації про здобутки колективу кдму в інноваційній діяльності та інтелектуальній власності, у тому числі засобами електронної інформації iconПрограма предмет Системи І методи захисту інформації (П-5)
В курсі розглянуто питання інформаційної безпеки в автоматизованих системах обробки даних, в тому числі захист інформації в комп’ютерних...
Інформації про здобутки колективу кдму в інноваційній діяльності та інтелектуальній власності, у тому числі засобами електронної інформації iconПоложення про забезпечення доступу до публічної інформації у Національному університеті «Острозька академія», затвердженого наказом ректора від «01» вересня 2011 року №48 порядок взаємодії Науоа із представниками засобів масової інформації
Конституції та Законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації»,...
Інформації про здобутки колективу кдму в інноваційній діяльності та інтелектуальній власності, у тому числі засобами електронної інформації iconІнформація І повідомлення. Властивості інформації. Види інформації. Інформація І шум та їх взаємоперетворення. Зберігання інформації. Одиниці вимірювання обсягів інформації на носіях. Кодування інформації в комп’ютері. Формула Хартлі
Програма базується на знаннях, здобутих учнями середніх шкіл на курсах інформатики, алгебри та геометрії
Інформації про здобутки колективу кдму в інноваційній діяльності та інтелектуальній власності, у тому числі засобами електронної інформації iconПро визначення інформації стосовно до інформатики
Але всіма цими властивостями можуть володіти й інші відомі об'єкти, наприклад, електроенергія. Тому немає основ використовувати вказані...
Інформації про здобутки колективу кдму в інноваційній діяльності та інтелектуальній власності, у тому числі засобами електронної інформації iconДо Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Національному університеті «Острозька академія», затвердженого наказом ректора
Конституції та Законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації»,...
Інформації про здобутки колективу кдму в інноваційній діяльності та інтелектуальній власності, у тому числі засобами електронної інформації iconПро забезпечення доступу до публічної інформації
Це Положення визначає порядок доступу до публічної інформації у Національному університеті «Острозька академія» (далі – Науоа) відповідно...
Інформації про здобутки колективу кдму в інноваційній діяльності та інтелектуальній власності, у тому числі засобами електронної інформації iconКонспект лекцій для студентів економічних спеціальностей денної форми навчання у трьох частинах Частина 2 «Обробка економічної інформації за допомогою електронної таблиці Excel»
Економічна інформатика: Конспект лекцій у трьох частинах. – Частина 2: Обробка економічної інформації за допомогою електронної таблиці...
Інформації про здобутки колективу кдму в інноваційній діяльності та інтелектуальній власності, у тому числі засобами електронної інформації iconПрограма Вивчення курсу Інформаційне право України
Завдання навчального курсу “Інформаційне право України” заключається в тому, щоб надати студентам необхідні знання щодо правового...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи