Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», «Положення про роботу предметно-методичних комісій кафедр Донецького державного університету управління» наказую icon

Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», «Положення про роботу предметно-методичних комісій кафедр Донецького державного університету управління» наказую
Скачати 100.42 Kb.
НазваПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», «Положення про роботу предметно-методичних комісій кафедр Донецького державного університету управління» наказую
Дата30.01.2013
Розмір100.42 Kb.
ТипПоложенняМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ


НАКАЗ


10.09.2012 р. м. Донецьк № 1033

Про призначення відповідальних за організацію навчально-методичної роботи на кафедрах та голів ПМК на 2012-2013 навчальний рік

З метою здійснення координації навчально-методичної роботи на кафедрах та на виконання наказу Міністерства освіти України від 2 червня 1993 р. № 161 («Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах»), «Положення про роботу предметно-методичних комісій кафедр Донецького державного університету управління»

НАКАЗУЮ:

1. Призначити відповідальних за організацію навчально-методичної роботи на кафедрах згідно з додатком 1.

2. Призначити голів предметно-методичних комісій на кафедрах згідно з додатком 2.


Ректор О.С.ПоважнийПроект наказу вносить:

Директор Методичного центру

Є.О. Шаміна


УЗГОДЖЕНО

Перший проректор – проректор з науково-педагогічної роботи

В.В.Бурега

Проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків В.І. Токарева

Начальник навчального відділу О.А. Стасюк

Головний бухгалтер Т.О. Панова

Юрисконсульт

Я.Ю. Браташевська

Додаток 1 до наказу №


Кафедра

П.І.Б відповідальних за організацію навчально-методичної роботи на кафедрах ДонДУУ

Менеджменту у виробничій сфері

проф., к.т.н. Жадан О.В.

Менеджменту невиробничої сфери

проф., д.держ.упр. Долгальова О.В.
^

Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності


доц., к.е.н. Кулик Є.І.

Загального та адміністративного менеджменту

доц., к.держ.упр. Павлюк В.В.

Екологічного менеджменту

ст.викладач Папа-Дмитрієва І.І.

Інноваційного менеджменту та управління проектами

доц., к.держ.упр. Морозов Є.Л.

Логістики

доц., к.е.н. Боднарук О.В.

Управління персоналом та економіки праці

доц., к.е.н. Кравченко В.С.

Економіки підприємства

ст. викладач Борисенко А.М.

Маркетингу


доц., к.е.н. Шишкова В.С.

Фінансів


доц., к.е.н. Степанчук С.С.

Оподаткування


доц., к.е.н. Корнєв М.М.

Обліку і аудиту

доц., к.е.н. Петрушевський Ю.Л.

Банківської та біржової справи

проф., к.е.н. Циганов О.Р.

Соціології управління

доц., к.соц.н. Єрескова Т.В.

Господарського права

доц., к.е.н. Саєнко Б.Є.

Теорії та історії держави і права

доц., к.ю.н. Кулешов О.О.

Адміністративного права

ст.викладач, к.ю.н. Соловйова Ю.О.

Філософії і психології

доц., к.пед.н. Філіппов О.І.

Іноземних мов

ст.викладач, к.держ.упр. Ахмедова О.О.

Вищої математики

доц., к.е.н. Папазова О.М.

Інформаційних технологій

ст.викладач Криштопа А.О.

Українознавства

доц., к.філол.н. Островська Л.С.

Фізичного виховання

ст. викладач Грідіна Н.О.
від ___ вересня 2012 р.


Директор Методичного центру Є.О. ШамінаДодаток 2 до наказу №

від ____ вересня 2012р.


Кафедра


Назва комісії
^

Голова комісії

Факультет Менеджменту

Менеджменту у виробничій сфері

Менеджмент виробничий


Управління технологіями, ресурсами та діяльністю підприємства

проф., к.т.н. Жадан О.В.


проф., д.т.н. Кузін В.О.

Менеджменту зовнішньо-економічної діяльності

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

доц., к.е.н. Ткаченко О.Г.

Менеджменту невиробничої сфери

Менеджмент невиробничої сфери


Управління в сфері економічної конкуренції

проф., д.держ.упр. Долгальова О.В.


доц., к.держ.упр. Решетова Г.І.

Інноваційного менеджменту та управління проектами
^

Інноваційний менеджмент
Інтелектуальна власність


Управління проектами

доц., к.держ.упр. Морозов Є.Л.


доц., к.держ.упр. Костіна Л.М.


доц., к.держ.упр. Гладченко Т.М.

Екологічного менеджменту

Екологічний менеджмент та безпека життєдіяльності

доц., к.е.н. Солоха Д.В.

Обліково-фінансовий факультет

Фінансів

Загальна теорія і практика фінансів


Удосконалення фінансової діяльності суб’єктів господарювання

ст.викладач, к.е.н. Брюшкова Н.О.


доц., к.держ.упр. Можаровська П.П.

Оподаткування

Оподаткування

доц., к.е.н. Палєй С.Б.

Обліку і аудиту

Бухгалтерський облік


З питань аудиту, аналізу та статистики

доц., к.е.н. Веріга Г.В.


доц., к.держ.упр. Шапошнікова О.М.

Банківської та біржової справи
^

Банківська, біржова і страхова справи


проф., к.е.н. Циганов О.Р.

Вищої математики

Вища математика

доц., к.ф.-м.н. Ніколаєва О.А.

Українознавства

Історія України і історія української культури


Українська мова (за професійним спрямуванням)


Російська (українська) мова як іноземна

доц., к.і.н. Шевченко В.О.


доц., к.філол.н. Усова О.О.


доц., к.держ.упр. Богданов О.В.

Факультет Економіки

Економіки підприємства

Економічна теорія


Економіка підприємства

доц., к.е.н. Малиненко В.Є.


доц., к.е.н. Лазаренко Н.В.

Маркетингу
^

Загальний маркетингМіжнародний маркетинг

доц., к.е.н. Шишкова В.С.


проф., д.е.н. Дубницький В.І.

Логістики

Управління логістичними системами

доц., к.е.н. Боднарук О.В.

Управління персоналом та економіки праці

Управління персоналом і економіка праці

доц., к.е.н. Кравченко В.С.

Іноземних мов

Англійська мова


Європейські мови (німецька, французька, новогрецька, іспанська, польська)

ст. викладач Абідор І.В.


ст. викладач Шаврукова О.Є.Фізичного виховання

Фізичне виховання

ст. викладач Грідіна Н.О.

Факультет Права і соціального управління

Загального та адміністративного менеджменту

Менеджмент


Адміністративний менеджмент


Державне управління

доц., к.держ.упр. Дейч М.Є.

доц., к.е.н. Воробйова Л.О.


доц., к.держ.упр. Рибалка О.Т.

Господарського права

Цивільно-правові дисципліни


Господарсько-правові дисципліни

доц., к.ю.н. Мавліханова Р.В.


доц., к.ю.н. Булатов Є.В.

Теорії та історії держави і права

Теорія та історія держави і права

доц., к.ю.н. Чеботарьова Ю.А.

Адміністративного права

Публічно-правових дисциплін

викладач, к.ю.н. Мудрецька Г.В.

Соціології управління

СоціологіяПолітологія


Соціальна робота

доц., к.і.н. Никифоренко Н.О.


доц., к.і.н. Попов В.Ж.


доц., к.і.н. Суровцева І.Ю.

Філософії і психології

Філософія


Психологія та педагогіка


Релігієзнавство, етика та естетика

доц., к.філос.н. Сабірзянова І.В.

доц., д.держ.упр. Любчук О.К.


проф., к. мистецтвознавства Журавльова О.І.

Інформаційних технологій

З дисциплін галузі знань Економіка та підприємництво


З дисциплін галузей знань Соціально-політичні науки і Право


З дисциплін галузі знань Менеджмент і адміністрування

доц., к.ф.-м.н. Космінська О.М.


доц., к.ф-м.н. Антонов Ю.С.


доц., д.держ.упр. Полякова Л.П.Директор Методичного центру Є.О. Шаміна

Схожі:

Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», «Положення про роботу предметно-методичних комісій кафедр Донецького державного університету управління» наказую iconПоложення про роботу предметно-методичних комісій кафедр Донецького державного університету управління
«Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», Постанови Кабінету Міністрів України...
Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», «Положення про роботу предметно-методичних комісій кафедр Донецького державного університету управління» наказую iconПро затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах з метою забезпечення організації та здійснення навчального процесу у вищих навчальних Українинаказую
Затвердити Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, що додається
Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», «Положення про роботу предметно-методичних комісій кафедр Донецького державного університету управління» наказую iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах з метою забезпечення організації та здійснення навчального процесу у вищих навчальних України наказу ю
Затвердити Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, що додається
Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», «Положення про роботу предметно-методичних комісій кафедр Донецького державного університету управління» наказую iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах з метою забезпечення організації та здійснення навчального процесу у вищих навчальних Українинаказую
Затвердити Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, що додається
Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», «Положення про роботу предметно-методичних комісій кафедр Донецького державного університету управління» наказую iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах з метою забезпечення організації та здійснення навчального процесу у вищих навчальних Українинаказую
Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах
Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», «Положення про роботу предметно-методичних комісій кафедр Донецького державного університету управління» наказую iconПро затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах
З метою забезпечення організації та здійснення навчального процесу у вищих навчальних України наказую
Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», «Положення про роботу предметно-методичних комісій кафедр Донецького державного університету управління» наказую iconВитяг з наказ у м. Львів №
«Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», «Рекомендацій про порядок створення, організацію І роботу...
Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», «Положення про роботу предметно-методичних комісій кафедр Донецького державного університету управління» наказую iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах з метою забезпечення організації та здійснення навчального процесу у вищих навчальних України наказую
Н а к а з n 161 від 06. 93 р м. Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 листопада 1993 р за n 173
Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», «Положення про роботу предметно-методичних комісій кафедр Донецького державного університету управління» наказую iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах загальні положення
move to 0-16763638
Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», «Положення про роботу предметно-методичних комісій кафедр Донецького державного університету управління» наказую iconПро затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах
З метою забезпечення організації та здійснення навчального процесу у вищих навчальних України н а к а з у ю
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи