Донецький національний медичний університет ім. М. Горького бібліотека icon

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького бібліотека
Скачати 367.67 Kb.
НазваДонецький національний медичний університет ім. М. Горького бібліотека
Сторінка1/3
Дата30.01.2013
Розмір367.67 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. М. ГОРЬКОГО


БІБЛІОТЕКА

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ


НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ У БІБЛІОТЕКУ


( ЛИСТОПАД 2012 р.)


ДОНЕЦЬК, 2012

«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів і збірок та ін.), що надійшли до бібліотеки ДонНМУ протягом листопада 2012 року.

Покажчик знайомить читачів з літературою по всіх галузях знання: медичною, природознавчою, гуманітарною, соціально – економічною та ін.

«Бюлетень» складений на основі записів електронного каталогу. Матеріал розміщений у систематичному порядку відповідно до основних рубрик електронного каталогу, усередині розділів – в алфавіті авторів і заголовків.

Розділи покажчика формуються залежно від наповнення електронного каталогу і актуальності. Інформаційний бюлетень про нові надходження до бібліотеки випускається у друкованому та електронному варіанті. З друкованим покажчиком можна ознайомитися в інформаційно -бібліографічному відділі бібліотеки ( навч. корп. № 1).

Для того, щоб отримати видання, яке Вас зацікавило слід звертатися на абонементи наукової та навчальної літератури бібліотеки та у студентську читальну залу (навч. корп. № 3)


Контактні телефони: 344-40-65; biblio@dsmu.edu.ua

та адреса 344-40-74;

344-41-46;

344-36-54.


З побажаннями та пропозиціями просимо Вас звертатися до директора бібліотеки ДонНМУ.


^

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА ВИПУСК :
ДИРЕКТОР БІБЛІОТЕКИ Кабардіна Г.К.

ДонНМУ 344-41-46

boss_lib@dsmu.edu.ua

Укладач:

Зав. інформаційно- Котелевська Г.М.

бібліографічним відділом 344-40-65

biblio@dsmu.edu.ua

СкладI. Медична література 4 - 31.

1. Загальні питання медицины. Історія медицини. 4

2. Гістологія 4.

3. Імунологія 4-5

4. Гігієна та професійна патологія. Радіаційна гігієна 5 - 6.

5. Соціальна медицина та організація

охорони здоров’я 6 - 9.

6. Фармакотерапія. Фармакологія 9 - 11.

7. Фізіотерапія. Психотерапія 11

8. Фтизіатрія 11 - 12.

9. Онкологія 12 – 14.

10. Педіатрія та неонатологія 14 – 15.

11. Внутрішні хвороби 15 - 16.

12. Серцево-судинні захворювання. 16 – 18.

13. Оториноларингологія 18 – 21.

14. Пульмонологія 21

15. Гастроентерологія 21-22.

16. Стоматологія 23.

17. Дерматологія 23.

18. Урологія 23.

19. Ортопедія 23.

20. Неврологія та психіатрія 23 – 24.

21.Інфекційні хвороби 24 – 25.

22. Хірургія. Дитяча хірургія.

Анестезіологія. Комбустіологія 25 - 27.

23. Офтальмологія 27-29.

24. Акушерство та гінекологія 29 - 31.


II. Гуманітарна та соціально - економічна

література С. 31.


^ I. МЕДИЧНА ЛІТЕРАТУРА.

1. Загальні питання медицини. Історія медицини.


1.61

И90 История медицины в вопросах и ответах : Учеб.пособие для студ. мед. вузов / Г.К. Северин, В.И. Агарков, В.В. Николаенко, Л.Н. Беленская ; Дон. мед. ун-т. - Донецк, 2012. - 208 с.


2.Балашов Г.В. История развития службы скорой медицинской помощи в Запорожской области / Г.В. Балашов, З.В. Лашкул // Сучасні медичні технології. - 2012. - № 1. - С. 92-95.


3.Очерки истории фтизиодерматологии в г.Ленинграде / Санкт-Петербурге / А.Л. Чижов, Б.М. Ариэль, В.А. Пирятинская, Ю.Н. Левашёв // Туберкулез и болезни легких. - 2012. - № 9. - С. 49-55.


4.Стогова Н.А. Оценка профессионального "выгорания" у врачей-фтизиатров / Н.А. Стогова, О.А. Калинина // Туберкулез и болезни легких. - 2012. - № 9. - С. 22-30.


5.Швецов А.Г. Новый концептуальный подход к оценке физического здоровья взрослого населения / А.Г. Швецов, Д.А. Швецов // Гигиена и санитария. – 2012. - № 4. - С. 90-97.


2. Гістологія.

611-018(075.8)

В24 Введение в частную гистологию (часть 1) : (для студ. междунар. мед. ф-та) : учеб. пособие / ред. Э.Ф. Баринов ; Донецкий мед. ун-т. - Донецк : Каштан , 2012. - 156 с.

3. Імунологія.


1. Р697 Романюк Л.И. Поллиноз и перекрестная пищевая аллергия: механизмы развития, методы диагностики, лечения и профилактики : дис. ... д-ра мед. наук (14.03.08) / Л.И. Романюк ; наук. керівн. Л.В. Кузнецова ; Нац. мед. академія післядипломної освіти. - К., 2012. - 301 с.


2. 612.017

N17 Nairn R. Immunology for medical students / R. Nairn, M. Helbert. - Ed : Elsevier , 2012. - 308 p.


3. Воробець Н.М. Напрямки та перспективи аеропалінологічного моніторінгу в Україні / Н.М. Воробець, Н.О. Калинович // Український медичний часопис. - 2012. - № 4. - С. 26-28.


4. Гігієна та професійна патологія. Радіаційна гігієна.


1.617-001.28(075.8)

Б81 Бондаренко Г.О. Основи радіаційної патології : навч. посібник / Г.О. Бондаренко, Т.П. Бодаченко, О.П. Денисенко ; Донецький мед. ун-т. - 2-е вид., випр. i доп. - Донецьк : Каштан, 2012. - 112 с.


2.613(075.8)

Г46 Гігієна та екологія людини. Модуль № 2 : учбовий посібник / ред. Ю.М. Талакін ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2012. - 291 с.


3.Н731 Новікова І.В. Обгрунтування методичних підходів до діагностики вібраційної хвороби від дії локальної вібрації : дис. ... канд. мед. наук (14.02.01) / І.В. Новікова ; наук. керівн. В.О. Коробчанський ; Харківський мед. ун-т. - Харків , 2012. - 210 с.


4.613(075.8)

О-28 Общая гигиена и экология человека : учеб. пособие / ред. Д.О. Ластков ; Донецкий мед. ун-т. - Донецк, 2012. - 356 с.


5.613.6(075.8)

О-92 Охрана труда в отрасли (стоматологии) : учеб. пособие / ред. Д.О. Ластков ; Донецкий мед. ун-т. - Донецк, 2012. - 115 с.


6.П272 Пересипкіна Т.В. Гігієнічна оптимізація навчальної діяльності школярів під час статевого дозрівання : дис. ... канд. мед. наук (14.02.01) / Т.В. Пересипкіна ; наук. керівн. Г.М. Даниленко ; Ін-т охорони здоров'я дітей та підлітків. - Харків , 2012. - 234 с.


7.Гашенко Т.Ю. Эколого-гигиеническая оценка отходов производства диагностических препаратов / Т.Ю. Гашенко // Гигиена и санитария. - 2012. - № 4. - С. 85-87.


8.Исследование мутагенного действия нефти при хроническом воздействии на лабораторных животных / Ж.Ж. Гумарова, А.Б. Бигалиев, Г.К. Ерубаева, Л.Ж. Гумарова // Гигиена и санитария. - 2012. - № 4. - С. 69-74.


9.Карпенко Ю.Д. Динамика функционального состояния и адаптационных процессов у студентов / Ю.Д. Карпенко // Гигиена и санитария. - 2012. - № 4. - С. 61-62.


10.Куинджи Н.Н. Опыт применения социально-гигиенического мониторинга в гигиене детей и подростков / Н.Н. Куинджи, И.Г. Зорина // Гигиена и санитария. - 2012. - № 4. - С. 53-58.


11.Мирзакаримова М.А. Токсиколого-гигиеническое обоснование предельно допустимой концентрации инсектицида далинка в атмосферном воздухе / М.А. Мирзакаримова // Гигиена и санитария. - 2012. - № 4. - С. 74-78.


12.Разработка метода определения веществ - маркеров опасных производств глубокой нефтепеработки ( оксид этилена, 1,3-бутадиен) в атмосферном воздухе на уровне референтных концентраций / Н.В. Зайцева, Т.С. Уланова, Т.В. Нурисламова та ін. // Гигиена и санитария. - 2012. - № 4. - С. 78-82.


13.Рахманин Ю.А. Оценка качества питьевой воды по структурно-

энергетическим показателям / Ю.А. Рахманин, А.А. Стехин, Г.В. Яковлева //

Гигиена и санитария. - 2012. - № 4. - С. 87-90.


14.Усовершенствованный пробит-метод санитарно-гигиенической экспертизы веществ / И.В. Дармов, А.В. Крючков, М.Б. Смирнов та ін. // Гигиена и санитария. - 2012. - № 4. - С. 82-85.


15. Характеристика статуса питания и антропометрических показателей у студентов Уфы / Т.Р. Зулькарнаев, А.И. Салимгараева, Е.А. Поварго та ін. // Гигиена и санитария. - 2012. - № 4. - С. 63-64.


5. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я.


1.614.1(075.8)

М54 Методические указания для студентов 3 курса медицинских факультетов по самостоятельной подготовке к практическим занятиям по биостатистике / уклад. Ю.Е. Лях ; Донецкий мед. ун-т. - Донецк, 2012. - 153 с.


2.614.1(075.8)

М54 Методичні вказівки для студентів 3 курсу медичних факультетів із самостійної підготовки до практичних занять з біостатистики / уклад. Ю.Є. Лях ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2012. - 139 с.


3.614.1(075.8)

Р90 Practical guide book for the 3-d year students (General Medicine) in Biostatistics / Донецький мед. ун-т. - Donetsk , 2012. - 116 p.


4.614.25

У45 Україна крізь призму Європейської Хартії прав пацієнтів: результати виконання в Україні другого етапу європейських досліджень на відповідність стандартам ЄС з прав пацієнтів. - К. : Дизайн и полиграфия , 2012. - 158 с.


5.Бліхар В.Є. Міжнародний досвід розвитку формулярної системи / В.Є. Бліхар // Главный врач. - 2012. - № 9. - С. 50-55.


6.Всемирная Организация Здравоохранения .Европейское региональное бюро. Европейский региональній комитет Шестьдесят вторая сессия Мальта, 10-13 сентября 2012 г. Здоровье-2020 основі политики и стратегия. // Главный врач. - 2012. - № 9. - С. 78-91


7.Горачук В.В. Удосконалення методичних підходів до підготовки галузі охорони здоров'я з питань менеджменту якості медичної допомоги / В.В. Горачук // Сучасні медичні технології. - 2012. - № 1. - С. 18-20.


8.Городецкая А. Скажите, доктор, ведь не даром? / А. Городецкая // Український медичний часопис. - 2012. - № 4. - C. 6-8


9.Дячук Д.Д. Управленческий учет в вопросах и ответах. Применение управленческого учета для принятия управленческих решений / Д.Д. Дячук, Е.В. Вовк, І.П. Мархонь // Главный врач. - 2012. - № 9. - С. 60-72.


10.Канюка Г.С. Управление организационной культурой / Г.С. Канюка // Главный врач. - 2012. - № 8. - С. 52-62


11.Качество медицинской услуги и его оценка // Главный врач. - 2012. - № 8. - С. 67-70.


12.Компаративный анализ развития международного законодательства по обеспечению прав пациентов на получение доступной и качественной медицинской помощи // Главный врач. - 2012. - № 8. - С. 87-94.


13.Крекотень О.М. Реформування системи охорони здоров'я та його наслідки щодо медичного забезпечення працюючих / О.М. Крекотень // Сучасні медичні технології. - 2012. - № 1. - С. 70-74.


14.Курило Т.М. Аналіз останніх змін в Законі України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" щодо надання медичної допомоги / Т.М. Курило // Сучасні медичні технології. - 2012. - № 1. - С. 66-71.


15.Латишев Є.Є. Фінасування систем охорони здоров'я: досвід деяких країн Європейського Союзу / Є.Є. Латишев // Сучасні медичні технології. - 2012. - № 1. - С. 5-10.


16.Лашкул З.В. "Медичне право" - його місце при підвищенні кваліфікації лікарів / З.В. Лашкул, Ю.Ю. Сізінцова // Сучасні медичні технології. - 2012. - № 1. - С. 29-30.


17. Настюха Ю.С. Опрацювання локального формуляру лікарських засобів на

прикладі окремого лікувально-профілактичного закладу стаціонарного типу:

проблеми та можливості шляхи їх вирішення / Ю.С. Настюха, А.Б. Зіменковський, О.О. Фільц // Главный врач. - 2012. - № 9. - С. 54-60


18. Организация системы здравоохранения в странах СНГ // Главный врач. - 2012. - № 8. - С. 71-76


19.Особисте страхування. Сучасний стан добровільного медичного страхування в Україні / В.Л. Курочка, З.В. Лашкул, В.Ф. Посний та ін. // Сучасні медичні технології. - 2012. - № 1. - С. 85-89.


20.Очередные законодательные ограничения: как быть врачам и фармацевтам? // Український медичний часопис. - 2012. - № 4. - C. 8-11.


21. Рудень В.В. Консиліум - як організаціонно-управлінська технологія медичного та економічно-фінансового генезу в умовах вдосконалення якості системи медичного забеспечення населення України / В.В. Рудень, Є.Й. Москвяк, Т.Г. Гутор // Сучасні медичні технології. - 2012. - № 1. - С. 11-18.


22. Специальность "сестринское дело" в программах Всемирной организации здравоохранения // Главный врач. - 2012. - № 8. - С. 76-82.


23. Стратегическое управление бюджетной организацией здравоохранения как перспективное направление совершенствования медико-социальной помощи населению // Главный врач. - 2012. - № 8. - С. 83-87.


24.Управленческий учет в вопросах и ответах. Перспективы внедрения бюджетирования и финансового планирования в управленческий учет учреждений здравоохранения / Д.Д. Дячук, И.М. Погребная, И.М. Чихачева та ін. // Главный врач. - 2012. - № 8. - С. 38-52.


25.Україна. Міністерство охорони здоров'я. Про порядок контролю якості медичної допомоги : проект наказу // Главный врач. - 2012. - № 8. - С. 62-65.


26.Kutzin J. Реформы финансирования здравоохранения опыт стран с переходной экономикой / J. Kutzin, C. Cashin, M. Jakab // Главный врач. - 2012. - № 8. - С. 16-38.


27. Kutzin Joseph. Реформы финансирования здравоохранения. Опыт стран с

переходной экономикой / Joseph Kutzin, Cheryl Cashin, Melitta Jakab //

Главный врач. - 2012. - № 9. - С. 12-50.


6. Фармакологія. Фармакотерапія.


1. 615.3

П78 Пробиотики / В.В. Мишин, Л.З. Гриценко, М.Н. Ананьева, Д.О. Шипов ; Донецкий мед. ун-т. - Донецк, 2012. - 192 с.


2.615.4

Б20 Балашов, А.И. Формирование механизма устойчивого развития фармацевтической отрасли: теория и методология / А.И. Балашов. - СПб., 2012. - 161 с.


3.Вершиніна М.Д. Ефективність використання пептидного біорегулятора "кортексин" при непрямій нейроретинопротекції / М.Д. Вершиніна, Г.О. Данилків, С.В. Вершинін // Сучасні медичні технології. - 2012. - № 2. - С. 30-32.


4.Використання цитофлавіну і L-лізину есцинату в офтальмологічній практиці / М.Д. Вершиніна, А.М. Николюк, О.М. Панько та ін. // Сучасні медичні технології. - 2012. - № 2. - С. 33-36.


5.Влияние фитоиммуномодулятора "имупрет" на факторы противовирусного иммунитета IN VITRO / О.Ф. Мельников, Л.Д. Кривохатская, М.Д. Тимченко та ін. // Ринологія. - 2012. - № 2. - С. 9-14.


6.Губергриц Н.Б. L-карнитин: от биохимических свойств к клиническому применению / Н.Б. Губергриц, О.А. Голубова, Г.М. Лукашевич // Сучасна гастроентерологія. - 2012. - № 2. - С. 114-123.


7.Использование апипрепаратов в комплексном лечени офтальмологических больных с сопутствующей патологией / В.И. Неделька, Ю.Г. Витер, Л.А. Довгань та ін. // Сучасні медичні технології. - 2012. - № 2. - С. 187-188.


8.Использование местного ингибитора карбоангидразы "азопт" в лечении центральной серозной хориоретинопатии / Е.И. Курилина, Р.Л. Скрипник, Д.С. Чурюмов, И.Д. Скрипниченко // Сучасні медичні технології. - 2012. - № 2. - С. 164-165.

9.Кардиоаргинин-Здоровье в терапии артериальной гипертензии у пациентов с признаками дисплазии соеденительной ткани / Н.Я. Доценко, В.О. Дедова, С.С. Боев, И.А. Шехунова // Український медичний часопис. - 2012. - № 4. - С. 99-102.


10.Кляритская И.Л. Особенности течения и типа лекарственных поражений печени, эффективности терапии у больных ревматологического профиля в зависимости от факторов риска / И.Л. Кляритская, Е.В. Максимова // Сучасна гастроентерологія. - 2012. - № 2. - С. 128-131.


11.Мельник В.О. "Лантан" у лікуванні первинної відкритокутової глаукоми /

В.О. Мельник // Сучасні медичні технології. - 2012. - № 2. - С. 177-180.


12.Новые подходы к гиполипидемической терапии у пациентов с острым инфарктом миокарда / А.Н. Пархоменко, Я.М. Лутай, О.И. Иркин та ін. // Український медичний часопис. - 2012. - № 4. - С. 111-116.


13.Офтальмоферон в профилактике послеоперационных осложнений у больных сахарным диабетом / А.А. Ватченко, М.В. Дунаева, Е.В. Паримончик, А.А. Масежный // Сучасні медичні технології. - 2012. - № 2. - С. 28-30.


14.Оцінка ефективності і переносимості препарату "Лаціум" у лікуванні хворих на дисбактеріоз кишечнику / Н.В. Харченко, І.С. Марухно, В.В. Харченко, І.А. Коруля // Сучасна гастроентерологія. - 2012. - № 2. - С. 101-108.


15.Резников А.Г. Роль активных соеденинений фолиевой кислоты при использовании комбинированных оральных контрацептивов / А.Г. Резников // Репродуктивная эндокринология. - 2012. - № 2. - С. 48-52.


16.Сиренко Ю.Н. Влияние омега-3 -полиненасыщенных жирных кислот на функциональные свойства сосудов у больных артериальной гипертензией / Ю.Н. Сиренко, С.Н. Кушнир // Український медичний часопис. - 2012. - № 4. - С. 117-120.


17.Собакарь И.Ю. Первый опыт применения нового препарата "альфаганп" в лечении глаукомы в свете концепции нейропротекции / И.Ю. Собакарь // Сучасні медичні технології. - 2012. - № 2. - С. 250-252.


18.Сучасні антибіотики та принципи раціональної антибіотикотерапії (частина ІІ) / В.С. Копча, М.А. Андрейчин, Ж.О. Ребенок та ін. // Інфекційні хвороби. - 2012. - № 1. - С. 64-73.


19.Технології одержання плазми донорської крові та їх ефективність / Л.В. Назарчук, Т.О. Терещук, А.М. Чугрієв та ін. // Український медичний часопис. - 2012. - № 4. - С. 147-150.


20.Фармакогенетические особенности действия метформина у пациентов, страдающих ишемической болезнью сердца на фоне метаболического синдрома и сахарного диабета 2-го типа, с учетом полиморфизма гена PPAR-y2 / А.В. Лавренко, О.А. Шлыкова, Л.А. Куценко та ін. // Терапевтический архив. - 2012. - Т. 84, № 9. - С. 35-40.


21.Фармакотерапія при кандидозі ЛОР-органів і порожнини рота. Повідомлення 1 / Г.С. Протасевич, О.І. Яшан, Ю.М. Андрейчин та ін. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. - 2012. - № 3. - С. 85-90.


22.Щербак И.Б. Синупрет: качество, подтвержденное временем / И.Б. Щербак // Український медичний часопис. - 2012. - № 4. - С. 121-126.


23. Щодо питання ефективності застосування паклітакса при лікуванні хворих на рак порожнини носа та навколоносових пазух / Е.В. Лукач, Ю.О. Сережко, В.Я. Діхтярук, Р.І. Красій // Ринологія. - 2012. - № 2. - С. 39-44


24. Юрьев К.Л. Новейшие - третьего поколения - противоэпилептические препараты / К.Л. Юрьев // Український медичний часопис. - 2012. - № 4. - С. 107-111.

7. Фізіотерапія. Психотерапія.

1.615.83

Э93 Этюды физиотерапии и курортологии. Ч. 8 / ред. Н.Н. Богданов. - Симферополь , 2012. - 96 с.


2.Апанасенко Г.Л. Музыкальная терапия: история, современность и перспективы развития / Г.Л. Апанасенко, Н.А. Савельева-Кулик // Український медичний часопис. - 2012. - № 4. - С. 170-174.


3.Кіщук В.В. Вплив радонової води на організм хворих на склерому / В.В. Кіщук, І.В. Дмитренко, О.Д. Бондарчук // Ринологія. - 2012. - № 2. - С. 23-26.


8. Фтизіатрія.


1.616-002.5(075.8)

К66 Корж О.В. Фтизіатрія : навч. посібник / О.В. Корж ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк : ФОП Дмитренко, 2012. - 200 с.


2.616-002.5(075.8)

К66 Корж Е.В. Фтизиатрия : учебное пособие / Корж Е.В. ; Донецкий мед. ун-т. - Донецьк : ФОП Дмитренко, 2012. - 204 с.


3.Актуальные вопросы лечения больных туберкулёзом в современных условиях и факторы, влияющие на эффективность химиотерапии / Ю.Ю. Кисилёва, И.А. Васильева, Б.Я. Казённый та ін. // Туберкулез и болезни легких. - 2012. - № 9. - С. 16-22.


4.Владзимирський А.В. Адаптація підходів та механізмів електронного менеджменту для використання при організації медико-санітарної допомоги пацієнтам з мультирезистентним туберкульозом / А.В. Владзимирський, В.В. Мозговой // Сучасні медичні технології. - 2012. - № 1. - С. 20-28.


5.Долженко Е.Н. Значение аллергена туберкулёзного рекомбинантного (диаскинтеста) в выявлении активного туберкулёза у детей / Е.Н. Долженко // Туберкулез и болезни легких. - 2012. - № 9. - С. 31-38.


6.Новый комбинировнный противотуберкулёзный препарат левофлорипин в лечении впервые выявленного туберкулёза с распадом лёгочной ткани и бактериовыделением / А.В. Филиппов, Л.В. Мохирева, Т.Н. Иванушкина та ін. // Туберкулез и болезни легких. - 2012. - № 9. - С. 38-46.


7.Сочетание инфильтративного туберкулёза лёгких и инфицированной кисты / Ж.А. Лаушкина, Е.Ю. Пушкарева, С.Л. Нарышкина та ін. // Туберкулез и болезни легких. - 2012. - № 9. - С. 46-48.


9. Онкологія.


1.Б29 Баударбекова М.М. Атипова гіперплазія та аденокарцинома ендометрію: патогістологічні та імуногістохімічні диференційні характеристики : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.02) / М.М. Баударбекова ; Запорізький мед. ун-т. - Запоріжжя , 2012. - 21 с.


2.Б811 Бондар О.В. Паліативна хірургія метастатичного раку молочної залози : дис. ... канд. мед. наук (14.01.07) / О.В. Бондар ; наук. керівн. І.Є. Сєдаков ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2012. - 182 с.


3.І-982 Іщенко Р.В. Профілактика та лікування метастатичного ураження печінки при колоректальному раку : дис. ... д-ра мед. наук (14.01.07) / Р.В. Іщенко ; наук. керівн. І.Є. Сєдаков ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2012. - 346 с.


4. П552 Помінчук Д.В. Роль епідермального фактора росту та маркера апоптозу пухлини в індивідуалізації хворих на ранній рак молочної залози : дис. ... магістра медицини (14.00.07) / Д.В. Помінчук ; наук. керівн. І.Є. Сєдаков ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2012. - 150 с.


5.С347 Сидюк А.В. Внутрішньоартеріальна хіміотерапія в комбінованому лікуванні раку шлунка (клінічне та експериментальне дослідження) : дис. ... д-ра мед. наук (14.01.07) / А.В. Сидюк ; наук. керівн. Ю.В. Думанський ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2012. - 345 с.


6.Х984 Хурані І. Ф. Генетичні передумови розвитку легеневих ушкоджень і шляхи їх профілактики у хворих на рак грудної залози : дис. ... д-ра мед. наук (14.01.07) / І.Ф. Хурані ; наук. керівн. Ю.В. Думанський ; Вінницький мед. ун-т. - Вінниця , 2012. - 312 с.


7.Динаміка змін імунного гомеостазу у пацієнтів з передраковими захворюваннями верхніх дихальних шляхів після комплексного лікування / М.Б. Самбур, Д.І. Заболотний, Т.Д. Савченко та ін. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. - 2012. - № 4. - С.9-14.


8.Дослідження стану компонентів систем протеїнази-інгібітори, гемостазу, ендогенної інтоксикації та гострофазових реагентів в плазмі крові у хворих на рак верхніх дихальних шляхів з метою оцінки перебігу захворювання / С.В. Верьовка, О.П. Голобородько, О.Й. Кизим та ін. // Ринологія. - 2012. - № 1. - С. 3-8.


9.Евчев Ф.Д. Вульгарная пузырчатка, развившаяся у больного раком гортанной части глотки и шейного отдела пищевода после комбинированного лечения / Ф.Д. Евчев, М.Э. Запольский, А.Ф. Евчева // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. - 2012. - № 3. - С. 76-84.


10.Комплексная диагностика и выбор способа хирургического вмешательства у больных раком гортани Т1-Е2 / Ф.Д. Евчев, В.В. Гаевский, А.Ф. Евчева, И.Э. Чернышева // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. - 2012. - № 4. - С. 2-8.


11.Лобова О.В. Радіочастотна термоабляція метастазів рака гортані ІІІ-ІV стадії в щитоподібну залозу / О.В. Лобова, Е.В. Лукач, В.І. Троян // Ринологія. - 2012. - № 2. - С. 34-39.


12.Метастазы почечно-клеточного рака в поджелудочную железу / А.Г. Кригер, О.В. Паклина, А.В. Кочатков та ін. // Хирургия: Журнал им. Н.И. Пирогова. - 2012. - № 9. - С. 26-32.


13.Нові методичні підходи до ранньої діагностики рака носової частини глотки / В.І. Попович, В.М. Ванченко, В.І. Лешак, М.М. Багрій // Ринологія. - 2012. - № 2. - С. 27-34.


14.Уманец Н.Н. Эндовитреальная резекция меланомы хориоидеи с использованием высокочастотной электросварки / Н.Н. Уманец // Сучасні медичні технології. - 2012. - № 2. - С. 270-272.


10. Педіатрія. Неонатологія.


1.616.3-053.2(075.8)

Б43 Белоусов Ю.В. Заболевания печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей у детей. Расширенные протокольные характеристики : учеб. пособие / Ю.В. Белоусов. - Харьков : Факт, 2012. - 126 с.


2.616.3-053.2(075.8)

Б43 Белоусова О.Ю. Синдром мальабсорбції у дітей : навч. посібник / О.Ю. Белоусова. - Харків : Факт, 2012. - 300 с.


3.616-053.2(075.8)

З-41 Збірник тестових завдань до комп'ютерного атестаційного екзамену курсантів та інтернів, що проходять навчання зі спеціальності неонатологія / Ю.А. Батман, Г.Л. Лінчевський, ОР.К. Головко, Л.А. Левченко ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2012. - 166 с.


4.К378 Кеч Н.Р. Клініко-генетичні аспекти прогнозування, перебігу та профілактики екопатології у дітей Західного регіону України : автореф. дис. ... д-ра мед. наук (14.01.10) / Н.Р. Кеч ; Львівський мед. ун-т ім. Д. Галицького. - Львів , 2012. - 36 с.


5.К563 Коваль А.П. Содержание токсичных, потенциально токсичных и эссенциальных макро- и микроэлементов у детей с врожденными пороками сердца и магистральных сосудов : научно-квалификац. работа ... магистра медицины (14.00.10) / А.П. Коваль ; наук. керівн. Н.Б. Нагорная ; Донецкий мед. ун-т. - Донецк, 2012. - 96 с.


6.М82 Москалюк, О.М. Критерії діагностики диспластикозалежного торакодіафрагмального синдрому у дітей : дис. ... канд. мед. наук (14.01.10) / О.М. Москалюк ; наук. керівн. А.В. Чуриліна ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2012. - 142 с.


7.616-053(075.8)

П26 Первинна реанімація новонароджених : навч. посібник для неонатологів, акушерів-гінекологів, реаніматологів пологових будинків та лікарів-інтернів / Ю.А. Батман, О.К. Головко, Г.Л. Лінчевський, Л.А. Левченко ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2012. - 93 с.


8.616-053.2

С50 Сміян О.І. Стан мікроелементного забезпечення при вегетативно-судинних дисфункціях у дітей / О.І. Сміян, Н.О. Савельєва-Кулик. - Суми : СумДУ , 2012. - 98 с.


9.616-053.2(09)

С50 Сміян І.С. Рівновага - основний закон природи (книга 23) / І.С. Сміян. - Тернопіль , 2012. - 160 с.


10.616-053.2

P13 Paediatrics of Illustrated Textbook. - Fourth edition. - Edinburgh : Elsevier , 2012. - 533 p.


11.Косаківська І.А. Хірургічні втручання на нижніх носових раковинах у дітей / І.А. Косаківська // Ринологія. - 2012. - № 2. - С. 18-22.


12.Марушко Т.В. Імунопрофілактика гострих респіраторних інфекцій у дітей / Т.В. Марушко // Український медичний часопис. - 2012. - № 4. - С. 51-56.


13.Опыт применения иммуномодулятора респиброн в лечении детей с воспалительными заболеваниями верхних дыхательных путей / С.М. Пухлик, И.К. Тагунова, К.Г. Богданов, А.В. Андреев // Ринологія. - 2012. - № 2. - С. 44-48.


14.Семенюк В.П. Влияние иммуномодуляторов различного происхождения на фенотипические и функциональные характеристики клеток глоточной миндалины у детей IN VITRO / В.П. Семенюк, О.Ф. Мельников // Ринологія. - 2012. - № 2. - C. 14-18.


15.Устінов О. Регіоналізація перинатальної допомоги: міжнародний досвід / О. Устінов // Український медичний часопис. - 2012. - № 4. - С. 4-6.


16.Фершал Я.Ю. Первинна медична допомога дитячому населенню при впровадженні сімейної медицини / Я.Ю. Фершал // Сучасні медичні технології. - 2012. - № 1. - С. 74-80.

  1   2   3

Схожі:

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького бібліотека iconРічний план закупівель на 2012 рік (зі змінами) Донецький національний медичний університет ім М. Горького Код за єдрпоу 02010698
Донецький національний медичний університет ім М. Горького Код за єдрпоу 02010698
Донецький національний медичний університет ім. М. Горького бібліотека iconМіністерство охорони здоров'я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького Київський національний медичний університет ім. А. А. Богомольця
Автори: Нагорна Н. В., Волосовець О. П., Острополець С. С., Бордюгова О. В., Дудчак О. П., Марченко К. М
Донецький національний медичний університет ім. М. Горького бібліотека iconДонецький національний медичний університет ім. М. Горького бібліотека
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Донецький національний медичний університет ім. М. Горького бібліотека iconДонецький національний медичний університет ім. М. Горького бібліотека
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Донецький національний медичний університет ім. М. Горького бібліотека iconДонецький національний медичний університет ім. М. Горького бібліотека
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Донецький національний медичний університет ім. М. Горького бібліотека iconДонецький національний медичний унiверситет ім. М. Горького
Науковий відділ Донецького національного медичного університету ім. М. Горького просить надрукувати у Вашому журналі статтю ??Ф....
Донецький національний медичний університет ім. М. Горького бібліотека iconРічний план закупівель на 2012 рік (зі змінами) Донецький національний медичний університет ім М. Горького Код за єдрпоу 02010698
move to 850-14505
Донецький національний медичний університет ім. М. Горького бібліотека iconМіністерство охорони здоров’я україни донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Ся вузу. Як приклад, підтримання належного стану ся в своєму структурному підрозділі
Донецький національний медичний університет ім. М. Горького бібліотека iconМіністерство охорони здоров’я україни донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Ся вузу. Як приклад, підтримання належного стану ся в своєму структурному підрозділі
Донецький національний медичний університет ім. М. Горького бібліотека iconМіністерство охорони здоров’я україни донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Ся вузу. Як приклад, підтримання належного стану ся в своєму структурному підрозділі
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи