Назва навчальної дисципліни icon

Назва навчальної дисципліни
Скачати 493.16 Kb.
НазваНазва навчальної дисципліни
Дата15.09.2012
Розмір493.16 Kb.
ТипДокументи

1-й семестр

№ з/п


Назва навчальної дисципліни


Кількість кредитів


Загальна кількість годин за рік


Форма контролю (залік, ПМК)


Нормативні дисципліни

1.

Іноземна мова

6


180


ПМК


2.


Латинська мова та медична термінологія

4


120


ПМК


3.


Українська мова (за професійним спрямуванням)

3


90


ПМК


4.


Історія України

3


90


ПМК


5.


Історія української культури

2


60


ПМК


6.


Історія медицини

2


60


Залік


7.


Основи психології. Основи педагогіки

1,5


45


Залік


8.


Політологія

2


60


Залік


9.


Медична біологія

5,5


165


ПМК


10.


Медична та біологічна фізика

5,5


165


ПМК


11.


Медична хімія

4


120


ПМК


12.


Анатомія людини

11


330


ПМК


13.


^ Фізичне виховання
160


Залік

Підготовка до підсумкових модульних контролів

0,5


15

Курс за вибором

14.

3


90


Залік

2-й семестр

№ з/п


^ Назва навчальної дисципліни


Кількість кредитів


Загальна кількість годин за рік


Форма контролю (залік, ПМК)


Нормативні дисципліни

1.


Іноземна мова

6


180


ПМК


2.


Латинська мова та медична термінологія

4


120


ПМК


3.


Українська мова (за професійним спрямуванням)

3


90


ПМК


4.


Історія України

3


90


ПМК


5.


Історія української культури

2


60


ПМК


6.


Історія медицини

2


60


Залік


7.


Основи психології. Основи педагогіки

1,5


45


Залік


8.


Політологія

2


60


Залік


9.


Медична біологія

5,5


165


ПМК


10.


Медична та біологічна фізика

5,5


165


ПМК


11.


Медична хімія

4


120


ПМК


12.


Біологічна та біоорганічна хімія

2


60


ПМК


13.


Анатомія людини

11


330


ПМК


14.


Гістологія, цитологія та ембріологія

5


150


ПМК


15.


^ Фізичне виховання
160


Залік

Підготовка до підсумкових модульних контролів

0,5


15

Курс за вибором

16.

3


90


Залік

3-й семестр

№ з/п


^ Назва навчальної дисципліни


Кількість кредитів


Загальна кількість годин за рік


Форма контролю (залік, ПМК)


Нормативні дисципліни

1.


Іноземна мова
(за професійним спрямуванням)


8


240


ПМК


2.


Філософія

3


90


ПМК


3.


Анатомія людини

3,5


105


ПМК


4.


Гістологія, цитологія та ембріологія

4,5


135


ПМК


5.


Фізіологія

10


300


ПМК


6.


Біоорганічна та біологічна хімія

7


210


ПМК


7.


Мікробіологія, вірусологія та імунологія

6


180


ПМК


8.


Медична інформатика

3,5


105


ПМК


9.


^ Догляд за хворими (практика)

5


150


ПМК


10.


^ Медицина надзвичайних ситуацій

2


60


ПМК


11.


Безпека життєдіяльності,
основи охорони праці


2


60


Залік


12.


^ Фізичне виховання
160


Залік


Курс за вибором

.

3


90


Залік

4-й семестр

№ з/п


^ Назва навчальної дисципліни


Кількість кредитів


Загальна кількість годин за рік


Форма контролю (залік, ПМК)


Нормативні дисципліни

1.


Іноземна мова
(за професійним спрямуванням)


8


240


ПМК


2.


Філософія

3


90


ПМК


3.


Фізіологія

10


300


ПМК


4.


Біоорганічна та біологічна хімія

7


210


ПМК


5.


Мікробіологія, вірусологія та імунологія

6


180


ПМК


6.


Оперативна хірургія
та топографічна анатомія


2,5


75


ПМК


7.


Медична інформатика

3,5


105


ПМК


8.


^ Догляд за хворими (практика)

5


150


ПМК


9.


^ Медицина надзвичайних ситуацій

2


60


ПМК


10.


Безпека життєдіяльності,
основи охорони праці


2


60


Залік


11.


^ Фізичне виховання
160


Залік


Курс за вибором3


90


Залік

5-й семестр

№ з/п


^ Назва навчальної дисципліни


Кількість кредитів


Загальна кількість годин за рік


Форма контролю (залік, ПМК)


Нормативні дисципліни

1.


^ Мікробіологія, вірусологія та імунологія

2


60


ПМК


2.


Патоморфологія


7


210


ПМК


3.


Патофізіологія

7


210


ПМК


4.


Фармакологія

7


210


ПМК


5.


Гігієна та екологія

6


180


ПМК


6.


Пропедевтика внутрішньої медицини

6,5


195


ПМК


7.


Пропедевтика педіатрії

6,5


195


ПМК


8.


^ Загальна хірургія

5,5


165


ПМК


Оперативна хірургія ,
топографічна анатомія


1


30


ПМК


9.


Радіологія

4


120


ПМК


10.


^ Сестринська практика

4


120


ПМК


11.


^ Основи біоетики та біобезпеки

1,5


45


Залік


Курс за вибором2


60


Залік

6-й семестр

№ з/п


^ Назва навчальної дисципліни


Кількість кредитів


Загальна кількість годин за рік


Форма контролю (залік, ПМК)


Нормативні дисципліни

1.


Патоморфологія

7


210


ПМК


2.


Патофізіологія

7


210


ПМК


3.


Фармакологія

7


210


ПМК


4.


Гігієна та екологія

6


180


ПМК


5.


Пропедевтика внутрішньої медицини

6,5


195


ПМК


6.


Пропедевтика педіатрії

6,5


195


ПМК


7.


Загальна хірургія

5,5


165


ПМК


8.


Радіологія

4


120


ПМК


9.


^ Сестринська практика

4


120


ПМК


10.


^ Основи біоетики та біобезпеки

1,5


45


Залік


Курс за вибором2


60


Залік

7-й семестр

№ з/п


^ Назва навчальної дисципліни


Кількість кредитів


Загальна кількість годин за рік


Форма контролю (залік, ПМК)


Нормативні дисципліни

1


^ Внутрішня медицина

8,5


255


ПМК


(в тому числі ендокринологія)
55

2.


Фтизіатрія

3


90


ПМК


3.


Педіатрія

4,5


135


ПМК


4.


Хірургія

4,5


135


ПМК


5.


Акушерство і гінекологія

3


90


ПМК


6.


Соціальна медицина,
організація охорони здоров'я


3


90


ПМК


7.


Біостатистика

1,5


45


ПМК


8.


Урологія

3


90


ПМК


9.


Оториноларингологія

3


90


ПМК


10.


Офтальмологі

3


90


ПМК


11.


Неврологія

5,5


165


ПМК


12.


Медична психологія

1,5


45


Залік


13.


Психіатрія, наркологія

4,5


135


ПМК


14.


^ Дерматологія, венерологія

3


90


ПМК


15


Фізична реабілітація,
спортивна медицина


2


60


ПМК


16


^ Судова медицина

3


90


ПМК


17


Медичне правознавство

1,5


45


Залік


18


^ Цивільний захист

0,5


15


Залік


Курс за вибором1,5


45


Залік

8-й семестр

№ з/п


^ Назва навчальної дисципліни


Кількість кредитів


Загальна кількість годин за рік


Форма контролю (залік, ПМК)


Нормативні дисципліни

1.


^ Внутрішня медицина

8,5


255


ПМК


(в тому числі ендокринологія)
55


2.


Фтизіатрія

3


90


ПМК


3.


Педіатрія

4,5


135


ПМК


4.


Хірургія

4,5


135


ПМК


5.


Акушерство і гінекологія

3


90


ПМК


6.


Соціальна медицина,
організація охорони здоров'я


3


90


ПМК


7.


Біостатистика

1,5


45


ПМК


8.


Урологія

3


90


ПМК


9.


Оториноларингологія

3


90


ПМК


10.


Офтальмологія

3


90


ПМК


11.


Неврологія

5,5


165


ПМК


12.


Медична психологія

1,5


45


Залік


13.


Психіатрія, наркологія

4,5


135


ПМК


14.


Дерматологія, венерологія

3


90


ПМК


15.


Фізична реабілітація,
спортивна медицина


2


60


ПМК


16.


Судова медицина

3


90


ПМК


17.


Медичне правознавство

1,5


45


Залік


18.


^ Цивільний захист

0,5


15


Залік

Виробнича лікарська практика

6


180


ПМК


Курс за вибором1,5


45


Залік

9-й семестр

№ з/п


^ Назва навчальної дисципліни


Кількість кредитів


Загальна кількість годин за рік


Форма контролю (залік, ПМК)


Нормативні дисципліни

1.


^ Внутрішня медицина

8,5


255


ПМК


2.


Інфекційні хвороби

6


180


ПМК


3.


Епідеміологія

1,5


45


ПМК


4.


Професійні хвороби

2


60


ПМК


5.


Онкологія

3


90


ПМК


6.


Клінічна фармакологія

1,5


45


ПМК


7.


Педіатрія,

4,5


135


ПМК


дитячі інфекційні хвороби

1,5


45


ПМК


8.


^ Медична генетика

1,5


45


ПМК


9.


Соціальна медицина, організація охорони здоров'я

1,5


45


ПМК


10.


Хірургія,

5,5


165


ПМК


дитяча хірургія

2


60


ПМК


11.


^ Травматологія і ортопедія

3


90


ПМК


12.


Акушерство і гінекологія

4,5


135


ПМК


13.


Клінічна імунологія та алергологія

2,5


75


ПМК


14.


Анестезіологія та інтенсивна терапія

3


90


ПМК


15.


Екстрена та невідкладна медична допомога

1,5


45


ПМК


16.


Радіаційна медицина

1,5


45


ПМК


17.


Нейрохірургія

1,5


45


ПМК


18.


Основи стоматології

0,75


22


ПМК


19.


^ Секційний курс

0,75


23


ПМК


Курс за вибором2


60


Залік

10-й семестр

№ з/п


^ Назва навчальної дисципліни


Кількість кредитів


Загальна кількість годин за рік


Форма контролю
(залік, ПМК)


Нормативні дисципліни

1.


^ Внутрішня медицина

8,5


255


ПМК


2.


Інфекційні хвороби

6


180


ПМК


3.


Епідеміологія

1,5


45


ПМК


4.


Професійні хвороби

2


60


ПМК


5.


Онкологія

3


90


ПМК


6.


Клінічна фармакологія

1,5


45


ПМК


7.


Педіатрія,

4,5


135


ПМК


дитячі інфекційні хвороби

1,5


45


ПМК


8.


^ Медична генетика

1,5


45


ПМК


9.


Соціальна медицина, організація охорони здоров'я

1,5


45


ПМК


10.


Хірургія,

5,5


165


ПМК


дитяча хірургія

2


60


ПМК


11.


^ Травматологія і ортопедія

3


90


ПМК


12.


Акушерство і гінекологія

4,5


135


ПМК


13.


Клінічна імунологія та алергологія

2,5


75


ПМК


14.


Анестезіологія та інтенсивна терапія

3


90


ПМК


15.


Екстрена та невідкладна медична допомога

1,5


45


ПМК


16.


Радіаційна медицина

1,5


45


ПМК


17.


Нейрохірургія

1,5


45


ПМК


18.


Основи стоматології

0,75


22


ПМК


19.


Секційний курс

0,75


23


ПМК


20.


^ Виробнича лікарська практика

6


180


ПМК


Курс за вибором2


60


Залік

11-12-й семестр

№ з/п


^ Назва навчальної дисципліни


Кількість кредитів


Загальна кількість годин за рік


Форма контролю (залік, ПМК)


Нормативні дисципліни

1.


^ Внутрішня медицина,

16


480


ПМК


інфекційні хвороби з ВІЛ,

2


60

фтизіатрія

1


30

2.


Педіатрія,

6


180


ПМК


дитячі інфекційні хвороби

2,5


75

3.


Хірургія,

9,5


285


ПМК


дитяча хірургія,

1


30

онкологія

1


30

4.


^ Акушерство і гінекологія

4,5


135


ПМК


5.


Загальна практика (сімейна медицина)

3


90


ПМК


6.


Гігієна та екологія

2,25


68


ПМК


7.


Соціальна медицина, організація та економіка охорони здоров'я

2,25


68


ПМК


8.


Охорона праці в галузі

0,5


15


Залік

Державна атестація

4,5


135

Курс за вибором4


120


Залік


Схожі:

Назва навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни (назва дисципліни) для студентів за напрямом підготовки
Географія населення з основами демографії. Робоча програма навчальної дисципліни (назва дисципліни)
Назва навчальної дисципліни iconНазва дисципліни
Характеристика навчальної дисципліни: нормативна чи вибіркова та назва циклу до якого вона входить
Назва навчальної дисципліни iconРегламент модульно-рейтингового контролю І оцінювання з навчальної дисципліни управління організаційним розвитком (назва навчальної дисципліни)
Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 90 год./2,5 кред.; Лк. 30 год., Пр. – 0 год.; форма контролю – пмк
Назва навчальної дисципліни iconРегламент модульно-рейтингового контролю І оцінювання з навчальної дисципліни етика ділового спілкування (назва навчальної дисципліни)
Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 54 год./1,5 кред.; Лк. 10 год., Пр. – 10 год.; форма контролю – пмк
Назва навчальної дисципліни iconНазва навчальної дисципліни
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “ ” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки напряму
Назва навчальної дисципліни iconЗатверджую” Проректор з науково-педагогічної І виховної роботи Мамчур З.І. “ ” 2010 р. Програма навчальної дисципліни (шифр І назва навчальної дисципліни) напряму підготовки 070801 Екологія та охорона навколишнього середовища

Назва навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни (назва дисципліни) для студентів за напрямом підготовки
Основні проблеми економічної і соціальної географії. Робоча програма навчальної дисципліни
Назва навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни (назва дисципліни) для студентів за напрямом підготовки
Основні проблеми соціально-економічної географії. Робоча програма навчальної дисципліни
Назва навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни Історія національних меншин в Україні для студентів за (назва навчальної дисципліни)
Розробники: кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Новікова Людмила Володимирівна
Назва навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни (назва дисципліни) для студентів за напрямом підготовки
Політико-географічна і геополітична термінологія. Робоча програма навчальної дисципліни
Назва навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни Національні процеси в Україні: історія і сучасність для студентів за (назва навчальної дисципліни)
Розробник: кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Новікова Людмила Володимирівна
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи