«Інституційні трансформації економічних систем» Шановні колеги! Кафедра економічної теорії Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі» icon

«Інституційні трансформації економічних систем» Шановні колеги! Кафедра економічної теорії Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Скачати 45.09 Kb.
Назва«Інституційні трансформації економічних систем» Шановні колеги! Кафедра економічної теорії Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Дата15.09.2012
Розмір45.09 Kb.
ТипДокументи

ІV Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція


«Інституційні трансформації економічних систем»

Шановні колеги!

Кафедра економічної теорії Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» запрошує Вас прийняти участь у роботі ІV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції: «Інституційні трансформації економічних систем», яка відбудеться 4-5 квітня 2012 року. Матеріали конференції будуть розміщені за адресою http://www.institio_transform@mail.ru і видані окремою збіркою, яка буде розіслана учасникам на протязі тижня після дати проведення конференції.

До участі запрошуються також науковці, аспіранти, слухачі магістратури, студенти, представники органів державної влади та місцевого самоврядування, науково-дослідних і проектних організацій, банків, комерційних фірм та інших організацій, діяльність яких має відношення до тематики конференції.

Мета конференції – аналіз змісту сутності та змісту інституціональної трансформації економічних систем; обмін практичним і теоретичним досвідом здійснення соціального партнерства та міжсекторної взаємодії; формування навичок науково-дослідницької роботи; створення і розвиток науково-дослідницького співтовариства студентів, аспірантів, молодих викладачів і співробітників ВНЗ, наукових і громадських організацій.


^ СПІВОРГАНІЗАТОРИ та ПАРТНЕРИ Інтернет-конференції:


1. Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

2. Бєлгородський університет кооперації, економіки і права (Росія)

3. Білоруський торгово-економічний університет споживчої кооперації (м.Гомель, Білорусія)

4. Карагандинський економічний університет Казспоживспілки (м.Караганда .,Казахстан)

5. Омський економічний інститут (Росія)

6. Самаркандський інститут сервісу і туризму (Узбекистан)


ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ Інтернет-конференції за секціями:


1. Виникнення та розвиток інституцій та їх вплив на економіку країни

2. Стратегія формування економічної безпеки держави в контексті національних інтересів

3. Інституційні зміни та їх роль в забезпеченні конкурентоспроможності національної економіки

4. Інституційні трансформації в Україні: проблеми, наслідки, перспективи

5. Теоретичні підходи до інституційних трансформацій в сучасних господарських системах

6. Інституційні проблеми державного регулювання національної економіки


^ УМОВИ УЧАСТІ у Інтернет-конференції:


Для участі у даній Інтернет-конференції необхідно до 15 березня 2012 року відправити за нижчевказаними адресами наступні електронні документи у вигляді таких файлів (в дужках даний порядок їх назви):

1) заявка на участь у запропонованій формі......................................(ПрізвищеІ П_Заявка№секції);

2) текст тез, оформлений згідно з нижченаведеними вимогами....(ПрізвищеІ П_Тези№секції);

3) електронна копія документу про перерахування коштів...........(Прізвище І П_Квитація№секції).

Дані файли необхідно прикріпити до електронного листа, який слід висилати електронною поштою на адресу:. institio_transform@mail.ru У темі листа необхідно вказати прізвище першого автора та № тематичного напряму (секції). Отримання даних документів підтверджується зворотнім електронним листом на протязі 3-х робочих днів з моменту відсилки. У випадку неотримання Вами за цей час підтвердження слід повторити спробу.


^ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:

Тези повинні містити постановку проблеми і її актуальність. Обсяг тез - 2 повні сторінки формату А5, набраних у редакторі MS Office Word 2003 у вигляді комп'ютерного файлу з розширенням *.dос або *.rtf. Шрифт Times New Roman розміром 11. Міжрядковий інтервал - одинарний, абзац - 0,5 см. Поля по 1,5 см. Використання ілюстративних матеріалів, формул в тезах повинно бути мінімальним.

Заголовок тез друкується великими літерами по центру, жирним шрифтом. Нижче, через інтервал - прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання автора, які розміщуються у правій стороні аркуша. Нижче - повна назва установи і міста курсивом; через два інтервали - текст тез. Нижче, через два інтервали – список використаних джерел. Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.


^ ФОРМА Заявки:

ЗАЯВКА

на участь у ІV Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції: «Інституційні трансформації економічних систем»


ПІП автора (авторів)
Назва тез доповіді
Номер і назва обраної секції
Місце роботи, посада, вчений ступінь, наукове звання автора (авторів)
Контактна адреса (не забудьте вказати ПІП отримувача збірника тез!)
Контактний телефон
e-mail

^ РЕКВІЗИТИ для зарахування коштів:

Вартість участі у роботі конференції складає 90 грн. (публікація доповіді у збірнику матеріалів конференції плюс 10 гривень поштові витрати по доставці авторського примірника збірки) і перераховуються на: розрахунковий рахунок 26004060473065 ПГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 331401, код ОКПО 01597997. Отримувач платежу: ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ». Призначення платежу - за публікацію тез доповіді конф. «Інституційні трансформації економічних систем»__________________ (вказати ПІП першого автора доповіді); платіж без ПДВ. Поштовим переказом оплату не здійснювати!


УВАГА! Перевірте правильність заповнення квитанції про оплату, зверніть особливу увагу на номер розрахункового рахунку та призначення платежу!


Контактні телефони з 900 до 1700:

Кафедра економічної теорії: (05322) – 2-17-50

Простотіна Світлана Володимирівна (095) 528-20-82

Шаповалов Віталій Олегович (050) 305-23-62


Науково-організаційний відділ:

Коливушка Наталія Іванівна

(+380) 0532-563-703

Факс (+380) 0532–500-222


Дякуємо за співпрацю!

Схожі:

«Інституційні трансформації економічних систем» Шановні колеги! Кафедра економічної теорії Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі» iconІнститут української мови Національної академії наук України Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Запрошуємо Вас узяти участь у ІІ міжнародній науково-практичній конференції «Мова І міжкультурна комунікація», яка відбудеться 10­–11...
«Інституційні трансформації економічних систем» Шановні колеги! Кафедра економічної теорії Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вищий навчальний заклад укоопспілки «полтавський університет економіки І торгівлі» інформаційний лист
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі» призначено базовим навчальним закладом з проведення...
«Інституційні трансформації економічних систем» Шановні колеги! Кафедра економічної теорії Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Марчишинець Ольга Володимирівна удк 334. 732. 3 (477)
Робота виконана на кафедрі економічної теорії внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
«Інституційні трансформації економічних систем» Шановні колеги! Кафедра економічної теорії Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі» iconВищий навчальний заклад укоопспілки «полтавський університет економіки І торгівлі»
Господарська діяльність споживчої кооперації україни в період нової економічної політики
«Інституційні трансформації економічних систем» Шановні колеги! Кафедра економічної теорії Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Донецький національний університет економіки І торгівлі ім. Михайла Туган- барановського
«Інституційні трансформації економічних систем» Шановні колеги! Кафедра економічної теорії Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Донецький національний університет економіки І торгівлі ім. Михайла Туган- барановського
«Інституційні трансформації економічних систем» Шановні колеги! Кафедра економічної теорії Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Донецький національний університет економіки І торгівлі ім. Михайла Туган- барановського
«Інституційні трансформації економічних систем» Шановні колеги! Кафедра економічної теорії Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі» iconІнформаційне повідомлення вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
«Інституційні трансформації економічних систем» Шановні колеги! Кафедра економічної теорії Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі» iconУдк 027. 7: 377. 44 Лисенко Л. В., головний бібліотекар бібліотеки внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Лисенко Л. В., головний бібліотекар бібліотеки внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
«Інституційні трансформації економічних систем» Шановні колеги! Кафедра економічної теорії Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі» iconФорми організації роздрібної торгівлі споживчої кооперації на сільському споживчому ринку
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи