Рішення вченої ради Буковинського державного медичного університету з питання Про клінічну підготовку студентів та опанування ними практичних навичок за підсумками виробничої практики у 2011-2012 навчальному році та заходи щодо її покращення icon

Рішення вченої ради Буковинського державного медичного університету з питання Про клінічну підготовку студентів та опанування ними практичних навичок за підсумками виробничої практики у 2011-2012 навчальному році та заходи щодо її покращення
Скачати 33.17 Kb.
НазваРішення вченої ради Буковинського державного медичного університету з питання Про клінічну підготовку студентів та опанування ними практичних навичок за підсумками виробничої практики у 2011-2012 навчальному році та заходи щодо її покращення
Дата13.11.2012
Розмір33.17 Kb.
ТипРішення

Проект рішення вченої ради Буковинського державного медичного університету з питання «Про клінічну підготовку студентів та опанування ними практичних навичок за підсумками виробничої практики

у 2011-2012 навчальному році та заходи щодо її покращення”.


Заслухавши та обговоривши доповідь завідувача відділу практики доц. Антофійчука М.П. про клінічну підготовку студентів та опанування ними практичних навичок за підсумками виробничої практики у 2011-2012 навчальному році та заходи щодо її покращання, Вчена рада відзначає, що організаційно-підготовчі заходи та проведення практики здійснювались згідно чинних нормативних документів Міністерства освіти та науки України, Міністерства охорони здоров’я України, наскрізних програм та навчальних планів. Абсолютна більшість студентів (99,3 %) виконала програму практики та склала диференційовані заліки та підсумкові модульні контролі у встановлені наказом по університету терміни. Водночас, Вчена рада відзначає, що в організації та проведенні практики мали місце недоліки. Перевіркою встановлені окремі випадки недотримання виробничої дисципліни студентами під час проходження практики. При організації проведення практики студентів 3-4 курсів зі спеціальності «стоматологія» недостатньо були враховані особливості створення умов для опанування студентами практичних навичок, передбачених програмою. Має місце несвоєчасне повернення з батьківщини в Україну частини студентів-іноземців.

Ухвалили:

1. Інформацію завідувача відділу виробничої практики доц.Антофійчука М.П. взяти до відома.

2. Відділу виробничої практики підготувати та видати методичні вказівки для керівників практики щодо організації і проведення практики студентів медичних, фармацевтичного та стоматологічного факультетів (за місяць до початку відповідної практики).

3. Клінічним кафедрам:

3.1. Заслухати на методичних нарадах кафедр звіти викладачів - керівників практики про організацію та проведення практики в 2011-2012 навчальному році, розробити заходи щодо покращання практичного навчання студентів на кафедрах у 2011-2012 навчальному році та подати їх у відділ виробничої практики до 30.10.2012 року.

3.2. Визначити кандидатури досвідчених викладачів для залучення до керівництва виробничою практикою та прийому диференційованих заліків і підсумкових модульних контролів з практики у 2012-2013 навчальному році і подати на затвердження проректору з науково-педагогічної роботи до 01.12.2012 року.

3.3. Визначити кандидатури викладачів для прийому підсумкового модульного контролю з практики студентів 4, 5 курсів медичного факультету спеціальності "лікувальна справа" у 2012-2013 навчальному році англійською мовою і подати на затвердження проректору з науково-педагогічної роботи до 01.12.2012 року.

4. Завідувачу відділу виробничої практики:

4.1. Провести підготовчу роботу щодо укладання угоди між Головним управлінням охорони здоров’я ОДА Чернівецької області та БДМУ (до 30.12.2012 р.) та затвердження переліку баз практики, укладання з керівниками базових установ відповідних угод і розподілу студентів на бази практики (за місяць до початку відповідної практики).

4.2. Провести виробничі збори студентів медичних, стоматологічного та фармацевтичного факультетів, з обговоренням порядку проведення виробничої практики, методики проведення та складання диференційованого заліку, підсумкового модульного контролю та критеріїв оцінки практичної підготовки студентів (за місяць до початку відповідної практики).

4.3. Запровадити з 2012-2013 навчального року форми документів з організації практики студентів, які затверджені наказом МОНМС України № 384 від 29.03.2012 р.

5. Деканатам медичних, стоматологічного та фармацевтичного факультетів:

5.1. В осінньому семестрі 2012-2013 навчального року (згідно з рішенням ректорату від 22.05.2012 р. протокол № 9) забезпечити оформлення особових медичних книжок та організувати медичні огляди студентів згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 р. № 559 “Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особових медичних книжок”.

5.2. Подати у відділ виробничої практики списки студентів - за два місяці до початку практики, та залікові відомості – за 10 днів до початку підсумкових модульних контролів..

6. Декану медичного факультету № 3 доценту Савці І.Г. сумісно із завідувачем відділу виробничої практики доцентом Антофійчуком М.П. поінформувати студентів-іноземців щодо проходження виробничої практики та своєчасного складання підсумкового модульного контролю (за місяць до початку відповідної практики).

7. Навчальному відділу здійснювати постійний контроль та надавати організаційно-методичну допомогу кафедрам та базам практики щодо якісного планування, методичного забезпечення та проведення виробничої практики.

8. Контроль за виконанням цієї постанови покласти проректора з науково-педагогічної роботи доцента Геруша І.В.

Схожі:

Рішення вченої ради Буковинського державного медичного університету з питання Про клінічну підготовку студентів та опанування ними практичних навичок за підсумками виробничої практики у 2011-2012 навчальному році та заходи щодо її покращення iconРішення вченої ради Буковинського державного медичного університету від 28 лютого 2013 року з питання «Про підготовку лікарів на циклах удосконалення у 2012 році» Ухвалили
Пашковського В. М. «Про підготовку лікарів на циклах удосконалення у 2012 році» взяти до відома
Рішення вченої ради Буковинського державного медичного університету з питання Про клінічну підготовку студентів та опанування ними практичних навичок за підсумками виробничої практики у 2011-2012 навчальному році та заходи щодо її покращення iconРішення вченої ради Сумського державного університету від 18 листопада 2010 року з питання: «Організаційні та методичні заходи щодо подальшого розвитку дистанційної,
move to 0-17027102
Рішення вченої ради Буковинського державного медичного університету з питання Про клінічну підготовку студентів та опанування ними практичних навичок за підсумками виробничої практики у 2011-2012 навчальному році та заходи щодо її покращення iconНаказ №406-д м. Івано-Франківськ Про організацію навчального процесу на кафедрах медичного університету в 2011-2012 навчальному році
«сестринська справа», «лікувальна справа» на базі базової загальної середньої освіти (2001р., 2011р.), «стоматологія ортопедична»...
Рішення вченої ради Буковинського державного медичного університету з питання Про клінічну підготовку студентів та опанування ними практичних навичок за підсумками виробничої практики у 2011-2012 навчальному році та заходи щодо її покращення iconРішення вченої ради від 28 березня 2013 року з питання "Підсумки діагностично-лікувальної роботи клінічних кафедр університету за 2012 рік та заходи щодо її покращання у 2013 році"
Підсумки діагностично-лікувальної роботи клінічних кафедр університету за 2012 рік та заходи щодо її покращання у 2013 році”
Рішення вченої ради Буковинського державного медичного університету з питання Про клінічну підготовку студентів та опанування ними практичних навичок за підсумками виробничої практики у 2011-2012 навчальному році та заходи щодо її покращення iconРішення вченої ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Для успішного проведення акредитації Вчена рада постановила
На випускових кафедрах та на факультетах обговорити питання кадрового, навчально-методичного, інформаційного та матеріально-технічного...
Рішення вченої ради Буковинського державного медичного університету з питання Про клінічну підготовку студентів та опанування ними практичних навичок за підсумками виробничої практики у 2011-2012 навчальному році та заходи щодо її покращення iconП л а н роботи Вченої ради Одеського державного екологічного університету на 2011/2012 навчальний рік Дата Питання, що виносяться на розгляд Готують довідку І проект рішення
Про затвердження Плану підготовки до видання навчальної та наукової літератури на 2011/2012 навчальний рік
Рішення вченої ради Буковинського державного медичного університету з питання Про клінічну підготовку студентів та опанування ними практичних навичок за підсумками виробничої практики у 2011-2012 навчальному році та заходи щодо її покращення iconПоложення про державний вищий заклад освіти, на підставі ліцензії ав №395860, яка видана мон україни 11. 07. 08 р., Постанови Вченої ради Буковинського державного медичного університету від 29. 05. 2008 року
Про вищу освіту" та постанови Кабінету міністрів України від 05. 09. 96 №1074 "Про затвердження положення про державний вищий заклад...
Рішення вченої ради Буковинського державного медичного університету з питання Про клінічну підготовку студентів та опанування ними практичних навичок за підсумками виробничої практики у 2011-2012 навчальному році та заходи щодо її покращення iconЗатверджую Голова приймальної комісії Ректор Буковинського державного медичного університету професор Т. М. Бойчук
Буковинського державного медичного університету, які користуються особливими умовами прийому в 2014 році
Рішення вченої ради Буковинського державного медичного університету з питання Про клінічну підготовку студентів та опанування ними практичних навичок за підсумками виробничої практики у 2011-2012 навчальному році та заходи щодо її покращення iconЗатверджую Голова приймальної комісії Ректор Буковинського державного медичного університету професор Т. М. Бойчук
Буковинського державного медичного університету, які користуються особливими умовами прийому в 2014 році
Рішення вченої ради Буковинського державного медичного університету з питання Про клінічну підготовку студентів та опанування ними практичних навичок за підсумками виробничої практики у 2011-2012 навчальному році та заходи щодо її покращення iconЗатверджую Голова приймальної комісії Ректор Буковинського державного медичного університету проф есор Т. М. Бойчук
Буковинського державного медичного університету, які користуються особливими умовами прийому в 2014 році
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи