Рішення на морському транспорті» зі спеціальності «Менеджмент організацій» 5 курсу денної форми навчання та 6 курсу заочної форми навчання icon

Рішення на морському транспорті» зі спеціальності «Менеджмент організацій» 5 курсу денної форми навчання та 6 курсу заочної форми навчання
Скачати 64.86 Kb.
НазваРішення на морському транспорті» зі спеціальності «Менеджмент організацій» 5 курсу денної форми навчання та 6 курсу заочної форми навчання
Дата14.11.2012
Розмір64.86 Kb.
ТипРішення

Затверджено:


зав. кафедрою ЕіУМТ

проф. О.П. Лисий


25 вересня 2012 р.


ТЕМИ РЕФЕРАТІВ


з дисципліни «Управлінські рішення на морському транспорті»

зі спеціальності «Менеджмент організацій»

5 курсу денної форми навчання та

6 курсу заочної форми навчання

ст. викладач Кучерявенко С.Ю.

пит.

Тема реферату

Література

1

2

3

1

Рішення і його роль в діяльності менеджера.

[1-9]

2

Управлінські рішення: поняття, роль і місце в управлінні.

[1-9]

3

Технологія розробки управлінських рішень.

[1-9]

4

Інформаційне забезпечення ухвалення управлінських рішень.

[1-9]

5

Людський чинник в РПУР.

[1-9]

6

Зовнішнє середовище і її вплив на реалізацію альтернатив.

[1-9]

7

Прогнозування управлінських рішень.

[1-9]

8

Аналіз управлінських рішень.

[1-9]

9

Невизначеність і ризик при РПУР.

[1-9]

10

Оформлення управлінських рішень і контроль за їх виконанням.

[1-9]

11

Суть і види відповідальності керівника при РПУР.

[1-9]

12

Якість управлінських рішень.

[1-9]

13

Ефективність управлінських рішень.

[1-9]

14

Модель ухвалення рішень Врума-Йеттона.

[1-9]

15

Страхування як основний спосіб зменшення управлінських ризиків.

[1-9]

16

Розробка управлінських рішень на основі суб'єктивних моделей.

[1-9]

17

Розробка управлінських рішень на основі об'єктивних моделей.

[1-9]

18

Розробка багатокрітеріальних управлінських рішень.

[1-9]

19

Колективні рішення.

[1-9]

20

Управлінські рішення, що повторюються.

[1-9]

21

Моделі і методи підготовки управлінських рішень: економіко-математичні методи і моделі, активізуючи методи, експертні методи, методи сценаріїв.

[1-9]1

2

3

22

Класифікація управлінських рішень. Основні підходи до класифікації управлінських рішень.

[1-9]

23

Форми реалізації управлінських рішень.

[1-9]Рекомендована література:


^ ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Карданская Н.Л. Принятие управленческого решения. Учебник для вузов.- М.: ЮНИТИ, 1999. - 407 с.

 2. Литвак Б.Г. Управленческие решения. – М.: Ассоциация авторов и издателей «ТАНДЕМ», Изд. ЭКСМОС, 1998. -248 с.

 3. Ларичев О.И. Теория и методы принятия решений: Учебник. - М.: Логос, 2000.

 4. Глущенко В.В., Глущенко И.И. Разработка управленческого решения. - г. Железно-дорожный, Моск. Обл.: ООО НПЦ "Крылья", 1997.

 5. Смирнов Э.А. Разработка управленческих решений: Учебник доя вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. -272 с.

 6. Фатхутдинов Р.А. Разработка управленческого решения: Учебник доя вузов. - 2-е изд., доп. -М.: ЗАО Бизнес-школа "Интел-Синтез", 1998. -272 с.

 7. Жихарева В.В. Экономические основы деятельности судоходных компаний: учебное пособие / В.В.Жихарева. – Одесса: Латстар, 2003. – 219с.

 8. 8. Лебедев С. Б. Менеджмент: концепция социально-ориентированного управления на водном транспорте: Учебник / С. Б. Лебедев, А. П. Верозубов. – СПб.: ГМА им. адм. С. О. Макарова, 2006. – 304с.

 9. 9. Прокофьев В. А. Управление работой морского флота: Учебник / В. А. Прокофьев, Т. А. Вепринская. – М.: Академкнига, 2007. – 168с.


^ ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА


 1. Рейльян Я.Р. Основа принятия управленческих решений //М.: Финансы и статистика, 1989.

 2. Акофф Р. Искусство решения проблем. - М.: Мир, 1982.

 3. Ларичев О.И. Наука и искусство принятия решений. М.: Наука, 1979.

 4. Бородыня В.И., Лебедев И.Л. Использование моделей в процессе принятия решений.-Киев, 1974.

 5. Валуев С. А. Системы организационного управления. Уч. пос. -М.: МЭСИ, 1980. -110 с.

 6. Венделин А.Г. Подготовка и принятие управленческого решения. Методологический аспект. –М: Экономика, 1977.

 7. Головнев Ю.К., Третьяк В.И. Эффективность управленческих решений. -Киев, 1976.

 8. Даниелян К. Концепция устойчивого человеческого развития: теория и практика. -Ереван, 1996.- 161с.

 9. Заичкин Н.И. Экономико-математические модели и методы принятия решений в управлении производством. Уч. пос. -М.: ГУУ, 2000. -107 с.

 10. Акофф Р. Искусство решения проблем: Пер. с англ. -М.: Мир, 1982.-224с.,ил.

 11. Браун С. Мозаика и всемирная паутина для доступа в INTERNET./ Пер.с англ.-М. : Малип, 1996.-168с.,ил.

 12. Волков Е.А. Информатизация управления. -М.: Финансы и статистика, 1990.

 13. Гагаури Б.Р. Влияние установки на оценки альтернативных объектов в процессах принятия управленческих решений. -Тбилиси, Ин-т психологии, 1987.

 14. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с анг. -М.: Дело, 1992.-702 с.

 15. Голиков В.И. Теория принятия управленческих решений. -Киев, 1976.

 16. Друккер В. Управление, нацеленное на результат. -М.,1992.

 17. Зотова Е.С. Поиск решений. -С-Пб.: Мысль 1989.

 18. Иванцевич Д.М. Человеческие ресурсы управления. -М.: Дело, 1993.

 19. Карлоф Б. Деловая стратегия. - М.: Экономика, 1991.

 20. Кунц Г., Одонелл С. Управление. Системный и ситуационный анализ управленческих решений. -М.:Прогресс,1991.

 21. Лобел Дж.Логические таблицы принятия решения. -М. Лрогресс, 1971.

 22. Льюс Р., Райфа X. Игры и решения. -М.: Иностранная литература, 1961.

 23. Покровский B.C. Вопросы организации процессов принятия решений. -М.: Информэлектро, 1975.

 24. Пригожий А.И. Социологические проблемы управленческих решений. - М.: Знание, 1994.

 25. Райфа X. Анализ решений. - М.: Наука, 1977.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ:

Для того, що реферат був зарахований необхідно витримати наступні вимоги до роботи:

1. План реферату.

2. Ведення.

3. Розкрити тему реферату.

4. Висновок.

5. Знати матеріал реферату.

6. Обсяг реферату 15-20 сторінок.


Номер теми реферату відповідає порядковому номеру студента в журналі або сумі всіх цифр порядкового номеру.


Склав:

ст. викладач кафедри ЕіУМТ

Кучерявенко С.Ю.


Зав. кафедрою ЕіУМТ

О.П. Лисий


25 вересня 2012 р.

Схожі:

Рішення на морському транспорті» зі спеціальності «Менеджмент організацій» 5 курсу денної форми навчання та 6 курсу заочної форми навчання iconРішення на морському транспорті» зі спеціальності «Менеджмент організацій» 5 курсу денної форми навчання та 6 курсу заочної форми навчання
У чому полягає економічна, організаційна, соціальна, правова І технологічна суть управлінських рішень?
Рішення на морському транспорті» зі спеціальності «Менеджмент організацій» 5 курсу денної форми навчання та 6 курсу заочної форми навчання iconІ.І. Репенко Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання ргз з курсу «Інноваційний менеджмент»
Для студентів 5 курсу денної форми навчання І студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 050201, 050201 – «Менеджмент...
Рішення на морському транспорті» зі спеціальності «Менеджмент організацій» 5 курсу денної форми навчання та 6 курсу заочної форми навчання iconКонтрольні питання з дисципліни «Контролінг та адміністрування економіки» для спеціальності «Менеджмент організацій» для 2 курсу денної та заочної форми навчання старший викладач Волощук Максим Віталійович
...
Рішення на морському транспорті» зі спеціальності «Менеджмент організацій» 5 курсу денної форми навчання та 6 курсу заочної форми навчання iconКонтрольні питання з дисципліни «Фрахтування на морському транспорті» для спеціальності «Менеджмент організацій» для 5 курсу заочної форми навчання старший викладач Волощук Максим Віталійович
Світова система міжнародної торгівлі, як головний фактор формування попиту на морські перевезення товарів. Товарна та географічна...
Рішення на морському транспорті» зі спеціальності «Менеджмент організацій» 5 курсу денної форми навчання та 6 курсу заочної форми навчання iconС. В. Сніжко " менеджмент в енергетиці" Конспект
Конспект лекцій для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 0502 – “Менеджмент”, спеціальності...
Рішення на морському транспорті» зі спеціальності «Менеджмент організацій» 5 курсу денної форми навчання та 6 курсу заочної форми навчання icon«інвестиційний менеджмент» для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 03060101 – «Менеджмент організацій І адміністрування»
Програма І робоча програма навчальної дисципліни 03060101 «Інвестиційний менеджмент»(для студентів 5 курсу заочної форми навчання...
Рішення на морському транспорті» зі спеціальності «Менеджмент організацій» 5 курсу денної форми навчання та 6 курсу заочної форми навчання iconРефератів з дисципліни «Контролінг та адміністрування економіки» для спеціальності «Менеджмент організацій» для 2 курсу денної та заочної форми навчання
...
Рішення на морському транспорті» зі спеціальності «Менеджмент організацій» 5 курсу денної форми навчання та 6 курсу заочної форми навчання iconГосподарства методичні вказівки з самостійної роботи студентів з дисципліни
«Організація та управління на транспорті» (для студентів 5 курсу денної форми навчання І 5, 6 курсу заочної форми навчання спеціальності...
Рішення на морському транспорті» зі спеціальності «Менеджмент організацій» 5 курсу денної форми навчання та 6 курсу заочної форми навчання iconМіністерство освіти І науки україни
Менеджмент організацій” 030600 "Менеджмент організацій" 2 курсу денної І 4 заочної форми навчання
Рішення на морському транспорті» зі спеціальності «Менеджмент організацій» 5 курсу денної форми навчання та 6 курсу заочної форми навчання iconНавчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Управління нерухомості» для студентів 4 курсу денної форми навчання та студентів 5 курсу заочної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи