Теми рефератів з дисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності» для 4-го курсу денної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій» кандидат економічних наук, доцент Колодяжна Ірина Вікторівна icon

Теми рефератів з дисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності» для 4-го курсу денної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій» кандидат економічних наук, доцент Колодяжна Ірина Вікторівна
Скачати 56.72 Kb.
НазваТеми рефератів з дисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності» для 4-го курсу денної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій» кандидат економічних наук, доцент Колодяжна Ірина Вікторівна
Дата23.03.2013
Розмір56.72 Kb.
ТипДокументи

Теми рефератів


з дисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності»

для 4-го курсу денної форми навчання

спеціальності «Менеджмент організацій»


кандидат економічних наук, доцент Колодяжна Ірина Вікторівна
з\п

Тема реферату

Література

1

Принципи зовнішньоекономічної діяльності, що діють на міжнародному та національному рівнях.

[1-9]

2

Характерні риси сучасної системи зовнішньоекономічної діяльності.

[1-9]

3

Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

[1-9]

4

Тарифне регулювання зовнішньої торгівлі.

[1-9]

5

Митне оформлення зовнішньоекономічної діяльності. Митні конвенції. Митні режими.

[1-9]

6

Визначення митної вартості. Суть митної вартості та її функції. Методи визначення митної вартості.

[1-9]

7

Управління зовнішньоекономічною діяльністю на рівні країни та регіону

[1-9]

8

Недержавні організації, що сприяють зовнішньоекономічній діяльності підприємств.

[1-9]

9

Захист прав суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності від дискримінаційних та недружніх дій іноземних держав, економічних угруповань.

[1-9]

10

Сутність, функції, складові менеджменту зов­нішньоекономічної діяльності.

[1-9]

11

Процедура планування зовнішньоекономічної діяльності. Порівняння функцій управління національною і міжнародною компанією.

[1-9]

12

Специфіка вибору організаційних структур управління зовнішньоекономічною діяльністю.

[1-9]

13

Варіанти створення підприємства за кордоном (залежно від юридичного статусу і ступеня контролю з боку головної компанії).

[1-9]

14

Особливості менеджменту спільних підприємств.

[1-9]

15

Офшорні зони та офшорне підприємство.

[1-9]

16

Сутність, особливості, функції та види зовнішньоеконо­мічного контракту.

[1-9]

17

Зовнішня торгівля товарами. Характерні риси зовнішньої торгівлі товарами.

[1-9]

18

Міжнародний туризм. Чинники, що впливають на розвиток туризму у світі.

[1-9]

19

Міжнародний трансфер технологій: сутність, форми та канали.

[1-9]

20

Сутність зовнішньої торгівлі інжиніринговими послу­гами.

[1-9]

21

Переваги міжнародних торгів як методу здійснення зовнішньоторгових операцій.

[1-9]

22

Специфіка франчайзингового бізнесу.

[1-9]

23

Міжнародний лізинг: сутність, види, переваги і недоліки.

[1-9]

24

Роль транспорту у зовнішній торгівлі. Чинники, які слід враховувати при виборі виду транспорту.

[1-9]

25

Специфіка правового регулювання міжнародних перевезень.

[1-9]

26

Організація міжнародних перевезень основними видами транспорту.

[1-9]

27

Специфіка трампового та лінійного судноплавства.

[1-9]

28

Міжнародний транспортний коридор: сутність, основна мета та необхідні передумови його організації.

[1-9]

29

Ризики, що загрожують підприємству у зовнішній торгівлі.

[1-9]

30

Зміст посередницьких операцій. Види та функції посередників, що діють на зовнішніх ринках.

[1-9]Рекомендована література:


  1. Береславська О.І., Накононечний О.М., Пясецька М.Г. та ін. Міжнародні розрахунки та валютні операції. Навч. посібник. – К: КНЕУ, 2002. – 392 с.

  2. Господарський кодекс України [Текст]: Закон України [прийнятий Верховною Радою вiд 16.01.2003 р. № 436-IV].

  3. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: Учебник для вузов / Под ред. Р. И. Хасбулатова, В. М. Попова. – М.: Междунар. отношения, 2001. – 544 с.

  4. Козик В.В., Панкова Л.А., Карп’як Я.С., Григор’єв О.Ю., Босак А.О. Зовнішньоекономічні операції і контракти: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 608 с.

  5. Пазуха М. Д. Зовнішньоекономічна діяльність (загальні положення): Навчальний посібник / М. Д. Пазуха. – К.: ЦУЛ, 2008. – 230с.

  6. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Навчальний посібник; 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 792 с.

  7. Тертична Л. І. Світова економіка: Конспект лекцій. – [Електронний ресурс].

  8. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навчальний посібник / За ред. У.У. Дахно. – К.: ЦУЛ, 2007. – 328с.

  9. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності: навчальний посібник / За ред. У.У. Дахно. – К.: ЦУЛ, 2009. – 472с.


Критерії оцінки знань:


Реферат зараховується, якщо тема розкрита у повному обсязі, логічно, послідовно викладено матеріал, доречно використані факти. Студент активно й аргументовано захищає власне бачення проблеми, вміло робить правильні висновки та узагальнення.


Вимоги до оформлення реферату:


1. План реферату.

2. Вступ.

3. Розкриття теми реферату.

4. Висновок.

Рекомендований обсяг реферату 10-15 сторінок.

Знати матеріал реферату.


Номер варіанту обирається за порядковим номером студента у журналі


Підготував

к.е.н, доцент Колодяжна І.В.


01.10.2012 р.


Зав. кафедрою ЕіУМТ

к.е.н, проф. Лисий О.П.

Схожі:

Теми рефератів з дисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності» для 4-го курсу денної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій» кандидат економічних наук, доцент Колодяжна Ірина Вікторівна iconТеми рефератів з дисципліни «Глобалізм і зовнішньоекономічна діяльність» для 3-го курсу денної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій» кандидат економічних наук, доцент Колодяжна Ірина Вікторівна
Державне регулювання міжнародної торгівлі в си­стемі глобальної зовнішньоекономічної діяльності
Теми рефератів з дисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності» для 4-го курсу денної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій» кандидат економічних наук, доцент Колодяжна Ірина Вікторівна iconТеми рефератів з дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» для 2-го курсу денної та заочної форм навчання спеціальності «Менеджмент організацій» кандидат економічних наук, доцент Хаджинова Олена Вікторівна
Грошова система і методи державне регулювання грошового обороту і грошового ринку
Теми рефератів з дисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності» для 4-го курсу денної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій» кандидат економічних наук, доцент Колодяжна Ірина Вікторівна iconТеми рефератів з дисципліни «Державне регіональне управління» для 2-го курсу денної та заочної форм навчання спеціальності «Менеджмент організацій» кандидат економічних наук, доцент Макаренко Марина Василівна
Основне призначення організаційних елементів у складі комплексного механізму управління
Теми рефератів з дисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності» для 4-го курсу денної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій» кандидат економічних наук, доцент Колодяжна Ірина Вікторівна iconТеми рефератів з дисципліни «Облік і аудит» для 3-го курсу денної та заочної форм навчання спеціальності «Менеджмент організацій» кандидат економічних наук, доцент Бессонова Світлана Іванівна
Бухгалтерський а податковий облік в України – спільна інформаційна база та розбіжності методик
Теми рефератів з дисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності» для 4-го курсу денної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій» кандидат економічних наук, доцент Колодяжна Ірина Вікторівна iconРефератів з дисципліни «Логіка» для 2-го курсу денної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій» кандидат історичних наук, доцент Шмачкова Ольга Миколаївна
В чому сутність зміни поглядів на логічні основи теорії аргументації в нашому столітті?
Теми рефератів з дисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності» для 4-го курсу денної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій» кандидат економічних наук, доцент Колодяжна Ірина Вікторівна iconТеми рефератів з дисципліни «Організація праці менеджера» для 5-го курсу заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій» кандидат технічних наук, доцент Дергаусов Михайло Михайлович
Фактори, які впливають на формування, стиль та культуру менеджменту в ринкових умовах
Теми рефератів з дисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності» для 4-го курсу денної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій» кандидат економічних наук, доцент Колодяжна Ірина Вікторівна iconОснови зовнішньоекономічної діяльності” для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності: 050200 „Менеджмент організацій”
Програма І робоча програма дисципліни „Основи зовнішньоекономічної діяльності” для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності:...
Теми рефератів з дисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності» для 4-го курсу денної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій» кандидат економічних наук, доцент Колодяжна Ірина Вікторівна iconРефератів з дисципліни «Глобалізм І зовнішньоекономічна діяльність» для 4 курсу денної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій»
Державне регулювання міжнародної торгівлі в системі глобальної зовнішньоекономічної діяльності
Теми рефератів з дисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності» для 4-го курсу денної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій» кандидат економічних наук, доцент Колодяжна Ірина Вікторівна iconРефератів з дисципліни «Глобалізм І зовнішньоекономічна діяльність» для спеціальності «Менеджмент організацій» 4 курсу заочної форми навчання
Державне регулювання міжнародної торгівлі в системі глобальної зовнішньоекономічної діяльності
Теми рефератів з дисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності» для 4-го курсу денної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій» кандидат економічних наук, доцент Колодяжна Ірина Вікторівна iconОснови зовнішньоекономічної діяльності” для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності: 050200 „Менеджмент організацій”
Програма І робоча програма дисципліни „Основи зовнішньоекономічної діяльності” для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи