О. О. Богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 24 лютого 2012 р icon

О. О. Богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 24 лютого 2012 р
Скачати 270.36 Kb.
НазваО. О. Богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 24 лютого 2012 р
Дата29.07.2012
Розмір270.36 Kb.
ТипДокументи
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ


МАТЕРІАЛИ

ДО ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ


від 24 лютого 2012 р.


Київ – 2012

ЧЛЕНУ ВЧЕНОЇ РАДИ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ


24 лютого 2012 року о 12.00 в актовому залі фізико-хімічного корпусу (проспект Перемоги, 34) відбудеться засідання Вченої ради університету. На засідання запрошуються всі завідувачі кафедр, викладачі, які є офіційним резервом на посаду завідувача кафедри, відповідальні за навчально-методичну роботу.

П О Р Я Д О К Д Е Н Н И Й


^ 1. КАДРОВІ ПИТАННЯ.

1.1. ВИСУНЕННЯ ТА ПІДТРИМКА КАНДИДАТУР ДЛЯ УЧАСТІ У КОНКУРСІ НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНСІЙ ДІЙСНИХ ЧЛЕНІВ (АКАДЕМІКІВ) І ЧЛЕНІВ-КОРЕСПОНДЕНТІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ.

^ 1.2. ПРИСВОЄННЯ ВЧЕНИХ ЗВАНЬ „ПРОФЕСОР” І „ДОЦЕНТ”.

1.2.1. Присвоєння вченого звання “Професор” по кафедрі оториноларингології д.м.н., професору кафедри ВАСИЛЬЄВУ ВАЛЕРІЮ МИХАЙЛОВИЧУ, 1939 р.н., закінчив Київський медичний інститут у 1962 р., працює на посаді професора кафедри оториноларингології з 02.04.2010 р. Науково-педагогічний стаж - 43 роки.

^ 1.2.2. Присвоєння вченого звання “Доцент” по кафедрі гістології та ембріології к.м.н., доценту кафедри ЗАПРИВОДІ ЛАРИСІ ПЕТРІВНІ, 1959 р.н., закінчила Київський медичний інститут у 1982 р., працює на посаді доцента кафедри гістології та ембріології з 06.04.2010 р. Науково-педагогічний стаж - 6 років.

^ 1.2.3. Присвоєння вченого звання “Доцент” по кафедрі хірургії №3 д.м.н., доценту кафедри ІВАНЧОВУ ПАВЛУ ВАСИЛЬОВИЧУ, 1972 р.н., закінчив медичний факультет Ужгородського державного університету у 1995 р., працює на посаді доцента кафедри хірургії №3 з 01.10.2010 р. Науково-педагогічний стаж - 9 років.

^ 1.2.4. Присвоєння вченого звання “Доцент” по кафедрі педіатрії №4 к.м.н., доценту кафедри САЛТИКОВІЙ ГАЛИНІ ВОЛОДИМИРІВНІ, 1976 р.н., закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця у 1999 р., працює на посаді доцента кафедри педіатрії №4 з 01.09.2009 р. Науково-педагогічний стаж - 8 років.

^ 2. ПІДСУМКИ ЗИМОВОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ 2011/2012 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ. УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УНІВЕРСИТЕТІ.

Доповідач – в.о. проректора з науково-педагогічної роботи професор Яременко О.Б.

^ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ ТА ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ В НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ.

Доповідач – заступник голови комісії, проректор з науково-педагогічної роботи та довузівської підготовки професор Цехмістер Я.В.

^ Члени комісії: проректор з науково-педагогічної роботи член-кореспондент НАМН України, професор Яворовський О.П. (голова), відповідальний секретар Приймальної комісії університету професор Науменко О.М. (заступник голови), професор Черкасов В.Г., член-кореспондент НАМН України, професор Нетяженко В.З., професор Петренко В.І., професор Омельчук С.Т., професор Неспрядько В.П., академік НАПН України, професор Максименко С.Д., професор Ніженковська І.В., полковник м.с. Власенко О.М., доцент Закордонець О.О., професор Савичук О.В., член-кореспондент НАПН України, професор Чалий О.В., професор Гуляк А.Б., професор Калібабчук В.О., професор Романенко О.В., Кричевська О.Я., Коновалова Л.В., Лісовська В.А., Федь Н.С., Єрмакова Л.П., Паскевич Ю.В.

^ 4. ПОТОЧНІ СПРАВИ.


Голова Вченої ради

ректор університету,

академік НАМН України,

професор В.Ф. Москаленко


Вчений секретар Вченої ради

професор О.Б. Яременко

^ 1.1. Висунення кандидатури завідувача кафедри мікробіології, вірусології та імунології академіка НАН України, члена-кореспондента НАМН України, д.м.н., професора ШИРОБОКОВА Володимира Павловича для участі у конкурсі по обранню дійсним членом (академіком) НАМН України зі спеціальності „мікробіологія, вірусологія”.

Після обговорення, за результатами таємного голосування кандидатуру професора Широбокова В.П. було підтримано одноголосно.


^ ВЧЕНІ – СПІВРОБІТНИКИ ІНШИХ УСТАНОВ,

кандидатури яких розглядались Вченою радою
Національного медичного університету імені О.О. Богомольця стосовно підтримки їх висунення для участі у конкурсі
на заміщення вакансій дійсних членів (академіків) і
членів-кореспондентів Національної академії медичних наук України та Національної академії наук УкраїниНауковий ступінь, вчене звання, ПІП

Кандидат на обрання

Спеціальність

Яка установа висунула

Член-кор. НАМН України, д.м.н., професор

^ БІЛОВОЛ Олександр Миколайович

академік

Клінічна фармакологія

Харківський національний медичний університет

Д.біол.н., професор ^ ВАРБАНЕЦЬ Людмила Дмитрівна

Член-кореспондент НАН України

Новітні біомедичні технології

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України

Д.фарм.н., професор

^ ЗІМЕНКОВСЬКИЙ Борис Семенович

Член-кореспондент НАМН України

Фармацевтична хімія

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України


Після обговорення, за результатами відкритого голосування всі кандидатури було підтримано одноголосно.


^ 2. МАТЕРІАЛИ ДО ДОПОВІДІ

в.о. проректора з науково-педагогічної роботи професора ЯРЕМЕНКА О.Б.


«ПІДСУМКИ ЗИМОВОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ 2011/2012 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ. УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УНІВЕРСИТЕТІ»

^ ВСЕУКРАЇНСЬКА СТУДЕНТСЬКА ОЛІМПІАДА 2011/2012 Н.Р.


8 лютого 2012 року на 39 кафедрах Університету завершився І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з 25 дисциплін. В ньому взяли участь понад 500 студентів, перемогу здобули 100 студентів.


Наказ МОН України від 18.11.2011 р. №1324 “Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2011-2012 н.р.” (далі – Олімпіада)

затвердив перелік дисциплін, з яких проводяться Олімпіади для

ВМНЗ України - 25 дисциплін у 2012 р.

базовими кафедрами з проведення ІІ етапу Олімпіади затверджені 3 кафедри НМУ з таких дисциплін:

 • Соціальна медицина та організація охорони здоров'я (кафедра соціальної медицини та охорони здоров’я, завідувач - академік НАМН України, професор Москаленко В.Ф.), 5- 6 квітня;

 • Хірургія (кафедра хірургії №3, завідувач - академік НАМН України, професор Фомін П.Д.), 11-12 квітня;

 • Стоматологія (кафедра терапевтичної стоматології, завідувач – професор Борисенко А.В.), 18-19 квітня.


РІШЕННЯ

Вченої ради Національного медичного університету

імені О.О.Богомольця з питання


^ «ПІДСУМКИ ЗИМОВОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ

2011/2012 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ. УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УНІВЕРСИТЕТІ»


від 24 лютого 2012 р.


Заслухавши і обговоривши доповідь в.о. проректора з науково-педагогічної роботи професора О.Б.Яременка, Вчена рада відмічає, що колектив Університету за звітний період виконував навчально-методичну роботу згідно з вимогами чинних нормативно-правових документів, «Перспективним комплексним планом Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (2011-2017 рр.)».

Контингент студентів Університету на 01.10.2011 року складав 10818 осіб, з них іноземних студентів - 1041 (849 – російськомовних, 192 - англомовних).

49 опорних кафедр Університету працювали як всеукраїнські навчально-методичні центри з узагальнення та упровадження вітчизняного і світового досвіду викладання навчальних дисциплін, нових технологій навчання. Завідувачі опорних кафедр в осінньо-зимовому семестрі за завданням МОЗ України розробили 7 Типових навчальних програми нового покоління з нормативних дисциплін і елективних курсів за вимогами кредитно-модульної системи.

Фахівці університету упродовж осінньо-зимового семестру 2011/2012 н.р. створили і видали 11 підручників, 56 навчальних посібників, з них 37 – з грифами МОН МС України, МОЗ України та ЦМК з ВМО МОЗ України.

За підсумками рейтингової оцінки діяльності студентів у минулому навчальному році 120 студентів Університету визнані переможцями і нагороджені, серед них 18 студентів, які навчались на контрактних засадах.

Упродовж семестру проводилась планомірна робота з організації навчального процесу за кредитно-модульною системою (КМСОНП), за якою навчались 7712 (71,3%) вітчизняних та іноземних студентів на 1-6 курсах медичних факультетів, 1-3 курсах медико-психологічного, стоматологічного, фармацевтичного (денна форма навчання) факультетів. За традиційною системою працювали 3106 (28,7%) студентів 4-5 курсів стоматологічного, фармацевтичного факультетів та 4-6 курсів медико-психологічного факультету.

Всього складали підсумковий контроль (іспити, підсумковий модульний контроль – ПМК) за результатами навчання в осінньо-зимовому семестрі 2011/2012 н.р. 7619 студентів 1-6 курсів, що складає 92,2% від тих, які зобов’язані складати ПМК та іспити.

Аналіз результатів зимової екзаменаційної сесії та оцінок з дисциплін за ПМК у 2011/2012 н.р. у порівнянні з результатами 2010/2011 н.р. свідчить про зменшення на 4,6% кількості студентів, які отримали оцінки „відмінно” і „добре” та незначне збільшення (на 2,2%) кількості студентів з оцінками «незадовільно». До позитивних надбань слід віднести збільшення показників абсолютної успішності, яка складає 81,3% (на 5,5% більше, ніж у минулому році) та зростання на 25,8% якості успішності. Особливо це стосується клінічних дисциплін на 4-6 курсах.

Показники успішності студентів, які навчаються за кошти фізичних та юридичних осіб, значно нижчі від таких у студентів-бюджетників (на 31,4% менша кількість осіб, які мають оцінки „відмінно” і „добре”, на 14,5% нижче абсолютна успішність, на 30,6% - якість успішності, на 7,4% більша кількість студентів, які отримали оцінки «незадовільно»).

Звертають на себе увагу, як і в минулому році, значно нижчі показники успішності в осінньо-зимовому семестрі іноземних студентів у порівнянні з вітчизняними. Складали іспити або отримували оцінки за КМСОНП лише 65,1% іноземних студентів, що на 25,7% нижче цього показника для вітчизняних студентів. Це свідчить про значну кількість недопусків до підсумкового контролю з дисциплін іноземних студентів у зв'язку з пропусками навчальних занять, їх недисциплінованістю – неявкою на іспити та ПМК. Якість успішності іноземних студентів складає 34,2%, абсолютна успішність - 53,7%, що відповідає показникам минулого року.

Слід відмітити поліпшення співпраці між деканатами і кафедрами, за участю студентського парламенту, стосовно контролю за станом успішності, пропусків навчальних занять студентами, що дозволило зменшити на кінець осінньо-зимового семестру кількість академічних боржників до 922 (8,5%) порівняно з минулим навчальним роком – 1993 (19,4%). Цю інтегровану роботу доцільно удосконалювати і продовжувати.

Завершується І етап Всеукраїнської студентської олімпіади (ВСО) на 39 кафедрах з 25 дисциплін. Брали участь у І етапі ВСО понад 500 студентів, отримали перемогу 100 студентів. Розіслано в інші ВНЗ України 70 анкет переможців для участі у ІІ етапі ВСО.

З проблемних питань слід зазначити недостатнє забезпечення викладання навчальних дисциплін підручниками, що особливо стосується російськомовних та англомовних іноземних студентів з 26 дисциплін, а також вітчизняних студентів на фармацевтичному та медико-психологічному факультетах. Кафедри, які проводять викладання навчальних дисциплін для студентів 1 курсів (за винятком кафедр біоорганічної, біологічної та фармацевтичної хімії, загальної і медичної психології та педагогіки, латинської мови, медичної і біологічної фізики, україністики) не виконали наказ по НМУ імені О.О.Богомольця № 338 від 21.06.2011р. та не надали навчально-методичні матеріали з дисциплін для розміщення на освітньому порталі Університету.

Значна кількість студентів третіх і випускних курсів, які ввійшли до групи ризику за результатами ректорського претестування як показника готовності до складання ЛІІ «Крок» у 2012 році (в середньому 80%), свідчить про недостатній рівень організації навчально-методичної роботи на природничо-наукових і випускаючих кафедрах Університету і вимагає чіткої співпраці деканатів і кафедр з метою якісної підготовки студентів до ліцензійних інтегрованих іспитів у 2011/2012 н.р.

Як суттєвий недолік слід відмітити недостатньо погоджену співпрацю між кафедрами та деканатами стосовно своєчасного відпрацювання студентами пропусків занять, складання та перескладання ПМК, що зумовлює наявність значної кількості боржників на кінець семестру.

З урахуванням вищезазначеного


^ ВЧЕНА РАДА ПОСТАНОВЛЯЄ:


1. Продовжити подальше впровадження і удосконалення Європейської кредитно-трансферної системи, дотримання компетентнісноорієнтованого підходу в навчанні студентів; звернути особливу увагу на відповідність нормативним вимогам проведення навчальних занять і контрольних заходів на кафедрах; забезпечити безпосередню участь завідувачів кафедр у проведенні навчальних занять і підсумкового семестрового контролю: іспитів, підсумкового модульного контролю, заліків, диференційованих заліків як рівноцінних форм кінцевого контролю з дисциплін.

Виконавці: завідувачі кафедр, декани факультетів.

^ Термін виконання: постійно.


2. Вважати найважливішими показниками організації навчально-виховного процесу в Університеті результати складання ліцензійних інтегрованих іспитів “Крок” у 2012 р. як зовнішнього оцінювання МОЗ України якості освітньої діяльності закладу. Посилити відповідальність викладачів академічних груп і завідувачів кафедр природничо-наукового профілю, клінічних і гігієнічних кафедр, деканів факультетів за якість навчання на кафедрах та організацію підготовки студентів до іспитів “Крок 1”, “Крок 2”.

Виконавці: завідувачі кафедр, декани факультетів, начальник навчально-методичного відділу, голова студентського парламенту.

^ Термін виконання: протягом семестру.


3. Вважати важливим рейтинговим показником в оцінці діяльності завідувача кафедри та його співробітників підготовку на кафедрі студентів – учасників Всеукраїнських студентських олімпіад та наукових конкурсів за професією, міжнародних конференцій і конкурсів з отриманням ними дипломів за І, ІІ, та ІІІ місця, золотих, срібних або бронзових медалей; враховувати результативність цієї роботи під час переобрання на посади та укладання трудових угод із завідувачем кафедри і науково-педагогічними працівниками.

Виконавці: завідувачі кафедр.

Термін виконання: лютий-квітень 2012 р.


4. Забезпечити виконання до 10 березня 2012 р. доручення МОЗ України щодо розробки типових навчальних програм з нормативних дисциплін, елективних курсів, які викладаються для студентів медичних, фармацевтичного, стоматологічного та медико-психологічного факультетів відповідно до нових навчальних планів 2009 р. та 2010 р., затверджених МОЗ України. Створити до 1 травня 2012 р. навчально-методичне забезпечення для їх викладання на кафедрах: навчальні посібники, методичні розробки для викладачів, вказівки для самостійної роботи студентів до кожного навчального заняття.

Виконавці: завідувачі кафедр.

5. Забезпечити умови для якісної підготовки студентів випускних курсів до практично-орієнованих державних іспитів як частини державної атестації випускників. Завідувачам випускаючих кафедр надати до 01.03.2012 р. оновлені програми державних випускних іспитів 2012 р. (далі – Програми) до навчально-методичного відділу та відповідних деканатів (на паперовому та електронному носіях); деканам факультетів забезпечити надання Програм старостам академічних груп випускних курсів.

Виконавці: завідувачі випускаючих кафедр терапевтичних, хірургічних, педіатричних, гігієнічних, стоматологічних, фармацевтичних профілів та акушерства і гінекології, декани факультетів, начальник навчально-методичного відділу, студентський парламент.

^ Термін виконання: до 1 березня 2012 р.


6. Інтенсифікувати рекламно-інформаційну діяльність, спрямовану на залучення іноземних громадян на навчання.

Посилити відповідальність проректора з науково-педагогічної роботи з іноземними громадянами, декана по роботі з іноземними студентами, завідувачів кафедр за організацію роботи з іноземними студентами, конкретизувати діяльність кафедр – кураторів земляцтв; удосконалити форми і методи навчання іноземних студентів; контролювати своєчасність відпрацювання пропусків занять та складання кінцевого контролю.

Виконавці: проректор з науково-педагогічної роботи з іноземними громадянами, декан по роботі з іноземними студентами, завідувачі кафедр.

^ Термін виконання: протягом семестру.


7. Забезпечити наявність на кафедрах Університету і затвердження на методичних нарадах кафедр навчально-методичних матеріалів для розміщення на Освітньому порталі НМУ імені О.О.Богомольця відповідно до термінів та переліку, визначених наказом по Університету № 338 від 21.06.2011 р.

Виконавці: завідувачі кафедр.

Термін виконання: до 1 червня 2012 р.


8. Контроль за виконанням рішення Вченої ради покласти на проректора з науково-педагогічної роботи члена-кореспондента НАМН України, професора О.П.Яворовського.


^ Голова Вченої ради

ректор університету,

академік НАМН України,

професор В.Ф. Москаленко

Вчений секретар Вченої ради

професор О.Б. Яременко


^ 3. МАТЕРІАЛИ ДО ДОПОВІДІ

проректора з науково-педагогічної роботи та довузівської підготовки професора ЦЕХМІСТЕРА Я.В. (заступник голови комісії)

та комісії у складі: проректор з науково-педагогічної роботи член-кореспондент НАМН України, професор Яворовський О.П. (голова), відповідальний секретар Приймальної комісії університету професор Науменко О.М. (заступник голови), професор Черкасов В.Г., член-кореспондент НАМН України, професор Нетяженко В.З., професор Петренко В.І., професор Омельчук С.Т., професор Неспрядько В.П., академік НАПН України, професор Максименко С.Д., професор Ніженковська І.В., полковник м.с. Власенко О.М., доцент Закордонець О.О., професор Савичук О.В., член-кореспондент НАПН України, професор Чалий О.В., професор Гуляк А.Б., професор Калібабчук В.О., професор Романенко О.В., Кричевська О.Я., Коновалова Л.В., Лісовська В.А., Федь Н.С., Єрмакова Л.П., Паскевич Ю.В.


«ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ ТА ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ В НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ»

^ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА, ДОВУЗІВСЬКА ПІДГОТОВКА

В СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛАХ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ


УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЛІЦЕЙ


Національний медичний університет імені О.О. Богомольця разом із Міністерством охорони здоров‘я України та Київською державної адміністрацією 18 квітня 1990 року першим на теренах колишнього СРСР та в Україні створив спочатку медичні класи, а потім у 1991 році два державних медичних ліцеї, які стали необхідним компонентом побудови системи безперервної медичної освіти.

11 червня 1997 року за сприяння Міністерства охорони здоров‘я України, Київської міської державної адміністрації був створений єдиний Український медичний ліцей, засновником якого став Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

Український медичний ліцей Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, згідно зі своїм Статутом, є середнім загальноосвітнім навчальним закладом, що забезпечує здобуття освіти понад державний освітній мінімум, здійснює допрофесійну підготовку талановитої молоді, готує її до навчання у вищому медичному навчальному закладі та до роботи в установах охорони здоров’я в якості молодшого медичного персоналу.

Особливістю функціонування ліцею стало те, що він є структурним підрозділом Національного медичного університету і використовує потенціал медичної гімназії № 33 м. Києва. У навчальному процесі ліцею беруть участь сім кафедр – медичної і біологічної фізики, біології, біоорганічної, біологічної та фармацевтичної хімії, медичної та загальної хімії, іноземної мови, латинської мови, пропедевтики внутрішньої медицини №1.

За 20 років роботи ліцей випустив понад 2 030 учнів, які стали студентами всіх факультетів Національного медичного університету імені О. О. Богомольця. Випускники навчального закладу успішно працюють в установах охорони здоров’я м. Києва, регіонах України, навчаються в клінічній ординатурі, аспірантурі та докторантурі, продовжують навчання в різних країнах світу. Багато з них відомі не тільки в нашій країні, але й за кордоном.


^ ПІДГОТОВЧІ КУРСИ


З метою поліпшення якості знань вступників до Університету, підтримки талановитої професійно-орієнтованої молоді, зокрема мешканців сільської місцевості, здійснення висококвал­фікованої підготовки всіх категорій абітурієнтів із конкурсних дисциплін за єдиним апробованим та уніфікованим методичним забезпеченням, за державними програмами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, з загальноосвітніх предметів, які виносяться Українським центром оцінювання якості освіти на зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, а також під­готовки з інших предметів, згідно із Законами України «Про освіту» та «Про вищу освіту», Указу Президента України «Про додаткові заходи щодо державної підтримки обдарованої молоді» від 24.04.2000 р., Постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.96 р. зі змінами за №1138 та від 20.01.97 р. за № 38, відповідно до Статуту НМУ створюється система доуніверситетської підготовки до вступу на всі форми навчання, факультети та спеціальності Університету.

Головною метою Підготовчих курсів (далі - Курси) є забезпечення (сприяння) реалізації права громадян України на здобуття вищої медичної освіти.

^ Основними завданнями Курсів є:

 • пошук обдарованих і здібних вступників до Університету, готових до оволодіння медичною професією, оновлення змісту освіти, розробка й апробація нових педагогічних форм навчання та виховання;

 • здійснення профорієнтаційної роботи серед учнів за­гальноосвітніх шкіл.

Навчання на Курсах проводиться за державними програмами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, зокрема з предметів, що відповідають переліку Українського центру оцінювання якості освіти: українська мова та література, математика, біологія, історія України, фізика, хімія.


^ Підготовчі курси функціонують за такими формами:

Стаціонарна форма навчання передбачає висококваліфіковану підготовку з загальноосвітніх предметів, які виносяться Українським центром оцінювання якості освіти на зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної серед­ньої освіти на профільних кафедрах Університету відповідно до затвердженого тижневого розкладу.

Заочна форма навчання передбачає висококваліфіковану підготовку з загальноосвітніх предметів, які виносяться Українським центром оцінювання якості освіти на зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, які не мають можливості відвідувати очну форму. Вони дозволяють слухачам підготуватися до вступу самостійно, використовуючи спеціально розроблені педагогічні технології, рекомендації, розширені комплекти методичної та довідкової літератури, контрольні роботи, тестові завдання минулих років.

Дистанційна форма навчання передбачає висококваліфіковану підготовку з загальноосвітніх предметів, які виносяться Українським центром оцінювання якості освіти на зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти безпосередньо за місцем проживання (перебування) слухачів на основі використання сучасних досягнень психології та дидактики, а також можливостей інформаційно-телекомунікаційних технологій (ІКТ) (Інтернет, електронна пошта та бібліотека, бази даних, форум, дискусія тощо).


Динаміка чисельності слухачів підготовчих курсів

НМУ імені О.О. Богомольця

(станом на 20.02.2012р.)


Рік

Кількість слухачів

2012

302*

2011

259

2010

368

2009

412

2008

680

*- набір продовжується


Динаміка чисельності учнів

Українського медичного ліцею НМУ імені О.О. Богомольця

(станом на 20.02.2012р.)


Рік

Кількість учнів

Кількість

випускників

Стали студентами НМУ

Стали студентами інших ВНЗ

2012

410

174

 

 

2011

264

39

38

1

2010

226

97

93

4

2009

208

86

85

1

2008

205

101

101

 Динаміка чисельності іноземних громадян, зарахованих на підготовче відділення НМУ імені О.О. Богомольця

(станом на 20.02.2012р.)


Рік

Кількість

слухачів

Кількість країн

2008

32

11

2009

12

7

2010

16

8

2011

33

15

2012

45

17

Всього:

138

19


Динаміка чисельності іноземних громадян, які завершили навчання на підготовчому відділенні НМУ імені О.О. Богомольця

(станом на 20.02.2012р.)


Рік

Кількість

слухачів

Кількість країн

2008

29

9

2009

11

7

2010

14

7

2011

30

13

Всього:

84

16РІШЕННЯ

Вченої ради Національного медичного університету

імені О.О.Богомольця з питання


«ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ ТА ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ В НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ»


від 24 лютого 2012 р.


Заслухавши і обговоривши доповідь проректора з науково-педагогічної роботи та довузівської підготовки професора Цехмістера Я.В., Вчена рада

ПОСТАНОВЛЯЄ:


1. Розробити та затвердити нову редакцію концепції довузівської підготовки в Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця.

Виконавці: проректори з науково-педагогічної роботи, наукової роботи, з науково-педагогічної роботи та довузівської підготовки, міжнародних зв'язків, науково-педагогічної роботи з іноземними громадянами, декани факультетів, завідувачі профільних кафедр.

^ Термін виконання: червень 2012 р.

2. Створити комплекси довузівської підготовки з найкращими ліцеями, гімназіями, спеціалізованими загальноосвітніми навчальними закладами м. Києва та областей України.

Виконавці: проректори з науково-педагогічної роботи, наукової роботи, з науково-педагогічної роботи та довузівської підготовки, міжнародних зв'язків, науково-педагогічної роботи з іноземними громадянами, відповідальний секретар приймальної комісії, декани факультетів, начальник навчально-методичного відділу, начальник відділу гуманітарної освіти і виховання, голови студентського парламенту і профкому.

^ Термін виконання: 2012-2013 рр.

3. Запровадити відкриті багатоетапні тури Олімпіад для школярів України, зокрема дистанційні, за допомогою Інтернет.

Виконавці: проректори з науково-педагогічної роботи, наукової роботи, з науково-педагогічної роботи та довузівської підготовки, відповідальний секретар приймальної комісії, декани факультетів, завідувачі профільних кафедр, начальник відділу комп’ютерних технологій навчання та дистанційної освіти, голови студентського парламенту і профкому.

^ Термін виконання: 2012 р.

4. Для подальшої активації науково-дослідницької і проектної діяльності школярів спільно з НАН, НАМН і НАПН України створити окремі відділення Малої академії в Університеті.

Виконавці: проректор з науково-педагогічної роботи, проректор з науково-педагогічної роботи та довузівської підготовки, начальник відділу гуманітарної освіти та виховання, завідувачі профільних кафедр

^ Термін виконання: 2012 р.

5. Запровадити спільно з МОНмолодьспорту України, МОЗ України, Управлінням освіти і науки КМДА відповідні інтегровані програми підвищення кваліфікації вчителів і викладачів з допрофесійної підготовки.

Виконавці: проректор з науково-педагогічної роботи, проректор з науково-педагогічної роботи та довузівської підготовки, декани факультетів, завідувачі профільних кафедр, начальник навчально-методичного відділу.

^ Термін виконання: 2012-2017 рр.

6. Створити експериментальні площадки в загальноосвітніх навчальних закладах м. Києва та Київської області для проведення занять і наукових досліджень з психології, педагогіки і соціології.

Виконавці: проректор з науково-педагогічної роботи, проректор з наукової роботи, проректор з науково-педагогічної роботи та довузівської підготовки, завідувачі профільних кафедр.

^ Термін виконання: 2012-2017 рр.

7. Створити спеціалізований навчально-науковий центр довузівської підготовки в НМУ імені О.О.Богомольця.

Виконавці: проректори з науково-педагогічної роботи, наукової роботи, з науково-педагогічної роботи та довузівської підготовки, міжнародних зв'язків, науково-педагогічної роботи з іноземними громадянами, відповідальний секретар приймальної комісії, декани факультетів, начальник навчально-методичного відділу, начальник навчально-методичного відділу, начальник відділу гуманітарної освіти і виховання, завідувачі профільних кафедр, начальник відділу комп’ютерних технологій навчання та дистанційної освіти.

^ Термін виконання: 2014 р.

8. Забезпечити організацію та науково-методичний супровід Всеукраїнської наукової учнівської конференції на базі Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.

Виконавці:проректор з науково-педагогічної роботи та довузівської підготовки, декани факультетів, начальник відділу гуманітарної освіти та виховання, завідувачі профільних кафедр.

^ Термін виконання: грудень 2012 р.

9. Створити електронну медіатеку і бібіліотеку для слухачів системи довузівської підготовки Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.

Виконавці: проректор з науково-педагогічної роботи та довузівської підготовки, начальник відділу комп’ютерних технологій навчання та дистанційної освіти, декани факультетів, завідувачі профільних кафедр.

^ Термін виконання: 2012-2013 рр.

10. Розробити пакет навчально-методичної документації освітньо-професійних програм, засобів діагностики для створення соціологічного центру досліджень Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, оформлених у вигляді інформаційного і науково-практичного видання.

Виконавці: проректори з науково-педагогічної роботи, наукової роботи, з науково-педагогічної роботи та довузівської підготовки, міжнародних зв'язків, науково-педагогічної роботи з іноземними громадянами, відповідальний секретар приймальної комісії, декани факультетів, начальник навчально-методичного відділу, завідувачі профільних кафедр.

^ Термін виконання: 2012-2014 рр.

11. Контроль за виконанням рішення Вченої ради покласти на проректора з науково-педагогічної роботи члена-кореспондента НАМН України, професора О.П.Яворовського.


^ Голова Вченої ради

ректор університету,

академік НАМН України,

професор В.Ф. Москаленко

Вчений секретар Вченої ради

професор О.Б. Яременко

^ 4. ПОТОЧНІ СПРАВИ.

4.1. Затвердження кандидатур студентів – претендентів на отримання іменних стипендій:

Відповідно до доручення Департаменту кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції МОЗ України Вченою радою затверджено списки студентів - претендентів на отримання іменних стипендій:

Стипендія Президента України

 1. Паскевич Юлія Вікторівна – 5 курс, медичного факультету №3;

 2. Cвінціцький Ігор Анатолійович – 6 курс, медичний факультет №1;

 3. Шульжик Ігор Іванович – 5 курс, медичного факультету №3.


Стипендія Кабінету Міністрів України

 1. Фабрико Мирослава Орестівна – 5 курс, медичний факультет №2;


Персональних іменних стипендій

По медичному факультету №1

 1. Литвиненко Катерина Олегівна – 6 курс, стипендія Вченої ради НМУ;

 2. Якімов Арсеній Дмитрович – 2 курс, стипендія Вченої ради НМУ;

 3. Фесенко Валерія Володимирівна – 5 курс, стипендія імені О.О. Богомольця;

 4. Невмержицька Лідія Олександрівна – 6 курс, стипендія імені

М.Д. Стражеско.

По медичному факультету №2

 1. Бурлаченко Ілля Ігорович – 2 курс, стипендія Вченої ради НМУ;

 2. Кожевнікова Анастасія Андріївна – І курс, стипендія Вченої Ради НМУ;

 3. Нєдова Тетяна Василівна – 3 курс, стипендія Вченої ради НМУ;

 4. Ляхоцька Ада Володимирівна – 6 курс, стипендія імені М.Д. Стражеско.

По медичному факультету №3

 1. Іскра Юлія Антонівна – 6 курс, стипендія Вченої ради НМУ;

 2. Джума Крістіна Ахматівна – 5 курс, стипендія Вченої ради НМУ;

 3. Петрик Сергій Михайлович – 5 курс, стипендія імені О.О. Богомольця.

По медичному факультету №4

 1. Слободянюк Аліна Тарасівна – 4 курс, стипендія Вченої ради НМУ;

 2. Соколова Євгенія Віталіївна – 3 курс, стипендія Вченої ради НМУ;

 3. Семак Марія Михайлівна – 5 курс, стипендія імені Л.В. Громашевського.

По медичному факультету Чернігівського філіалу

 1. Москалець Катерина Дмитрівна – 5 курсу, стипендія Вченої ради НМУ.

По медико-психологічному факультету

 1. Скиба Юлія Володимирівна – 5 курс, стипендія Вченої ради НМУ.

По стоматологічному факультету

 1. Сергієнко Катерина Володимирівна – 5 курс, стипендія Вченої ради НМУ;

 2. Секрет Інна Валеріївна – 2 курс, стипендія Вченої ради НМУ;

 3. Татченко Алла Олегівна – 3 курс, стипендія Вченої ради НМУ;

 4. Ардикуце Ігор Олексійович – 4 курс, стипендія імені О.О. Богомольця.

По факультету підготовки лікарів для Збройних Сил України

 1. Шевченко Анастасія Анатоліївна – 2 курс, стипендія Вченої ради НМУ;

 2. Ткаченко Наталія Сергіївна – 3 курс, стипендія Вченої ради НМУ.

По фармацевтичному факультету

 1. Хоменко Світлана Леонідівна – 3 курс, стипендія Вченої ради НМУ.


Доповідач – проректор з науково-педагогічної роботи та довузівської підготовки професор Цехмістер Я.В.


  1. Надання рекомендацій на видання і присвоєння грифу МОЗ України навчальним посібникам

 • «Стандартизація лікарських засобів»,

 • «Токсикологічна хімія. Отруйні речовини та їх біотрансформація» українською та російською мовами для студентів 4-5 курсу фармацевтичних факультетів ВМ(Ф)НЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації (автори: Вельчинська О.В., Ніженковська І.В.).

Доповідач – в.о. проректора з науково-педагогічної роботи професор Яременко О.Б.


^ 4.3. Надання рекомендації на видання і присвоєння грифу МОЗ України навчальному посібнику «Французька мова» (автори: Абрамович В.Є., Аврахова Л.Я.).

Доповідач – в.о. проректора з науково-педагогічної роботи професор Яременко О.Б.


^ 4.4. Затвердження тем докторських дисертацій, термінів виконання та наукових консультантів:

- асистенту кафедри внутрішньої медицини №4, к.м.н. АЛТУНІНІЙ Наталії Валеріївні;

- доценту кафедри ендокринології, к.м.н. КОМІСАРЕНКО Юлії Ігорівні;

- асистенту кафедри гістології та ембріології, к.м.н. КОРСАК Аліні Вадимівні;

- доценту кафедри дерматології та венерології ЛІТИНСЬКІЙ Тетяні Олександрівні;

- доценту кафедри гігієни та екології ПЕЛЬО Ігорю Михайловичу.

Доповідач – в.о. проректора з наукової роботи доцент АНТОНЕНКО М.Ю.


4.5. Затвердження звіту стипендіата Кабінету Міністрів України для молодих учених клінічного ординатора кафедри хірургії №1 Мороза Владислава Владиславовича.

Доповідач – в.о. проректора з наукової роботи доцент Антоненко М.Ю.


4.6. Затвердження кандидатур студентів-випускників 2012 р., рекомендованих Вченими радами факультетів на наукову роботу з правом вступу до магістратури.

Доповідач – в.о. проректора з наукової роботи доцент Антоненко М.Ю.Схожі:

О. О. Богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 24 лютого 2012 р iconО. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 15 лютого 2013 р
Перемоги, 34 відбудеться засідання Вченої ради університету. На засідання запрошуються всі завідувачі кафедр, викладачі, які є офіційним...
О. О. Богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 24 лютого 2012 р iconО. О. Богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 24 лютого 2012 р
move to 849-13975
О. О. Богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 24 лютого 2012 р iconО. О. Богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 25 лютого 2010 р
Перемоги, 34 відбудеться засідання Вченої ради університету. На засідання запрошуються всі завідувачі кафедр, викладачі, які є офіційним...
О. О. Богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 24 лютого 2012 р iconО. О. Богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 25 лютого 2010 р
Перемоги, 34 відбудеться засідання Вченої ради університету. На засідання запрошуються всі завідувачі кафедр, викладачі, які є офіційним...
О. О. Богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 24 лютого 2012 р iconО. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 09 листопада 2012 р
Перемоги, 34 відбудеться засідання Вченої ради університету. На засідання запрошуються всі завідувачі кафедр, викладачі, які є офіційним...
О. О. Богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 24 лютого 2012 р iconО. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 30 травня 2012 р
Перемоги, 34 відбудеться засідання Вченої ради університету. На засідання запрошуються всі завідувачі кафедр, викладачі, які є офіційним...
О. О. Богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 24 лютого 2012 р iconО. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 28 грудня 2012 р
В. А. Караваєва морфологічного корпусу (проспект Перемоги, 34) відбудеться засідання Вченої ради університету. На засідання запрошуються...
О. О. Богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 24 лютого 2012 р iconО. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 26 грудня 2013 р
М. М. Амосова санітарно-гігієнічного корпусу (проспект Перемоги, 34) відбудеться засідання Вченої ради університету. На засідання...
О. О. Богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 24 лютого 2012 р iconО. О. Богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 25 листопада 2010 р
Перемоги, 34 відбудеться засідання Вченої ради університету. На засідання запрошуються всі завідувачі кафедр І викладачі, які є офіційним...
О. О. Богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 24 лютого 2012 р iconО. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 29 грудня 2010 р
Перемоги, 34 відбудеться засідання Вченої ради університету. На засідання запрошуються всі завідувачі кафедр та викладачі, які є...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи