Кафедра вищої математики icon

Кафедра вищої математики
Скачати 382.09 Kb.
НазваКафедра вищої математики
Дата30.01.2013
Розмір382.09 Kb.
ТипКонтрольна робота
  1. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

     1. Донецький державний університет управління

кафедра вищої математики


Контрольна робота

з дисципліни «Вища математика»

галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво»

напрям підготовки: «Фінанси і кредит», «Облік і аудит”,

«Управління персоналом та економіка праці»,

«Економіка підприємства», «Маркетинг»


ЗАТВЕРДЖЕНА

на засіданні кафедри

вищої математики

Протокол № 3

від 1 жовтня 2012 р.

освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

форма навчання заочна

курс 1


     1. ^
      ДОНЕЦЬК – 2012

ЗАВДАННЯ КОНТРОЛЬНої РОБоти на 1 семестр 2012-2013 н.р.

Завдання 1

Задано вершини трикутника A(x1;y1), B(x2;y2), C(x3;y3).

Знайти:1) довжини сторін ;

2) тангенси внутрішніх кутів ;

3) рівняння висоти, що проходить через вершину ;

4) рівняння медіани, що проходить через вершину ;

5) точку перетину висот трикутника;

6) довжину висоти, що прямує з вершини ;

7) систему лінійних нерівностей, яка описує .

Зробити креслення.

1.

A(–2;–2), B(4;1), C(1;2).

2.

A(2;0), B(–4;3), C(–1;4).
3.

A(3;1), B(–3;4), C(0;5).

4.

A(2;–2), B(–4;1), C(–1;2).

5.

A(1;2), B(7;5), C(4;6).

6.

A(0;–1), B(–6;2), C(–3;3).

7.

A(–3;1), B(3;4), C(0;5).

8.

A(–1;0), B(5;3), C(2;6)

9.

A(2;–1), B(–4;2), C(–1;3).

10.

A(–4;0), B(2;3), C(–1;4).

11.

A(–2;–3), B(4;0), C(1;3).

12.

A(–1;2), B(5;5), C(2;6).

13.

A(–2;3), B(4;1), C(1; –5).

14.

A(–1;–1), B(5;2), C(2;5).

15.

A(–1;–3), B(5;0), C(2;3).

16.

A(0;0), B(6;3), C(3;4).

17.

A(–1;1), B(5;4), C(2;5).

18.

A(–1;–2), B(5;1), C(2;2).

19.

A(2;1), B(–4;2), C(–1;3).

20.

A(1;–3), B(–5;0), C(–2;1).

21.

A(2;2), B(–4;5), C(–1;–1).

22.

A(–2;–1), B(4;2), C(1;3).

23.

A(3;–1), B(–3;2), C(0;3).

24.

A(1;–1), B(–5;2), C(–2;3).

25.

A(1;1), B(7;2), C(4;5).

26.

A(–1;–1), B(5;2), C(2;3).

27.

A(3;2), B(–3;–2), C(0;3).

28.

A(1;0), B(7;3), C(4;4).

29.

A(–3;1), B(6;4), C(1;5).

30.

A(–5;2), B(3;0), C(–1;5).


Завдання 2

Розв'язати систему рівнянь:

а) методом Крамера; б) методом оберненої матриці.

1.
2.
3.


4.
5.
6.7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Завдання 3

Розв'язати систему рівнянь методом Жордана-Гаусса.

1.
2.3.4.
5.
6.
7.8.
9.
10.
11.12.
13.
14.15.16.17.
18.
19.20.
21.
22.
23.24.
25.
26.
27.
28.29.
30.
Завдання 4

Обчислити похідну: а) добутку; б) частки; в) складної функції.

 1. а) б) в)

 2. а) б) ; в) .

 3. а) б) в) .

 4. а) б) в)

 5. а) б) в) .

 6. а) б) в)

 7. а) б) в) .

 8. а) б) в) .

 9. а) б) в) .

 10. а) ; б) в)

 11. а) б) в)

 12. а) б) ; в)

 13. а) б) в) .

 14. а) б) в)

 15. а) б) в)

 16. а) б) в)

 17. а) б) ; в) .

 18. а) б) в) .

 19. а) б) в)

 20. а) б) в) .

 21. а) б) в)

 22. а) б) в) .

 23. а) б) в) .

 24. а) б) в) .

 25. а) ; б) в)

 26. а) б) в)

 27. а) б) ; в)

 28. а) б) в) .

 29. а) б) в)

 30. а) б) в)

Завдання 5

Дослідити функцію та побудувати її графік.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.
Завдання 6

Дослідити функцію двох змінних на екстремум.

1. 2.

3. 4.

5. 6.

7. 8.

9. 10.

11. 12.

13. 14.

15. 16.

17. 18.

19. 20.

21. 22.

23. 24.

25. 26.

27. 28.

29. 30.

Завдання 7

Знайти лінійну залежність між змінними х и у методом найменших квадратів.

1.

х

–1

0

2

3

4

2.

х

– 1

0

1

2

3
у

– 2

1

0

2

5
у

– 4

– 1

2

5

8

3.

х

– 5

– 3

– 2

0

4

4.

х

– 5

– 4

0

3

5

у

– 10

– 4

– 1

5

8

у

– 11

– 9

– 1

5

9

5.

х

10

8

0

– 5

– 6

6.

х

– 4

– 3

0

4

2

у

20

14

10

5

3

у

– 16

– 13

4

8

2

7.

х

– 6

– 5

– 1

3

4

8.

х

– 9

– 7

0

3

4

у

34

29

– 9

– 11

– 16

у

39

31

3

– 9

– 13

9.

х

– 9

– 8

0

7

10

10.

х

– 11

– 7

0

6

8

у

– 33

– 29

3

31

43

у

– 47

– 31

– 3

– 21

29

11.

х

– 7

6

0

3

4

12.

х

– 10

– 8

0

3

7

у

– 28

– 25

– 7

– 2

– 5

у

– 26

– 20

– 8

0

4

13.

х

– 8

– 6

0

5

6

14.

х

– 9

– 8

0

4

11

у

– 15

– 13

– 7

– 2

– 1

у

– 25

– 23

– 7

1

15

15.

х

– 4

– 2

0

1

5

16.

х

– 1

0

2

3

4

у

– 57

– 33

– 9

3

51

у

– 2

1

0

4

8

17.

х

– 1

0

1

2

3

18.

х

– 5

– 4

0

3

5

у

– 4

– 1

2

5

8

у

11

9

1

– 5

– 9
19.

х

10

8

0

– 5

– 6

20.

х

– 4

– 3

0

4

12
у

20

14

10

5

– 8

у

– 16

– 13

4

8

2221.

х

6

5

1

3

4

22.

х

– 9

– 7

0

3

4
у

34

29

– 9

– 11

– 16

у

– 39

– 31

3

9

1323.

х

2

4

6

7

10

24.

х

– 11

– 7

0

6

8
у

– 33

– 29

3

12

15

у

47

31

3

– 2

– 625.

х

7

6

0

– 3

– 4

26.

х

– 10

– 8

0

3

7
у

– 28

– 25

– 7

– 2

– 5

у

26

20

8

0

227.

х

– 8

– 6

0

5

6

28.

х

– 9

– 8

0

4

11
у

15

13

7

2

1

у

25

23

17

10

529.

х

– 4

– 2

0

1

5

30.

х

– 1

0

2

3

4
у

57

33

29

13

5

у

– 2

– 1

0

2

5


^ ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ та ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Студент виконує контрольну роботу, номер варіанта якої відповідає порядковому номеру його прізвища в списку журналу групи.

При виконанні контрольної роботи необхідно чітко дотримуватись зазначених нижче правил. Роботи, виконані з порушенням цих правил, не зараховуються і повертаються для переробки.

 • Контрольну роботу слід виконувати в окремому зошиті чорнилом чорного або синього кольору, залишаючи праворуч поля для зауважень рецензента.

 • На титульному аркуші мають бути зазначені: назва дисципліни, номер варіанта контрольної роботи, прізвище, ім’я та по батькові студента (повністю), номер його залікової книжки.

 • Розв’язання задач рекомендується розташовувати згідно з номерами, зазначеними у завданнях, зберігаючи послідовність номерів задач.

 • Перед розв’язанням кожної задачі треба повністю виписати її умову.

 • Розв’язання задач треба викладати докладно й акуратно, пояснюючи всі дії і виконуючи необхідні креслення.

 • Наприкінці роботи слід навести список використаної літератури, зазначити дату виконання роботи і розписатися.

 • У разі одержання незарахованої роботи студент має виправити усі відзначені рецензентом помилки і недоліки. Робити це треба в тому ж зошиті, де є рецензія викладача. Вносити виправлення безпосередньо в текст роботи після її рецензування забороняється!

 • Після перевірки контрольної роботи студента викликають на співбесіду, перед якою йому необхідно розглянути зауваження рецензента і підготувати правильні рішення. Співбесіда може проводитись у формі аудиторної контрольної роботи або усного опитування.


Студент допускається до іспиту тільки за наявності зарахованої після співбесіди контрольної роботи.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Высшая математика для экономистов: Учебн. пособие для вузов / Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко, И.М. Тришин, М.Н. Фридман; Под ред. проф. Н.Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ, 2001. – 471 с.

 2. Вища математика для економістів: навч. посіб. для студ. / В.В.Барковський, Н.В.Барковська. – вид. 4-те, перероб.та доп. – К.: ЦНЛ, 2005. – 448с.

 3. Вища математика: Основні означення, приклади і задачі. У 2 кн., кн.1/ За ред. Г.Л. Кулініча: Підручник. – К.: Либідь, 1994. – 312 с.

 4. Вища математика: Основні означення, приклади і задачі. У 2 кн., кн.2/ За ред. І.П. Васильченко: Підручник. – К.: Либідь, 1994. – 280 с.

 5. Красс М.С. Математика для экономических специальностей: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 464 с.

 6. Кудрявцев В.А., Демидович Б.П. Краткий курс высшей математики. – М.: Наука, 1975. – 624 с.

 7. Міхайленко В. М., Федоренко Н. Д. Алгебра та геометрія для економістів: Навч. Посібник для студентів екон. спец. ВНЗ. – 3-тє вид., випр. і доп. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2001. – 100с.

 8. Міхайленко В. М., Федоренко Н. Д. Математичний аналіз для економістів: Навч. посібник. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2002. – 298с.

 9. Малыхин В. И. Математика в экономике: Учебное пособие. – М.: ИНФРА – М, 1999. – 356с.

 10. Вища та прикладна математика: у 4 ч. Ч.1. Лінійна алгебра. Векторна алгебра. Аналітична геометрія: навчально-методичний посібник / Д.О. Ковтонюк, Н.М. Чинкуляк. – Донецьк: ДонДУУ, 2011. – 110 с.

 11. Методичні рекомендації з дисципліни «Вища математика» для самостійної роботи студентів 1-го курсу всіх спеціальносей. / Укл.: Л.Ю. Шайхет, О.М. Папазова, О.А. Ніколаєва, М.Г. Гулакова. – Донецьк: ДонДУУ, 2006. – 117 с.

 12. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Вища математика» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання) / Укл.: Л.Ю. Шайхет, Н.М. Чинкуляк, О.М. Папазова. – Донецьк: ДонДУУ, 2011. – 57 с.

Схожі:

Кафедра вищої математики iconНа кафедрі вищої математики іем працює математичний гурток для студентів 1-5 курсів
У 2011–2012 р р за результатами роботи математичного гуртка сформована з переможців та призерів І туру олімпіади з вищої математики...
Кафедра вищої математики iconМетодичні вказівки з вищої математики
Методичні вказівки з вищої математики для самостійної роботи студентів академії усіх спеціальностей /Укладачі Вороновська Л. П.,...
Кафедра вищої математики iconМетодичні вказівки з вищої математики
Методичні вказівки з вищої математики для самостійної роботи студентів академії усіх спеціальностей /Укладачі Вороновська Л. П.,...
Кафедра вищої математики iconМетодичні вказівки з вищої математики
Методичні вказівки з вищої математики для самостійної роботи студентів академії усіх спеціальностей /Укладачі Вороновська Л. П.,...
Кафедра вищої математики iconМетодичні вказівки з вищої математики
Методичні вказівки з вищої математики для самостійної роботи студентів I-II курсів заочної форми навчання напрямку 060103 «гідротехніка(водні...
Кафедра вищої математики iconКафедра вищої І прикладної математики
Оргкомітет запрошує Вас взяти участь в роботі Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції
Кафедра вищої математики iconКафедра вищої І прикладної математики
Оргкомітет запрошує Вас взяти участь в роботі Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції
Кафедра вищої математики iconЗатверджую ректор кнутд І. М. Грищенко “ ” 2012 р. Програма вступних випробувань з математики
Вивчення вищої математики в університеті в залежності від спеціальності проводиться від двох до п’яти семестрів. Для успішного вивчення...
Кафедра вищої математики iconЦикл природничо-наукової підготовки
Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, Інститут Інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії (Ініткі),), кафедра вищої математики,...
Кафедра вищої математики iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад донецький національний технічний університет
Донецький національний технічний університет, кафедра вищої математики ім. В. В. Пака запрошує вас взяти участь у роботі четвертої...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи