Перелік теоретичних питань, умінь І навичок, маніпуляцій, ситуаційних задач для контролю знань з внутрішніх хвороб для студентів 6 курсу медичного факультету №2, icon

Перелік теоретичних питань, умінь І навичок, маніпуляцій, ситуаційних задач для контролю знань з внутрішніх хвороб для студентів 6 курсу медичного факультету №2,




Скачати 492.66 Kb.
НазваПерелік теоретичних питань, умінь І навичок, маніпуляцій, ситуаційних задач для контролю знань з внутрішніх хвороб для студентів 6 курсу медичного факультету №2,
Сторінка1/2
Дата30.01.2013
Розмір492.66 Kb.
ТипПротокол
  1   2

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. О.О.БОГОМОЛЬЦЯ


«Затверджую»

Проректор з науково-педагогічної роботи

член- кор. НАМН України,

профессор __________ О.П. Яворовський

"__"_________________ 2012 р.


ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК, МАНІПУЛЯЦІЙ, СИТУАЦІЙНИХ ЗАДАЧ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ З ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 6 КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №2, ЩО ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ НА ПРАКТИЧНО- ОРІЄНТОВАНОМУ ДЕРЖАВНОМУ ІСПИТІ ІЗ ВНУТРІШНІХ, ПРОФЕСІЙНИХ, ІНФЕКЦІЙНИХ І ХІРУРГІЧНИХ ХВОРОБ З ДИТЯЧОЮ ХІРУРГІЄЮ У 2011/2012 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ


«Затверджено» на Вченій Раді медичного факультету №2

Протокол №_____від ____________________2012 року


Голова Вченої Ради

медичного факультету №2

член- кореспондент НАМН України, д.м.н.,

профессор В.З. Нетяженко


«Затверджено» на методичному засіданні кафедри

Протокол №_____від ____________________2012 року


Зав. кафедри внутрішньої медицини №2

член-кореспондент НАМН України, д.м.н,

професор К.М. Амосова


Київ-2012


^ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ДЕРЖАВНИХ ІСПИТІВ З ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 6 КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №2

У 2011/2012 НАВЧ. РОЦІ


І. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Українська терапевтична школа та її значення для розвитку терапевтичної науки (В.П.Образцов, М.Д. Стражеско, В.X.Василенко, М.М.Губергриць, Ф.Г.Яновський, В.М.Іванов, О.Й. Грицюк, Г.Й.Бурчинський, Л.Т.Мала, І.М.Ганжа).

 1. Загальні організаційні та законодавчі аспекти лікарсько-трудової експертизи. Тимчасова та стійка непрацездатність. Групи інвалідності. Медична документація.

 2. Доказова медицина. Принципи, поняття, методологія. Значення для медичної практики.

 3. Діагностика та лікування людей похилого віку.

 4. Клінічна епідеміологія та біостатистика у практиці терапевта.

 5. Ожиріння та його наслідки.

 6. Первинна та вторинна профілактика внутрішніх хвороб.



ІІ. ЕТІОЛОГІЯ, ПАТОГЕНЕЗ, КЛІНІКА, ДІАГНОСТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ

 1. Есенціальна артеріальна гіпертензія (гіпертонічна хвороба).

Визначення. Роль порушень центральних та ниркових механізмів регуляції тиску, ендотеліальної функції та інших факторів. Класифікація. Клінічні прояви та дані додаткових методів дослідження. Ураження органів-мішеней. Диференційний діагноз. Стратифікація ризику. Ускладнення. Ізольована систолічна артеріальна гіпертензія. Лікування. Ускладнені та неускладнені гіпертензивні кризи, особливості лікувальної тактики. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.

 1. ^ Вторинні (симптоматичні) артеріальні гіпертензії.

Визначення. Основні причини. Особливості клініки, діагностики ниркових (реноваскулярних, ренопаренхіматозних), ендокринних (синдром і хвороба Іценко-Кушинга, феохромоцитома, синдром Конна, дифузний токсичний зоб) і гемодинамічних артеріальних гіпертензій. Артеріальна гіпертензія при вагітності, метаболічних порушеннях (метаболічний синдром). Значення лабораторних і інструментальних методів для диференційної діагностики та верифікації діагнозу. Терапевтичне та хірургічне лікування. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.



 1. Атеросклероз.

Визначення. Роль гіперліпідемій, загального та місцевого запалення, ушкодження судинної стінки і тромбоцитів у розвитку атеросклерозу. Фактори ризику. Особливості клінічних проявів залежно від переважної локалізації (аорта, коронарні, мезентеріальні та ниркові артерії, артерій нижніх кінцівок). Значення лабораторних, променевих та інших інструментальних методів дослідження. Диференційний діагноз. Ускладнення. Загальні принципи лікування. Лікувальна тактика при різних варіантах перебігу. Первинна і вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.

 1. Ішемічна хвороба серця (ІХС): гострий інфаркт міокарда.

Визначення. Роль атеросклерозу, дестабілізації атеросклеротичної бляшки і функціональних факторів в і патогенезі різних форм ІХС. Класифікація. Особливості клінічного перебігу і діагностики гострого інфаркту міокарда. Поняття «гострий коронарний синдром». Різні форми ІХС. Критерії діагнозу. Диференційний діагноз різних форм ІХС Ускладнення гострого інфаркту міокарда (гостра лівошлуночкова недостатність, порушення ритму серця і провідності, розрив міокарда, гостра аневризма серця, післяінфарктний синдром Дреслера та ін.). Лікувальна тактика в різні періоди гострого інфаркту міокарда. Показання до хірургічного лікування. Реабілітація. Первинна та вторинна профілактика.

 1. ^ Хронічні форми ІХС.

Особливості клінічного перебігу і діагностики різних варіантів стабільної стенокардії. Безбольові форми ІХС (безбольова ішемія міокарда), післяінфарктний та дифузний кардіосклероз. Особливості клінічних проявів. критерії діагнозу. Диференційована терапія різних форм ІХС. Терапія нападів стенокардії, гострої лівошлуночкової недостатності. Прогноз та працездатність при різних формах ІХС.

 1. ^ Серцева недостатність.

Визначення. Основні причини. Патогенез порушень центральної та периферичної гемодинаміки при різних формах (лівих та правих відділів серця). Роль нейрогуморальної активації та ремоделювання серця. Класифікація. Клінічні прояви та їх особливості залежно від варіанту (систолічний, діастолічний), стадії та функціонального класу. Діагностика. Значення ехокардіографії. Лікування. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.

 1. ^ Вроджені вади серця.

Визначення. Дефект міжпередсердної і міжшлуночкової перегородок, відкрита артеріальна протока, коарктація аорти. Механізми порушень гемодинаміки, значення легеневої гіпертензії. Значення неінвазивних і інвазивних методів для діагностики і диференційної діагностики. Ускладнення. Синдром Ейзенменгера. Показання до хірургічного лікування. Профілактика ускладнень. Прогноз та працездатність.

 1. ^ Набуті вади серця.

Визначення. Вади мітрального, аортального, трикуспідального клапанів. Етіологія, механізми порушень геодинаміки. Класифікація. Комбіновані мітральні та аортальні вади. Клінічні прояви. Значення неінвазивних та інвазивних методів. Диференщйнии діагноз. Ускладнення. Показання до хірургічного лікування. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.

 1. Інфекційний ендокардит.

Визначення. Етіологія, патогенез. Особливості перебігу залежно від збудника. Діагностичні критерії. Значення лабораторних методів і ехокардіографічного дослідження в діагностиці. Диференційний діагноз. Ускладнення (серцева недостатність, емболії, абсцеси). Лікування. Режими антибактеріальної терапії. Показання до хірургічного лікування. Первинна і вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.

 1. ^ Міокардити та кардіоміопатії.

Визначення. Класифікація. Етіологія та патогенез основних видів кардіоміопатій (запальних, метаболічних, ідиопатичних). Клінічні прояви, зміни ЕКГ, ЕхоКГ та інших променевих методів дослідження залежно від етіології і варіанту перебігу. Критерії діагнозу та диференційний діагноз. Ускладнення. Особливості лікування різних кардіоміопатій. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.

 1. ^ Тромбоемболія легеневої артерії.

Визначення та класифікація ТЕЛА. Фактори ризику. Патогенез порушень гемодинаміки. Клінічний перебіг різних форм. Критерії діагнозу, диференційний діагноз. Діагностичне значення змін даних інструментальних методів дослідження. Лікувальна тактика. Показання до хірургічного лікування. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.

^ Легеневе серце. Визначення легеневого серця. Етіологія, патогенез. Класифікація. Клінічні прояви, зміни даних інструментальних методів дослідження у залежності від етіологічного фактора і стадії (компенсація або декомпенсація). Диференційний діагноз. Принципи диференційованого лікування. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.

 1. Перикардити.

Визначення. Етіологія та патогенез. Класифікація. Особливості клініки, перебігу і діагностики різних варіантів перикардитів. Методи верифікації діагнозу. Диференційний діагноз з ураженнями міокарда. Тампонада серця. Показання до пункції перикарду, її діагностичне та лікувальне значення. Диференційована терапія різних форм із урахуванням етіологічних факторів. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.

 1. ^ Нейроциркуляторна дистонія.

Визначення. Етіологія та патогенез. Класифікація. Особливості клінічних синдромів. Критерії діагнозу, Диференційний діагноз. Диференційована терапія. Первинна і вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.

 1. ^ Порушення серцевого ритму.

Визначення. Етіологія. Електрофізіологічні механізми аритмій (екстрасистолія, фібриляція та тріпотіння передсердь, суправентикулярна шлуночкова тахікардія та фібриляція шлуночків). Клініка, ЕКГ-діагностика та диференційна діагностика. Ускладнення. Медикаментозні та немедикаментозні методи лікування. Роль електроімпульсної терапії. Невідкладна терапія при пароксизмальних порушеннях ритму та раптовій зупинці серця. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.

 1. ^ Порушення провідності серця.

Визначення та етіологія порушень провідності, класифікація. Клініка та ЕКГ-діагностика атріовентрикулярних блокад та блокад ніжок жмутка Гіса. Тактика при гострих та хронічних порушеннях провідності. Невідкладна допомога при нападах Морганьї-Едамса-Стокса. Показання та принципи електрокардіостимуляції (тимчасової, постійної). Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.

 1. ^ Ревматична лихоманка.

Гостра ревматична лихоманка та хронічна ревматична хвороба серця. Визначення. Роль стрептококової інфекції та імунологічної реактивності у розвитку гострої ревматичної лихоманки. Класифікація. Клінічна картина (кардит, поліартрит, хорея, ураження шкіри). Значення лабораторних та інструментальних методів дослідження. Критерії діагностики. Диференційний діагноз Ускладнення. Лікування з урахування ступеня активності. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.

 1. ^ Ревматоїдний артрит.

Визначення. Етіологічні фактори, патогенез. Роль порушень імунного статусу в розвитку захворювання. Класифікація та номенклатура. Клінічна картина з урахуванням активності патологічного процесу, стадії захворювання, системних проявів. Значення лабораторних та інструментальних методів для діагностики захворювання, його стадії та активності. Критерії діагностики, значення дослідження синовіальної рідини. Диференційний діагноз. Ускладнення. Стратегія лікування. Базисна терапія. Тактика лікування глюкокортикоїдами та нестероїдними протизапальними засобами. Профілактика. Прогноз та працездатність.

 1. ^ Системні хвороби сполучної тканини.

Системний червоний вовчак. Визначення. Етіологічні фактори та патогенез. Класифікація. Клінічні прояви залежно від ураження органів та систем, активності хвороби. Значення лабораторних, у тому числі імунологічних, методів дослідження. Діагностичні критерії. Диференційний діагноз. Ускладнення. Принципи лікування. Пульс-терапія. Профілактика. Прогноз та працездатність.

 1. ^ Системні хвороби сполучної тканини.

Системна склеродермія та дерматоміозит. Визначення. Етіологічні фактори, патогенез. Класифікація. Клінічна картина залежно від ураження органів та систем. Діагностичні критерії, Диференційний діагноз. Ускладнення. Принципи лікування. Профілактика. Прогноз та працездатність.

 1. ^ Системні васкуліти.

Геморагічний васкуліт (пурпура Шенлейн-Геноха, гіперсенситивний васкуліт). Визначення. Етіологія, патогенез. Клінічні прояви, критерії діагностики. Диференційний діагноз. Лікування. Профілактика. Прогноз та працездатність.

 1. ^ Системні васкуліти.

Вузликовий поліартеріїт. Визначення. Етіологія, патогенез. Клінічні прояви, критерії діагностики. Диференційний діагноз. Лікування. Профілактика. Прогноз та працездатність

 1. Остеоартроз.

Визначення. Етіологія, патогенез. Класифікація. Клінічна картина в залежності від переважної локалізації уражень. Діагностика. Диференційний діагноз. Медикаментозне та немедикаментозне лікування. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.

 1. ^ Анкілозивний спондилоартрит.

Визначення. Етіологічні фактори, патогенез. Класифікація. Клінічна картина. Значення інструментальних та лабораторних методів. Критерії діагностики. Диференційний діагноз. Лікування. Профілактика. Прогноз та працездатність.

 1. ^ Реактивні артропатії.

Визначення. Етіологія, патогенез. Класифікація. Клінічні прояви реактивних артритів різної етіології. Синдром Рейтера, значення лабораторних і інструментальних методів діагностики. Критерії діагностики, Диференційний діагноз. Лікування, роль антибактеріальної терапії. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.

 1. Подагра.

Визначення. Етіологія, патогенез. Класифікація. Особливості суглобового синдрому та ураження внутрішніх органів. Критерії діагнозу. Диференційний діагноз. Ускладнення. Принципи диференційованого лікування. Профілактика. Прогноз та працездатність.

 1. ^ Гломерулонефрити та нефротичний синдром.

Визначення. Етіологія, роль стрептококової інфекції та імунологічних порушень в розвитку хвороби. Патогенез основних клінічних синдромів. Класифікація. Клінічні прояви та діагностика окремих форм. Диференційний діагноз. Ускладнення (еклампсія, гостра ниркова та хронічна ниркова недостатність та ін.). Лікування з урахуванням морфологічного варіанту та клінічного перебігу. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.

Визначення, етіологія, патогенез нефротичного синдрому. Клінічні прояви. Критерії діагностики та диференційний діагноз. Ускладнення. Лікування. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.

 1. Пієлонефрити

Визначення. Роль інфекції при запальних захворюваннях нирок та сечовивідних шляхів. Первинний та вторинний шєлонефрит. Клінічні прояви. Інструментальні та лабораторні методи діагностики. Диференційний діагноз. Ускладнення. Лікування. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.



 1. ^ Тубуло-інтерстиціальний нефрит.

Визначення, етіологія, патогенез тубуло-інтерстиціального нефриту. Клінічні прояви. Критерії діагностики та диференційний діагноз. Ускладнення. Лікування. Невідкладна допомога при гострій нирковій недостатності. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.

 1. ^ Амілоїдоз нирок

Визначення, етіологія, патогенез амілоїдозу. Класифікація. Клінічні прояви амілоїдозу нирок. Критерії діагностики. Диференційний діагноз. Ускладнення. Лікування. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.

 1. ^ Гостра та хронічна ниркова недостатність.

Визначення. Етіологічні фактори. Патогенез уражень органів та систем, їх клінічні прояви. Поняття «хронічна хвороба нирок». Класифікація. Клініка та зміни лабораторних показників залежно від стадії. Диференційний діагноз. Ускладнення. Лікування на різних стадіях. Нирковозамісна терапія: гемодіаліз, трансплантація нирок. Показання та протипоказання до нирковозамісної терапії, ускладнення. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.

 1. ^ Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба.

Визначення. Етіологія, патогенез. Роль гастроезофагального рефлюксу у розвитку езофагіту та стравоходу Барретта. Класифікація. Ерозивна та неерозивна ГЕРХ. Клінічні прояви залежно від варіанту та стадії. Критерії діагностики, диференційна діагностика. Ускладнення. Диференційована терапія. Первинна та вторинна профілактика.

 1. ^ Шлункова диспепсія.

Визначення. Етіологія та патогенез. Роль Н.ру1огі у виникненні гастродуоденальної патології. Класифікація. Необстежена та функціональна диспепсія. Критерії діагнозу. Диференційний діагноз з органічною патологією. Сучасні підходи до лікування функціональної диспепсії. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.

^ 33. Хронічні гастрити.

Визначення, етіологія та патогенез хронічних гастритів. Роль Н.руlогі у виникненні хронічних гастритів. Класифікація. Неатрофічний та атрофічний гастрит. Значення ендоскопічного (з морфологією) та рентгенологічного дослідження для встановлення діагнозу. Сучасні підходи до лікування різних типів хронічного гастриту. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.

^ 34. Виразкова хвороба та інші пептичні виразки шлунку та 12-палої кишки.

Визначення. Роль H.pylori, кислото-пептичного фактору та медикаментів у виникненні пептичних виразок та їх рецидивів. Особливості перебігу Нр-позитивних та Нр-негативних виразок. Ускладнення (перфорація, пенетрація, кровотеча, порушення евакуаторyj-моторної функції). Значення інструментальних та лабораторних методів діагностики. Методи діагностики Нр-инфекції. Сучасна тактика ведення хворого з виразкою. Ерадикаційна тераігія. Контроль ерадикації. Медикаментозна терапія Нр-негативних виразок. Показання до хірургічного лікування. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.

 1. ^ Жовчнокам'яна хвороба, хронічний холецистит та функціональні біліарні порушення.Визначення. Етіологія, патогенез. Значення інфекції, порушень моторики та дисхолії у розвитку хронічного некам'яного холециститу, холангіту та жовчнокам'яної хвороби. Особливості клінічного перебігу. Роль інструментальних методів в діагностиці. Диференційний діагноз. Ускладнення. Диференційоване лікування залежно від клінічного варіанта та наявності ускладнень. Показання до хірургічного лікування. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.

 2. ^ Хронічні гепатити.Визначення. Класифікація. Роль персистенції вірусу, медикаментозних агентів, порушень імунних порушень та алкоголю. Методи діагностики вірусної інфекції. Аутоімунний гепатит, хронічні вірусні, медикаментозний гепатити. Алкогольна хвороба печінки. Основні клініко-біохімічні синдроми. Особливості клінічного перебігу та діагностики окремих форм. Значення морфологічних, біохімічних і радіоізотопних методів. Диференційний діагноз. Ускладнення. Особливості лікування різних форм. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.

 3. ^ Цирози печінки.Визначення. Значення вірусної інфекції, нутритивних факторів, алкоголю, токсичних речовин та імунологічних порушень. Класифікація. Особливості клінічних проявів та діагностики різних варіантів. Диференційний діагноз. Печінкова недостатність та інші ускладнення. Диференційована терапія. Невідкладна терапія ускладнень. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.

 4. ^ Захворювання тонкої кишки: целіакія та інші ентеропатії.

Визначення. Етіологія, патогенез. Роль непереносимості компонентів їжі, ензимопатій і імунних факторів. Синдроми мальабсорбції та мальдигестії. Критерії діагностики, диференційна діагностика. Ускладнення. Диференційована терапія. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.

 1. ^ Хронічні захворювання товстої кишки.

Синдром подразненої кишки, визначення. Римські критерії діагностики. Етіологія та патогенез. Класифікація. Клінічні прояви різних варіантів. Діагностичні критерії та критерії виключення діагнозу. Диференційна діагностика. Лікування різних форм. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. Неспецифічні коліти (неспецифічний виразковий коліт та хвороба Крона): визначення, етіологія та патогенез. Класифікація. Особливості клінічного перебігу залежно від ступеня активності, тяжкості і фази перебігу. Критерії діагностики. Диференційний діагноз. Ускладнення та захворювання, асоційовані з виразковим колітом (склерозуючий холангіт, спондиліт, артрити, дерматози).

 1. ^ Хронічні панкреатити.

Визначення. Значення різних етіологічних факторів. Класифікація. Особливості клінічного перебігу, діагностики та диференційної діагностики залежно від форми та локалізації патологічного процесу. Ускладнення. Методи дослідження в діагностиці панкреатиту. Диференційоване лікування. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.

 1. ^ Хронічне обструктивне захворювання легень.

Визначення. Значення паління, екологічних, професійних факторів та інфекції. Класифікація. Клінічні прояви, зміни даних додаткових інструментальних методів дослідження залежно від стадії (ступеня тяжкості). Диференційний діагноз. Ускладнення. Лікування залежно від ступеня тяжкості. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.

 1. ^ Бронхіальна астма.

Визначення. Етіологія, особливості патогенезу. Класифікація. Клінічні прояви і зміни даних інструментальних методів дослідження в залежності від ступеня тяжкості. Диференційний діагноз. Ускладнення. Лікування залежно від ступеня тяжкості. Роль пікфлоуметрії. Невідкладна допомога при нападі бронхіальної астми. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.

 1. Пневмонії.

Визначення. Найбільш розповсюджені етіологічні фактори. Класифікація. Клінічні прояви і їх особливості при негоспітальній, нозокоміальній, аспіраційній пневмонії та пневмонії у осіб з тяжкими дефектами імунітету. Зміни інструментальних і лабораторних методів дослідження. Диференційний діагноз. Ускладнення (синдром поліорганних уражень, респіраторний дистрес-синдром та дихальна недостатність). Диференційоване лікування. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.

 1. ^ Плеврити та плевральний випіт.

Визначення. Етіологічні фактори. Класифікація. Клінічні прояви, зміни інструментальних і лабораторних даних і їх особливості залежно від форми (сухий, ексудативний) та етіології. Диференційний діагноз. Ускладнення. Показання до плевральної пункції та дренування плевральної порожнини. Лікування. Первинна і вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.

 1. Інфекційно-деструктивні захворювання бронхолегеневої системи.

Бронхоектатична хвороба, абсцес та гангрена легень.

Визначення. Фактори, які сприяють розвитку. Клініка, діагностика різних варіантів. Значення рентгенологічного та ендоскопічного дослідження. Диференційнии діагноз. Ускладнення. Лікування. Показання до хірургічного лікування. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.

 1. ^ Легенева недостатність

Визначення. Класифікація. Причинивиникнення. Особливості клінічного перебігу різних форм. Діагностика, роль дослідження функції зовнішнього дихання. Диференційнии діагноз. Лікувальна тактика. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.

 1. Анемії (залізодефіцитна, В12-дефіцитна, фолієводефіцитна, гемолітична, гіпопластична, постгеморагічна). Визначення. Етіологічні фактори та патогенез. Механізми внутрішньосудинного та внутрішньоклітинного гемолізу. Особливості клініки та лабораторної діагностики різних форм. Диференційний діагноз. Ускладнення. Лікування різних форм. Переливання компонентів крові та кровозамінників. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.

 2. ^ Гострі та хронічні лейкемії.

Визначення. Сучасні погляди на етіологію та патогенез. Класифікація. Основні клініко-гематологічні синдроми. Клінічні прояви. Критерії діагнозу. Диференційний діагноз. Ускладнення. Принципи лікування. Трансплантація кісткового мозку Підтримуюча терапія. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.

 1. ^ Лімфоми та мієломна хвороба.

Визначення та класифікація. Ходжкінські та неходжкінські лімфоми. Клінічні прояви та їх особливості при різних варіантах перебігу. Критерії діагнозу. Диференційний діагноз. Ускладнення. Принципи лікування. Профілактика. Прогноз та працездатність.

 1. ^ Тромбоцитопенічна пурпура та гемофілія.

Визначення. Етіологія та патогенез, основні клінічні синдроми. Критерії діагнозу. Диференційний діагноз. Лікування. Терапія різних гемофілій. Профілактика кровотеч. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.

  1   2

Схожі:

Перелік теоретичних питань, умінь І навичок, маніпуляцій, ситуаційних задач для контролю знань з внутрішніх хвороб для студентів 6 курсу медичного факультету №2, iconПерелік тестових завдань та ситуаційних задач для підсумкового контролю по модулю 2, змістовному модулю 3 «Грудна, серцева, ендокринна хірургія, основи трансплантації легень,
Перелік тестових завдань та ситуаційних задач для підсумкового контролю по модулю 2, змістовному модулю 3 «Грудна, серцева, ендокринна...
Перелік теоретичних питань, умінь І навичок, маніпуляцій, ситуаційних задач для контролю знань з внутрішніх хвороб для студентів 6 курсу медичного факультету №2, iconКафедра пропедевтики внутрішніх хвороб, клінічної імунології та алергології календарний план лекцій з пропедевтики внутрішніх хвороб для студентів 3-го курсу медичного факультету №1 (спеціальність «Медична психологія») на V семестр 2009-2010 н р
Пропедевтика внутрішньої медицини як введення у клініку внутрішніх хвороб. Основні методи обстеження хворих. Анамнестична частина...
Перелік теоретичних питань, умінь І навичок, маніпуляцій, ситуаційних задач для контролю знань з внутрішніх хвороб для студентів 6 курсу медичного факультету №2, iconМетодичні рекомендації для самостійної роботи студентів згідно вимог до знань, умінь І навичок для студентів ІІ курсу
Методичні рекомендації містять перелік питань для самостійного опрацювання, рекомендовану літературу, короткі теоретичні відомості...
Перелік теоретичних питань, умінь І навичок, маніпуляцій, ситуаційних задач для контролю знань з внутрішніх хвороб для студентів 6 курсу медичного факультету №2, iconПерелік питань для контролю знань та вмінь студентів VІ курсу
Вклад видатних вчених хірургічних клінік медичного факультету Харківського університету в розвиток хірургії України XIX ст. П. М....
Перелік теоретичних питань, умінь І навичок, маніпуляцій, ситуаційних задач для контролю знань з внутрішніх хвороб для студентів 6 курсу медичного факультету №2, iconПерелік питань для контролю знань та вмінь студентів VІ курсу
Вклад видатних вчених хірургічних клінік медичного факультету Харківського університету в розвиток хірургії України XIX ст. П. М....
Перелік теоретичних питань, умінь І навичок, маніпуляцій, ситуаційних задач для контролю знань з внутрішніх хвороб для студентів 6 курсу медичного факультету №2, iconМетодичні рекомендації для самостійної роботи студентів згідно вимог до знань, умінь І навичок для студентів ІІІ курсу
Методичні рекомендації містять перелік питань для самостійного опрацювання та рекомендовану літературу з дисципліни «Податкова система»...
Перелік теоретичних питань, умінь І навичок, маніпуляцій, ситуаційних задач для контролю знань з внутрішніх хвороб для студентів 6 курсу медичного факультету №2, iconМетодичні рекомендації для самостійної роботи студентів згідно вимог до знань, умінь І навичок для студентів ІІІ курсу
Методичні рекомендації містять перелік питань для самостійного опрацювання та рекомендовану літературу з дисципліни «Податкова система»...
Перелік теоретичних питань, умінь І навичок, маніпуляцій, ситуаційних задач для контролю знань з внутрішніх хвороб для студентів 6 курсу медичного факультету №2, iconТематичний план самостійної позааудиторної роботи для студентів 2 курсу медичного факультету №2
Робота у чистій перев'язочній хірургічного відділення: підготовка медичного інструментарію до маніпуляцій та його подальшої стерилізації,...
Перелік теоретичних питань, умінь І навичок, маніпуляцій, ситуаційних задач для контролю знань з внутрішніх хвороб для студентів 6 курсу медичного факультету №2, iconПерелік питань для підготовки студентів до диференційного заліку «Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб ендокринної системи» для студентів ІV курсу медичного факультету
Цукровий діабет тип 1: роль вірусної інфекції та автоімунних процесів, генетичної схильності
Перелік теоретичних питань, умінь І навичок, маніпуляцій, ситуаційних задач для контролю знань з внутрішніх хвороб для студентів 6 курсу медичного факультету №2, iconПерелік питань для підготовки студентів до диференційного заліку «Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб ендокринної системи» для студентів ІV курсу медичного факультету
Цукровий діабет тип 1: роль вірусної інфекції та автоімунних процесів, генетичної схильності
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи