Затверджено: Заст директора з нпр канд техн наук, проф. Г. Г. Гаркуша 24 вересня 2012 р. Питання дО контрольної роботи з дисципліни «Радіотехніка та електроніка» icon

Затверджено: Заст директора з нпр канд техн наук, проф. Г. Г. Гаркуша 24 вересня 2012 р. Питання дО контрольної роботи з дисципліни «Радіотехніка та електроніка»
Скачати 81.23 Kb.
НазваЗатверджено: Заст директора з нпр канд техн наук, проф. Г. Г. Гаркуша 24 вересня 2012 р. Питання дО контрольної роботи з дисципліни «Радіотехніка та електроніка»
Дата14.11.2012
Розмір81.23 Kb.
ТипДокументи

Затверджено:


Заст. директора з НПР

канд. техн. наук, проф. Г.Г. Гаркуша


24 вересня 2012 р.


Питання дО контрольної роботи


з дисципліни «Радіотехніка та електроніка»

для спеціальності «Судноводіння»


викладач: доц. Ханько Вадим Вікторович

пит.

Зміст питання

Література

1

2

3

1

Структурна схема радіотехнічної системи (схема, призначення блоків, принцип роботи).

[1-2]

2

Параметричний стабілізатор напруги (схема, призначення елементів, принцип роботи, застосування).

[1-2]

3

Сигнали (визначення, характеристики, параметри).

[1-2]

4

Випрямлячі (визначення, схема, принцип роботи, часові діаграми, застосування).

[1-2]

5

Одинокий паралельний коливальний контур (призначення, схема, характеристики, параметри).

[1-2]

6

Основні структурні схеми радіоприймальних пристроїв та принцип їх роботи.

[1-2]

7

Одинокий послідовний коливальний контур (призначення, схема, характеристики, параметри).

[1-2]

8

Класифікація та основні показники радіоприймальних пристроїв.

[1-2]

9

Зв’язані контури (призначення, схема).

[1-2]

10

Логічні елементи (загальна характеристика, основні функціональні схеми).

[1-2]

11

Загальні відомості про довгі лінії (еквівалентна схема, основні параметри, застосування).

[1-2]

12

Параметри та характеристики антен.

[1-2]

13

Стабілітрон (умовне графічне позначення, структура, вольт-амперна характеристика, основні параметри, застосування).

[1-2]

14

Призначення та класифікація антен, типи суднових антен.

[1-2]

15

Варикап (умовне графічне позначення, структура, вольт-амперна характеристика, основні параметри, застосування).

[1-2]

16

Перетворювачі частоти (визначення, схема, принцип роботи, застосування).

[1-2]

17

Детектори (визначення, схема амплітудного детектора, принцип роботи, застосування).

[1-2]

18

Хвилеводи (призначення, типи).

[1-2]

19

Детектори (визначення, схема амплітудного детектора, принцип роботи, застосування).

[1-2]

20

Резонатори (призначення, типи).

[1-2]

21

Модулятори (визначення, схема, принцип роботи, застосування).

[1-2]1

2

3
22

Інтегруючий RC ланцюжок (схема, принцип роботи, часові діаграми, основні співвідношення параметрів ланцюжка).

[1-2]

23

Блокінг-генератори (визначення, схема, принцип роботи, часові діаграми, застосування).

[1-2]

24

Електронно-променева трубка з електростатичним керуванням (спростована схема, призначення елементів, принцип роботи, застосування).

[1-2]

25

Мультивібратори (визначення, схема, принцип роботи, часові діаграми, застосування).

[1-2]

26

Електронно-променева трубка з магнітним керуванням (спростована схема, призначення елементів, принцип роботи, застосування).

[1-2]

27

Тригери (визначення, схема, принцип роботи, часові діаграми, застосування).

[1-2]

28

Випрямний діод (умовне графічне зображення, структура, вольт-амперна характеристика, основні параметри, призначення).

[1-2]

29

Ключовий режим роботи біполярних транзисторів (схема, динамічна характеристика, принцип роботи, застосування).

[1-2]

30

Тунельний діод (умовне графічне зображення, структура, вольт-амперна характеристика, основні параметри, призначення).

[1-2]

31

Тунельний діод (умовне графічне зображення, структура, вольт-амперна характеристика, основні параметри, призначення).

[1-2]

32

Польові транзистори (умовне графічне зображення, структура, вольт-амперна характеристика, основні параметри, призначення).

[1-2]

33

LC-автогенератори (схема, призначення елементів, принцип роботи, застосування).

[1-2]

34

Тиристори (умовне графічне позначення, структура, вольт-амперна характеристика, основні параметри, призначення).

[1-2]

35

Інтегруючий RC ланцюжок (схема, принцип роботи, часові діаграми, основні співвідношення).

[1-2]

36

Інтегральні мікросхеми (позначення, типи, основні параметри, застосування).

[1-2]

37

Диференцуючий RC ланцюжок (схема, принцип роботи, часові діаграми, основні співвідношення).

[1-2]

38

Мікропроцесори (визначення, особливості, типи, застосування).

[1-2]

39

Класифікація, призначення генераторів гармонійних коливань, умови самозбудження автогенераторів.

[1-2]

40

Класифікація, основні параметри та характеристики підсилювачів.

[1-2]

41

Широкосмугові підсилювачі (схема, призначення елементів, принцип роботи, застосування).

[1-2]

42

Зворотній зв’язок у підсилювачах (структурна схема, основні рівняння, типи зворотних зв’язків).

[1-2]

43

Підсилювач потужності (схема, призначення елементів, принцип роботи, застосування).

[1-2]

44

Попередній підсилювач низької частоти (схема, призначення елементів, принцип роботи, застосування).

[1-2]

45

Сигнали (визначення, характеристики, параметри).

[1-2]

46

Класифікація, призначення генераторів гармонійних коливань, умови самозбудження автогенераторів.

[1-2]

47

LC-автогенератори (схема, призначення елементів, принцип роботи, застосування).

[1-2]Рекомендована література:


  1. Кравченко В.А. Морская радиоэлектроника: учебник. – 2003.

  2. Догадин Н.Б. Основы радиотехники: учебник. – СПб., 2007.Критерії оцінки знань:


Оцінки виставляються по чотирьохбальній системі: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно».

Оцінка «відмінно» виставляється, якщо студент виконав усі перелічені умови та зробив необхідні висновки.

Оцінка «добре» виставляється, якщо у рішенні допущені незначні неточності, недостатньо обґрунтовані прийняті рішення.

Оцінка «задовільно» виставляється за умови правильного рішення, але відсутнє обґрунтування висновків або робота виконана недбало.

Оцінка «незадовільно» виставляється, якщо студент не має правильної відповіді.


Складено:

доцент кафедри ЕіІТ

Ханько В.В.


Зав. кафедрою ЕіІТ

Гаркуша Г.Г.

Схожі:

Затверджено: Заст директора з нпр канд техн наук, проф. Г. Г. Гаркуша 24 вересня 2012 р. Питання дО контрольної роботи з дисципліни «Радіотехніка та електроніка» iconЗатверджено: Заст директора з нпр канд техн наук, проф. Г. Г. Гаркуша 24 вересня 2012 р. Питання до контрольної роботи з дисципліни «Інформаційна культура студента»
Які існують види класифікаторів, засоби їх впровадження та введення на підприємстві?
Затверджено: Заст директора з нпр канд техн наук, проф. Г. Г. Гаркуша 24 вересня 2012 р. Питання дО контрольної роботи з дисципліни «Радіотехніка та електроніка» iconЗатверджено: Заст директора з нпр канд техн наук, проф. Г. Г. Гаркуша 24 вересня 2012 р. Питання дО контрольної роботи з дисципліни «Радіонавігаційні прилади»
«Радіонавігаційні прилади» для спеціальності «Судноводіння» викладач: доц. Ханько Вадим Вікторович
Затверджено: Заст директора з нпр канд техн наук, проф. Г. Г. Гаркуша 24 вересня 2012 р. Питання дО контрольної роботи з дисципліни «Радіотехніка та електроніка» iconЗатверджую: Заст директора по нпр проф. Гаркуша Г. Г. 17. 10. 2012 р. Питання до контрольної роботи з дисципліни «Морська практика»

Затверджено: Заст директора з нпр канд техн наук, проф. Г. Г. Гаркуша 24 вересня 2012 р. Питання дО контрольної роботи з дисципліни «Радіотехніка та електроніка» iconЗатверджую: Заст директора по нпр проф. Гаркуша Г. Г. 16. 11. 2011 р. Питання до контрольної роботи з дисципліни «Управління судном»
Організація натурних спостережень для визначення маневрених характеристик судна
Затверджено: Заст директора з нпр канд техн наук, проф. Г. Г. Гаркуша 24 вересня 2012 р. Питання дО контрольної роботи з дисципліни «Радіотехніка та електроніка» iconУтверждено: Зам директора по нпр канд техн наук, проф. Г. Г. Гаркуша
Скорость и ускорение точки вращающегося тела (математическая запись, направление)
Затверджено: Заст директора з нпр канд техн наук, проф. Г. Г. Гаркуша 24 вересня 2012 р. Питання дО контрольної роботи з дисципліни «Радіотехніка та електроніка» iconУтверждено Зам директора по нпр канд техн наук, проф. Г. Г. Гаркуша 24 сентября 2012 г. Вопросы к контрольной работе по дисциплине «Электронавигационные приборы»
Излучение и прием акустических колебаний. Магнитострикция, пьезоэлектрический эффект
Затверджено: Заст директора з нпр канд техн наук, проф. Г. Г. Гаркуша 24 вересня 2012 р. Питання дО контрольної роботи з дисципліни «Радіотехніка та електроніка» iconУтверждено: Зам директора по нпр канд техн наук, проф. Г. Г. Гаркуша 24 сентября 2012 г. Вопросы к контрольной работе по дисциплине «Электронавигационные приборы»
Излучение и прием акустических колебаний. Магнитострикция, пьезоэлектрический эффект
Затверджено: Заст директора з нпр канд техн наук, проф. Г. Г. Гаркуша 24 вересня 2012 р. Питання дО контрольної роботи з дисципліни «Радіотехніка та електроніка» iconУтверждено: Зам директора по нпр канд техн наук, проф. Г. Г. Гаркуша 24 сентября 2012 г. Вопросы к контрольной работе по дисциплине «Автоматизированные комплексы судовождения»
Интегрированная система. Определение, предъявляемые требования. Конфигурация. Протокол
Затверджено: Заст директора з нпр канд техн наук, проф. Г. Г. Гаркуша 24 вересня 2012 р. Питання дО контрольної роботи з дисципліни «Радіотехніка та електроніка» iconУтверждено: Зам директора по нпр канд техн наук, проф. Гаркуша Г. Г. «24» сентября 2012 г. Вопросы к контрольной работе по дисциплине «iso и управление качеством»
Назвать семейство стандартов обеспечивающих функционирование эффективных систем менеджмента качества
Затверджено: Заст директора з нпр канд техн наук, проф. Г. Г. Гаркуша 24 вересня 2012 р. Питання дО контрольної роботи з дисципліни «Радіотехніка та електроніка» iconУтверждено: Зам директора по нпр канд техн наук, проф. Г. Г. Гаркуша «24» сентября 2012 г. Вопросы к контрольной работе по дисциплине «Теория автоматического управления»
Понятие об управлении. Основные принципы управления. Автоматические системы (АС)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи