Затверджено: Зав кафедрою Еіумт проф. О. П. Лисий «25» вересня 2012 р. Контрольні питання з дисципліни «Правознавство» icon

Затверджено: Зав кафедрою Еіумт проф. О. П. Лисий «25» вересня 2012 р. Контрольні питання з дисципліни «Правознавство»
Скачати 129.44 Kb.
НазваЗатверджено: Зав кафедрою Еіумт проф. О. П. Лисий «25» вересня 2012 р. Контрольні питання з дисципліни «Правознавство»
Дата14.11.2012
Розмір129.44 Kb.
ТипДокументи

Затверджено:


Зав. кафедрою ЕіУМТ

проф. О.П. Лисий


« 25 » вересня 2012 р.


КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ


з дисципліни «Правознавство»

для 4-го курсу спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок»

денної форми навчання


старший викладач Федосєєва Катерина Сергіївна


№ питання

Зміст питання

Література

1

2

3

І контрольна роботаОсновні теорії виникнення держави.

[1,2,3]Поняття держави та її ознаки.

[1,2,3]Державні органи в Україні.

[1,2,3]Державний суверенітет.

[1,2,3]Форма держави.

[1,2,3]Форма державного устрою.

[1,2,3]Державний апарат.

[1,2,3]Політична система суспільства. Держава та об'єднання громадян.

[1,2,3]Функції держави.

[1,2,3]Правова держава.

[1,2,3]Система права.

[1,2,3]Норми права та їх види.

[1,2,3]Правові відносини.
Джерела (форми) права.

[1,2,3]Поняття та види правопорушень.

[1,2,3]Конституція України – основний закон держави і суспільства.

[1,2,3]Державна символіка України.

[1,2,3]Законодавство про мови.

[1,2,3]Конституційний статус національних меншин та корінних народів України.

[1,2,3]Інститут громадянства України.

[1,2,3]Придбання громадянства України.

[1,2,3]Припинення громадянства України.

[1,2,3]Міжнародні стандарти в галузі прав людини.

[1,2,3]Особисті (цивільні) права і свободи людини в Україні.

[1,2,3]Порядок в'їзду громадян в Україну та виїзду з України.

[1,2,3]Принципи виборчого права України.

[1,2,3]Виборча система України.

[1,2,3]Порядок проведення виборів.

[1,2,3]Порядок проведення виборів президента.

[1,2,3]

1

2

3Порядок проведення виборів місцевого самоврядування.

[1,2,3]Порядок проведення референдумів в Україні.

[1,2,3]Система органів державної влади.

[1,2,3]Правовий статус і повноваження Верховної Ради України.

[1,2,3]Правовий статус народних депутатів України.

[1,2,3]Законодавчий процес і його стадії.

[1,2,3]Правовий статус Президента.

[1,2,3]Правовий статус Кабінету Міністрів.

[1,2,3]Центральні органи виконавчої влади в Україні.

[1,2,3]Місцеві органи виконавчої влади.

[1,2,3]Поняття, система і завдання правоохоронних органів в Україні.

[1,2,3]Правовий статус прокуратури.

[1,2,3]Вища Рада юстиції.

[1,2,3]Правовий статус міліції.

[1,2,3]Правовий статус служби безпеки України.

[1,2,3]Адвокатура України.

[1,2,3]Нотаріат в Україні.

[1,2,3]

ІІ контрольна роботаПоняття і значення основних принципів трудового права

[1,2,3]Поняття та класифікація суб’єктів трудового права

[1,2,3]Власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган як суб’єкт трудового права.

[1,2,3]Підприємство як суб’єкт трудового права.

[1,2,3]Колективний договір та порядок його укладання.

[1,2,3]Поняття, сторони та зміст трудового договору.

[1,2,3]Загальний порядок прийняття на роботу.

[1,2,3]Зміна, припинення, розірвання умов договору.

[1,2,3]Порядок звільнення з роботи.

[1,2,3]Поняття робочого часу та його види.

[1,2,3]Поняття часу відпочинку та його види.

[1,2,3]Дисциплінарна відповідальність.

[1,2,3]Види дисциплінарних стягнень та порядок їх застосування.

[1,2,3]Поняття, підстави та умови матеріальної відповідальності працівників за шкоду, заподіяну ними підприємству, установі, організації

[1,2,3]Поняття трудових спорів, та іх кваліфікація та причини виникнення

[1,2,3]Цивільне право і його джерела.

[1,2,3]Цивільно-правові відносини.

[1,2,3]Громадяни як суб’єкт цивільних правовідносин, їх правоздатність і дієздатність.

[1,2,3]Поняття й види цивільно-правової відповідальності.

[1,2,3]Цивільно-правова відповідальність за порушення договору.

[1,2,3]Поняття й види відшкодування шкоди.

[1,2,3]Відповідальність за шкоду заподіяний джерелом підвищеної небезпеки.

[1,2,3]Цивільно-правова відповідальність неповнолітніх.

[1,2,3]Спадкоємне право.

[1,2,3]Шлюбно-сімейне законодавство. Шлюбний кодекс України.

[1,2,3]Шлюб і його правове регулювання. Шлюбний договір.

[1,2,3]

1

2

3Особисті й майнові права й обов’язки подружжя.

[1,2,3]Право спільної власності подружжя.

[1,2,3]Права і обов’язки батьків і дітей.

[1,2,3]Права батьків і дітей на майно.

[1,2,3]Підстави і порядок позбавлення батьківських прав.

[1,2,3]Опіка й піклування. Патронат над дітьми.

[1,2,3]Гарантії й компенсації. Гарантії й компенсації при службових відрядженнях.

[1,2,3]Гарантії для донорів.

[1,2,3]Дія Кримінального кодексу в просторі, у часі й по колу осіб.

[1,2,3]Злочин, його стадії / Стадії здійснення злочину (ст. 13,14,15).

[1,2,3]Провина і її форми. Покарання і його види.

[1,2,3]Кримінальна відповідальність і покарання неповнолітніх (розділ 15 КК).

[1,2,3]Правовий статус особистості в Україні.

[1,2,3]Поняття про керування. Його види.

[1,2,3]Суб'єкти адміністративно правових відносин.

[1,2,3]Поняття й класифікація методів державного керування.

[1,2,3]Керування економікою і його особливості в сучасний період.

[1,2,3]Організаційні форми підприємств. Правове становище підприємств різних форм власності.

[1,2,3]Організація керування промисловістю.

[1,2,3]Юридичні особи як суб’єкти цивільних правовідносин.

[1,2,3]Ознаки юридичних осіб, їх правоздатність.

[1,2,3]Поняття, види й форми угод. Здійснення угод. Недійсні угоди і їх наслідок.

[1,2,3]Здійснення угод представником. Види представництва.

[1,2,3]Доручення, його форми, види й строки.

[1,2,3]Зміст права власності, правочину власника.

[1,2,3]Форми й види власності на Україні.

[1,2,3]Право господарського володіння майном державних підприємств.

[1,2,3]Право оперативного керування майном.

[1,2,3]Правові основи приватизації державного майна.

[1,2,3]Право загальної власності, способи захисту права власності.

[1,2,3]Поняття й сторони зобов'язання. Підстави виникнення зобов'язань.

[1,2,3]Договір, як підстава виникнення зобов'язань.

[1,2,3]Зміст, форма й види договорів. Порядок висновку й припинення договорів.

[1,2,3]Виконання зобов'язань. Способи забезпечення виконання зобов'язань.

[1,2,3]Порядок розгляду господарських спорів.

[1,2,3]Договір купівлі-продажу. Договір поставки.

[1,2,3]Договір підряду і його види. Договір бренди.

[1,2,3]Особливості оренди підприємств. Оренда майна громадян.

[1,2,3]Договір страхування Поняття, види й сутність договорів страхування.

[1,2,3]Договір доручення. Договір про спільну діяльність.

[1,2,3]


Рекомендована література:


  1. Молдован В. В. Основи держави і права. Опорні конспекти: навчальний посібник / В. В.Молдован. – К.: Юмана, 1997. – 240 с.

  2. Основы государства и права Украины /Под ред. И. Н. Пахомова. – Харьков: Одиссей, 2000. – 320 с.

  3. Правознавство: Підручник / За ред. В. В. Копейчикова. – К.: Правова Єдність, 2009. – 790 с.


Додаткова література:


  1. Керецман В., Семерак О. Правознавство. — К., 2002.

  2. Основи правознавства / За ред. І. Б. Усенка. — К., 2002.

  3. Основи правознавства України / С В. Ківалов, П. П. Музиченко таін. - X., 2002.

  4. Основи держави і права: Навч. посіб. / За ред. А. М. Колодія і А. Ю. Олійника. — К,. 1997.

  5. Лисенков С. Л. Основи держави і права у запитаннях та відпові­дях: Навч. посіб. — К., 1997.Критерії оцінки знань:


Оцінки виставляються за чотирибальною системою: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно».

Оцінка «відмінно» (А) виставляється, якщо студент відповів на усі перераховані викладачем умови і зробив необхідні висновки.

Оцінка «добре» (BC) виставляється, якщо у відповіді допущені незначні неточності, недостатньо обґрунтовані прийняті рішення, робота (якщо відповідь письмова) виконана не зовсім акуратно.

Оцінка «задовільно» (DE) виставляється за умови правильної відповіді, але відсутнє обґрунтування висновків або робота (якщо відповідь письмова) виконана недбало.

Оцінка «незадовільно» (FX, F) виставляється, якщо студент не має правильної відповіді.


Підготував:

ст. викладач кафедри ЕіУМТ Федосєєва К.С.


Зав. кафедрою ЕіУМТ

О.П. Лисий

Схожі:

Затверджено: Зав кафедрою Еіумт проф. О. П. Лисий «25» вересня 2012 р. Контрольні питання з дисципліни «Правознавство» iconЗатверджено: Зав кафедрою Еіумт проф. О. П. Лисий «25» вересня 2012 г. Контрольні питання з дисципліни «Правознавство»

Затверджено: Зав кафедрою Еіумт проф. О. П. Лисий «25» вересня 2012 р. Контрольні питання з дисципліни «Правознавство» iconЗатверджено: Зав кафедрою Еіумт проф. О. П. Лисий 25 вересня 2012 г. Контрольні питання з дисципліни «Економіка водного транспорту»
Підприємство як суб'єкт ринкової економіки. Соціально-економічні й організаційні форми підприємств
Затверджено: Зав кафедрою Еіумт проф. О. П. Лисий «25» вересня 2012 р. Контрольні питання з дисципліни «Правознавство» iconЗатверджено: Зав кафедрою Еіумт проф. О. П. Лисий «25» вересня 2012 р. Контрольні питання з дисципліни «Адміністративне право»
Порушення справи про адміністративне правопорушення та адміністративне розслідування
Затверджено: Зав кафедрою Еіумт проф. О. П. Лисий «25» вересня 2012 р. Контрольні питання з дисципліни «Правознавство» iconЗатверджено: Зав кафедрою Еіумт проф. О. П. Лисий «25» вересня 2012 р. Контрольні питання з дисципліни «Трудове право»
Власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган як суб’єкт трудового права
Затверджено: Зав кафедрою Еіумт проф. О. П. Лисий «25» вересня 2012 р. Контрольні питання з дисципліни «Правознавство» iconЗатверджено: зав кафедрою Еіумт проф. О. П. Лисий 25 вересня 2012 р. Контрольні питання з дисципліни «Теорія економічного аналізу»
Предмет І об'єкти економічного аналізу, його зміст, завдання та принципи. Взаємозв'язок економічного аналізу з іншими науками
Затверджено: Зав кафедрою Еіумт проф. О. П. Лисий «25» вересня 2012 р. Контрольні питання з дисципліни «Правознавство» iconЗатверджено: Заст директора з нпр канд техн наук, проф. Г. Г. Гаркуша 24 вересня 2012 р. Питання до контрольної роботи з дисципліни «Інформаційна культура студента»
Які існують види класифікаторів, засоби їх впровадження та введення на підприємстві?
Затверджено: Зав кафедрою Еіумт проф. О. П. Лисий «25» вересня 2012 р. Контрольні питання з дисципліни «Правознавство» iconЗатверджено: Заст директора з нпр канд техн наук, проф. Г. Г. Гаркуша 24 вересня 2012 р. Питання дО контрольної роботи з дисципліни «Радіотехніка та електроніка»
Структурна схема радіотехнічної системи (схема, призначення блоків, принцип роботи)
Затверджено: Зав кафедрою Еіумт проф. О. П. Лисий «25» вересня 2012 р. Контрольні питання з дисципліни «Правознавство» iconЗатверджено: Заст директора з нпр канд техн наук, проф. Г. Г. Гаркуша 24 вересня 2012 р. Питання дО контрольної роботи з дисципліни «Радіонавігаційні прилади»
«Радіонавігаційні прилади» для спеціальності «Судноводіння» викладач: доц. Ханько Вадим Вікторович
Затверджено: Зав кафедрою Еіумт проф. О. П. Лисий «25» вересня 2012 р. Контрольні питання з дисципліни «Правознавство» iconКонтрольні питання з дисципліни «Правознавство»

Затверджено: Зав кафедрою Еіумт проф. О. П. Лисий «25» вересня 2012 р. Контрольні питання з дисципліни «Правознавство» iconКонтрольні питання з дисципліни «Основи несення штурманської вахти» для 4 курсу заочної форми навчання спеціальності «Судноводіння» ст викладач, к д. п. Лисий Андрій Олександрович
Процедури по вибору шляху І забезпечення переходу по цьому шляху відповідно до керівництва "Ships Routing"(imo sales №927)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи