Інформаційне повідомлення вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі» icon

Інформаційне повідомлення вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Скачати 57.31 Kb.
НазваІнформаційне повідомлення вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Дата15.09.2012
Розмір57.31 Kb.
ТипПовідомленняІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

повідомляє про проведення Міжнародної науково-прак­тичної конференції на тему:

«Міжнародний кооперативний рух: генезис та тенденції сучасного розвитку»


16-17 лютого 2012 року


Основні тематичні напрями роботи конференції:

  • проблеми становлення і розвитку теорії кооперації та кооперативної освіти;

  • генезис українського кооперативного руху;

  • український кооперативний рух у період столипінської аграрної реформи (до 150-ї річниці з дня народження А.П. Столипіна);

  • сучасний досвід кооперативного руху;

  • внесок кооперативів у розвиток суспільства;

  • кооперативи у формуванні глобального партнерства для сталого суспільно-економічного розвитку (Millennium Development Goals – MDGe).^ КОНТАКТНІ ТЕЛЕФОНИ

Директор Полтавського регіонального центру досліджень і сприяння розвитку кооперації

Пантелеймоненко Андрій Олексійович

(+38) 0532-50-92-03, (+38) 0509423619

Кафедра міжнародної економіки ПУЕТ:

(+38) 0532 50-91-68

Кафедра грошового обігу і кредиту ПУЕТ:

(+38) 0532-50-92-03

Завідувач науково-організаційного відділу Коливушка Наталія Іванівна

(+38) 0532-56-37-03


ЗАЯВКА

на участь у Міжнародній науково-практичній конференції

«Міжнародний кооперативний рух: генезис та тенденції сучасного розвитку»


Прізвище

Ім’я

По-батькові

Місце роботи


Посада

Науковий ступінь та вчене звання


Назва доповіді


Тематичний напрям


Адреса для направлення запрошення


Проживання (готель)


Форма участі у конференції:

доповідь на пленарному засіданні;

доповідь на засіданнях секцій;

участь у дискусіях

дистанційна участь


^ ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Львівська комерційна академія

Бєлгородський університет кооперації, економіки і права (Росія)

Білоруський торгово-економічний університет споживчої кооперації (м. (Гомель, Білорусія)

^ Вища школа економіки і довкілля Нюртінген-Гайслінген (Німеччина)

Вища школа туризму і готельного бізнесу

у Гданську (Польща)

Карагандинський економічний університет Казспоживспілки (Караганда, Казахстан)

^ Кооперативно-торговельний університет Молдови

(Кишинів, Молдова)

Таджицький Державний університет комерції

(Душанбе, Таджикистан)

Міжнародна благодійна організація «Демократичний фундамент»
Міжнародна науково-практична конференція, присвячена

Міжнародному року кооперативів


«Міжнародний кооперативний рух: генезис та тенденції сучасного розвитку»


16-17 лютого 2012 року


м. Полтава

^ ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ


Нестуля О.О. – ректор ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», д.і.н. професор;

Копич І.М. – ректор Львівської комерційної академії, к.ф.-м.н., професор;

Теплов В.І. – ректор Бєлгородського університету кооперації, економіки і права, д.е.н., професор;

Наумчік А.О. – ректор Білоруського торгово-економічного університету споживчої кооперації, к.е.н., доцент;

Аймагамбетов Е.Б. – ректор Карагандинського економічного університету (Казспоживспілка), д.е.н., професор;

Шавга Л.А. – ректор Кооперативно-торгового університету Молдови, д.е.н., професор;

Шаріпов М.М. – ректор Таджицького Державного університету комерції, д.е.н., професор;

Борущак М. - проректор Вищої школи туризму і готельного бізнесу у Гданську (Польща), д.е.н., професор;

Мясін С.О. - голова правління Міжнародної благодійної організації «Демократичний фундамент».


^ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ


Рогоза М.Є. – перший проректор ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», д.е.н., професор;

Карпенко О.В. – проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», к.е.н., доцент;

Гончаренко В.В. – Голова правління Асоціації кредитних спілок Полтавської області, професор кафедри міжнародної економіки ПУЕТ, д.е.н; професор;

Пантелеймоненко.. А.О. – директор Полтавського регіонального центру досліджень і сприяння розвитку кооперації, завідувач кафедри грошового обігу і кредиту ПУЕТ, д.е.н., професор;

Шкурупій О.В. – завідувач кафедри міжнародної економіки ПУЕТ, д.е.н., доцент.


^ УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ


Передбачається очна та дистанційна участь у конференції.

Організаційний внесок:

  • 200 грн. - за безпосередню участь у роботі конференції;

  • 80 грн. – організаційні витрати на публікацію тез доповіді та витрати на пересилання збірника (дистанційна участь);

Оргвнесок необхідно перераховувати за реквізитами:

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» - р/р 26004060473065 в Полтавському головному регіональному управлінні ПАТ КБ "ПриватБанк", м. Полтава, МФО 331401, код 01597997.

Призначення платежу: організаційний внесок за участь у конференції «Міжнародний кооперативний рух: генезис та тенденції сучасного розвитку» та прізвище.


^ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ


Тези доповіді (до 3-х повних сторінок) оформляються на стандартних аркушах паперу А5 у вигляді файлу .rtf для Word for Windows. Шрифт: Times New Roman Cyr, 11 кегль, інтервал – 1,0; поля: справа, зліва, зверху, знизу – 10 мм.

Таблиці у тексті мають бути виконані в Excel або Word без заливання. Малюнки, виконані у Word, мають бути згруповані і являти собою один графічний об’єкт. Формули набираються у MS Equation 3.0 або MathType. Розмір формул: звичайний символ - 11 пт, великий індекс – 7 пт, малий індекс – 5 пт, великий символ – 15 пт, малий символ – 9 пт. Стиль формул: змінна – курсив, матриця-вектор – півжирний.

Оформлення: ліворуч у верхньому куті сторінки вказати УДК; нижче посередині сторінки – назва доповіді (всі літери прописні, жирний шрифт); нижче у лівому куті – ПІБ автора, вчений ступінь, вчене звання, нижче - місце роботи, нижче через один рядок – текст доповіді.

У кінці як висновок формулюється наукова (практична) новизна, викладена в доповіді.

Перелік використаних джерел друкується через 1 інтервал без абзацного відступу списком - 11 кегль, нормальний шрифт.

Тези доповіді просимо надіслати до 20 січня 2012 р. на Е-mail: panandriy@ukr.net


Тези доповіді, що не відповідають вимогам, публікуватися не будуть.

Робочі мови конференції:

українська, російська, англійська, німецька.


ПОСЕЛЕННЯ УЧАСНИКІВ

Проживання учасників конференції можливе в гуртожитку ВНЗ ПУЕТ (50 грн. за добу) або в готелі «Турист» (вартість номера: 1-містного номеру - 200 грн.; 1 місце в 2-містному – від 120 грн.) та в інших (більш комфортабельних) готелях міста. Адреса готелю «Турист»: м. Полтава, вул. Миру,12, тел./факс (0532) 57-27-61.


Проїзд, проживання і харчування – за рахунок учасників конфе­ренції. Придбання білетів на зворотній проїзд оргкомітет не забезпечує. Копію документа про оплату участі у конференції необхідно мати при реєстрації.

Схожі:

Інформаційне повідомлення вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вищий навчальний заклад укоопспілки «полтавський університет економіки І торгівлі» інформаційний лист
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі» призначено базовим навчальним закладом з проведення...
Інформаційне повідомлення вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі» iconІнститут української мови Національної академії наук України Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Запрошуємо Вас узяти участь у ІІ міжнародній науково-практичній конференції «Мова І міжкультурна комунікація», яка відбудеться 10­–11...
Інформаційне повідомлення вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі» iconФорми організації роздрібної торгівлі споживчої кооперації на сільському споживчому ринку
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Інформаційне повідомлення вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі» iconІнформація про виріб 5 5 не використано 5
...
Інформаційне повідомлення вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі» iconПро проведення II етапу Всеукраїнської студентської Олімпіади зі спеціальності "Міжнародна економіка"
Вищий навчальний заклад укоопспілки «полтавський університет економіки І торгівлі»
Інформаційне повідомлення вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі» iconВищий навчальний заклад укоопспілки «полтавський університет економіки І торгівлі»
Господарська діяльність споживчої кооперації україни в період нової економічної політики
Інформаційне повідомлення вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі» iconВидання офіційне київ мінекономрозвитку україни
...
Інформаційне повідомлення вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі» iconК е. н. Животенко В. О. Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Проблеми формування кризових явищ у ринковому середовищі господарювання аграрних підприємств
Інформаційне повідомлення вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі» iconВидання офіційне київ держспоживстандарт україни
...
Інформаційне повідомлення вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі» iconПроект) дсту-п іес 60598-2-2/1: 201Х (проект, перша редакція)
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи