Модулі світлодіодні загального освітлення вимоги до характеристик (іес/pas 62717, проект) ДСТУ іес/pas 62717: 2011 (проект, перша редакція) icon

Модулі світлодіодні загального освітлення вимоги до характеристик (іес/pas 62717, проект) ДСТУ іес/pas 62717: 2011 (проект, перша редакція)
НазваМодулі світлодіодні загального освітлення вимоги до характеристик (іес/pas 62717, проект) ДСТУ іес/pas 62717: 2011 (проект, перша редакція)
Сторінка1/11
Дата15.09.2012
Розмір0.6 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

line 1028


МОДУЛІ СВІТЛОДІОДНІ

ЗАГАЛЬНОГО ОСВІТЛЕННЯ

Вимоги до характеристик

(ІЕС/PAS 62717, проект)


ДСТУ ІЕС/PAS 62717:2011

(проект, перша редакція)


Видання офіційне
КИЇВ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

201Х

ПЕРЕДМОВА


1 ВНЕСЕНО: Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки та торгівлі»; ТК 137 «Лампи та відповідне обладнання»

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Ю. Басова, Л. Губа, Л. Дугніст, Г. Кожушко (науковий керівник), В. Ткаченко, І. Шурдук

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від _______________ № _____ з ________

3 Національний стандарт відповідає проекту технічних умов ІЕС/PAS 62717:2011 LED modules for general lighting – Performance requirements (Світлодіодні модулі загального освітлення – Вимоги до характеристик).


Ступінь відповідності – ідентичний (ІDТ)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ


Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати цей документ повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено

Держспоживстандарт України, 201Х

ЗМІСТВСТУП ДО СТАНДАРТУ ІЕС/PAS 62717 V

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП VI

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 1

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 4

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 6

4. НАДАВАННЯ ВІДОМОСТЕЙ 11

4.1 Обов’язкові відомості 11

4.2 Додаткові відомості 12

5. РОЗМІРИ 13

6. УМОВИ ВИПРОБУВАНЬ 14

6.1 Загальні умови випробувань 14

6.2 Поділення модулів на сімейства для спрощування випробувань 15

6.2.1 Загальний підхід 15

6.2.2 Відмінності в межах сімейства 15

6.2.3 Перевірка зразків сімейства на відповідність 16

7 ПОТУЖНІСТЬ МОДУЛЯ 17

8. ВИХІДНІ СВІТЛОВІ ПАРАМЕТРИ 18

8.1 Світловий потік 18

8.2.2 Вимірювання 19

8.2.3 Розподіл сили світла 19

8.2.4 Максимум сили світла ) 19

8.2.5 Значення кута(-ів) пучка ) 19

8.3 Світловіддача 19

9 КООРДИНАТИ КОЛІРНОСТІ, КОРЕЛЬОВАНА КОЛІРНА ТЕМПЕРАТУРА (ККТ) ТА КОЛЬОРОПЕРЕДАЧА 20

9.1 Координати колірності 20

9.2 Корельована колірна температура (ККТ) 21

9.3 Індекс кольоропередачі (ІКП) 22

10. СТРОК СЛУЖБИ МОДУЛЯ СВД 22

10.1 Загальні відомості 22

10.2 Коефіцієнт збереження світлового потоку 22

10.3 Випробування на надійність 25

10.3.1 Загальні умови 25

10.3.2 Циклічні температурні випробування 26

10.3.3 Випробування на вмикання/вимикання 26

10.3.4 Форсоване функціонування 27

11 ОБ’ЄМИ ВИБІРОК 27

12 ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ РОЗРОБНИКІВ СВІТИЛЬНИКІВ 27

Додаток А 30

Додаток В 34

Додаток С 35

Додаток D 41

Додаток Е 42

Додаток F 46

Додаток G 48^

ВСТУП ДО СТАНДАРТУ ІЕС/PAS 62717Це перше видання оприлюднених технічних умов (PAS ─ pablisly available specifications) щодо характеристик модулів світло-випромінюючих діодів (СВД), призначених для загального освітлення, встановлює необхідні випробування цих нових електричних джерел світла, які інколи називаються «твердотільним освітленням». Ця публікація розглядається в тісному контексті з одночасним розвитком і підготовкою публікацій стандартів або оприлюднених технічних умов щодо характеристик світильників взагалі та світильників з СВД. Зміни в технічних умовах на модулі СВД будуть мати вплив на стандарти щодо світильників і, з іншого боку, на режими СВД. Тому під час удосконалення цих технічних умов відбуваються загальні узгодження між експертами з обох видів виробів.

Положення цих технічних умов репрезентують технічні знання експертів з напівпровідникової галузі (щодо кристалів) і галузі традиційних електричних джерел світла.

Охоплюється три класи модулів СВД: з невідокремлюваними допоміжними пристроями, із засобами регулювання на панелі, але з розділеними пристроями та цілком зовнішніми допоміжними пристроями.

^

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУПЦей стандарт є автентичним перекладом технічних умов ІЕС/PAS 62717 «LED modules for general lighting» (Світлодіодні модулі загального освітлення).

Технічним комітетом, відповідальним за цей стандарт, є ТК 137 «Лампи та відповідне обладнання».

До тексту стандарту внесено такі редакційні зміни:

 • прямий переклад абревіатури PAS (publicly available specifications – оприлюднені технічні умови) замінено на «цей стандарт»;

 • для спрощення викладання наданий в підрозділі 6.1 темним шрифтом фрагмент тексту, який неодноразово повторюється в цьому стандарті замінено просто на «6000 год.»;

 • в назві розділу 4 в складнику «Зміст» і далі слово «маркування» замінено словосполученням «надання відомостей», що краще відповідає сутності, зокрема, таблиці 1;

 • починаючи з підрозділу 1.1 із застосування вилучено терміни ballast (баласт) і controlgear (пристрій управління) і замінено терміном «допоміжний пристрій», що є більш загальним і краще відповідає сутності поняття; незграбне словосполучення semi-ballasted module (напівбаластний модуль) замінено на «модуль з розділеними блоками допоміжного пристрою»;

 • терміни, пояснювані рисунком 1, упорядковано згідно з ДСТУ ІЕС/TS 62504;

 • оскільки в документах ІЕС сполучення regional standard зазвичай стосується стандартів США або євро стандартів, в підрозділі 1.1, у виносі 1 до таблиці 1 і в підрозділі А.3.3 прикметник «регіональний» замінено на «державний або міждержавний»;

 • прямий переклад назви терміну 3.9 photometric code (фотометричний код) замінено на «код колірності», що краще відповідає визначенню цього терміну;

 • скореговано визначення термінів 3.12; 3.16 та 3.17;

 • оскільки значення температур знайдених вимірюваннями в одному місці не можуть бути різними, в примітці 1 до визначення термінів 3.17 та 3.18 нерівність tp≤tc замінено на tp=tc ; крім того цю примітку для зручності доповнено визначенням температури tc зі стандарту ІЕС 62031;

 • в розділах 7 та 8 зроблені аналогічні коригування змістів, тобто:

 • в 3-х абзацах вилучено прикметник «кожного» (each), наявність якого суперечить можливості застосування статистичних понять оцінювання, зокрема, приймально/бракувальних чисел;

 • 4-ті абзаци вилучено повністю, оскільки немає ніякого математичного зв’язку між значеннями «97,5 %» та відповідно між «110 %/90 %», останні з яких визначаються традиційним десятивідсотковим допуском на значення відповідно потужності та світлового потоку;

 • вилучено виноски до 4-х абзаців щодо значення «95 %», яке також не має ніякого зв’язку з допусками на значення розгляданих параметрів;

 • 5-ті абзаци надано в нових правильних редакціях;

 • для усунення можливих суперечностей між «категорією збереження світлового потоку» (згідно з визначенням в другому абзаці підрозділу 10.2 та рисунком 2) та «кодом збереження світлового потоку» (згідно з назвою таблиці 6 та записом колірного коду додатку D) таблицю 6 доповнено колонкою «Категорія»;

 • в абзаці (після примітки 5) підрозділу 10.2 позначення «Lx» коефіцієнта збереження світлового потоку виправлено на «x» і до подальшого абзацу зроблено виноску щодо спрощення викладання тексту стандарту;

 • недоречно застосовану в підрозділі 10.3 одиницю вимірювань інтервалів температур «К» (кельвін) замінено на «°С» (градус Цельсія);

 • з назви пункту 10.3.4 вилучено слова life test (випробування на строк служби), оскільки немає ніякого зв’язку між цими випробуваннями та

 • назву розділу 11 «Контроль» замінено на «Об’єми вибірок», що відповідає змісту розділу;

 • з другого речення п’ятого абзацу пункту А.1 викреслено слова „...відпалу та...” на підставі пункту А.2.2;

 • у примітці до підрозділу А.3.5 для кращого розуміння терміна «кут пучка» дано посилання на його визначення в технічних умовах ІЕС/TS 62504;

 • в додатку С, рисунок С.2 якого ніяк не можна одержати (побудувати) за даними випробувань протягом 6000 год., (а тому зміст цього додатку немає практичної користі, а тільки щось ілюструє), принаймні на рисунку С.5 у формулі функції Rзаг добуток функцій Rплав та Rрапт замінено на їх суму;

 • у формулах розділу С.3 літерні абревіатури замінено звичайними математичними символами;

 • для кращого розуміння наданого в додатку Е, його зміст, починаючи з 4-го абзацу скориговано і доповнено необхідними коментарями;

 • по тексту стандарту крапку, що відділяє в числах цілу частину від дробної замінено на кому, а також зроблено коригування речень згідно з принципами та традиціями культури вітчизняної науково-технічної мови.

Копії міжнародних і національних стандартів можна замовити в головному фонді нормативних документів.


^ НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


МОДУЛІ СВІТЛОДІОДНІ

ЗАГАЛЬНОГО ОСВІТЛЕННЯ

Вимоги до характеристик


МОДУЛИ СВЕТОДИОДНЫЕ

ОБЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ

Требования к характеристикам


LIGHT EMITING DIODE MODULES

FOR GENERAL LIGHTING

Performance requirements


Чинний від 201х-хх-хх
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Модулі світлодіодні загального освітлення вимоги до характеристик (іес/pas 62717, проект) ДСТУ іес/pas 62717: 2011 (проект, перша редакція) iconІес/pas 62707-1: 2011, idt) ДСТУ-П іес/pas 62707-1: 201Х (проект, перша редакція) Видання офіційне київ мінекономрозвитку україни
...
Модулі світлодіодні загального освітлення вимоги до характеристик (іес/pas 62717, проект) ДСТУ іес/pas 62717: 2011 (проект, перша редакція) iconІес/pas 62612: 2009, idt) ДСТУ іес/pas 62612: 201Х (проект, остаточна редакція) Перша версія
...
Модулі світлодіодні загального освітлення вимоги до характеристик (іес/pas 62717, проект) ДСТУ іес/pas 62717: 2011 (проект, перша редакція) iconІес 62560: 2011, idt) ДСТУ іес 62560: 201Х (проект, остаточна редакція) Перша версія
...
Модулі світлодіодні загального освітлення вимоги до характеристик (іес/pas 62717, проект) ДСТУ іес/pas 62717: 2011 (проект, перша редакція) iconІес/тr 62471-2: 2009, idt) ДСТУ іес/tr 62471-2: 201Х (проект, остаточна редакція) Перша версія
...
Модулі світлодіодні загального освітлення вимоги до характеристик (іес/pas 62717, проект) ДСТУ іес/pas 62717: 2011 (проект, перша редакція) iconПроект) дсту-п іес 60598-2-2/1: 201Х (проект, перша редакція)
...
Модулі світлодіодні загального освітлення вимоги до характеристик (іес/pas 62717, проект) ДСТУ іес/pas 62717: 2011 (проект, перша редакція) iconІес 62384: 2011,idt) ДСТУ іес 62384: 201Х (проект, остаточна редакція)
...
Модулі світлодіодні загального освітлення вимоги до характеристик (іес/pas 62717, проект) ДСТУ іес/pas 62717: 2011 (проект, перша редакція) iconІес/ts 62504: 2011, idt) дсту/ts 62504: 201Х (проект, остаточна редакція)
...
Модулі світлодіодні загального освітлення вимоги до характеристик (іес/pas 62717, проект) ДСТУ іес/pas 62717: 2011 (проект, перша редакція) iconPas Osnovi

Модулі світлодіодні загального освітлення вимоги до характеристик (іес/pas 62717, проект) ДСТУ іес/pas 62717: 2011 (проект, перша редакція) iconОтто Байєра, Німеччина
Стипендія покриває витрати на проживання, проїзд та витрати на проект. До кандидатів ставляться такі вимоги: високий середній бал...
Модулі світлодіодні загального освітлення вимоги до характеристик (іес/pas 62717, проект) ДСТУ іес/pas 62717: 2011 (проект, перша редакція) iconОтто Байєра, Німеччина
Стипендія покриває витрати на проживання, проїзд та витрати на проект. До кандидатів ставляться такі вимоги: високий середній бал...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи