Додаток 5 до Правил прийому icon

Додаток 5 до Правил прийому
Скачати 404.84 Kb.
НазваДодаток 5 до Правил прийому
Сторінка1/3
Дата07.08.2012
Розмір404.84 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3

Додаток 5 до Правил прийому

Луцького національного технічного університетуПогоджено


___ _____________ 2011 р.


Директор департаменту вищої

освіти


_________________Я. Я. Болюбаш

(підпис)

Затверджено


___ _______________2011 р.


Директор Ковельського промислово-економічного коледжу Луцького НТУ

Бабарика Степан Федорович __________________.

(підпис)


Погоджено


___ _____________ 2011 р.


Ректор Луцького національного технічного університету

Божидарнік Віктор Володимирович

_________________

(підпис)


^ ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Ковельського промислово-економічного коледжу Луцького національного технічного університету в 2012 році


ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

^ ДО КОВЕЛЬСЬКОГО ПРОМИСЛОВО-ЕКОНОМІЧНОГО

КОЛЕДЖУ ЛНТУ В 2012 РОЦІ


Провадження освітньої діяльності у Ковельському промислово-економічному коледжі Луцького НТУ здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серія АГ № 582109, виданої 09.09.2011 р. Термін дії ліцензії:

 • спеціальність 5.05050308 «Виробництво сільськогосподарських машин» до 01.07.2013 р.;

 • спеціальність 5.07010602 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» до 01.07.2016 р.;

 • спеціальність 5.05050308 «Бухгалтерський облік» до 01.07.2015 р.;

 • спеціальність 5.03060101 «Організація виробництва» до 01.07.2015 р;

 • спеціальність 5.05010101 «Обслуговування програмних систем і комплексів» до 01.07.2014 р.

Правила Прийому розроблені приймальною комісією Ковельського промислово-економічного коледжу Луцького НТУ (далі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12 жовтня 2011 року № 1179 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 р. за № 1221/19959, 1222/19960.


І. Загальні положення

  1. Ковельський промислово-економічний коледж Луцького НТУ оголошує прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, спеціальностями відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (див. додаток 1).

  2. До Ковельського промислово-економічного коледжу Луцького НТУ приймаються громадяни України, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця або особи, яка потребує додаткового захисту, приймаються до вищих навчальних закладів у порядку передбаченому для громадян України. Прийом до Ковельського промислово-економічного коледжу Луцького НТУ на всі спеціальності здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

  3. Для вступників, які потребують поселення в гуртожиток під час вступу, надання місць у гуртожитку гарантовано.
 1. Вимоги до рівня освіти вступників

  1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (заочна форма навчання) приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

  2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (денна форма навчання) з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти приймаються особи з базовою загальною середньою освітою.

  3. Ковельський промислово-економічний коледж Луцького НТУ здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.
 1. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців у Ковельському промислово-економічному коледжі Луцького НТУ здійснюється:

- за рахунок видатків державного бюджету — за державним замовленням;

- за рахунок державних цільових довгострокових кредитів;

- за рахунок коштів юридичних, фізичних осіб.

3.2. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю у державних та комунальних навчальних закладах, якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.


 1. ^ Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

  1. Приймальна комісія Ковельського промислово-економічного коледжу Луцького НТУ працює щоденно з 8.30 год. до 17.00 год., обідня перерва з 12.00 год. до 12.30 год., вихідні дні: субота та неділя. 4, 5, 11, 18 серпня 2012 року - робочий день з 8.30 год. до 12.00 год.

  2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:^ Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освіти

базової загальної середньої

повної загальної середньої

1

2

3

Початок прийому заяв та документів

2 липня 2012 року

9 липня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить КПЕК Луцького НТУ20 липня 2012 року25 липня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань

3 серпня 2012 року

1

2

3

Строки проведення КПЕК Луцького НТУ вступних екзаменів

21-31 липня 2012 року

26 липня по 3 серпня 2012 рокуТермін оприлюднення рейтингового списку вступників

перший - не пізніше 12 години 1 серпня 2012 року;

другий – не пізніше 12 години 5 серпня 2012 року;

третій – не пізніше 12 години 8 серпня 2012 року

перший - не пізніше 12 години 4 серпня 2012 року;

другий – не пізніше 12 години 8 серпня 2012 року;

третій – не пізніше 12 години 11 серпня 2012 рокуТерміни зарахування вступників

за державним замовленням – не пізніше 11 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення - не пізніше 25 серпня

за державним замовленням – не пізніше 14 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення - не пізніше 18 серпня
 1. ^ Порядок прийому заяв і документів для вступу у коледж

  1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до Ковельського промислово-економічного коледжу Луцького НТУ (далі - заява) в паперовій формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії коледжу. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

  2. В заяві вступники вказують спеціальність та форму навчання.

  3. При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

 • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

 • медичну довідку за формою 086-о;

 • документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

На вимогу вступника приймальна комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.

5.4. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

- документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

- сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), за особистим вибором оригінали або копії;

- копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

- медичну довідку за формою 086-о або її копію;

- шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями, установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

5.5. Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання виданий у 2012 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008, або 2009, або 2010, або 2011 рік.

5.6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією КПЕК Луцького НТУ, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

5.7. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у КПЕК Луцького НТУ.

5.8. Особи, які в 2012 році не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні подають документи, що засвідчують їхнє право на складання тільки вступних екзаменів у КПЕК Луцького НТУ:

 • громадяни України, звільнені зі строкової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;

 • військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом – при вступі на заочну форму навчання;

 • особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

  1. Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у КПЕК Луцького НТУ за їх вибором.

  2. Громадяни України, які у 2012 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у КПЕК Луцького НТУ за їх вибором.

  3. Вступник може подати заяву в паперовій формі не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями (спеціальності) у кожному з них. Факт кожної подачі заяви в паперовій формі (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) заноситься уповноваженою особою приймальної комісії до Єдиної державної електронної бази з питань освіти безпосередньо під час прийняття заяви.

  4. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої Умовами прийому до вищих навчальних закладів в 2012 році та правилами прийому до КПЕК Луцького НТУ мінімальної кількості балів, на навчання не зараховуються.

  5. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

  6. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до КПЕК Луцького НТУ.

  7. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної спеціальності, а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів), наявності підстав для вступу поза конкурсом та на обробку його персональних даних в Єдиній державній електронній базі з питань освіти фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.


^ VI. Вступні випробування та конкурсний відбір

  1. Приймальна комісія Ковельського промислово-економічного коледжу Луцького НТУ допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти (заочна форма навчання), які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів, визначених Переліком конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста – не нижче 124 балів з конкурсних предметів (додаток 2).

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів у сертифікаті із загальноосвітніх предметів становить не менше 124.

  1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених Умовами прийому та правилами прийому до Ковельського промислово-економічного коледжу Луцького НТУ. При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною в додатку 3. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12».

  2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (результати вступних екзаменів) з двох предметів за переліком, що наведений у додатку 2.

  3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних випробувань з двох предметів за переліком, що наведений у додатку 2.

  4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів вступних екзаменів, середнього бала документа про базову загальну середню освіту та додаткових балів у передбачених цими правилами випадках. Середній бал документа про базову середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих бала. Оцінки з документа про базову загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12».

  5. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою.

  6. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

  7. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами, нижче встановленого правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних екзаменах та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

6.9. Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені коледжем, розглядає апеляційна комісія Ковельського промислово-економічного коледжу Луцького НТУ, склад та порядок роботи якої затверджується наказом директора. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки, отриманої на вступному випробуванні у коледжі (далі апеляція), повинна подаватися особисто у терміни визначені Приймальною комісією для подання апеляцій (як правило в день оголошення результатів, але не пізніше ніж за добу до оголошення списку рекомендованих до зарахування).

Апеляція розглядається в день її подання в присутності вступника, але не пізніше наступного дня після її подання.

Додаткове опитування абітурієнта при розгляді апеляції не допускається.

Порядок подання і розгляд апеляції повинен бути доведений через засоби наочної агітації (масової інформації) до відома абітурієнтів до початку вступних випробувань.

6.10. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, приймальна комісія за умови наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів може встановлювати вступний екзамен з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури.


VII. Цільовий прийом до КПЕК Луцького НТУ

7.1. Цільовий прийом організовується:

- відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99. №1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості».

7.2. Особи, які вступають до вищих навчальних закладів на підготовку за державним замовленням на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення, видане відповідними органами освіти районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади.

7.3. Установлена квота не повинна перевищувати 25 відсотків обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з кожної спеціальності.

7.4. Учасники цільового прийому зараховуються за окремим конкурсом на навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста. Конкурс відбувається відповідно до конкурсного бала, визначеного на загальних засадах для цієї категорії вступників.

7.4. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.


VIII. Зарахування за співбесідою

8.1. За результатами співбесіди зараховуються до КПЕК Луцького НТУ особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.

8.2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.

8.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів, не нижчими передбачених правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.

  1   2   3

Схожі:

Додаток 5 до Правил прийому iconДодаток 3 до Правил прийому до Правил прийому до Коледжу Національного фармацевтичного університету у 2013р

Додаток 5 до Правил прийому iconДодаток 7 до Правил прийому до Коледжу Національного фармацевтичного університету у 2013р. Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого
Додаток 7 до Правил прийому до Коледжу Національного фармацевтичного університету у 2013р
Додаток 5 до Правил прийому iconДодаток 7 до Правил прийому до Харківського економіко-правового університету у 2013 році Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого
Додаток 7 до Правил прийому до Харківського економіко-правового університету у 2013 році
Додаток 5 до Правил прийому iconДодаток 7 до Правил прийому до Любешівського технічного коледжу Луцького нту в 2013 році Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого
Додаток 7 до Правил прийому до Любешівського технічного коледжу Луцького нту в 2013 році
Додаток 5 до Правил прийому iconДодаток №13 до Правил прийому до Сумського державного університету в 2011 році
Правил прийому до Сумду «Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом...
Додаток 5 до Правил прийому iconДодаток 5 до Правил прийому

Додаток 5 до Правил прийому iconДодаток 10 до правил прийому до Рівненського державного
Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Рівненського державного гуманітарного університету...
Додаток 5 до Правил прийому iconЗміни до правил прийому до Луганського національного університету Імені Тараса Шевченка у 2012 році
Додаток 1 до Правил прийому лну імені Тараса Шевченка «Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей),...
Додаток 5 до Правил прийому iconДодаток 2 до правил прийому в Доннту

Додаток 5 до Правил прийому iconДодаток 3 до Правил прийому до мну ім. В. О. Сухомлинського

Додаток 5 до Правил прийому iconДодаток 3 до Правил прийому до мну ім. В. О. Сухомлинського

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи