Затверджу ю icon

Затверджу ю
Скачати 139.03 Kb.
НазваЗатверджу ю
Дата15.09.2012
Розмір139.03 Kb.
ТипДокументиЗ А Т В Е Р Д Ж У ЮР е к т о р

Луцького національного технічного університету


____________________________ В.Божидарнік
пп

Назва заходів

Термін виконання

Відповідальні за виконання

1

2

3

4
^
І. З А Г А Л Ь Н І З А Х О Д И

1.

Обговорити та затвердити план роботи ФБД на 2010/11 н.р.

Вересень

^ Декан, заст.декана

2.

Створити Вчену раду ФБД. Затвердити план роботи Вченої ради на 2010/11 н.р.

Червень

2010 року

Декан,

заст. декана
^
І І. Н А В Ч А Л Ь Н О – О Р Г А Н І З А Ц І Й Н А Р О Б О Т А

1.

Скомплектувати академічні групи ФБД.

До

30.08.10 р.

Деканат

2.

Прийняти активну участь у проведенні урочистих зборів “День першокурсника”.

1.09.10 р.

Деканат, кафедри, наставники

3.

Вручити першокурсникам студентські квитки та залікові книжки.

1.09.10 р.

Деканат, наставники

4.

Ознайомити студентів-першокурсників зі спеціальністю і спеціалізацією.

Вересень

^ Деканат, профілюючі кафедри

5.

Поселити студентів в гуртожиток (згідно поданих заяв).

До 3-го вересня

^ Заст. декана

6.

Ознайомитися з розкладом занять студентів ФБД. Коректувати його.

Серпень-січень

Декан, заст. декана

7.

Підготувати навчальну документацію факультету.

До

15.09.10 р.

Деканат
1

2

3

4

8.

Провести навчання старост а/груп

1-го курсу.

До

5.09.10 р.

Деканат

9.

Проводити збори старост а/г ФБД. Аналізувати звіти старост. Перевіряти ведення журналів груп.

1 раз в місяць. Щотижня

^ Декан, заст. декана, секретарі ФБД

10.

Систематично аналізувати поточну успішність. Вести журнал успішності.

Постійно

^ Декан, заст. декана, секретарі ФБД.

11.

Проводити індивідуальну роботу зі студентами, що мають пропуски занять або відстають у навчанні.

Постійно

^ Декан, заст. декана, наставники а/г

12.

Тримати зв’язок з батьками студентів. Викликати в деканат для співбесід.

Постійно

^ Декан, заст. декана, наставники а/г

13.

Вчасно готувати екзаменаційну документацію на сесії.

Грудень-травень

^ Секретарі ФБД

14.

Провести збори студентів 1-го курсу по питанню підготовки до першої екзаменаційної сесії.

Грудень

^ Декан, заст. декана, наставники а/г

15.

Обговорювати в групах результати екзаменаційних сесій. Приймати заходи по покращенню успішності на факультеті.

Лютий, червень

^ Декан, заст. декана, наставники а/г

16.

Організовувати перездачі екзаменаційних сесій на факультеті.

Січень-лютий, червень-серпень

^ Декан, заст. декана, секретарі ФБД

17.

Проводити збори наставників академгруп. Відвідувати інформаційно-виховні години.

Постійно

^ Декан, заст. декана

18.

Оформляти документацію про перевід на старші курси.

Червень-серпень

^ Декан, секретарі ФБД

19.

Складати річні та семестрові звіти по існуючих формах та вчасно їх здавати.

Жовтень, лютий, серпень

Секретарі ФБД

20.

Організовувати роботу ДЕК.

Протягом року

^ Деканат, випускаючі кафедри

21.

Вести журнал розпоряджень.

На протязі року

Деканат
1

2

3

4

22.

Організовувати проведення виробничих практик.

Протягом року

^ Деканат, випускаючі кафедри

23.

Проводити наради з завідувачами кафедр факультету.

Щотижня

Декан

24.

Організувати проведення урочистих зборів з врученням дипломів випускникам ФБД.

Червень

Деканат, випускаючі кафедри

25.

Заслуховувати на засіданнях Вченої ради факультету звіти викладачів та завідувачів кафедр для рекомендації на заключення контракту між ними та адміністрацією університету.

^ Протягом року

Деканат

26.

Контролювати роботу навчально-допоміжного персоналу.

Протягом року

^ Декан, заст. декана

27.

Надавати допомогу студраді гуртожитку по організації побуту студентів ФБД

Постійно

^ Заст. декана

І І І. Н А В Ч А Л Ь Н О – М Е Т О Д И Ч Н А Р О Б О Т А

1.

Скласти робочі програми для всіх дисциплін кафедр відповідно до вимог Болонського процесу.

До

1.09.10 р.

Декан

2.

Скласти графік проведення відкритих занять викладачів кафедр ФБД.

До

15.09.10 р.

Деканат

3.

Скласти план видачі на кафедрах ФБД науково-методичної літератури на 2010-2011 н.рік. Дотримуватись його виконання.

До

15.09.10 р.

Зав.кафедр ФБД, деканат

4.

Відвідувати заняття викладачів факультету.

Протягом року

Декан, заст. Декана

5.

Систематично контролювати виконання робочих навчальних програм та зміни в них.

Постійно

Декан

6.

Впроваджувати нові методи проведення занять і форми контролю знань.

Постійно

Викладачі кафедр ФБД
1

2

3

4

7.

Контролювати методичне забезпечення дисциплін, що викладаються на кафедрах ФБД.

Постійно

^ Декан, заст. декана

8.

Налагодити організацію самостійної та індивідуальної роботи студентів ФБД.

Протягом року

^ Деканат, кафедри ФБД

9.

Привести навчальні плани та робочі програми у відповідність до “Положення про порядок проведення поточного та семестрового контролю”.

Вересень

^ Деканат, кафедри ФБД

10.

Проводити на кафедрах методичні семінари відповідно до плану.

1 раз в місяць

^ Зав. кафедр ФБД

11.

Прийняти активну участь у проведенні науково-методичної конференції ЛНТУ.

Травень

2011 року

Деканат,

кафедри ФБД

І V. Н А У К О В А Р О Б О Т А

1.

^ Прийняти активну участь у проведенні наукової конференції професорсько-викладацького складу ЛНТУ.

Листопад

2010 р.

Декан, заст. декана, зав.кафедр ФБД

2.

^ Залучити студентів ФБД до участі у науково-дослідній роботі. Організувати та провести наукову студентську конференцію.

Квітень

2011 р.

Зав. каф. ФБД, декан, заст. декана

3.

^ Проводити на кафедрах наукові семінари відповідно до плану.

1 раз в місяць

Зав. кафедр ФБД

4.

Провести перший тур Олімпіад з дисциплін, що викладаються в університеті. Відзначити переможців.

Лютий-березень

2011 р.

Деканат, кафедри

5.

Прийняти участь у проведенні ІІ туру Всеукраїнських олімпіад в базових вузах України.

Квітень –травень

2011 р.

Деканат, кафедри

6.

Готувати кадри для факультету через аспірантуру. На засіданнях Вченої ради ФБД заслуховувати звіти аспірантів про роботу над кандидатськими дисертаціями.

Протягом року

^ Деканат, рада факультету
1

2

3

4

7.

Підтримувати зв’язки з підприємствами м. Луцька і області. Заключати з ними договори на проведення виробничої та переддипломної практик, на працевлаштування випускників ФБД.

^ Протягом року

Декан, зав. каф. ФБД

V. В И Х О В Н А Р О Б О Т А

1.

^ Згідно окремого плану роботи.V І. П Р О Ф О Р І Є Н Т А Ц І Й Н А Р О Б О Т А

1.

^ Постійно проводити агітаційну роботу в школах, технікумах, на підприємствах м. Луцька та області по залученню молоді до вступу в ЛНТУ.

Жовтень 2010 р., лютий

2011 р.

Декан, заст. декана, зав. каф, викладачі ФБД

2.

^ Прийняти участь у підготовці та проведенні Днів відкритих дверей.

Жовтень 2010 р., лютий

2011 р., травень

2011 р.

Декан, заст.декана, зав.каф., викладачі

3.

^ Провести співбесіди з абітурієнтами і познайомитись з контингентом поступаючих по анкетних даних.

Червень, липень

Декан

4.

Взяти участь у роботі приймальної комісії та конкурсному відборі абітурієнтів.

Липень-серпень

Декан

5.

Провести співбесіду з вступниками, зарахувати їх до числа студентів.

Серпень

Декан, заст. декана, секретарі ФБДПлан роботи факультету будівництва та дизайну ЛНТУ обговорено та затверджено на засіданні Вченої ради ФБД 14 вересня 2010 року, протокол №3


В.о.декана ФБД Б.БоярчукСхожі:

Затверджу ю iconЗатверджу ю

Затверджу ю icon"затверджу ю"

Затверджу ю iconЗатверджу ю

Затверджу ю iconЗатверджу ю

Затверджу ю iconЗатверджу ю проректор з навчальної роботи В. М. Кузнєцова

Затверджу ю iconЗатверджу ю проректор з навчальної роботи В. М. Кузнєцова

Затверджу ю iconЗатверджу ю проректор з навчальної роботи В. М. Кузнєцова

Затверджу ю iconЗатверджу ю проректор з навчальної роботи В. М. Кузнєцова

Затверджу ю iconЗатверджу ю
У-го курсу заочної форми навчання факультету Соціально-технічних наук та управління
Затверджу ю iconЗатверджу ю ректор Херсонського
Навчання з питань охорони праці та порядок перевірки знань працівників університету
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи