О. богомольця від 20 квітня 2012 р icon

О. богомольця від 20 квітня 2012 р
Скачати 465.87 Kb.
НазваО. богомольця від 20 квітня 2012 р
Сторінка1/2
Дата30.05.2013
Розмір465.87 Kb.
ТипДокументи
  1   2
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ


МАТЕРІАЛИ

ДО СПІЛЬНОГО ЗАСІДАННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ ТА ВЧЕНОЇ РАДИ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ


від 20 квітня 2012 р.


Київ – 2012


ДЕЛЕГАТУ КОНФЕРЕНЦІЇ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ ТА ЧЛЕНУ ВЧЕНОЇ РАДИ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ


20 квітня 2012 року о 12.00 в актовому залі фізико-хімічного корпусу (проспект Перемоги, 34) відбудеться спільне засідання Конференції трудового колективу та Вченої ради університету. На засідання запрошуються всі завідувачі кафедр, викладачі, які є офіційним резервом на посаду завідувача кафедри та відповідальні за навчально-методичну і наукову роботу.

П О Р Я Д О К Д Е Н Н И Й

^ ЗАСІДАННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

1. ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ ЗА 2011 РІК.

Доповідачі: ректор університету академік НАМН України, професор МОСКАЛЕНКО В.Ф., голова профкому співробітників ЛУК’ЯНЕЦЬ М.М.

^ 2. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ МІЖ АДМІНІСТРАЦІЄЮ ТА ТРУДОВИМ КОЛЕКТИВОМ НА 2012-2014 рр.

Доповідач - голова профкому співробітників ЛУК’ЯНЕЦЬ М.М.

^ 3. ОБРАННЯ КОМІСІЇ ПО ТРУДОВИХ СПОРАХ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ.

Доповідач - голова профкому співробітників ЛУК’ЯНЕЦЬ М.М.

^ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

1. ЗВІТ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ У НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ ЗА 2011 РІК І ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ПІДГОТОВКИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗВЕДЕНОГО ПЛАНУ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ НА 2012 РІК.

Доповідач – в.о. проректора з наукової роботи доцент Антоненко М.Ю.

Співдоповідь комісії: професор Ткаченко М.М. (голова), професор Крамарьов С.О., професор Кривопустов С.П., Кричевська О.Я.

^ 2. ПРО РОБОТУ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА імені О.А. КИСЕЛЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ ПОДАЛЬШОГО УДОСКОНАЛЕННЯ В КОНТЕКСТІ НОВИХ ЗАВДАНЬ У СФЕРІ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ.

Доповідач - голова Ради СНТ імені О.А.Киселя Свінціцький І.А.

^ Співдоповідь комісії: член-кореспондент НАН України та НАМН України, професор Чекман І.С. (голова), доцент Антоненко М.Ю., член-кореспондент НАМН України, професор Нетяженко В.З., професор Хоменко Л.О., академік НАМН України, професор Цимбалюк В.І.

^ 3. ПОТОЧНІ СПРАВИ.


Голова Вченої ради

ректор університету,

академік НАМН України, професор В.Ф. МОСКАЛЕНКО


Голова профспілкового комітету М.М. ЛУК’ЯНЕЦЬ

Вчений секретар Вченої ради

професор О.Б. ЯРЕМЕНКО

^ МАТЕРІАЛИ ДО ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ МІЖ АДМІНІСТРАЦІЄЮ ТА ТРУДОВИМ КОЛЕКТИВОМ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ ЗА 2011 РІК

Колективний договір – це нормативний акт соціального партнерства, що регулює виробничі відносини, умови праці, її оплату і охорону, питання соціального розвитку колективу, його участь в управлінні університетом, відповідальність сторін за виконання прийнятих за договором зобов'язань.

Метою договору є створення і підтримання необхідних виробничо-побутових, соціально-економічних умов для плідної, ініціативної і продуктивної праці науково-педагогічних працівників, інших співробітників університету, захист їх прав та інтересів на рівні не нижчому, ніж передбачено чинним законодавством.

Укладення колективного договору позитивно впливає на мотивацію праці, допомагає скласти об’єктивне уявлення про реальні інтереси і потреби працівників, встановити партнерські взаємини адміністрації з профспілкою, дозволяє переконатися, наскільки профспілка є ефективним помічником у роботі з персоналом.

Колективний договір для працівників встановлює певні права та гарантії, які поліпшують соціально-економічне становище порівняно з рівнем, визначеним законодавством.

Профспілковий комітет та адміністрація університету постійно співпрацюють над вирішенням проблем, які виникають в колективі. Ці проблеми значною мірою можна вирішити за умов соціального партнерства, коли зацікавлені сторони рухаються в одному напрямку. Соціальне партнерство – це двостороння, заснована на незалежності та рівноправності сторін, тісна взаємодія адміністрації та трудового колективу. В нашому університеті соціальне партнерство реалізується в формі колективного договору, а змістом соціального партнерства є домовленість з питань забезпечення зайнятості, створення безпечних умов праці та охорони здоров'я працівників, дотримання законодавства про оплату праці та соціального захисту працюючих в межах не нижчих, ніж встановлені чинним законодавством.

Діючий колективний договір було прийнято на Конференції трудового колективу 26 лютого 2009 р., термін його дії - 2009–2011 рр.

Щорічно адміністрація та профспілковий комітет звітують перед Конференцією трудового колективу університету про основні напрямки діяльності, ефективність використання фінансових ресурсів, у т.ч. для соціального захисту співробітників.

Сторони договору активно співпрацюють щодо питань виконання у повному обсязі взятих зобов'язань.

Адміністрація університету, виходячи з реальних можливостей, планомірно докладає зусиль стосовно виконання зобов'язань, які належать до її компетенції, дотримання законодавства України і нормативних документів, створює безпечні умови праці, задовольняє побутові та соціально-культурні потреби працівників університету.

Поряд з витратами на навчальну, наукову та господарську діяльність, виділялись кошти на утримання в належному стані навчальних корпусів, гуртожитків, закладів громадського харчування, санаторію-профілакторію, спортивно-оздоровчого табору (СОТ) „Медик”.

Адміністрація та профспілковий комітет вживають всіх необхідних заходів щодо збереження існуючих робочих місць.

Згідно умов колективного договору зарахування на роботу здійснюється на підставі Закону України «Про освіту» та «Про вищу освіту» та Кодексу Законів про працю України;

Припинення трудових відносин здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Укомплектованість кадрами відповідно до штатного розпису станом на 01.01.2012 р. становить 90,0% (станом на 01.01.2011 р. - 96,4%).

За умовами колективного договору робота за сумісництвом надається у першу чергу співробітникам університету, і тільки при неможливості забезпечення навчального процесу власними силами запрошуються працівники з інших установ.

Станом на 01.01.2012 р. в університеті працює за сумісництвом 510 осіб (на 01.01.2011 р. - 473 особи), у тому числі за внутрішнім – 319 (на 01.01.2011 р. - 293), за зовнішнім – 191 особа (на 01.01.2011 року – 180).

Чергові щорічні відпустки надаються тривалістю не менше 24 календарних днів згідно графіків відпусток або заяви співробітника. Додаткові відпустки надаються згідно з діючим чинним законодавством. Відпустки без збереження заробітної плати надаються на підставі заяви співробітників відповідно до Закону „Про відпустки” та інших нормативних актів. В університеті організовано підвищення кваліфікації фахівців і співробітників відповідно з графіком роботи.

Перепідготовка та переміщення працівників з посади на посаду здійснюються за виробничою необхідністю з урахуванням ділових якостей працівників, кваліфікаційних вимог до посади, на яку переводиться співробітник.

Протягом 2011 р. на посади професорів було обрано 9 працівників (протягом 2010 р. - 2), на посади доцентів – 21 (протягом 2010 р. - 14), на посади асистентів – 45 та на посади викладачів - 7 осіб.

Протягом 2011 р. вперше було обрано на посади завідувачів кафедр 6 працівників (середній вік - 55 років). Вперше обрано на посаду декана медичного факультету №3 професора Петренка В.І.

Скоординована діяльність адміністрації університету та профспілкового комітету спрямована на забезпечення прав кожного співробітника, збереження та підвищення його матеріального добробуту. Для працівників закладу основним джерелом доходів є заробітна плата, яка виплачується двічі на місяць. Заборгованості та затримки виплат немає.

Відповідно до Закону України «Про державний бюджет на 2011 рік», постанов Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. № 1212, від 11 травня 2011 р. № 524 було здійснено підвищення посадових окладів працівникам університету з 1 січня, з 1 квітня, з 1 липня, з 1 вересня, з 1 жовтня та з 1 грудня на 2,1%, 2,2%, 1,6%, 0,9%, 2,8% та 5,9% відповідно. Загалом протягом 2011 р. посадові оклади збільшено на 15,5%.

Мінімальна заробітна плата з 01.01.2012 р. становить 1073,00 грн.

Середня заробітна плата протягом 2011 р. збільшилася і становила: для науково-педагогічних працівників – 4404,52 грн,; для наукових працівників – 3114,22 грн.; для навчально-допоміжного персоналу – 1250,04 грн.; для науково-допоміжного персоналу – 1233,86 грн.

Крім підвищення заробітної плати, адміністрація університету здійснює також і додаткові виплати, а саме: преміювання, матеріальна допомога, доплати працівникам у розмірі до 50% посадового окладу відсутнього працівника або за вакантною посадою, доплата у розмірі 35% годинної тарифної ставки за кожну годину роботи у нічний час, доплати у розмірі 12% та 24% за роботу у шкідливих та несприятливих умовах праці і т. д. Виплату премій та матеріальної допомоги у 2011 році було здійснено на рівні минулого року.

Значне місце у колективному договорі посідають питання охорони праці. Адміністрація університету планомірно спрямовує зусилля на забезпечення здоров'я та працездатності співробітників і студентів. Співробітники університету, які працюють на роботах зі шкідливими умовами праці, а також із забруднюючими факторами, забезпечені згідно встановлених нормативів за рахунок фонду з охорони праці спеціальним одягом, взуттям, засобами індивідуального захисту, миючими та дезинфікуючими засобами, аптечками першої медичної долікарської допомоги потерпілим.

Відповідно до наказу № 68 від 26.02.2009 р. «Про результати чергової атестації робочих місць за умовами праці» встановлено доплату за несприятливі та шкідливі умови праці. Доплату встановлено для співробітників 21 кафедри, 5 підрозділів та 3 відділень Стоматологічного медичного центру.

З метою створення безпечних умов праці та охорони здоров'я працівників протягом 2011 р. виконано значний обсяг ремонтних та регламентних робіт, а саме: проводяться капітальні, поточні та косметичні ремонти аудиторій, холів, приміщень кафедр, житлових приміщень гуртожитків, фасадів, покрівель, приміщень загального користування, заміна вікон на енергозберігаючі, поточні ремонти систем опалення, гарячого та холодного водопостачання, сантехнічного обладнання, електричних мереж тощо.

Щорічно затверджується план заходів з питань охорони праці на поточний рік, відповідно до якого проводиться інструктивно-методичне навчання з відповідальними за охорону праці; проведено семінарські навчання з керівниками структурних підрозділів адміністративно-господарської частини; розроблено, погоджено і затверджено інструкції, проводяться вступні та чергові інструктажі, оновлено оснащення кабінету з охорони праці, обладнано куточки з охорони праці, проводяться передрейсові медичні огляди водіїв транспортних засобів; навчальні корпуси та гуртожитки обладнано засобами безпеки і пожежогасіння тощо. Співробітників Стоматологічного медичного центру та санаторію-профілакторію застраховано у Національній акціонерній страховій компанії «Оранта» на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини та гепатитом під час виконання ними професійних обов’язків.

Протягом 2011 р. видатки на охорону праці склали понад 460 тис. грн.

В університеті постійно працює комісія із загальнообов’язкового соціального страхування (наказ НМУ № 96 від 01.03.2010 р.), основним завданням якої є призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності і пологах, на поховання, контроль за правильністю нарахування і вчасною виплатою допомоги, аналіз захворюваності співробітників, аналіз використання коштів Фонду соціального страхування, оздоровлення співробітників.

Комісія із соціального страхування веде облік працівників, які протягом року вперше отримали інвалідність (2011 р. – 10 випадків, у тому числі І група інвалідності - 1 особа, ІІ група інвалідності – 6 осіб, ІІІ група інвалідності – 3 особи), часто та довго хворіють, перебувають на диспансерному обліку. Таким працівникам у першу чергу надаються путівки для санаторно-курортного лікування, виділяється цільова матеріальна допомога на лікування, реабілітацію, оздоровлення.

Профспілковий комітет за підтримки адміністрації університету приділяє велику увагу оздоровленню співробітників, яке проводиться протягом всього року. Путівки видаються на підставі заяв співробітників та довідок лікувальних закладів, які підтверджують необхідність оздоровлення в санаторії. Потреби співробітників у забезпеченні путівками на санаторно-курортне лікування задовольняються повністю. Так, у 2011 р. путівки на санаторно-курортне лікування отримали 29 співробітників, 7 співробітників отримали компенсацію за самостійно придбані путівки.

Найбільшим попитом користуються санаторії гастроентерологічного профілю (Трускавець, Моршин, Миргород) – 56% всіх путівок; рідше відвідуються санаторії пульмонологічного профілю (Південний берег Криму, Одеса) – 20%, санаторії для лікування органів опори та руху (Хмільник, Гірська Тиса) – 16%, санаторії кардіологічного профілю (санаторії „Феофанія”, „Конча-Заспа”) – 8 %. У 2011 р. путівки отримували допоміжний персонал (61%), доценти (25%), старші викладачі та асистенти (14%).

Незважаючи на те, що Фонд соціального страхування до липня 2011 р. не виділяв путівки на санаторно-курортне лікування, співробітники, які мали потребу в оздоровленні, отримали таку можливість.

У 2011 р. послугами СОТ „Медик” скористалися 490 відпочиваючих, а саме: 80 співробітників, 140 студентів, 25 дітей та 245 членів сімей. Джерелами фінансування цього виду оздоровлення є фонд соціального страхування, профспілковий бюджет, кошти адміністрації (зокрема, на утримання табору), а також самих відпочиваючих.

З метою поліпшення організації культурно-масових заходів в СОТ „Медик” у період відпочинку за рахунок коштів профспілкового бюджету було придбано заохочувальних призів і сувенірів на суму 4,5 тис. грн.

До початку заїзду було проведено ряд заходів для покращення умов відпочинку: проведено суботники по прибиранню території табору; проведено косметичний ремонт їдальні, ремонт водопроводу та водоводу, частковий ремонт 17 будиночків та 15 дахів, встановлено лічильники води на свердловинах, проведено заміну лічильників та трансформаторів струму, здійснено санітарну вирубку ушкоджених дерев.

Протягом 2011 р. на базі СОТ «Медик» було проведено ряд спортивних заходів за участю співробітників та студентів університету.

З травня 2009 р. ведеться постійна робота по збереженню права університету на постійне користування земельною ділянкою, на якій понад 50 років розташовано та функціонує СОТ «Медик». Його діюча інфраструктура дозволяє щорічно впродовж усього року проводити масове оздоровлення та лікування співробітників університету, членів їх сімей та студентів, проводити спортивні змагання та культурно-розважальні заходи.

Одним з основних питань роботи профспілкового комітету є дитяче оздоровлення. На період літніх та зимових канікул діти співробітників та студентів забезпечуються пільговими путівками на оздоровлення. У 2011 р. було оздоровлено 54 дитини. Всі заяви співробітників та студентів на оздоровлення дітей забезпечувались путівками. Діти мали можливість відпочивати в санаторіях «Лучезарний» та «Лісова поляна» (18% від загальної кількості оздоровлених), дитячих оздоровчих таборах у Скадовську та СОТ «Медик» (82%). Серед категорій відпочиваючих більшість – 48% - складали діти викладачів, 27% - діти старших лаборантів та лаборантів, 18% - діти допоміжного персоналу, 7% - діти лікарів і медичних сестер.

Фінансування дитячого оздоровлення проводилось за рахунок коштів профспілкового бюджету та коштів соціального страхування. Так, у 2011 р. було залучено коштів на організацію оздоровлення та відпочинку дітей у сумі 120,4 тис. грн., з них 35,7 тис. грн. – кошти профспілкового бюджету.

Відповідно до умов колективного договору профспілковий комітет співробітників надавав матеріальну допомогу в першу чергу тим категоріям співробітників, які найбільше її потребують: багатодітні сім’ї, одинокі матері, найменш оплачувані категорії працюючих, у випадках тяжкої або тривалої хвороби, у зв’язку зі смертю співробітників або їх близьких родичів.

Протягом 2011 р. було задоволено всі подані заяви на матеріальну допомогу (329 осіб на суму 328,4 тис. грн.). Серед співробітників, які звернулися за матеріальною допомогою, було 45% допоміжного персоналу, 16% - асистентів, старших викладачів, викладачів, 15% - старших лаборантів, лаборантів, 12% - професорів і доцентів, 12% - лікарів, середнього медичного персоналу. За причинами звернення: 49% - тривала хвороба, придбання ліків, 33% - складні матеріальні обставини, 14% - смерть близьких, 4% - оздоровлення дітей.

Співробітники та студенти брали активну участь у колективних заходах, які проводились в університеті та за його межами з нагоди свят 8 Березня, Всесвітнього дня медичної сестри, Дня медичного працівника, Нового року, Дня Перемоги, Дня визволення Києва та України від фашистських загарбників. Спільно зі студентським профкомом та Студентським парламентом було проведено суботники по впорядкуванню могил відомих медиків, суботники по впорядкуванню території СОТ «Медик» із залученням учнів Українського медичного ліцею.

Комісія з питань культурно-масової роботи організовувала колективні відвідування співробітниками університету та їхніми дітьми театральних вистав (788 квитків), циркових вистав (402 квитки), дельфінарію (100 квитків), театру ляльок (60 квитків), проводила вшанування ветеранів Великої Вітчизняної війни, брала участь в організації заходів з нагоди Всесвітнього дня здоров’я, Дня довкілля та озеленення, Всесвітнього дня медичної сестри. Для відпочиваючих в СОТ «Медик» було придбано призи та сувеніри, було організовано та проведено новорічні заходи для дітей співробітників та студентів (1154 дітей забезпечено новорічними подарунками), розповсюджено 480 квитків на новорічні вистави, проведено новорічну виставу у приміщенні фізико-хімічного корпусу. Спільно зі Студентським парламентом, профкомом та співробітниками Стоматологічного медичного центру було організовано відвідування Васильківського дитячого будинку «Горобинка», притулка-розподільника, дитячої лікарні «Охматдит», дитячого кардіологічного центру. Протягом року було організовано 6 автобусних екскурсій вихідного дня: «Київ – Умань - парк Софіївка – Київ», «Київ – Густинь – Качанівка – Київ», «Київ – Сокиринці – Тростянець – Київ», «Київ – Мгарський монастир – Миргород – Київ», «Київ – Козелець – Чернігів – Київ» та оглядову екскурсію «Київ – столиця України» (21.05.2011 р., 16.06.2011 р., 18.06.2011 р., 01.10.2011 р., 15.10.2011 р. та 12.11.2011 р.).

В Стоматологічному медичному центрі та санаторії-профілакторії було проведено конкурси на кращу медичну сестру, переможців конкурсу було представлено на відзначення Київською міською радою профспілки працівників охорони здоров’я. У 2011 р. кращими медичними сестрами визнано Мишковець Наталію Олександрівну - медичну сестру відділення ортопедичної стоматології Стоматологічного медичного центру та Кулик Анну Павлівну - старшу медичну сестру санаторію-профілакторію.

На базі кафедри фізичного виховання та здоров’я для співробітників проводяться заняття гуртків з великого та настільного тенісу, гирьового спорту, аеробіки, спортивної гімнастики, шахів, футболу.

Під час літнього відпочинку на базі СОТ «Медик» проводились різноманітні конкурси та змагання серед студентів, співробітників та членів їхніх сімей з врученням призів переможцям змагань.

З нагоди державних свят та ювілейних дат здійснювалось подання клопотань щодо отримання нагород кращим співробітникам університету за багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок у розвиток медичної освіти і науки, високий професіоналізм, відданість справі та активну громадянську позицію. Протягом звітного року було присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» 2 співробітникам, «Заслужений лікар України» - 1 співробітнику, Почесною грамотою МОЗ України було нагороджено 26 співробітників закладу, Подякою Міністра охорони здоров’я України – 1, Почесною грамотою голови Київської міської державної адміністрації – 12, Подякою голови Київської міської державної адміністрації – 9; Подяку університету з виплатою грошової винагороди отримали 50 співробітників.

Основні завдання, які стояли перед адміністрацією та профспілковим комітетом щодо соціального захисту співробітників і студентів НМУ протягом звітного року (підвищення відповідно до законодавства і вчасна виплата заробітної плати, матеріальна підтримка працюючих шляхом виплат премій і матеріальної допомоги, створення безпечних і комфортних умов праці, забезпечення зайнятості працюючих, забезпечення відпочинку і оздоровлення співробітників, студентів і їхніх дітей тощо), виконано.

В проекті колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом на 2012-2014 рр. передбачено низку пріоритетних заходів з подальшого поліпшення соціально-економічного захисту співробітників і студентів.РІШЕННЯ

^ КОНФЕРЕНЦІЇ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ


від 20 квітня 2012 р.


Конференція трудового колективу Національного медичного університету імені О.О.Богомольця заслухала звіти ректора університету академіка НАМН України, професора Москаленка В.Ф. та голови профкому співробітників університету Лук’янець М.М. про виконання колективного договору за 2011 рік.

У доповідях в повному обсязі викладено інформацію про виконання колективного договору протягом 2011 року.

За результатами обговорення звітів про виконання колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом Національного медичного університету імені О.О.Богомольця за 2011 рік Конференція трудового колективу констатує позитивну динаміку соціального партнерства адміністрації та профспілкового комітету, спрямовану на забезпечення прав кожного співробітника, збереження і підвищення його матеріального добробуту, створення відповідних безпечних умов праці, організацію відпочинку та оздоровлення. Постійно вдосконалюється навчально-виховний процес, лікувально-консультативна, соціально-економічна сфери діяльності колективу. Продовжується будівництво навчально-лабораторного корпусу та гуртожитку для студентів. Для поліпшення умов праці протягом 2011 року виконано значний обсяг ремонтних та регламентних робіт, проводяться капітальні, поточні та косметичні ремонти приміщень, фасадів, покрівель, заміна вікон на енергозберігаючі за програмою «Вікна НМУ – 5000», поточні ремонти систем опалення, гарячого та холодного водопостачання, сантехнічного обладнання, електричних мереж.

Діяльність адміністрації університету та профспілкового комітету була спрямована на забезпечення прав кожного співробітника, збереження та підвищення його матеріального добробуту. Протягом 2011 року заробітна плата зросла на 15,5%.

Адміністрація університету постійно докладає зусиль щодо підвищення заробітної плати співробітникам, а також здійснює додаткові виплати, а саме: преміювання, матеріальна допомога, доплати працівникам у розмірі до 50% посадового окладу відсутнього працівника або за вакантною посадою, доплата у розмірі 35% годинної тарифної ставки за кожну годину роботи у нічний час, доплати у розмірі 12% та 24% за роботу у шкідливих та несприятливих умовах праці тощо.

Постійна увага приділялась оздоровленню співробітників, студентів, їхніх дітей та членів сімей. Так, протягом 2011 року в санаторіях оздоровлено 35 співробітників, в СОТ „Медик” – 80 працівників, 140 студентів, 25 дітей та 245 членів сімей; в дитячих оздоровчих таборах оздоровлено 54 дитини.

Велика увага приділялась питанням охорони праці. Відповідно до щорічного плану заходів з питань охорони праці проводились інструктивно-методичні навчання з відповідальними за охорону праці; проведено семінарські навчання з керівниками структурних підрозділів адміністративно-господарської частини; розроблено, погоджено та затверджено відповідні інструкції; проводились вступні та чергові інструктажі, оновлено оснащення кабінету з охорони праці, обладнано куточки з охорони праці; проводились передрейсові медичні огляди водіїв транспортних засобів; навчальні корпуси та гуртожитки обладнано засобами безпеки і пожежогасіння тощо. Співробітників Стоматологічного медичного центру та санаторію-профілакторію застраховано у Національній акціонерній страховій компанії «Оранта» на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини та гепатитом під час виконання ними професійних обов’язків.

Протягом 2011 року видатки на охорону праці склали понад 460 тис. грн.

На виконання Закону України „Про колективні договори та угоди” і умов колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом Національного медичного університету імені О.О.Богомольця на 2009-2011 роки та з метою подальшого поліпшення соціально-економічного захисту співробітників і студентів закладу Конференція трудового колективу Національного медичного університету імені О.О.Богомольця


П О С Т А Н О В Л Я Є:


1. Звіти ректора університету академіка НАМН України, професора В.Ф.Москаленка та голови профкому співробітників М.М.Лук’янець про виконання колективного договору за 2011 рік затвердити.

2. Роботу адміністрації та профспілкового комітету університету щодо виконання колективного договору за 2011 рік визнати задовільною.

3. Затвердити колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом Національного медичного університету імені О.О.Богомольця на 2012-2014 роки.

4. Провести повідомну реєстрацію колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом Національного медичного університету імені О.О.Богомольця на 2012-2014 роки.

Термін виконання: квітень 2009 року.

5. Адміністрації та профспілковому комітету постійно контролювати хід виконання положень колективного договору.

^ Термін виконання: протягом року.

6. Наступний звіт адміністрації та профспілкового комітету про хід виконання колективного договору за 2012 рік заслухати у січні 2013 року.

Термін виконання: січень 2013 року.

7. Затвердити склад комісії по трудових спорах Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на ректора університету академіка НАМН України, професора В.Ф.Москаленка і голову профспілкового комітету співробітників Лук’янець М.М.


Головуючий на засіданні

Конференції трудового колективу М.М. Лук’янець


Секретар засідання О.М. Власенко


^ МАТЕРІАЛИ ДО ДОПОВІДІ


в.о. проректора з наукової роботи, доцента АНТОНЕНКО М.Ю.

та комісії у складі: професор ТКАЧЕНКО М.М. (голова), професор КРАМАРЬОВ С.О., професор КРИВОПУСТОВ С.П., КРИЧЕВСЬКА О.Я.


^ «ЗВІТ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ
У НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ ЗА 2011 РІК І ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ПІДГОТОВКИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗВЕДЕНОГО ПЛАНУ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ НА 2012 РІК»Науково-дослідна робота є складовою частиною підготовки фахівців в галузі охорони здоров’я, має фундаментальну та прикладну спрямованість і здійснюється за тематичним планом, що затверджується Вченою радою Університету. У 2011 році перед колективом науково-педагогічних працівників закладу стояли стратегічні завдання досягнення високого рівня наукових досліджень, спрямування їх у інноваційне русло, підвищення вимог до наукових проектів і забезпечення їх високої результативності. Належний рівень науково-дослідної роботи в університеті забезпечувався високопрофесійним науковим персоналом та відповідною сучасною матеріально-технічною базою.

Про високий рівень наукової діяльності вчених НМУ (182 доктори та 717 кандидатів наук, 135 професорів, 349 доцентів та 15 старших наукових співробітників) свідчить державне і галузеве визнання їх наукового, професійного доробку, активна науково-організаційна та науково-експертна робота в провідних наукових організаціях, проблемних комісіях, експертих радах тощо. Протягом звітного року співробітники університету працювали у складі ДАК України, Ради з питань реформування охорони здоров’я при Кабінеті Міністрів України, Президії та експертних радах, спеціалізованих радах МОНмолодьспорту України, їх було призначено чи обрано головами проблемних комісій МОЗ України та НАМН України, головними позаштатними спеціалістами МОЗ України, ГУОЗ КМДА тощо. Серед співробітників НМУ у звітному періоді працювали 28 дійсних членів та член-кореспондентів державних та 33 – громадських академій наук України, 92 заслужених діячі науки і техніки, вищої школи, освіти, охорони здоров’я і заслужених лікарів України, 67 лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки та іменних премій НАН, НАМН, громадських організацій України та РАН. Свідченням зростаючого міжнародного авторитету НМУ є участь його вчених у роботі Комітету ВООЗ з політики та координації Спеціальної програми досліджень, розвитку та наукової підготовки у сфері репродукції людини, Постійного Комітету Європейського Регіонального Комітету ВООЗ та інших міжнародних організацій (44), зарубіжних академій (39) тощо.

Вагомі та перспективні розробки і технології, які запропоновано науковцями НМУ, дістали високу оцінку на „Медичному Форумі-2011”. На виставці співробітники НМУ отримали 136 дипломів. Завдяки потужному науковому потенціалу та його наполегливій праці НМУ імені О.О. Богомольця у 2011 році посів почесне IV місце в державному рейтингу серед 200 кращих навчальних закладів України «Топ-200 Україна» та І місце у рейтингу МОНмолодьспоту України серед ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації за напрямом «Охорона здоров’я».

Відповідно до Закону України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» від 16.01.03 №433-ІV науково-дослідна робота в НМУ здійснювалася відповідно до напрямів «Охорона і оздоровлення людини та навколишнього середовища» і «Розвиток нанотехнологій». У реалізації актуальних наукових програм за зазначеними напрямами брали участь кафедри, науково-дослідні установи НМУ (Інститут проблем патології, Інститут гігієни та екології, Інститут імунології), патентно-ліцензійний відділ, відділ науково-медичної інформації, медико-технічний відділ, віварій та ін. Всього у звітному році виконувалося 199 НДР (табл. 1), у т.ч. 17 за кошти державного бюджету (3 фундаментальні, 13 прикладних та 1 як науковий супровід державної цільової програми «Здоров’я нації»); на засадах господарчо-договірного фінансування виконувалося 108 робіт, на ініціативно-пошукових засадах – 74 НДР.

На виконання НДР у 2011 році університетом отримано від МОЗ України 2080,6 тис. грн. В результаті виконання НДР на господарчо-договірній основі на рахунок НМУ надійшло понад 7 млн. грн.

Партнерами з наукових досліджень кафедр та інститутів НМУ є науково-дослідні установи Національної академії наук та Національної академії медичних наук України, галузевих академій, вищих навчальних закладів. Виконується 27 науково-дослідних грантових робіт на замовлення наукових закладів з 14 країн, укладено 6 двосторонніх угод з наукової роботи між НМУ та науково-освітніми закладами Європи (1), США (2), РФ (2), Південної Америки (1), Азії (1).

До виконання НДР у підрозділах університету активно залучені члени Товариства молодих вчених, кількість яких на кінець звітного 2011 року сягнула 571 особи (107 старших лаборантів, 52 магістри, 89 клінічних ординаторів, 95 аспірантів, 228 викладачів віком до 35 років).

За результатами виконання НДР у звітному періоді співробітниками НМУ імені О.О. Богомольця подано 250 заявок та отримано 245 патентів України на корисну модель; всі запатентовані розробки впроваджуються у навчальний процес на кафедрах НМУ та інших ВМНЗ України, а 105 впроваджено в діяльність лікувально-профілактичних закладів; 44 пропозиції підготовлено до Реєстру галузевих нововведень; підготовлено 439 гігієнічних нормативів і регламентів їх безпечного використання (Інститутом гігієни та екології НМУ); видано 41 монографію, 30 науково-методичних рекомендацій та вказівок, опубліковано 3,6 тис. наукових робіт, з них – 525 у зарубіжних виданнях, зроблено 1,8 тис. доповідей на з'їздах, конференціях, семінарах, в т.ч. за кордоном – 178, на міжнародних – 388, на українських – 1137. За ініціативи НМУ проведено 58 наукових форумів, 7 наукових читань, присвячених пам’яті видатних вчених.

Університет є засновником 29 науково-практичних журналів та 2 збірників наукових праць, з них 20 - фахові видання ВАК України.

Упродовж 2011 р. функціонувало 10 спеціалізованих вчених рад по захисту докторських дисертацій за 22 спеціальностями та 14 апробаційних рад з 36 спеціальностей медичних, біологічних та педагогічних наук. На кафедрах університету, згідно з Планом підготовки науково-педагогічних кадрів в НМУ на 2011 і подальші роки, затвердженим Вченою радою університету, підготовлено 17 докторських та 137 кандидатських дисертацій, продовжується виконання 69 докторських (у т.ч. докторантами - 3) та 324 кандидатських (у т.ч. аспірантами - 124) дисертацій (рис. 1).

До зведеного Плану науково-дослідних робіт на 2012 рік у НМУ імені О.О.Богомольця, який пропонується до затвердження Вченою радою університету, внесено 17 НДР на засадах державного фінансування, 67 ініціативно-пошукових та 65 на господарчо-договірних засадах.


Таблиця 1

Структура науково-дослідних робіт Національного медичного університету імені О.О. БогомольцяРис. 1. Виконання плану підготовки докторів та кандидатів наук в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця у 2007-2011 рр. та план на 2012 р.


РІШЕННЯ

Вченої ради Національного медичного університету

імені О.О. Богомольця з питання


^ «ЗВІТ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ
У НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ ЗА 2011 РІК І ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ПІДГОТОВКИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗВЕДЕНОГО ПЛАНУ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ НА 2012 РІК»від 20 квітня 2012 р.


Заслухавши та обговоривши доповідь в.о. проректора з наукової роботи доцента Антоненко М.Ю. та співдоповідь голови комісії професора Ткаченка М.М., Вчена рада відмічає, що у 2011 році кафедрами, Інститутом проблем патології, Інститутом гігієни та екології, Інститутом імунології, Українським тренінговим центром сімейної медицини, а також лабораторією стратегічних досліджень в охороні здоров'я проведено значну роботу з виконання НДР на сучасному науково-методичному рівні, підвищення ефективності наукових розробок, їх інформаційного забезпечення та впровадження результатів в практику охорони здоров’я та навчальний процес, підготовки науково-педагогічних кадрів.

У 2011 р. в НМУ виконувалось 199 НДР за різними джерелами фінансування, у тому числі за завданням МОЗ України – 17 НДР, на господарчо-договірній основі – 108 НДР. Усі НДР відповідали головним напрямам наукових досліджень в університеті.

У 2011 році видано 41 монографію, подано 250 заявок на патенти та отримано 245 патентів, за якими 20 пропозицій включено та 44 подано в реєстр галузевих нововведень, видано 17 інформаційних листів, 30 методичних рекомендацій та вказівок, підготовлено 439 гігієнічних нормативів і регламентів їх безпечного використання (Інститутом гігієни та екології НМУ). За результатами ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт отримано 10 дипломів.

Протягом року опубліковано 3,6 тис. наукових робіт, з них 525 - у зарубіжних виданнях, зроблено 1,8 тис. доповідей на з'їздах, конференціях, семінарах, у т.ч. за кордоном – 178, на міжнародних форумах – 388, на українських – 1137. За ініціативи НМУ проведено 58 наукових форумів, 7 наукових читань, присвячених пам’яті видатних вчених.

НМУ є засновником 29 науково-практичних журналів та 2 збірників наукових праць, з них 20 - фахові видання ВАК України.

Упродовж 2011 р. функціонувало 10 спеціалізованих вчених рад по захисту докторських дисертацій за 22 спеціальностями та 14 апробаційних рад з 36 спеціальностей медичних, біологічних та педагогічних наук. На кафедрах університету, згідно з Планом підготовки науково-педагогічних кадрів в НМУ на 2011 і подальші роки, затвердженим Вченою радою університету, підготовлено 17 докторських та 137 кандидатських дисертацій, продовжується виконання 69 докторських (у т.ч. докторантами - 3) та 324 кандидатських (у т.ч. аспірантами - 124) дисертацій. Розвивалася міжнародна, міжгалузева наукова інтеграція з провідними науковими та науково-освітніми закладами, установами НАН, НАМН та НАПН України та зарубіжними академіями наук.

Вчена рада в цілому позитивно оцінює наукову діяльність університету. Однак поряд із суттєвими здобутками у цій роботі є і недоліки. Недостатньо використовується потенціал НМУ з міжнародного науково-технічного співробітництва, впровадження нововведень через створення на господарчо-договірних засадах лікувально-діагностичних та науково-консультативних центрів, підготовки інформаційних листів, науково-методичних рекомендацій, а рівень міжнародного просунення результатів науково-дослідної діяльності науковців НМУ ( за даними визнаних в світі наукометричних рейтингів) не відповідає сучасним інноваційним амбіціям НМУ як провідного в Україні та Східній Європі медичного університету.


^ ВЧЕНА РАДА ПОСТАНОВЛЯЄ:


1. Звіт університету про виконання плану наукових досліджень за 2011 рік затвердити.

2. Проректору з наукової роботи, науково-дослідній частині НМУ, директору Інституту проблем патології професору Середі П.І., директору Інституту гігієни та екології член-кореспонденту НАМН України, професору Бардову В.Г., директору Інституту імунології професору Казмірчук В.Є., деканам факультетів, завідувачам кафедр:

2.1. Забезпечити постійний контроль за виконанням НДР, своєчасним поданням звітної документації з НДР, приділяючи особливу увагу тематикам з розробки противірусних препаратів, у т.ч. отриманих на основі нанофармакології, і заходів попередження розповсюдження інфекційних захворювань в Україні, діагностики і лікування онкологічних захворювань, туберкульозу, серцево-судинних захворювань.

2.2. Оптимізувати інформаційне забезпечення НДР шляхом подальшого поширення в університеті світової мережі Internet, забезпечення електронного обміну інформації між науковими підрозділами.

2.3. Підвищити рівень інформаційного наповнення web-сайту (у т.ч. англомовної версії) університету, кафедр, інших наукових підрозділів щодо результатів наукових розробок, впроваджень НДР.

2.4. Ввести до переліку показників рейтингової оцінки діяльності наукових підрозділів університету наукометричні індекси (Гірша та ін.).

2.5. Забезпечити подальший науковий супровід впровадження засад Болонського процесу в навчальну та навчально-методичну роботу університету.

2.6. Провести університетські наукові конференції за підсумками завершених у 2011 році НДР, наукові конференції молодих вчених і студентів із міжнародною участю та публікацією матеріалів у фахових виданнях університету.

2.7. Розширити співробітництво з академічними та освітніми установами України та зарубіжжя з метою науково-інноваційної інтеграції.

2.8. Посилити рекламно-комерційну роботу з метою пропаганди конкурентоспроможних високотехнологічних методів діагностики, лікування та профілактики, розроблених науковцями університету. Організувати участь НМУ у виставках наукових досягнень, у т.ч. до Дня науки, Дня медичного працівника (травень-червень 2012 р.).

2.9. Інтенсифікувати залучення вчених університету до участі в конкурсах на здобуття міжнародних грантів, у тому числі шляхом підвищення обсягу наукових публікацій у виданнях світових наукометричних баз.

2.10. Організувати роботу щодо формування портфеля договірних замовлень на дослідження на базі кафедр та наукових підрозділів університету.

Термін виконання: протягом року.


3. Затвердити зведений план НДР НМУ на 2012 рік, який включає 149 робіт, із них 17 – держбюджетні за планом МОЗ України.


4. Начальнику НДС професору Хайтовичу М.В., доц. Музиченку П.Ф. організувати роботу щодо створення Центру трансферу технологій університету.

^ Термін виконання: вересень 2012 року.


5. Деканам факультетів університету розглянути на радах факультетів хід виконання докторських та кандидатських дисертацій, звернувши особливу увагу на дисертації, які завершуються у 2012 році, та їх відповідність основним напрямам наукових досліджень.

^ Термін виконання: вересень 2012 року.


6. Підготувати та затвердити на засіданні Вченої ради університету план підготовки науково-педагогічних кадрів на 2012 і наступні роки.

Виконавець: проректор з наукової роботи.

Термін виконання: травень 2012 року.


7. Продовжити впровадження цілісної системи пошуку та розвитку талановитої студентської молоді за програмою «Старший лаборант», забезпечити її моніторинг та удосконалення із активним залученням Студентського наукового товариства, Товариства молодих вчених університету.

Виконавці: проректор з наукової роботи, декани факультетів, голови СНТ імені О.А.Киселя та Товариства молодих вчених.

^ Термін виконання: протягом року.


8. Контроль за виконанням рішення Вченої ради покласти на проректора з наукової роботи.


Голова Вченої ради

ректор університету

академік НАМН України,

професор В.Ф.Москаленко


Вчений секретар Вченої ради

професор О.Б.Яременко


^ МАТЕРІАЛИ ДО ДОПОВІДІ

голови Ради СНТ імені О.А.Киселя СВІНЦІЦЬКОГО І.А. та комісії у складі: член-кореспондент НАН України та НАМН України, професор ЧЕКМАН І.С. (голова), доцент АНТОНЕНКО М.Ю., член-кореспондент НАМН України, професор НЕТЯЖЕНКО В.З., професор ХОМЕНКО Л.О., академік НАМН України, професор ЦИМБАЛЮК В.І.


«ПРО РОБОТУ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА імені О.А.КИСЕЛЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ ПОДАЛЬШОГО УДОСКОНАЛЕННЯ В КОНТЕКСТІ НОВИХ ЗАВДАНЬ У СФЕРІ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ»

Наукова робота студентів слугує потужним засобом селективного відбору кадрів для підготовки висококваліфікованих фахівців. Збереження, ефективне використання та розвиток кадрового наукового потенціалу є одним з головних завдань наукового розвитку Національного медичного університету імені О.О.Богомольця. В університеті розроблена і працює комплексна багаторівнева система підготовки науково-педагогічних кадрів, яка визначає поетапно-ступеневий підхід до формування кадрового потенціалу навчального закладу і активно ведеться за участі Наукового товариства ліцеїстів імені А.П.Ромоданова, Студентського наукового товариства імені О.А.Киселя (СНТ) та Товариства молодих вчених і спеціалістів (ТМВ).

Діяльність зазначених наукових об’єднань постійно знаходиться в центрі уваги керівництва закладу і спрямовується на всебічне сприяння розвитку молодіжної медичної науки, захист наукових і професійних інтересів студентів та молодих вчених, підготовку науково-педагогічних кадрів у відповідності з викликами сучасних євроінтеграційних процесів у вищій медичній освіті та охороні здоров'я.


Поетапно-ступенева підготовка науково-педагогічних кадрів

у НМУ імені О.О.Богомольця
СНТ імені О.А.Киселя - молодіжна самоврядна організація, стратегічною метою якої є створення умов для підготовки майбутніх науковців з числа студентів НМУ та формування науково-дослідного потенціалу держави. На 78 кафедрах працює 76 студентських наукових гуртків. Загалом членами гуртків є понад 1200 студентів з усіх факультетів з 1 по 6 курси, які за 2011 рік опублікували 1073 наукові роботи та зробили 1169 доповідей (з них 326 стали переможцями) на наукових форумах і конкурсах.

Протягом останніх років Рада СНТ значно активізувала свою роботу. Нею було проведено ряд наукових, навчальних, соціальних, інформаційних та інших заходів, серед яких чільне місце займали молодіжні наукові форуми, кількість та якість організації яких значно зросла.

В рамках заходів із святкування 170-річного ювілею НМУ імені О.О.Богомольця, відзначення 130-річчя з дня заснування СНТ імені О.А.Киселя та 200-річчя з дня народження першого декана медичного факультету Імператорського університету св. Володимира професора В.О.Караваєва 12-14.10.2011 р. відбувся ІІІ (65) Міжнародний науково-практичний конгрес студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми сучасної медицини». Участь у форумі взяли 964 студенти та молоді вчені з 15 країн світу (Азербайджан, Білорусь, Болгарія, Грузія, Іран, Камерун, Кенія, Литва, Македонія, Нігерія, Польща, Росія, США, Уганда, Україна). Важливим нововведенням конгресу стало проведення навчально-практичних майстер-класів. Студенти мали унікальну можливість опанувати нові практичні навички під керівництвом провідних вчених НМУ.

Радою СНТ протягом 2011 року також було проведено ще 15 інших молодіжних наукових форумів: перший тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2010/2011 н.р. (12.2010 – 01.2011 р.), II науково-практичний семінар студентів і молодих вчених, присвячений Всесвітньому дню боротьби із раком (4.02.2011 р.), ІV Всеукраїнський з’їзд представників студентських наукових товариств вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів України (23-24.02.2011 р.), Міжнародну конференцію «Спеціальні питання діагностики та лікування захворювань ЛОР-органів, краніофаціальної ділянки та органу зору» (15-16.03.2011 р.), І міжуніверситетський брейн-ринг із загальних психологічних дисциплін (25.03.2011 р.), другий тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Профілактична медицина» (25.03.2011 р), секцію студентів та молодих вчених Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої Всесвітньому дню здоров’я (7-8.04.2011 р.), Міжнародну інтелектуальну гру «Брейн-ринг зі стоматології» (27.04.2011 р.), Міжнародну науково-практичну конференцію студентів та молодих вчених «Інновації в стоматології», присвячену 90-річчю стоматологічного факультету (28-29.04.2011 р.), V науково-практичну конференцію студентів та молодих вчених з міжнародною участю «Актуальні питання сучасної медичної психології» (11-12.05.2011 р.), круглий стіл «Особистісне здоров’я як чинник досягнення і забезпечення гендерної рівності» (12.05.2011 р.), науково-практичну конференцію «YouthNanoBioTech-2011. Молодіжний форум з нанобіотехнологій» (26.05.2011 р.), студентський науково-практичний семінар, присвячений пам’яті Крістіана Бернарда (до 10-річчя з дня смерті видатного кардіохірурга) (23.09.2011 р.), міжкафедральну студентську наукову конференцію «Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини. Етико-деонтологічні аспекти підготовки сучасного лікаря» (14.10.2011 р.), ІІI Міжнародний брейн-ринг з хірургії «Актуальні питання сучасної хірургії» (3-4.11.2011 р.).

Окрім проведення міжнародних та всеукраїнських конференцій, СНТ також приділяє велику увагу розвитку міжвузівських і міжнародних контактів, організації брейн-рингів з профільних дисциплін і шкіл-семінарів «Проблеми біоетики та фізики живого», соціальній та профорієнтаційній роботі, інформаційному забезпеченню студентської науки в університеті, підтримці власного сайту (www.snt-nmu.kiev.ua).

Надзвичайно велику роль в підготовці висококваліфікованих фахівців відіграє можливість розповсюдження результатів власних досліджень шляхом їх публікації у науково-практичних журналах. В НМУ видається єдине в Україні молодіжне періодичне друковане видання ВАК України - «Український науково-медичний молодіжний журнал». За останні роки до редакційної ради журналу ввійшли провідні вчені з України, США, Італії, Польщі, Болгарії та Мальти; видання було перереєстровано у ВАК України, отримало грифи «Видається за наукової підтримки Національної академії наук України» та «Видається за наукової підтримки Національної академії медичних наук України», представлено в міжнародних реєстрах: ISSN International Center (Париж, Франція) та Ulrich’s International Periodicals Directory (Нью-Йорк, США). З 2012 р. електронна версія журналу розміщується на офіційних сайтах НМУ (www.nmu.edu.ua) і СНТ (www.snt-nmu.kiev.ua).

Студенти мають змогу працювати з сучасним лабораторним та діагностичним обладнянням, використовувати потужності операційних та науково-дослідних центрів. Група студентів виконує фрагменти НДР на базі науково-дослідних інститутів НАН, НАМН та НАПН України, результати яких згодом вони репрезентують на всеукраїнських і міжнародних конференціях, олімпіадах та конкурсах наукових робіт у багатьох країнах світу, серед яких Росія, Білорусь, Словаччина, Німеччина, Польща, Швеція, Хорватія, Єгипет, Туреччина, Нідерланди, Сполучені Штати Америки тощо.

З метою забезпечення вивчення на належному рівні іноземних мов, формування умов для розкриття творчого потенціалу студентів, стимулювання їх до активної участі у науковому та громадському житті, налагодженню міжнародної співпраці в науковій сфері в структурі СНТ було організовано новий підрозділ - Медико-лінгвістичний клуб «English-Speaking Club», діяльність якого регулюється наказом по НМУ від 23.12.2011 р. №600.

У 2011 році студенти НМУ стали переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук (додаток 1), стипендіатами програми «Завтра UA» (додаток 2), лауреатами Премії НАМН України та Асоціації вищих медичних навчальних закладів України (додаток 3).

Голова Ради СНТ взяв активну та результативну участь у нараді керівників студентських наукових товариств «Наукова діяльність студентів як пріоритет вищої освіти» (16.05.2011 р.), виставці наукових досягнень студентів та аспірантів на Майдані Незалежності (19.05.2011 р.), Міжнародній спеціалізованій виставці «Медичний форум - 2011» (24-27.05.2011 р.) та Форумі молодих новаторів (25.11.2011 р.), про що свідчать численні дипломи та нагороди.

За кількістю опублікованих студентами наукових робіт, виступів на конференціях, отриманих нагород на наукових конкурсах, проведених наукових форумів найкращими є гуртки таких кафедр: теоретичні – фармакології та клінічної фармакології, соціальної медицини та охорони здоров’я, гігієни харчування, біологічної, біоорганічної та фармацевтичної хімії, загальної і медичної психології та педагогіки, іноземних мов, організації та економіки фармації, Інституту проблем патології, біології, гігієни та екології; клінічні – офтальмології, внутрішньої медицини №3, онкології, хірургічної стоматології та щелепно-лицьової хірургії, оториноларингології, ортопедичної стоматології, хірургії №4, педіатрії №4, внутрішньої медицини №2, дитячої хірургії.

Для формування перспективного резерву професорсько-викладацького складу в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця розроблена та впроваджується вже восьмий рік поспіль цілісна система пошуку та розвитку талановитої студентської молоді за програмою «Старший лаборант». Кількість осіб, які проходять за цією програмою, вже досягла 200. З них семеро навчаються за кордоном, 67 пройшли магістратуру, 17 - клінічну ординатуру, 16 - аспірантуру (з них троє за кордоном), 39 перейшли на посади асистентів, двоє – на посади доцентів, 26 стало кандидатами наук, і декілька вже працюють над написанням докторських дисертацій.

Отже, Студентське наукове товариство імені О.А.Киселя відіграє важливу роль в підготовці висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів у Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця, забезпечуючи пошук і підтримку обдарованої молоді, спадкоємність наукових шкіл та безперервність наукового пошуку, а також формування особистості науковця із широким демократичним світоглядом.

Додаток 1


СПИСОК

студентів НМУ імені О.О.Богомольця –

переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2010/2011 н.р.

(наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

від 29.06.2011 р. №666)


Студент-переможець

Науковий керівник

Галузь наук

^ ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

СВІНЦІЦЬКИЙ

Ігор Анатолійович

академік НАМН України, професор МОСКАЛЕНКО Віталій Федорович

Профілактична медицина

ВОРОБЕЙ

Анна Петрівна

доцент ГОРОДНОВА

Надія Миколаївна

Гендерні дослідження

^ ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

АНТОНЕНКО

Антоніна Володимирівна

доцент АВРАХОВА

Людмила Яківна

Клінічна та фундаментальна медицина

(англійською мовою)

БЄЛІКОВА

Юлія Олегівна

доцент ГРИНЗОВСЬКИЙ

Анатолій Михайлович

Профілактична медицина

ГРАЧОВА

Марина Геннадіївна

професор МАРУШКО

Юрій Володимирович

Клінічна медицина

КРАСЮК

В’ячеслав Едуардович

професор МОЙСЕЄНКО Валентина Олексіївна

Клінічна медицина

СОВА

Дар’я Євгеніївна

член-кор. НАН і НАМН України, професор ЧЕКМАН

Іван Сергійович

Фармацевтичні науки

^ ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

ПРАДОШ

Ірина Миколаївна

академік НАМН України, професор МОСКАЛЕНКО Віталій Федорович

Профілактична медицина

СЕВЕР’ЯН

Мирослава Василівна

член-кор. НАМН України, професор ЯВОРОВСЬКИЙ

Олександр Петрович

Охорона праці

СІМОНОВ

Павло Вадимович

член-кор. НАН і НАМН України, професор ЧЕКМАН

Іван Сергійович

Фармацевтичні науки
  1   2

Схожі:

О. богомольця від 20 квітня 2012 р iconО. О. Богомольця від 9 вересня 2011 р
Конференції трудового колективу та Вченої ради Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
О. богомольця від 20 квітня 2012 р iconО. О. Богомольця від 3 вересня 2010 р
Конференції трудового колективу та Вченої ради Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
О. богомольця від 20 квітня 2012 р iconО. О. Богомольця від 9 вересня 2011 р
Конференції трудового колективу та Вченої ради Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
О. богомольця від 20 квітня 2012 р iconЗ 16 березня 2012 року на даному сайті можна ознайомитись з правилами проведення конференції та вимогами до оформлення тез доповідей. Доповіді І повідомлення приймаються від учасників до 20 квітня 2012 року
Політика в сфері боротьби зі злочинністю: актуальні проблеми сьогодення”, присвяченій 20-ій річниці створення Юридичного інституту...
О. богомольця від 20 квітня 2012 р iconПостанова від 18 липня 2012 р. №635
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. №346 і від 14 червня 2000 р. №963
О. богомольця від 20 квітня 2012 р iconО. О. Богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 24 лютого 2012 р
move to 849-13975
О. богомольця від 20 квітня 2012 р iconПрес-реліз дніпропетровськ, 24 квітня 2012 року
У дніпропетровську 24-25 квітня 2012 року проходить щорічна обласна виставка «Освіта. Кар’єра. Суспільство-2012»
О. богомольця від 20 квітня 2012 р iconЗакон україни про засади запобігання І протидії корупції Із змінами І доповненнями, внесеними Законами України від 13 березня 2012 року n 4496-vi, від 5 липня 2012 року n 5083-vi, від 18 квітня 2013 року n 221-vii
З 1 вересня 2014 року до цього Закону будуть внесені зміни згідно із Законом України від 23 травня 2013 року n 314-vii
О. богомольця від 20 квітня 2012 р iconПедагогіки відбудеться 4 – 6 квітня 2012 року. Олімпіада проводитиметься на базі Республіканського вищого навчального закладу „Кримський гуманітарний університет” (м. Ялта) кафедрою педагогіки та управління навчальними закладами. Програма турів олімпіади
Наказом Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України №1324 від 18 листопада 2011 року Всеукраїнська студентська олімпіада...
О. богомольця від 20 квітня 2012 р iconШановні викладачі та студенти! З 9 квітня 2012 року по 14 квітня 2012 року проводиться тиждень кафедри загальної, вікової та педагогічної психології

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи