Контрольні питання з дисципліни «Глобалізм І зовнішньоекономічна діяльність» для спеціальності «Менеджмент організацій» icon

Контрольні питання з дисципліни «Глобалізм І зовнішньоекономічна діяльність» для спеціальності «Менеджмент організацій»
Скачати 116.99 Kb.
НазваКонтрольні питання з дисципліни «Глобалізм І зовнішньоекономічна діяльність» для спеціальності «Менеджмент організацій»
Дата14.11.2012
Розмір116.99 Kb.
ТипДокументи

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ


з дисципліни «Глобалізм і зовнішньоекономічна діяльність»

для спеціальності «Менеджмент організацій»

4 курсу заочної форми навчання

кандидат економічних наук, доцент Гаркуша Олексій Миколайович

пит.

Зміст питання

Література

1

2

3

1

Глобалізм у світовому розвитку.

[1-2]

2

Місце і роль системи глобалізму у світовому розвитку.

[1-2]

3

Сучасна методологія глобалістики.

[1-2]

4

Сутність глобалізму. Ознаки економічного глобалізму.

[1-2]

5

Теоретичні засади глобалістики. Концепції глобалізму.

[1-2]

6

Основні теорії глобалістики.

[1-2]

7

Ідеологічні концепції та платформи глобалістики.

[1-2]

8

Предмет, об’єкт науки глобалістики.

[1-2]

9

Теорія глобалізації: сутність, чинники.

[1-2]

10

Сутність, причини та рушійні сили глобалізації економіки.

[1-2]

11

Глобалізація: загальна характеристика.

[1-2]

12

Сутність та складові елементи глобалізації.

[1-2]

13

Механізм саморегуляції глобальних процесів.

[1-2]

14

Причини та рушійні сили глобалізації економіки

[1-2]

15

Передумови глобалізації. Рівні глобалізації економічної діяльності.

[1-2]

16

Основні суперечності та наслідки процесу глобалізації.

[1-2]

17

Риси сучасного етапу глобалізації.

[1-2]

18

Негативні наслідки глобалізації.

[1-2]

19

Проблеми подальшої світової глобалізації.

[1-2]

20

Полеміка навколо проблем глобалізації.

[1-2]

21

Антиглобалістський рух: мета, джерело та рушійні сили.

[1-2]

22

Чинники, що сприяють розвитку і поширенню антиглобалізму та антиглобалістського руху.

[1-2]

23

Розмаїтість антиглобалістського руху.

[1-2]

24

Методологія досліджень глобалізму і глобалізації.

[1-2]

25

Роль держави в умовах глобалізації.

[1-2]

26

Основні теорії глобалістики.

[1-2]

27

Пріоритети досліджень глобалізації.

[1-2]

28

Сучасні дискусії щодо генезису, природи і перспектив глобалізму і глобалізації.

[1-2]

29

Основні напрямки глобалізації та її показники.

[1-2]

30

Циклічність розвитку глобалізації.

[1-2]

31

Трансформація ролі держави в умовах глобалізації.

[1-2]

32

Стратегія держави в системі глобальних економічних відносин.

[1-2]

33

Міжнародні стратегії глобалізації.

[1-2]

34

Економічна безпека країни в умовах глобалізації.

[1-2]

35

Глобалізація і стратегічні пріоритети державного менеджменту.

[1-2]

36

Регуляція і дерегуляція економіки країни в умовах глобалізації.

[1-2]

37

Інституційне середовище глобальних трансформацій.

[1-2]

38

Менеджмент світової глобальної економіки.

[1-2]

39

Міжнародна освіта у ХХІ столітті.

[1-2]

40

Освіта в контексті глобалізації.

[1-2]

41

Людський капітал як джерело економічного зростання.

[1-2]

1

2

3

42

Необхідність реформування системи освіти України в умовах глобалізації.

[1-2]

43

Концепція людського розвитку: сутність, складові, цілі розвитку, принципи.

[1-2]

44

Пріоритетні напрями людського розвитку в Україні.

[1-2]

45

Трансформація сучасної світової економіки.

[1-2]

46

Глобалізація світового ринку.

[1-2]

47

Міжнародна торгівля і глобалізація.

[1-2]

48

Багаторівневість загальної системи економічної рівноваги.

[1-2]

49

Сучасні структурно-циклічні трансформації.

[1-2]

50

Державне регулювання міжнародної торгівлі в системі глобальної зовнішньоекономічної діяльності.

[1-2]

51

Міжнародна торгівля послугами. Види послуг. Особливості міжнародної торгівлі послугами.

[1-2]

52

Платіжний баланс. Структура платіжного балансу.

[1-2]

53

Вплив глобалізації на міжнародний рух капіталу та форми інвестування.

[1-2]

54

Транснаціональні корпорації та прямі іноземні інвестиції як основа глобалізації.

[1-2]

55

Науково-технічний прогрес і глобалізація.

[1-2]

56

Світовий ринок технологій. Техноглобалізм.

[1-2]

57

Міжнародна міграція робочої сили.

[1-2]

58

Міграційні процеси в умовах глобалізації.

[1-2]

59

Роль міжнародних організацій в регулюванні міграційних процесів.

[1-2]

60

Україна в світових міграційних процесах.

[1-2]

61

Світова валютна система.

[1-2]

62

Глобалізація міжнародного фінансового ринку.

[1-2]

63

Взаємозв’язок глобалізації міжнародного фінансового ринку та транснаціональних фінансових груп.

[1-2]

64

Європейська валютна система: склад, елементи, особливості функціонування, проблеми.

[1-2]

65

Ринок іноземних валют. Особливості світового фінансового ринку євровалют.

[1-2]

66

Банківська система України. Роль банківської системи в розвитку зовнішньоекономічних зв’язків України.

[1-2]

67

Боротьба з відмиванням «брудних» грошей. Принципи поведінки приватних банківських установ для боротьби з відмиванням грошей.

[1-2]

68

Офшорні зони. Класифікація офшорних зон. Офшорні фонди.

[1-2]

69

Міжнародна економічна інтеграція. Види інтеграційних об’єднань.

[1-2]

70

Міждержавні економічні організації та неурядові організації. Глобальні та регіональні організації.

[1-2]

71

Світовий досвід утворення та функціонування вільних економічних зон.

[1-2]

72

Країни і регіони у світовій глобальній економіці.

[1-2]

73

Класифікація ООН країн за станом соціально-економічного розвитку.

[1-2]

74

Промислово розвинуті країни та їхні групи.

[1-2]

75

Групи країн, що розвиваються, у міжнародній економіці.

[1-2]

76

Класифікація Світового банку країн за рівнем доходу.

[1-2]

77

США у світовій економіці.

[1-2]

78

Європейське співтовариство у світовій економіці.

[1-2]

79

Транскордонна єврорегіоналізація. Проблеми транскордонної єврорегіоналізації.

[1-2]

1

2

3

80

Японія та Китай у світовій економіці.

[1-2]

81

Динаміка та перспективи розвитку світової економіки.

[1-2]

82

Місце України у глобальних вимірах сталого розвитку.

[1-2]

83

Сутність концепції сталого розвитку.

[1-2]

84

Глобальна перспектива і проблеми національної стратегії сталого розвитку України.

[1-2]

85

Національна стратегія України і проблеми сталого розвитку.

[1-2]

86

Підприємництво в умовах глобалізації.

[1-2]

87

Конкурентоспроможність підприємства в умовах глобалізації.

[1-2]

88

Екологічна політика України.

[1-2]

89

Україна у глобалізації та електронному світі.

[1-2]

90

Конкурентна стратегія розвитку України в умовах глобалізації. Україна і СОТ.

[1-2]


Рекомендована література:


  1. Глобализм и внешнеэкономическая деятельность морского транспорта: Учебное пособие/ Н. Т. Примачев и др. – Одесса: ОНМА, 2008. – 250 с.

  2. Плужников К. И. Глобализация производства и распределения транспортних услуг / К.И.Плужников. – М.: Транслит, 2008. – 320 с.


Критерії оцінки знань:


Оцінки виставляються за чотирибальною системою: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно».


Оцінка «відмінно» (А) виставляється, якщо студент виконав усі перераховані умови і зробив необхідні висновки.


Оцінка «добре» (BC) виставляється, якщо в рішенні допущені незначні неточності, недостатньо обґрунтовані прийняті рішення, робота виконана не зовсім акуратно.


Оцінка «задовільно» (DE) виставляється за умови правильного рішення, але відсутнє обґрунтування висновків або робота виконана недбало.


Оцінка «незадовільно» (FX, F) виставляється, якщо студент не має правильної відповіді.


Підготував:

к.е.н., доцент О. М. Гаркуша


01.10.2012 р.


Зав. кафедрою ЕіУМТ

к.е.н, проф. О.П. Лисий

Схожі:

Контрольні питання з дисципліни «Глобалізм І зовнішньоекономічна діяльність» для спеціальності «Менеджмент організацій» iconКонтрольні питання з дисципліни «Глобалізм І зовнішньоекономічна діяльність» для спеціальності «Менеджмент організацій»
Чинники, що сприяють розвитку І поширенню антиглобалізму та антиглобалістського руху
Контрольні питання з дисципліни «Глобалізм І зовнішньоекономічна діяльність» для спеціальності «Менеджмент організацій» iconРефератів з дисципліни «Глобалізм І зовнішньоекономічна діяльність» для 4 курсу денної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій»
Державне регулювання міжнародної торгівлі в системі глобальної зовнішньоекономічної діяльності
Контрольні питання з дисципліни «Глобалізм І зовнішньоекономічна діяльність» для спеціальності «Менеджмент організацій» iconРефератів з дисципліни «Глобалізм І зовнішньоекономічна діяльність» для спеціальності «Менеджмент організацій» 4 курсу заочної форми навчання
Державне регулювання міжнародної торгівлі в системі глобальної зовнішньоекономічної діяльності
Контрольні питання з дисципліни «Глобалізм І зовнішньоекономічна діяльність» для спеціальності «Менеджмент організацій» iconКонтрольні питання з дисципліни «Глобалізм і зовнішньоекономічна діяльність на морському транспорті»
Чинники, що сприяють розвитку і поширенню антиглобалізму та антиглобалістського руху
Контрольні питання з дисципліни «Глобалізм І зовнішньоекономічна діяльність» для спеціальності «Менеджмент організацій» iconТеми рефератів з дисципліни «Глобалізм і зовнішньоекономічна діяльність» для 3-го курсу денної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій» кандидат економічних наук, доцент Колодяжна Ірина Вікторівна
Державне регулювання міжнародної торгівлі в си­стемі глобальної зовнішньоекономічної діяльності
Контрольні питання з дисципліни «Глобалізм І зовнішньоекономічна діяльність» для спеціальності «Менеджмент організацій» iconКонтрольні питання з дисципліни «Транспортний менеджмент» для 5-го курсу денної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій» старший викладач Калініна Ганна Геннадіївна

Контрольні питання з дисципліни «Глобалізм І зовнішньоекономічна діяльність» для спеціальності «Менеджмент організацій» iconКонтрольні питання з дисципліни «Транспортний менеджмент» для 6-го курсу заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій» старший викладач Панчоха Оксана Олегівна

Контрольні питання з дисципліни «Глобалізм І зовнішньоекономічна діяльність» для спеціальності «Менеджмент організацій» iconКонтрольні питання з дисципліни «Аудит» для 4-го курсу заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій»

Контрольні питання з дисципліни «Глобалізм І зовнішньоекономічна діяльність» для спеціальності «Менеджмент організацій» iconКонтрольні питання з дисципліни «Підприємництво в судноплавстві» для спеціальності «Менеджмент організацій»
Характеристика основних видів юридичної відповідальності у сфері підприємництва
Контрольні питання з дисципліни «Глобалізм І зовнішньоекономічна діяльність» для спеціальності «Менеджмент організацій» iconКонтрольні питання з дисципліни «Підприємництво у судноплавстві» для 4 курсу денної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій» старший викладач Шкорупо Дмитро Андрійович

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи