Методичні вказівки по дисциплині «будівельні конструкції» Затверджено icon

Методичні вказівки по дисциплині «будівельні конструкції» Затверджено
Скачати 227.3 Kb.
НазваМетодичні вказівки по дисциплині «будівельні конструкції» Затверджено
Дата10.10.2012
Розмір227.3 Kb.
ТипМетодичні вказівки


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

по дисциплині «БУДІВЕЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ»


Донецьк-1997


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


по дисциплині «БУДІВЕЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ»


З а т в е р д ж е н о

на засіданні кафедри

будiвництва шахт

i пiдземних споруд


Донецьк-1997


Методичні вказівки по дисциплiні «Будівельні конструкцii» для студентiв спецiальностi 07.090304 «Шахтне і підземне будівництво» (Склав Ю.І.Антоневич.-Донецьк ДонДТУ,1997.-29с.)

Методичні вказівки затверджені на засіданні кафедри «Будівництво шахт і підземних споруд»,протокол №7 від 4 декабря 1997р.


Зав. кафедрою,

проф. М.Р.Шевцов


Методичні вказівки затверджені на засіданні методичної комісії спеціальності ^ 7.090304 «Шахтне і підземне будівництво», протокол №14 від 4 декабря 1997р.


Голова методкомісії, проф, М.Р.Шевцов


Складач доц. Ю.І.Антоневич


Рецензент доц О.К.Пономаренко


ВВЕДЕННЯ


Розвиток народного господарства України вимагає подальшого удосконалювання різноманітних галузей промисловостi і зокрема будівництва гірничих підприємств, становлячих складні комплекси гірничих виробок і технологично зв'язаних з ними наземних будов і споруд. Тому гірничий фахівець-будівник повинен уміти не тільки організовувати комплекс робіт на будівництві і реконструкції шахт і пдземних споруд, але й розбиратися в питаннях проектування, як підприємства в цілому, так і сучасних будівельних конструкцій, а також їх видах, роботі і засобах зведення iндустрiальними засобами, що забезпечують оптимальне рішення проектованого підприємства.

Всі ці питання розглядаються в комплексній дисципліні "Проектування і будівництво гірничо-технічних будов і споруд", що складається з трьох окремих курсів: "Будiвельні конструкції", "Гірничо-технічні будови і споруди" і "Технологія будівельного виробництва".

Ціллю курсу "Будівельні конструкції" є вивчення основних положень розрахунку і конструювання елементів бетонних, залеіобетонних, стальних, дерев'яних, мурованих і армокам’яних будівельних конструкцій, що застосовуються в будовах і спорудах гірничих підприємств, а також питань вибору і розрахунку підстав під їх фундаменти.

Завдання курсу полягає в тому, щоб студент, після вивчення курсу, спромагався правильно вирішувати питання вибору, розрахунку і конструювання елементів ефективних будівельних конструкцiй, забезпечуючи їх необхідну доловічність, економічність і мінімальну працеємкість зведення.

Вивчення матеріалу курсу виробляється студентами самостійно по нормативній і навчальній літературі, з використанням раніше одержаних знань у галузі будівельних матеріалів,опору матеріалів і будівельної механіки, а також матеріалу, що одержується на лекціях в період заліково-екзаменаційних сесій. По кожному розділу курсу рекомендується необхідна нормативна і навчальна література і приводяться "Питання для самоконтролю", що дозволять студентам судити про міру засвоєння ними матеріалу курсу.

Міра підготовки студентів для рішення практичних завдань, що стосуються розрахунку і конструювання елементів основних несучих конструкцій будов і споруд, характеризується розрахунково-графічною роботою, становлячою проектування каркаса багатоповерхневої будови чи підземної споруди, з опрацюванням залізобетонних і стальних конструкцій каркаса. Ця робота виконується студентами по індивідуальним завданням з використанням окремих методичних вказівок.


^ 1. ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ

КОНСТРУКЦІЙ БУДОВ І СПОРУД


ЛІТЕРАТУРА


1. СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия Госстрой СССР: Введ. 01.01.82. -М.,1987. -Ч.1. Строительные конструкции. 36с.

 1. СНиП 11-23-81. Нормы проектирования : Введ. 01.01.82. М.,1982. -Гл.23. Стальные конструкции. 96с.

 2. СНиП 2.03.01-84. Бетонные и железобетонные конструкции Госстрой СССР : Введ. 01.01.86.- М ., 1985. 89 с.

 3. Баклашов И.В., Борисов В.Н. Строительные конструкции заданий и сооружений горных предприятий. М. Недра, 1986. 287с.

 4. Строительные конструкции: Учеб. для вузов / Под ред. А.М.Овечкина и Р.Л.Маиляна. М: Стройиздат, 1975. 87с.


^ 1.1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ


Будівельні конструкції в будовах і спорудах гірничих підприємств, їх функціональне призначення і вимоги, що пред'являються до них. Основні перспективні завдання у галузі проектування будівельних конструкцій.


1.2. БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ І ПРАВИЛА ( СНиП )


Норми проектування будівельних конструкцій "Єдина модульна система" (ЄМС), їх роль в будівництві і значення для унiфикацiї будівельних конструкцій. Основні положення вибору і економного витрачання основних будівельних матеріалів. Загальні відомості про запас міцності при різноманітних засобах розрахунку будівельних конструкцій. Розрахунок будівельних конструкцій по засобу гранічних станів і роль вітчизняних учених в його розвитку. Види навантаження і впливів на будівельні конструкції. Загальні відомості про застосування ЕОМ в технико-економічних розрахунках будівельних конструкцій.


Питання для самоперевірки


1. Суттєвість несучих, відгороджуваючих і сполучених будівельних конструкцій.

2. Суттєвість конструктивної схеми будови: з несучими стінами,повним і неповним каркасом.

3. Суттєвість гранічного стану і розрахунку по першій і другій групам гранічних станів.

4. Суттєвість нормативних і розрахункових навантажень, оте ж зусиль, оте ж опору матеріалів і грунтів підстав.

5. Види навантаження і впливів на будови і споруди, їх особливості і розрахункові поєднання при розрахунку будівельних конструкцій.

6. Практичне значення коефіціентів : перевантаження ( N ), безпеки по матеріалу ( K ), умов роботи ( M ), надійностi ( Kn ) і сполучень ( Nc ).


^ 2. БЕТОННІ І ЗАЛІЗОБЕТОННІ

КОНСТРУКЦІЇ

ЛІТЕРАТУРА

1. СНиП 2.03.01-84 «Бетонные и железобетонные конструкции».-М.:Стройиздат,1985.-89с.

2. Баклашов И.В.,Борисов В.В. Строительные конструкции зданий и сооружений горных предприятий.-М.:Недра,1985.-287с.

3. Учебники и учебные пособия по курсам «Железобетонные конструкции» и «Строительные конструкции» для вузов и техникумов строительных специальностей.


^ 2. 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ


Роль бетонних і залізобетонних конструкцій в сучасному будівництві, іх види, переваги і недоліки. Суттєвість звичайного і заздалегідь напруженого бетону. Основні фiзико-механічні властивості бетону і залізобетону, їх залежність від різноманітних чинників. Матеріали для бетонних і залізобетонних конструкцўй,їх характеристики і застосування.


Питання для самоперевірки


1. Суттєвість монолiтних, збірних і збірно-монолiтних залізобетонних конструкцій.

2. Умови, що забезпечують сумісну роботу бетону і арматури в залізобетоні.

3. Практичне значення заздалегідь напруженого залізобетона.

4. Практичне значення усадки, повзучостi, великої стисливості і малої розтяжностi бетону.

5. Зовнішні признаки, що відрізняють класи стрижневої арматури і основні вимоги заміни арматури в залізобетонних конструкціях.

6. Засоби підвищення міри анкеровки стрижневої арматури в залізобетонних конструкціях.

7. Характеристики міцностi бетону і їх застосування.


^ 2.2.КОНСТРУКЦІЯ І РОЗРАХУНОК ЗГИБАЄМИХ ЕЛЕМЕНТІВ.


Види залізобетонних плит і балок, їх армування і застосування.Стадії напруженого стану в згибаємих залізобетонних елементах і їх застосування в розрахунках по першій і другій групам гранічних станів. Розрахунок міцності бетонних і залізобетонних згибаємих елементів по нормальним січенням. Практичне значення величини коефіцієнту армування. Розрахунок міцностi залізобетонних балок по похилим січенням.Конструюваня арматури і перевірка міцностi нормальних і похилих січеннь балок побудовою епюри матеріалів.


Питання для самоперевірки:


1. Характеристика напруженого стану нормального перетину, що приймається при розрахунку міцностi згибаємого бетонного елементу по згибаючому моменту.

2. Характеристика напруженого стану нормального і похилого переризiв, що приймається при розрахунку міцностi залізобетонних балок по згибаючому моменту і поперечній силі.

3. Порядок розрахунку поздовжньої арматури балки прямокутового перетину з одиночною і подвійною арматурою.

4. Порядок розрахунку повздовжньої арматури балки таврового перетину.

5. Порядок перевірки несучої спроможності балок прямокутного і таврового січеннь по згибаючому моменту.

6. Порядок розрахунку балок по поперечній силі при армуванні в’язаною арматурою і зварними каркасами без отгибів.

7. Призначення різноманітної арматури в плитах і балках, її конструкція і основні вимоги виконання при армуванні окремими стрижнями; оте ж при застосуванні сіток і каркасів.


^ 2.3. ЗАЛІЗОБЕТОННІ ПЕРЕКРИТТЯ


Конструкція монолiтного ребристого перекриття. Рбота плити, другорядних і головних балок. Схема балочної клітки і її вплив на техіико-економічні показники перекриття. Розрахунок по несучій спроможності і конструюванні арматури плити і балок із перерасподіленням зусиль при обліку пластичних деформацій. Конструкція і розрахунок арматури настила і балок збірного перекриття. Основні положення розрахунку елементів перекриття по деформаціям.


Питання для самоперевірки:


1. Практичне значення розрахунку нерозрізних плит і балок з урахуванням пластичних деформацій.

2. Конструкція і розрахунок сполучення балки з колоною при застосуванні зварки; оте ж при застосуванні стальних закладних деталей.

3. Особливості розрахунку і конструювання арматури плит, опертих по контуру.

4. Особливості обліку постійних і тимчасових навантаженнь при визначенні розрахункових зусиль в нерозрізних балках перекриття.

5. Особливість розрахунку нерозрізної балки таврового перетину по згибаючому моменту.

6. Практичне значення розрахунку елементів перекриття по деформаціям і визначення величини прогиба настила і балок.


^ 2.4. КОНСТРУКЦІЯ І РОЗРАХУНОК СТИСЛИХ ЕЛЕМЕНТІВ


Види бетонних і залізобетонних стислих елементів будівельних конструкцій. Характеристика напруженого стану нормального перетину стислого елементу залежно від величини ексцентриситета сили, що стискає. Розрахунок несучої спроможності бетонних стислих елементів при допущенні і недопущенні тріщин в розтягнутому бетоні.


Вплив гнучкості на спроможність несучого елементу. Розрахунок несучої спроможності і конструювання арматури стислого залязобетонного елементу при випадковому ексцентриситеті сили, що стискає; оте ж, при великому і малому ексцентриситетах.


Гранічні значення коефіцієнтів армування і основні положення конструювання арматури.

Питання для самоперевірки


1. Стадії напруженого стану, що приймаються при розрахунку несучої спроможності стислих бетонних і залізобетонних елементів.

2. Практичне значення обмеження величини ексцентрисiтета сили, що стискає в стислих бетонних елементах.

3. Порядок розрахунку повздовжньої арматури внецентренно стислих залізобетонних елементів при різноманітній величині ексцентриситета сили, що стискає.

4. Умови доцільності застосування і порядок розрахунку симетричної арматури в стислих залізобетонних елементах.

5. Порядок перевірки несучої спроможності внецентренно стислих залізобетонних елементів.

6. Облік впливу гнучкості стислих бетонних і залізобетонних елементів в залежності від величини ексцентрисiтета сили, що стискає.

7. Чинники, що впливають на вибір форми перетину і вид армування стислих елементів.


^ 2.5. КОНСТРУКЦІЯ І РОЗРАХУНОК РОЗТЯГНУТИХ ЕЛЕМЕНТІВ


Елементи залізобетонних конструкцій, працюючих на розтяг. Стадії напруженого стану в розтягнутому залізобетонному елементі залежно від величини ексцентриситета сили, що розтягає.

Конструювання арматури центрально і внецентренно розтягнутих залізобетонних елементів. Розрахунок арматури і міцностi розтягнутого елементу до і після утворювання тріщин в розтягнутому бетоні. Визначення ширини розкриття тріщин в бетоні і її нормативне обмеження.


Питання для самоперевірки:


1. Призначення і види арматури в розтягнутих залізобетонних елементах.

2. Суттєвість гранічного стану, що приймається при розрахунку міцностi центрально і внецентренно розтягнутих залізобетонних елементів до і після появи тріщин в розтягнутому бетоні.

3. Порядок розрахунку і конструювання арматури в центрально і внецентренно розтягнутих елементах.

4. Чинники, що впливають на ширину розкриття тріщин в бетоні і їх обмеження.


^ 3. МУРОВАНІ І АРМОКАМ’ЯНІ КОНСТРУКЦІЇ


ЛІТЕРАТУРА


 1. СНиП П-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции». М. Стройиздат, 1983.-38с.

 2. Баклашов И.В.,Борисов В.В. Строительные конструкции зданий и сооружений горных предприятий. М.:Недра, 1985. 287с.

 3. Учебники и пособия по курсу «Строительные конструкции» для вузов и техникумов строительных специальностей.


^ 3. 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ


Види мурованих конструкцій, що застосовуються в будовах і спорудах гірничих підприємств. Матеріали і фiзико-механічні властивості мурованих кладок. Розрахунок центрально і внецентренно сжатих елементів по несучої спроможності.

Опір мурованої кладки стиску, розтягу, згибу і срізу. Суттєвість армованої кладки. Розрахунок і конструюровання стислих елементів при армуванні кладок.


Питання для самоперевірки:


1.Порядок розрахунку несучої спроможності центрально і внецентренно стислих елементів мурованих і армокам’яних конструкцій.

2. Суттєвість обмеження величини ексцентрисiтета поздовжньої сили , що стискає в мурованих і армокам’яних конструкціях.

3. Види поперечного армування мурованої кладки, суттєвість його роботи і область застосування.

4.Вплив гнучкості на несучу спроможність центрально і внецентренно стислих елементів мурованих і армокам’яних конструкцій.


^ 4. СТАЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ


ЛІТЕРАТУРА


 1. СНиП П-23-81 «Стальные конструкции».-М.:Стройиздат,1982.-93с.

 2. Баклашов И.В.,Борисов В.В. Строительные конструкции зданий и сооружений горных предприятий. М. Недра, 1985. 287с.

 3. Учебники и учебные пособия по курсам «Металлические конструкции» и «Строительные конструкции» для вузов и техникумов строительных специальностей.


^ 4.1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ


Застосування стальних конструкцій в будовах і спорудах гірничих підприємств. Марки будівельної сталі,їх основні характеристики і умови застосування по СНіП. Сортамент листової і профiльної сталі.


^ 4.2. СПОЛУЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ СТАЛЬНИХ

КОНСТРУКЦІЙ


Застосування зварних, болтових і клепаних з'їднань в стальних конструкціях гірничих підприємств; їх матеріали.

Конструкція і розрахунок міцності сварних з'їднань стиковими і кутовими швами при окремій і сумісній дії осевої сили, згибаючого моменту і поперечної сили. Облік впливу заварювальних напружень і деформацій. Види болтових і заклепочних з'їднань. Розміщення болтів і заклепок в сполученні. Особливості роботи болтів грубої, нормальної і підвищеної точності в болтових з'їднаннях, оте ж високоміцних болтів. Розрахунок міцностi болтових з'їднань на роздільну і сумісну дію осевої сили, згибаючого моменту, поперечної сили. Загальні відомості про розрахунок заклепочних з'їднань.


Питання для самоперевірки:


1. Матеріали стальних конструкцій, їх основні характеристики і умови застосування.

2. Конструкція і розрахунок заварного з’їднання встик на дію осевої сили ,що розтягає; оте ж, болтового сполучення.

3. Конструкцўя і розрахунок зварного сполучення в нахлистку на дію осевої сили.

4. Особливості роботи і виконання конструкцій монтажних з'їднань елементів при застосуванні болтів грубої, нормальної і підвищеної точності.

5. Суттєвість роботи високоміцних болтів.


^ 4. 3. БАЛКИ І БАЛОЧНІ КЛІТКИ


Види стальних балок і їх застосування. Вибір схеми балочної клітки і її елементів. конструкція і розрахунок балок настила, допоміжних і головних балок : по міцностi, по деформаціям і по стійкоостi. Конструкція і розрахунок узлів сполучення балок і балок із колонами. Конструкція і розрахунок стиків і опорних частин балок прокатного і складового перетину.


Питання для самоперевірки


1. Конструкція і розрахунок несучої спроможності по згибаючому моменту і поперечній силі зварної балки складового перетину.

2. Засоби підвищення загальної стійкостi балок.

3. Засоби підвищення місцевої стійкостi стінок і поясів балки складового перетину.

4. Розрахунок міцностi елементів узлів сполучень балок і балок із колонами залежно від їх конструкції.

5. Засоби підвищення несучої спроможності прокатних балок.


^ 4.4. КОЛОНИ І СТІЙКИ


Конструкція і розрахунок несучої спроможності центрально стислих колонн і стієк суцільностінчатої і гратчастої (крізної) конструкції. Особливості конструкції і розрахунку несучої спроможності колонн при внецентренному стискові . Конструкція і розрахунок елементів бази і оголовка колонн суцільностінчатої і крізної конструкції.

Питання для самоперевірки :


1. Області раціонального застосування колонн суцільностінчатої і крізної конструкції.

2. Вибір конструкції, перетину і порядок розрахунку несучої спроможності стрижня суцільностінчатої і крізної колони залежно від величини ексцентрисiтета повздовжньої сили.

3. Вибір конструкції і порядок розрахунку елементів бази суцільностінчатої крізної колони.

4. Вибір конструкції і розрахунок елементів оголовка колони залежно від виду сполучення колони із балками.

5. Вибір схеми і розрахунок елементів гратів колони крізної конструкції.


^ 4. 5. ФЕРМИ


Конструкція і види стальних ферм, що застосовуються в будовах і спорудах гірських підприємств. Вибір системи гратів і типу січень стрижней ферми залежно від умов їх роботи. Порядок розрахунку ферм і їх елементів по несучої спроможності. Конструкція і розрахунок вузлів сполучення елементів зварних ферм.


Питання для самоперевірки :


1. Чинники, що визначають обрис, висоту і розміри панелей стальних ферм.

2. Чинники, що визначать вибір системи гратів стальних ферм.

3. Визначення статичної визначностi ферми і розрахункових зусиль в її елементах.

4. Вибір типу січень і розрахунок по несучій спроможності стислих і розтягнутих елементів ферми.

5. Визначення розмірів фасонок у вузлах сполучення елементів зварної ферми.


^ 5. ПІДСТАВИ І ФУНДАМЕНТИ


ЛІТЕРАТУРА


 1. СНиП П2.02.01.83 «Основания зданий и сооружений».-М.:Стройиздат,1985.-64с.

 2. СНиП П-17-77 «Свайные фундаменты».-М.:Стройиздат,1978.-48с.

 3. Баклашов И.В.,Борисов В.В. Строительные конструкции зданий и сооружений горных предприятий.-М.:Недра,1985.-287с.

 4. Учебники и учебные пособия по курсу «Основания и фундаменты» для вузов и техникумов строительных специальностей.


^ 5. 1. ПРИРОДНІ І ШТУЧНІ ПІДСТАВИ


Номенклатура грунтів підстави і їх фiзико-механічні властивості.Основні положення розрахунку природничих підстав по несучої спроможності і по деформаціям; роль радянських учених в їх опрацюванні.Характеристика напруженого стану грунта під навантаженням і визначення розрахункового тиснення на грунт під підошвою фундаменту. Порядок визначення можливого осідання фундаменту. Види штучних підстав, їх застосування. Вибір природньої підстави і визначення глибини закладання підстав. Матеріали звіту про інженерно-геологічні дослідження майдана будівництва.


Питання для самоперевірки :


1. Основні вимоги, що пред'являються до грунтів як підстав будов і споруд.

2. Практичне значення побутового і додаткового тиснення під підошвою фундаменту.

3. Чинники, що впливають на величину осідання фундаменту і їх визначення.

4. Суттєвість приладу і визначення розмірів піщаної подушки під фундаментом.

5. Основні характеристики грунтів підстави і їх практичне значення.


^ 5. 2. ФУНДАМЕНТИ БУДОВ І СПОРУД


Види фундаментів будов і споруд гірських підприємств і їх вибір залежно від наземної конструкції і грунтових умов. Конструкція і розрахунок стрічкових фундаментів під стіни ,що несуть. Конструкція і розрахунок окремих мурованих, бетонних і залізобетонних фундаментів під колони.Основні вимоги закладання стрічкових і суміжних окремих фундаментів на різній глибині. Конструкція і суттєвість розрахунку стрічкових і суцільних залізобетонних фундаментів. Конструкція і розрахунок свайних фундаментів.


Питання для самоперевірки :


1. Чинники, що впливають на вибір виду і глибини закладання фундаменту.

2. Вибір конструкції і порядок розрахунку фундаментів під несучі муровані стіни.

3. Конструкція і порядок розрахунку окремих залізобетонних фундаментів під колони при монолiтній і збірній конструкції каркасу.

4. Види свай, їх застосування і суттєвість розрахунку свай, стієк, висячих свай.

5. Визначення розмірів залізобетонного свайного ростверка.

6. Визначення осідання свайного фундаменту.


^ 6. ДЕРЕВ'ЯНІ КОНСТРУКЦІЇ


ЛІТЕРАТУРА


 1. СНиП П-25-80 «Деревянные конструкции». М.:Стройиздат, 1983.-30с

 2. Баклашов И.В.,Борисов В.В. Строительные конструкции зданий и сооружений горных предприятий.-М.:Недра,1985.-287с.

 3. Учебники и учебные пособия по курсам «Деревянные и пластмассовые конструкции», «Строительные конструкции» для вузов и техникумов строительных специальностей.
 1. ^ 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ


Область застосування дерев'яних конструкцій в будовах і спорудах гірничих підприємств, їх матеріали, привілеї і недоліки. Розрахункові характеристики деревини.


^ 6.2.РОЗРАХУНОК ЕЛЕМЕНТІВ ПО ГРАНІЧНИМ СТАНАМ ПЕРШОЇ І ДРУГОЇ ГРУПИ


Центрально-розтягнуті і центрально-стислі елементи. Згибаємі елементи. Елементи, схильні дії осевої сили із згибом. Розрахунок елементів по деформаціям.


^ 6.3. СПОЛУЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ


Конструкція і розрахунок сполучення елементів на врубках, стальних болтах і дрітяних цвяхах.


Питання для самоперевірки :


1. Будівля і фiзико-механічні властивості деревини; вибір розрахункових опорів.

2. Пороки деревини і їх практичне значення.

3. Особливості розрахунку по несучої спроможності розтягнутих, стислих і згибаємих елементів дерев'яних конструкцій.

4. Конструкція і порядок розрахунку з'їднань на врубках; оте ж на болтах; оте ж на цвяхах.


^ КОНТРОЛЬНА РОБОТА


Темою контрольної роботи студентів є проектування елементів каркасу багатоповерхньої промислової будови чи споруди, що повинно бути виконано в варіантах залізобетонної і сталевої конструкції.

Завдання на контрольну роботу студентові видається викладачем згідно з варіантами, приведеними в таблиці.В завданні зазначаються розміри приміщення, тимчасове нормативне навантаження, що рекомендується, сітка колон.

В процесі виконання контрольної роботи студент повинен здійснити :

-компонування конструктивної схеми поміжповерхового перекриття, виконаного в монолiтному залізобетоні;

-статичний розрахунок плити чи другорядної балки помежповерхового перекриття, виконаного в монолiтному залізобетоні.

При компоновці конструктивної схеми поміжповерхового перекриття враховується слідуюче :

 1. В завдання конструктивної схеми перекриття входить вибір сітки колон, призначення кількості пролетів, напряму рiгеля і встановлення типу січеннь конструктивних елементів.

 2. Будова має жорстку конструктивну схему; просторова жорсткість забезпечується зовнішніми повздовжними і поперечними стінами.

 3. При призначенні сітки колонн необхідно дотримуватися слідуючих рекомендацій :

а ) при корисному нормативному навантаженні на перекриття до

5 кн/м*м сітка колонн приймається кратной модулю 0. 4м з розмірами в обох напрямках від 0м до 6.0м;

б ) при корисному нормативному навантаженні на перекриття понад 5 кн/м2 приймаються унiфіцировані сіткі колонн : 6х6, 6х12, 12х12 м.

 1. При компоновці ребристого перекриття головні балки слід розполагати по осям колон в повздовжньому і поперечному напрямі. Другорядні балки треба розміщати здебільшого таким чином, щоб ось однієї із балок співпадала з осю колони. Крок другорядних балок рекомендується приймати в діапазоні 1.5-2.8 м. Допускається перемінний крок, проте відстань між балками не повинна відрізнятися більше ніж на 20%.

Розрахунок міцності монолiтного перекриття виконується в такий послідовностi :

а)обрати розрахункову схему і визначити розрахункові проліти;

б)підрахувати навантаження для муги шириною 1м;

в)визначити максимальні згинаючі моменти в

пролітах і на іопорах з обліком перерозподілення і збудувати епюру моментів;

г)призначити марку бетону і клас арматури плити;

д) визначити перетин робочої арматури плити;

е)сконструювати i розрахувати балочну плиту монолитного перекриття.

Розрахунок міцності другорядної балки монолiтного перекриття виконується в такий послідовностi :

а)обрати розрахункову схему і визначити розрахункові пролiти другорядної балки;

б)збудувати обгинаючу епюру моментів і поперечних сил;

в)бетон другорядної балки призначити отієї ж марки, що і бетон плити перекриття.

Для робочої повздовжньої арматури рекомендується арматура класів А-ІІ, А-ІІІ; поперечну і монтажну арматуру треба приймати класу А-І, А-ІІ. Рекомендації по конструюванню і приклади розрахунку ребристого монолiтного залізобетонного помежповерхового перекриття з балочними плитами приведені в роботах /6 і 7/.

Всі розрахунки повинні супроводжуватися відповідними схемами, а креслення конструктивних елементів виконуватися на окремих аркушах формату А4 в олівці.


Варіанти завданьНомер варіанту

Розміри преміщення м*м

Тимчасове нормативне навантажен-ня,кг/м*м

Рекомен-дована сітка колон, м

1

2

3

4

1

12*12

500

6*6

2

12*18

600

6*6

3

18*18

650

6*6

4

18*24

700

6*6

5

24*24

750

6*6

6

24*30

800

6*6

7

30*30

900

6*6

8

30*12

950

6*6

9

30*18

1100

6*6

10

12*12

1150

6*6

11

24*12

1200

6*6

12

12*18

1250

6*6

1

2

3

4

13

18*18

1300

6*6

14

18*24

1350

6*6

15

24*24

1400

6*6

16

30*24

1450

6*6

17

30*30

1500

6*6

18

30*18

1550

6*6

19

30*12

1600

6*6

20

12*12

1650

6*6

21

12*18

1700

6*6

22

18*18

1750

6*6

23

18*24

1800

6*6

24

24*12

1850

6*6

25

24*24

1900

6*6

26

24*30

1950

6*6

27

30*30

2000

6*6

28

30*12

2050

6*6

29

30*18

2100

6*6

30

12*12

2150

6*6

31

12*18

2200

6*6

32

18*18

550

6*6

33

18*24

850

6*6

34

24*12

2250

6*6

35

24*18

2300

6*6

36

24*24

2350

6*6

37

24*30

2400

6*6ЛІТЕРАТУРА


 1. СНиП 2.01.07-85.Нагрузки и воздействия/Госстрой СССР:Введ. 01.01.82.-М.,1987.-Ч.1. Строительные конструкции.-36с.

 2. СНиП2.03.0184.Бетонныеижелезобетонныеконструкции/Госстрой СССР:Введ. 01.01.86. -М., 1985.-89с.

 3. Баклашов И.В.,Борисов В.Н. Строительные конструкции /Госстрой сооружений горніх предприятий.-М.:Недра,1985.-287с.

 4. Расчет и конструирование частей жилых и общественных зданий :Справ. Проектировщика / Под ред. П.Ф.Вахненко.-Киев.:Будівельник,1987.- 424с.

 5. Бондаренко В.М., Суворкин Д.Г. Железобетонные и каменные конструкции :Учеб. для вузов.-М.: Высш. шк. .,1987.-384с.

 6. Строительные конструкции : Учеб. для вузов /Под ред. А.М. Овечкина и Р.Л. Маиляна.-М.: Стройиздат,1975.-487с.

 7. Русанов В.М. Строительные конструкци зданий и основы их расчета. М.:Высш. шк.,1987.-256с.Схожі:

Методичні вказівки по дисциплині «будівельні конструкції» Затверджено icon«Будівельні конструкції (металеві конструкції)» та «Будівельні конструкції»
Будівельні конструкції (металеві конструкції)» та «Будівельні конструкції» (для студентів 3 курсу денної форми навчання за напрями...
Методичні вказівки по дисциплині «будівельні конструкції» Затверджено icon"Архітектурні та будівельні конструкції" та "Будівельні конструкції"
Гідротехніка (водні ресурси)" та для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму 060101 «Будівництво» спеціальності "тгв"
Методичні вказівки по дисциплині «будівельні конструкції» Затверджено iconРгр з курсу "Будівельні конструкції (металеві конструкції)"
Ргр з курсу "Будівельні конструкції (металеві конструкції)" (для студентів 3 курсу денної, 4 курсу заочної форми навчання та для...
Методичні вказівки по дисциплині «будівельні конструкції» Затверджено iconУкладач: Сєдишев Є. С
Методичні вказівки та завдання до курсового проекту із залізобетонних конструкцій з програмою дисципліни „Будівельні конструкції....
Методичні вказівки по дисциплині «будівельні конструкції» Затверджено iconМіністерство освіти І науки України
Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Будівельні конструкції (металеві конструкції)" (для студентів 3 курсу заочної форми...
Методичні вказівки по дисциплині «будівельні конструкції» Затверджено iconМіністерство освіти І науки України
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Будівельні конструкції (металеві конструкції)" (для студентів 3 курсу заочної форми...
Методичні вказівки по дисциплині «будівельні конструкції» Затверджено iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Будівельні конструкції» (для студентів 4-го курсу денної...
Методичні вказівки по дисциплині «будівельні конструкції» Затверджено iconМетодичні вказівки І завдання до виконання курсового проекту Частина 1 „Балочна клітка І колони робочого майданчика” з курсу „Металеві конструкції”
Частина 1 „Балочна клітка І колони робочого майданчика” з курсу „Металеві конструкції” („Будівельні конструкції”) (для студентів...
Методичні вказівки по дисциплині «будівельні конструкції» Затверджено iconМіністерство освіти І науки України
Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів 4го курсу денної форми навчання спеціальності 050200 «Менеджмент організацій»...
Методичні вказівки по дисциплині «будівельні конструкції» Затверджено iconХарківська національна академія
Лугченко О.І. Будівельні конструкції. Частина Металеві конструкції: навчальний посібник. ? Харків: хнамг, 2006. – 159 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи