Тематичний план практичних занять з курсу догляд за хворими дітьми icon

Тематичний план практичних занять з курсу догляд за хворими дітьми
НазваТематичний план практичних занять з курсу догляд за хворими дітьми
Сторінка1/6
Дата25.08.2014
Розмір0.83 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З КУРСУ

" дОГЛЯД ЗА хворими дітьми "

для студентів ІІ курсу ІІ медичного факультету у весняному семестрі 2010/11 н.р.

з/п

Тема

Кількість годин

1.

Особливості деонтології в роботі медичних працівників з дітьми та їх родичами.Основні професійні обов’язки молодшого та середнього медичного персоналу в дитячих поліклініках та педіатричних стаціонарах. Принципи фахової субординації в системі педіатр – медична сестра –молодший медичний персонал. Медична документація.

3

2.

Структура і функції педіатричного стаціонару і поліклініки.

Приймальне відділення дитячої лікарні. Госпіталізація, санітарна обробка та транспортування хворих дітей.

3

3.

Організація санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму. Особиста гігієна медперсоналу. Дезінфекція та стерилізація предметів догляду за дітьми.

3

4.

Особливості гігієни дітей та догляд за ними в стаціонарі дитячої лікарні. Гігієнічні та лікувальні ванни. Догляд за дітьми з лихоманкою. Застосування клізм у дітей.

3

5.

Облік та правила зберігання лікарських засобів. Особливості введення лікарських засобів у дітей.

3

6.

Особливості організації харчування здорових дітей першого року життя та дітей різного віку.

3

7.

Техніка проведення антропометричних вимірювань у дітей різного віку.

3
Всього

21


Зав. кафедри педіатрії № 2,

чл.-кор. НАМН, професор Волосовець О.П.

^ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО КУРСУ

" ухоД ЗА больными детьми "

для студентов ІІ курса ІІ медицинского факультета в весеннем семестре 2010/11 н.р.

п/п

Тема

Количество часов

1.

Особенности деонтологии в работе медицинского персонала с детьми и их родственниками.

Основные профессиональные обязанности младшего и среднего медицинского персонала в детских поликлиниках и педиатрических стационарах. Принципы профессиональной субординации в системе педиатр – медицинская сестра – младший медицинский персонал. Медицинская документация.

3

2.

Структура и функции педиатрического стационара и поликлиники.

Приемное отделение детской больницы. Госпитализация, санитарная обработка и транспортировка больных детей.

3

3.

Организация санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима. Личная гигиена медперсонала. Дезинфекция и стерилизация предметов ухода за детьми.

3

4.

Особенности гигиены детей и уход за ними в детской больнице. Гигиенические и лечебные ванны. Уход за детьми с лихорадкой. Применение клизм у детей.

3

5.

Учет и правила хранения лекарственных средств. Особенности введения лекарственных средств детям.

3

6.

Особенности организации питания здоровых детей первого года жизни и детей разного возраста в стационаре.

3

7.

Техника проведения антропометрических измерений у детей разного возраста.

3
Всего

21


Зав. кафедри педиатрии № 2,

чл.-кор. НАМН, профессор Волосовець О.П.

^ Тематичний план практичних занять з пропедевтики педіатрії

для студентів ІІІ курсу ІІ медичного факультету

у весняному семестрі 2010/11 н.р.


1

Семіотика найбільш поширених захворювань органів травлення у дітей (пілороспазм, пілоростеноз, захворювання шлунка та дванадцятипалої кишки, захворювання біліарної системи, захворювання підшлункової залози, захворювання кишечника) у дітей. Додаткові методи (ультразвукова діагностика, ендоскопія). Синдром «гострого живота».

3,5

2

Методика клінічного обстеження сечової системи у дітей. Лабораторні методи дослідження сечової системи у дітей.

3,5

3

Семіотика найбільш поширених захворювань сечової системи у дітей. Мікроскопічні зміни сечового осаду. Гостра та xpoнічна ниркова недостатність.

3,5

4

Анатомо-фізіологічні особливості ендокринної системи у дітей. Методика клінічного обстеження ендокринної системи у дітей. Семіотика синдромів гiпep- i гіпофункції окремих ендокринних залоз та захворювань ендокринної системи у дітей.

3,5

5

Особливості імунної системи та системи крові у дітей різних вікових груп. Методи клінічного та лабораторного обстеження дітей з ураженням імунної системи та системи крові. Інтерпретація загальноклінічного аналізу крові у дітей різного віку в нормі та при найбільш поширених захворюваннях.

3,5

6

Семіотика найбільш поширених захворювань імунної системи у дітей. Семіотика основних синдромів та найбільш поширених захворювань системи крові у дітей. Основні показники імунологічного дослідження крові та мієлограми.

3,5

7

Курація хворого для написання історії хвороби

3,5

8-9


Підсумковий модульний контроль

Захист історії хвороби

7,0

10

Визначення природного вигодовування. Переваги грудного вигодовування. Шляхи підтримки. Кількісний та якісний склад материнського молока та його імунологічні властивості. Труднощі при годуванні груддю. Профілактика гіпогалактії та маститу. Режим харчування жінки-годувальниці. Техніка грудного вигодовування. Добова потреба дитини в білках, жирах, вуглеводах та калоріях при природному вигодовуванні.

3,5

11

Правила та терміни введення прикормів. Види прикормів. Добова потреба дитини в білках, жирах, вуглеводах та калоріях після введення прикорму. Потреба дітей першого року життя в вітамінах та мінералах.

3,5

12

Визначення штучного та змішаного вигодовування немовлят. Класифікація та характеристика молочних сумішей для догодовування та штучного вигодовування немовлят. Техніка i правила догодовування. Схема змішаного вигодовування дітей першого року життя. Техника штучного вигодовування i критерії оцінки його ефективності. Прикорм i корекція харчування при штучному та змішаному вигодовуванні. Добова потреба в білках, жирах, вуглеводах, вітамінах, мінералах та калоріях при штучному та змішаному вигодовуванні.

3,5

13

Раціональне харчування здорових дітей, старших одного року. Потреба в білках, жирах, вуглеводах, вітамінах, мінералах та калоріях. Режим харчування дітей старших одного року.

3,5

14


Підсумковий модульний контроль

3,5
Всього годин

49


Завідувач кафедри педіатрії № 2,

чл.-кор. НАМН, професор О. П.Волосовець

^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
З ПРОПЕДЕВТИЧНОЇ ПЕДІАТРІЇ

для студентів ІІІ курсу ІІ медичного факультету

в осінньому семестрі 2010-2011 н.р.п/п

Тема

Кількість годин

1

Періоди дитячого віку, їх характеристика та особливості

3,0

2

Особливості періоду новонародженості.

3,0

3

Фізичний розвиток дітей, його оцінка, семіотика порушень фізичного розвитку дітей.

3,0

4

Психомоторний розвиток дітей.

3,0

5

Оцінка психомоторного розвитку дітей.

3,0

6

Підсумковий модульний контроль

3,0

7

Методика клінічного обстеження центральної та периферичної нервової системи у дітей. Семіотика основних захворювань нервової системи у дітей (гідроцефалія, менінгіт, енцефаліт, дитячий церебральний параліч). Особливості спинномозкової рідини у дітей в нормі та при патології.

3,0

8

Морфологічні i функціональні особливості шкіри та її похідних у дітей. Особливості будови підшкірної клітковини у дітей. Семіотика уражень шкіри та змін з боку підшкірної клітковини у дітей.

3,0

9

Анатомо-фізіологічні особливості кістково-м'язової системи у дітей. Методика клінічного обстеження кісткової i м'язової систем у дітей. Семіотика уражень і захворювань кістково-м'язової системи у дітей.

3,0

10

Методика клінічного обстеження органів дихання у дітей. Основні клінічні ознаки ураження органів дихання у дітей.

3,0

11

Топографічна та порівняльна перкусія легень у дітей. Аускультація легень, інтерпретація даних.

3,0

12

Семіотика найбільш поширених захворювань органів дихання у дітей. Спірографія. Гостра дихальна недостатність у дітей.

3,0

13

Методика клінічного огляду серцево-судинної системи у дітей: загальний огляд, пальпація. Основні клінічні ознаки ураження серцево-судинної системи у дітей.

3,0

14

Перкусія меж відносної та абсолютної серцевої тупості у дітей, семіотика порушень. Методика аускультації серця у дітей, інтерпретація даних.

3,0

15

Семіотика найбільш поширених природжених i набутих захворювань серцево-судинної системи у дітей. Гостра та хронічна серцева недостатність.

3,0

16

Особливості ЕКГ, ФКГ та ехокардіографії у дітей різного віку в нормі та при патології.

3,0

17

Методика клінічного обстеження органів травлення (огляд, пальпація, перкусія, аускультація).

3,0


Завідувач кафедри педіатрії № 2,

професор О.П.Волосовець
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Тематичний план практичних занять з курсу догляд за хворими дітьми iconТематичний план практичних занять з курсу догляд за хворими дітьми
Основні професійні обов’язки молодшого та середнього медичного персоналу в дитячих поліклініках та педіатричних стаціонарах. Принципи...
Тематичний план практичних занять з курсу догляд за хворими дітьми iconТематичний план практичних занять з курсу " догляд за хворими дітьми "
Основні професійні обов’язки молодшого та середнього медичного персоналу в дитячих поліклініках та педіатричних стаціонарах. Принципи...
Тематичний план практичних занять з курсу догляд за хворими дітьми iconТематичний план практичних занять з загальної хірургії для студентів 3 курсу медичного факультету №2
Змістовий модуль Введення у хірургію. Десмургія та догляд за оперованими хворими
Тематичний план практичних занять з курсу догляд за хворими дітьми icon4 Тематичний план практичних занять
Модуль Догляд за хворими, його роль у лікувальному процесі та організація в умовах стаціонару
Тематичний план практичних занять з курсу догляд за хворими дітьми iconТематичний план практичних занять «догляд за хворими, його роль у лікувальному процесі та організація в умовах стаціонару»
...
Тематичний план практичних занять з курсу догляд за хворими дітьми iconТематичний план практичних занять з догляду за хворими для студентів 2 курсу медичного факультету №2
Структура і функції приймального відділення. Особливості догляду за хірургічними хворими в приймальному відділенні Санітарна обробка...
Тематичний план практичних занять з курсу догляд за хворими дітьми iconТематичний план лекцій з дисципліни “Догляд за хворими” для студентів ІІ курсу фармацевтичного факультету за спеціальністю “клінічна фармація” на 2009-2010 навч. Рік

Тематичний план практичних занять з курсу догляд за хворими дітьми iconТематичний план самостійної позааудиторної роботи для студентів 3 курсу медичного факультету №2
Хірургічна операція. Підготовка хворих до операцій. Догляд за хворими у післяопераційному періоді
Тематичний план практичних занять з курсу догляд за хворими дітьми iconТематичний план самостійної позааудиторної роботи для студентів 2 курсу стоматологічного факультету «Догляд за хворими»
Заповнення основної звітної документації – щоденника виробничої практики та підсумкової звітності
Тематичний план практичних занять з курсу догляд за хворими дітьми iconДовідник для студента
Тематичний план лекцій з дисципліни “догляд за хворими терапевтичного профілю” для студентів 2-го курсу медичного факультету за спеціальністю...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи