Затверджую: Заст директора по нпр проф. Гаркуша Г. Г. 17. 10. 2012 р. Питання до контрольної роботи з дисципліни «Морська практика» icon

Затверджую: Заст директора по нпр проф. Гаркуша Г. Г. 17. 10. 2012 р. Питання до контрольної роботи з дисципліни «Морська практика»
Скачати 87.22 Kb.
НазваЗатверджую: Заст директора по нпр проф. Гаркуша Г. Г. 17. 10. 2012 р. Питання до контрольної роботи з дисципліни «Морська практика»
Дата14.11.2012
Розмір87.22 Kb.
ТипДокументи

ЗАТВЕРДЖУЮ:


Заст. директора по НПР

проф. Гаркуша Г.Г.


17.10.2012 р.


Питання до контрольної роботи


з дисципліни «Морська практика»

для 1, 2, 3, 4 курсів денної та заочної форм навчання

спеціальності «Судноводіння»


ст. викладач: к.д.п. Кротенко В.Є.


№ пит.

Зміст питання

Література

1

2

3

1

Загальні відомості про троси.

[1], [2]

2

Технічна експлуатація тросів.

[1], [3], [4]

3

Блоки і талі.

[1], [4]

4

Рангоутно-такелажне озброєння вітрильного судна.

[3]

5

Рангоут і такелаж судна з механічним двигуном.

[1], [4]

6

Такелажне спорядження.

[1]

7

Такелажні роботи з тросами.

[1], [4]

8

Виготовлення огонів, кнопів і мусингів.

[1], [4]

9

Морські вузли.

[1], [4]

10

Ремонт і зберігання на судні парусинових виробів.

[1], [3]

11

Матеріали для повсякденного відходу за судном.

[1], [3], [4]

12

Лакофарбі матеріали..

[4]

13

Ґрунтовки і шпаклювання.

[4]

14

Інструменти, вживані при ручній роботі і механічному забарвленні.

[4]

15

Підготовка до робіт забарвлень.

[1], [4]

16

Ґрунтовка і шпатлювання поверхонь.

[1], [4]

17

Нанесення лакофарбних покриттів.

[1], [3], [4]

18

Безпека праці при виконанні робіт забарвлень.

[1]

19

Догляд за корпусом судна.

[1]

20

Догляд за палубами, надбудовами, рубками і судновими приміщеннями.

[3]

21

Догляд за вантажними трюмами, баластними танками і цистернами прісної води.

[3]

22

Догляд за вантажними танками і підготовка їх до прийому нафтових вантажів.

[3]

23

Суднові прибирання, санітарні аврали і протиепідемічні заходи.

[1], [3]

24

Вимога по відвертанню забруднень моря з судів.

[1], [6]

25

Типи і конструкції якорів.

[1], [3]

26

Якірні ланцюги і механізми, палубні стопори.

[1], [3]

27

Постановка судна на якір і зйомка з якоря.

[1], [3]

28

Технічна експлуатація якірного пристрою.

[1], [3]

29

Складові частини швартового пристрою.

[1], [4]

30

Швартові операції.

[1], [4]

1

2

3

31

Технічна експлуатація швартового пристрою.

[1], [4]

32

Суднові трапи.

[1], [4]

33

Буксирний пристрій.

[1], [3]

34

Призначення і розміщення вантажного прибудую.

[1], [3]

35

Експлуатація легких вантажних стріл.

[1], [3]

36

Експлуатація ваговитих стріл.

[1], [3]

37

Стропи і вантажозахватні пристосування.

[1], [4]

38

Люкове закриття.

[1], [4]

39

Технічна експлуатація вантажного пристрою.

[1], [3]

40

Приймання, розміщення і здача вантажу.

[1], [3], [4]

41

Перевезення вантажів на палубі.

[1], [3], [4]

42

Вантажне облаштування танкера.

[1], [3]

43

Кермо.

[1], [4]

44

Головні рульові приводи.

[1], [3]

45

Допоміжні рульові приводи.

[1], [3]

46

Вплив керма і гвинта на управління на керованість судна.

[1], [3]

47

Рятувальні і чергові шлюпки.

[1], [3]

48

Рятувальні плоти.

[1], [3]

49

Індивідуальні рятувальні плоти.

[1], [3]

50

Постачання судів рятувальними засобами.

[1], [6]

51

Шлюпбалки і шлюпочні лебідки.

[1], [4]

52

Підготовка до спуску, спуск і підйом рятувальних шлюпок.

[1], [4]

53

Управління шлюпкою на веслах.

[1], [4]

54

Вітрильне озброєння шлюпок.

[1], [4]

55

Дія екіпажа при залишення судна і правила поведінки на воді.

[1], [4]

56

Використання переносної радіоапаратури.

[7]

57

Зорові світлові засоби зв'язку і сигналізації.

[7]

58

Зорові предметні засоби зв'язку і сигналізації.

[1], [7]

59

Звукові засоби зв'язку і сигналізації.

[1], [7]

60

Організація спостереження на судні.

[1], [8]

61

Характеристика суднових навігаційних вогнів, знаків і звукових сигналів.

[1], [5]

62

Вогні і знаки судів на ходу, на якорі і на мілині.

[1], [5]

63

Попереджувальні заходи по забезпеченню живучості судна.

[6], [9]

64

Аварійне постачання судів.

[1], [9]

65

Організація боротьби екіпажа за живучість судна.

[1], [9]

66

Забезпечення пожежної безпеки судна.

[1], [9]

67

Стаціонарні системи і допоміжні засоби пожежогасінні.

[1], [9]

68

Боротьба екіпажа з пожежею на судні.

[10]

69

Пошук аварійних об'єктів з використанням супутникової системи зв'язку.

[1], [10]

70

Зняття людей з терплячого лиха судна і надання що впав за борт.

[1], [2]

71

Зняття судна з мілини.

[1], [2]

72

Зняття судна в льодах.

[1], [2]

73

Плавання в штормових умовах і боротьба з обмерзанням судна.

[1], [2]^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:


 1. Управление судном и его техническая эксплуатация: Учебник / Под ред. А.И. Щетининой. – М. Транспорт, 1983. – 655 с.

 2. Сборник задач по управлению судами: Учебное пособие / Н.А. Кубачев и др. –М.: Транспорт,1984.-139с.

 3. Захаров А.М. Управление судном и его техническая эксплуатация: Учебник / А.М. Захаров. -М.: Транспорт, 1982. – 328 с.

 4. Васильев С. С. Морская практика для матроса : учебник / С. С. Васильев, В. И. Черноус. - М. : Транспорт, 1978. - 200 с.

 5. Справочник капитана дальнего плавания / Под ред. Г.Г. Ермолаева – М.: Транспорт, 1988. – 248 с.

 6. Консолидированный текст конвенции СОЛАС-74. – СПб.,1993. -382 c.

 7. Международный свод сигналов (МСС-1965). № 9016.-М.: Изд-во Гидрографического управления Мин. Обороны, 1968. -172 с.^ ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:


 1. Дмитриев В. И. Практика мореплавания / В.И. Дмитриев. - СПб.: Элмор, 2009. - 232 с.

 2. Международная конвенция ПДНВ-78 с изм. и доп. – Одесса: Негоциант, 2003.- 192 с.

 3. SAR Convention. International Convention on Maritime Search and Rescue, 1979. - London, 2006. - 26 p.^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ:


При складанні відповіді на кожне запитання студент повинен визначити три основні частини відповіді:

  • описову

  • графічну

  • аналітичну-розрахункову

Оцінювання знань студентів здійснюється по кожній частині відповіді за наступними критеріями:

 1. «Відмінно» – повні відповіді на три (описову, графічну, аналітичну-розрахункову) складові частини запитання, яке задано.

 2. «Добре» - повні відповіді на дві частини запитання та частково вірна відповідь на третю частину.

 3. «Задовільно» – повна відповідь на одну складову частину запитання та частково вірні відповіді на інші частини запитання.

 4. «Незадовільно» – невірні відповіді на всі частини запитання.Склав:

ст. викладач кафедри СВіМП

Кротенко В.Є.


Зав. кафедрою СВіМП

проф. Берестовий А.М.

Схожі:

Затверджую: Заст директора по нпр проф. Гаркуша Г. Г. 17. 10. 2012 р. Питання до контрольної роботи з дисципліни «Морська практика» iconЗатверджую: Заст директора по нпр проф. Гаркуша Г. Г. 16. 11. 2011 р. Питання до контрольної роботи з дисципліни «Управління судном»
Організація натурних спостережень для визначення маневрених характеристик судна
Затверджую: Заст директора по нпр проф. Гаркуша Г. Г. 17. 10. 2012 р. Питання до контрольної роботи з дисципліни «Морська практика» iconЗатверджено: Заст директора з нпр канд техн наук, проф. Г. Г. Гаркуша 24 вересня 2012 р. Питання до контрольної роботи з дисципліни «Інформаційна культура студента»
Які існують види класифікаторів, засоби їх впровадження та введення на підприємстві?
Затверджую: Заст директора по нпр проф. Гаркуша Г. Г. 17. 10. 2012 р. Питання до контрольної роботи з дисципліни «Морська практика» iconЗатверджено: Заст директора з нпр канд техн наук, проф. Г. Г. Гаркуша 24 вересня 2012 р. Питання дО контрольної роботи з дисципліни «Радіотехніка та електроніка»
Структурна схема радіотехнічної системи (схема, призначення блоків, принцип роботи)
Затверджую: Заст директора по нпр проф. Гаркуша Г. Г. 17. 10. 2012 р. Питання до контрольної роботи з дисципліни «Морська практика» iconЗатверджено: Заст директора з нпр канд техн наук, проф. Г. Г. Гаркуша 24 вересня 2012 р. Питання дО контрольної роботи з дисципліни «Радіонавігаційні прилади»
«Радіонавігаційні прилади» для спеціальності «Судноводіння» викладач: доц. Ханько Вадим Вікторович
Затверджую: Заст директора по нпр проф. Гаркуша Г. Г. 17. 10. 2012 р. Питання до контрольної роботи з дисципліни «Морська практика» iconЗатверджую: Заст директора по нпр проф. Гаркуша Г. Г. 07. 11. 2011 р. Питання підсумкового контролю з дисципліни «Основи охорони праці»
Дати визначення небезпечним І шкідливим виробничим чинникам, перерахувати І охарактеризувати їх
Затверджую: Заст директора по нпр проф. Гаркуша Г. Г. 17. 10. 2012 р. Питання до контрольної роботи з дисципліни «Морська практика» iconЗатверджую: Заст директора з нпр проф. Гаркуша Г. Г. 07. 11. 2011 р. Питання підсумкового контролю з дисципліни «Технологія перевезення вантажів»
Технологія забезпечення безпеки плавання лісовозів в умовах негативних температур
Затверджую: Заст директора по нпр проф. Гаркуша Г. Г. 17. 10. 2012 р. Питання до контрольної роботи з дисципліни «Морська практика» iconЗатверджую: Заст директора по нпр проф. Гаркуша Г. Г. 07. 11. 2011 р. Питання підсумкового контролю з дисципліни «Медична допомога на судні»
Виявлення невідкладної медичної допомоги при нещасних випадках та при захворюваннях на судні
Затверджую: Заст директора по нпр проф. Гаркуша Г. Г. 17. 10. 2012 р. Питання до контрольної роботи з дисципліни «Морська практика» iconЗатверджую: Заст директора по нпр проф. Гаркуша Г. Г
...
Затверджую: Заст директора по нпр проф. Гаркуша Г. Г. 17. 10. 2012 р. Питання до контрольної роботи з дисципліни «Морська практика» iconЗатверджую: Заст директора по нпр проф. Гаркуша Г. Г
...
Затверджую: Заст директора по нпр проф. Гаркуша Г. Г. 17. 10. 2012 р. Питання до контрольної роботи з дисципліни «Морська практика» iconУтверждено: Зам директора по нпр канд техн наук, проф. Г. Г. Гаркуша 24 сентября 2012 г. Вопросы к контрольной работе по дисциплине «Электронавигационные приборы»
Излучение и прием акустических колебаний. Магнитострикция, пьезоэлектрический эффект
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи