Затверджено: Заст директора з нпр канд техн наук, проф. Г. Г. Гаркуша 24 вересня 2012 р. Питання до контрольної роботи з дисципліни «Інформаційна культура студента» icon

Затверджено: Заст директора з нпр канд техн наук, проф. Г. Г. Гаркуша 24 вересня 2012 р. Питання до контрольної роботи з дисципліни «Інформаційна культура студента»
Скачати 156.03 Kb.
НазваЗатверджено: Заст директора з нпр канд техн наук, проф. Г. Г. Гаркуша 24 вересня 2012 р. Питання до контрольної роботи з дисципліни «Інформаційна культура студента»
Дата14.11.2012
Розмір156.03 Kb.
ТипДокументи

Затверджено:


Заст. директора з НПР

канд. техн. наук, проф. Г.Г. Гаркуша


24 вересня 2012 р.


ПИТАННЯ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


з дисципліни «Інформаційна культура студента»

для спеціальностей «Судноводіння», «Експлуатація суднових енергетичних установок»


викладач: проф. Гаркуша Галина Геннадіївна

пит.

Зміст питання

Література

1

2

3

1

Дайте визначення інформаційним технологіям.

[1 – 3]

2

Які особливості інформації, що випливають з її сутності?

[1 – 3]

3

Як класифікується інформація?

[1 – 3]

4

Що визначається структурою інформації?

[1 – 3]

5

Як розрізняється «інформаційна база» і «база даних»?

[1 – 3]

6

Як поділяється інформаційна база щодо видів управління?

[1 – 3]

7

Що становлять собою машинні структури даних?

[1 – 3]

8

Як поділяються усі структури даних за характером взаємозв’язку елементів?

[1 – 3]

9

Як оцінюється інформація при створенні інформаційних систем обробки даних?

[1 – 3]

10

Від чого залежить ефективність інформації?

[1 – 3]

11

В чому суть інформаційних процедур?

[1 – 3]

12

Що розуміють під класифікацією інформації?

[1 – 3]

13

Які методи класифікації використовують на практиці?

[1 – 3]

14

В чому полягає ієрархічний метод класифікації?

[1 – 3]

15

В чому полягає фасетний метод класифікації?

[1 – 3]

16

В чому полягає комбінований метод класифікації?

[1 – 3]

17

Як здійснюється класифікація найменувань структурних одиниць інформаційної бази?

[1 – 3]

18

У чому полягає система класифікації найменувань реквізитів-основ?

[1 – 3]

19

Що покладено в основу класифікації реквізитів-ознак?

[1 – 3]

20

Для чого призначене кодування інформації?

[1 – 3]

21

Які існують види класифікаторів, засоби їх впровадження та введення на підприємстві?

[1 – 3]

22

В чому суть моделювання елементів інформації?

[1 – 3]

23

Що розуміють під класифікацією інформаційних систем (ІС)?

[1 – 3]

24

Які напрямки проектування ІС використовують на практиці?

[1 – 3]

25

В чому полягає процес фільтрації?

[1 – 3]

26

Які Ви знаєте види інформаційних систем?

[1 – 3]

27

Що розуміють під інформаційною системою сучасного підприємства?

[1 – 3]

28

Скільки головних блоків інформаційної системи Ви знаєте?

[1 – 3]

29

Які функції здійснюють головні блоки ІС системи сучасного підприємства?

[1 – 3]1

2

3

30

Назвіть етапи створення та розвитку ІОМ.

[1 – 3]

31

Які компоненти інформаційних систем Ви знаєте? Дайте коротку характеристику кожному.

[1 – 3]

32

У чому полягає необхідність створення єдиної інформаційної системи?

[1 – 3]

33

Назвіть й охарактеризуйте моделі баз даних.

[1 – 3]

34

Дайте визначення банку даних і вкажіть його призначення.

[1 – 3]

35

Яке призначення інфологічної моделі?

[1 – 3]

36

Які вимоги висуваються до інфологічної моделі?

[1 – 3]

37

Які засоби для представлення інфологічної моделі Ви знаєте?

[1 – 3]

38

Назвіть способи організації набору даних у масиві і дайте їм коротку характеристику.

[1 – 3]

39

Назвіть методи доступу до даних масиву.

[1 – 3]

40

Дайте характеристику умовно-постійним і умовно-змінним масивам і вкажіть їх призначення.

[1 – 3]

41

Назвіть структуру основних умовно-постійних масивів.

[1 – 3]

42

Назвіть структуру основних умовно-змінних масивів і дайте їм загальну характеристику.

[1 – 3]

43

Назвіть способи організації інформаційних масивів і дайте їм характеристику.

[1 – 3]

44

Які фактори впливають на вибір фізичних характеристик БД?

[1 – 3]

45

Розкрийте суть і переваги інтегрованої системи управління.

[1 – 3]

46

Перерахуйте проблеми розгортання інтегрованої системи управління.

[1 – 3]

47

В чому суть адміністрування користувачів і ресурсів інтегрованої системи управління?

[1 – 3]

48

Розкрийте суть операційної доступності інтегрованої системи управління.

[1 – 3]

49

Перерахуйте основні інформаційні технології, що використовуються в банківських автоматизованих системах.

[1 – 3]

50

З якою метою створюється зведена база даних відділень, агентств і віддалених робочих місць?

[1 – 3]

51

Для чого необхідний управлінський облік у комерційних банках?

[1 – 3]

52

Дайте коротку характеристику методів реалізації податкового обліку в комерційному банку.

[1 – 3]

53

Назвіть основні методи реалізації інформаційної технології «Аудит документів для банку».

[1 – 3]

54

Яка мета створення «виносних робочих місць банку комплексного обслуговування клієнтів (ВРМ)»?

[1 – 3]

55

У чому полягає суть комунікації?

[1 – 3]

56

Назвіть типи, джерела та канали комунікацій.

[1 – 3]

57

Зобразіть модель комунікації.

[1 – 3]

58

Дайте характеристику комунікації між організацією і зовнішнім середовищем.

[1 – 3]

59

Охарактеризуйте комунікації між рівнями і підрозділами.

[1 – 3]

60

Наведіть структуру ділової комунікації.

[1 – 3]

61

Сформулюйте основну мету комунікаційного процесу.

[1 – 3]

62

Перелічіть елементи та етапи процесу комунікацій.

[1 – 3]

63

Дайте пояснення зворотному зв’язку в системі комунікацій.

[1 – 3]

64

У чому полягає організація й планування комунікаційних процесів в організації?

[1 – 3]

65

Які чинники враховуються при розробці плану комунікацій? Дайте їм коротку характеристику.

[1 – 3]1

2

3
66

Перелічіть перешкоди на шляху ефективних комунікацій. Дайте їм коротку характеристику.

[1 – 3]

67

Які перешкоди трапляються на шляху організаційних комунікацій?

[1 – 3]

68

Які перешкоди існують на шляху між особових комунікацій?

[1 – 3]

68

Які перешкоди існують у діловому спілкуванні?

[1 – 3]

70

Перелічіть засоби технічного забезпечення комунікаційних процесів.

[1 – 3]

71

Дайте характеристику засобам управлінського зв’язку.

[1 – 3]

72

У чому полягає вдосконалення управління комунікаційними процесами на основі використання найновіших інформаційних технологій?

[1 – 3]

73

Дайте стислу характеристику мережі Інтернет.

[1 – 3]

74

Розкажіть коротко про історію розвитку мережі.

[1 – 3]

75

Який склад й адміністративний устрій Інтернету?

[1 – 3]

76

Як структура Інтернету впливає на користувача?

[1 – 3]

77

У чому полягає технологія World Wide Web?

[1 – 3]

78

Дайте коротку характеристику мережі інтранет.

[1 – 3]

79

Як здійснюється зв’язок і співпраця інтранету?

[1 – 3]

80

У чому полягають технологічні ресурси інтранету, яке його ділове значення?

[1 – 3]

81

Дайте коротку характеристику мережі екстранет.

[1 – 3]

82

Яке майбутнє використання інтранету й екстранету?

[1 – 3]

83

В чому полягає система співпраці підприємства?

[1 – 3]

84

Дайте характеристику програмному забезпеченню колективної роботи на підприємстві.

[1 – 3]

85

Перелічіть інструменти радіоелектронного зв’язку і дайте їм коротку характеристику.

[1 – 3]

86

Як відбувається використання Інтернету в бізнесі?

[1 – 3]

87

Які нові підходи до реклами, збуту, розрахунків із клієнтами у сфері маркетингу через мережу?

[1 – 3]

88

Хто є основними клієнтами Інтернету.

[1 – 3]

89

У чому полягає конкуренція в Інтернеті.

[1 – 3]

90

Які особливості глобального маркетингу в Інтернеті.

[1 – 3]

91

З якими проблемами стикається маркетолог в Інтернет?

[1 – 3]

92

Яка доцільність створення служби маркетингу?

[1 – 3]

93

Які передумови створення служби «Бізнес-Інтернет»?

[1 – 3]

94

Яка роль реклами в Інтернеті як інструменту маркетингової діяльності?

[1 – 3]

95

У чому полягає розробка рекламної програми?

[1 – 3]Рекомендована література


  1. Гаркуша Г.Г. Информатика: Учебное пособие / Г.Г. Гаркуша, А.Ф. Лысый. – Мариуполь: Новый мир, 2004. – 300 с.

  2. Информационные технологии в современном мире: Методические указания / Сост. И.В. Сагиров, Г.Г. Гаркуша. – Мариуполь: Азовье, 2006. – 68 с.

  3. Гаркуша Г.Г. Основы программирования в Pascal и Delphi: Учеб. пос. / Г.Г. Гаркуша. – Мариуполь: Новый мир, 2004. – 200 с.


Критерії оцінки знань


Оцінки виставляються по чотирьохбальній системі:

«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно».


Оцінка «відмінно» виставляється, якщо студент виконав усі перелічені умови та зробив необхідні висновки.

Оцінка «добре» виставляється, якщо у рішенні допущені незначні неточності, недостатньо обґрунтовані прийняті рішення.

Оцінка «задовільно» виставляється за умови правильного рішення, але відсутнє обґрунтування висновків або робота виконана недбало.

Оцінка «незадовільно» виставляється, якщо студент не має правильної відповіді.


Зав. кафедрою ЕіІТ

Гаркуша Г.Г.

Схожі:

Затверджено: Заст директора з нпр канд техн наук, проф. Г. Г. Гаркуша 24 вересня 2012 р. Питання до контрольної роботи з дисципліни «Інформаційна культура студента» iconЗатверджено: Заст директора з нпр канд техн наук, проф. Г. Г. Гаркуша 24 вересня 2012 р. Питання дО контрольної роботи з дисципліни «Радіотехніка та електроніка»
Структурна схема радіотехнічної системи (схема, призначення блоків, принцип роботи)
Затверджено: Заст директора з нпр канд техн наук, проф. Г. Г. Гаркуша 24 вересня 2012 р. Питання до контрольної роботи з дисципліни «Інформаційна культура студента» iconЗатверджено: Заст директора з нпр канд техн наук, проф. Г. Г. Гаркуша 24 вересня 2012 р. Питання дО контрольної роботи з дисципліни «Радіонавігаційні прилади»
«Радіонавігаційні прилади» для спеціальності «Судноводіння» викладач: доц. Ханько Вадим Вікторович
Затверджено: Заст директора з нпр канд техн наук, проф. Г. Г. Гаркуша 24 вересня 2012 р. Питання до контрольної роботи з дисципліни «Інформаційна культура студента» iconЗатверджую: Заст директора по нпр проф. Гаркуша Г. Г. 17. 10. 2012 р. Питання до контрольної роботи з дисципліни «Морська практика»

Затверджено: Заст директора з нпр канд техн наук, проф. Г. Г. Гаркуша 24 вересня 2012 р. Питання до контрольної роботи з дисципліни «Інформаційна культура студента» iconЗатверджую: Заст директора по нпр проф. Гаркуша Г. Г. 16. 11. 2011 р. Питання до контрольної роботи з дисципліни «Управління судном»
Організація натурних спостережень для визначення маневрених характеристик судна
Затверджено: Заст директора з нпр канд техн наук, проф. Г. Г. Гаркуша 24 вересня 2012 р. Питання до контрольної роботи з дисципліни «Інформаційна культура студента» iconУтверждено: Зам директора по нпр канд техн наук, проф. Г. Г. Гаркуша
Скорость и ускорение точки вращающегося тела (математическая запись, направление)
Затверджено: Заст директора з нпр канд техн наук, проф. Г. Г. Гаркуша 24 вересня 2012 р. Питання до контрольної роботи з дисципліни «Інформаційна культура студента» iconУтверждено Зам директора по нпр канд техн наук, проф. Г. Г. Гаркуша 24 сентября 2012 г. Вопросы к контрольной работе по дисциплине «Электронавигационные приборы»
Излучение и прием акустических колебаний. Магнитострикция, пьезоэлектрический эффект
Затверджено: Заст директора з нпр канд техн наук, проф. Г. Г. Гаркуша 24 вересня 2012 р. Питання до контрольної роботи з дисципліни «Інформаційна культура студента» iconУтверждено: Зам директора по нпр канд техн наук, проф. Г. Г. Гаркуша 24 сентября 2012 г. Вопросы к контрольной работе по дисциплине «Электронавигационные приборы»
Излучение и прием акустических колебаний. Магнитострикция, пьезоэлектрический эффект
Затверджено: Заст директора з нпр канд техн наук, проф. Г. Г. Гаркуша 24 вересня 2012 р. Питання до контрольної роботи з дисципліни «Інформаційна культура студента» iconУтверждено: Зам директора по нпр канд техн наук, проф. Г. Г. Гаркуша 24 сентября 2012 г. Вопросы к контрольной работе по дисциплине «Автоматизированные комплексы судовождения»
Интегрированная система. Определение, предъявляемые требования. Конфигурация. Протокол
Затверджено: Заст директора з нпр канд техн наук, проф. Г. Г. Гаркуша 24 вересня 2012 р. Питання до контрольної роботи з дисципліни «Інформаційна культура студента» iconУтверждено: Зам директора по нпр канд техн наук, проф. Гаркуша Г. Г. «24» сентября 2012 г. Вопросы к контрольной работе по дисциплине «iso и управление качеством»
Назвать семейство стандартов обеспечивающих функционирование эффективных систем менеджмента качества
Затверджено: Заст директора з нпр канд техн наук, проф. Г. Г. Гаркуша 24 вересня 2012 р. Питання до контрольної роботи з дисципліни «Інформаційна культура студента» iconУтверждено: Зам директора по нпр канд техн наук, проф. Г. Г. Гаркуша «24» сентября 2012 г. Вопросы к контрольной работе по дисциплине «Теория автоматического управления»
Понятие об управлении. Основные принципы управления. Автоматические системы (АС)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи