Тематичний план самостійної роботи студентів 6 курсу медичного факультету №2 на 2011-2012 н р icon

Тематичний план самостійної роботи студентів 6 курсу медичного факультету №2 на 2011-2012 н р
Скачати 107.35 Kb.
НазваТематичний план самостійної роботи студентів 6 курсу медичного факультету №2 на 2011-2012 н р
Дата12.08.2012
Розмір107.35 Kb.
ТипДокументи
1. /6kurs/c002.doc
2. /6kurs/c004.doc
3. /6kurs/c008.doc
4. /6kurs/c009.doc
5. /6kurs/c011.doc
6. /6kurs/c012.doc
7. /6kurs/doc7.doc
8. /6kurs/e001.doc
9. /6kurs/e002.doc
10. /6kurs/e003.doc
11. /6kurs/e004.doc
12. /6kurs/e005.doc
13. /6kurs/e006.doc
14. /6kurs/e007.doc
15. /6kurs/e008.doc
16. /6kurs/emc2(1).doc
17. /6kurs/emc2.doc
18. /6kurs/er001.doc
19. /6kurs/er002.doc
20. /6kurs/er003.doc
21. /6kurs/er004.doc
22. /6kurs/er005.doc
23. /6kurs/er006.doc
24. /6kurs/er007.doc
25. /6kurs/er008.doc
26. /6kurs/gr_cons_6.doc
27. /6kurs/gr_pot_c6.doc
28. /6kurs/lec6.doc
29. /6kurs/nr001.doc
30. /6kurs/nr002.doc
31. /6kurs/nr003.doc
32. /6kurs/nr004.doc
33. /6kurs/nr005.doc
34. /6kurs/nr006.doc
35. /6kurs/nr007.doc
36. /6kurs/nr008.doc
37. /6kurs/nr009.doc
38. /6kurs/nr010.doc
39. /6kurs/nr011.doc
40. /6kurs/pr_poi_r.pdf
41. /6kurs/pr_poi_u.pdf
42. /6kurs/pract6.doc
43. /6kurs/primer.doc
44. /6kurs/prot_prov_r.doc
45. /6kurs/r001.doc
46. /6kurs/r002.doc
47. /6kurs/r003.doc
48. /6kurs/r004.doc
49. /6kurs/r005.doc
50. /6kurs/r006.doc
51. /6kurs/r007.doc
52. /6kurs/r008.doc
53. /6kurs/r009.doc
54. /6kurs/r010.doc
55. /6kurs/r011.doc
56. /6kurs/r012.doc
57. /6kurs/r013.doc
58. /6kurs/r014.doc
59. /6kurs/r015.doc
60. /6kurs/r016.doc
61. /6kurs/r017(1).doc
62. /6kurs/r017.doc
63. /6kurs/r018.doc
64. /6kurs/r019.doc
65. /6kurs/r020.doc
66. /6kurs/r021.doc
67. /6kurs/rm001.doc
68. /6kurs/rm002.doc
69. /6kurs/rm003.doc
70. /6kurs/rm004.doc
71. /6kurs/rm007.doc
72. /6kurs/rm008(1).doc
73. /6kurs/rm008(2).doc
74. /6kurs/rm008.doc
75. /6kurs/rm009.doc
76. /6kurs/roz_6.doc
77. /6kurs/rz_6.doc
78. /6kurs/tem_plan_4.doc
79. /6kurs/u026.doc
80. /6kurs/u027.doc
81. /6kurs/u028.doc
82. /6kurs/u029.doc
83. /6kurs/u030.doc
84. /6kurs/u031.doc
85. /6kurs/vidprac_6.doc
Тематичний план самостійної роботи студентів 6 курсу медичного факультету №2 на 2011-2012 н р
Регламент прийому відробок практичних занять на кафедрі внутрішньої медицини №2 у студентів 6 курсу медичного факультету №2 І медико-психологічного факультету у 2011-2012 навчальному році
Обов'язкові знання та вміння студента 6 курсу медичного факультету №2, що перевіряються на підсумковому модульному контролі (модуль 3,4) на 2011-2012 навчальний рік
Алгоритм визначення груп крови за системою аво «Інструкція з визначення груп крові за системою аво»
О. П. Яворовський " " 2011 р. Регламент
О. П. Яворовський " " 2011 р. Регламент
Регламент прийому відробок лекцій на кафедрі внутрішньої медицини №2 для студентів медичного факультету №2 І медико-психологічного факультету 4, 5 І 6 курсу
Біохімічне дослідження крові
Електрокардіограма Дата дослідження
Задача хворий 48 років скаржиться на біль за грудиною з іррадіацією в ліву лопатку при ходьбі по рівній місцевості в межах 300-500 м. Після прийому нітрогліцерину біль проходить через 2 хв. Хворіє близько 5 років
Загальний аналіз крові
Дослідження сечі №
Ехокардіографічне обстеження №1 Дата дослідження
Біохімічне дослідження крові (ліпідний спектр) Дата дослідження
Рентгенографія органів грудної порожнини
Академ години
Графік проведення підсумкового модульного контролю
Биохимическое исследование крови Дата диследования
Исследование мочи № " "
Биохимическое исследование крови (липидный спектр)
Общий анализ крови Дата Ф. И. О. больного
Рентгенография органов грудной полости
Электрокардиограмма Дата исследования Ф. И. О. больного
Эхокардиографическое обследование Дата обследования
Задача больной 48 лет жалуется на боль за грудиной с иррадиацией в левую лопатку при ходьбе по ровной местности в пределах 500 м. После приема нитроглицерина боль проходит через 2 мин. Болеет около 5 лет
Академ години
Карпович Л. Г
Лекції
Протокол клинического разбора больного
Протокол клинического разбора больного
Протокол клинического разбора больного
Протокол клинического разбора больного
Протокол клинического разбора больного
Тема практического|практичного| занятия: курация больного с тяжелой негоспитальной и госпитальной пневмонией. Курация больного с тотальным плевральным выпотом|потоотделением| и пневмотораксом. Протокол клинического разбора больного
Протокол клинического разбора больного
Протокол клинического разбора больного
Протокол клинического разбора больного
Протокол клинического разбора больного
Протокол клинического разбора больного
Тематичний план практичних занять для студентів 6 курсу медико-психологічного факультету №2 на кафедрі внутрішньої медицини №2 у 2011-2012 н р
Примеры формулировки диагноза
Протокол проведение и оценивание итогового модульного контроля по|с| внутренней медицины (модуль №4)
Протокол клинического разбора больного
Протокол клинического разбора больного
Протокол клинического разбора больного
Протокол клинического разбора больного
Практическое занятие
Протокол клинического разбора больного
Практическое занятие
Практическое занятие
Практическое занятие ведение пациента с желудочной диспепсией
Протокол клинического разбора больного
Протокол клинического разбора больного
Протокол клинического разбора больного
Протокол клинического разбора больного
Протокол клинического разбора больного
Протокол по теме
Протокол по теме
Протокол по теме
Протокол по теме
Протокол по теме
Протокол по теме
Протокол по теме
Протокол клинического разбора больного
Техника внутривенных инъекций
Катетеризация мочевого пузыря
Методика измерения артериального давления
Методика регистрации экг
О. П. Яворовский " " 2010р. Регламент
О. П. Яворовский " " 2010р. Регламент
О. П. Яворовский " " 2010р. Регламент
О. П. Яворовский " " 2010р. Регламент
Cердечно-легочная реанимация. Методика проведенИя. Рекомендации для студентОв
Розклад занять для студентів
Розклад занять для студентів 6 курсу медичного факультету №2 на кафедрі внутрішньої медицини №2 нму на зимово-весняний семестр 2011-2012 н р
Тематичний план практичних занять для студентів 6 курсу медичного факультету №2 на кафедрі внутрішньої медицини №2 2011-2012 н р
Практическое занятие по теме: ведение пациента с дисфагией ведение пациента с изжогой
Практическое занятие по теме: ведение пациента с абдоминальной болью
Практическое занятие по теме: ведение пациента с хроническим диарейным синдромом ведение пациента с запорами
Практическое занятие по теме: ведение пациента с желтухой
Практическое занятие по теме: ведение пациента с асцитом ведение пациента с портальной гипертензией
Практическое занятие по теме: ведение пациента с гепатомегалией и гепатолиенальным синдромом ведение пациента с печеночной энцефалопатией
Графік відпрацювання практичних занять студентів

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

6 курсу медичного факультету № 2 на 2011-2012 н.р.

МОДУЛЬ 3 (6-й курс). «Сучасна практика внутрішньої медицини»

(за спеціальністю «Лікувальна справа»)

Змістового модуля 1. «Ведення хворих в кардіологічній клініці»

№ з/п

Тема

Кількість годин

1.

Підготовка до практичних занять - теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок.

24

2.

Курація хворих з написанням історії хвороби.

6

3.

Індивідуальна робота:

• Доповідь реферату на практичному занятті.

• Доповідь на клінічних конференціях баз кафедр.

• Доповідь історії хвороби хворого на практичному занятті.

• Написання тез, статей.

4

РАЗОМ

34

Змістового модуля 2. «Ведення хворих в ревматологічній клініці»

№ з/п

Тема

Кількість годин

1.

Підготовка до практичних занять - теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок.

4

2.

Курація хворих з написанням історії хвороби.

1

3.

Індивідуальна робота:

• Доповідь реферату на практичному занятті.

• Доповідь на клінічних конференціях баз кафедр.

• Доповідь історії хвороби хворого на практичному занятті.

• Написання тез, статей.

1

РАЗОМ

6

Змістового модуля 3. «Ведення хворих в гастроентерологічній клініці»з/п

Тема

Кількість годин

1.

Підготовка до практичних занять - теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок.

12

2.

Курація хворих з написанням історії хвороби.

4

3.

Індивідуальна робота:

• Доповідь реферату на практичному занятті.

• Доповідь на клінічних конференціях баз кафедр.

• Доповідь історії хвороби хворого на практичному занятті.

• Написання тез, статей.

1

РАЗОМ

17

Змістового модуля 4. «Ведення хворих в пульмонологічній клініці»з/п

Тема

Кількість годин

1.

Підготовка до практичних занять - теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок.

18

2.

Курація хворих з написанням історії хвороби.

3

3.

Індивідуальна робота:

• Доповідь реферату на практичному занятті.

• Доповідь на клінічних конференціях баз кафедр.

• Доповідь історії хвороби хворого на практичному занятті.

• Написання тез, статей.

2

РАЗОМ

23

Змістовий модуль 5. «Ведення хворих в ендокринологічній клініці»

Змістового модуля 6. «Ведення хворих в нефрологічній клініці»з/п

Тема

Кількість годин

1.

Підготовка до практичних занять - теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок.

8

2.

Курація хворих з написанням історії хвороби.

2

3.

Індивідуальна робота:

• Доповідь реферату на практичному занятті.

• Доповідь на клінічних конференціях баз кафедр.

• Доповідь історії хвороби хворого на практичному занятті.

• Написання тез, статей.

1

РАЗОМ

11

Змістового модуля 7. «Ведення хворих в гематологічній клініці»з/п

Тема

Кількість годин

1.

Підготовка до практичних занять - теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок.

8

2.

Курація хворих з написанням історії хвороби.

2

3.

Індивідуальна робота:

• Доповідь реферату на практичному занятті.

• Доповідь на клінічних конференціях баз кафедр.

• Доповідь історії хвороби хворого на практичному занятті.

• Написання тез, статей.

1
РАЗОМ

11
РАЗОМ за модулем 3

102

МОДУЛЬ 4 (6-й курс). «Невідкладні стани у клініці внутрішньої медицини»

Змістовий модуль 1. «Невідкладні стани в кардіології»з/п

Тема

Кількість годин

1.

Підготовка до практичних занять - теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок.

4

2.

Курація хворих з написанням історії хвороби.

1

3.

Індивідуальна робота:

• Доповідь реферату на практичному занятті.

• Доповідь на клінічних конференціях баз кафедр.

• Доповідь історії хвороби хворого на практичному занятті.

• Написання тез, статей.

1
РАЗОМ

6

Змістового модуля 2. «Невідкладні стани в ревматології»з/п

Тема

Кількість годин

1.

1. Курація хворого з гострим реактивним артритом.

2. Курація хворого з тромбоцитопенічною пурпурою.

3. Підготовка до практичних занять - теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок.

5

2.

Курація хворих з написанням історії хвороби.

1

3.

Індивідуальна робота:

• Доповідь реферату на практичному занятті.

• Доповідь на клінічних конференціях баз кафедр.

• Доповідь історії хвороби хворого на практичному занятті.

• Написання тез, статей.

1
РАЗОМ

7

Змістового модуля 3. «Невідкладні стани в пульмонології та алергології»з/п

Тема

Кількість годин

1.

1. Курація хворого з анафілактичним шоком та набряком Квінке.

2. Підготовка до практичних занять - теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок.

1

2.

Курація хворих з написанням історії хвороби.

1

3.

Індивідуальна робота:

• Доповідь реферату на практичному занятті.

• Доповідь на клінічних конференціях баз кафедр.

• Доповідь історії хвороби хворого на практичному занятті.

• Написання тез, статей.

1
РАЗОМ

3

Змістового модуля 4. «Невідкладні стани в гастроентерології»з/п

Тема

Кількість годин

1.

1. Курація хворого з гострою печінковою недостатністю.

Підготовка до практичних занять - теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок.

2

2.

Курація хворих з написанням історії хвороби.
3.

Індивідуальна робота:

• Доповідь реферату на практичному занятті.

• Доповідь на клінічних конференціях баз кафедр.

• Доповідь історії хвороби хворого на практичному занятті.

• Написання тез, статей.

1
РАЗОМ

3

Змістовий модуль5. «Невідкладні стани в ендокринології»

Змістовий модуль 6. «Невідкладні стани в гематології»з/п

Тема

Кількість годин

1.

1. Курація хворого з агранулоцитозом.

2. Підготовка до практичних занять - теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок.

5

2.

Курація хворих з написанням історії хвороби.

1

3.

Індивідуальна робота:

• Доповідь реферату на практичному занятті.

• Доповідь на клінічних конференціях баз кафедр.

• Доповідь історії хвороби хворого на практичному занятті.

• Написання тез, статей.

1
РАЗОМ

7

Змістового модуля 7. «Невідкладні стани в нефрології»з/п

Тема

Кількість годин

1.

Підготовка до практичних занять - теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок.

5

2.

Курація хворих з написанням історії хвороби.

1

3.

Індивідуальна робота:

• Доповідь реферату на практичному занятті.

• Доповідь на клінічних конференціях баз кафедр.

• Доповідь історії хвороби хворого на практичному занятті.

• Написання тез, статей.

1
РАЗОМ

7
ВСЬОГО

33Зав. кафедри внутрішньої медицини №2,

член-кор. НАМН України, д.м.н.,

професор К. М. Амосова


Схожі:

Тематичний план самостійної роботи студентів 6 курсу медичного факультету №2 на 2011-2012 н р iconТематичний план самостійної роботи студентів 6 курсу медичного факультету №2 на 2012-2013 н р
Підготовка до практичних занять теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок
Тематичний план самостійної роботи студентів 6 курсу медичного факультету №2 на 2011-2012 н р icon“ ” 2012 р «затверджую» декан медичного факультету №2 проф. Джоджуа А. Г. “ ” 2012 р
Календарно-тематичний план лекцій для студентів 5, 4 курсу медичного факультету №1,2,3,ммф
Тематичний план самостійної роботи студентів 6 курсу медичного факультету №2 на 2011-2012 н р icon2009-2010 н р. № Теми
Тематичний план самостійної роботи з медичної психології для студентів 4 курсу медичного факультету №1-2 зі спеціальності «Лікувальна...
Тематичний план самостійної роботи студентів 6 курсу медичного факультету №2 на 2011-2012 н р iconТематичний план самостійної роботи студентів 5 курсу медичного факультету №2 на 2012-2013 н р. Модуль 2 «Основи внутрішньої медицини»
Змістовий модуль 1: «Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб системи кровообігу»
Тематичний план самостійної роботи студентів 6 курсу медичного факультету №2 на 2011-2012 н р iconТематичний план самостійної позааудиторної роботи для студентів 2 курсу медичного факультету №2
Заповнення основної звітної документації – щоденника виробничої практики та підсумкової звітності
Тематичний план самостійної роботи студентів 6 курсу медичного факультету №2 на 2011-2012 н р iconТематичний план самостійної позааудиторної роботи для студентів 3 курсу медичного факультету №2
Хірургічна операція. Підготовка хворих до операцій. Догляд за хворими у післяопераційному періоді
Тематичний план самостійної роботи студентів 6 курсу медичного факультету №2 на 2011-2012 н р iconТематичний план самостійної роботи студентів 3 курсу медичного факультету №1 та стоматологічного за спеціальністю „ Стоматологія ”
Медична психологія в клініці внутрішніх хвороб. Особливості психології соматичного хворого
Тематичний план самостійної роботи студентів 6 курсу медичного факультету №2 на 2011-2012 н р iconТематичний план практичних занять з внутрішньої медицини для студентів 5 курсу медичного факультету №2 (педіатри) на 2011-2012 навчальний рік

Тематичний план самостійної роботи студентів 6 курсу медичного факультету №2 на 2011-2012 н р iconТематичний план самостійної позааудиторної роботи для студентів 6 курсу медичного факультету №2
Трансплантологія. Трансплантація нирки, серця, підшлункової залози, печінки. Психологічні аспекти ведення хворих
Тематичний план самостійної роботи студентів 6 курсу медичного факультету №2 на 2011-2012 н р iconТематичний план самостійної позааудиторної роботи з Аптечної технології ліків студентів 3 курсу фармацевтичного факультету в весняному семестрі 2011 – 2012 н р
Приготування емульсій з використанням різних емульгаторів. Оцінка якості. Напрямки вдосконалення
Тематичний план самостійної роботи студентів 6 курсу медичного факультету №2 на 2011-2012 н р iconТематичний план самостійної позааудиторної роботи з Аптечної технології ліків студентів 3 курсу фармацевтичного факультету в весняному семестрі 2011 – 2012 н р
Приготування емульсій з використанням різних емульгаторів. Оцінка якості. Напрямки вдосконалення
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи