Контрольні питання з дисципліни «Англійська мова професійного спрямування» для 4 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» старший викладач Самойленко Олена Леонідівна icon

Контрольні питання з дисципліни «Англійська мова професійного спрямування» для 4 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» старший викладач Самойленко Олена Леонідівна




Скачати 55.16 Kb.
НазваКонтрольні питання з дисципліни «Англійська мова професійного спрямування» для 4 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» старший викладач Самойленко Олена Леонідівна
Дата14.11.2012
Розмір55.16 Kb.
ТипДокументи

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ


з дисципліни «Англійська мова професійного спрямування»

для 4 курсу денної та заочної форм навчання

спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок»


старший викладач Самойленко Олена Леонідівна




пит.

Зміст питання

Література

1

2

3

Дизельний двигун

1

Типи дизельних двигунів англійською мовою. Різниця між 4х та 2х тактними двигунами англійською мовою. Такти дизельного двигуна англійською мовою.

1,2,3

2

Конструктивні деталі дизельного двигуна. Рухомі деталі дизеля. Робочі механізми. Системи охолодження.

1,2,3

3

Паливна система. Трубопровід паливної системи англійською мовою. Функції кожної системи (трубопровід паливної системи, трубопровід підігріву палива). Клапан паливної системи (відсічний безповоротний та постійного тиску) англійською мовою.

1,2,3

4

Замовлення та прийом на борт бункерного палива англійською мовою.

1,2,3

5

Система охолодження. Функції системи охолодження англійською мовою.

1,2,3

6

Система змащування. Змащувальні масла і присадки англійською мовою.

1,2,3

7

Технічне обслуговування двигуна. Карта виконання регламентних робіт. Експлуатаційні несправності двигуна. Перелік основних технологічних операцій по технічному обслуговуванню дизеля англійською мовою.

1,2,3

8

Несправності, виявлення причин та заходи протидії. Таблиця відшукання і усунення неполадок англійською мовою.

1,2,3

9

Список інструментів комплектуючих дизель англійською мовою.

1,2,3

^ Допоміжні пристрої

1

Суднові трубопровідні системи - догляд обслуговування та ремонт.

1,2,3

2

Суднові насоси. Що слід перевіряти на працюючому живильному насосі парового котла. Випробування і перевірки, які слід проводити на роторних насосах.

1,2,3

3

Холодильна установка.

1,2,3

4

Кермові пристрої

1,2,3

5

Палубні механізми.

1,2,3

^ Закупівля суднових запасів і предметів технічного постачання

1

Процедура закупівлі предметів технічного постачання.

1,2,3

Судноремонт

1

Відомості про судно.

1,2,3

2

Список робіт, що включаються в ремонтні відомості.

1,2,3

3

ЦПУ.

1,2,3

1

2

3

Міжнародні конвенції та документи

1

Паризький меморандум про держпортконтроль. Держпортконтроль в Нідерландах.

1,2,3

2

Недоліки, що дають право затримати, заарештувати судно.

1,2,3

3

Конвенція MARPOL 73/78. Документи, які регламентують його особисту безпеку на судні англійською мовою.

1,2,3

4

Попередження забруднення навколишньої середи судами. Обробка лояльних і стічних вод англійською мовою.

1,2,3



Рекомендована література:


1. Пивненко Б.А. Англ. для инженеров-судомехаников: Учебное пособие для высших инженерных морских училищ/Б.А. Пивненко.– М.: Высш. шк..,1986.-255 с.

2. Богомолов О.С. Англо-українсько-російський словник с додатками для суднових інженерів / О.С. Богомолов.- Одесса: ОНМА, 2008.- 180 с.

3. Богомолов О.С. Англ. язык для судовых инженеров: (Второй этап обучения): учеб. Пособие / О.С. Богомолов. - Одесса.-277 с.


^ Критерії оцінювання знань студентів:


Оцінювання знань курсантів з "Англійської мови", формою контролю яких є іспит, здійснюється у формі письмової контрольної роботи за всім вивченим у семестрі матеріалом, яка складається з 7 завдань. Підсумкова оцінка виставляється у балах від "2" до "5" за результатами контрольної роботи і участі в поточній роботі на аудиторних заняттях (відповіді при опитуванні, тестування, виконання практичних, розв'язання, творчих задач; робота в групах при ділових та рольових іграх).


Знання курсантів оцінюються за чотирьохбальною системою:


Оцінка "відмінно" виставляється курсанту, який виконує 100% письмової контрольної роботи, вільно володіє навчальним теоретичним матеріалом, уміє аргументовано робити узагальнення та висновки, правильно і аргументовано розв'язує всі практичні тести.


Оцінка "добре" виставляється курсанту, який виконує 75% письмової контрольної роботи, вільно володіє більшою частиною матеріалу; вміє аналізувати, але не завжди вміє робити узагальнення та висновки; правильно та аргументовано розв'язує більшу частину запропонованих граматичних моделей.


Оцінка "задовільно" виставляється курсанту, який виконує 50% письмової контрольної роботи, володіє лексичним матеріалом лише на репродуктивному рівні або володіє лише його частиною; не вміє самостійно робити переклад; розв'язує лише прості граматичні моделі.


Оцінка "незадовільно" виставляється курсанту, який виконує менш ніж 50% письмової контрольної роботи, поверхнево, фрагментарно володіє, або зовсім не володіє навчальним матеріалом, зовсім не вміє розв'язувати граматичні моделі.


Підготував:

ст. викладач Самойленко О.Л.


Зав. кафедрою ПНтаГД

к.е.н, доц. Постемський І.Є.

Схожі:

Контрольні питання з дисципліни «Англійська мова професійного спрямування» для 4 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» старший викладач Самойленко Олена Леонідівна iconКонтрольні питання з дисципліни «Англійська мова професійного спрямування» для 3 курсу заочної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» старший викладач Самойленко Олена Леонідівна
Корпусні частини судна. Морська термінологія, що відноситься до судна І його житловим приміщенням англійською мовою. Суднові приміщення...
Контрольні питання з дисципліни «Англійська мова професійного спрямування» для 4 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» старший викладач Самойленко Олена Леонідівна iconКонтрольні питання з дисципліни «Англійська мова професійного спрямування» для 2 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» старший викладач Андріанова Тетяна Анатоліївна
Шляхи перекладу на російську мову англійських дієслівних часів. «Порядок несення вахти в машинному відділенні»
Контрольні питання з дисципліни «Англійська мова професійного спрямування» для 4 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» старший викладач Самойленко Олена Леонідівна iconКонтрольні питання з дисципліни «Українська мова професійного спрямування» для 2-го та 4-го курсу денної та заочної форм навчання спеціальностей «Судноводіння», «Експлуатація суднових енергетичних установок» ст викладач Анікіна Галина Василівна
Предмет і завдання дисципліни «Українська мова професійного спрямування», його роль у професійній діяльності
Контрольні питання з дисципліни «Англійська мова професійного спрямування» для 4 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» старший викладач Самойленко Олена Леонідівна iconКонтрольні питання з дисципліни «Економічна теорія» для 3-го курсу денної та заочної форм навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» старший викладач Калініна Ганна Геннадіївна

Контрольні питання з дисципліни «Англійська мова професійного спрямування» для 4 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» старший викладач Самойленко Олена Леонідівна iconКонтрольні питання з дисципліни «Англійська мова» для 2-го курсу денної та заочної форм навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» старший викладач Андріанова Тетяна Анатоліївна
Спів`бесіда з працедавцем. Норми поведінки та правила ведення розмови. Розгляд стандартних питань під час інтерв’ю. Проведення iq...
Контрольні питання з дисципліни «Англійська мова професійного спрямування» для 4 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» старший викладач Самойленко Олена Леонідівна iconКонтрольні питання з дисципліни «Економічна теорія» для 3-го курсу заочної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» старший викладач Панчоха Оксана Олегівна

Контрольні питання з дисципліни «Англійська мова професійного спрямування» для 4 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» старший викладач Самойленко Олена Леонідівна iconКонтрольні питання з дисципліни «Англійська мова» для 1-го курсу спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» денної форми навчання ст викладач кафедри пнтагд одинцова Яна Володимирівна
Типи суден (ролкері, контейнеровози, лісовози, пороми) англійською мовою. Оборот to be going to
Контрольні питання з дисципліни «Англійська мова професійного спрямування» для 4 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» старший викладач Самойленко Олена Леонідівна iconКонтрольні питання з дисципліни «Технічне обслуговування та ремонт суднових технічних засобів» для 5-го курсу заочної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» старший викладач Кузьменко Валерій Миколайович
Техническое обслуживание судна в рейсе. Справочник / Под ред. А. А. Фока. – М., Транспорт, 1985. – 320 с
Контрольні питання з дисципліни «Англійська мова професійного спрямування» для 4 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» старший викладач Самойленко Олена Леонідівна iconКонтрольні питання з дисципліни «Технічне обслуговування та ремонт суднових технічних засобів» для 4-го курсу денної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» старший викладач Кузьменко Валерій Миколайович
Техническое обслуживание судна в рейсе. Справочник / Под ред. А. А. Фока. – М., Транспорт, 1985. – 320 с
Контрольні питання з дисципліни «Англійська мова професійного спрямування» для 4 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» старший викладач Самойленко Олена Леонідівна iconКонтрольні питання з дисципліни «Суднова енергетика» для 2 курсу заочної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» старший викладач Кузьменко Валерій Миколайович
Призначення системи закупорювання та відсмоктування пари від коробок зовнішніх ущільнень в парових турбінах
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи