Перелік питань для проведення фахових вступних випробувань з гістології icon

Перелік питань для проведення фахових вступних випробувань з гістології
Скачати 70.93 Kb.
НазваПерелік питань для проведення фахових вступних випробувань з гістології
Дата29.07.2012
Розмір70.93 Kb.
ТипДокументи
1. /likuvalna_gistol.docПерелік питань для проведення фахових вступних випробувань з гістології

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ З

ГІСТОЛОГІЇ


 1. Предмет гістології, її розділи. Завдання гістології, її місце серед біологічних і медичних дисциплін, значення для медицини.

 2. Клітина як елементарна жива система багатоклітинного організму. Визначення. Структурні компоненти клітини та їхні функції.

 3. Тканини. Визначення поняття. Класифікація.

 4. Тканина як один з рівнів організація живого. Визначення. Класифікація типів. Уявлення про детермінацію та диференціювання тканин.

 5. Тканина як один з рівнів організації живого. Визначення. Клітинні похідні (синцитії та симпласти, міжклітинна речовина).

 6. Тканини. Визначення. Фізіологічна та репаративна регенерація різних типів тканин.

 7. Епітеліальні тканини. Загальна характеристика. Морфофункціональна та генетична класифікація їх типів.

 8. Епітеліальні тканини. Морфофункціональна характеристика різних типів покривного епітелію.

 9. Залозистий епітелій. Класифікація та будова залоз. Морфологія секреторного циклу. Типи залозистої секреції.

 10. Гемограма. Лейкоцитарна формула, її значення для клініки. Еритроцити, будова та функціональне значення.

 11. Гемограма та лейкоцитарна формула. Тромбоцити, будова та функціональне значення.

 12. Лейкоцити. Класифікація, морфофункціональна характеристика. Лейкоцитарна формула.

 13. Лейкоцити. Базофільні та еозинофільні гранулоцити.

 14. Лейкоцитарна формула. Морфофункціональна характеристика моноцитів. Поняття про систему мононуклеарних фагоцитів.

 15. Макрофаги та лімфоцити. Їх будова, гістохімічна характеристика та участь в імунних реакціях.

 16. Волокниста сполучна тканина. Її будова, різновиди та функціональне значення. Утворення міжклітинної речовини (на прикладі синтезу колагену).

 17. Міжклітинна речовина сполучної тканини (волокна, основна речовина), будова, значення.

 18. Міжклітинна речовина сполучної тканини. Колагенові та еластичні волокна. Їх будова та функції.

 19. Клітини сполучної тканини. Будова, функціональне значення.

 20. Пухка волокниста сполучна тканина. Морфофункціональна характеристика. Макрофагоцити: будова та джерела розвитку. Поняття про систему мононуклеарних фагоцитів.

 21. Щільна волокниста сполучна тканина. Морфофункціональна характеристика. Будова щільної оформленої волокнистої сполучної тканини (на прикладі сухожилка).

 22. Макрофаги: морфофункціональна характеристика, їх участь у природному та набутому імунітеті. Поняття про систему мононуклеарних фагоцитів.

 23. Клітинні елементи сполучної тканини. Макрофаги, плазматичні клітини та їх участь у захисних реакціях організму.

 24. Сполучні тканини із спеціальними властивостями (ретикулярна, жирова, пігментна, слизова). Будова та функціональне значення.

 25. Хрящові тканини, їх класифікація, будова та функції. Розвиток хрящів, їх регенерація та вікові зміни.

 26. Кісткові тканини. Класифікація типів. Морфофункціональна характеристика.

 27. Пластинчаста кісткова тканина. Загальна мофофункціональна характеристика. Регенерація трубчастої кістки та фактори, які впливають на структуру кісток.

 28. М'язові тканини. Джерела розвитку. Загальна морфофункціональна характеристика. Непосмугована м'язова тканина. Гістогенез, будова, регенерація.

 29. М'язові тканини. Джерела розвитку, загальна морфофункціональна характеристика. Посмугована м'язова тканина. Будова, іннервація, структурні основи скорочення. Регенерація.

 30. Серцева м'язова тканина. Розвиток, мікроскопічна та ультрамікроскопічна будова.

 31. Нервова тканина. Морфофункціональна характеристика. Джерела розвитку. Нейрони. Морфологічна та функціональна класифікація.

 32. Нейроглія. Класифікація, будова та значення різних типів нейроглії.

 33. Нервові волокна. Морфофункціональна характеристика мієлінових та безмієлінових нервових волокон.

 34. Нервові закінчення. Класифікація типів. Морфофункціональна характеристика рухових нервових закінчень.

 35. Нервові закінчення. Морфофункціональна характеристика чутливих нервових закінчень.

 36. Серцево-судинна система. Морфофункціональна характеристика. Класифікація судин. Взаємозв'язок гемодинамічних умов та будови судин.

 37. Артерії. Класифікація типів та їх Морфофункціональна характеристика. Артерії м'язового типу.

 38. Артерії. Класифікація типів та їх Морфофункціональна характеристика. Артерії еластичного та м'язово-еластичного типів. Вікові зміни.

 39. Кровоносні капіляри. Будова. Основні типи капілярів. Поняття про гістогематичні бар'єри.

 40. Вени. Класифікація. Будова, функції. Залежність будови від гемодинамічних умов.

 41. Лімфатичні судини. Морфофункціональна характеристика.

 42. Серце. Загальний план будови стінки. Міокард. Морфофункціональна характеристика скоротливих та провідних кардіоміоцитів.

 43. Поняття про імунну систему та її тканинні компоненти. Класифікація та характеристика імуноцитів.

 44. Червоний та жовтий кістковий мозок. Будова та функції.

 45. Органи кровотворення та імунного захисту. Вилочкова залоза. Будова та функціональне значення. Поняття про вікову та акцидентальну інволюцію вилочкової залози.

 46. Органи кровотворення та імунного захисту. Селезінка. Будова та функціональне значення. Особливості ембріонального та постембріонального кровотворення у селезінці.

 47. Органи кровотворення та імунного захисту. Лімфатичні вузли. Будова та функціональне значення Т- та В-зон лімфатичних вузлів.

 48. Ендокринна система. Класифікація ендокринних залоз. Поняття про клітини-мішені та рецептори до гормонів.

 49. Ендокринна система. Класифікація ендокринних залоз. Характеристика поодиноких гормонпродукуючих клітин.

 50. Гіпоталамус. Нейросекреторні ядра гіпоталамуса, особливості будови та функції нейросекреторних клітин. Гіпоталамоаденогіпофізарна та гіпоталамонейрогіпофізарна системи.

 51. Гіпофіз. Розвиток, будова, кровопостачання, гістофізіологія. Зв'язок гіпофіза з

гіпоталамусом.

 1. Епіфіз. Будова та функції.

 2. Щитовидна залоза. Будова, гістофізіологія, функціональне значення. Вікові зміни.

 3. Прищитовидна залоза. Будова та функціональне значення. Вікові зміни.

 4. Надниркові залози. Будова, гістофізіологія кіркової та мозкової речовини. Зв'язок надниркових залоз з гіпофізом та центральною нервовою системою. Вікові зміни.

 5. Травний канал. Загальний план будови стінки. Іннервація та васкуляризація. Морфофункціональна характеристика лімфоїдного апарату.

 6. Травний канал. Загальний план будови стінки. Стравохід. Його будова та функції Шлунок. Загальна морфофункціональна характеристика.

 7. Тонка кишка. Загальна морфофункціональна характеристика. Гістофізіологія системи крипта-ворсинка.

 8. Товста кишка. Загальна морфофункціональна характеристика. Будова, регенерація, вікові зміни.

 9. Печінка. Загальна морфофункціонаїьна характеристика. Будова гепатоцитів, перисинусоїдних ліпоцитів і стінки синусоїдів.

 10. Печінка. Загальна морфофункціональна характеристика. Будова класичної печінкової часточки. Уявлення про портальну часточку та ацинус. Регенерація.

 11. Підшлункова залоза. Розвиток. Загальний план будови. Гістофізіологія, регенерація, вікові зміни.

 12. Шкіра. Джерела розвитку. Будова та фукції. Фізіологічна регенерація епідермісу.

 13. Похідні шкіри (волосся, нігті, залози). Будова та функції волосся.

 14. Дихальна система. Морфофункціональна характеристика. Респіраторні та нереспіраторні функції, повітроносні шляхи. Будова та функція вистелення носової порожнини.

 15. Дихальна система. Морфофункціональна характеристика. Повітроносні шляхи. Будова та функції трахеї та бронхів різного калібру.

 16. Легені. Морфофункціональна характеристика. Будова респіраторного відділу. Аерогематичний бар'єр. Особливосі кровопостачання. Вікові зміни.

 17. Сечова система, її Морфофункціональна характеристика. Нирки. Джерела та основні етапи розвитку. Будова та особливості кровопостачання.

 18. Нирки. Будова та функціональне значення нефронів.

 19. Нирки. Загальний план будови. Ендокринний апарат нирки. Структура та функція.

 20. Сечовивідні шляхи. Будова та функціональне значення. Епітелій слизової оболонки (уротелій).

 21. Яєчко. Будова. Функції. Сперматогенез та його регуляція.

 22. Сім'явиносні шляхи та допоміжні залози чоловічої статевої системи. Придаток яєчка. Сім'яні міхурці. Передміхурова залоза. Будова, фунції. Вікові зміни.

 23. Яєчник.Будова та функції. Овогенез та його регуляція.

 24. Матка. Будова та функції. Циклічні зміни, гормональна регуляція. Вікові зміни.

 25. Органи жіночої статевої системи. Яйцеводи та піхва. Зміни протягом оваріально-менструального циклу, їх гормональна регуляція.

 26. Нервова система. Загальна Морфофункціональна характеристика. Класифікація. Джерела розвитку.

 27. Спинний мозок. Морфофункціональна характеристика. Розвиток. Будова сірої та білої речовини. Нейронний склад.

 28. Головний мозок. Загальна морфофункціональна характеристика. Цито- та мієлоархітектоника кори півкуль.

 29. Органи чуття. Загальна Морфофункціональна характеристика. Орган смаку. Будова,розвиток та цитофізіологія.

 30. Органи чуття. Загальна морфофункціональна характеристика. Орган нюху. Будова, розвиток та цитофізіологія.

 31. Око. Загальний план будови. Морфофункціональна характеристика рогівки, кришталика, сітківки.

 32. Орган слуху. Будова та гістофізіологіяЗавідувач кафедри гістології та ембріології,

доктор медичних наук, професор Ю.Б. Чайковський


Відповідальний секретар Приймальної комісії,

доктор медичних наук, професор О.М. Науменко


Схожі:

Перелік питань для проведення фахових вступних випробувань з гістології iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на напрям підготовки "Машинобудування" для абітурієнтів з нормативним терміном навчання
Пояснювальна записка складається з "Програм фахових вступних випробувань", "Вимог до рівня підготовки вступників", "Літератури",...
Перелік питань для проведення фахових вступних випробувань з гістології iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на напрям підготовки "Машинобудування" для абітурієнтів з нормативним терміном навчання
Пояснювальна записка складається з "Програм фахових вступних випробувань", "Вимог до рівня підготовки вступників", "Літератури",...
Перелік питань для проведення фахових вступних випробувань з гістології iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Філософія»
Пояснювальна записка складається з «Програми фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки випускників», «Літератури»,...
Перелік питань для проведення фахових вступних випробувань з гістології iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальності «Інформаційні управляючі системи та технології» «Інформаційні технології проектування»
Пояснювальна записка складається з «Програм фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури»,...
Перелік питань для проведення фахових вступних випробувань з гістології iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальності «Інформаційні управляючі системи та технології» «Інформаційні технології проектування»
Пояснювальна записка складається з «Програм фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури»,...
Перелік питань для проведення фахових вступних випробувань з гістології iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Пояснювальна записка складається з “Програми фахових вступних випробувань”, “Вимог до рівня підготовки вступників”, "Критеріїв оцінювання",...
Перелік питань для проведення фахових вступних випробувань з гістології iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра
Пояснювальна записка складається з “Програми фахових вступних випробувань”, “Вимог до рівня підготовки вступників”, "Критеріїв оцінювання",...
Перелік питань для проведення фахових вступних випробувань з гістології iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Економіка довкілля і природних ресурсів»
Пояснювальна записка складається з «програми фахових випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури», «Порядку...
Перелік питань для проведення фахових вступних випробувань з гістології iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Економіка довкілля і природних ресурсів»
Пояснювальна записка складається з «програми фахових випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури», «Порядку...
Перелік питань для проведення фахових вступних випробувань з гістології icon6. 030401 Правознавство перелік питань
Програма фахових вступних випробувань на вищі курси освітньо-кваліфікаційної програми підготовки бакалавра, які здійснюють навчання...
Перелік питань для проведення фахових вступних випробувань з гістології iconС. М. Програма фахових вступних випробувань
Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи