Питання підсумкового контролю з дисципліни «Основи охорони праці» для 4-го курсу денної форми навчання та 5-го курсу заочної форми навчання спеціальності «Судноводіння» icon

Питання підсумкового контролю з дисципліни «Основи охорони праці» для 4-го курсу денної форми навчання та 5-го курсу заочної форми навчання спеціальності «Судноводіння»
Скачати 94.75 Kb.
НазваПитання підсумкового контролю з дисципліни «Основи охорони праці» для 4-го курсу денної форми навчання та 5-го курсу заочної форми навчання спеціальності «Судноводіння»
Дата31.01.2013
Розмір94.75 Kb.
ТипДокументи

Питання підсумкового контролю


з дисципліни «Основи охорони праці»

для 4-го курсу денної форми навчання та 5-го курсу заочної форми навчання

спеціальності «Судноводіння»


к.т.н., доцент Дубовкіна Маргарита Юріївна


№ пит.

Зміст питання

Література

1

2

3Проаналізувати основні законодавчі документи України з охорони праці.

[3]Дати визначення небезпечним і шкідливим виробничим чинникам, перерахувати і охарактеризувати їх.

[1,2,3]Перерахувати види датчиків автоматичної системи пожежної сигналізації і дати їх коротку характеристику.

[3]Викласти права трудящих, які відбиті в КЗоТі.

[3]Охарактеризувати умови на містку, в каюті і на палубі суховантажах з точки зору параметрів мікроклімату.

[1,2]Перерахувати усі складові елементи комплекту спорядження пожежника.

[3]Проаналізувати повноваження, якими наділені профспілки.

[3]Перерахувати чинники, які створюють несприятливі умови в МКВ з точки зору параметрів мікроклімату.

[1,2]Дати визначення шуму і вібрації. Викласти наслідки їх впливу на загальний стан членів екіпажа.

[1,2]Проаналізувати роботу державних служб, які здійснюють нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства.

[3]Дати визначення і перерахувати промислові отрути з якими можуть працювати члени екіпажа суховантажу. Привести наслідки їх дії на організм людини.

[1,2,3]Привести принципову схему пожежної установки і дати її коротку характеристику.

[1,2]Охарактеризувати роботу Кабінету Міністрів України з питань охорони праці. Реалізацію, яких програм він забезпечує.

[3]Дати визначення промислового пилу, перерахувати його різновиди та заходи, які необхідно зробити для зниження , шкідливої дії на членів екіпажа судна.

[1,2,3]Перерахувати усі види установок газового пожежогасіння, сформулювати правила їх застосування.

[1,2,3]Дати коротку характеристику повноважень Держміськтехнагляду і Державного пожежного нагляду.

[3]Проаналізувати умови, при яких електричний опір організму людини буде мінімальним.

[1,2,3]Охарактеризувати і перерахувати документи, що закріплюють міжнародну співпрацю держав в області безпеки мореплавання.

[1,2]Перерахувати заходи щодо пожежної профілактики на судні, класифікувати їх на організаційні і технічні.

[1,2]Викласти основний зміст і напрям міжнародних конвенцій тих, що регламентують питання безпеки мореплавання.

[1,2]Проаналізувати основний напрям діяльності ІМО.

[1,2]Сформулювати основні правила ТБ при роботі в особливо небезпечних приміщеннях.

[1,2]

1

2

3Перерахувати вимоги, що пред'являються до судів по забезпеченню безпеки мореплавання.

[1,2]Перерахувати види випромінювань, які чинять шкідливий вплив на організм людини, дати їх характеристику.

[1,2,3]Навести класифікацію приміщень з електробезпеки. Визначите, до якого класу відносяться приміщення на судні і чому.

[1,2,3]Дати коротку характеристику повноважень Державного енергетичного нагляду і Державного санітарного нагляду.

[3]Викласти основні заходи по забезпеченню електробезпеки на судні. Сформулювати яким чином вони впливають на безпеку екіпажу.

[1,2]Обґрунтувати необхідність проведення заходів пожежної профілактики на судні, класифікувати їх на організаційні і технічні.

[1,2]Проаналізувати види матеріальної відповідальності і викласти їх суть.

[1,2]Привести класифікацію струму залежно від величини і характеру дії на людину. Вказати його чисельні значення.

[1,2,3]Перерахувати засоби пожежогасіння, яка використовує на судах морського флоту. На чому заснований їх вогнегасний ефект.

[1,2]Проаналізувати види відповідальності за порушення трудового законодавства і дати їх коротку характеристику.

[1,2,3]Перерахувати види поразки електричним струмом і дати їх коротку характеристику.

[1,2,3]Навести приклади промислової отрути з якою можуть працювати члени екіпажу суховантажу. Привести наслідки її дії на організм людини.

[1,2,3]Охарактеризувати установки водяної пожежогасінні і перерахувати усі їх види.

[1,2,3]Дати визначення виробничого травматизму і сформулювати його основні причини.

[1,2,3]Сформулювати основні правила ТБ при роботі в приміщенні акумуляторних батарей.

[1,2]Навести приклади промислового пилу, який є наслідком перевезення вантажу. Перерахувати заходи, які необхідно зробити для зниження його шкідливої дії на членів екіпажа судна.

[1,2,3]Обґрунтувати класифікацію пожеж і дати їх коротку характеристику.

[1,2,3]Перелічити повноваження які мають представники державних служб, що здійснюють нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства.

[3]Обґрунтувати застосування ЗІЗ при виконанні палубних і навантажувально-розвантажувальних робіт на судні, дати коротку характеристику.

[1,2]Викласти сім основних причин виникнення пожеж на судах морського флоту.

[1,2]Перерахувати документи, що закріплюють міжнародну співпрацю держав в області безпеки мореплавання.

[1,2]Сформулювати основні плавила ТБ при роботі в тісних і погано вентильованих приміщеннях.

[1,2]Обґрунтувати необхідність використання установок вуглекислотного пожежогасіння, в МКВ, сформулювати правила їх застосування.

[1,2,3]Проаналізувати повноваження, якими наділені профспілки з питань охорони праці.

[3]Обґрунтувати доцільність застосування установок пінного пожежогасіння на суднах.

[1,2]

1

2

3Охарактеризувати роботу найвищого державного органу, що здійснює управління охороною праці. Реалізацію, яких програм він забезпечує.

[3]Надати характеристику променистому випромінюванню, який шкідливий вплив чинить воно на організм людини.

[1,2,3]Обґрунтувати доцільність застосування установок порошкового пожежогасіння на судах.

[1,2]Перелічить основні міжнародні конвенції що регламентують питання безпеки мореплавання, та надайте їх кратку характеристику.

[1,2]Охарактеризувати умови на палубі суховантажного судна з точки зору параметрів мікроклімату в різних кліматичних умовах.

[1,2]Перелічить суднові механізми які є джерелом шуму і вібрації. Який негативний вплив вони оказують на працездатність членів екіпажу.

[1,2,3]Перерахувати вимоги що пред'являються до суден по забезпеченню безпеки мореплавання.

[1,2]Проаналізувати умови, при яких електричний опір організму людини буде максимальним.

[1,2,3]Основна література:


 1. Иванов Б.Н. Охрана труда на морском транспорте: учебник / Б.Н. Иванов. – М.: Транспорт, 1989. -319 с.

 2. Катхе О.Н. Охрана труда на морском транспорте: ученик / О.Н. Катхе. – М.: Транспорт, 1979. – 262 с.

 3. Геврік Є.О. Охорона праці: підручник / Э.О. Геврик. – К.: Ніка-Центр, 2007. - 376 с.


Додаткова література:


 1. Грибан В.Г. Охорона праці: навч. Посібник / В.Г. Грибан. -К.: ЦУЛ, 2009. – 280 с.

 2. Комягин Г.М. Правила техники безопасность на судах морского флота: учебное пособие / Г.М. Комягин. – Мариуполь, 2000. – 80 с.

 3. Правила техники безопасности на судах морского флота. РД 31.81.10-75. – М.: ЦНИИМФ, 1985. – 289 с.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ:


 1. «Відмінно» - повні відповіді на три запитання та їх складові частини: описуючу, графічну, аналітично-розрахункову.

 2. «Добре» - повні відповіді на два запитання та їх складові частини, частково правильна відповідь на третє запитання.

 3. «Задовільно» – повна відповідь на одне запитання з його складовими частинами та частково правильні відповіді останні питання.

 4. «Незадовільно» - невірні відповіді на усі головні та додаткові питання.

 5. Додаткові питання – передбачають уточнення знань або підвищення оцінки (на кожне головне питання не більше одного додаткового).


Склав:

к.т.н., доц. Дубовкіна М.Ю.


07.11.2011 р.


Зав. кафедрою СВіМП

проф. Берестовий А.М.


Схожі:

Питання підсумкового контролю з дисципліни «Основи охорони праці» для 4-го курсу денної форми навчання та 5-го курсу заочної форми навчання спеціальності «Судноводіння» iconКонтрольні питання з дисципліни «Основи судноводіння та управління судном» для 4-го курсу денної форми навчання та 3-го курсу заочної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок»
Ділення істинного горизонту на чверті, румби, градуси. Системи рахунку направлений, використовуваних в судноводінні
Питання підсумкового контролю з дисципліни «Основи охорони праці» для 4-го курсу денної форми навчання та 5-го курсу заочної форми навчання спеціальності «Судноводіння» iconКонспект лекцій з дисципліни «Основи охорони праці»
Конспект лекцій з дисципліни «Основи охорони праці» (для студентів 3 курсу денної форми навчання та 4 курсу заочної форми навчання...
Питання підсумкового контролю з дисципліни «Основи охорони праці» для 4-го курсу денної форми навчання та 5-го курсу заочної форми навчання спеціальності «Судноводіння» iconВ.І. Заіченко конспект лекцій з навчальної дисципліни «основи охорони праці»
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Основи охорони праці» для студентів 3 курсу денної форми та 5 курсу заочної форми навчання...
Питання підсумкового контролю з дисципліни «Основи охорони праці» для 4-го курсу денної форми навчання та 5-го курсу заочної форми навчання спеціальності «Судноводіння» iconКонтрольні питання з дисципліни «Економічна теорія» для 2 курсу денної форми навчання спеціальності «Судноводіння» старший викладач Шкорупо Дмитро Андрійович

Питання підсумкового контролю з дисципліни «Основи охорони праці» для 4-го курсу денної форми навчання та 5-го курсу заочної форми навчання спеціальності «Судноводіння» iconКонтрольні Питання з дисципліни «Управління судном» для 4-го курсу денної та заочної форми навчання спеціальності «Судноводіння» ст викладач Кротенко В.Є., ст викладач Пархонюк А. Т
Організація натурних спостережень для визначення маневрених характеристик судна
Питання підсумкового контролю з дисципліни «Основи охорони праці» для 4-го курсу денної форми навчання та 5-го курсу заочної форми навчання спеціальності «Судноводіння» iconВ. Е. Абракітов
Охорона праці в галузі”)” (для студентів 5 курсу денної форми навчання, 5 курсу заочної форми навчання та слухачів другої вищої освіти...
Питання підсумкового контролю з дисципліни «Основи охорони праці» для 4-го курсу денної форми навчання та 5-го курсу заочної форми навчання спеціальності «Судноводіння» iconКонтрольні питання з дисципліни «Основи судноводіння» для 1-у курсу заочної форми навчання для спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок ст викладач Сидоренко Світлана Валеріївна
Ділення істинного горизонту на чверті, румби, градуси. Системи рахунку направлений, використовуваних в судноводінні
Питання підсумкового контролю з дисципліни «Основи охорони праці» для 4-го курсу денної форми навчання та 5-го курсу заочної форми навчання спеціальності «Судноводіння» iconКонтрольні питання з дисципліни «Морська практика» для 1, 2, 3 І 4 курсів денної форми навчання та та 2 І 3 курсів заочної форми навчання спеціальності «Судноводіння» ст викладач Кротенко Валентин Євгенович ст викладач Сидоренко Світлана Валеріївна

Питання підсумкового контролю з дисципліни «Основи охорони праці» для 4-го курсу денної форми навчання та 5-го курсу заочної форми навчання спеціальності «Судноводіння» iconПитання підсумкового контролю
Питання на іспит з предмету «теорія ймовірностей та математична статистика»для студентів 3-го курсу природничо-гуманітарного коледжу...
Питання підсумкового контролю з дисципліни «Основи охорони праці» для 4-го курсу денної форми навчання та 5-го курсу заочної форми навчання спеціальності «Судноводіння» iconБ. М. Коржик Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Вступ до охорони праці» (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 170202 «Охорона праці») Харків хнамг 2010 р. Конспект
«Вступ до охорони праці» (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 170202 «Охорона праці»)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи