Крок Фармація Ботаніка 1 icon

Крок Фармація Ботаніка 1
НазваКрок Фармація Ботаніка 1
Сторінка1/4
Дата25.08.2014
Розмір0.79 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4
1. /Ботаника/КРОК-1 ботаника базы.rtf
2. /Ботаника/Материалы КРОК-1 ботаника.doc
3. /Ботаника/Рекомендованная литература.doc
4. /Ботаника/календарно-тематический план лекций.doc
5. /Ботаника/календарно-тематический план практических занятий.doc
6. /Ботаника/календарно-тематический план самостоятельной работы.doc
Тематический план самостоятельной работы (срс) по фармацевтической ботанике для студентов ІІ курса фармацевтического факультета дневной формы обучения и ее контроль на 201 1 /201 2 год
Тематический план практических занятий по фармацевтической ботанике для студентов ІІ курса
Тематический план лекций по фармацевтической ботанике для студентов ІІ курса фармацевтического факультета
Крок Фармація Ботаніка 1
Крок 1 Фармація Медичний профіль – Ботаніка
Література. Основна

Крок 1. Фармація

Ботаніка

1

Клітини серцевини стебла з великими міжклітинниками, паренхімні, живі, з тонкою

пористою оболонкою. Ця тканина -

A *Основна

B Провідна

C Твірна

D Механічна

E Покривна

2

При дослідженні п’яти гербарних зразків лікарських рослин було визначено, що одна з

них належить до родини Бобові, а саме...

A *Melilotus officinalis

B Atropa belladonna

C Hyoscyamus niger

D Datura stramonium

E Solanum dulcamara

3

Досліджувана рослина має кореневище, великі перисторозсічені листки, на нижній

стороні яких розташовані спорангії, що зібрані у соруси. Це дає підставу віднести

рослину до відділу …

A *Polypodiophyta

B Pinophyta

C Magnoliophyta

D Equisetophyta

E Lycopodiophyta

4

При морфологічному аналізі суцвіття встановлено, що його квітки прикріплені до

однієї осі на різних рівнях, але за рахунок різної довжини квітконіжок розташовані в

одній площині і утворюють...

A *Щиток

B Кошик

C Голівка

D Зонтик

E Завійка

5

Окорковіння клітинних оболонок пов'язано з накопиченням в них …

A *Суберину

B Целюлози

C Кутину

D Лігніну

E Мінеральних солей

6

В листках досліджуваної рослини по центру проходить чітко виражена головна жилка,

від якої рівномірно відходять бічні жилки. Таке жилкування є …

A *Перистим

B Пальчастим

C Дуговим

D Паралельним

E Дихотомічним

7

При вивченні рослинної клітини за допомогою електронного мікроскопа виявлено,

що цитоплазму від клітинної оболонки відділяє ...

A * Плазмалема

B Тонопласт

C Гіалоплазма

D Ендоплазматична сітка

E Ядерна оболонка

8

Мікроскопічними дослідженнями епідерми листків рослин родини Глухокропивові

(Губоцвітні) встановлено, що обидві побічні клітини продихів розташовані

перпендикулярно до продихової щілини. Такий продиховий апарат -

A * Діацитний

B Парацитний

C Анізоцитний

D Аномоцитний

E Тетрацитний

9

Исследованиями установлено,что восходящий транспорт воды и растворенных

минеральных веществ обеспечивают….

A Сосуды и трахеиды

B Ситовидные трубки

C Древесинные волокна

D Уголковая колленхима

E Лубные волокна

10

У изучаемого пищевого растения из семейства Polygonaceae стебель красноватый,

листья сердцевидно-стреловидные, плод – трехгранный орех. Это растение…

A Гречиха посевная (гречка посывна)

B Горец змеиный (гірчак зміїний)

C Горец перечный (гірчак перцевий)

D Горец птичий (гірчак пташиний, або спориш)

E Щавель конский (щавель кінський)

11

При микроскопии подземных органов растения из семейства Аsteraceae обнаружены

членистые млечники с анастамозами,заполненые белым латексом, что характерно

для…

A Taraxacum officinale

B Helianthus annuus

C Artemisia absinthium

D Bidens tripartitа

E Achillea millefolium

12

Исследуемое растение имеет четырехграный стебель, двугубый венчик, плод

ценобий (или четырехорешек). Что позволит отнести вид к семейству ...

A Lamiaceae

B Rosaceae

C Polygonaceae

D Papaveraceae

E Solаnaceae

13

При микроскопии стебля выявлена покровная ткань, состоящяя из феллогена,

пробки и феллодермы.Такой комплекс тканей образует…

A Перидерму

B Эпидерму

C Ксилему

D Флоєму

E Колленхиму

14

У рослин родини Глухокропивові (Губоцвіті) є видільні структури зовнішньої секреції

округлої форми, які мають коротку ніжку і 8-12 радіально розташованих секреторних

клітин, тобто це - …

A * Ефіроолійні залозки

B Ефіроолійні канальці

C Схизогенні вмістища

D Лізигенні вмістилища

E Нектарники

15

В утворенні бічних коренів головна роль належить …

A * Перициклу

B Прокамбію

C Камбію

D Апікальній меристемі

E Інтеркалярній меристемі

16

Для кореневищ папоротеподібних характерні провідні пучки, в центрі яких

знаходиться ксилема, а флоема оточує її з усіх сторін. Такий пучок - …

A * Концентричний центроксилемний

B Концентричний центрофлоемний

C Радіальний

D Колатеральний

E Біколатеральний

17

Кореневищам однодольних рослин (конвалії) притаманні провідні пучки, в яких в

центрі пучка розташована флоема, а ксилема її оточує з усіх сторін. Як такий пучок

називається:

У короневищі конваліїї виявлені провідні пучки, в центрі яких розташована флоема, а

ксилема оточує її з усіх сторін. Тобто такий пучок

A *Концентричний центрофлоемний

B Концентричний центроксилемний

C Біколатеральний

D Радіальний

E Колатеральний

18

Рослини, які зростають в умовах середнього зволоження, віднесено до такої

екологічної групи як …

A * Мезофіти

B Гідрофіти

C Гігрофіти

D Ксерофіти

E Сукуленти

19

При мікроскопічному дослідженні поперечного зрізу хвоїнки сосни виявлено, що

мезофіл складається з клітин, які мають багато хлоропластів і звивисті клітинні

оболонки . Отже він утворений паренхімою

A * складчастою

B губчастою

C палісадною

D запасною

E водносною

20

Мікроскопічне дослідження хвоїнки голонасінних показало, що під епідермою

розташований шар товстостінних клітин, який виконує захисну і механічну функцію,

це так звана ...

A *гіподерма

B кристалоносна обкладка

C ендодерма

D коленхіма

E склеренхіма

21

В складчастій паренхімі хвоїнки ялини виявлені порожнисті утворення, які заповнені

живицею і вистелені з середини живими тонкостінними секреторними клітинами. Ці

структури - …

A *смоляні ходи

B молочники

C гідатоди

D залозки

E нектарники

22

Мікроскопія листка світлолюбивої рослини показала, що під епідермою розташовані

декілька щільних шарів видовжених хлорофілоносних клітин, які орієнтовані

перпендикулярно до поверхні листка. Тобто, ця паренхіма -

A *палісадна

B губчаста

C складчаста

D водоносна

E запасна

23

У австралійських акацій асиміляційну функцію в посушливий період виконують плоскі

розширені черешки складного листя:

A *філодії

B колючки

C вусики

D кладодії

E ловчі апарати

24

При микроскопии стебля обнаружена комплексная ткань, состоящая из ситовидных

трубок с клетками спутницами, лубяных волокон и лубяной паренхимы. Это…

A Флоэма

B Пери дерма

C Пробка

D Эпидерма

E Ксилема

25

При мікроскопічному дослідженні кореневища виявлені центроксилемні провідні пучки.

Отже це кореневище

A * Щитника чоловічого

B Перстача прямостоячого

C Конвалії звичайної

D Пирію повзучого

E Лепехи (аїру) звичайної

26

На зубцях листкової пластинки спостерігається виділення краплин води через

постійно відкриту щілину між двома замикаючими клітинами епідерми. Ця структура є

A *гідатодою

B нектарником

C осмофором

D клейким волоском

E головчастм волоском

27

Встановлено, що у рослин утворення вторинного запасного крохмалю відбувається вA *амілопластах

B хлоропластах

C хромопластах

D олеопластах

E протеопластах

28

Потовщення стебла здійснюється за рахунок функціонування …

A *латеральних меристем

B апікальних меристем

C раневих меристем

D інтеркалярних меристем

E ендодерми

29

Встановлено, що ксантофіли - жовто-оранжеві рослинні пігменти, надають

забарвлення пелюсткам, плодам і локалізуються здебільшого в

A * Хромопластах

B амілопластах

C протеопласти

D пропластидах

E олеопластах

30

При мікроскопічному аналізі фрагментів кореневища виявлені центроксилемні

провідні пучки, наявність яких може свідчити про приналежність рослини до ...

A *Папоротей

B Однодольних

C Дводольних

D Голонасінних

E Водоростей

31

На срезах екзокарпия апельсина выявлены крупные полости без четко выраженных

внутренних границ, образованные разрушенными секреторными клетками, то есть …

A * лизигенные вместилища

B схизогенные вместилища

C схизолизигенные каналы

D членистые млечники

E нечленистые млечники

32

При микроскопическом исследовании листа на поверхности эпидермы обнаружен

толстый слой жироподобного вещества - …

A * кутина

B суберина

C кремнезема

D лигнина

E хитина

33

При микроскопии листа выявлены поверхностные структуры, состоящие из длинной

ножки и многоклеточной головки с секретом, которые являются …

A * железистыми волосками

B кроющими волосками

C всасывающими волосками

D защитными эмергенцами

E гидатодами

34

Среди деревьев семейства Бобовые определен раннецветущий медонос с

перисто-сложными листьями, прилистниками в виде колючек и поникающими

кистями белых ароматных цветков. Это …

A * Robinia pseudoacacia

B Armeniaca vulgaris

C Aesculus hippocastanum

D Aronia melanocarpa

E Quercus robur

35

Исследование соцветия аира болотного показало, что оно окружено кроющим

листом (покрывалом), а мелкие сидячие цветки компактно расположены на

утолщенной мясистой оси, то есть это ...

A * початок

B головка

C колос

D зонтик

E щиток

36

З'ясовано, що бічні корені закладуються ендогенно і розвиваються в результаті

активності …

A * Перициклу

B Апікальної меристеми

C Фелогену

D Камбію

E Прокамбію

37

В деревині сосни ефірні олії накопичуються в ходах, які з середини вислані шаром

секреторних клітин. Такі структури - …

A * Схізогенні вмістища

B Членисті молочники

C Нечленисті молочники

D Лізигенні вмістища

E Залозки

38

Пагони хмелю обвиваються навколо опори і піднімаються вгору, тобто вони - …

A * Виткі

B Лежачі

C Прямостоячі

D Чіпкі

E Повзучі

39

При действии на кончик корня раствором Люголя в клетках корневого чехлика

обнаружили …

A * оберегаемый крахмал

B сложные белки

C жирные масла

D инулин

E гликоген

40

При микроскопии стебля цветкового растения во флоэме обнаружена вся

совокупность гистологических элементов флоэмы, а именно, ситовидные трубки ...

A *с клетками спутницами, лубяные волокна

B без клеток-спутниц, древесинные волокна

C с альбуминовыми клетками, древесинные волокна

D с клетками спутницами, древесинные волокна

E без альбуминовых клеток, древесинные волокна

41

На заливном лугу заготовлен травянистый многолетник сем. Polygonaceae, имеющий

утолщенное, горизонтальное, змеевидное корневище и верхушечные колосовидные

соцветия из мелких розовых цветков. Заготовленное растение - ...

A * Polygonum bistorta

B Polygonum persicaria

C Polygonum hydropiper

D Polygonum aviculare

E Rumex acetosa

42

Какому лекарственному виду сем. вересковые принадлежат листья со следующими

морфологическими признаками: короткочерешковые, продолговато-линейные, с

завёрнутыми книзу краями, сверху – кожистые, блестящие, буровато-зелёные, снизу

– рыже-войлочные.

A *багульнык болотный

B толокнянка обыкновенная

C клюква болотная

D черника обыкновенная

E брусника обыкновенная

43

Для какого лекарственного вида сем. Ericaceae характерны следующие признаки

листьев: очередные, короткочерешковые, кожистые, эллиптические или

обратно-яйцевидные с выемчатой верхушкой, с загнутыми вниз краями, сверху

тёмно-зелёные, снизу – светлее, с тёмными точечными желёзками

A *Vaccinium vitis-idaea

B Arctostaphilos uva-ursi

C Vaccinium oxycoccus

D Vaccinium myrtillus

E Ledum palustre

44

Клетки с крупной центральной вакуолью, которая ограничена тонопластом,

заполнена клеточным соком и часто содержит кристаллические включения,

характерны для …

A *растений

B животных

C цианобактерий

D грибов

E водорослей

45

Во флоэме стебля обнаружены группы плотносомкнутых прозенхимных клеток с

заостренными концами, равномерно утолщенными, слоистыми, частично

одревесневшими оболочками. Это …

A *лубяные волокна

B древесинные волокна

C волокнистые трахеиды

D волокнистые склереиды

E клетки колленхимы

46

Венчик цветка душицы зигоморфный, сростнолепестный, состоит из трубки и двух

свободных частей отгиба - верхней двулопастной и нижней - трехлопастной. Этот

венчик …

A *двугубый

B одногубый

C личинковидный

D наперстковидный

E язычковый

47

Із запропанованих видів рослин треба вибрати вид, який відноситься до родини

капустяних

A *Erysimum canescensi

B Arctostaphylos uva-urs

C Urtica dioica

D Polygonum fviculare

E Primula officinalis

48

При микроскопии стебля цветкового растения обнаружена комплексная ткань,

включающая такие гистологические элементы: ситовидные трубки с клетками

спутницами, лубяные волокна, лубяную паренхимау, что характерно для ...

A Флоэмы

B Ксилемы

C Перидермы

D Корки

E Эпидермы

49

В корне обнаружена ткань, у кторой имеются корневые волоски, отсутствуют устьица

и кутикула. Что это за ткань?

A * эпиблема

B эпидерма

C перидерма

D эндодерма

E экзодерма

50

При определении многолетнего травянистого растения семейства $Ranunculaceaе$

обнаружено: цветки верхушечные, до 6 см в диаметре, правильные; чашелистиков 5,

опушенных, фиолетово-зеленых, неравномерно-зубчатых; лепестков до 20,

ярко-желтых, блестящих, без медовой ямки. Что это за растение?

A *Аdonis vernalis

B Helleborus purpurascens

C Ranunculus acris

D Delphinium elatum

E Aconitum napellus

51

Исследуемое травянистое растение имеет членистые млечники с анастамозами,

заполненные белым латексом, что характерно для…

A *\emph{Taraxacum officinale}

B \emph{Urtica dioica}

C \emph{Chelidonium majus}

D \emph{Anethum graveolens}

E \emph{Thymus vulgaris}

52

Под эпидермой стебля обнаружено несколько слоёв живых паренхимных клеток,

содержащих хлоропласты, и имеющих утолщённые по углам целлюлозные оболочки.

Эта ткань является:

A уголковой колленхимой

B рыхлой колленхимой

C пластинчатой колленхимой

D запасающей паренхимой

E хлорофиллоносной паренхимой

53

На срезе корнеплода свеклы выделяется несколько слоев камбия, формирующих

дополнительные проводящие пучки. Какое строение у данного корнеплода?

A *Вторичное, поликамбиальное

B Вторичное, монокамбиальное

C Первичное, поликамбиальное

D Первичное, монокамбиальное

E Переходное, монокамбиальное
  1   2   3   4

Схожі:

Крок Фармація Ботаніка 1 iconПерелік питань дО іспиту ботаніка як наука, її мета, завдання та розділи. Дисципліна «Фармацевтична ботаніка»
Ботаніка як наука, її мета, завдання та розділи. Дисципліна «Фармацевтична ботаніка», її зв'язок з фармакогнозією та іншими професійно...
Крок Фармація Ботаніка 1 icon** Перелік основних видів методичної роботи
До педагогічного навантаження з розділу "методична робота" зараховуються години за підготовку та експертизу тестових завдань Ліцензійних...
Крок Фармація Ботаніка 1 iconМедична ботаніка ● Біохімія та молекулярна біологія
...
Крок Фармація Ботаніка 1 iconМедична ботаніка ● Біохімія та молекулярна біологія
...
Крок Фармація Ботаніка 1 iconМедична ботаніка ● Біохімія та молекулярна біологія
...
Крок Фармація Ботаніка 1 iconКрок 2 Фармація зміст

Крок Фармація Ботаніка 1 iconЗатверджую” Проректор з науково-педагогічної роботи доц. Мамчур З.І. “ ” 2012 р. Ботаніка
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Ботаніка” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра...
Крок Фармація Ботаніка 1 iconКрок 1 Фармація 02. 10. 2012 нфаУ ауд.№3(вул. Блюхера,4)

Крок Фармація Ботаніка 1 iconФармація, клінічна фармація проректор з навчальної роботи проф. Гумінський Ю. Й. 5 Курс 10 семестр
Затверджую” розклад занять фармацевтичного факультету (фармація, клінічна фармація)
Крок Фармація Ботаніка 1 iconФармація, клінічна фармація проректор з навчальної роботи проф. Гумінський Ю. Й. 4 Курс 8 семестр
Затверджую” розклад занять фармацевтичного факультету (фармація, клінічна фармація)
Крок Фармація Ботаніка 1 iconФармація, клінічна фармація проректор з навчальної роботи проф. Гумінський Ю. Й. 3 Курс 6 семестр
Затверджую” розклад занять фармацевтичного факультету (фармація, клінічна фармація)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи