Проект створення системи забезпечення сталого розвитку регіону Основна мета icon

Проект створення системи забезпечення сталого розвитку регіону Основна мета
Скачати 97.81 Kb.
НазваПроект створення системи забезпечення сталого розвитку регіону Основна мета
Дата28.07.2012
Розмір97.81 Kb.
ТипДокументи

ПРОЕКТ

Створення системи забезпечення

сталого розвитку регіону


Основна мета


Створення структури щодо системного забезпечення умов сталого розвитку території Луганської області


Передумови


Позитивні фактори

1. Високий науково-технічний потенціал світової економіки і рівень інформаційних мереж дозволяє залучати до впровадження будь-які інноваційні технології на міжнародному рівні.

2. Наявність широкої мережі науково-навчальних закладів надає можливість для залучення і науково-технічного супроводження наукоємних технологій високого рівня, а також здійснення підготовки відповідних кадрів.

3. Наявність розробленого проекту екологічної мережі області та напрацювань щодо її розвитку і запровадження на міжнародному рівні.


Негативні фактори

1. Недосконала законодавча база.

2. Застарілі технології промислово-економічного потенціалу.

3. Відсутність інноваційної інфраструктури.

4. Низький рівень громадської активності.


Критичні фактори

1. Екологічна ситуація в регіоні за межею самовідновлення.

2. Соціально-економічне становище на межі соціального вибуху.


Ризики


1. Недосконалість нормативно-правової бази не надає певності для надійного і стабільного розвитку бізнесу.

2. Відсутність інноваційної інфраструктури не надає підґрунтя для розвитку науково-технічного потенціалу.


Завдання


1. Організація розробок програм і проектів у напрямі створення зон сталого розвитку територій.

2. Координація заходів у процесі їх запровадження.

3. Організація розробок пілотних проектів розвитку локальних територій.

4. Організація науково-дослідних (форсайтних) обстежень територій.

5. Організація розробки та залучення існуючих інноваційних енергоощадних та екологічно безпечних технологій.

6. Організація науково-технічної і педагогічної підготовки фахівців у напрямі розробки та реалізації екологічно безпечних проектів та технологій.

7. Залучення широких верст населення до сталого розвитку територій.

8. Пропаганда здорового способу життя та гармонійного розвитку людини.

9. Сприяння підвищенню рівня екологічної освіти, духовного розвитку та громадської свідомості громадян.


Загальні принципи


1. Забезпечення системного підходу до реалізації заходів.

2. Залучення наукового потенціалу міжнародного рівня.

3. Залучення до спільної діяльності зацікавлених суб’єктів усіх напрямів діяльності і форм власності.

4. Забезпечення умов для максимального залучення молоді до спільної діяльності.

5. Забезпечення умов для формування у всіх прошарків населення нового світогляду щодо гармонічного розвитку людини і природного середовища.

6. Забезпечення гармонічного співіснування суб’єктів природного середовища і промислово-технічного потенціалу.


Форми взаємовідносин


1. Державно-адміністративна – організаційна та науково-технічна координація.

2. На громадських засадах та договірних відносинах – розробка та впровадження програм і проектів.


Заходи щодо формування та забезпечення напрямів діяльності:


Загального менеджменту:

1. менеджмент з проведення форсайтних досліджень територій.

2. менеджмент з координації впровадження заходів.

3. менеджмент з підготовки інженерних і робочих кадрів.

4. менеджмент з морально-етичного і духовного виховання молоді шляхом формування волонтерського руху.


Екологічного напряму:

1. екологічних мереж

2. земельного кадастру

3. кадастру флори

4. кадастру фауни

5. екологічного моніторингу Флори і фауни


Інших науково-технічних напрямів:

1. формуванні програм розвитку територій за напрямами діяльності

2. розробці та впровадженню цільових проектів і заходів на замови підприємств та відомчих організацій;

3. науковому керівництві молодіжних програм і заходів


Механізм реалізації


1. Створення спеціалізованих регіональних структур із забезпечення сталого розвитку територій.

1.1. Структури Загального менеджменту – як державного організатора та науково-технічного координатора заходів.

1.2. Структур галузевих напрямів – як «віртуальних» громадських формувань діючих на принципах максимального використання інформаційних мереж і технологій.

2. Утворення державної спеціалізованої інформаційної мережі сталого розвитку територій.

3. Утворення спеціалізованих міжнародних інформаційних мереж сталого розвитку територій.


Фінансово-економічні умови діяльності


Фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності напряму загального менеджменту


1. Кошти спеціального фонду сталого розвитку територій.

2. Коштів державного бюджету, які призначаються на реалізацію цільових програм і проектів.

3. Коштів обласного та місцевого бюджетів, які призначаються на реалізацію цільових програм і проектів.

4. Кошти від комерційної діяльності.

5. Кошти благодійних фондів та спонсорських пожертвувань.

Фінансове та матеріально-технічне забезпечення інших напрямів діяльності

Кошти передбачені на впровадження програм і проектів на конкурсній основі за умови договірних відносин.


^ Напрями діяльності


1. Загальний менеджмент

Сфера діяльності

Функції

Форсайтні дослідження та впровадження програм розвитку територій.

Організація та загальне керівництво з розробки і впровадження науково-технічних програм і проектів розвитку територій.

Юридично-правового забезпечення.

Організація юридично-правового забезпечення

Підготовка виробничих кадрів.

Організація підбору та підготовки виробничих кадрів на замови підприємств.

Студентського волонтерського руху.

Залучення студентської молоді до виробничої діяльності на громадських засадах.

Форма діяльності – державно-адміністративна.


Призначення – організація та науково-технічна координація розробки і впровадження програм і проектів розвитку територій.


Фінансове забезпечення – цільові кошти держбюджету.

2. Екологічний

^ Сфера діяльності

Функції

Формування екологічних мереж та моніторингу.

Розробка та впровадження проектів у напрямі формування екологічних мереж територій. Організація екологічного моніторингу екомереж.

Агротехнічний.

Розробка та впровадження природозахисних заходів при формуванні науково-технічних програм і проектів агротехнічного напряму.

Науково-технічний.

Розробка та впровадження природозахисних заходів при формуванні науково-технічних програм і проектів промислового та комунально-господарчого напряму.

Соціально-екологічного забезпечення.

Розробка та впровадження природозахисних заходів при формуванні науково-технічних програм і проектів соціального розвитку територій.

Форма діяльності – на громадських засадах.


Організація впровадження заходів

та науково-технічна координація – структура Загального менеджменту.


Фінансове забезпечення – договірні відносини.

3. Аграрний

^ Сфера діяльності

Функції

Садово-парковий.

Розробка та впровадження науково-технічних проектів у напрямі формування садово-паркових територій.

Рослинництва.

Розробка та впровадження науково-технічних проектів у напрямі розвитку польових та огородніх сільських господарств.

Тваринництва.

Розробка та впровадження науково-технічних проектів у напрямі розвитку тваринницьких господарств.

Агротехнічний.

Розробка та впровадження науково-технічних проектів у напрямі забезпечення агротехнічними засобами суб’єктів сільськогосподарської діяльності.

Форма діяльності – на громадських засадах.


Організація впровадження заходів

та науково-технічна координація – структура Загального менеджменту.


Фінансове забезпечення – договірні відносини.

4. Технічний
^ Сфера діяльності

Функції
Забезпечення спеціалізованими природозахисними об’єктами і спорудами.

Розробка та впровадження науково-технічних проектів у напрямі забезпечення природозахисними об’єктами і спорудами.
Дослідно-експериментального забезпечення.

Організація дослідно-експериментального забезпечення впровадження заходів.
Ремонтно-відновлювального забезпечення.

Організація ремонтно-відновлювального забезпечення впровадження заходів.
Форма діяльності – на громадських засадах.


Організація впровадження заходів

та науково-технічна координація – структура Загального менеджменту.


Фінансове забезпечення – договірні відносини.

5. Соціально-культурного та духовного розвитку

Педагогіки.

Реалізація заходів культурно-виховного напряму.

Виховання здорового способу життя.

Реалізація заходів у напрямі виховання здорового способу життя.

Екологічно-культового виховання.

Реалізація заходів у напрямі виховання культової толерантності і розуміння космічної єдності природи.

Волонтерського екологічного руху.

Створення цільових молодіжних формувань з метою впровадження природоохоронних заходів.

Форма діяльності – на громадських засадах.


Організація впровадження заходів

та науково-технічна координація – структура Загального менеджменту.


Фінансове забезпечення – договірні відносини.

6. Туризму

Спортивно-оздоровчого туризму.

Організація заходів щодо забезпечення туристів спортивно-оздоровчими засобами відпочинку.

Оздоровчо-реабілітаційного туризму.

Організація заходів щодо забезпечення туристів оздоровчо-реабілітаційними засобами відпочинку.

Сільського туризму.

Організація заходів щодо забезпечення відпочиваючих сільськими умовами побуту із національно-етнічними ознаками.

Культурно-етнічного та історично-пізнавального туризму.

Організація заходів щодо забезпечення відпочиваючих можливостями надбання знань культурно-етнічного та історично-пізнавального характеру.

Форма діяльності – на громадських засадах.


Організація впровадження заходів

та науково-технічна координація – структура Загального менеджменту.


Фінансове забезпечення – договірні відносини.

Інші напрями діяльності

(за ініціативою державних, громадських та інших організацій)


Запрошуємо до обговорення і спільної діяльності

зацікавлені організації, підприємства і заклади.


Пропозиції надавати за адресою …………………………………………..


СНУ ім. В. Даля

Центр впровадження інновацій


Інструменти реалізації

системи забезпечення сталого розвитку регіону


1. Міжнародна громадська організація «Науково-екологічний парк «Лугань».

2. Молодіжна організація «Волонтерський екологічний рух «Лугань».

3. Програма соціально-культурного і духовного розвитку «Еко-Рай».

4. Утворення та реалізація інших програм і проектів.


Пропозиції до інвесторів та органів державної влади


Відкрити спеціальний фонд

підтримки сталого розвитку територій


У структурі фонду передбачити:

1. Джерела фінансування групи менеджменту науково-технічних досліджень.

2. Джерела фінансування підтримки молодіжно-волонтерського руху.

2. Можливості для інвесторів щодо підтримки конкретних проектів.


Принципи використання коштів фонду:

1. Оприлюднення інвесторів і джерел фінансування.

2. Використання коштів за погодженням науково-технічної і громадської рад.

3. Забезпечення прозорості використання коштів.

Схожі:

Проект створення системи забезпечення сталого розвитку регіону Основна мета iconЕкологізація виробництва як фактор сталого розвитку регіону
Перехід до сталого розвитку держави можливий лише при забезпеченні сталого розвитку усіх її регіонів, що передбачає формування ефективної...
Проект створення системи забезпечення сталого розвитку регіону Основна мета iconУдк 330. 341 Ю. Б. Слободяник Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України» проблеми ефективності системи державного контролю у контексті забезпечення сталого розвитку економіки україни
Б. Проблеми ефективності системи державного контролю у контексті забезпечення сталого розвитку економіки України [Текст] / Ю. Б....
Проект створення системи забезпечення сталого розвитку регіону Основна мета iconТема  фінансова основа економічного розвитку регіону
Об’єкти накопичення фінансових ресурсів регіону наведені на рис. Фінансові ресурси регіону створюють основу для економічного розвитку...
Проект створення системи забезпечення сталого розвитку регіону Основна мета iconПлан науково-дослідницької роботи Національного університету «Одеська юридична академія» на 2011-2015 роки за темою «Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку української державності та права»
...
Проект створення системи забезпечення сталого розвитку регіону Основна мета iconАнотація навчальної дисципліни «Етика» 6 семестр Кількість кредитів єктс – 2 кредити І. Основна мета засвоєння курсу
Основна мета засвоєння курсу: є теоретико-методологічне забезпечення розуміння проблем моралі та етики, спрямоване на розвиток моральної...
Проект створення системи забезпечення сталого розвитку регіону Основна мета iconУдк 339. 92 О. А. Лукаш1
Фос, пропонуються І аналізуються стратегії діяльності фос щодо досягнення сталого розвитку. Досліджено сутність еко-біо-суспільної...
Проект створення системи забезпечення сталого розвитку регіону Основна мета icon«крок через 20 років. Які кроки для цього треба зробити вже сьогодні»
«крок» І є підприємством, основна мета його полягає не у зароблені грошей. Місія університету це перш за все створення системи, що...
Проект створення системи забезпечення сталого розвитку регіону Основна мета iconПропозиції до органів державної влади
Застосувати наступні принципи використання коштів фонду підтримки сталого розвитку регіону
Проект створення системи забезпечення сталого розвитку регіону Основна мета iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнськ ій науково-практичн ій конференці ї «Форми І способи забезпечення сталого розвитку приморських територій»
Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Форми І способи забезпечення сталого розвитку приморських...
Проект створення системи забезпечення сталого розвитку регіону Основна мета iconРозділ 1 Економіка природокористування і еколого-економічні проблеми
Україні, синтезовано концепцію генераційного ядра "сталого розвитку" – "народногосподарського фінансово-інноваційного конвеєра чинників...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи