Вимоги до оформлення статей в науковий журнал «Економіка І регіон» Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка icon

Вимоги до оформлення статей в науковий журнал «Економіка І регіон» Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка
Скачати 43.07 Kb.
НазваВимоги до оформлення статей в науковий журнал «Економіка І регіон» Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка
Дата19.09.2012
Розмір43.07 Kb.
ТипДокументи

Додаток Б

Вимоги до оформлення статей в науковий журнал «Економіка і регіон»

Полтавського національного технічного університету

імені Юрія Кондратюка


Науковий журнал «Економіка і регіон» приймає до друку написані спеціально для нього оригінальні статті, які раніше ніде не друкувалися.

Загальні вимоги до оформлення рукописів:

Статті подаються у вигляді файла формату rtf для Word for Windows у незаархівованому вигляді на CD (CD-RW) в 1 екз., з обов’язковим роздрукуванням (у двох примірниках) на стандартних аркушах паперу формату А4 згідно з вимогами ДСТУ 3772-98 «Оригінали для поліграфічного відтворення. Загальні технічні вимоги», а саме: текст повинен бути надрукований з одного боку аркуша через півтора інтервала, кеглем 14, поля – 2,0 см з усіх боків.

Обов’язкові елементи статті:

  • УДК індекс;

  • заголовок;

  • прізвища авторів;

  • анотація – незалежно від того, якою мовою написана стаття, подається українською, російською та англійською мовами. Текст ідентичний, рекомендований середній обсяг – 500 друкованих знаків. Побудова: прізвище, ім’я, по батькові автора повністю (якщо авторів кілька – кожного автора); науковий ступінь, посада, навчальний заклад; назва статті; характеристика основної теми, проблеми, мети, узагальнених результатів;

  • ключові слова – після кожної анотації відповідною мовою (слова подаються у називному відмінку, загальна їх кількість – три-десять);

  • основний текст статті.

Структура тексту статті згідно з Постановою Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 (Бюлетень ВАК України №1, 2003 р.) повинна мати такі необхідні елементи:

вступ – постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями;

огляд останніх джерел досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної проблеми (бажано, щоб це був аналіз останніх публікацій у фахових журналах) і на які спирається автор; виділення не розв’язаних раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття;

постановка мети та завдань проблеми, що розглядається у статті;

основний матеріал і результати;

висновки (наукове та практичне значення результатів дослідження, перспективи подальших наукових розробок у цьому напрямку);

– список використаної літератури (у першу чергу – журнальних статей, на які посилається автор в огляді останніх джерел досліджень і публікацій). При цьому просимо звернути увагу на дотримання норм оформлення бібліографії згідно з новим національним стандартом ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

^ Разом зі статтею подаються:

відомості про автора (авторська довідка): прізвище, ім’я, по батькові (повністю); вчене звання, вчений ступінь; посада, місце роботи; контактні адреси й телефони, e-mail; адреса, на яку надсилати примірник журналу; назва статті; тематична рубрика;

рецензія доктора економічних наук з рекомендацією до друку обов’язкова для статтей аспірантів, здобувачів, кандидатів наук;

копія квитанції про оплату.

Мова рукопису: українська, російська чи англійська. Після текстів статей англійською мовою обов’язково розміщується розширений реферат українською мовою (до 1200 знаків).

Таблиці слід виконувати в Excel чи Word без заливання. Формули мають бути виконані в редакторі формул (Equation 3.0 або Math Type) з використанням латинських чи грецьких літер. Кожна формула набирається як один об’єкт (full – 14 pt; subscript/superscript – 11 pt; symbol – 120%). Кожна таблиця повинна бути надрукована з відповідним заголовком та нумерацією. Ширина таблиць не повинна перевищувати 15,5 см.

Ілюстрації, виконані у Word, мають бути згруповані й являти собою один графічний об’єкт. Усі ілюстрації треба подавати у чорно-білому варіанті або у градаціях сірого кольору. Штрихові графічні об’єкти, графіки, діаграми виконуються у форматі WMF чи TIFF. Ілюстрація подається включеною (без OLE-зв’язку, кожна ілюстрація – один об’єкт) у текст статті після першого посилання на неї. Ширина будь-якої ілюстрації не повинна перевищувати 15,5 см.

^ Оптимальний обсяг статті – 8-10 сторінок.

Рукопис має бути ретельно перевірений і підписаний усіма авторами.

Статті, які не відповідають наведеним вимогам, до друку не приймаються.

Рукописи підлягають додатковому рецензуванню членами редколегії журналу. До статті можуть бути внесені зміни редакційного характеру без згоди автора. Стаття може бути повернена на доопрацювання. Остаточний висновок щодо публікації статті приймає редакційна колегія журналу.

Відхилений оригінал не повертається; кошти, перераховані за публікацію, повертаються автору (за вирахуванням ПДВ та поштових витрат).

Вартість друку – 30 грн. за одну стандартну сторінку формату А4, набрану шрифтом Times Nev Roman Cyr, 14 кегль. через 1,5 інтервалу, з полями 2,0 см.


^ Матеріали надсилаються поштою за адресою:

36011, м. Полтава, просп. Першотравневий, 24, ПолтНТУ, к. 320 «Ф»

Контактна особа: Левченко Олена Дмитрівна

Тел. (05322) 29875;

е-mail: v171@pntu.edu.ua

Сайт університету: www@pntu.edu.ua


Платіжні реквізити:

Р/р 31256273210038

ГУДКУ у Полтавській обл.,

МФО 831019, ЄДРПОУ 02071100

Код призначення платежу 25010200 (за публікацію статті, ПІБ автора).

Дякуємо за співпрацю!


Відповідальний секретар

редакційної колегії,

доктор економічних наук Комеліна О.В.

Схожі:

Вимоги до оформлення статей в науковий журнал «Економіка І регіон» Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка iconВимоги до оформлення статей в науковий журнал «Економіка і регіон»
Науковий журнал «Економіка і регіон» приймає до друку написані спеціально для нього оригінальні статті, які раніше ніде не друкувалися....
Вимоги до оформлення статей в науковий журнал «Економіка І регіон» Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка iconВимоги до оформлення статей в науковий журнал «Економіка І регіон»
Науковий журнал «Економіка І регіон» приймає до друку написані спеціально для нього оригінальні статті, які раніше ніде не друкувалися....
Вимоги до оформлення статей в науковий журнал «Економіка І регіон» Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка iconВимоги до оформлення статей в науковий журнал «Економіка І регіон»
Науковий журнал «Економіка І регіон» приймає до друку написані спеціально для нього оригінальні статті, які раніше ніде не друкувалися....
Вимоги до оформлення статей в науковий журнал «Економіка І регіон» Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка iconШановні колеги!
Редакційна колегія журналу «Економіка І регіон» – наукового вісника Полтавського національного технічного університету ім. Юрія Кондратюка...
Вимоги до оформлення статей в науковий журнал «Економіка І регіон» Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка iconШановні колеги!
Редакційна колегія журналу «Економіка І регіон» – наукового вісника Полтавського національного технічного університету ім. Юрія Кондратюка...
Вимоги до оформлення статей в науковий журнал «Економіка І регіон» Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка iconПоложення про конкурс на гуртожиток Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка з максимального потенціалом енергозбереження
Конкурс проводиться серед гуртожитків №4 І №5 Полтавського національного технічного університету під гаслом «Збережи енергію, збережи...
Вимоги до оформлення статей в науковий журнал «Економіка І регіон» Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка iconПравила прийому до Полтавського нафтового геологорозвідувального технікуму Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка у 2013 році
Провадження освітньої діяльності в Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка здійснюється відповідно...
Вимоги до оформлення статей в науковий журнал «Економіка І регіон» Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка iconПрограма вступного фахового випробування
Міжнародна економіка” галузі знань 0305 „Економіка та підприємництво” освітньо-кваліфікаційного рівня – „Спеціаліст” розроблена на...
Вимоги до оформлення статей в науковий журнал «Економіка І регіон» Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка iconПередплатний індекс у всеукраїнському каталозі видань дп «Преса» 98763
Редакційна колегія журналу «Економіка і регіон» – наукового вісника Полтавського національного технічного університету ім. Юрія Кондратюка...
Вимоги до оформлення статей в науковий журнал «Економіка І регіон» Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Міжнародна економіка” галузі знань 0305 „Економіка та підприємництво” освітньо-кваліфікаційного рівня – „Спеціаліст” розроблена на...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи