О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 27 травня 2010 р icon

О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 27 травня 2010 р
Скачати 276.94 Kb.
НазваО. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 27 травня 2010 р
Дата30.05.2013
Розмір276.94 Kb.
ТипДокументи
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ


МАТЕРІАЛИ

ДО ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ


від 27 травня 2010 р.


Київ – 2010
ЧЛЕНУ ВЧЕНОЇ РАДИ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ
27 травня 2010 року о 13.30 в актовому залі фізико-хімічного корпусу (проспект Перемоги, 34) відбудеться засідання Вченої ради університету. На засідання запрошуються всі завідувачі кафедр, викладачі, які є офіційним резервом на посаду завідувача кафедри, та викладачі, відповідальні за навчальну і наукову роботу.

^ ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. КАДРОВІ ПИТАННЯ.

1.1. Обрання на посаду завідувача кафедри менеджменту охорони здоров’я.

Внаслідок оголошеного конкурсу подано одну заяву - від завідувача кафедри менеджменту охорони здоров’я д.м.н., професора ГУЛЬЧІЙ ОЛЕСІ ПЕТРІВНИ, 1958 р.н., закінчила Київський медичний інститут у 1982 р., працює на посаді завідувача кафедри менеджменту охорони здоров’я з 22.01.20101990 р. Науково-педагогічний стаж – 23 роки.

^ 1.2. Обрання на посаду завідувача кафедри загальної хірургії №1.

Внаслідок оголошеного конкурсу подано одну заяву - від завідувача кафедри загальної хірургії №1 д.м.н., професора ДРОНОВА ОЛЕКСІЯ ІВАНОВИЧА, 1959 р.н., закінчив Харківський медичний інститут у 1982 р., працює на посаді завідувача кафедри загальної хірургії №1 з 04.04.20031990 р. Науково-педагогічний стаж – 12 років.

^ Звіт професора ДРОНОВА О.І. про роботу на посаді завідувача кафедри загальної хірургії №1 за період 2003-2010 рр.

Співдоповідь голови комісії – проректора з науково-педагогічної роботи члена-кореспондента НАМН України, професора ЯВОРОВСЬКОГО О.П.

^ 1.3. Обрання на посаду завідувача кафедри гігієни харчування.

Внаслідок оголошеного конкурсу подано одну заяву - від д.м.н., професора ОМЕЛЬЧУКА СЕРГІЯ ТИХОНОВИЧА, 1962 р.н., закінчив Київський медичний інститут у 1985 р., працює на посаді завідувача кафедри гігієни харчування з 21.01.2010 р. Науково-педагогічний стаж – 20 років.

^ 1.4. Обрання на посаду професора кафедри мікробіології, вірусології та імунології.

Внаслідок оголошеного конкурсу подано одну заяву - від д.м.н., професора ВОЙЦЕХОВСЬКОГО ВАЛЕРІЯ ГРИГОРОВИЧА, 1951 р.н., закінчив Київський медичний інститут у 1973 р., працює на посаді професора кафедри мікробіології, вірусології та імунології з 27.04.2005 р. Науково-педагогічний стаж – 31 рік.

Звіт професора ВОЙЦЕХОВСЬКОГО В.Г. про роботу на посаді професора кафедри мікробіології, вірусології та імунології за період 2005-2010 рр.

Співдоповідь голови комісії – проректора з науково-педагогічної роботи члена-кореспондента НАМН України, професора ЯВОРОВСЬКОГО О.П.

^ 1.5. Обрання на посаду професора кафедри педіатрії №2.

Внаслідок оголошеного конкурсу подано одну заяву - від д.м.н., професора КРИВОПУСТОВА СЕРГІЯ ПЕТРОВИЧА, 1966 р.н., закінчив Київський медичний інститут у 1989 р., працює на посаді професора кафедри педіатрії №2 з 08.05.2003 р. Науково-педагогічний стаж – 17 років.

^ Звіт професора КРИВОПУСТОВА С.П. про роботу на посаді професора кафедри педіатрії №2 за період 2003-2010 рр.

Співдоповідь голови комісії – проректора з науково-педагогічної роботи члена-кореспондента НАМН України, професора ЯВОРОВСЬКОГО О.П.

^ 1.6. Присвоєння вченого звання “Професор” по кафедрі комунальної гігієни та екології людини з секцією гігієни дітей та підлітків д.м.н., професору кафедри КОРШУН МАРІЇ МИХАЙЛІВНІ, 1963 р.н., закінчила Київський медичний інститут у 1986 р., працює на посаді професора кафедри гігієни та екології людини з секцією гігієни дітей та підлітків з 25.10.2007 р. Науково-педагогічний стаж – 21 рік.

^ 1.7. Присвоєння вченого звання “Професор” по кафедрі менеджменту охорони здоров’я д.м.н., професору кафедри МИТНИКУ ЗІНОВІЮ МИКОЛАЙОВИЧУ, 1954 р.н., закінчив Львівський державний медичний інститут у 1977 р., працює на посаді професора кафедри менеджменту охорони здоров’я (до 2010 р. – кафедра соціальної гігієни та організації охорони здоров’я по підвищенню кваліфікації керівних кадрів охорони здоров’я) з 01.04.2008 р. Науково-педагогічний стаж - 6 років.

^ 1.8. Присвоєння вченого звання “Доцент” по кафедрі інфекційних хвороб к.м.н., доценту кафедри ГУДЗЕНКО ОКСАНІ АНАТОЛІЇВНІ, 1961 р.н., закінчила Київський медичний інститут у 1984 р., працює на посаді доцента кафедри інфекційних хвороб з 14.11.2007 р. Науково-педагогічний стаж - 20 років.

^ 1.9. Присвоєння вченого звання “Доцент” по кафедрі соціальної медицини та охорони здоров’я к.м.н., доценту кафедри ЗАХАРОВІЙ НАДІЇ МИКОЛАЇВНІ, 1967 р.н., закінчила Київський медичний інститут у 1991 р., працює на посаді доцента кафедри соціальної медицини та охорони здоров’я з 03.09.2007 р. Науково-педагогічний стаж - 14 років.

^ 1.10. Присвоєння вченого звання “Доцент” по кафедрі внутрішньої медицини №3 к.м.н., доценту кафедри КОЗАК НАТАЛІЇ ПЕТРІВНІ, 1970 р.н., закінчила Український державний медичний університет у 1995 р., працює на посаді доцента кафедри внутрішньої медицини №3 з 03.09.2007 р. Науково-педагогічний стаж - 8 років.

^ 1.11. Присвоєння вченого звання “Доцент” по кафедрі комунальної гігієни та екології людини з секцією гігієни дітей та підлітків к.м.н., доценту кафедри ФІЛАТОВІЙ ІРИНІ МИКОЛАЇВНІ, 1957 р.н., закінчила Київський медичний інститут у 1985 р., працює на посаді доцента кафедри гігієни та екології людини з секцією гігієни дітей та підлітків з 26.10.2007 р. Науково-педагогічний стаж - 15 років.

2. ПІДГОТОВКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ У НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЛАНУ ПІДГОТОВКИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ В УНІВЕРСИТЕТІ НА 2011 РІК.

Доповідач - проректор з наукової роботи член-кореспондент НАПН України, професор КОЛЯДЕНКО В.Г.

^ 3. ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОФЕСОРА РУДНЄВА ІВАНА МИХАЙЛОВИЧА (до 100-річчя від дня народження).

Доповідач - завідувач кафедри педіатрії №2 професор ВОЛОСОВЕЦЬ О.П.

^ 4. ПОТОЧНІ СПРАВИ.


Голова Вченої ради

ректор університету,

член-кореспондент НАМН України,

професор В.Ф. Москаленко


Вчений секретар Вченої ради

професор О.Б. Яременко


1. Вченою радою за результатами таємного голосування було прийнято позитивні рішення з усіх кадрових питань.


^ 2. МАТЕРІАЛИ ДО ДОПОВІДІ


проректора з наукової роботи

члена-кореспондента НАПН України, професора КОЛЯДЕНКА В.Г.


ПІДГОТОВКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ У НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЛАНУ ПІДГОТОВКИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ В УНІВЕРСИТЕТІ НА 2011 РІК”


^ План підготовки кандидатів наук

у Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця

на 2011 рікз/п

Спеціальність

Прізвище, ім'я, по-батькові14.01.01 –

Акушерство та

гінекологія

Антонюк М.І. - асп. каф.акушерства та гінек. №1

Бала О.О. - асистент каф.акушерства та гінек.№3

Забудський О.В – здоб.каф.акушер. та гінек. №3

Казак А.В. - з.асп. каф.акушерства та гінек. №1

Ковтун Є.В. - з.асп. каф.акушерства та гінек. №1

Майданник І.В. – асист. каф.акушер. та гінек. №2

Мальцев С.В. – здоб.каф.акушерства та гінек. №1

Марченко В.В. – здоб. каф.акушер. та гінек. №1

Сокол І.В. - ст.лаб. каф.акушерства та гінек. №1

Тихоненко В.Г. – здоб. каф.акушер. та гінек. № 1

Щерба О.А. - асистент каф.акушер. та гінек. №3

Юн О.Є. - з.асп. каф.акушерства та гінек. №214.01.02 –

Внутрішні хвороби

Гвоздецька Л.С. . - кл.орд. каф. внутр.мед. №1

Загородна П.С. - з.асп. каф. заг.практики (сімейної медиц.)

Хайрнасов Р.Н. - кл.орд. кафедри внутр.мед. №1

Хоменко М.В. – кл.орд. каф. заг.практики (сімейної медиц.)14.01.03 –

Хірургія

Горлач А.І. – з.асп. каф.загальної хірургії № 1

Гула Г.В. – ст.лаб. каф..хірургії №3

Карасьова О.В. – здоб. каф. хірургії № 3

Коваленко А.П. - з.асп. каф.загальн. хірургії № 1 Косенко О.П. – здоб. каф. хірургії № 1

Криворук М.І. – здоб. каф. хірургії № 1

Лишавський О.В. - здоб. каф.хірургії №1

Лобанова О.М. - здоб. каф. хірургії стомат.факул.

Лубенець Т.В. - з.асп. каф.загальної хірургії № 1

Маліновський С.Ю. - здоб. каф.хірургії №1

Рощина Л.О. - з.асп. каф.загальної хірургії №1

Рудик Д.В. - ст.лаб. каф.хірургії стомат.факульт.

Рябчун С.В. – здоб. каф.загальної хірургії № 2

Ткаченко О.А. - здоб. каф.хірургії стомат. факул.

Чертіщев С.С. - з.асп. каф. хірургії № 2

Юрків О.Є. - з.асп. каф. хірургії №114.01.07 –

Онкологія

Штанько О.І. – здоб. каф.онкології
14.01.09 –

Дитяча хірургія

Кайс Зухрі Абдулла Джабарин - асп. каф.дитячої хірургії14.01.10 – Педіатрія

Бовкун О.А. - асп. каф.педіатрії №5

Гордієнко І.М. - з.асп. каф.педіатрії №3

Гордок О.А. – кл.орд. каф.педіатрії №4

Дружина О.В. - здоб.каф. педіатрії №2

Лісоченко О.О. - асп. кафедри педіатрії №3

Мороз Т.С. - з.асп. каф.педіатрії №2

Терлецький Р.В. - асистент каф. педіатрії №4

Товмаш Р.М. – асистент каф. педіатрії №114.01.11 –

Кардіологія

Залєвська Т.Д. - з.асп. каф. проп.внутр.мед. №1

Кричинська І.В. - здоб. каф. внутр.медицини №2

Левіщенко О.С. - з.асп.каф.заг.практики (сімейної медиц.)14.01.12 –

Ревматологія

Микитенко Г.М. – здоб.каф.внутр. медицини №214.01.13 – Інфек-ційні хвороби

Єлізарова Т.О. - з.асп.каф.інфекційних хвороб
14.01.14 – Ендокринологія

Шатохіна І.В. - з.асп.каф.ендокринології
14.01.15 –

Нервові хвороби

Волосовець А.О. - асп. кафедри неврології Гудзенко Г.В. - здоб. каф. неврології14.01.19 – Отори-ноларингологія

Кузьмук І.О. - з.асп.каф.оториноларингології
14.01.22 –

Стоматологія

Али Рахнаварди Азари - асп. каф. проп. ортоп. стомат.

Аннан Мухаммед Ахмад Абд Аллах- асп. каф. проп.ортоп.стомат.

Барановський О.В. - асист. каф. ортопед. стомат.

Борисенко Д.А. – асист. каф. ортопед.стоматол.

Вишпінський І.М. - здоб.каф.хірургічної стомат.

Гордійчук М.А. – асист. каф.хірургічної стомат.

Грабовецький П.В. - асп. каф. хір.стом. та щелепно-лицьової хірургії

Григ Н.І. - асист. каф.терапевт.стомат.

Дорошенко М.М. – асист. каф. ортод. та проп. ортоп. стомат.

Дудік О.П. - здоб. каф. терапевт.стоматолог ії

Єрмолаєва Т.Є. – асист. каф.ортопедичної стомат.

Жилан-Дармороз - здоб.каф.терапевт.стомат.

Кананович Т.М. – асист. каф. терапевт. стоматол.

Карпенко І.І. – асист. каф. ортопед. стоматології

Курніцова В.М. - ст.лаб. каф.ортод. та проп.ортоп.стомат.

Лисейко Н.В. - асп. каф. ортопед. стоматології

Перерва В.В. - асп. каф. хір.стом. та щелепно-лицьової хірургії

Печковська І.М. здоб. каф. терапевт. стоматології

Румянцева Н.В. – здоб. каф. ортопед. стомат.

Тімофеєва О.О. – асист. каф. дитячої терапевт.стоматології

Тріль Ю.О. - здоб. каф.ортодонтії та пропед.ортоп.стомат.

Ципан С.Б. – здоб. каф. терапевт. стоматології

Шевчук В.О. - асп. каф. ортопед. стоматології

Шкредь О.Г. – асист. каф. терапевт. стоматології14.01.25 –

Судова медицина

Артеменко О.І. – ст.лаб. каф. судової медицини
14.01.27 – Пульмонологія

Добрянський Д.В. – кл.орд. каф. внутр.хвороб стомат.факультету14.01.30 – Анесте-зіологія та інтен-сивна терапія

Стрепетова О.В. - асп. каф. анестезіології та інтенс.терапії
14.01.33 – Курортологія та

фізіотерапія

Шаповал В.О. – асистент каф. неврології та реабіліт.медицини14.02.01 – Гігієна та проф. патологія

Благая А.В. - асп.каф. гігієни та екології Гаркавий С.С. - асп.каф. гігієни та екології14.02.02 –

Епідеміологія

Семенюк О.М. – ст.лаб. каф. епідеміології14.03.01 – Норма-льна анатомія

Керечанин І.В. - асист. каф. анатомії людини14.03.04 – Пато-логічна фізіологія

Цветкова М.М. – асист. каф. патофізіології14.03.09 –

Гістологія,

цитологія,

ембріологія

Іщенко І.С. – мол.наук.співробітник НДЛЦ Камінський Р.Ф. - здоб. каф.гістол. та ембріології

Пархоменко О.В. - здоб. каф.гістол. та ембріолог.

Пономаренко О.Б. – ст.лаб.каф.гістол. та ембріол.13.00.04 – Теорія і методика профе-сійної освіти

Аліта О.С. - викл.каф.медичної інформатики

Кривенко І.П. - викл.каф.медичної інформатики15.00.01 – Техно-логія ліків та ор-ганізація фарма-цевтичної справи
^

Коваленко Е.О. - ст.лаб. каф.аптечної та промисл. технології ліків


Довжук В.В. – асист. каф. організації та економіки фармації15.00.02 – Фарма-цевтична хімія та фармакогнозія

Зияд Хульми Махмуд Абу -Дейих - асп. каф.фармакогн. та ботаніки

Цимбаліста Ю.А. - асп. каф.фармакогн. та ботан.19.00.04 - Медична психологія

Божук Б.С. – асп. каф. заг. і мед. психол. та педаг.

Давидюк А.І. – асп. каф. заг. і мед. псих. та педаг.

Узнач В.С. – асп. каф. заг. і мед. психол.та педаг.


^ План підготовки докторів наук

у Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця

на 2011 рік


з/п

Прізвище, ім′я, по-батькові

Спеціальність


^

БОРОДА Анатолій Миколайович –


здоб. каф. акушерства та гінекології № 1

14.01.01 –

Акушерство та гінекологіяСОЛОВЙОВА Галина Анатоліївна –

доцент каф. внутрішньої медицини №3

14.01.02 –

Внутрішні хворобиТРУНОВА Світлана Василівна –

асист. каф.пропед.внутр.медицини №2

14.01.02 –

Внутрішні хворобиЗАПОРОЖАН Степан Йосифович -

здобувач кафедра.хірургії №3

14.01.03 –

ХірургіяІВАНЧОВ Павло Васильович –

асистент каф. хірургії № 3

14.01.03 –

ХірургіяКОВАЛЕНКО Ольга Миколаївна –

асистент каф.загальної хірургії № 2

14.01.03 –

ХірургіяКРЮЧИНА Євгенія Андріївна –

асистент каф.заг.хірургії №1

14.01.03 –

Хірургія


КОРЧИНСЬКИЙ Микола Чеславович –

доцент каф.інфекційних хвороб

14.01.13 –


Інфекційні хворобиВОЛОВАР Оксана Степанівна – доцент каф. хір. стом. та щелепно-лицьової хір.

14.01.22 –

СтоматологіяЖЕГУЛОВИЧ Зінаїда Ігорівна –

доцент каф. ортопедичної стоматології

14.01.22 –

СтоматологіяКУЦ Павло Валерійович - (докторант) - доц. каф. ортопед. стоматології

14.01.22 –

СтоматологіяСКРИПНИК Ірина Леонідівна - доцент каф.ортодонтії. та пропед.ортоп. стомат.

14.01.22 –

Стоматологія

  1. 10

АНДРЄЄВА Ольга Германівна -
^

асистент кафедри фтизіатрії


14.01.26 –

ФтизіатріяІЛЬНИЦЬКИЙ Роман Іванович –

доцент каф. внутр. хвороб стомат. факул.

14.01.27 –

Пульмонологія


^

ЯРОСЛАВСЬКА Світлана Миколаївна –


доцент каф. анестез. та інтенсив. терапії

14.01.30 – Анестезіологія та інтенсивна терапія


^

МАКАРЕНКО Олександр Борисович –


здобувач каф.внутрішньої медицини №3

14.01.36 –

Гастроентерологія


^

МОХОРТ Геннадій Анатолійович –

ст.викладач каф.епідеміології


14.02.02 –

Епідеміологія


^

КАНЦЕР Олена Миколаївна –


доцент каф. анатомії людини

14.03.01 –

Нормальна анатомія


^

ВЕЛЬЧИНСЬКА Олена Василівна -


доцент каф.біологічної, біоорган. та фарм. хімії

14.03.07 –

Фізіологічно-активні сполуки


РІШЕННЯ

Вченої ради Національного медичного університету

імені О.О.Богомольця з питання


ПІДГОТОВКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ У НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЛАНУ ПІДГОТОВКИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ В УНІВЕРСИТЕТІ

НА 2011 РІК”


від 27 травня 2010 р.


Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з наукової роботи члена-кореспондента НАПН України, професора Коляденка В.Г., Вчена рада відмічає, що протягом 2004-2010 років у Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця (НМУ) ведеться значна робота по зміцненню кадрового науково-педагогічного потенціалу шляхом впровадження нових сучасних критеріїв відбору та підготовки професорсько-викладацького складу, підвищення вимог до претендентів на посади науково-педагогічних працівників та формування контингенту для вступу до клінічної ординатури, магістратури, аспірантури, докторантури. Якість кадрового потенціалу університету забезпечується також за рахунок зростання кількості підготовлених докторів та кандидатів наук. Аналіз діяльності кафедр з підготовки науково-педагогічних кадрів (НПК) протягом останніх років свідчить про дотримання традицій науковими школами університету щодо підготовки науковців найвищого ґатунку, а також стабільних тенденцій забезпечення потужності кадрового резерву.

В НМУ працюють 9 спеціалізованих рад по захисту докторських (кандидатських) дисертацій за 20 спеціальностями, в яких протягом 2009 року успішно захищені 65 кандидатських та 15 докторських дисертацій, з яких 40 кандидатських та 4 докторські дисертації виконані на кафедрах університету. Відхилення робіт з боку ВАК України не було. Всього науковими школами НМУ за цей період підготовлено 134 кандидати та 19 докторів наук (за планом – 91 кандидат та 19 докторів), усі роботи захищені у спеціалізованих радах, затверджені або знаходяться на розгляді у ВАК України. Загалом сьогодні, згідно з перспективним Планом підготовки НПК, в НМУ виконуються 267 кандидатських та 67 докторських дисертаційних робіт, до офіційного захисту у 2010 році плануються 67 кандидатських та 19 докторських дисертацій, а на 2011 рік передбачено завершення виконання 97 кандидатських та 19 докторських робіт.

У підготовці НПК в університеті використовуються інститути докторантури, аспірантури, магістратури. Так, на теперішній час у докторантурі готуються 3 доктори наук і це є середньорічним показником докторантури в університеті останні три роки. Кафедра гістології і ембріології активно й стабільно використовує таку форму підготовки НПК: докторант кафедри Сокуренко Л.М. подала дисертацію до офіційного захисту до закінчення навчання, а у 2005 році докторська дисертація докторанта кафедри Мельник Н.О., нині – професора кафедри, була затверджена ВАК України за півроку до завершення терміну навчання. У 2009 році до докторантури за спеціальністю 14.01.10 - педіатрія було зараховано за конкурсом доцента кафедри педіатрії №1 Боброву В.І.

Одним з найбільш авторитетних шляхів підготовки НПК є аспірантура, яка враховує всі аспекти підготовки лікаря для педагогічної, наукової та лікувальної (лікарської) діяльності. В НМУ існують дві форми навчання – очна та заочна. Досвід підготовки кадрів через аспірантуру накопичувався роками і є ідеальним з точки зору якості підготовки викладачів вищої школи. Підготовка НПК через аспірантуру активно використовується більшістю кафедр, причому ефективність її в НМУ стабільна і становить 100%. Аспірантура в НМУ відкрита за 43 спеціальностями.

Більшість кафедр НМУ використовують аспірантуру для підготовки НПК для своїх потреб. У 2009 році закінчили аспірантуру та подали дисертації до офіційного захисту 30, зараховані до аспірантури 25 молодих науковців (15 - до очної та 10 - до заочної). Станом на 25 травня 2010 р. 108 аспірантів навчаються на 37 кафедрах та в Інституті проблем патології (у т.ч. 45 очних та 51 заочний та 12 іноземних громадян).

Магістратуру закінчили 28 осіб, більшість з них рекомендовані для подальшого навчання в аспірантурі або продовжили навчання в клінічній ординатурі і виконують кандидатські дисертації. За рекомендацією Вченої ради університету та результатами конкурсу до магістратури вступили 25 кращих випускників 2009 року.

Планом прийому до аспірантури на 2010 рік передбачено прийом 33 аспірантів – 20 очних та 13 заочних на 22 кафедри.

Найбільш активно використовують підготовку НПК через аспірантуру кафедри акушерства та гінекології №1, внутрішньої медицини №1, внутрішньої медицини №2, гігієни та екології, загальної практики (сімейної медицини), загальної хірургії №1, неврології, нейрохірургії, ортопедичної стоматології, офтальмології, пропедевтики внутрішньої медицини №1, соціальної медицини та охорони здоров’я, терапевтичної стоматології, хірургії №1, хірургії №3.

Декілька років відсутні аспіранти (хоча кафедри не укомплектовані викладачами) на кафедрах оперативної хірургії і топографічної анатомії, фізіології, неврології та реабілітаційної медицини, урології, клінічної імунології та алергології, фізичної реабілітації та спортивної медицини, ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології, хірургічної стоматології та щелепно-лицьової хірургії дитячого віку, судової медицини (на 2010 р. запланований 1 заочний аспірант), патоморфології (на 2010 р. запланований 1 магістр).

Станом на 25 травня 2010 р. серед науково-педагогічних працівників університету 290 осіб не мають наукового ступеня (23,8% проти 25,6% в НМУ та 28,1% в галузевих ВМ(Ф)НЗ на кінець 2009 р.), з них 46 осіб - викладачі непрофільних кафедр (іноземних мов, латинської мови, фізичного виховання та здоров’я). З 244 науково-педагогічних працівників профільних кафедр університету 61,1% - особи до 40 років, а 24,6% - до 30 років. Над виконанням кандидатських дисертацій працюють 89 викладачів та асистентів (36,5%), з них з терміном завершення робіт у 2010 та 2011 рр. – 35 осіб (39,3%), а 47 (52,8%) дисертантів – науково-педагогічних працівників кафедр порушують терміни виконання робіт. Разом з тим, з 48 осіб у віці 41-50 років працюють над кандидатськими дисертаціями лише 9 осіб. В цілому не виконують дисертаційні роботи 155 викладачів або асистентів профільних кафедр (63,5%), з яких 68 осіб (43,9%) у віці понад 45 років, а 15 (9,7%) мають пенсійний вік.

Проблемними з питань підготовки НПК залишаються: кафедра фізичної реабілітації та спортивної медицини, яка у своєму складі має понад 50% викладачів пенсійного віку; кафедри фармацевтичного профілю - аптечної та промислової технології ліків, організації та економіки фармації, де переважна більшість НПК - без наукового ступеня (62,5% та 57% відповідно). На цих же кафедрах не ведеться підготовка резерву НПК усіх рівнів.

Немає реального резерву на посади завідувачів та не ведеться його підготовка на 2 кафедрах: медичної реабілітації та спортивної медицини (зав. – проф. Шаповалова В.А.), філософії та соціології (зав. – доц. Васильєва І.В.).

У 2009 році значно активізувалась робота з підготовки НПК на кафедрі медичної інформатики (зав. – професор Булах І.Є.): протягом 2009-2010 рр. за рішенням Вченої ради університету внесено до Плану підготовки НПК докторські дисертації - доцента Мруга М.Р. та доцента Пузанової О.Г. (робота виконується за науковим консультуванням члена-кореспондента НАМН України, професора В.Ф.Москаленка та професора І.Є. Булах) та 6 кандидатських дисертацій, з яких 3 виконуються молодими співробітникам кафедри медичної інформатики, інші - кафедр загальної та медичної хімії, анатомії людини, іноземних мов. Таку практику підготовки НПК можна рекомендувати до впровадження як підготовку фахівців-викладачів за педагогічними спеціальностями в НМУ. За ініціативи вчених – докторів наук з педагогічних наук, які плідно працюють в університеті, підтримки адміністрації та Вченої ради НМУ відкрито нову спеціальність з педагогічних наук 13.00.02 – теорія і методика навчання (медичні та фармацевтичні дисципліни), аспірантуру при кафедрі медичної та біологічної фізики, порушено клопотання перед ВАК України, Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України про відкриття в НМУ спеціалізованої ради по захисту кандидатських (докторських) дисертацій за цією спеціальністю.

Продовжується реалізація створеної в університеті Комплексної багаторівневої системи підготовки НПК. Кроками її впровадження є: 1) раннє залучення випускників до науково-педагогічної діяльності, зокрема, за результатами Державного розподілу випускників 2010 року на посади старших лаборантів на клінічних та теоретичних кафедрах університету залишено 34 кращих випускники університету (всього за період 2003-2009 років на посадах старших лаборантів працевлаштовано 145 випускників); 2) зростання кількості та якості підготовки НПК, яке дозволило забезпечити у 2009-2010 рр. дієвий резерв на посади завідувачів на 54 кафедрах та підготовку резерву за Планом НМУ на 22 кафедрах, що загалом становить 97,4% кафедр (проти 86% у 2005 р. та 96% у 2008 р.). Кількість кафедр, які очолюють не доктори наук, скоротилася з 6 у 2008 році до 4 у 2009 році: це кафедри іноземних мов, латинської мови, фізичного виховання і здоров’я, філософії та соціології; на посади завідувачів кафедр було обрано докторів наук Голубовську О.А (каф. інфекційних хвороб) та професора Кришталя М.В. (каф. патофізіології).

З урахуванням вищезазначеного та проведеного обговорення Вчена рада Національного медичного університету імені О.О. Богомольця


ПОСТАНОВЛЯЄ:


1. Інформацію проректора з наукової роботи члена-кореспондента НАПН України, професора Коляденка В.Г. щодо підготовки науково-педагогічних кадрів у НМУ взяти до відома.

2. Продовжити активну роботу з підготовки науково-педагогічних кадрів в НМУ через докторантуру, аспірантуру та магістратуру, інститут здобувачів, а також шляхом залучення кращих випускників університету до науково-педагогічної діяльності відповідно до перспективного плану наукових досліджень університету.

Виконавці: проректор з наукової роботи, вчений секретар університету, декани факультетів, завідувачі кафедр.

^ Термін виконання: постійно.

3. З метою усунення існуючих проблем перспективного кадрового забезпечення зобов’язати завідувачів кафедр медичної реабілітації та спортивної медицини (зав. – проф. Шаповалова В.А.), філософії та соціології (зав. – доц. Васильєва І.В.) запланувати та забезпечити своєчасне виконання докторських дисертацій перспективними співробітниками кафедр для підготовки резерву на посаду завідувача кафедри, доценту Васильєвій І.В. подати дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора наук до офіційного захисту.

^ Контроль за виконанням: проректор з наукової роботи, декани факультетів.

Термін виконання: грудень 2010 р.

4. Впроваджувати засади Комплексної багаторівневої системи підготовки науково-педагогічних кадрів в НМУ на рівні конкурсного добору науково-педагогічних кадрів усіх рівнів, плануючи дисертаційні роботи з актуальних медичних проблем згідно з основними науковими напрямами з використанням високих технологій.

Виконавці: проректор з наукової роботи, декани факультетів, завідувачі кафедр.

^ Термін виконання: постійно.

5. На засіданнях Вчених рад факультетів при обговоренні звітів завідувачів кафедр приділяти увагу стану підготовки науково-педагогічних кадрів, у т. ч. через докторантуру, аспірантуру і магістратуру, розглядаючи дисертаційні роботи в плані підвищення ефективності наукових досліджень та реальних впроваджень результатів.

Виконавці: декани факультетів.

Термін виконання: протягом року.

6. Затвердити план підготовки докторів і кандидатів наук на 2011 рік (наведено вище) і забезпечити моніторинг його виконання.

^ Контроль за виконанням: проректор з наукової роботи, вчений секретар університету, декани факультетів.

Термін виконання: травень 2010 р. - квітень 2011 р.

7. На засіданнях Вчених рад факультетів з метою контролю виконання плану підготовки докторів і кандидатів наук у 2010 та 2011 роках планувати та заслухати звіти здобувачів наукових ступенів.

Виконавці: декани факультетів, завідувачі кафедр.

Термін виконання: червень 2010 р. – квітень 2011 р.

8. У звітній доповіді про наукову діяльність НМУ у 2010 році інформувати Вчену раду університету про виконання рішення Вченої ради від 27.05.2010.

Виконавець: проректор з наукової роботи, вчений секретар університету, вчений секретар Вченої ради.

Термін виконання: січень 2011 р.

9. Контроль за виконанням рішення Вченої ради покласти на проректора з наукової роботи.


^ Голова Вченої ради

ректор університету,

член-кореспондент НАМН України,

професор В.Ф. Москаленко


Вчений секретар Вченої ради

професор О.Б. Яременко


^ 3. До 100-річчя з дня народження видатного українського вченого-педіатра, професора РУДНЄВА ІВАНА МИХАЙЛОВИЧА

(тези доповіді завідувача кафедри педіатрії №2

професора ВОЛОСОВЦЯ О.П.)


Іван Михайлович Руднєв народився в Петербурзі 10 червня 1910 року в сім'ї відомого вченого-педіатра, професора Руднєва Михайла Федоровича. У 1931 році закінчив Дніпропетровський медичний інститут. З 1931 по 1935 рр. – ординатор дитячої клініки в Дніпропетровську, з 1935 по 1938 рр. – аспірант, а з 1938 року – асистент Дніпропетровського медичного інституту. У 1941 р. захистив кандидатську дисертацію «Применение стрептоцида в лечении гнойных плевритов у детей».

З 1940 по 1950 рр. – лікар Львівського інституту переливання крові, з 1951 року – заступник директора з наукової роботи Львівського НДІ охорони здоров'я материнства і дитинства. З 1956 року – завідувач кафедри факультетської педіатрії Львівського медичного інституту, працював деканом педіатричного факультету. У 1962 році захистив докторську дисертацію «Функциональное состояние сосудов при ревматизме у детей».

Завідувач кафедри факультетської педіатрії (1963-1965), госпітальної педіатрії (1965-1970) Київського медичного інституту. Головний педіатр Міністерства охорони здоров'я УРСР (1962-1966).

Іван Михайлович був піонером в дослідженні алергічних реакцій у дітей. Надав фундамен­тальності дослідженням кардіоревматології дитячого віку, один з перших застосував глюкокортикоїди для лікування ревматизму у дітей. Широко відомі його книги «Применение глюкокортикоидов у детей» (Москва, 1969), «Практическая кардиология детского возраста» (Київ, 1969).

Помер Іван Михайлович 9 липня 1970 року у м. Києві, залишивши створену ним велику наукову педіатричну школу. Він підготував 5 докторів і 19 кандидатів наук, серед його учнів – проф. Сідельников В.М., проф. Мощич П.С., проф. Ласиця О.І., проф. Безруков Л.О., проф. Багдасарова І.В.

Лауреат Державної премії УРСР (1979), був ініціатором створення і першим редактором підручника «Дитячі хвороби» (Київ, 1973, 1975, 1984).


^ 4. ПОТОЧНІ СПРАВИ.

4.1. „Досвід навчання студентів за Європейською кредитно-трансферною системою в Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця як основа для підвищення якості медичної освіти” (доповідь Москаленка В.Ф., Яворовського О,П., Остапюк Л.І. на Всеукраїнській навчально-науковій конференції з міжнародною участю „Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ України: результати, проблеми та перспективи” – м. Тернопіль, 20 травня 2010 р.).

Доповідач – начальник навчально-методичного відділу доцент ОСТАПЮК Л.І.


^ 4.2. Про внесення змін до робочих навчальних планів на 2010/2011 н.р.

Доповідач – проректор з науково-педагогічної роботи член-кореспондент НАМН України, професор ЯВОРОВСЬКИЙ О.П.


^ 4.3. Про затвердження навчальних планів і програм циклів тематичного удосконалення Українського тренінгового центру сімейної медицини НМУ імені О.О.Богомольця:

- „Основи сучасної паліативної та хоспісної медицини в практиці первинної медико-санітарної допомоги”;

- „Сучасні технології організації протидії розповсюдженню ВІЛ/СНІД: роль первинної медико-санітарної допомоги”

для керівників і лікарів установ первинної медико-санітарної допомоги/загальної практики – сімейної медицини та викладачів ВМНЗ І-ІV рівнів акредитації, які беруть участь у підготовці лікарів та медсестер-бакалаврів за спеціальністю „Загальна практика – сімейна медицина”.

Доповідач - проректор з науково-педагогічної роботи член-кореспондент НАМН України, професор ЯВОРОВСЬКИЙ О.П.


4.4. Про затвердження навчального плану і програми циклу тематичного удосконалення факультету підвищення кваліфікації викладачів НМУ НМУ імені О.О.Богомольця „Сучасні аспекти організаційно-виховної роботи, гуманітарної освіти та довузівської підготовки у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах” для підвищення кваліфікації відповідальних за організаційно-виховну роботу, гуманітарну освіту та довузівську підготовку вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів I-II та III-IV рівнів акредитації.

Доповідач - проректор з науково-педагогічної роботи член-кореспондент НАМН України, професор ЯВОРОВСЬКИЙ О.П.


4.5. Про надання рекомендації на видання і присвоєння грифів МОЗ України та МОН України навчальному посібнику „ВІЛ інфекція” (автори: д.м.н., доцент Голубовська О.А., доценти Гудзенко О.А., Шестакова І.В.).

Доповідач - проректор з науково-педагогічної роботи член-кореспондент НАМН України, професор ЯВОРОВСЬКИЙ О.П.


4.6. Про надання рекомендації на присвоєння грифу МОН України підручнику «Хірургія дитячого віку» (автори: В.І.Сушко, Д.Ю.Кривченя та ін.), який має рекомендацію до видання МОЗ України.

Доповідач - проректор з науково-педагогічної роботи член-кореспондент НАМН України, професор ЯВОРОВСЬКИЙ О.П.


4.7. Про надання рекомендації на видання методичних рекомендацій «Раціональна фармакотерапія ревматоїдного артриту небіологічними базисними препаратами залежно від тривалості захворювання» (автори: О.Б.Яременко, Г.М.Микитенко, О.І.Івашківський, С.Х.Тер-Вартаньян).

Доповідач - проректор з науково-педагогічної роботи член-кореспондент НАМН України, професор ЯВОРОВСЬКИЙ О.П.


4.8. Про надання рекомендації на видання і присвоєння грифів МОЗ України та МОН України підручнику „Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія” за редакцією член-кор. НАМН України, професора Маланчука В.О.

Доповідач - проректор з науково-педагогічної роботи член-кореспондент НАМН України, професор ЯВОРОВСЬКИЙ О.П.


^ 4.9. Затвердження теми, наукового консультанта та термінів виконання докторської дисертації асистенту кафедри дитячої хірургії НМУ к.м.н. РУДЕНКУ Євгену Олеговичу.

Доповідач - проректор з наукової роботи професор КОЛЯДЕНКО В.Г.

^ 4.10. Затвердження теми, наукового консультанта та термінів виконання докторської дисертації доценту кафедри педіатрії №5 НМУ к.м.н. ХОДАКІВСЬКІЙ Світлані Петрівні.

Доповідач - проректор з наукової роботи професор КОЛЯДЕНКО В.Г.


^ 4.11. Про надання рекомендації на видання чергового номеру (№2 за 2010 р.) журналу „Сучасні інфекції” (головний редактор – академік НАМН України, професор Возіанова Ж.І.).

Доповідач - проректор з наукової роботи професор КОЛЯДЕНКО В.Г.


^ 4.12. Про надання рекомендації на видання першого номеру за 2010 р. журналу „Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція” (головний редактор – професор Петренко В.І.).

Доповідач - проректор з наукової роботи професор КОЛЯДЕНКО В.Г.


4.13. Про надання рекомендації на видання 16-го випуску щорічного збірника наукових праць НМУ «Актуальні проблеми нефрології» (відповідальний редактор – професор Никула Т.Д.).

Доповідач - проректор з наукової роботи професор КОЛЯДЕНКО В.Г.


^ 4.14. Надання рекомендацій для вступу до клінічної ординатури лікарям-інтернам:

- кафедри акушерства і гінекології №3

АТАМАСЬ Артему Віталійовичу;

ЗАКОЛОДЯЖНІЙ Марії Олександрівні;

ТИМОФЕЄВІЙ Ользі Володимирівні;

  • кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицьової хірургії

ТІМОЩЕНКО Наталії Михайлівні;

  • кафедри загальної практики (сімейної медицини)

КЛОПОТІ Любові Іванівні;

МЕШКОВУ Олександру Володимировичу;

  • кафедри хірургії №4

ІВАНЦОКУ Володимиру Михайловичу.

Доповідач - проректор з наукової роботи професор КОЛЯДЕНКО В.Г.

^ 4.15. Затвердження рішення Вченої ради медичного факультету №1 щодо додаткового надання рекомендацій на наукову роботу з правом вступу до магістратури таким студентам-випускникам 2010 року:

- ВЕНЕДИКТОВА Ольга Анатоліївна;

- ГЛУШАЧЕНКО Марія Олександрівна;

- ДУБИК Галина Олександрівна;

- ЗУБКОВ Олексій Олегович;

- ІВАНЮТА Ірина Сергіївна;

- КРИЛОВА Анна Сергіївна;

- ОБАДІНА Інна Сергіївна;

- ХОМЕНКО Дмитро Іванович.

Доповідач - проректор з наукової роботи професор КОЛЯДЕНКО В.Г.


Всі рішення з поточних справ було прийнято відкритим готосуванням.


Схожі:

О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 27 травня 2010 р iconО. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 30 травня 2012 р
Перемоги, 34 відбудеться засідання Вченої ради університету. На засідання запрошуються всі завідувачі кафедр, викладачі, які є офіційним...
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 27 травня 2010 р iconО. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 29 грудня 2010 р
Перемоги, 34 відбудеться засідання Вченої ради університету. На засідання запрошуються всі завідувачі кафедр та викладачі, які є...
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 27 травня 2010 р iconО. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 25 листопада 2010 р
Перемоги, 34 відбудеться засідання Вченої ради університету. На засідання запрошуються всі завідувачі кафедр І викладачі, які є офіційним...
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 27 травня 2010 р iconО. О. Богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 25 листопада 2010 р
Перемоги, 34 відбудеться засідання Вченої ради університету. На засідання запрошуються всі завідувачі кафедр І викладачі, які є офіційним...
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 27 травня 2010 р iconО. О. Богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 29 грудня 2010 р
Перемоги, 34 відбудеться засідання Вченої ради університету. На засідання запрошуються всі завідувачі кафедр та викладачі, які є...
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 27 травня 2010 р iconО. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 25 березня 2010 р
Перемоги, 34 відбудеться засідання Вченої ради університету. На засідання запрошуються всі завідувачі кафедр, викладачі, які є офіційним...
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 27 травня 2010 р iconО. О. Богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 25 лютого 2010 р
Перемоги, 34 відбудеться засідання Вченої ради університету. На засідання запрошуються всі завідувачі кафедр, викладачі, які є офіційним...
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 27 травня 2010 р iconО. О. Богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 25 лютого 2010 р
Перемоги, 34 відбудеться засідання Вченої ради університету. На засідання запрошуються всі завідувачі кафедр, викладачі, які є офіційним...
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 27 травня 2010 р iconО. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 23 червня 2010 р
Перемоги, 34 відбудеться засідання Вченої ради університету. На засідання запрошуються всі завідувачі кафедр, викладачі, які є офіційним...
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 27 травня 2010 р iconО. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 26 грудня 2013 р
М. М. Амосова санітарно-гігієнічного корпусу (проспект Перемоги, 34) відбудеться засідання Вченої ради університету. На засідання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи