Затверджено: Зав кафедрою Еіумт проф. О. П. Лисий «25» вересня 2012 р. Контрольні питання з дисципліни «Трудове право» icon

Затверджено: Зав кафедрою Еіумт проф. О. П. Лисий «25» вересня 2012 р. Контрольні питання з дисципліни «Трудове право»
Скачати 65.84 Kb.
НазваЗатверджено: Зав кафедрою Еіумт проф. О. П. Лисий «25» вересня 2012 р. Контрольні питання з дисципліни «Трудове право»
Дата14.11.2012
Розмір65.84 Kb.
ТипДокументи

Затверджено:


Зав. кафедрою ЕіУМТ

проф. О.П. Лисий


« 25 » вересня 2012 р.


КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ


з дисципліни «Трудове право»

для 2-го курсу спеціальності «Менеджмент організацій»

денної форми навчання


старший викладач Федосєєва Катерина Сергіївна


№ питання

Зміст питання

Література

1

2

3Поняття та предмет трудового права України.

[1,2,3,4,5]Метод правового регулювання трудових відносин.

[1,2,3,4,5]Функції трудового права.

[1,2,3,4,5]Система трудового права.

[1,2,3,4,5]Поняття і значення основних принципів трудового права.

[1,2,3,4,5]Джерела трудового права та їх класифікація.

[1,2,3,4,5]Поняття та класифікація суб’єктів трудового права.

[1,2,3,4,5]Фізичні особи, як суб’єкт трудового права.

[1,2,3,4,5]Власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган як суб’єкт трудового права.

[1,2,3,4,5]Підприємство як суб’єкт трудового права.

[1,2,3,4,5]Трудовий колектив як суб’єкт трудового права.

[1,2,3,4,5]Професійні спілки як суб’єкт трудового права.

[1,2,3,4,5]Державні органи як суб’єкт трудового права.

[1,2,3,4,5]Поняття трудових правовідносин.

[1,2,3,4,5]Умови та підстави виникнення трудових правовідносин.

[1,2,3,4,5]Колективний договір та порядок його укладання.

[1,2,3,4,5]Поняття зайнятості населення.

[1,2,3,4,5]Поняття, сторони та зміст трудового договору.

[1,2,3,4,5]Загальний порядок прийняття на роботу.

[1,2,3,4,5]Зміна, припинення, розірвання умов договору.

[1,2,3,4,5]Порядок звільнення з роботи.

[1,2,3,4,5]Поняття робочого часу та його види.

[1,2,3,4,5]Поняття надурочних робіт та порядок їх застосування.

[1,2,3,4,5]Поняття часу відпочинку та його види.

[1,2,3,4,5]Порядок надання щорічних відпусток

[1,2,3,4,5]Відпустка без збереження заробітної плати.

[1,2,3,4,5]Поняття та правове регулювання заробітної плати.

[1,2,3,4,5]Нормування праці.

[1,2,3,4,5]Система оплати праці.

[1,2,3,4,5]Порядок виплат заробітної плати.

[1,2,3,4,5]Гарантії і компенсації.

[1,2,3,4,5]Поняття трудової дисципліни та методи її забезпечення.

[1,2,3,4,5]Внутрішній трудовий розпорядок.

[1,2,3,4,5]

1

2

3Заохочення за успіхи в роботі.

[1,2,3,4,5]Дисциплінарна відповідальність.

[1,2,3,4,5]Види дисциплінарних стягнень та порядок їх застосування.

[1,2,3,4,5]Поняття, підстави та умови матеріальної відповідальності працівників за шкоду, заподіяну ними підприємству, установі, організації.

[1,2,3,4,5]Види матеріальної відповідальності.

[1,2,3,4,5]Визначення розміру шкоди та порядок відшкодування.

[1,2,3,4,5]Поняття охорони праці за трудовим договором.

[1,2,3,4,5]Організація охорони праці на виробництві.

[1,2,3,4,5]Охорона праці жінок.

[1,2,3,4,5]Охорона праці неповнолітніх.

[1,2,3,4,5]Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на підприємствах, організаціях і установах.

[1,2,3,4,5]Пільги для працівників.

[1,2,3,4,5]Пільги для працівників які навчаються.

[1,2,3,4,5]Поняття трудових спорів, та їх кваліфікація та причини виникнення.

[1,2,3,4,5]Індивідуальні трудові спори.

[1,2,3,4,5]Колективні трудові спори.

[1,2,3,4,5]Де розглядаються трудові спори?

[1,2,3,4,5]


Рекомендована література:


  1. Бойко М.Д. Трудове право України. Опорні конспекти: навчальний посібник / Вид. 2-ге, доповн. І переробл. – К.: Атіка, 2008. – 316 с.

  2. Прокопенко В. Трудове право. - Харьків, 1998.

  3. Правознавство: Підручник / За ред. В. В. Копейчикова. – К.: Правова Єдність, 2009. – 790 с.

  4. Кодекс законів про працю України.

  5. Закон України «Про відпуски».


Критерії оцінки знань:


Оцінки виставляються за чотирибальною системою: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно».

Оцінка «відмінно» (А) виставляється, якщо студент відповів на усі перераховані викладачем умови і зробив необхідні висновки.

Оцінка «добре» (BC) виставляється, якщо у відповіді допущені незначні неточності, недостатньо обґрунтовані прийняті рішення, робота (якщо відповідь письмова) виконана не зовсім акуратно.

Оцінка «задовільно» (DE) виставляється за умови правильної відповіді, але відсутнє обґрунтування висновків або робота (якщо відповідь письмова) виконана недбало.

Оцінка «незадовільно» (FX, F) виставляється, якщо студент не має правильної відповіді.


Підготував:

ст. викладач кафедри ЕіУМТ Федосєєва К.С.


Зав. кафедрою ЕіУМТ

О.П. Лисий

Схожі:

Затверджено: Зав кафедрою Еіумт проф. О. П. Лисий «25» вересня 2012 р. Контрольні питання з дисципліни «Трудове право» iconЗатверджено: Зав кафедрою Еіумт проф. О. П. Лисий «25» вересня 2012 г. Контрольні питання з дисципліни «Правознавство»

Затверджено: Зав кафедрою Еіумт проф. О. П. Лисий «25» вересня 2012 р. Контрольні питання з дисципліни «Трудове право» iconЗатверджено: Зав кафедрою Еіумт проф. О. П. Лисий «25» вересня 2012 р. Контрольні питання з дисципліни «Адміністративне право»
Порушення справи про адміністративне правопорушення та адміністративне розслідування
Затверджено: Зав кафедрою Еіумт проф. О. П. Лисий «25» вересня 2012 р. Контрольні питання з дисципліни «Трудове право» iconЗатверджено: Зав кафедрою Еіумт проф. О. П. Лисий «25» вересня 2012 р. Контрольні питання з дисципліни «Правознавство»
«Правознавство» для 4-го курсу спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок»
Затверджено: Зав кафедрою Еіумт проф. О. П. Лисий «25» вересня 2012 р. Контрольні питання з дисципліни «Трудове право» iconЗатверджено: Зав кафедрою Еіумт проф. О. П. Лисий 25 вересня 2012 г. Контрольні питання з дисципліни «Економіка водного транспорту»
Підприємство як суб'єкт ринкової економіки. Соціально-економічні й організаційні форми підприємств
Затверджено: Зав кафедрою Еіумт проф. О. П. Лисий «25» вересня 2012 р. Контрольні питання з дисципліни «Трудове право» iconЗатверджено: зав кафедрою Еіумт проф. О. П. Лисий 25 вересня 2012 р. Контрольні питання з дисципліни «Теорія економічного аналізу»
Предмет І об'єкти економічного аналізу, його зміст, завдання та принципи. Взаємозв'язок економічного аналізу з іншими науками
Затверджено: Зав кафедрою Еіумт проф. О. П. Лисий «25» вересня 2012 р. Контрольні питання з дисципліни «Трудове право» iconКонтрольні питання з дисципліни «Трудове право»
Контроль за виконанням колективного договору, відповідальність за його порушення
Затверджено: Зав кафедрою Еіумт проф. О. П. Лисий «25» вересня 2012 р. Контрольні питання з дисципліни «Трудове право» iconЗатверджено: Заст директора з нпр канд техн наук, проф. Г. Г. Гаркуша 24 вересня 2012 р. Питання до контрольної роботи з дисципліни «Інформаційна культура студента»
Які існують види класифікаторів, засоби їх впровадження та введення на підприємстві?
Затверджено: Зав кафедрою Еіумт проф. О. П. Лисий «25» вересня 2012 р. Контрольні питання з дисципліни «Трудове право» iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни «Трудове право», рекомендована література, робоча програма, питання для самоконтролю, індивідуальні завдання по варіантах і рекомендації до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Трудове право» для студентів усіх напрямів...
Затверджено: Зав кафедрою Еіумт проф. О. П. Лисий «25» вересня 2012 р. Контрольні питання з дисципліни «Трудове право» iconЗатверджено: Заст директора з нпр канд техн наук, проф. Г. Г. Гаркуша 24 вересня 2012 р. Питання дО контрольної роботи з дисципліни «Радіотехніка та електроніка»
Структурна схема радіотехнічної системи (схема, призначення блоків, принцип роботи)
Затверджено: Зав кафедрою Еіумт проф. О. П. Лисий «25» вересня 2012 р. Контрольні питання з дисципліни «Трудове право» iconЗатверджено: Заст директора з нпр канд техн наук, проф. Г. Г. Гаркуша 24 вересня 2012 р. Питання дО контрольної роботи з дисципліни «Радіонавігаційні прилади»
«Радіонавігаційні прилади» для спеціальності «Судноводіння» викладач: доц. Ханько Вадим Вікторович
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи