Питання до підсумкового модульного контролю модуль ІІ icon

Питання до підсумкового модульного контролю модуль ІІ
Скачати 90.72 Kb.
НазваПитання до підсумкового модульного контролю модуль ІІ
Дата31.01.2013
Розмір90.72 Kb.
ТипДокументи

ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ


МОДУЛЬ ІІ


 1. Анемії: визначення поняття, класифікація анемій (за етіологією, патогенезом, типом еритропоезу, регенераторною здатністю кісткового мозку, колірним показником, змінами розмірів еритроцитів). Навести приклади гіпо- та гіперхромних анемій.

 2. Дегенеративні та регенеративні форми еритроцитів. Етіологія, патогенез, гематологічна характеристика постгеморагічної анемії (гострої і хронічної).

 3. Гемолітичні анемії. Класифікація гемолітичних анемій за етіологією, за місцем гемолізу. Механізми гемолізу.

 4. Набуті гемолітичні анемії.

 5. Спадкові гемолітичні анемії. Спадкові мембранопатії.

 6. Спадкові гемолітичні анемії. Ферментопатії.

 7. Спадкові гемолітичні анемії. Гемоглобінопатії. Серпоподібно клітинна анемія (генетичний дефект, що її спричинює, тип спадкування, патогенез, картина крові)

 8. Спадкові гемолітичні анемії. Патологічні форми еритроцитів, характерні для різних видів гемолітичних анемій.

 9. Класифікація анемій, пов’язаних з порушеннями еритропоезу (дефіцитні, дисрегуляторні, гіпо-, апластичні та ін.), загальна характеристика причин і механізмів розвитку.

 10. Залізодефіцитні анемії. Етіологія, патогенез, зміни периферичної крові. Поняття про залізорефрактерні анемії.

 11. Анемії, спричинені недостатністю вітаміну В12 та/або фолієвої кислоти. Причини виникнення дефіциту вітаміну В12 і фолієвої кислоти. Злоякісна анемія Аддісона-Бірмера. Загальні порушення в організмі при дефіциті вітаміну В12 та/або фолієвої кислоти. Гематологічна характеристика В12-, фолієводефіцитних анемій.

 12. Лейкоцитоз, принципи класифікації. Причини та механізми розвитку реактивного та перерозподільного лейкоцитозу.

 13. Нейтрофільний, еозинофільний, базофільний, лімфоцитарний і моноцитарний лейкоцитоз (при яких патологічних процесах та захворюваннях виникає кожен з цих видів)

 14. Поняття про ядерне зрушення нейтрофільних гранулоцитів, його різновиди. Лейкемоїдні реакції. Навести приклади лейкоцитарних формул при різних видах зрушень вліво.

 15. Лейкопенії. Причини та механізми розвитку, наслідки для організму. Агранулоцитоз. Етіологія, патогенез. Основні клінічні прояви.

 16. Уявлення про гемобластози. Лейкози. Класифікація лейкозів.

 17. Етіологія лейкозів: фізичні, хімічні, біологічні фактори. Віруси, що викликають лейкози у людей.

 18. Патогенез гострих і хронічних лейкозів. Картина крові при гострих та хронічних лейкозах; системні порушення в організмі при лейкозах.

 19. Прояви пухлинної прогресії при лейкозах, поняття про моноклонову та поліклонову стадію лейкозів, «бластний криз», лейкозні інфільтрати.

 20. Механізми тромбоцитарно-судинного та коагуляційного гемостазу

 21. Порушення тромбоцитарно-судинного гемостазу. Вазопатії.

 22. Етіологія та патогенез тромбоцитопеній та тромбоцитопатій. Механізми порушень адгезії, агрегації тромбоцитів, вивільнення тромбоцитарних гранул.

 23. Порушення коагуляційного гемостазу: причини та механізми порушень окремих фаз згортання крові. Порушення системи антикоагулянтів та фібринолізу.

 24. ДВЗ синдром. Етіологія та патогенез, основні прояви.

 25. Визначення понять недостатність кровообігу, серцева недостатність. Поняття про гостру та хронічну недостатність кровообігу.

 26. Види серцевої недостатності (за перебігом, за патогенезом, за переважним ураженням різних відділів серця)

 27. Види навантаження на серце.

 28. Внутрішньосерцеві механізми компенсації підвищеного навантаження та їх характеристика

 29. Гіпертрофія міокарду, стадії розвитку гіпертрофії за Ф.З. Меєрсоном

 30. Особливості іннервації, кровопостачання, структури та метаболізму гіпертрофованого серця.

 31. Порушення гемо- та кардіодинаміки за умов недостатності кровообігу.

 32. Патогенез хронічної серцевої недостатності. Механізми розвитку основних клінічних проявів хронічної недостатності кровообігу( гіпоксії, ацидозу, задишки, ціанозу, набряків).

 33. Недостатність серця від ушкодження міокарду, їх види.

 34. Некоронарогенні ушкодження серця, їх етіологія та патогенез,

експериментальне моделювання.

 1. Патогенез нейрогенних ушкоджень серця.

 2. Коронарогенні ушкодження серця. Недостатність вінцевого кровообігу. Причини та механізми розвитку.

 3. Ішемічна хвороба серця, її прояви. Стенокардія, інфаркт міокарду.

 4. Прояви та ускладнення інфаркту міокарда. Некротично-резорбційний синдром, синдром Дресслера.

 5. Реперфузійний синдром, етіологія та патогенез.

 6. Гостра серцева недостатність, етіологія, основні прояви.

 7. Порушення ритму серця. Види аритмій.

 8. Порушення автоматизму.

 9. 42.Екстрасистоли: механізм виникнення ектопічних вогнищ збудження, види екстрасистол та основні особливості ЕКГ при різних видах екстрасистол.

 10. Порушення провідності. Блокади та основні електрокардіографічні прояви атріовентрикулярних блокад І, ІІ, ІІІ ступеню. Повна атріовентрикулярна блокада, синдром Морганьї-Адамса-Стокса.

 11. Порушення засвоєння ритму.

 12. Одночасне порушення автоматизму та провідності. Тремтіння, миготіння передсердь. Миготлива артимія. Фібриляція шлуночків.

 13. Артеріальна гіпертензія: визначення поняття, принципи класифікації. Первинна та вторинна артеріальна гіпертензія. Гемодинамічні варіанти артеріальної гіпертензії.

 14. Експериментальне моделювання артеріальної гіпертензії.

 15. Первинна артеріальна гіпертензія як мультифакторіальне захворювання. Етіологія гіпертонічної хвороби.

 16. Патогенез гіпертонічної хвороби. Роль нирок в патогенезі артеріальної гіпертензії.

 17. Причини та механізми розвитку вторинних артеріальних гіпертензій.

 18. Артеріальна гіпотензія. Етіологія та патогенез гострих і хронічних артеріальних гіпотензій. Колапс.

 19. Артеріосклероз: визначення поняття, класифікація. Загальна характеристика різних форм артеріосклерозу (типова локалізація, прояви, ускладнення).

 20. Атеросклероз. Етіологія атеросклерозу: фактори ризику, причинні фактори.

 21. Експериментальне моделювання атеросклерозу.

 22. Патогенез атеросклерозу. Теорії атерогенезу.

 23. Роль пошкодження ендотелію в атерогенезі. Фактори, що викликають ушкодження. Роль факторів росту.

 24. Значення порушень вмісту в крові основних фракцій ліпопротеїнів. Роль спадкових та набутих порушень рецептор-опосередкованого транспорту ліпопротеїнів (ЛП) (порушення рецепторів ЛП, модифікація ЛП) в атерогенезі.

 25. Недостатність зовнішнього дихання, визначення поняття, класифікація.

 26. Причини та механізми порушень альверлярної вентиляції.

 27. Обструктивні та рестриктивні порушення альвеолярної вентиляції

 28. .Причини та механізми порушень дифузії газів через альвеоло-капілярну мембрану.

 29. Причини та механізми порушень загального та регіонарного вентиляційно-перфузійного співвідношення у легенях.

 30. Порушення регуляції зовнішнього дихання. Брадипное, тахіпное, гіперпное, апное.

 31. Періодичне дихання, термінальне дихання. Етіологія, патогенез.

 32. Задишка (диспное). Причини та механізми її розвитку.

 33. Порушення травлення в порожнині рота. Етіологія, патогенез карієсу та пародонтозу. Причини, механізми та наслідки порушень слиновиділення.

 34. Порушення секреторної функцій шлунка. Патологічна шлункова секреція, види; причини та механізми розвитку. Роль нервових та гуморальних механізмів у порушенні секреції.

 35. Виразкова хвороба. Етіологія та патогенез. Фактори ушкодження, причини зниження захисних властивостей та регенераторної здатності шлунку та 12палої кишки. Патогенез виразок при стресі.

 36. Порушення травлення в кишках, етіологія, патогенез.

 37. Порушення порожнинного та пристінкового травлення в кишках. Синдром мальабсорбції: визначення поняття, прояви.

 38. Етіологія та патогенез гострого панкреатиту. Патогенез панкреатичного шоку.

 39. Порушення рухової функції шлунку та кишок. Механізми розвитку основних проявів шлункових та кишкових дискінезій.

 40. Кишкова непрохідність: види, етіологія, патогенез.

 41. Недостатність печінки – визначення поняття, класифікація недостатності печінки за різними принципами класифікації.

 42. Етіологія та патогенез печінкової недостатності.

 43. Експериментальні моделі недостатності печінки. Фістула Екка, Екка-Павлова, ангіостомія за Лондоном.

 44. Порушення вуглеводного, білкового та ліпідного обміну при недостатності печінки.

 45. Порушення дезінтоксикаційної функції печінки. Види, етіологія та патогенез печінкової коми. Роль церебротоксичних речовин у розвитку печінкової енцефалопатії.

 46. Порушення жовчоутворювальної та жовчовидільної функції печінки. Види жовтяниць. Їх етіологія та патогенез.

 47. Порушення обміну жовчних пігментів при різних видах жовтяниць.

 48. Дія жовчних кислот на організм. Холемічний синдром при різних видах жовтяниць.

 49. Дисхолія. Жовчокам’яна хвороба.

 50. Синдром портальної гіпертензії: етіологія, патогенез, прояви. Механізми розвитку асциту.

 51. Причини та механізми порушення клубочкової фільтрації, канальцевої реабсорбції та секреції. Використання функціональних проб для визначення стану основних функцій нирок.

 52. Кількісні та якісні зміни складу сечі. Олігурія, анурія та поліурія. Водний, осмотичний та гіпертензивний діурез. Гіпо- та ізостенурія.

 53. Патологічні компоненти сечі: протеїнурія, циліндрурія, глюкозурія, аміноацидурія, гематурія, лейкоцитурія. Поняття про селективну і неселективну протеїнурію та її механізми.

 54. Етіологія та патогенез гострої ниркової недостатності.

 55. Етіологія та патогенез хронічної ниркової недостатності. Уремія.

 56. Механізми розвитку загальних проявів при недостатності функції нирок: набряків, артеріальної гіпертензії, анемії, ацидозу, остеодистрофії.

 57. Дифузний гломерулонефрит: етіологія, патогенез, експериментальні моделі.

 58. Нефротичний синдром. Етіологія, патогенез.

 59. Загальні механізми порушення функції ендокринної системи. Гіпофункція, гіперфункція, дисфункція ендокринних залоз; первинні, вторинні ендокринопатії

 60. Дисрегуляторні ендокринопатії.

 61. Залозисті ендокринопатії.

 62. Периферичні ендокринопатії.

 63. Патологія гіпоталамо-гіпофізарної системи. Причини виникнення та механізми розвитку синдромів надлишку та нестачі гіпофізарних гормонів.

 64. Етіологія, патогенез, клінічні прояви пангіпопітуітаризму. Причини, механізми, клінічні прояви парціальної недостатності гормонів аденогіпофіза (СТГ, ТТГ, АКТГ, гонадотропінів).

 65. Патофізіологія нейрогіпофізу. Нецукровий діабет.

 66. Недостатність кори наднирників: види (первинна, вторинна; гостра, хронічна). Етіологія, патогенез, клінічні прояви хронічної наднирникової недостатності. Хвороба Аддісона.

 67. Гіперфункція кори надниркових залоз. Гіперфункція клубочкової зони кори – первинний та вторинний гіперальдостеронізм, їх етіологія, прояви.

 68. Гіперфункція пучкової зони кори наднирників. Хвороба та синдром Іценко-Кушинга. Прояви, пов’язані з надлишком глюкокортикоїдів.

 69. Патологія мозкової речовини наднирників.Феохромоцитома.

 70. Гіпотиреоз: причини і механізми розвитку, патогенез основних порушень в організмі.

 71. Гіпертиреоз: причини і механізми розвитку, патогенез основних порушень в організмі.

 72. Зоб: види зобу, їх етіологія та патогенез; характеристика порушень функціонального стану залози.

 73. Порушення функції паращитоподібних залоз.

 74. Порушення функції статевих залоз: первинні та вторинні стани гіпер- і гіпогонадизму.

 75. Стрес. Стадії та механізми розвитку. Поняття про стресорні ушкодження та “хвороби адаптації".

 76. Особливості розвитку типових патологічних процесів у нервовій системі.

 77. Порушення сенсорних функцій нервової системи.

 78. Біль. Види болю. Сучасні уявлення про причини та патогенез болю. Загальні реакції організму на біль. Природні антиноцицептивні механізми.

 79. Порушення рухової функції нервової системи.

 80. Порушення трофічної функції нервової системи. Нейрогенні дистрофії. Етіологія, патогенез.

 81. Старіння. Сучасні теорії старіння.

 82. Екстремальні стани, визначення поняття, види екстремальних станів.

 83. Шок. Визначення поняття, етіологія шокових станів. Види шоків.

 84. Загальні елементи патогенезу шокових станів. Порушення нейро-ендокринної системи, порушення системної гемодинаміки та мікроциркуляції. Клітинні порушення при шоках. «Шокові» органи.

 85. Особливості розвитку різних видів шоку: гіповолемічного, кардіогенного, септичного, анафілактичного, травматичного. Crash-синдром.

 86. Колапс. Етіологія, патогенез.

 87. Кома. Визначення поняття, класифікація. Роль порушень енергозабезпечення головного мозку, осмотичних розладів, іонного та кислотно – основного гомеостазу в патогенезі коми.

 88. Патогенез різних видів ком: при механічних травмах, метаболічних ком (діабетичних, печінкової, уремічної).

Схожі:

Питання до підсумкового модульного контролю модуль ІІ iconПерелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю 1 Змістовий модуль I. Загальні питання психіатрії та наркології
Структура психіатричної та наркологічної допомоги, психіатричної лікарні, психіатричного І наркологічного диспансерів
Питання до підсумкового модульного контролю модуль ІІ iconПерелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю змістовий модуль Основні питання наркології
Просте алкогольне сп’яніння, його ступені. Діагностика, надання медичної допомоги при гострій алкогольній інтоксикації
Питання до підсумкового модульного контролю модуль ІІ iconПерелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю Модуль. Організація судово-медичної експертизи та загальні питання судової медицини.
Модуль. Організація судово-медичної експертизи та загальні питання судової медицини. Судово-медичні засади експертизи
Питання до підсумкового модульного контролю модуль ІІ iconПитання до підсумкового модульного контролю модуль ІІ
Анемії: визначення поняття, класифікація анемій (за етіологією, патогенезом, типом еритропоезу, регенераторною здатністю кісткового...
Питання до підсумкового модульного контролю модуль ІІ iconГрафік складання підсумкового модульного контролю у студентів 5 курсу Модуль 3: Захворювання жіночої репродуктивної системи. Планування сім'ї

Питання до підсумкового модульного контролю модуль ІІ iconН. О. Тести для підсумкового модульного контролю для студентів I курса з дисципліни „Фізичне виховання”. Модуль І
Тести для підсумкового модульного контролю для студентів I курса з дисципліни „Фізичне виховання”. Модуль І
Питання до підсумкового модульного контролю модуль ІІ iconМодуль пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології структура оцінювання
Мінімальна кількість балів для допуску до підсумкового модульного контролю: становить 72 бали
Питання до підсумкового модульного контролю модуль ІІ iconПротокол проведення та оцінювання підсумкового модульного контролю з внутрішньої медицини (модуль №4)
Контроль уміння діагностувати І надавати допомогу при невідкладних станах (45 балів)
Питання до підсумкового модульного контролю модуль ІІ iconТестові завдання для підготовки до підсумкового модульного контролю
...
Питання до підсумкового модульного контролю модуль ІІ iconПіб професора/доцента
Графік перескладання підсумкового модульного контролю (модуль 3, 4) на кафедрі внутрішньої медицини №2 для студентів 6 курсу медичного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи