Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V міжнародної науково-практичної конференції icon

Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V міжнародної науково-практичної конференції
Скачати 63.78 Kb.
НазваШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V міжнародної науково-практичної конференції
Дата19.10.2012
Розмір63.78 Kb.
ТипДокументи

Шановні колеги!Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V Міжнародної науково-практичної конференції

«Сучасні кризові явища в економіці і

проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством»


Мета конференції - дослідження проблем обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством та обмін досвідом з наукової роботи.

Запрошуються члени професійних організацій, науковці, викладачі, практикуючі бухгалтери, ревізори і аудитори, аспіранти і пошуковці.


^ На конференції будуть працювати

наступні секції:

 1. Удосконалення теорії бухгалтерського обліку в умовах глобалізації економіки

 2. Теоретико-методичні передумови гармонізації національної системи фінансового обліку з міжнародними стандартами

 3. Управлінський облік і контроль як підсистеми сучасного менеджменту підприємства

 4. Теорія і методологія аналітичного забезпечення діяльності суб’єктів господарювання

 5. Перспективи розвитку аудиту в період економічної інтеграції

 6. Науково-практичне обґрунтування впровадження інформаційних технологій в систему обліку, аналізу та контролю

 7. Проблеми формування показників звітності підприємств

 8. Проблеми обліку і аналізу трансакційних витрат

 9. Регіональні і глобальні проблеми розвитку економікиМісце та час проведення конференції:

43018, Україна, м. Луцьк, вул. Львівська, 75

Луцький національний технічний університет,

Конференц-зал (ауд. 401)

25 травня 2012 р.


Початок роботи конференції: 25.05.2012 р. о 10.00


Мови конференції:

українська, російська, польська, англійська.

Умови участі в конференції:

Для участі в роботі конференції Вам необхідно до

1 травня 2012 року надіслати на електронну адресу:

konferencia_lntu@ukr.net

заявку на участь у конференції;

 • тези (не більше 2-х сторінок);

 • наукову статтю (6-10 сторінок);


До початку конференції будуть видані:

  • Збірник наукових праць фаховий: Постанова президії ВАК України від 14.10.09 № 1-05/4

  • Збірник матеріалів конференції (тези)

Вартість публікацій:

За розміщення тез - 50 грн.

За розміщення статті 6- 10стор. – 20 грн. за 1 сторінку

За пересилання збірника тез – ^ 30 грн.

У вартість оплати включено 1 примірник тез і/або збірник наукових праць (фахове видання)


Оплату за опублікування тез і статей здійснювати за наступними реквізитами:
^

ВОГО «Перспективи Волині», код 37572593


р/р № 26006045172001, в ПАТ «Укрінбанк»,

МФО 300142

У призначенні платежу вказати:

«Для організації наукової конференції без ПДВ» та прізвище платника


Вимоги до оформлення та представлення тез і наукових статей:
Тези і статті подаються українською, російською або англійською мовою набрані у текстовому редакторі не нижче MS Word 6.0/7.0 на листах формату А5 (148x210 мм) (А5 формат обов’язковий). Нумерацію сторінок не виконувати. Обсяг тез не більше 2 сторінок.

^ Шапка тез: індекс УДК, ініціали та прізвища авторів, назва організації – набираються з нового рядка шрифтом Times New Roman розміром 11 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюються по лівому краю.

Назва: шрифт Times New Roman Cyr жирний, ^ ПРОПИСНИМИ ЛІТЕРАМИ, розмір 11 пт, одинарний міжрядковий інтервал, вирівнювання по ширині, розміщується через один інтервал після назви організації.

Параметри сторінки: верхнє, нижнє та ліве поле – 2 см, праве поле – 1,5 см.

^ Основний текст розміщується через один інтервал нижче назви, набирається з абзацного відступу 1 см шрифтом Times New Roman розміром 11 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюється по ширині.

Формули: застосовувати редактор формул MS Word (використовувати шрифти: Symbol, Times New Roman Cyr; розміри шрифтів: звичайний 12 пт, крупний індекс 7 пт, дрібний індекс 5 пт, крупний символ 18 пт, дрібний символ 12 пт). Формула вирівнюється по центру і не повинна займати більше 5/6 ширини рядка.

Ілюстрації розташовувати по тексту, вирівнюючи підписи (Рис. 1. Схема ...) по ширині з абзацного відступу 1 см. Другий екземпляр ілюстрації необхідно подати на окремому листі з вимогами ВАК через 1 інтервал від останнього рядка шрифтом Times New Roman розміром 9 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюються по ширині. Ілюстрації повинні бути чіткими та контрастними.

^ Для статей обов’язковими є анотація і ключові слова (3-4) на українській, російській і англійській мовах, які подаються шрифтом Times New Roman розміром 9 пт. Статті подаються у відповідності до вимог ВАК.

Таблиці розташовувати по тексту, причому їх ширина повинна бути на 1 см менша ніж ширина рядка. Над таблицею зазначити її порядковий номер (Таблиця 1), вирівнюючи по правому краю, під якими розмістити назву таблиці, вирівнюючи по центру.

^ Список літератури (наявність якого є обов’язковим для статті) подається загальним списком в кінці рукопису згідно вимог ВАК.

Адреса для пересилання тез і статей поштою:

43020, Україна, м. Луцьк, вул. Софії Ковалевської, 29, Луцький національний технічний університет, кафедра обліку і аудиту, к.220.


Організаційний комітет конференції:

Голова оргкомітету:

Герасимчук З. В., д.е.н., професор, перший проректор ЛНТУ

Члени комітету:

Садовська І. Б., к.е.н., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту ЛНТУ

Савош Л. В., к.е.н., доцент, завідувач кафедри міжнародної економіки і економічної теорії ЛНТУ

Московчук А. Т., к.е.н., доцент, декан факультету обліку та фінансів ЛНТУ

Бабіч І. І., к.е.н., доцент, заступник завідувача кафедри обліку і аудиту ЛНТУ

Голян В. А., д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту ЛНТУ

Нужна О. А., к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту ЛНТУ

Зеленко С. В., к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту ЛНТУ

Сидоренко Р. В., к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту ЛНТУ

Ткачук І. М., к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту ЛНТУ

Талах Т. А., к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту ЛНТУ

Писаренко Т. М., к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту ЛНТУ

Голячук Н. В., к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту ЛНТУ

^ Урбан О.А. к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки і економічної теорії ЛНТУ

Чудовець В. В., к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту ЛНТУ

Тлучкевич Н. В., к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту ЛНТУ

Жураковська І. В., к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту ЛНТУ

Шунь О. Ф., головний бухгалтер ЛНТУ

Програма конференції

25 травня 2012 року

9.00-10.00 – Реєстрація учасників

10.00-13.00 – Відкриття конференції, пленарне засідання

13.00-14.00 – Обід

14.00-16.00 – Робота в секціях

16.00-17.00 – Підведення підсумків роботи конференції


За додатковою інформацією звертатись:

Садовська Ірина Борисівна тел: 0503398516

Бабіч Ірина Іллівна тел: 0503398517

Шолом Лілія Олексіївна тел: 0635993086

E-mail: konferencia_lntu@ukr.net


^ ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ


Прізвище _____________________________

Ім’я __________________________________

По батькові ___________________________

Науковий ступінь ______________________

Вчене звання __________________________

Посада _______________________________

Організація ___________________________

______________________________________

Поштова адреса ________________________

______________________________________

E-mail ________________________________

Тел./факс______________________________

Назва тез _____________________________

Секція________________________________


Виступ на конференції (підкреслити):

ТАК НІ

Потреба в технічних засобах (підкреслити):

ТАК НІ

у яких ________________________________


Потреба бронювання місця у готелі (підкреслити):

ТАК НІ

Прим. Всі поля заявки є обов’язковими для заповнення


^ Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААНУ

Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів

АПК України

Луцький національний технічний університет

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Волинська обласна громадська організація «Перспективи Волині»

ЗАПРОШЕННЯ


НА V МІЖНАРОДНУ НАУКОВО-ПРАКТИЧНУ КОНФЕРЕНЦІЮ


СУЧАСНІ КРИЗОВІ ЯВИЩА В ЕКОНОМІЦІ І ПРОБЛЕМИ ОБЛІКОВОГО, КОНТРОЛЬНОГО І АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Луцьк

25 травня 2012 року

Схожі:

Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V міжнародної науково-практичної конференції iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі х-ої Міжнародної науково-практичної конференції
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі х-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів...
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V міжнародної науково-практичної конференції iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VIIІ міжнародної науково-практичної конференції
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VIIІ міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів...
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V міжнародної науково-практичної конференції iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VIIІ міжнародної науково-практичної конференції
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VIIІ міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів...
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V міжнародної науково-практичної конференції iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни (нубіп україни) Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V міжнародної науково-практичної конференції iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі II міжнародної науково-практичної заочної конференції „лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації”
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі II міжнародної науково-практичної заочної конференції
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V міжнародної науково-практичної конференції iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі I міжнародної науково-практичної заочної конференції „лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації”
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі I міжнародної науково-практичної заочної конференції
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V міжнародної науково-практичної конференції iconІнформаційний лист шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Управлінські компетенції викладача вищої школи»
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Управлінські компетенції викладача вищої школи»,...
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V міжнародної науково-практичної конференції iconІнформаційний лист шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Управлінські компетенції викладача вищої школи»
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Управлінські компетенції викладача вищої школи»,...
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V міжнародної науково-практичної конференції iconІнформаційний лист шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Управлінські компетенції викладача вищої школи»
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Управлінські компетенції викладача вищої школи»,...
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V міжнародної науково-практичної конференції iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі міжнародної науково-практичної конференції “Менеджмент міського і регіонального розвитку”
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі міжнародної науково-практичної конференції “Менеджмент міського і регіонального розвитку”, яка...
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V міжнародної науково-практичної конференції iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Мистецтво у контексті освітньої парадигми : вітчизняний та зарубіжний досвід»
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи