Інформація про участь у міжнародній науково-технічній співпраці Протягом 2011 року продовжувала розвиток міжнародна співпраця кдму icon

Інформація про участь у міжнародній науково-технічній співпраці Протягом 2011 року продовжувала розвиток міжнародна співпраця кдму
Скачати 159.6 Kb.
НазваІнформація про участь у міжнародній науково-технічній співпраці Протягом 2011 року продовжувала розвиток міжнародна співпраця кдму
Дата15.09.2012
Розмір159.6 Kb.
ТипІнформація
Інформація про участь у міжнародній науково-технічній співпраці

Протягом 2011 року продовжувала розвиток міжнародна співпраця КДМУ.

Третій рік КДМУ імені С.І. Георгієвського бере участь у реалізації українсько-французької програми медичної співпраці. Організатори програми – французька громадська організація «Асоціація франко-українського співпраці в галузі охорони здоров'я і фармації» (ASFUDS) і Українське лікарське товариство (ВУЛТ). Координатором програми виступає проф. В.С. Пікалюк. У 2011 році в реалізації цієї програми взяло участь 7 викладачів, 29 студентів, 23 працівники охорони здоров'я. Вони ознайомилися з організацією системи охорони здоров'я Франції. При цьому вони відвідали провідні клініки Парижа: Дитячий клінічний центр Робера Дебре, Клінічний центр Каш, Шпиталь Hotel-Dieu, Шпитальний центр Орсей, Медичний центр і музей Інституту Пастера, центр святої Анни, музей шпиталей Парижа, дерматологічний музей Клініки Святого Луї, Музей патології медичного факультету Сорбонни, Інститут Париж V-Рене Декарт, Музей історії медицини і Музей патанатомії Р. Дюпютрена, ознайомившись з роботою приймального відділення, спеціалізованих відділень надання медичної допомоги, включаючи педіатрію, стоматологію, геріатрію. Усі учасники професійної програми отримали сертифікати. 1-3 листопада під час робочого відрядження відбулося підписання спільних документів на продовження програми до 2013 року. 17 - 25 січня чергова група студентів медичних ВНЗ України (у т.ч. 7 наших студентів) будуть знайомиться з медичним факультетом Сорбонни, клінікою, лабораторіями і музеями інституту Пастера, провідними клініками Парижа.

У рамках співробітництва з Фондом Romualdo Del Bianco (Флоренція, Італія) 6 - 13 листопада 2011 року під керівництвом професора Т.В.Кобець проведено міжнародний семінар «New technologies in medicine» для студентів і молодих лікарів за участю 20 молодих співробітників університету та студентів. Підписаний договір на продовження співробітництва з фондом на подальший період.

^ Університет продовжував брати участь у реалізації ряду науково-освітніх програм. Доцент Сухарева І.О. взяла участь у семінарах «Вища медична освіта в Україні», 25 червня – 3 серпня, 2011 р., Індія. У ходе візиту проведено 43 презентації й дано 18 інтерв’ю для преси і телебачення з висвітленням різних сторін наукової й освітньої діяльності КДМУ імені С.І. Георгієвського. Участь у цій освітній програмі була направлена на подання об'єктивної і якісної інформації про медичну освіту й медичну науку в Україні, що сприяло позитивному іміджу української вищої освіти за кордоном.

Крім того, доцент Сухарева І.О. брала участь у роботі фокус-групи за проектом ЄС-ПРООН щодо розробки аналітичного документа «Цілі розвитку тисячоліття. Крим», де обговорювалися проблеми здоров'я матері і дитини, батьківства, боротьби з материнською і дитячою смертністю. За результами роботи створений проект вирішення поставлених питань, який винесений на розгляд Верховної Ради АР Крим.

На кафедрі біохімії (зав. – проф. К.О. Єфетов) із науково-освітнім візитом 30 січня – 12 лютого 2011 року перебував почесний професор КДМУ імені С.І. Георгієвського доктор Gerhard M. Tarmann (Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Інсбрук, Австрія), президент Європейського лепідоптерологічного товариства (European Lepidopterological Society). Для студентів і викладачів нашого університету 07.02.2011 року ним було прочитано лекцію «Токсини, штучне висвітлення та здоров’я людини», на якій він доповів слухачам результати останніх наукових досліджень із питань біомоніторингу довкілля.

У 2011 році кафедра біохімії підписала договір про проведення досліджень за спільною із Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum (Інсбрук, Австрія) міжнародною науковою програмою «Study of DNA molecules of different biological species with the purpose to reconstruct phylogeny and create a proper biological system». Від Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum (Інсбрук, Австрія) кафедрою отримано два наукових гранти на виконання першого етапу досліджень у межах цієї програми («Study of DNA molecules of different biological species» та «Synthesis and study of pheromone molecules»). У межах даних проектів цього року кафедрою спільно зі вченими з інших країн проводилися наукові дослідження в Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum (Інсбрук, Австрія), Zoologische Sammlungen des Bayerischen Staates (Мюнхен, Німеччина), Humboldt University of Berlin (Берлін, Німеччина), Staatliches Museum fur Naturkunde (Карлсруе, Німеччина), Musee d’Histoire Naturelle (Париж, Франція), Royal Museum for Central Africa (Тервурен, Бельгія).

Кафедра біохімії КДМУ імені С.І. Георгієвського в 2011 році також продовжувала вивчати ген мітохондріальної цитохромоксидази (СОI) Zygaenidae: спільний із Центром баркодингу Biodiversity Institute of Ontario (University of Guelph (Канада)) дослідницький проект із секвенування ДНК.

Останні досягнення та результати досліджень, що проводяться на кафедрі біохімії, доповідалися в травні цього року на 17th European Congress of Lepidopterology у Люксембурзі.

У 2011 році наукові праці кафедри біохімії КДМУ імені С.І. Георгієвського були 48 разів процитовані вченими з Австралії, Австрії, Великобританії, Ірану, Німеччини, Росії та Франції.

Ряд традиційних програм у рамках міжнародного співробітництва продовжує виконуватися за участю співробітників кафедри патологічної анатомії із секційним курсом (зав. – проф. М.Ю. Новиков):

а) Дослідження з теми «Ультраструктурна патологія легенів». Інститут ультраструктурной патології та молекулярної біології клітини Віденського національного медичного університету, проф. Дончо Керьяшки, доц. Герхард Декан, лаборант Анні Говорка, лікар Анне-Лізе Нігіш. О.О.Загорулько, М.Ю.Новиков, В.В.Шаланін. З 2000 року до цього часу.

б) Вивчення біохімічного складу нових препаратів сурфактанту. Інститут ультраструктурной патології і молекулярної біології клітини Віденського національного медичного університету, проф. Дончо Керьяшки, ас. Сігурд Крігер, О.О.Загорулько, М.Ю.Новиков, В.В.Шаланін. З 2000 року до цього часу.

в) Методи сучасної імуногістохімії в гінекологічній патології, Клініка гінекології Гейдельберзького університету, м. Гейдельберг, Німеччина, проф. Зоун, проф. П.Зін, доц. Т.Г. Філоненко. З 2008 року до цього часу.

На новий термін продовжена співпраця кафедри внутрішньої медицини № 2 (зав. - проф. В.О. Білоглазов) з Американським коледжем «Астма, алергія, клінічна імунологія» й Інститутом імунології (Нова Англія, США). У рамках співпраці відбулося стажування асистента кафедри к.м.н. Ю.Бісюка у провідних клініках США. Крім того, кафедра співпрацює з Всесвітньою організацією алергології в рамках проекту «World Allergy Organization Survey on Global Availability of Essentials for the Assessment and Management of Anaphylaxis by Allergy/Immunology Specialists in Healthcare Settings».

Кафедрою нормальної фізіології та відділом екологічних ризиків ЦНДЛ (зав. – проф. Євстаф’єва О.В.) під егідою Європейської конвенції про трансграничні переноси атмосферних забруднювачів на далекі відстані ведуться роботи щодо екологічного нормування ефектів важких металів на екосистеми та організм людини, які містять у собі теоретичні розрахунки і картографування припустимих критичних навантажень пріоритетних полютантів, оцінку їх фактичних перевищень на конкретних територіях Автономної республіки Крим.

Результати дослідження були представлені проф. Євстаф’євою О.В. на 21 робочій нараді Координаційного центру з ефектів (ССЕ) і 27 робочій зустрічі цільової експертної групи Міжнародної кооперативної програми з моделювання та картографування критичних навантажень та рівнів атмосферного забруднення в країнах Європи в межах Європейської конвенції про транскордонні переноси атмосферних забруднювачів у Білтховені, Нідерланди, квітень 2011. «Assessment of Exceedances of critical loads for lead, cadmium and mercury on ecosystems of the Crimean region».

На кафедрі фізіології патологічної (зав. – проф. А.В. Кубишкін) співробітники брали участь у декількох зарубіжних конференціях, де виступили з доповідями за результатами проведених досліджень. У рамках міжнародної співпраці налагоджується взаємодія стосовно проведення спільних досліджень із відділом вивчення респіраторної системи медичного наукового центру Польської академії наук. Керівник центру професор Мчеслав Покорськи (Prof. M. Pokorski, Department of Respiratory Research, Medical Research Center, Polish Academy of Sciences, Warshaw) у межах розвитку співпраці в травні 2011 року відвідав Кримський державний медичний університет і виступив з лекцією, присвяченою фізіології і патофізіології органів дихання, для співробітників і студентів. Співробітники кафедри репрезентували 2 доповіді на конференції, організовуваній проф. М. Покорськи «Advances in Pneumology» (Бонн, Німеччина).

Кафедрою гістології (зав. – проф. О.Ю. Шаповалова) продовжується спільна робота в рамках «Кримської гістологічної і ембріологічної школи» у Сімферополі і Лос-Анджелесі. Вивчення ембріонів і плодів людини, в тому числі і з використанням нового, запатентованого в США, методу забарвлення Ab&hxe. США, DR. Aib’s PRIVATE HISTOLOGY. На кафедрі гістології також налагоджена спільна робота щодо визначення ембріотоксичності екстракту синьо-зелених водоростей з ембріологом доктором Bala El Hacene, Алжир, Faculty Natural Science Department General Biology University A/mira BEJAIA, Algerie.

За участі доцента курсу дитячих інфекційних хвороб Римаренко Н.В. у межах співробітництва з програмою розвитку ООН Республіки Білорусь здійснювалося виконання гранту з ВІЛ/СНІД, спрямованого на поліпшення комплексної допомоги сім'ям, яких торкнувся ВІЛ, у республіці Білорусь: створення мультидисциплінарних команд з надання допомоги ВІЛ-інфікованим; поліпшення роботи психологів відповідно до отриманих методик з розкриття ВІЛ-статусу дітям; використання методик підвищення прихильності ВААРТ.

Кафедра офтальмології (зав. – проф. Н.В. Іванова) співпрацює з Європейським офтальмологічним товариством European Society of Ophthalmology. Проф. Іванова Н.В. є членом цього товариства. Товариством надаються гранти для молодих учених для стажування в провідних офтальмологічних клініках Європи (ці гранти вже отримали проф. Іванова Н.В. у 2002 р. і ас. Копаєнко Г.І. в 2005 р.). Також Європейським офтальмологічним суспільством кожні два роки проводяться Європейські офтальмологічні конгреси, активними учасниками яких є співробітники кафедри. На конгресі, який відбувся в Амстердамі (17th SOE Congress) у червні 2009 р. постерна доповідь Копаєнко Г.І. і Іванової Н.В. «Serum antiendotoxin immunity in patients with anterior endogenous uveitis» отримала диплом за найкращу постерну доповідь і була надана можливість доповісти у вигляді усної доповіді. На останньому конгресі, який відбувся в Женеві (18th SOE Congress) у червні 2010 р. була репрезентована постерна доповідь Копаєнко Г.І. і Іванової Н.В. «Influencing of treatment with probiotics on condition of antiendotoxin immunity in patients with HLA-B27-associated anterior uveitis».

Здійснюється співпраця з Міжнародним королівським освітнім центром з офтальмології в Празі - Lions International Educational Centre of ophthalmology in Prague, Department of ophthalmology Charles University, Prague. Цей центр під егідою програми Всесвітньої організації охорони здоров’я «VISION-2020» надає гранти для молодих учених-офтальмологів для стажування в Празькому центрі офтальмології. Стажування пройшли наступні молоді вчені кафедри: Воронова Н.М., Копаєнко Г.І., Чистякова С.В., Кондратюк Г.І., Ярошева Н.О.

Кафедра співпрацює з Міжнародною асоціацією катарактальних і рефракційних хірургів, з Міжнародною асоціацією глаукоматологів і нейроофтальмологів, з Міжнародною офтальмологічною радою (Internatinal Council of Ophthalmology – ICO). Ця Рада надає гранти на тривалі стажування (3 місяці) для молодих учених-офтальмологів у провідних офтальмологічних клініках Європи і світу.

Кафедра клінічної фармакології і фармакотерапії (зав. – доцент О.І. Коняєва) проводить роботу в рамках наступних міжнародних програм.

У межах програми ВООЗ з моніторингу побічних реакцій лікарських засобів і антиретровірусних препаратів здійснюється збір і аналіз відомостей про побічну дію ліків, які вносяться до Національної бази даних побічних реакцій України і передаються в Центр моніторингу побічних реакцій ВООЗ (м. Упсала, Швеція).

У рамках співпраці з Thomson Reuters Scientific SAS співробітники кафедри беруть участь у програмі IDRAC (Єдина база даних регуляторних рішень), забезпечують наповнення, моніторинг і функціонування Українського веб-модуля цієї системи.

Участь у програмі Міністерства охорони здоров'я і корпорації Merck Sharp and Dohme «Antibiotics stewardship» - СКАТ, направленої на вивчення локальної антибіотикорезистентності в стаціонарах хірургічного профілю з метою розробки локальних протоколів емпіричної антибіотикотерапії інтраабдомінальних інфекцій.

Спільно з компанією Glaxo Smith Kline участь у проекті вивчення антибіотикорезистентності основних патогенів респіраторних інфекцій «SOAR».

У рамках програми Європейської асоціації клінічної фармакології і фармакотерапії (EACPT - European association of Clinical Pharmacology and Therapeutics), Міжнародного товариства фармаконагляду (Isop - International Society of Pharmacovigilance) і Міжнародного товариства фармакоепідеміологів молоді вчені-клінічні фармакологи беруть участь у міжнародних форумах з клінічної фармакології і фармаконагляду (Угорщина, Голландія), отриманий доступ до закритої бази даних навчальних матеріалів із фармаконагляду, повний доступ до статей з безпеки лікарських засобів (журнали видавництва Wiley and Sons), здійснюється рецензування існуючих законодавчих актів США, Європи й України.

Кафедра фтизіатрії (зав. – проф. М.М. Грішин) з 2005 року співпрацює з Бюро ВООЗ в Україні з теми «Організація боротьби з туберкульозом», а також із міжнародною організацією РАТН з теми «Партнерство щодо контролю за туберкульозом».

Співробітники кафедри фізіотерапії ФПО (зав. кафедри - проф. В.В Єжов) взяли участь з 7 публікаціями в роботі наукових форумів і конференцій із реабілітаційної і курортної медицини в Росії (Санкт-Петербург), Білорусі (Мінськ), Польщі (Радом), Туреччині (Денізлі), Ірані (Тегеран). Проведені навчальні і науково-практичні семінари спільно з Російським державним медичним університетом ім. М.І.Пирогова (Москва), Білоруським державним медичним університетом (Мінськ), Військово-медичною академією ім. С.М. Кірова (Санкт-Петербург). Здійснюється взаємообмін навчальними методичними матеріалами з Інтернаціональними курсами підвищення кваліфікації медпрацівників у Германії (Кайзерслаутерн, Земля Рейнланд-Пфальц).

Зберігається співпраця з науковими установами Російської Федерації. У рамках існуючих контактів проводяться спільні конференції й наукові дослідження. Найбільш активно в розвитку наукових контактів із Російською Федерацією беруть участь наступні кафедри університету:

1. Кафедра судової медицини з курсом права — із Російським центром судово-медичної експертизи, кафедрою судової медицини Московської медичної академії ім. І.М. Сеченова й кафедрою гістології та ембріології педіатричного факультету російського державного медичного університету (Москва).


2. Кафедра хірургічної стоматології — із товариством пластичних, реконструктивних і естетичних хірургів Росії.

3. Кафедра фізіотерапії ФПО — із Російською національною курортною асоціацією.

^ 4. Кафедра нетрадиційної медицини ФПО співпрацює з Новосибірським інститутом лімфології РАМН і Московським клінічним НДІ ім. М.Ф. Володимирського.

5. Кафедра нормальної анатомії людини проводить спільні дослідження з Московським університетом ім. М.В. Ломоносова (Москва), Військово-медичною академією (Санкт-Петербург) і Науково-дослідною лабораторією біологічних структур МОЗ Росії (Москва).

^ 6. Кафедра російської мови продовжує договори про наукову взаємодію з Державним інститутом російської мови ім. А.С. Пушкіна і Російським університетом дружби народів у формі активної участі в конференціях, організовуваних вказаними науковими і навчальними закладами.

^ 7. Кафедра фізіології патологічної розвиває контакти з інститутом загальної патології й патфізіології (Москва) і медичним факультетом Санкт-Петербурзького університету.

^ 8. Кафедра фармації проводить спільну наукову роботу із Сибірським федеральним університетом (Красноярськ).

9. Кафедра філософії співпрацює з Германським історичним інститутом у Москві.


Участь в закордонних конференціях і форумах


 1. Асистент Вяльцева Ю.В.. - 06.02.11р.–12.02.11р. Участь в конференції „Pediatric Allergy & Immunology 2011”, м. Зальзбург (Австрія).

 2. Професор Гришин М. М. - 02.06.11р. по 05.06.2011 р.. Участь у Спирива Експерт форумі 2011, м. Мюнхен (Німеччина).

 3. Професор Клименко П.М. – 03.06.2011р. по 04.06.2011р.. Участь у Конгресі „Чоловік та жінка: Репродукція та сексуальне здоров’я”, м. Варшава (Польща).

 4. Професор Безруков С.Г.- 31.03.2011р. по 02.04.2011р.. Участь у 8-го Міжнародного конгресу естетичної медицини, Сан Пауло (Бразилія).

 5. Професор Євстаф’єва О.В. – 18.04.2011р. по 21.04.2011р.. Участь у 21 робочій нараді Координаційного центру з ефектів (ССЕ) і 27-й робочій зустрічі цільової експертної групи Міжнародної кооперативної програми з моделювання та картографування критичних навантажень та рівній атмосферного забруднення в країнах Європи у межах Європейської конвенції про транскордонні переноси атмосферних забруднювачів, м. Вільтховен (Королівства Нідерланди).

 6. Асистент Бойко В.О. -06.05.2011р. по 11.05.2011р.. Участь у конгресі з клінічної мікробіології, м. Мілан (Італія).

 7. Асистент Ачкасова Т.А. -06.05.2011р. по 11.05.2011р.. Участь у конгресі з клінічної мікробіології, м. Мілан (Італія).

 8. Доцент Баранова Л.А. – 10.05.2011р. по 15.05.2011р.. Участь у Конгресі Міжнародної асоціаціі викладачів російської мови, м. Шанхай ( КНР).

 9. Професор Ільченко Ф.М. -10.05.2011р. по 13.05.2011р.. Участь у роботі 33-го міжнародного конгресу Європейської асоціації герніологів, м. Гент (Бельгія).

 10. Професор Іванова Н. В. – 03.06.2011р по 07.06.2011р.. Участь у конференції Європейського товариства офтальмологів, м. Женева (Швейцарія).

 11. Доцент Трушкевич О.О. – 13.06.2011р. по 17.06.2011р.. Участь у Раді Експертів України і Росії, м. Леверкузен (Німеччина).

 12. Професор Іванова Н. В.- 26.06.2011р. по 28.06.2011р.. Участь у ІІІ засіданні Експертної ради з глаукоми країн СНД, м. Париж (Франція).

 13. Доцент Бутирський О.Г. – 17.11.2011р. по 19.11.2011р.. Участь у конференції Європейського товариства хірургів, м. Краків( Польща).

 14. Доцент Проніна Н.В.- 27.08.2011р. по 02.09.2011р.. Участь у конференції АМЕЕ 2011 Міжнародної Асоціації Викладачів Медичних Університетів, м. Відень (Австрія).

 15. Асистент Тимченко С.Л. -22.09.2011р. по 25.09.2011р.. Участь у конференції нейронаук „Сіна пса 2011” у межах діяльності Федерації європейських суспільств нейронаук, м. Люблячи (Словенія).

 16. Асистент Мельниченко П.В. – 24.10.2011р. по 29.10.2011р.. Для проходження навчання в Європейській школі кардіо-торокальних хірургів, рівень „С”, м. Бергамо (Італія).

 17. Д.біолог.н. Григор’єв П.Є. - 26.11.2011р. по 03.12.2011р.. Участь у міжнародному симпозіумі „ Проблеми і потенціал академічної мобільності: шляхи до міждисциплінарної та міжнародної кооперації”, м. Алмата (Казахстан).

 18. Професор Трішіна С.В. - 03.10.2011р по 07.10.2011р.. Участь у конференції з метою ознайомлення з проблемами хворих дітей на бронхіальну астму і новими методами їх лікування, м. Рим (Італія).

 19. Професор Заболотнов В. О. – 24.11.2011р. по 27.11.2011р.. Участь у Конгресі з акушерству і гінекології, м. Бангкок (Таїланд)

 20. Доцент Брехов О.М. – 10.10.2011р по 21.10.2011р..Участь у Щорічному науковому форумі, присвяченому обміну знаннями та ідеями в галузі наукових досліджень, профілактики і лікування захворювань і пошкоджень хребта , м. Мілан (Італія).

 21. Професор Крутиков Є.С.- 30.10.2011р по 05.11.2011р.. Участь у щорічному міжнародному симпозіумі „Сучасні аспекти замісної ниркової терапії 2011”, м. Тель-Авів (Ізраїль).

 22. Професор Кобець Т.В. – 06.11.2011р. по 13.11.2011р. «Участь у семінарі «Нові технології в медицині», м.Флоренція (Італія).

 23. Доцент Сухарева І.О. – 06.11.2011р. по 13.11.2011р. «Участь у семінарі «Нові технології в медицині», м.Флоренція (Італія).

 24. Доцент Прохоров Д.В. – 06.11.2011р. по 13.11.2011р. «Участь у семінарі «Нові технології в медицині», м.Флоренція (Італія).

 25. Асистент Гостіщева О.В. – 06.11.2011р. по 13.11.2011р. «Участь у семінарі «Нові технології в медицині», м.Флоренція (Італія).

 26. Доцент М.А. Глотов – 21.09.2011 по 24.09.2011 7th Congress of the European Federation of IASP , Hamburg, Germany.

 27. Доцент Проніна Н.В. – 20.11.2011р. по 30.11.2011р.. Участь у семінарі, який проводить Німецька служба академічних обмінів (DAAD), м. Бонн (Німеччина).

 28. Доцент Сухарєва І.О.- 25.06.2011р по 02.08.2011р.. Участь у рекламно-практичних семінарах , м. Делі (Індія).

 29. Доцент Савчук О.О. – 01.08.2011р. по 11.08.2011р.. Участь у проведенні церемонії вручення дипломів випускникам КДМУ громадянам Малайзії, проведення рекламно-практичних семінарів для абітурієнтів декана міжнародного медичного факультету, м. Куала-Лумпур, Птраждайя (Малазія).

 30. Професор Білоглазов В.О.- 14.09.2011р по 17.09.2011р.. Участь у науковому семінарі „ Рандомізоване , подвійне сліпе, з подвійною імітацією, плацебо-контрольване, в паралельних групах, дослідження з метою оцінки і порівняння ефективності та безпеки 8-ми тижневої терапії препаратом ВІ 54903 в дозах 22.7;45.5; та 90,9 мкг 2 рази на день через інгалятор Respimat та флутиказоном пропаном через дозований інгалятор HFA-MDI по 88 мкг 2 рази на день у пацієнтів , хворих на бронхіальну астму, у яких неможливо досягнути адекватного контролю захворюванням БАКД”, м. Мадрид (Іспанія).

 31. Доцент Бісюк Ю.А.- 14.09.2011р по 17.09.2011р.. Участь у науковому семінарі по протоколу „ Рандомізоване , подвійне сліпе, з подвійною імітацією, плацебо-контрольване, в паралельних групах, дослідження з метою оцінки і порівняння ефективності та безпеки 8-ми тижневої терапії препаратом ВІ 54903 в дозах 22.7;45.5; та 90,9 мкг 2 рази на день через інгалятор Respimat та флутиказоном пропаном через дозований інгалятор HFA-MDI по 88 мкг 2 рази на день у пацієнтів , хворих на бронхіальну астму, у яких неможливо досягнути адекватного контролю захворюванням БАКД”, м. Мадрид (Іспанія).

 32. ^ Професор Лазарев К.Л. 3 – 5 November 2011 5th International Warsaw Invention Show. Reprogramming of macrophages in vivo by natural immunomodulative drugs. Warsaw.

 33. Аспирант Сатаєва Т.П. 3 – 5 November 2011 5th International Warsaw Invention Show. Reprogramming of macrophages in vivo by natural immunomodulative drugs. Warsaw

 34. Асистент Вяльцева Ю.В.. - 12.10.11р.–15.10.11р. Участь в 13th European AIDS Conference, м.Белград, (Сербія).

 35. Асистент Суліма А.М. - April 04-29, 2011., Open Medical Institute of the AAF, Vienna, Observership “Obstetrics and Gynecology”, м. Вена (Австрія).

 36. Асистент Лівшиц І.В. 16 квітня 2011г Міжнародна конференція «Клайра» - інноваційній гормональний контрацептив», Анталія (Турція).

 37. Хомуленко І.О. 31 березня -2 квітня Міжнародній форум «Авелокс - 10 лет клінічного використання» 2011г. м. Кельн, (Німеччина)

 38. Хомуленко І.О., Коваленко Є.П. 4-7 вересня 2011р. XI Всемірний Конгрес з ендометріозу. м. Монпелье, (Франція).

 39. Захотей С.І. 18.09.2011р IX Європейській конгрес асоціації акушерів -гінекологів. Копенгаген. (Данія).

 40. Zagayko A.L., Mizin V. I., Tkachenko M.G., Solovieva L.M., Chernousova I.V., Ogai YU.A.Properties and biological activity of functional food made from cabernet variety // 1 International Symposium on Secondary Metabolites (ISSMET). Denizli, Turkey, 12-15 September 2011.-P.6.

 41. Доцент Коняева О.І. аквітень 2011 16-ї міжнародній конгрес «Rehabilitation in Medicine», Париж, Франція.

 42. Професор Бабанін А.А. 07.11.11-16.11.11 Участь у Коференції присвячений 50-річчю із смерті Святителя Луки. м.Греція (Афіни).Участь у конференціях і форумах ближнього зарубіжжя


 1. Доцент Богданов В.В. – 25.04.2011р. по 29.04.2011р. Участь у роботі 18-го з’їзду отоларингологів Росії, м. Санкт-Петербург (Росія).

 2. Доцент Золотарева М.А.- 25.04.2011р. по 29.04.2011р. Участь у роботі 18-го з’їзду отоларингологів Росії, м. Санкт-Петербург (Росія).

 3. Асистент Вяльцева Ю.В.. - 12.10.11р.–15.10.11р. Участь в конференції Хрістанськая медична асоціація України, Альянс хрістіан-професіоналів у Україні, м.Сочї, (Росія).

 4. Асистент Матвєєв О.В. – 17.05.11 Конференція «Сілімарін у світі доказової медицини», Тбілісі, Грузія

 5. Асистент Матвєєв О.В. 21.03.11- 23.03.2011 Оплата Конгрес «Гепатологія сьогодні», Москва, Росія.СТАЖУВАННЯ


^ 1. Асистент Говдалюк О.Л. – 31.03.11р.–03.04.11р. Участь у стажування з паліативної допомоги, м. Паларіково (Словаччина).

 1. Асистент Слободян О.І. – 31.03.2011р. по 03.04.2011р.. Участь у стажування з паліативної та хоспісної допомоги, м.Паларіково та м. Нітра (Словаччина).

 2. Доцент Романко О.В. – 10.05.2011р. по 10.06.2011р.. Участь у стажування, участь у міжнародних проектах та налагодження наукових контактів з закордонними науковцями, м. Варшава (Польща).

 3. Асистент Копаэнко Г.М. – 06.06.2011р.-01.07.2011р.. Участь у стажування за фахом офтальмологія, м. Відень (Австрія).

 4. Доцент Опришко В.В. - 14.09.11р. по 16.09.11р. Участь у стажування з лікуванню гепатоцеллюлярного раку, м.Вена (Австрія).

 5. Асистент Мельниченко П.В.- 19.10.2011 р. по 29.10.2011р.. Стажування в Європейської школі кардіо-торокальних хірургів, м. Бергамо (Італія)

 6. Асистент Мельниченко П.В.- 26.05.2011 по 28.05.2011 Стажування у науково-дослідний інстиут Нейрохірургії ім. Поленова

 7. Ассистент Бойко Т.А. - 9.03.2011 по 01.04.2011 Иммуно-флюоресценция. МГУ, м.Москва, (Росія)

Схожі:

Інформація про участь у міжнародній науково-технічній співпраці Протягом 2011 року продовжувала розвиток міжнародна співпраця кдму iconІнформація про участь у міжнародній науково-технічній співпраці Протягом 2012 року продовжувався розвиток наукової міжнародної співпраці кдму імені С.І. Георгієвського
Протягом 2012 року продовжувався розвиток наукової міжнародної співпраці кдму імені С.І. Георгієвського
Інформація про участь у міжнародній науково-технічній співпраці Протягом 2011 року продовжувала розвиток міжнародна співпраця кдму iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у дев’ятій Міжнародній науково-технічній конференції «авіа-2009»
Запрошуємо Вас взяти участь у дев’ятій Міжнародній науково-технічній конференції «авіа-2009», яка відбудеться 21-23 вересня 2009...
Інформація про участь у міжнародній науково-технічній співпраці Протягом 2011 року продовжувала розвиток міжнародна співпраця кдму iconМіністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції “Міжнародна співпраця університетів як невід'ємна...
Інформація про участь у міжнародній науково-технічній співпраці Протягом 2011 року продовжувала розвиток міжнародна співпраця кдму iconМета конференції
Запрошуємо Вас взяти участь у третій міжнародній науково-технічній конференції “Моделювання І комп’ютерна графіка”, яка відбудеться...
Інформація про участь у міжнародній науково-технічній співпраці Протягом 2011 року продовжувала розвиток міжнародна співпраця кдму iconМета конференції
Запрошуємо Вас взяти участь у третій міжнародній науково-технічній конференції “Моделювання І комп’ютерна графіка”, яка відбудеться...
Інформація про участь у міжнародній науково-технічній співпраці Протягом 2011 року продовжувала розвиток міжнародна співпраця кдму iconМета конференції
Запрошуємо Вас взяти участь у другій міжнародній науково-технічній конференції “Моделювання І комп’ютерна графіка”, яка відбудеться...
Інформація про участь у міжнародній науково-технічній співпраці Протягом 2011 року продовжувала розвиток міжнародна співпраця кдму iconМета конференції
Запрошуємо Вас взяти участь у першій міжнародній науково-технічній конференції Моделювання І комп’ютерна графіка, яка відбудеться...
Інформація про участь у міжнародній науково-технічній співпраці Протягом 2011 року продовжувала розвиток міжнародна співпраця кдму iconНа участь у міжнародній науково-технічній конференції "Комп’ютерні системи та мережні технології"

Інформація про участь у міжнародній науково-технічній співпраці Протягом 2011 року продовжувала розвиток міжнародна співпраця кдму iconЗвіт про роботу англомовного клубу Факультету романо-германських мов За 2011/2012 н р. Керівник Сімак Катерина Віталіївна Протягом року студенти брали активну участь у діяльності
Протягом року студенти брали активну участь у діяльності дискусійного клубу «Discussion Club», темами дискусій були
Інформація про участь у міжнародній науково-технічній співпраці Протягом 2011 року продовжувала розвиток міжнародна співпраця кдму iconМіжнародна науково-практична конференція «В. І. Даль та світова культура»
Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «В. І. Даль та світова культура», яка відбудеться 20-22...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи