Рішення підсумкової колегії мон україни від 22. 04. 2010 р. «Про підсумки діяльності вищих навчальних закладів у 2009 році та основні завдання на 2010 рік». icon

Рішення підсумкової колегії мон україни від 22. 04. 2010 р. «Про підсумки діяльності вищих навчальних закладів у 2009 році та основні завдання на 2010 рік».
Скачати 148.7 Kb.
НазваРішення підсумкової колегії мон україни від 22. 04. 2010 р. «Про підсумки діяльності вищих навчальних закладів у 2009 році та основні завдання на 2010 рік».
Дата21.09.2012
Розмір148.7 Kb.
ТипРішення

П Л А Н

роботи Вченої ради

Луцького національного технічного університету

на 2010/11 навчальний рік


(зі змінами та доповненнями, затвердженими на засіданні Вченої ради університету /протокол №3 від 28.10.10/)

Конференція трудового колективу університету


27 серпня 2010 року

(початок об 14.00 год., ауд. 37)


1. Підсумки роботи колективу університету за 2009/10 навчальний рік та завдання з подальшого вдосконалення навчально-методичної, наукової та виховної роботи у світлі рішення підсумкової колегії МОН України від 22.04.2010 р. «Про підсумки діяльності вищих навчальних закладів у 2009 році та основні завдання на 2010 рік».

Доповідач: ректор проф. В.Божидарнік

Від комісії: перший проректор проф. З.Герасимчук,

вчений секретар В.Васькін,

начальник НВ І.Онофрійчук,

помічник ректора Т.Яблончук,

директори навчально-науково-виробничих інститутів, декани факультетів


2. Про внесення змін до Статуту ЛНТУ.

Інформація: начальник юридичного відділу доц. А.Земко


3. Про зміни у складі Вченої ради ЛНТУ.

Інформація: вчений секретар В.Васькін

^

Засідання Вченої ради університету


30 серпня 2010 року (початок о 12.00 год., ауд. 216)


1. Кадрові питання:

а) про обрання на посади завідувачів кафедр;

Інформація: начальник відділу кадрів Н.Дубицька

б) про обрання на посади професорів.

Інформація: начальник ВК Н.Дубицька


^ 2. Про конференцію трудового колективу ЛНТУ та проведення посвяти у студенти.

Інформація: ректор проф. В.Божидарні,

проректор з НПР доц. О.Бондарський


3. Про проект змін до Статуту ЛНТУ.

Інформація: начальник юридичного відділу доц. А.Земко


4. Про зміни у складі Вченої ради ЛНТУ.

Інформація: вчений секретар В.Васькін


5. РІЗНЕ:

5.1. Про атестацію наукової роботи стипендіатів Кабінету Міністрів України.

Інформація: завідувач ННВ Л.Федорусь

30 вересня 2010 року


1. Про підсумки прийому студентів до університету та відокремлених структурних навчальних підрозділів ЛНТУ у 2010 році та завдання з організації набору на новий навчальний рік.

Доповідачі: відповідальний секретар приймальної комісії університету доц. В.Талах,

відповідальні секретарі приймальних комісій коледжів

Від комісії: декан ФКНІТ доц. Р.Кузнєцов (голова комісії),

зав. підготовчого відділення доц. В.Стельмащук,

зав. кафедри вищої математики доц. Б.Дутчак,

начальник юридичного відділу доц. А.Земко


2. Про роботу навчального відділу університету в світлі вимог Положення про організацію навчального процесу та наказу МОН України № 450 від 07.08.02 р.

Доповідач: начальник НВ І.Онофрійчук

Від комісії: проректор з НПР проф. В.Середа (голова комісії),

проректор з НПР доц. О.Бондарський


3. Про стан та заходи з покращення організації харчування студентів і співробітників ЛНТУ.

Запрошений доповідач: підприємець Г.Смолич

Від комісії: голова профкому

проф. М.Ярошевич (голова комісії),

директор ННВ ІРБ проф. Я.Мольчак,

директор ННВ ІІІТ проф. В.Рудь,

директор ННВ ІЕУ проф. І.Вахович


28 жовтня 2010 року


1. Про стан навчально-методичної роботи за 2009/10 н.р. у Ковельському промислово-економічному коледжі ЛНТУ та завдання щодо її покращення (за результатами ректорських контрольних робіт з перевірки залишкових знань студентів).

Доповідач: директор КПЕК С.Бабарика

Від комісії: проректор з НПР доц. О.Бондарський (голова комісії),

вчений секретар В.Васькін,

начальник навчального відділу І.Онофрійчук,

методист НМР ЛНТУ О.Чужкова


2. Про підготовку до акредитації та ліцензування спеціальностей:

- 6.050403 «Інженерне матеріалознавство» (ліцензування);

- 7.050106, 8.050106 «Облік і аудит» (акредитація, ліцензування);

- 7.070801 «Екологія та охорона навколишнього середовища» (акредитація);

- 7.090221 «Обладнання переробних і харчових виробництв» (акредитація, ліцензування);

- 7.090222 «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування» (акредитація, ліцензування);

- 7.090101, 8.090101 «Прикладне матеріалознавство» (акредитація, ліцензування);


- 7.010104.37 «Комп’ютерні технології машинобудівного виробництва» (ліцензування, акредитація);

- 6.170202 «Охорона праці» (ліцензування);

- 6.051001 «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» (ліцензування);

- 6.070101 «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті» (ліцензування).

Доповідачі: декани: МБФ проф. С.Пустюльга,

ФЕПЕС доц. В.Тимощук, ФОФ доц. А.Московчук,

ФКНІТ доц. Р.Кузнєцов

Від комісії: проректор з НПР доц. О.Бондарський (голова комісії),

начальник навчального відділу І.Онофрійчук


3. Про стан та завдання щодо подальшого покращення матеріально-технічної бази, побутових умов у гуртожитках університету та відокремлених структурних навчальних підрозділах ЛНТУ відповідно до наказу МОН України №1004 від 13.11.2007 р.

Доповідач: проректор з АГР М.Баховський

Від комісії: заст. декана ФЕПЕС доц. В.Стасюк (голова комісії),

заст. декана ФБД доц. С.Дробишинець,

заст. декана ФОФ доц. В.Галущак


4. Про виконання ухвали Вченої ради ЛНТУ від 24.12.2009 р. з питання "Про стан інформаційно-бібліотечної системи університету та відокремлених структурних навчальних підрозділів ЛНТУ, завдання щодо її покращення".

Інформація: декан МБФ проф. С.Пустюльга,

зав. кафедри екології доц. О.Картава


5. Про виконання ухвали Вченої ради ЛНТУ від 24.06.2010 р. з питання «Про підготовку матеріально-технічної бази університету до осінньо-зимового періоду».

Інформація: зав. кафедри

електропостачання доц. Л.Добровольська


25 листопада 2010 року

1. Звіти деканів МБФ, ФКНІТ, ТФ про навчально-методичну, науково-дослідну діяльність, завдання з подальшої її активізації в світлі вимог Закону України «Про вищу освіту».

Доповідачі: декани: МБФ проф. С.Пустюльга,

ФКНІТ доц. Р.Кузнєцов, ТФ доц. О.Заболотний

Від комісії: проректор з НПР проф. В.Середа (голова комісії),

начальник навчального відділу І.Онофрійчук,

методист НМР ЛНТУ О.Чужкова


2. Про роботу наукових шкіл ЛНТУ та завдання з подальшої організації їх науково-дослідної діяльності.

Доповідачі: керівники наукових шкіл:

ректор проф. В.Божидарнік,

перший проректор проф. З.Герасимчук,

зав. кафедри СГМ проф. В.Дідух

Від комісії: завідувач відділу аспірантури

та докторантури О.Демидюк (голова комісії),

завідувач ННВ Л.Федорусь^ 3. Про роботу загальноуніверситетської навчально-інформаційної газети „Генерація”.

Доповідач: редактор газети І.Троцюк

Від комісії: директор бібліотеки С.Бакуменко (голова комісії),

голова студентської ради М.Воскресенський
30 грудня 2010 року


1. Звіт директора технічного коледжу ЛНТУ С.Козачука про роботу з організації навчально-методичного, виховного процесу та завдання щодо успішного проведення екзаменаційних сесій на 2010/11 н.р.

Від комісії: проректор з НПР доц. О.Бондарський (голова комісії),

вчений секретар В.Васькін,

начальник НВ І.Онофрійчук


2. Звіти голів спеціалізованих вчених рад та завдання з подальшої підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації університету.

Доповідачі: голови спеціалізованих вчених рад

Від комісії: зав. кафедри СГМ проф. В.Дідух (голова комісії),

завідувач відділу аспірантури

та докторантури О.Демидюк


3. Про стан і заходи щодо профілактики правопорушень, посадових зловживань, хабарництва в університеті, посилення трудової дисципліни серед професорсько-викладацького та допоміжного персоналу.

Доповідач: начальник юридичного відділу доц. ^ А.Земко

Від комісії: декан МБФ проф. С.Пустюльга (голова комісії),

декан ТФ доц. О.Заболотний


4.1. Звіт про роботу навчально-наукового відділу ЛНТУ.

Доповідач: завідувач ННВ Л.Федорусь

Від комісії: проректор з НПР доц. О.Бондарський (голова комісії),

завідувач відділу аспірантури

та докторантури О.Демидюк


4.2. Затвердження звітів виконання держбюджетних науково-дослідних робіт за 2010 рік і впровадження їх результатів у виробничий та навчальний процеси.

Інформація: завідувач ННВ Л.Федорусь
27 січня 2011 року


1. Звіт директора Любешівського технічного коледжу ЛНТУ І.Пальчика про стан навчально-методичної, виховної, фінансово-господарської діяльності та завдання щодо подальшого її покращення.

Від комісії: проректор з НПР доц. О.Бондарський (голова комісії),

вчений секретар В.Васькін,

начальник навчального відділу І.Онофрійчук,

головний бухгалтер О.Шунь,

проректор з АГР М.Баховський,

методист НМР ЛНТУ О.Чужкова


2. Про виконання планів захистів кандидатських і докторських дисертацій науково-педагогічних працівників ЛНТУ.

Доповідачі: декани: МБФ проф. С.Пустюльга,

ФКНІТ доц. Р.Кузнєцов,

ТФ доц. О.Заболотний,

ФОФ доц. А.Московчук,

ФБ доц. Т.Божидарнік,

ФЕПЕС доц. В.Тимощук,

ФБД доц. Б.Боярчук

Від комісії: перший проректор проф. З.Герасимчук (голова комісії),

завідувач відділу аспірантури

та докторантури О.Демидюк


3.1. Про виконання ухвали Вченої ради ЛНТУ від 28.01.2010 р. «Про господарську діяльність університету за 2009 рік та завдання з подальшого розвитку матеріальної бази та соціальної сфери».

Інформація: голова комісії проф. Я.Мольчак


3.2. Про господарську діяльність університету за 2010 рік та завдання з подальшого розвитку матеріальної бази і соціальної сфери.

Доповідач: проректор з АГР М.Баховський

Від комісії: зав. кафедри ПАВП проф. Б.Пальчевський (голова комісії), в.о. декана ФБД доц. Б.Боярчук


^ 4. Звіт про роботу Центру культури і мистецтв ЛНТУ.

Доповідач: директор ЦКМ А.Оленіч

Від комісії: директор бібліотеки С.Бакуменко (голова комісії),

голова студентської ради М.Воскресенський


24 лютого 2011 року


1. Звіти деканів ФОФ і ФБ про стан навчання студентів навчально-науково-виробничого інституту економіки та управління у контексті Болонського процесу, завдання щодо якісної підготовки фахівців (за результатами ректорських контрольних робіт з перевірки залишкових знань студентів).

Доповідачі: декани: ФОФ доц. А.Московчук,

ФБ доц. Т.Божидарнік

Від комісії: проректор з НПР проф. В.Середа (голова комісії),

начальник навчального відділу І.Онофрійчук,

методист НМР ЛНТУ О.Чужкова
2. Про стан та заходи з подальшого покращення виховної роботи серед студентів університету у світлі Концепції національного виховання студентської молоді.

Доповідач: проректор з НПР доц. О.Бондарський

Від комісії: начальник ЮВ доц. А.Земко (голова комісії),

заст. декана ФБ доц. Н.Хвищун


3.1. Про виконання ухвали Вченої ради ЛНТУ від 25.02.2010 р. «Звіт про виконання фінансово-економічної діяльності університету за 2009 рік та завдання щодо покращення самофінансування».

Інформація: зав. кафедри прикладної статистики

та економіки праці проф. Л.Черчик,

професор кафедри обліку та аудиту І.Садовська


^ 3.2. Звіт про виконання фінансово-економічної діяльності університету за 2010 рік.

Доповідач: головний бухгалтер О.Шунь

Від комісії: професор кафедри обліку

та аудиту І.Садовська (голова комісії),

зав. кафедри економічної теорії та

міжнародної економіки доц. ^ Л.Савош


31 березня 2011 року

1. Про стан та заходи з покращення навчально-методичної, науково-дослідної роботи, матеріально-технічного забезпечення на ФЕПЕС та ФБД.

Доповідачі: декани: ФЕПЕС доц. В.Тимощук,

ФБД доц. Б.Боярчук

Від комісії: проректор з НПР доц. О.Бондарський (голова комісії),

начальник навчального відділу І.Онофрійчук

методист НМР ЛНТУ О.Чужкова


2. Про роботу Центру технологій дистанційного навчання та завдання з подальшого розвитку дистанційного навчання в університеті.

Доповідач: директор ЦТДН доц. О.Герасимчук

Від комісії: зав. кафедри КПВ та

ТМ проф. В.Рудь (голова комісії),

зав. кафедри АУВП доц. Л.Гуменюк


3. Про розвиток спортивно-масової та гурткової роботи студентів університету в світлі рішення колегії МОН України №15/7-18 від 25.12.2008 р.

Доповідач: голова спортклубу В.Латчук

Від комісії: декан ФЕПЕС доц. В.Тимощук (голова комісії),

зав. кафедри СГМ проф. В.Дідух


4.1. Звіт про планово-економічну діяльність університету за 2010 рік та завдання щодо покращення самофінансування. Затвердження кошторису ЛНТУ на 2011 рік

Доповідач: начальник ПЕВ В.Піскорська,

Від комісії: зав. кафедри економіки та підприємництва

проф. Л.Ковальська (голова комісії),

зав. кафедри менеджменту

та маркетингу доц. В.Морохова


4.2. Про затвердження кошторисів відокремлених структурних навчальних підрозділів ЛНТУ на 2011 рік.

Інформація: директор ТК і ПТУ С.Козачук,

директор КПЕК С.Бабарика,

директор ЛТК І.Пальчик


28 квітня 2011 року

1.1. Про виконання ухвали Вченої ради ЛНТУ від 29.04.2010 р. «Про стан та завдання з подальшої активізації навчального процесу за заочною формою навчання».

Інформація: проректор з НПР проф. В.Середа,

начальник навчального відділу І.Онофрійчук


1.2. Про роботу заочного відділення, навчально-наукового центру післядипломної освіти, центру довузівської підготовки та завдання з подальшої активізації навчального процесу.

Доповідачі: завідувач ЗВ проф. О.Налобіна,

керівник ННЦПО проф. В.Шваб’юк,

керівник ЦДП доц. В.Стельмащук

Від комісії: проректор з НПР доц. О.Бондарський (голова комісії),

начальник навчального відділу І.Онофрійчук


2. Про організаційну роботу з нового набору студентів у 2011 році. Про Правила прийому до ЛНТУ на 2011 рік.

Доповідач: відповідальний секретар

приймальної комісії доц. ^ В.Талах

Від комісії: декан ФОФ доц. А.Московчук (голова комісії),

декан ТФ доц. О.Заболотний

3. Про роботу загального відділу університету в світлі рішення Постанови Кабінету Міністрів України №1893 від 27.11.1998 р. та наказу МОН України №273 від 28.03.2008 р.

Доповідач: начальник ЗВ О.Москаленко

Від комісії: вчений секретар В.Васькін (голова комісії),

начальник ВК Н.Дубицька


4. Про виконання ухвали Вченої ради ЛНТУ від 24.06.2010 р. з питання «Звіти аспірантів та їх наукових керівників про підготовку дисертацій у світлі вимог Постанови Кабінету Міністрів України №309 від 01.03.99».

Інформація: зав. кафедри ОП та БЖД проф. Я.Мольчак


5. Про виконання ухвали Вченої ради ЛНТУ від 24.06.2010 р. з питання «Про стан і рівень гуманітарної підготовки студентів університету та відокремлених структурних навчальних підрозділів, заходи щодо її покращення».

Інформація: керівник ННЦПО проф. В.Шваб’юк


26 травня 2011 року

1. Про стан та перспективи комерціалізації інтелектуальної власності ЛНТУ у світлі вимог Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність».

Доповідачі: декани: МБФ проф. С.Пустюльга,

ФКНІТ доц. Р.Кузнєцов,

ТФ доц. О.Заболотний,

ФОФ доц. А.Московчук,

ФБ доц. Т.Божидарнік,

ФЕПЕС доц. В.Тимощук,

ФБД доц. Б.Боярчук

Від комісії: доцент кафедри ТМ і ОМТ П.Савчук (голова комісії),

спеціаліст у сфері інтелектуальної

власності ННВ Н.Мартинюк


2.1. Про виконання ухвали Вченої ради ЛНТУ від 27.05.2010 р. «Про стан і рівень роботи з організації навчання іноземних громадян, участь у грантових програмах ЄС, розширення зв’язків із вузами зарубіжжя та завдання з подальшого інтегрування у міжнародне освітнє середовище».

Інформація: зав. кафедри КПВ та ТМ проф. В.Рудь,

зав. кафедри іноземних мов доц. В.Приходько


2.2. Про стан і рівень роботи з організації навчання іноземних громадян, участь у грантових програмах ЄС, розширення зв’язків із вузами зарубіжжя, завдання з подальшого інтегрування у міжнародне освітнє середовище.

Доповідач: проректор з НПР доц. О.Бондарський

Від комісії: завідувач ЗВ проф. О.Налобіна (голова комісії),

начальник ВМЗ Т.Корнейко


3. Про роботу з профілактики захворювань, проведення санітарно-освітньої, виховної роботи за здоровий спосіб життя серед працівників і студентів університету та відокремлених структурних навчальних підрозділів ЛНТУ, завдання з організації оздоровлення та відпочинку під час відпусток і літніх канікул.

Доповідачі: завідувачі здоровпунктів

голова профкому проф. М.Ярошевич,

голова студентського профкому

Від комісії: проректор з АГР М.Баховський (голова комісії),

заст. декана ТФ доц. С.Савчук,

голова студентської ради М.Воскресенський


23 червня 2011 року


1. Про наукове керівництво дисертаційними дослідженнями аспірантів у світлі вимог Постанови Кабінету Міністрів України №309 від 01.03.99.

Доповідачі: аспірант С.Мороз

(науковий керівник проф. В.Марчук);

аспірант М.Забедюк

(науковий керівник проф. І.Вахович);

аспірант С.Хомич

(науковий керівник доц. І.Цизь)

Від комісії: завідувач відділу аспірантури

та докторантури О.Демидюк (голова комісії),

завідувач ННВ Л.Федорусь


2. Про військово-мобілізаційну роботу в ЛНТУ відповідно до Інструкції з військового обліку військовозобов’язаних і призовників на підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах № 165 від 27.06.1995 р.

Доповідач: провідний інспектор з обліку

військовозобов’язаних В.Бортнікова

Від комісії: професор кафедри ТЗЕ М.Лябук (голова комісії),

заст. декана ФКНІТ доц. С.Бондарчук
3. Про виконання ухвали Вченої ради ЛНТУ від 29.04.2010 р. з питання „Про дотримання студентами навчальної дисципліни, Правил внутрішнього розпорядку ЛНТУ та стан роботи з профілактики правопорушень і завдання з її подальшого покращення”.

Інформація: начальник відділу кадрів Н.Дубицька,

голова сектору з профілактики правопорушень Ради з виховної роботи ЛНТУ доц. С.Савчук

^ 4. Про затвердження плану роботи Вченої ради ЛНТУ на 2011/12 навчальний рік.

Інформація: вчений секретар В.Васькін


Резервні питання:


1. Про стан охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в університеті та відокремлених структурних навчальних підрозділах ЛНТУ, заходи щодо його покращення у світлі рішення Колегії МОН України (№1/8-5 від 11.02.2010 р.).

Доповідачі: начальник відділу ОП та БЖД Л.Корчук,

інженер з пожежної безпеки Р.Клец,

відповідальні за ОП та БЖД в коледжах

Від комісії: зав. кафедри ОП та БЖД

проф. Я.Мольчак (голова комісії),

доцент кафедри ОП та БЖД Л.Матвійчук


2. Завдання щодо покращення пропускного режиму в навчальних корпусах, гуртожитках, господарських приміщеннях ЛНТУ та запобігання крадіжок.

Доповідач: проректор з АГР М.Баховський

Від комісії: заст. декана ФКНІТ доц. С.Бондарчук,

заст. декана МБФ ст. викл. В.Придюк

Схожі:

Рішення підсумкової колегії мон україни від 22. 04. 2010 р. «Про підсумки діяльності вищих навчальних закладів у 2009 році та основні завдання на 2010 рік». iconМетодичний коментар до проведення державної підсумкової атестації у четвертих класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2009/2010 навчальному році
Міністерстві юстиції України 18 січня 2010 року №39/17334 та відповідно до листа Міністерства освіти І науки України від 01. 02....
Рішення підсумкової колегії мон україни від 22. 04. 2010 р. «Про підсумки діяльності вищих навчальних закладів у 2009 році та основні завдання на 2010 рік». iconРішення колегії міністерства освіти І науки, молоді та спорту україни
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту вищої освіти Коровайченка Ю. М. “Про підсумки вступної кампанії 2012...
Рішення підсумкової колегії мон україни від 22. 04. 2010 р. «Про підсумки діяльності вищих навчальних закладів у 2009 році та основні завдання на 2010 рік». iconПоложення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти ( наказ Міністерства освіти І науки України від 21. 12. 09 №1151
Мон від 01. 02. 2010 №1/9-50 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх...
Рішення підсумкової колегії мон україни від 22. 04. 2010 р. «Про підсумки діяльності вищих навчальних закладів у 2009 році та основні завдання на 2010 рік». iconПро призначення іменних стипендій Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів на 2011/12 навчальний рік
України студентам вищих навчальних закладів та Порядку призначення іменних стипендій Верховної Ради України студентам вищих навчальних...
Рішення підсумкової колегії мон україни від 22. 04. 2010 р. «Про підсумки діяльності вищих навчальних закладів у 2009 році та основні завдання на 2010 рік». iconПро внесення змін до наказів мон від 09. 07. 2009 №642 та від 21. 12. 2009 №1150
Враховуючи пропозиції вищих навчальних закладів та з метою оптимізації фінансових витрат вищих навчальних закладів при організації...
Рішення підсумкової колегії мон україни від 22. 04. 2010 р. «Про підсумки діяльності вищих навчальних закладів у 2009 році та основні завдання на 2010 рік». iconНаказ №1248 Про покращання соціально-педагогічного І психологічного супроводу навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації
Аїни, затвердженого наказом мон від 02. 07. 2009 №616, зареєстрованим у Мін’юсті 23. 07. 2009 за №687/16703, на виконання рішення...
Рішення підсумкової колегії мон україни від 22. 04. 2010 р. «Про підсумки діяльності вищих навчальних закладів у 2009 році та основні завдання на 2010 рік». iconІнформація про наукову І науково-технічну діяльність Ужгородського національного університету за 2010 рік Схвалено рішенням Вченої ради Ужну від 27 січня 2010 року (протокол №1) Погоджено
Згідно з тематичним планом мон україни за рахунок коштів загального фонду бюджету у 2010 році виконувалося 54 теми (30 фундаментальних,...
Рішення підсумкової колегії мон україни від 22. 04. 2010 р. «Про підсумки діяльності вищих навчальних закладів у 2009 році та основні завдання на 2010 рік». iconНаказ №1185 Про апробацію системи рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів у 2008/09 навчальному та 2009 календарному роках
України та її інтеграції в європейське І світове освітнє співтовариство на період до 2010 року для забезпечення впровадження системи...
Рішення підсумкової колегії мон україни від 22. 04. 2010 р. «Про підсумки діяльності вищих навчальних закладів у 2009 році та основні завдання на 2010 рік». iconМетодичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з математики у 9-х та 11-х класах у загальноосвітніх навчальних закладах Чернівецької області в 2009/2010 навчальному році
Методичних рекомендацій мону щодо проведення державної підсумкової атестації з математики в 9 та 11 (12) класах загальноосвітніх...
Рішення підсумкової колегії мон україни від 22. 04. 2010 р. «Про підсумки діяльності вищих навчальних закладів у 2009 році та основні завдання на 2010 рік». iconТипові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів
Згідно листа мону від 20. 02. 09 №1/9-120 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2009/2010 навчальний рік»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи