Теми рефератів з дисципліни «Глобалізм і зовнішньоекономічна діяльність» для 3-го курсу денної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій» кандидат економічних наук, доцент Колодяжна Ірина Вікторівна icon

Теми рефератів з дисципліни «Глобалізм і зовнішньоекономічна діяльність» для 3-го курсу денної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій» кандидат економічних наук, доцент Колодяжна Ірина Вікторівна
Скачати 51.89 Kb.
НазваТеми рефератів з дисципліни «Глобалізм і зовнішньоекономічна діяльність» для 3-го курсу денної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій» кандидат економічних наук, доцент Колодяжна Ірина Вікторівна
Дата23.03.2013
Розмір51.89 Kb.
ТипДокументи

Теми рефератів


з дисципліни «Глобалізм і зовнішньоекономічна діяльність»

для 3-го курсу денної форми навчання

спеціальності «Менеджмент організацій»


кандидат економічних наук, доцент Колодяжна Ірина Вікторівна
з\п

Тема реферату

Література

1

2

3

1

Глобалізація і стратегічні пріоритети державного менеджменту.

[1-8]

2

Інституційна глобалізація та її вплив на економічний розвиток держав.

[1-8]

3

Державне регулювання міжнародної торгівлі в си­стемі глобальної зовнішньоекономічної діяльності.

[1-8]

4

Глобалізація споживання і збуту.

[1-8]

5

Глобалізація ринків і глобалізація вироб­ництва.

[1-8]

6

Глобалізація ринків товарів і послуг.

[1-8]

7

Вплив глобалізації на міжнародний рух капіталу.

[1-8]

8

Глобалізація міжнародного фінансового ринку.

[1-8]

9

Глобалізація міжнародних валютно-фінансових відносин.

[1-8]

10

Динаміка та перспективи розвитку світової економіки.

[1-8]

11

Динаміка та перспективи розвитку розвинутих країн і країн, що розвиваються.

[1-8]

12

Європейський союз в світовій економіці.

[1-8]

13

НАФТА, ЧЕС, СНД, ГУАМ, АТЕС, АСЕАН, САЕК, МЕРКОСУР, АфЕС, ... (міжнародне економічне угрупування на вибір студента) в світовій економіці.

[1-8]

14

Україна в світовій економіці.

[1-8]

15

США, ФРН, Велика Британія, Японія, Китай, ... (країна на вибір студента) у світовій економіці.

[1-8]

16

Міжнародний бізнес як основний чинник глобалізації сучасної економіки.

[1-8]

17

Науково-виробнича кооперація корпорацій промислово розвинутих країн.

[1-8]

18

Конкурентоспроможність українських підприємств в умовах глобалізації.

[1-8]

19

Динаміка товарного експорту та імпорту України за роки незалежності.

[1-8]

20

Досвід реформування регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

[1-8]

21

Менеджмент світової глобальної економіки.

[1-8]

22

Міжнародна освіта у ХХІ столітті.

[1-8]

23

Освіта в контексті глобалізації.

[1-8]

24

Людський капі­тал як джерело економічного зростання.

[1-8]

25

Необхідність реформування системи освіти України в умовах глобалізації.

[1-8]

26

Концепція людського розвитку: сутність, складові, цілі розвитку, принципи.

[1-8]

27

Пріоритетні напрями людського розвитку в Україні.

[1-8]

28

Трансформація сучасної світової економіки.

[1-8]

29

Глобалізація світового ринку.

[1-8]

30

Міжнародна торгівля і глобалізація.

[1-8]Рекомендована література:


  1. Бочан І.О., Михасюк І.Р. Глобальна економіка: Підручник. – К.: Знання, 2007. – 403 с.

  2. Глобализм и внешнеэкономическая деятельность морского транспорта: Учебное пособие / Н.Т. Примачев и др. – Одесса: ОНМА, 2008. – 250с.

  3. Плужников К. И. Глобализация производства и распределения транспортних услуг / К. И. Плужников. – М.: Транслит, 2008. – 320 с.

  4. Лук’яненко Д. Г. Економічна інтеграція і глобальні проблеми сучасності: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2005.

  5. Макогон Ю. В., Орехова Т. В. Глобализация и Украина в мировой экономике. – Донецк: ДонНУ, 2004. – 478 с.

  6. Ніколаєнко С. М. Інформаційна революція в освіті // Вища школа. – 2005. – № 5.

  7. Лукашевич В. Глобалістика: Навч. посіб. – 2-ге вид., доп. і вип. – Л.: Новий Світ-2000, 2005.

  8. Тертична Л.І. Глобалізм і зовнішньоекономічна діяльність: Конспект лекцій. – [Електронний ресурс].


Критерії оцінки знань:


Реферат зараховується, якщо тема розкрита у повному обсязі, логічно, послідовно викладено матеріал, доречно використані факти. Студент активно й аргументовано захищає власне бачення проблеми, вміло робить правильні висновки та узагальнення.


Вимоги до оформлення реферату:


1. План реферату.

2. Вступ.

3. Розкриття теми реферату.

4. Висновок.

Рекомендований обсяг реферату 10-15 сторінок.

Знати матеріал реферату.


Номер варіанту обирається за порядковим номером студента у журналі.


Підготував:

к.е.н, доцент Колодяжна І.В.


01.10.2012 р.


Зав. кафедрою ЕіУМТ

к.е.н, проф. Лисий О.П.

Схожі:

Теми рефератів з дисципліни «Глобалізм і зовнішньоекономічна діяльність» для 3-го курсу денної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій» кандидат економічних наук, доцент Колодяжна Ірина Вікторівна iconТеми рефератів з дисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності» для 4-го курсу денної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій» кандидат економічних наук, доцент Колодяжна Ірина Вікторівна
Принципи зовнішньоекономічної діяльності, що діють на міжнародному та національному рівнях
Теми рефератів з дисципліни «Глобалізм і зовнішньоекономічна діяльність» для 3-го курсу денної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій» кандидат економічних наук, доцент Колодяжна Ірина Вікторівна iconРефератів з дисципліни «Глобалізм І зовнішньоекономічна діяльність» для 4 курсу денної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій»
Державне регулювання міжнародної торгівлі в системі глобальної зовнішньоекономічної діяльності
Теми рефератів з дисципліни «Глобалізм і зовнішньоекономічна діяльність» для 3-го курсу денної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій» кандидат економічних наук, доцент Колодяжна Ірина Вікторівна iconТеми рефератів з дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» для 2-го курсу денної та заочної форм навчання спеціальності «Менеджмент організацій» кандидат економічних наук, доцент Хаджинова Олена Вікторівна
Грошова система і методи державне регулювання грошового обороту і грошового ринку
Теми рефератів з дисципліни «Глобалізм і зовнішньоекономічна діяльність» для 3-го курсу денної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій» кандидат економічних наук, доцент Колодяжна Ірина Вікторівна iconРефератів з дисципліни «Глобалізм І зовнішньоекономічна діяльність» для спеціальності «Менеджмент організацій» 4 курсу заочної форми навчання
Державне регулювання міжнародної торгівлі в системі глобальної зовнішньоекономічної діяльності
Теми рефератів з дисципліни «Глобалізм і зовнішньоекономічна діяльність» для 3-го курсу денної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій» кандидат економічних наук, доцент Колодяжна Ірина Вікторівна iconТеми рефератів з дисципліни «Облік і аудит» для 3-го курсу денної та заочної форм навчання спеціальності «Менеджмент організацій» кандидат економічних наук, доцент Бессонова Світлана Іванівна
Бухгалтерський а податковий облік в України – спільна інформаційна база та розбіжності методик
Теми рефератів з дисципліни «Глобалізм і зовнішньоекономічна діяльність» для 3-го курсу денної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій» кандидат економічних наук, доцент Колодяжна Ірина Вікторівна iconТеми рефератів з дисципліни «Державне регіональне управління» для 2-го курсу денної та заочної форм навчання спеціальності «Менеджмент організацій» кандидат економічних наук, доцент Макаренко Марина Василівна
Основне призначення організаційних елементів у складі комплексного механізму управління
Теми рефератів з дисципліни «Глобалізм і зовнішньоекономічна діяльність» для 3-го курсу денної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій» кандидат економічних наук, доцент Колодяжна Ірина Вікторівна iconТеми рефератів з дисципліни «Організація праці менеджера» для 5-го курсу заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій» кандидат технічних наук, доцент Дергаусов Михайло Михайлович
Фактори, які впливають на формування, стиль та культуру менеджменту в ринкових умовах
Теми рефератів з дисципліни «Глобалізм і зовнішньоекономічна діяльність» для 3-го курсу денної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій» кандидат економічних наук, доцент Колодяжна Ірина Вікторівна iconРефератів з дисципліни «Логіка» для 2-го курсу денної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій» кандидат історичних наук, доцент Шмачкова Ольга Миколаївна
В чому сутність зміни поглядів на логічні основи теорії аргументації в нашому столітті?
Теми рефератів з дисципліни «Глобалізм і зовнішньоекономічна діяльність» для 3-го курсу денної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій» кандидат економічних наук, доцент Колодяжна Ірина Вікторівна iconКонтрольні питання з дисципліни «Глобалізм І зовнішньоекономічна діяльність» для спеціальності «Менеджмент організацій»
Чинники, що сприяють розвитку І поширенню антиглобалізму та антиглобалістського руху
Теми рефератів з дисципліни «Глобалізм і зовнішньоекономічна діяльність» для 3-го курсу денної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій» кандидат економічних наук, доцент Колодяжна Ірина Вікторівна iconКонтрольні питання з дисципліни «Глобалізм І зовнішньоекономічна діяльність» для спеціальності «Менеджмент організацій»
Чинники, що сприяють розвитку І поширенню антиглобалізму та антиглобалістського руху
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи