Заявка на участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційне забезпечення економічного розвитку регіону» icon

Заявка на участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційне забезпечення економічного розвитку регіону»
Скачати 62.36 Kb.
НазваЗаявка на участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційне забезпечення економічного розвитку регіону»
Дата19.09.2012
Розмір62.36 Kb.
ТипДокументи
ЗАЯВКА

на участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційне забезпечення економічного розвитку регіону»


Прізвище, ім’я, по батькові ___________________

___________________________________________

Науковий ступінь ___________________________

Вчене звання _______________________________

Місце роботи (навчання) _____________________

Посада ____________________________________

Тема доповіді ______________________________

Науковий напрям ___________________________

___________________________________________

Поштова адреса ____________________________

Телефон____________ E-mail ____________


Прохання зазначити з наступного переліку.

Планую:

виступити з доповіддю (до 7 хв.)

узяти участь як слухач

дистанційна участь

публікація у науковому

фаховому виданні

Необхідність поселення:


так ні


Дата приїзду________ Дата від’їзду_______


Особистий підпис _________________

^ КАЛЕНДАР КОНФЕРЕНЦІЇ

25.05.2011 р.

900 – 1100 – реєстрація учасників конференції;

1100 – 1130 – відкриття конференції;

1130 – 1330 – пленарне засідання;

1330 – 1400 – обідня перерва;

1400 – 1600 – секційні засідання;

1700 – фуршет.

26.05.2011 р.

1000 – 1300 – засідання підсекції «Фінанси і кредит» НМК з економіки і підприємництва МОНМС України;

1000 – 1300 – секційні засідання;

1300 – 1400 – обідня перерва;

1400 – 1600 – заключне пленарне засідання;

1700 – вечеря, від’їзд до смт Диканька, «Вечори на хуторі поблизу Диканьки».

27.05.2011 р.

1000 – 1400 – екскурсія до історико-культурного заповідника «Поле Полтавської битви», Гоголівські місця Полтавщини;

1400 – від’їзд учасників конференції.

^ Місце проведення конференції:

м. Полтава, проспект Першотравневий, 24, Полтавський національний технічний універ-ситет імені Юрія Кондратюка.

Проїзд до університету – див. додаток А
^

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК


Організаційний внесок за участь у конференції становить 200 грн. Кошторис включає витрати на роздатковий матеріал, видання програми, збірника тез доповідей (одна доповідь) та його розсилку.

Кошти перераховувати на поточний рахунок університету: УДК у Полтавській області п/р 31256272210040 МФО 831019 ЄДРПОУ 02071100, код призначення платежу 25010100 з позначкою
«За участь у науковій конференції».

^ Розміщення учасників. Про необхідність бронювання місць у готелі слід повідомити телефоном до 15 травня 2011 р. Вартість проживання учасники сплачують самостійно. Просимо завчасно потурбуватися про квитки на зворотню дорогу.

^ Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Полтавський національний технічний

університет імені Юрія Кондратюка

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

^ Полтавська обласна державна адміністрація

Полтавська обласна рада

Державна податкова адміністрація

у Полтавській області

Головне управління державного казначейства у Полтавській області

^ Регіональне управління Національного банку України в Полтавській області

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській областіЗАПРОШЕННЯ


^ Всеукраїнська науково-практична

конференція

«Інноваційне забезпечення ЕКОНОМІЧНОГО розвитку РЕГІОНУ»,

присвячена 10-річчю від дня заснування кафедри фінансів, банківської справи та державного управління ПолтНТУ

Полтава

25 – 27 травня 2011 року

Організаційний комітет:

Онищенко В.О. – д.е.н., професор, ректор Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та державного управління – голова організаційного комітету;

^ Оболенська Т.Є. – д.е.н., професор, проректор із навчальної роботи ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» – співголова організаційного комітету;

Поддєрьогін А.М. – к.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», голова підсекції «Фінанси і кредит» НМК з економіки і підприємництва Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України – співголова організаційного комітету;

^ Шинкаренко Р.В. – к.е.н., доцент, декан фінансово-економічного факультету Полтавського національ-ного технічного університету імені Юрія Кондратюка – заступник голови організаційного комітету;

^ Момот І.М. – голова Полтавської обласної ради;

Адамович О.Є. – заступник голови Полтавської обласної державної адміністрації з економічних питань;

Шапошніченко В. М. – начальник Головного фінансового управління Полтавської обласної державної адміністрації;

^ Міщенко С.Г. – д.е.н., професор, голова Державної податкової адміністрації у Полтавській області;

Чепурний О.В. – начальник Головного управління державного казначейства в Полтавській області;

^ Городницький М.І. – начальник управління Національного банку України у Полтавській області;

Бережна А.Ю. – к.е.н., доцент, начальник Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській області;

^ Муравльов В.В. – к.т.н., доцент, учений секретар Вченої ради Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка;

Завора Т.М. – к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та державного управління Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.

^ Мета конференції полягає в обговоренні ролі інноваційного забезпечення сталого розвитку регіональної економіки в посткризовий період та потреби у формуванні нових знань у сфері інноваційної діяльності.


^ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Стратегічні напрями економічного розвитку регіонів.

2. Фінансове забезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку регіону.

3. Фінансово-інвестиційний механізм розвитку будівництва на регіональному рівні.

4. Роль банків у забезпеченні інвестиційного розвитку регіону.

^ Робоча мова конференції: українська, російська, англійська.

Для участі в конференції до 5-го травня 2011 року необхідно надіслати поштою або на електронну адресу:

– заявку на участь у конференції;

– тези доповідей (1 – 2 друк. стор.) або статтю та електронну версію на CD (CD-RW);

– копію платіжного доручення про сплату організаційного внеску.

Статті будуть надруковані у спецвипуску наукового вісника ПолтНТУ «Економіка і регіон», що віднесений до переліку наукових фахових видань. Вимоги до оформлення статей подані у Додатку Б. Вартість однієї сторінки у фаховому збірнику становить 30 грн. Оплата здійснюється тільки після отримання автором на вказаний e-mail підтвердження про прийняття статті до друку редакційною колегією.


^ Наша поштова адреса для пересилання заявок на участь у конференції, матеріалів тез доповідей і квитанцію про сплату організаційного внеску:

Україна, 36011, м. Полтава, проспект Першотравневий, 24, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, кафедра фінансів, банківської справи та державного управління.

^ E-mail: finance@pntu.edu.ua

Координатори конференції:

(05322) 2-77-70 – Свистун Людмила Анатоліївна;

(05322) 2-16-63 – Завора Таїна Миколаївна,

Довгаль Юлія Сергіївна;

(097) 299 -96 -20 – Манжос Світлана Борисівна;

(099) 514-36-05 – Ставнича Марина Миколаївна.

^ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

Матеріали подаються у вигляді файла формату doc для Word for Windows у незаархівованому вигляді на CD (CD-RW) в 1 екз. з представленням друкованої версії (один екземпляр) або надсилати електронною поштою (одним файлом, названим прізвищем першого автора латиницею). Текст повинен бути надрукований з одного боку аркуша через один інтервал, шрифтом Times New Roman, кеглем 14, поля – 2,0 см з усіх боків. Рисунки повинні бути згруповані в один графічний об’єкт; формули виконуються в редакторі Microsoft Equation. УДК від поля, через один інтервал ініціали та прізвища авторів, назва закладу (установи та міста). Заголовок друкується великими літерами по центру, через два інтервали – текст.

Надіслані матеріали, що не відповідають вище-визначеним вимогам, оргкомітетом до друку не приймаються.


Зразок оформлення тез доповідей

УДК 330.4: 215.2

А.А. Литвиненко, к.е.н., доцент

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка

Міжнародний досвід інноваційного розвитку науковО-виробничих систем

Основний текст


Матеріали конференції будуть опубліковані до початку конференції.

Учасникам видається сертифікат про участь у конференції.
Запрошуємо Вас до співпраці!


З повагою оргкомітет.

Схожі:

Заявка на участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційне забезпечення економічного розвитку регіону» iconIi всеукраїнська науково-практична конференція
Організаційний комітет має приємну нагоду запросити Вас взяти участь у роботі другої всеукраїнської науково-практичної конференції...
Заявка на участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційне забезпечення економічного розвитку регіону» iconIi всеукраїнська науково-практична конференція
Організаційний комітет має приємну нагоду запросити Вас взяти участь у роботі другої всеукраїнської науково-практичної конференції...
Заявка на участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційне забезпечення економічного розвитку регіону» iconШановні колеги Запрошуємо Вас взяти участь у роботі іі-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи розвитку економіки в ринкових умовах»
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі іі-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи розвитку економіки в ринкових...
Заявка на участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційне забезпечення економічного розвитку регіону» iconШановні колеги Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи розвитку економіки в ринкових умовах»
Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи розвитку економіки в ринкових...
Заявка на участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційне забезпечення економічного розвитку регіону» iconЗаявка на участь у роботі іі-ї міжвузівської науково-практичної конференції «Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегій інноваційного розвитку»
Полтава, проспект Першотравневий, 24, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Заявка на участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційне забезпечення економічного розвитку регіону» iconЗаявка на участь в роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики»
Мета конференції – обговорення наукових і практичних проблем соціально-економічного розвитку України та її регіонів
Заявка на участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційне забезпечення економічного розвитку регіону» iconШановні колеги волинський інститут економіки та менеджменту запрошує Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «формування та розвиток економіки в сучасних умовах господарювання»
Запрошує Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції
Заявка на участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційне забезпечення економічного розвитку регіону» iconЗаявка на участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції
Обліково-аналітичне І фінансове забезпечення корпоративного управління: якість аудиту та корпоративна безпека
Заявка на участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційне забезпечення економічного розвитку регіону» iconШановні колеги! Запрошуємо до участі у роботі Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції
Запрошуємо до участі у роботі Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку менеджменту...
Заявка на участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційне забезпечення економічного розвитку регіону» iconЗаявка на участь у роботі ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції «Традиції та інновації розвитку приватного права в Україні: освітній вимір»
Карпенко Ольга Василівна, к е н., проф., проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків внз укоопспілки «Полтавський університет...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи