Затверджую: Заст директора по нпр проф. Гаркуша Г. Г. 16. 11. 2011 р. Питання до контрольної роботи з дисципліни «Управління судном» icon

Затверджую: Заст директора по нпр проф. Гаркуша Г. Г. 16. 11. 2011 р. Питання до контрольної роботи з дисципліни «Управління судном»
Скачати 89.72 Kb.
НазваЗатверджую: Заст директора по нпр проф. Гаркуша Г. Г. 16. 11. 2011 р. Питання до контрольної роботи з дисципліни «Управління судном»
Дата14.11.2012
Розмір89.72 Kb.
ТипДокументи

ЗАТВЕРДЖУЮ:


Заст. директора по НПР

проф. Гаркуша Г.Г.


16.11.2011 р.


Питання до контрольної роботи


з дисципліни «Управління судном»

для 4-го курсу денної форми навчання

та 4-го і 2-У курсів заочної форми навчання

спеціальності «Судноводіння»


ст. викладач: Кротенко В.Є.,

ст. викладач: Пархонюк А.Т.


№ пит.

Зміст питання

Література

1

2

3

1.

Складові частини системи управління рухом судна.

1, 2, 3

2.

Засоби забезпечення руху і управління судна.

1, 2, 3

3.

Сили і моменти, діючі на судно при русі з перекладеним кермом.

1, 2, 3, 6, 7

4.

Маневрені властивості судів. Класифікація маневрених характеристик.

1, 2, 3

5.

Випробувальні маневри і порядок їх виконання.

1, 2, 7

6.

Організація натурних спостережень для визначення маневрених характеристик судна.

1, 2, 3

7.

Способи траєкторних вимірювань при визначенні маневрених характеристик.

1, 2, 3

8.

Диференціальне рівняння руху судна в подовжньому напрямі.

1, 2, 3

9.

Інертна маса при розгоні і гальмуванні і її вплив на маневрування.

1, 2, 3

10.

Розгін судна, основні залежності.

1, 2, 3

11.

Пригальмовування судна, основні залежності.

1, 2, 3

12.

Пасивне гальмування, основні залежності.

1, 2, 3

13.

Активне гальмування, основні залежності.

1, 2, 3

14.

Класифікація представлення даних про характеристики гальмування.

1, 2, 3

15.

Вимоги ІМО до форми і змісту інформації про маневрених

властивостях судна. Лоцманська картка.

1, 2, 3

16.

Характер зміни сили упору гвинта при активному гальмуванні.

1, 2, 3

17.

Диференціальне рівняння пасивного гальмування і його рішення.

1, 2, 3, 6

18.

Диференціальне рівняння активного гальмування і його рішення.

1, 2, 3, 6

19.

Розрахункове визначення коефіцієнта опору корпусу судна.

1, 2, 3, 6

20.

Розрахункове визначення сили упору гвинта при гальмуванні.

1, 2, 3, 6

21.

Виконання реверсу на судах з різними пропульсивними комплексами.

1, 2, 3, 6

22.

Спеціальні гальмівні пристрої для скорочення гальмівного шляху.

1, 2, 3

23.

Призначення і використовування універсальної діаграми гальмування.

1, 2, 6

24.

Класифікація способів визначення, розрахунку і уявлення

характеристик поворотливості.

1, 2, 6

1

2

3

25.

Циркуляція судна, її періоди і елементи.

1, 2, 6

26.

Стійкість судна на курсі і її оцінка. Види стійкості.

1, 2, 3, 6

27.

Поворотливість судна, діаграма керованості.

1, 2, 3, 6

28.

Швидкість і кут дрейфу при циркуляції.

1, 2, 3, 6

29.

Рух судна з перекладеним кермом.

1, 2, 3

30.

Вплив параметрів рулюючи і корпуси на керованість судна.

1, 2, 3

31.

Аналітичний спосіб визначення елементів циркуляції.

1, 2, 3, 6

32.

Експериментально-розрахунковий спосіб визначення елементів циркуляції.

1, 2, 3, 6

33.

Сили і моменти, що виникають на гвинті при маневруванні.

1, 2, 3, 6

34.

Взаємодія гвинтового струменя з кермом і корпусом судна.

1, 2, 3, 6

35.

Маневрування одно гвинтового судна з урахуванням бічних сил гвинта і керма.

1, 2, 3, 6

36.

Керованість одно гвинтового судна на задньому ходу. Управління багато гвинтовими судами.

1, 2, 3, 6

37.

Аеродинамічні сили, діючі на судно в умовах вітру.

1, 2, 6

38.

Зміна точки додатку аеродинамічної сили при маневруванні.

1, 2, 6

39.

Вплив вітру на судно при плаванні постійним курсом.

1, 2, 6

40.

Кут вітрового дрейфу і його визначення.

1, 2, 6

41.

Умови збереження керованості при вітрі і хвилюванні.

1, 2, 6

42.

Втрата керованості 1-го і 2-го роду.

1, 2, 6

43.

Класифікація засобів управління.

1, 2, 6

44.

Засоби активного управління і їх характеристика.

1, 2, 6

45.

Використовування підрулюючих пристроїв.

1, 2, 7

46.

Принцип роботи і використовування роздільних поворотних насадок.

1, 2, 6

47.

Принцип роботи і застосування крильчатих рушіїв.

1, 2, 6

48.

Активне кермо, їх призначення і використовування.

1, 2, 3, 6

49.

Тримаюча сила якірного пристрою. Вибір якірної стоянки.

1, 2, 3, 6

50.

Маневрування при постановці на якір в умовах тихої і штормової погоди. Зйомка з якоря.

1, 2, 3, 6

51.

Основні типи швартових операцій. Швартування бортом до причалу. Швартування кормою до причалу. Відхід від причалу. Використовування буксирів.

1, 2, 3, 7

52.

Загальні відомості про просідання судна на мілководдя і способи його розрахунку. Універсальний метод розрахунку просідання на мілководді (метод Реміша).

1, 2, 6

53.

Універсальна діаграма качання Ю.В. Ремеза.

1, 2, 6

54.

Загальні відомості про плавання в льодових умовах. Принципи управління судами в льодах. Поняття «межі безпечної швидкості» і «допустимої швидкості» при плаванні в льодах.

1, 2, 6, 7

55.

Загальні відомості про буксирування судів. Вибір буксирує і визначення швидкості буксирування. Діаграма ходових характеристик.

1, 2, 3, 6, 7

56.

Типи буксирних ліній. Розрахунок пружного подовження буксирної лінії. Розрахунок стрілки провисання і подовження за рахунок випрямлення буксирної лінії.

1, 2, 3, 6, 7

57.

Дії екіпажа при посадці судна на мілину. Сили і моменти, діючі на судно, що сіло на мілину. Виготовлення планшета глибин при посадці на мілину.

1, 2, 3, 6, 7

1

2

3

58.

Розрахунок зусиль, необхідних для зняття з мілини. Зміна осідань при подовжньому переміщенні вантажу або баласту. Зміна осідань при прийомі і знятті вантажу.

1, 2, 6

59.

Визначення залишкового тиску корпусу на грунт. Зняття з мілини власними силами. Зняття з мілини буксируванням.

1, 2, 3, 6

60.

Зняття з мілини способом дозованого ривка.

1, 2, 3, 6


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:


  1. Управление судном: Учебник / Под ред. В.И. Снопкова . – М. Транспорт, 1991. - 359 с.

  2. Яркин П.И. Управление судном: учебное пособие / П.И. Яркин. – Одесса: ОНМА, 2006. – 156 с.

  3. Управление судном и его техническая эксплуатация: Учебник / Под ред. А.И. Щетининой. – М. Транспорт, 1983. - 655 с.

  4. Рекомендации организации штурманской службы на морских судах Украины (РСШУ-98). - Одесса, 1998. – 96 с.


Додаткова література:


  1. Международные правила предупреждения столкновения судов в море, 1972. – М.: Моркнига, 2006. – 88 с.

  2. Справочник капитана дальнего плавания / Под ред. Г.Г. Ермолаева - М.: Транспорт, 1988. – 248 с.

  3. Стадниченко С.М. Основы управления судном: Учебник / С.М.Стадниченко. – Одесса: Астропринт, 2006. – 124 с.^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ:


1. Оценка «отлично» выставляется студенту, усвоившему программный материал глубоко и прочно, с полным пониманием существа вопроса, увязывая фундаментальные положения с практическим использованием при решении задач.

Глубокое понимание и усвоение материала проявляется в свободном составлении расчетных схем, выполнении (решении) задач, в получении правильных ответов и правильном обосновании принятых решений. Студент должен продемонстрировать знания рекомендованной литературы.

^ 2. Оценка «хорошо» ставится в случае, если знание, понимание программного материала и умение практически использовать его, в основном, удовлетворяет требованиям п.1, однако допускаются несущественные неточности, погрешности в изложении хода решения задач, небрежности в оформлении записей и рисунков.

^ 3. Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, твердо знающему фундаментальные положения курса, но не всегда проявляющему должную глубину в понимании существа способов решения задач, испытывающему затруднения в практическом применении знаний, допускающим несущественные ошибки в ответах задач.

4. Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, не знающему основных положений курса, либо не знающему или не понимающему значительной части программного материала, что проявляется в существенных ошибках при решении задач.


Склав:

ст. викладач кафедри СВіМП

Кротенко В.Є.

Схожі:

Затверджую: Заст директора по нпр проф. Гаркуша Г. Г. 16. 11. 2011 р. Питання до контрольної роботи з дисципліни «Управління судном» iconЗатверджую: Заст директора по нпр проф. Гаркуша Г. Г. 17. 10. 2012 р. Питання до контрольної роботи з дисципліни «Морська практика»

Затверджую: Заст директора по нпр проф. Гаркуша Г. Г. 16. 11. 2011 р. Питання до контрольної роботи з дисципліни «Управління судном» iconЗатверджую: Заст директора по нпр проф. Гаркуша Г. Г. 07. 11. 2011 р. Питання підсумкового контролю з дисципліни «Основи охорони праці»
Дати визначення небезпечним І шкідливим виробничим чинникам, перерахувати І охарактеризувати їх
Затверджую: Заст директора по нпр проф. Гаркуша Г. Г. 16. 11. 2011 р. Питання до контрольної роботи з дисципліни «Управління судном» iconЗатверджено: Заст директора з нпр канд техн наук, проф. Г. Г. Гаркуша 24 вересня 2012 р. Питання до контрольної роботи з дисципліни «Інформаційна культура студента»
Які існують види класифікаторів, засоби їх впровадження та введення на підприємстві?
Затверджую: Заст директора по нпр проф. Гаркуша Г. Г. 16. 11. 2011 р. Питання до контрольної роботи з дисципліни «Управління судном» iconЗатверджено: Заст директора з нпр канд техн наук, проф. Г. Г. Гаркуша 24 вересня 2012 р. Питання дО контрольної роботи з дисципліни «Радіотехніка та електроніка»
Структурна схема радіотехнічної системи (схема, призначення блоків, принцип роботи)
Затверджую: Заст директора по нпр проф. Гаркуша Г. Г. 16. 11. 2011 р. Питання до контрольної роботи з дисципліни «Управління судном» iconЗатверджую: Заст директора з нпр проф. Гаркуша Г. Г. 07. 11. 2011 р. Питання підсумкового контролю з дисципліни «Технологія перевезення вантажів»
Технологія забезпечення безпеки плавання лісовозів в умовах негативних температур
Затверджую: Заст директора по нпр проф. Гаркуша Г. Г. 16. 11. 2011 р. Питання до контрольної роботи з дисципліни «Управління судном» iconЗатверджено: Заст директора з нпр канд техн наук, проф. Г. Г. Гаркуша 24 вересня 2012 р. Питання дО контрольної роботи з дисципліни «Радіонавігаційні прилади»
«Радіонавігаційні прилади» для спеціальності «Судноводіння» викладач: доц. Ханько Вадим Вікторович
Затверджую: Заст директора по нпр проф. Гаркуша Г. Г. 16. 11. 2011 р. Питання до контрольної роботи з дисципліни «Управління судном» iconЗатверджую: Заст директора по нпр проф. Гаркуша Г. Г. 07. 11. 2011 р. Питання підсумкового контролю з дисципліни «Медична допомога на судні»
Виявлення невідкладної медичної допомоги при нещасних випадках та при захворюваннях на судні
Затверджую: Заст директора по нпр проф. Гаркуша Г. Г. 16. 11. 2011 р. Питання до контрольної роботи з дисципліни «Управління судном» iconЗатверджую: Заст директора по нпр проф. Гаркуша Г. Г
...
Затверджую: Заст директора по нпр проф. Гаркуша Г. Г. 16. 11. 2011 р. Питання до контрольної роботи з дисципліни «Управління судном» iconЗатверджую: Заст директора по нпр проф. Гаркуша Г. Г
...
Затверджую: Заст директора по нпр проф. Гаркуша Г. Г. 16. 11. 2011 р. Питання до контрольної роботи з дисципліни «Управління судном» iconУтверждаю: Заместитель директора по нпр проф. Гаркуша Г. Г. 07. 10. 2011 р. Вопросы итогового контроля по дисциплине «Мореходная астрономия»
Что называется небесными меридианами, вертикалами, параллелями и альмукантаратами?
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи