Видання офіційне київ держспоживстандарт україни icon

Видання офіційне київ держспоживстандарт україни
Скачати 133.31 Kb.
НазваВидання офіційне київ держспоживстандарт україни
Дата15.09.2012
Розмір133.31 Kb.
ТипДокументи
НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ
СВІТИЛЬНИКИ

Частина 2-4/1. Особливі вимоги

до переносних світильників

зі світловипромінюючими діодами

(проект)


ДСТУ-П ІЕС 60598-2-4/1:201Х

(проект, перша редакція)


Видання офіційне
КИЇВ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

201Х

ПЕРЕДМОВА


1 ВНЕСЕНО: Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки та торгівлі»; ТК 137 «Лампи та відповідне обладнання»

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Ю. Басова, Л. Губа, Г. Кожушко (науковий керівник), В. Ткаченко, І. Шурдук

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від _______________ № _____ з ________

3 Національний стандарт відповідає тексту поданої підкомітетом SC 34D IEC пропозиції від 04.12.09 «Portable LED luminaires – Performance requirements» (Переносні світильники з СВД – Вимоги до характеристик).


Ступінь відповідності – ідентичний (ІDТ)

Переклад з англійської (en)

^ 4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ


Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати цей документ повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено

Держспоживстандарт України, 201Х

ЗМІСТ^ НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП V

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 1

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 2

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 2

4 ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ВИПРОБУВАНЬ 4

^ 5 ВИМОГИ ДО ХАРАКТЕРИСТИК 5

5.1 Утворення світла 5

5.2 Споживана потужність та струм живлення 5

5.3 Наявність вищих гармонік 5

5.4 Коефіцієнт потужності 5

5.5 Світловий потік 5

5.6 Корельована колірна температура 6

5.7 Індекс кольоропередачі 6

5.8 Освітленість 6

5.9 Строк служби 6

ДОДАТОК А 8

ДОДАТОК В 10^

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУПЦей стандарт є автентичним перекладом тексту поданої підкомітетом SC 34D IEC пропозиції від 04.12.09 «Portable LED luminaires – Performance requirements» (Переносні світильники з СВД – Вимоги до характеристик).

Технічним комітетом, відповідальним за цей стандарт, є ТК 137 «Лампи та відповідне обладнання».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

  • долучено складник стандарту «Зміст»;

  • скориговано визначення термінів 3.5 та 3.6;

  • в підрозділі 5.4 вираз формули коефіцієнта потужності в словесній формі замінено звичайним математичним виразом;

  • для запобігання повторенню в підрозділі А.1 щодо вимог під час випробувань на строк служби дається посилання на розділ 4;

  • розділ 3 та додаток А.1 відповідно доповнено необхідними пунктами 3.12 та А.2.1.2 Відпал;

  • в розділі В.1 спрощено напис формули В.1 середнього значення загальної освітленості.

Копії міжнародних і національних стандартів можна замовити в головному фонді нормативних документів.
^ НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


СВІТИЛЬНИКИ
Частина 2-4/1. Особливі вимоги


до переносних світильників

зі світловипромінюючими діодами


СВЕТИЛЬНИКИ

Часть 2-4/1. Особые требования

к переносным светильникам

со светоизлучающими диодами


LUMINAIRES

Part 2-4/1. Particular requirements

for light-emiting diode

portable luminaires


Чинний від 201х-хх-хх
^

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯЦей стандарт установлює вимоги до характеристик переносних світильників загального призначення зі світловипромінюючими діодами (СВД) (далі – світильники з СВД), в яких використовуються невідокремлювані та умонтовувані модулі СВД, як джерела світла, та допоміжні пристрої для функціонування за напруги живлення до 250 В.

Ці вимоги до характеристик є додатковими до вимог стандарту ІЕС 60598-2-4 (стандарту безпеки переносних світильників).

Примітка. Допоміжні пристрої, використовувані в світильниках з СВД, мають відповідати вимогам стандартів ІЕС 61347-2-13 та ІЕС 62384.

^

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯНижчезазначені посилальні документи є обов’язковими під час застосування цього стандарту. В разі датованих позначень застосовуються тільки зазначені документи. В разі недатованих – найостанніші їх видання (разом з усіма змінами).

ІЕС 60598-2-4, Luminaires – Part 2-4: Particular requirements – Section 4: Portable general purpose luminaires.

IEC 61347-2-13, Lamp controlgear – Part 2-13: Particular requirements for d.c. or a.c. supplied electronic control gear for LED modules.

ІЕС 62384, DC or AC supplied electronic control gear for LED modules – Performance requirements.

ІЕС/PAS 62612, Self-ballasted LED lamps for general lighting services >50 V – Performance requirements.


Національні пояснення

ІЕС 60598-2-4, Світильники – Частина 2-4: Особливі вимоги. Переносні світильники загального призначення

ІЕС 61347-2-13, Допоміжні пристрої для ламп – Частина 2-13: Особливі вимоги до електричних пристроїв живлення модулів СВД від джерел постійної або змінної напруги

ІЕС 62384, Електронні пристрої живлення модулів СВД від джерел постійною або змінною напругою – Вимоги до характеристик

ІЕС/PAS 62612, Світлодіодні лампи загального освітлення на напругу живлення більш 50 В, поєднані з допоміжними пристроями – Вимоги до характеристик
^

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬУ сфері застосування цього стандарту використовуються такі терміни та визначення:

^ 3.1 переносний світильник з СВД (portable LED luminaire)

Світильник, який може переміщуватися з одного місця в інше, залишаючись приєднаним до джерела живлення.

Примітка. Світильники, призначені для закріплення на стінах, забезпечені шнурами живлення або невідокремлюваними гнучкими кабелями для приєднання до розеток, або світильники, які можуть закріплюватися на їхніх опорах за допомогою крильчастих гвинтів, затискачів або гачків так, що можуть легко вручну відокремлюватися від цих опор, вважаються переносними світильниками.

^ 3.2 світильник з СВД (LED luminaires)

Світильник (разом з допоміжним колом приєднання до джерела живлення), який комплектується виробником усіма пристроями, необхідними для перерозподілу світла, випромінюваного одним або кількома СВД і для фіксації, утримування та захисту світильника.

^ 3.3 модуль СВД (LED модуль)

Пристрій, в якому один або кілька СВД як джерело(-а) світла поєднується(-ються) з електронними та електричними елементами, іншими ніж пристрої регулювання.

^ 3.4 номінальне(-і) значення напруги (rated voltage(-s))

Значення напруги або напруг живлення світильника, встановлене(-і) виробником.

^ 3.5 значення струму живлення (supply current value)

Значення струму через світильник після його температурної стабілізації під час звичайного використання.

^ 3.6 номінальне значення потужності (rated wattage)

Сумарне значення потужностей модулів СВД, для яких призначено світильник.

^ 3.7 номінальне значення частоти (rated frequency value)

Значення частоти змінення напруги, встановлене виробником

^ 3.8 коефіцієнт збереження світлового потоку (lumen maintenance)

Виражене у відсотках відношення значення світлового потоку світильника після певної тривалості його функціонування до початкового значення світлового потоку світильника.

^ 3.9 строк служби (life)

Загальна тривалість функціонування світильника з СВД за стандартних умов випробувань, протягом якої забезпечується значення світлового потоку не менше номінального.

^ 3.10 початкові значення (initial values)

Значення світлових та електричних параметрів на кінець відпалу та/або часу стабілізації.

^ 3.11 час стабілізації (stabilization time)

Проміжок часу, протягом якого в світильнику настають умови температурної стабілізації.

3.12 відпал (ageing)

Передкондиційне функціонування світильника з СВД для стабілізації вихідних параметрів.^

4 ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ВИПРОБУВАНЬВипробування згідно з цим стандартом є типовими випробуваннями.

Примітка. Вимоги та відхилення, допустимі цим стандартом, базуються на типових випробуваннях зразків відповідної вибірки, наданої для цього виробником. В принципі, ця вибірка для типових випробувань повинна складатися зі зразків, значення параметрів яких є типовими для продукції виробника і, за можливості, мають бути близькими до середніх значень.

Якщо не встановлюється інше, випробування проводяться за температури середовища (20±10) °C.

Відхилення середнього (за вимірюваннями) значення випробної напруги мають бути в межах ±3 %, і вміст вищих гармонік не повинен перебільшувати 3 %. Загальна гармонічна складова визначається як сума ефективних значень напруги всіх гармонік, а значення основної напруги приймається за 100 %.

Проте, щодо вимірювань світлових параметрів необхідні додаткові зразки світильників з СВД. Застосовуються умови випробувань згідно з додатком А.

^

5 ВИМОГИ ДО ХАРАКТЕРИСТИК
5.1 Утворення світла


СВД в світильнику мають загорятися за значень напруги, що становлять 92 % та 106 % її номінального значення, після перебування світильника у вимкнутому стані протягом 1 години відповідно за температур мінус 10 °C та плюс 40 °C.
^

5.2 Споживана потужність та струм живлення


Споживана потужність та струм живлення мають вимірюватися з прикладанням від пристрою живлення напруги номінального значення з частотою номінального значення.

Значення потужності та струму мають бути в межах ±10 % установлених значень.
^

5.3 Наявність вищих гармонік


Вимоги розглядаються.

5.4 Коефіцієнт потужності


Значення коефіцієнта потужності має бути більшим 0,9 (більшим 0,85 в разі потужності 5 Вт і менше).

Значення коефіцієнта k потужності обчислюється за допомогою формули:

.


В цій формулі  знайдені вимірюваннями значення:

Р – споживаної потужності;

U – напруги живлення;

I – струму живлення.
^

5.5 Світловий потік


Початкові значення світових потоків світильників з СВД мають бути більше за 90 % номінальних значень їх світлових потоків.

5.6 Корельована колірна температура


Номінальні значення корельованих колірних температур (ККТ) світильників з СВД мають переважно встановлюватися як одно зі значень, наданих в таблиці 1.

Початкові значення ККТ світильників з СВД мають бути в межах допусків, зазначених в таблиці 1.

Таблиця 1 – Корельовані колірні температури (ККТ) (в кельвінах)


Номінальні значення

Інтервали допусків

6500

6530 ± 510

5700

5665 ± 355

5000

5028 ± 283

4500

4503 ± 243

4000

3985 ± 275

3500

3465 ± 245

3000

3045 ± 175

2700

2725 ± 145^

5.7 Індекс кольоропередачі


Початкові значення індексів кольоропередачі світильників з СВД мають бути не менше 70.

5.8 Освітленість


Вимірювання освітленості мають проводитися згідно з додатком В. Знайдене вимірюваннями значення опроміненості має становити не менше 90 % значення, встановленого виробником.
^

5.9 Строк служби


5.9.1 Коефіцієнт збереження світлового потоку

Світловий потік світильника з СВД вимірюється після проміжку часу функціонування, що становить 25 % номінального значення строку служби, або після 6000 год. функціонування (з урахуванням часу відпалу) за номінального значення напруги.

Значення коефіцієнта збереження світлового потоку має бути не менше його значення, встановленого виробником або відповідальним продавцем.

5.9.2 Надійність

Світильник з СВД мають нормально функціонувати принаймні протягом 15 хв., після кожної з таких процедур:

– Світильник з СВД у вимкнутому стані вміщується в термостат з температурою мінус 10 °C і витримується там протягом 1 год.; негайно після цього світильник переноситься до термостату з температурою 50 °C і витримується там також протягом 1 год. Це повторюється 5 разів.

– Встановлюється режим, в якому на світильник з СВД подається напруга номінального значення протягом 30 с і потім на 30 с вимикається. Цей цикл повторюється таку кількість разів, яка дорівнює половині номінального значення строку служби світильника (наприклад, якщо номінальне значення строку служби становить 20000 год., цикл повторюється 10000 разів).

^

ДОДАТОК А


(обов’язковий)


ПОРЯДОК ВИМІРЮВАНЬ СВІТЛОВИХ ПАРАМЕТРІВ

СВІТИЛЬНИКІВ З СВД


А.1 Загальні умови


Усі вимірювання мають проводитися в приміщені без протягів з температурою середовища (25±1) °C та відносною вологістю повітря не більше 65 %.

Випробна напруга не повинна змінюватися більш, ніж на 0,5 %, під час стабілізації і більш, ніж на 0,2%, безпосередньо під час вимірювань. Відхилення значення напруги під час випробувань на строк служби мають відповідати вимогам згідно з третім абзацом розділу 4.

Всі випробування мають проводитися за номінального значення частоти змінення напруги. Якщо виробником для спеціального використання не встановлюється інше, світильники з СВД під час будь-яких випробувань мають функціонувати в положеннях “тильними сторонами вгору”.

Усі електровимірювальні та фотометричні прилади повинні мати гарантовану точність, необхідну для проведення випробувань.

А.2 Умови вимірювань світлових параметрів

А.2.1 Початкові значення параметрів

А 2.1.1 Випробна напруга

Випробна напруга має бути номінального значення.

А.2.1.2 Відпал

Світильник має профункціонувати протягом 100 год. за умов звичайного використання.

А.2.1.3 Час стабілізації

Вимірювання не повинні починатися доти, поки не настане стабілізація. Функціонування світильника з СВД вважається стабільним, якщо його температура не зростає більш, ніж на 5 °C за годину.

А.2.2 Коефіцієнт збереження світлового потоку

А.2.2.1 Середовище

Температура середовища в приміщенні без протягів має підтримуватися в межах від 15 °C до 40 °C. Світильник з СВД не повинен піддаватися суттєвим вібраціям або ударам.

А 2.2.2. Випробна напруга

Випробна напруга має бути номінального значення з відхиленнями в межах ±3 %.
^

ДОДАТОК В


(обов’язковий)


ПОРЯДОК ВИМІРЮВАНЬ ОСВІТЛЕНОСТЕЙ


В.1 Умови вимірювань


Усі випробування мають проводитися в приміщенні без протягів з температурою середовища (25±1) °C та відносною вологістю повітря не більше 65 %.

Опроміненість має вимірюватися на горизонтальній площині (див. рисунок В.1). Вимірювальна поверхня має розташовуватися на відстані 40 см від світильника. Має бути вибрано 9 точок, розташованих на перетинах прямих, розташованих на відстанях 30 см (див. рисунок В.2). Точка Е5 має розташовуватися під світловим центром світильника з СВД. Освітленість має вимірюватися в кожній з дев’яти точок.Стіл

40 см

Світильники

з СВД

Люксметр


Рисунок В.1 – Приклад вимірювань опроміненостей, утворюваних світильником з СВД


^ Рисунок В.2 – Спосіб визначення точок вимірювань


В.2 Спосіб обчислення середнього значення загальної освітленості

Середнє по всій поверхні вимірювань значення освітленості обчислюється як середнє арифметичне середніх (за кількома вимірами) значень Еі освітленостей в кожній з дев’яти точок за допомогою формули В.1.

(В.1)


Коди УКНД 29.140.40; 29.140.99


Ключові слова: світильник, переносний, діод, світловипромінюючий.Ректор ПУЕТ д.і.н., проф.

___________

Нестуля О.О.


Керівник розробки, д.т.н., проф. каф. товарознавства непродовольчих товарів (ТНТ) ПУЕТ___________Кожушко Г.М.


Провідний наук. співробітник науково-технічного центру (НТЦ) ПУЕТ

___________

Ткаченко В.І.


Ст. викл. каф. ТНТ ПУЕТ, старший наук. співробітник НТЦ ПУЕТ


___________


Басова Ю.О.


Доц. каф. ТНТ ПУЕТ, к.т.н.


___________

Губа Л.М.

Ас. каф. ТНТ ПУЕТ


___________

Шурдук І.В.

Схожі:

Видання офіційне київ держспоживстандарт україни iconВидання офіційне Київ держспоживстандарт україни 2007
Розроблено: Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства
Видання офіційне київ держспоживстандарт україни iconДсту 3582-97 Видання офіційне Київ держстандарт україни
Затверджено І введено в дію наказом Держстандарту України від 4 липня 1997 р. №391
Видання офіційне київ держспоживстандарт україни iconВидання офіційне київ мінекономрозвитку україни
...
Видання офіційне київ держспоживстандарт україни iconПравила зберігання національного архівного фонду технічні вимоги Видання офіційне Київ Державний комітет архівів України 2003 Зміст
У цьому стандарті реалізовано норми Законів України “Про Національний архівний фонд та архівні установи” і “Про пожежну безпеку”
Видання офіційне київ держспоживстандарт україни iconІес/pas 62707-1: 2011, idt) ДСТУ-П іес/pas 62707-1: 201Х (проект, перша редакція) Видання офіційне київ мінекономрозвитку україни
...
Видання офіційне київ держспоживстандарт україни iconДержавний стандарт україни документація. Звіти у сфері науки І техніки структура І правила оформлення дсту 3008-95 Видання офіційне держстандарт україни
ПрIн) Київської міської дер­жавної адміністрації; Українським інститутом науково-технічної та економічної інформації (Укрінтеї);...
Видання офіційне київ держспоживстандарт україни iconСхема оформлення статей у фахові наукові видання
Національна академія оборони України, Київ (кегль – 12 пт, накреслення – курсив)
Видання офіційне київ держспоживстандарт україни iconКового ступеня (Методичні поради) 3-є видання, виправлене І доповнене Редакція 'Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України Видавництво «Толока» Київ • 2007
Методичні поради. 3-тє видання, виправлене І доповнене/ Автор-упорядник Л. А. Пономаренко, доктор технічних наук, професор. — К.:...
Видання офіційне київ держспоживстандарт україни iconДо оформлення статті для електронного видання
Постановою Президії вак україни від 27 травня 2009 р. №2-05/2 видання внесено до Переліку електронних наукових фахових видань України...
Видання офіційне київ держспоживстандарт україни iconНаціональний банк україни лист від 19. 06. 98 р. N 43-211/376-4361
Національного банку України, оскільки відповідно до статті 92 Конституції України діяння, які є злочинами, визначаються виключно...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи