«актуальні проблеми розвитку регіональних апк» icon

«актуальні проблеми розвитку регіональних апк»
Скачати 62.27 Kb.
Назва«актуальні проблеми розвитку регіональних апк»
Дата19.10.2012
Розмір62.27 Kb.
ТипДокументи

Шановні колеги, запрошуємо Вас взяти участь у роботі міжнародної

науково-практичної конференції


«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ АПК»,

яка відбудеться 26-27 травня 2011 року в Луцькому національному технічному університеті

Для участі в роботі конференції необхідно до

15 квітня 2011 року надіслати заявку на участь (зразок додається), тези доповіді та копію квитанції про сплату організаційного внеску.


Тематичні напрямки роботи Конференції (секції):


1. Державне управління та регулювання розвитку сільськогосподарського виробництва.

2. Ринкові механізми стимулювання інноваційно-інвестиційного розвитку АПК України.

3. Фінансово-кредитне забезпечення розвитку регіональних АПК.

4. Проблеми обліково-аналітичного забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств.

5. Економічні умови розвитку молочного скотарства.

6. Молокопродуктовий підкомплекс регіональних АПК в сучасних умовах.

7. Інституціональні передумови формування агропромислових кластерів.

8. Земельні ресурси як природно-ресурсна база розвитку регіональних АПК.

9. Ефективний розвиток регіонального АПК як фактор піднесення сільських територій.

10. Розвиток регіональних АПК як фактор продовольчої безпеки держави.

11. Глобальні детермінанти розвитку регіональних АПК.

12. Світовий досвід розвитку сільськогосподарського машинобудування, харчових і переробних виробництв.


^ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ


Карпюк В.В. – заступник Голови Волинської обласної державної адміністрації, Голова оргкомітету.

Божидарнік Т.В. – декан факультету бізнесу ЛНТУ, к.е.н., доцент, Співголова оргкомітету.

Горбенко Ю. М. - начальник головного управління агропромислового розвитку Волинської обласної державної адміністрації, заступник Голови оргкомітету.

^ Голян В.А. – д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку та аудиту, Голова ради молодих вчених ЛНТУ, заступник Голови оргкомітету.

Ковальська Л.Л. – д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки та підприємництва ЛНТУ, заступник Голови оргкомітету.

^ Герасимчук З.В. – д.е.н., професор, перший проректор ЛНТУ.

Литвиненко Т.М. – директор Волинського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.

^ Грановська Л.М. – д.е.н., професор, завідувач кафедри гідромеліорацій та економіки природокористування Херсонського державного аграрного університету.

^ Зіновчук Н.В. – д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки природокористування та менеджменту лісового господарства Житомирського національного агроекологічного університету.

^ Крисанов Д.Ф. – д.е.н., професор, провідний науковий співробітник ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України».

Варченко О.М. – д.е.н. професор, директор інституту економіки і бізнесу Білоцерківського національного аграрного університету

^ Ступень М.Г. – д.е.н., професор, декан землевпорядного факультету Львівського національного аграрного університету.

Аршулік А.А. – президент агрокорпорації «Пан Курчак».

^ Черчик Л.М. – д.е.н., професор, завідувач кафедри прикладної статистики та економіки праці ЛНТУ.

Вахович І.М. - д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів ЛНТУ.

^ Дідух В.Ф. – д.т.н., професор, завідувач кафедри сільськогосподарського машинобудування ЛНТУ.

Морохова В.О. – к.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та маркетингу ЛНТУ.

^ Кощій О.В. – д.е.н., професор кафедри менеджменту та маркетингу ЛНТУ.

Савош Л.В. – к.е.н., доцент, завідувач кафедри економічної теорії та міжнародної економіки ЛНТУ.

^ Хвищун Н.В. – к.е.н., доцент, заступник декана факультету бізнесу ЛНТУ.

Кривов’язюк І.В. – к.е.н., професор кафедри економіки та підприємництва ЛНТУ.

^ Садовська І.Б. – к.е.н., професор кафедри обліку та аудиту ЛНТУ.

Павлюк Л.В. – к.е.н., доцент кафедри економіки та підприємництва ЛНТУ.

^ Барський Ю.М. – к.е.н., доцент кафедри фінансів ЛНТУ.

Фесіна Ю.Г. – к.е.н., доцент кафедри економіки та підприємництва ЛНТУ, відповідальний секретар конференції.


^ Видання матеріалів КОНФЕРЕНЦІЇ

Тези доповідей будуть опубліковані у Збірнику матеріалів конференції, який учасник отримає під час реєстрації. При заочній участі організатори забезпечать пересилку збірника матеріалів.

^ Під час роботи конференції учасники зможуть подати статті для публікації у фахових виданнях Луцького національного технічного університету.

Наукові статті мають відповідати вимогам Постанови президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 “Про підвищення вимог до фахових видань”.


ВИМОГИ ДО оформлення ТЕЗ

 1. Матеріали мають бути підготовлені за допомогою редактора MS Word. Аркуш формату А4. Поля – 2 см зі всіх боків. Шрифт Times New Roman, кегель – 12, інтервал –1,5.

 2. Обсяг тез не повинен перевищувати 2-ох сторінок, включаючи рисунки і таблиці.

 3. Тези публікуються українською мовою, роботи іноземних авторів – англійською або російською.

 4. У правому верхньому куті – прізвище, ім’я, по батькові автора, науковий ступінь, вчене звання, посада, назва організації (без скорочень).

 5. Назву тез друкувати великими жирними літерами симетрично до тексту.

 6. Назва файлу повинна відповідати прізвищу автора або першого співавтора (наприклад Solomon.doc).

 7. Рукописи тез потрібно ретельно відредагувати.

 8. Публікуються тільки ті тези, які видаються вперше.

 9. Матеріали, які не відповідатимуть вищевказаним вимогам публікуватися не будуть.^ Організаційний внесок:

Для часткового відшкодування витрат пов’язаних з організацією конференції, підготовкою та виданням матеріалів необхідно перерахувати організаційний внесок в розмірі 165 грн. (в оплату входять: програма конференції, збірник тез і робочі матеріали конференції, кава-брейк, екскурсії)

^ Реквізити для перерахування оргвнеску:

ПП Колдаєва О. О.
Р/р 26009011690980

в ПЗРУ АТ Банк „Фінанси та Кредит”

МФО 333603

ідентифікаційний код: 2829309787

У призначенні платежу обов’язково вказати: «За інформаційно-консультативні послуги» та прізвище платника.


^ Заявку, тези доповіді та копію квитанції про сплату організаційного внеску просимо надіслати до 15 квітня 2011 року на електронну адресу:

agro-lntu@ukr.net

або поштою: 43024, м. Луцьк, вул. Софії Ковалевської, 29, Луцький національний технічний університет, факультет бізнесу, з приміткою «на конференцію».


^ Координатори заходу:

Тел. +38-066-4192764 (Василь Анатолійович Голян)

+38-067-3052458 (Юрій Георгійович Фесіна)

0332-25-82-30 (Тарас Вікторович Божидарнік)


Запрошення до участі та програма конференції будуть надіслані на Вашу електронну адресу до 1 травня 2011 року.


Примітка:


 • витрати на проїзд, проживання та харчування здійснюють учасники конференції;

 • у випадку відсутності учасника на конференції з причин, незалежних від оргкомітету, перераховані кошти не повертаються.


З А Я В К А

на участь у Міжнародній науково-практичній конференції

^ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ АПК»

Прізвище, ім’я, по-батькові _______________________

_____________________________________________

Науковий ступінь, вчене звання____________________

Місце роботи (навчання) _________________________

Посада ________________________________________

Назва доповіді __________________________________

Назва секції ___________________________________

Форма участі (безпосередня участь в роботі конференції, заочна)______________________________

Необхідність в мультимедійному обладнанні_________

Необхідність в поселенні (так/ні) __________________

Готель (≈200грн.) _______________________________

Гуртожиток (≈50грн.) ___________________________

№ і дата квитанції про оплату організаційних внесків

______________________________________

Координати для зв’язку:

Поштова адреса_________________________________

Контактний телефон_____________________________

Е-mail: ________________________________________


Підпис_________________________________


^ Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Волинська обласна державна адміністрація

Луцький національний технічний університет

Житомирський національний агроекологічний університет

^ Львівський національний аграрний університет

Білоцерківський національний аграрний університет

Брянська державна інженерно-технологічна академія

Міжнародна науково-практична конференція


«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ АПК»


(Присвячена 16-річчю факультету бізнесу та 20-річчю кафедри економіки та підприємництва Луцького національного технічного університету)


Інформаційний лист


26-27 травня 2011 року

Луцьк

Схожі:

«актуальні проблеми розвитку регіональних апк» iconАдреси та телефони регіональних центрів українського науково-дослідного інституту продуктивності апк

«актуальні проблеми розвитку регіональних апк» iconНаукова діяльність доц. Тюхтенко Н. А
Тюхтенко Н. А. Сучасні проблеми інвестиційного розвитку регіону (на прикладі Херсонської області) // Тез доп на VІІ міжнар наук-практ...
«актуальні проблеми розвитку регіональних апк» iconМіжрегіональне порівняння розвитку малого підприємництва на україні в. С. Домбровський, М. М. Рубан, О. М. Дутченко Постановка проблеми
Проте регіони на сьогоднішній день мають необхідні важелі для того, щоб поліпшити підприємницький клімат. Одним з них є розробка...
«актуальні проблеми розвитку регіональних апк» iconРоль регіональних фінансів у соціально-економічному розвитку регіону загальна постановка проблеми
Місцеві органи влади та їх фінанси спричиняють істотний вплив на економіку та соціальну сферу держави
«актуальні проблеми розвитку регіональних апк» iconДругої всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих вчених актуальні проблеми розвитку фінансово-кредитної системи україни

«актуальні проблеми розвитку регіональних апк» iconТретьої всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих вчених актуальні проблеми розвитку фінансово-кредитної системи україни
Вступ
«актуальні проблеми розвитку регіональних апк» icon«актуальні проблеми менеджменту в умовах інноваційного розвитку економіки україни»
Яка відбудеться 27 квітня 2011 року в Луцькому національному технічному університеті
«актуальні проблеми розвитку регіональних апк» icon«актуальні проблеми менеджменту в умовах інноваційного розвитку економіки україни»
Шановні колеги, запрошуємо Вас взяти участь у роботі ii-ї Регіональної студентської
«актуальні проблеми розвитку регіональних апк» iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка семестровий план
Актуальні проблеми ґрунтознавства і географії ґрунтів в контексті концепції сталого розвитку
«актуальні проблеми розвитку регіональних апк» icon29 травня 2013 року (вул. Пушкінська 26, 6 корпус онеу) Програма заходу
«актуальні проблеми розвитку місцевих бюджетів як фінансової основи місцевого самоврядування»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи