Затверджено: зав кафедрою Еіумт проф. О. П. Лисий 25 вересня 2012 р. Контрольні питання з дисципліни «Теорія економічного аналізу» icon

Затверджено: зав кафедрою Еіумт проф. О. П. Лисий 25 вересня 2012 р. Контрольні питання з дисципліни «Теорія економічного аналізу»
Скачати 65.11 Kb.
НазваЗатверджено: зав кафедрою Еіумт проф. О. П. Лисий 25 вересня 2012 р. Контрольні питання з дисципліни «Теорія економічного аналізу»
Дата14.11.2012
Розмір65.11 Kb.
ТипДокументи

Затверджено:


зав. кафедрою ЕіУМТ

проф. О.П. Лисий


25 вересня 2012 р.


КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ


з дисципліни «Теорія економічного аналізу»

зі спеціальності «Менеджмент організацій»

4 курсу заочної форми навчання

ст. викладач Кучерявенко С.Ю.

пит.

Тема реферату

Література

1

2

3

1

Поняття і сутність економічного аналізу.

[1-4]

2

Види економічного аналізу.

[1-4]

3

Роль економічного аналізу в управлінні виробництвом.

[1-4]

4

Предмет і об'єкти економічного аналізу, його зміст, завдання та принципи. Взаємозв'язок економічного аналізу з іншими науками.

[1-4]

5

Метод економічного аналізу.

[1-4]

6

Системний підхід в економічному аналізі.

[1-4]

7

Методика економічного аналізу.

[1-4]

8

Система аналітичних показників.

[1-4]

9

Способи обробки інформації в економічному аналізі. Спосіб порівняння.

[1-4]

10

Способи обробки інформації в економічному аналізі. Спосіб відносних і середніх величин.

[1-4]

11

Способи обробки інформації в економічному аналізі. Спосіб угрупування інформації.

[1-4]

12

Способи обробки інформації в економічному аналізі. Спосіб балансової ув'язки. Ряди динаміки.

[1-4]

13

Способи обробки інформації в економічному аналізі. Графічний і табличний способи відображення аналітичних даних.

[1-4]

14

Поняття, типи і задачі факторного аналізу.

[1-4]

15

Класифікація факторів в економічному аналізі.

[1-4]

16

Вимірювання факторів в детермінованому економічному аналізі. Спосіб ланцюгової підстановки. Індексний спосіб.

[1-4]

17

Вимірювання факторів в детермінованому економічному аналізі. Способи абсолютних і відносних різниць.

[1-4]

18

Поняття, економічна сутність і класифікація господарських резервів в економічному аналізі.

[1-4]

19

Принципи організації пошуку і підрахунок резервів в економічному аналізі.

[1-4]

20

Аналіз узагальнюючих показників випуску продукції.

[1-4]

21

Аналіз товарного балансу.

[1-4]1

2

3


22

Факторний аналіз товарної продукції.

[1-4]

23

Аналіз постачань.

[1-4]

24

Аналіз структури витрат на виробництво по елементах.

[1-4]

25

Аналіз собівартості за калькуляційними статтями.

[1-4]

26

Аналіз собівартості товарної продукції.

[1-4]

27

Аналіз витрат на 1 грн. товарної продукції.

[1-4]

28

Аналіз прибули від реалізації продукції.

[1-4]

29

Аналіз рентабельності товарної продукції.

[1-4]

30

Аналіз рентабельності найважливіших видів продукції.

[1-4]

31

Аналіз рентабельності виробничих активів.

[1-4]

32

Інформаційне забезпечення економічного аналізу.

[1-4]

33

Підготовка і обробка вихідних аналітичних даних. Оформлення результатів аналізу.

[1-4]рекомендована література


Основна література


  1. Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник / А.Д.Шеремет. – М.: ИНФРА -М, 2006. – 366с.

  2. Череп А.В. Економічний аналіз: навчальний посібник / А.В.Череп. – К.: Кондор, 2005. – 160 с.

  3. Басовский Л.Е. Экономический анализ: Учебное пособие / Л.Е. Басовский. – М.: ИНФРА – М, 2005. – 222 с.

  4. Басовский Л.Е. Теория экономического анализа: Учебное пособие /Л.Е. Басовский. –М.: ИНФРА-М, 2006. – 22 с. – (Серия «Высшее образование»)


Додаткова література


  1. Мельник В. М. Основи економічного аналізу: короткий теоретико-методологічний курс: навчальний посібник / В.М.Мельник. – К.: Кондор, 2003. – 128 с.

  2. Басовский Л.Е. Теория экономического анализа: Учебное пособие /Л.Е. Басовский. –М.:ИНФРА-М, 2006. – 22с. – (Серия«Высшее образование»).

  3. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. –Минск: Экоперспектива, 1997. – 358 с.

  4. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – Минск: ООО «Новое знание», 2001. -285 с.

  5. Житная Г.В., Нескреба А.М. Экономический анализ хозяйственной деятельности предприятий. – К.: Вища школа, 1992. -342 с.^ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ:


Контрольна робота складається з 2 теоретичних завдань.

Оцінка "відмінно" ("А") ставиться, якщо дані правильні розгорнуті відповіді на 2 завдання.

Оцінка "добре" ("B") ставиться, якщо дана правильна відповідь на 2 теоретичних завдання, але не досить розкрита суть питання.

Оцінка "добре" ("С") ставиться, якщо дані короткі без пояснень правильні відповіді на теоретичні завдання.

Оцінка "задовільно" ("Д") ставиться, якщо одна з відповідей частково не правильна.

Оцінка "незадовільно ("Е") ставиться, якщо правильно вирішено всього одне завдання квитка.


Склав:

ст. викладач кафедри ЕіУМТ

Кучерявенко С.Ю.


Зав. кафедрою ЕіУМТ

проф. О.П. Лисий


25 вересня 2012 р.

Схожі:

Затверджено: зав кафедрою Еіумт проф. О. П. Лисий 25 вересня 2012 р. Контрольні питання з дисципліни «Теорія економічного аналізу» iconЗатверджено: Зав кафедрою Еіумт проф. О. П. Лисий «25» вересня 2012 г. Контрольні питання з дисципліни «Правознавство»

Затверджено: зав кафедрою Еіумт проф. О. П. Лисий 25 вересня 2012 р. Контрольні питання з дисципліни «Теорія економічного аналізу» iconЗатверджено: Зав кафедрою Еіумт проф. О. П. Лисий «25» вересня 2012 р. Контрольні питання з дисципліни «Правознавство»
«Правознавство» для 4-го курсу спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок»
Затверджено: зав кафедрою Еіумт проф. О. П. Лисий 25 вересня 2012 р. Контрольні питання з дисципліни «Теорія економічного аналізу» iconЗатверджено: Зав кафедрою Еіумт проф. О. П. Лисий 25 вересня 2012 г. Контрольні питання з дисципліни «Економіка водного транспорту»
Підприємство як суб'єкт ринкової економіки. Соціально-економічні й організаційні форми підприємств
Затверджено: зав кафедрою Еіумт проф. О. П. Лисий 25 вересня 2012 р. Контрольні питання з дисципліни «Теорія економічного аналізу» iconЗатверджено: Зав кафедрою Еіумт проф. О. П. Лисий «25» вересня 2012 р. Контрольні питання з дисципліни «Адміністративне право»
Порушення справи про адміністративне правопорушення та адміністративне розслідування
Затверджено: зав кафедрою Еіумт проф. О. П. Лисий 25 вересня 2012 р. Контрольні питання з дисципліни «Теорія економічного аналізу» iconЗатверджено: Зав кафедрою Еіумт проф. О. П. Лисий «25» вересня 2012 р. Контрольні питання з дисципліни «Трудове право»
Власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган як суб’єкт трудового права
Затверджено: зав кафедрою Еіумт проф. О. П. Лисий 25 вересня 2012 р. Контрольні питання з дисципліни «Теорія економічного аналізу» iconО. П. Лисий 25 вересня 2012 р. Теми реферат
Предмет І об'єкти економічного аналізу, його зміст, завдання та принципи. Взаємозв'язок економічного аналізу з іншими науками
Затверджено: зав кафедрою Еіумт проф. О. П. Лисий 25 вересня 2012 р. Контрольні питання з дисципліни «Теорія економічного аналізу» iconЗ. М. Програма навчальноі дисципліни та робоча програма навчальноі дисципліни „теорія економічного аналізу”
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Теорія економічного аналізу» (для студентів 4 курсу заочної...
Затверджено: зав кафедрою Еіумт проф. О. П. Лисий 25 вересня 2012 р. Контрольні питання з дисципліни «Теорія економічного аналізу» iconЗатверджено: Заст директора з нпр канд техн наук, проф. Г. Г. Гаркуша 24 вересня 2012 р. Питання до контрольної роботи з дисципліни «Інформаційна культура студента»
Які існують види класифікаторів, засоби їх впровадження та введення на підприємстві?
Затверджено: зав кафедрою Еіумт проф. О. П. Лисий 25 вересня 2012 р. Контрольні питання з дисципліни «Теорія економічного аналізу» iconЗатверджено: Заст директора з нпр канд техн наук, проф. Г. Г. Гаркуша 24 вересня 2012 р. Питання дО контрольної роботи з дисципліни «Радіотехніка та електроніка»
Структурна схема радіотехнічної системи (схема, призначення блоків, принцип роботи)
Затверджено: зав кафедрою Еіумт проф. О. П. Лисий 25 вересня 2012 р. Контрольні питання з дисципліни «Теорія економічного аналізу» iconЗатверджено: Заст директора з нпр канд техн наук, проф. Г. Г. Гаркуша 24 вересня 2012 р. Питання дО контрольної роботи з дисципліни «Радіонавігаційні прилади»
«Радіонавігаційні прилади» для спеціальності «Судноводіння» викладач: доц. Ханько Вадим Вікторович
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи