Авторефераты диссертаций на соискание ученой степени кандидата медицинских наук > К182 Камишний, Олександр Михайлович icon

Авторефераты диссертаций на соискание ученой степени кандидата медицинских наук > К182 Камишний, Олександр Михайлович
Скачати 161.34 Kb.
НазваАвторефераты диссертаций на соискание ученой степени кандидата медицинских наук > К182 Камишний, Олександр Михайлович
О.М. Камишний
Дата31.01.2013
Розмір161.34 Kb.
ТипАвтореферат

I. АВТОРЕФЕРАТЫ ДИССЕРТАЦИЙ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА МЕДИЦИНСКИХ НАУК

1. К182 Камишний, Олександр Михайлович.

Функціональний стан лімфоїдної популяції вилочкової залози в динаміці адаптації до гіпоксичної гіпоксії і при введенні нейропептидів: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.03.04)/ О.М. Камишний; Ін-т фізіології ім.О.О.Богомольця .-К., 2004.-20 с.
2. К244 Карнабеда, Оксана Андріївна.

Клініко-гематологічні та імунофенотипові особливості у хворих на В-клітинний хронічний лімфолейкоз у післячорнобильський період: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.31)/ О.А. Карнабеда; Ін-т гематології та трансфузіології .-К., 2003.- 23 с.
3. К459 Кіхтенко, Ігор Миколайович.

Селективна магнітолазерна терапія пізніх променевих ушкоджень м'яких тканин у онкологічних хворих: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.23)/ І.М. Кіхтенко; Ін-т онкології .-К., 2004.- 20 с.

^

4. К554 Кобильник, Ігор Омелянович.


Результати застосування ксеноавтоостеопластики післяекстракційних зубних лунок при дентальній імплантації (експериментально-клінічне дослідження): автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.22)/ І.О. Кобильник; Львівський нац. мед. ун-т .-Львів, 2004.-19 с.


5. К563 Ковальчук, Анатолій Васильович.

Вибір способу формування анастомозу при хірургічному лікуванні хворих на рак стравоходу та шлунка з переходом на стравохід: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.07)/ А.В. Ковальчук; Ін-т урології .-К., 2004.-18 с.


^

6. К603 Колеснік, Ярослав Федорович.


Динаміка захворюваності на рак тіла матки та клініко-генеалогічне обгрунтування формування груп ризику: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.07)/ Я.Ф. Колеснік; Ін-т експериментальної патології, онкології і радіобіології ім.Р.Є.Кавецького .-К., 2004.-20 с.


7. К62 Кольба, Олександра Орестівна.

Клініко-патогенетичне обгрунтування використання препарату контрикал при комплексному лікуванні хворих на хронічний артрит скронево-нижньощелепного суглобу: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.22)/ О.О. Кольба; Івано-Франківська держ. мед. академія.-Івано-Франківськ, 2003.- 19 с.


8. К644 Конівець, Юлія Миколаївна.

Особливості змін системної гемодинаміки та нейрогуморальних факторів в процесі лікування хворих на гіпертонічну хворобу з застосуванням лозартану та карведілолу: автореф. дис. ... канд.

мед. наук (14.01.11)/ Ю.М. Конівець; Кримський мед. ун-т ім.С.І.Георгієвського .-Сімферополь, 2004.-20 с.


9. К647 Кононенко, Надія Миколаїіна.

Гемостатичні властивості сукцифенату (експериментальне дослідження): автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.03.05)/ Н.М. Кононенко; Ін-т фармакології та токсикології.-К., 2004.- 22 с.


10. К431 Кирієнко, Дмитро Васильович.

Діагностика діабетичної автономної нейропатії серця і оцінка впливу на її перебіг альфа-ліпоєвої кислоти та лазеротерапії: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.14)/ Д.В. Кирієнко; Ін-т ендокринології та обміну речовин ім.В.П.Комісаренка.-К.,2004.-20 с.


11. К238 Карлійчук, Марина Аксентіївна.

Фонофорез парацетамолу в комплексній терапії післятравматичного запалення ока (клініко-експериментальне дослідження): автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.18)/ М.А. Карлійчук; Ін-т очних хвороб і тканинної терапії ім.В.П.Філатова .-Одеса, 2004.- 20 с.


12. К674 Корнієнко, Олексій Михайлович.

Експериментально-морфологічне обгрунтування кліноподібно-трубчастої резекції шлунка: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.03.01)/ О.М. Корнієнко; Нац. мед. ун-т ім.О.О.Богомольця .-

К., 2003.-20 с.

^

13. К683 Король, Андрій Ростиславович.


Ефективність модифікованого методу задньої палоїдотомії при премакулярних крововиливах різної етіології: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.18)/ А.Р. Король; Ін-т очних хвороб і тканинної терапії ім.В.П.Філатова.- Одеса, 2004.-18 с.


14. К712 Косінова, Вікторія Георгіївна.

Значення прогностичних факторів в оцінці ефективності лікування хворих на лімфогранулематоз IIIB-IY стадій : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.31)/ В.Г. Косінова; Ін-т гематології та трансфузіології .- К., 2004.-22 с.


15. К772 Кравченко, Олена Олександрівна

Комплексна диференційна реабілітація хворих з оклюзійно-стенозуючими ураженнями брахіоцефальних артерій після реконструктивних операцій на них: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.15)/ О.О. Кравченко; Київ. мед. академ. післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика .-К., 2003.- 20 с.


16. К788 Крахмальов, Павло Сергійович

Застосування радіомодифікаторів-сульфату міді та рекомбінантного альфа2бета-інтерферону в комбінованому лікуванні хворих на рак страховоду та рак шлунка з поширенням на стравохід: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.07)/ П.С. Крахмальов; Ін-т онкології .-К., 2004.-17 с.


17. К82 Кривда, Григорій Федорович.

ПЛР-аналіз молекулярного-генетичного поліморфізму людини в судовій медицині: автореф. дис. ... д-ра мед. наук (14.01.25)/ Г.Ф. Кривда; Київ. мед. академ. післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика.-К., 2003.-32 с.


18. К829 Криштопа, Михайло Васильович .

Застосування кольорового дуплексного сканування в діагностиці локалізованих форм раку передміхурової залози: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.06)/ М.В. Криштопа; Ін-т урології .-К., 2004.-20 с.


19. К888 Кудрявцев, Юрій Михайлович.

Розробка методів збереження сексуальної функції після простатектомії з приводу доброякісної гіперплазії простати: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.06)/ Ю.М. Кудрявцев; Ін-т урології .-К., 2004.-20 с.


20. П303 Петренко, Наталія Едуардівна.

Хірургічне лікування доброякісних новоутворень, які локалізовані в області вершини орбіти: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.18)/ Н.Е. Петренко; Київ.мед.академ.післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика .-К., 2004.- 20 с.


21. П312 Петрушов, Андрій Васильович.

Оптимізація лікування хворих на виразкову хворобу в поєднанні з ішемічною хворобою серця в умовах надлишку фторидів в оточуючому середовищі: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.02)/ А.В. Петрушов; Кримський мед.ун-т ім.С.І.Георгієвського .-Сімферополь , 2004.-17 с.


22. П442 Подліна, Юлія Олександрівна.

Особливості клініко-лабораторного перебігу, патогенезу та лікування хвороби Рейтера в чоловіків і жінок: Автореф.дис.... канд.мед.наук:(14.01.12)/ Ю.О. Подліна; Донецький мед.ун-т .-Донецьк, 2004.-20 с.


23. П491 Полєва, Юлія Львівна.

Засоби хімічного захисту культурбіогеоценозів як екологічний фактор (дія, оптимізація, стійкість, продуктивність): Автореф. дис.... канд. біол. наук: (03.00.16)/ Ю.Л. Полєва; Дніпропетровський нац.ун-т .-Дніпропетровськ, 2004.-20 с.

^

24. П763 Прилуцький, Олексій Костянтинович.


Структурне забезпечення трофіки емалевого органа зубних зачатків людини в ембріогенезі: автореф. ... дис. канд. мед. наук (14.03.01)/ О.К. Прилуцький; Харківський держ. мед. ун-т.- Харкiв, 2004.-18 с.


25. П844 Прохач, Наталія Едуардівна.

Діагностика і корекція імунних і адаптаційних порушень у хворих на рак молочної залози та тіла матки на етапах комбінованого лікування: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.07)/ Н.Е. Прохач; Ін-т онкології .-Харкiв, 2004.-28 с.


26. С129 Савенков, Юрій Федорович.

Оптимізація хірургічного лікування хворих з ускладненим перебігом бронхо-легеневої патології і післяопераційного періоду із застосуванням стерно-медіастинального і трансплеврального підходів: автореф. дис. ... д-ра мед. наук (14.01.03)/ Ю.Ф. Савенков; Нац. мед. ун-т ім .О.О.Богомольця.- К., 2003.-29 с.


27. С133 Савицька, Алла Володимирівна.

Комплексне лікування хворих на вперше виявлений туберкульоз легень із застосуванням лазеропунктури: Автореф.дис.... канд.мед.наук:(14.01.26)/ А.В. Савицька; Ін-т фтизіатрії і пульмонології .-К., 2003.-20 с.


28. С136 Савон, Ігор Леонідович.

Діагностичне та прогностичне значення процесів перекисного окислення ліпідів та антиоксидантної системи у хворих з тяжкими формами локалізованої ранової інфекції та сепсисом: Автореф.дис.... канд.мед.наук:(14.01.03)/ І.Л. Савон; Ін-т невідкладної і відновної хірургії ім.В.К.Гусака .-Донецьк, 2003.-19 с.


29. С183 Сагалевич, Андрій Іванович.

Патогенетичне обгрунтування методів хірургічного лікування лівостороннього варикоцеле: Автореф. дис.... канд.мед.наук:(14.01.06)/ А.І. Сагалевич; Ін-т урології .-К., 2002.-19 с.


30. С144 Садчикова, Марина Вікторівна.

Клінічні прояви і морфологічні особливості експансивного та інфільтративного раку шлунка: Автореф.дис.... канд.мед.наук:(14.01.07)/ М.В. Садчикова; Ін-т експериментальної патології,онкології і радіобіології ім.Р.Є.Кавецького .-К., 2002.-19 с.


31. С161 Салієва, Заріна Сейранівна.

Лікування хворих з гострими гнійно-запальними захворюваннями м'яких тканин щелепно-лицевої ділянки з використанням препаратів гентаксан та траумель-С: Автореф.дис.... канд.мед.наук:(14.01.22)/ З.С. Салієва; Нац.мед.ун-т ім.О.О.Богомольця .-К., 2003.-19 с.


32. С168 Салютін, Руслан Вікторович.

Порівняльна оцінка ефективності лікування гострого холециститу методами традиційної та лапароскопічної холецистектомії: Автореф.дис.... канд.мед.наук:(14.01.03)/ Р.В. Салютін; Вінницький нац. мед. ун-т ім.М.І.Пирогова .-Вінниця, 2003.-19 с.


33. С16 Саламатіна, Марина Валеріївна.

Інтра-екстракорпоральна гемокорекція в лікуванні гіпертонічної хвороби, асоційованої з ішемічною хворобою серця: Автореф.дис.... канд.мед.наук:(14.01.11)/ М.В. Саламатіна; Харківський держ.мед.ун-т .-Харкiв, 2002.-20 с.


34. С173 Самойлова, Ольга Віталіївна .

Клініко-ехокардіографічні та клініко-електрокардіографічні зіставлення у прогнозуванні перебігу аортального стенозу: Автореф.дис.... канд.мед.наук:(14.01.12)/ О.В. Самойлова; Ін-т кардіології ім.М.Д.Стражеска .-К., 2003.-20 с.


35. С197 Саприкін,Олексій Вікторович

Порушення подружньої комунікації за невідповідності статевої конституції подружжя та його психотерапевтична корекція: Автореф.дис.... канд.мед.наук:(14.01.16)/ О.В. Саприкін; Укр.НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології .-К., 2003.- 20 с.


36. С225 Сацик, Сергiй Петрович.

Закрита поєднана торако-скелетна травма (клініко-епідеміологічна характеристика, проблеми діагностики та лікування): Автореф.дис.... канд.мед.наук:(14.01.03)/ С.П. Сацик; Нац.мед.ун-т ім.О.О.Богомольця .-К., 2002.-19 с.


37. С247 Свистун, Сергій Іванович .

Патогенетичне значення білків теплового шоку у формуванні ендотеліальної дисфункції у хворих виразковою хворобою, асоційованою з Helicobacter pylori: Автореф.дис.... канд.мед.наук:(14.01.02)/ С.І. Свистун; Запорізький держ.мед.ун-т .-Запорiжжя , 2003.-20 с.


38. С306 Семиног, Алла Борисівна.

Профілактика хронічних захворювань органів травлення у дітей, що відвідують дошкільні заклади: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.10)/ А.Б. Семиног; Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології .-К., 2003.-20 с.


39. С305 Семенюк, Людмила Миколаiвна.

Комплексне лікування гострих ендометритів та пельвіоперитонітів із застосуванням озонотерапії: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.01)/ Л.М. Семенюк; Нац. мед. ун-т ім.О.О.Богомольця.- К., 2003.-20 с.


41. С324 Серденко, Богдан Богданович.

Діагностика та лікування сторонніх тіл дихальних шляхів у дітей в гострий період та період ускладнень: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.09)/ Б.Б. Серденко; Нац. мед. ун-т ім .О.О.Богомольця .-К., 2004.-27 с.


42. С343 Сиворіг, Людмила Олексіївна.

Оцінка ступеня тяжкості шоку і адекватності інтенсивної терапії при опіковій травмі: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.30) / Л.О. Сиворіг; Дніпропетровська держ.мед.академія.-Дніпропетровськ ,2003.-20 с.


43. С347 Сидоров, Дмитро Юрійович

Особливості адренорецепції тромбоцитів при гіпертонічній хворобі: Автореф.дис.... канд.мед.наук:(14.01.11)/ Д.Ю. Сидоров; Харківський держ.мед.ун-т .-Харкiв, 2002.-18 с.


44. С347 Сидорова, Марія Валеріївна.

Вивчення ролі нейросенсибілізації в патогенезі діабетичної ретинопатії та способи корекції виявлених порушень: Автореф.дис.... канд.мед.наук:(14.01.18)/ М.В. Сидорова; Київ.мед.академ.післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика .-К., 2003.- 16 с.


45. С347 Сидорова, Наталія Миколаївна .

Функціональний стан шлуночків серця та мікроциркуляції у хворих на нестабільну стенокардію та його зміни в умовах терапії трансдермальними нітратами: Автореф.дис.... канд.мед.наук:(14.01.11)/ Н.М. Сидорова; Нац.мед.ун-т ім.О.О.Богомольця .-К., 2003.-20 с.


46. С412 Ситник, Олександр Леонідович .

Вибір індивідуального методу хірургічного лікування хворих на перфоративну гастродуоденальну виразку, ускладнену перитонітом: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.03)/ О.Л. Ситник; Харківський держ. мед. ун-т .-Харкiв ,2003.-18 с.


47. С429 Скибун, Віталій Миколайович.

Патогенетичні аспекти терапії нейропатичної форми діабетичної стопи: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.14)/ В.М. Скибун; Ін-т ендокринології та обміну речовин ім.В.П.Комісаренка .-К., 2003.-17 с.


48. С429 Скітяк, Світлана Анатоліївна.

Фенотипічні та цитокінові характеристики лімфоцитів у хворих на гліоми головного мозку: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.08) / С.А. Скітяк; Нац. мед. ун-т ім .О.О.Богомольця .-К., 2002.-19 с.


49. С476 Сливка, Віктор Іванович.

Патогенетична роль і клінічне значення тахікінінів, ейкозаноїдів, локального протеолізу і фібринолізу в порушенні зовнішнього дихання при інфільтративному і дисемінованому туберкульозі легень : автореф. ... дис. канд. мед. наук (14.01.26)/ В.І. Сливка; Ін-т фтизіатрії і пульмонології.-К., 2002.-24 с.


50. С48 Слободяник, Оксана Леонідівна

Клініко-статистичний аналіз одонтогенних запальних захворювань щелепно-лицьової ділянки, лікування одонтогенних флегмон щелепно-лицьової ділянки з використанням препарату "Біовіт" і прямої ендолімфатичної антибіотикотерапії: автореф. ... дис. канд. мед. наук (14.01.22)/ О.Л. Слободяник; Укр. мед. стомат. академ.-Полтава, 2004.-20 с.


51. С498 Слюсар-Оглух, Тетяна Іванівна .

Профілактика та лікування звичного невиношування вагітності у жінок з автоантитілами до хоріонічного гонадотропіну людини: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.01)/ Т.І. Слюсар-Оглух; Київ. мед. академ. післядипломної освіти.-К., 2002.-20 с.


52. С50 Смачило, Ростислав Михайлович.

Обгрунтування ендоскопічних втручань при гострому панкреатиті у комплексі лікувальних заходів з урахуванням кишкової транслокації бактерій: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.03)/ Р.М. Смачило; Харківський держ.мед.ун-т .-Харкiв, 2003.-19 с.


53. С531 Снегір, Андрій Гарійович.

Модифікація сенсо-моторних реакцій та зв'язаних з ними викликаних потенціалів мозку при нормальному та патологічному старінні: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.03.03)/ А.Г. Снегір; Донецький мед. ун-т .-Донецьк, 2003.-19 с.


54. С531 Снегір, Марина Олексіївна

ЕЕГ - кореляти зорового сприйняття у нормі та в умовах порушень на різних рівнях зорової сенсорної системи: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.03) / М.О. Снегір; Донецький мед. ун-т .-Донецьк, 2003.-19 с.


55. С535 Сніжко, Сергій Степанович.

Комплексне хірургічне лікування гострих гнійних процесів плевральної порожнини: Автореф.дис.... канд.мед.наук:(14.01.03)/ С.С. Сніжко; Ін-т хірургії та трансплантології .-К., 2004.-20 с.


56. С532 Сніжко, Тетяна Богданівна

Клініко-патогенетичне обгрунтування терапії пізніх гестозів: Автореф.дис.... канд.мед.наук:(14.01.01)/ Т.Б. Сніжко; Львівський держ.мед.ун-т .-Львiв, 2003.- 20 с.


57. С535 Снітинська, Ірина Володимирівна .

Допологова підготовка при прееклампсії вагітних: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) / І.В. Снітинська; Львівський нац. мед. ун-т .-Львiв, 2004.-18 с.


58. С567 Совпель, Олег Володимирович.

Двоетапне формування заднього проходу при захворюваннi на рак прямоi кишки: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.07) / О.В. Совпель; Донецький мед. ун-т .-Донецьк ,2002.-18 с.


59. С594 Соколов, Віталій Валерійович.

Діагностика та лікування ушкоджень стравоходу: Автореф.дис.... канд.мед.наук:(14.01.03) /В.В.Соколов; Київ.мед.академ.післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика .-К.,2004.-23 с.


60. С596 Соколовська, Олена Олексіївна .

Психологічні аспекти ефективності антигіпертензивної терапії: Автореф.дис.... канд.мед.наук:(14.01.11)/ О.О. Соколовська; Кримський мед.ун-т ім.С.І.Георгієвського .-Сімферополь, 2002.-21 с.


61. С596 Соколовський, Сергій Іванович.

Застосування низькоінтенсивного електромагнітного випромінювання міліметрового діапазону в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту: Автореф.дис.... канд.мед.наук:(14.01.22)/ С.І. Соколовський; Ін-т стоматології .-Одеса, 2003.-20 с.


62. С60 Солдатова, Оксана Володимирівна .

Особливості вегетативного гомеостазу та лікування дітей з пролапсом мітрального клапана: Автореф.дис.... канд.мед.наук:(14.01.10)/ О.В. Солдатова; Нац.мед.ун-т ім.О.О.Богомольця .-К., 2003.-19 с.


63. С605 Соломчак, Дмитро Богданович.

Комплексне лікування хронічного пієлонефриту з використанням офлоксацину, біоспорину та еналаприлу: Автореф.дис.... канд.мед.наук:(14.01.02)/ Д.Б. Соломчак; Івано-Франківська держ.мед.академія .-Івано-Франківськ, 2003.-19 с.


64. С654 Сорока, Василь Петрович.

Оцінка ефективності віддалених результатів хірургічного лікування хвороби Гіршпрунга у дітей методом первинного анастомозу: Автореф.дис.... канд.мед.наук:(14.01.09)/ В.П. Сорока; Нац.мед.ун-т ім.О.О.Богомольця .-К.,2002.-19 с.


65. С656 Сорохан, Василь Денисович.

Топографо-анатомічні особливості внутрішніх клубових артерій і їх практичне значення: Автореф.дис.... канд.мед.наук:(14.03.01)/ В.С. Сорохан; Нац.мед.ун-т ім.О.О.Богомольця .-К., 2003.- 20 с.


66. С688 Сохор, Наталія Романівна

Клініко-патогенетичне обгрунтування корекції остеодефіцитних та мембранодеструктивних змін у хворих з неврологічними проявами поперекового остеохондрозу: Автореф.дис.... канд.мед.наук:(14.01.15)/ Н.Р. Сохор; Київ. мед. академ. післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика .-К., 2004.-20 с.


67. С712 Спаська, Ганна Олександрівна.

Зміни морфофункціонального стану шлуночків серця у хворих на ішемічну хворобу серця з початковою серцевою недостатністю та можливості іх медикаментозної корекції: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.11) / Г.О. Спаська; Нац. мед. ун-т ім .О.О.Богомольця .-К., 2002.-20 с.


68. С721 Спінул,Олександр Анатолійович

Фактори визначення хірургічної тактики при стенотично-оклюзуючих процесах в каротидному басейні: Автореф.дис.... канд.мед.наук:(14.01.05)/ О.А. Спінул; Ін-т нейрохірургії ім.А.П.Ромоданова.-К., 2004.-18 с.


69. С743 Спригін,Віктор Вікторович.

Індивідуальна анатомічна мінливість прямої пазухи твердої оболони головного мозку: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.01)/ В.В. Спригін; Харківський держ.мед.ун-т .-Харкiв ,2003.-16 с.


70. С751 Сребняк, Ілона Анатоліївна.

Клініко-лабораторне обгрунтування тактики хірургічного лікування хворих на хронічний гнійний середній отит з холестеатомою та соціально-адекватним слухом: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.19) / І.А. Сребняк; Ін-т отоларингології ім.О.С.Коломійченка. -К., 2002.-19 с.


71. С764 Станіславський,Сергій Володимирович

Психологічні особливості сприйняття сфер життєдіяльності хворими на незрощення губи та піднебіння юнацького віку: автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.04)/ С.В. Станіславський; Київ. нац. мед. ун-т ім.Т.Шевченка .- К., 2003.-16 с.


72. С771 Старікова,Світлана Леонідівна

Використання танталу і ніобію з модифікованою поверхнею для дентальної імплантації (експериментально-клінічне дослідження): автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.22)/ С.Л. Старікова; Ін-т стоматології.-Одеса, 2003.- 20 с.


73. С788 Стащук, Руслан Петрович.

Рентгеноендоваскулярний метод в діагностиці та лікуванні варикоцеле: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.03)/ Р.П. Стащук; Вінницький нац. мед. ун-т ім.М.І.Пирогова.- Вінниця, 2004.-15 с.


74. С794 Степанюк, Наталія Георгіївна .

Ефективність вінборону при ерозивно-виразкових ушкодженнях гастродуоденальної зони (клініко-експериментальне дослідження): автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.28)/ Н.Г. Степанюк; Ін-т фармакології та токсикології .-К., 2002.-19 с.


75. С799 Стець, Роман Віталійович.

Ефективність інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту в комбінованій терапії стенокардії напруження у осіб похилого та старечого віку: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.28)/ Р.В. Стець; Ін-т фармакології та токсикології .-К., 2003.-20 с.


76. С823 Стороженко, Олексій Володимирович .

Хірургічна тактика при післяопераційних вентральних грижах: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.03) / О.В. Стороженко; Харківський держ. мед. ун-т .-Харкiв, 2003.-19 с. .


77. С842 Стрелко, Галина Володимирівна.

Лікування безпліддя, що викликане синдромом полікістозних яєчників з застосуванням допоміжних репродуктивних технологій: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) / Г.В. Стрелко; Нац. мед. ун-т ім .О.О.Богомольця .-К., 2004.-19 с.


78. С873 Струк, Володимир Федорович.

Вплив бактеріального вагінозу на невиношування вагітності та інфікування плода і новонародженого: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) / В.Ф. Струк; Львівський мед. ун-т .-Львiв, 2003.-20 с.


79. С876 Струтинський, Руслан Борисович.

Дослідження впливу нових активаторів АТФ-залежних калієвих каналів на функції серця та вазомоторні реакції в нормальних та патологічних умовах: автореф. дис. ... канд. біол. наук: (14.03.04)/ Р.Б. Струтинський; Ін-т фізіології ім.О.О.Богомольця .-К., 2002.-20 с.


80. С899 Супрунова, Тетяна Володимирівна.

Стан фетоплацентарного комплексу та корекція його порушень при невиношуванні вагітності: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01)/ Т.В. Супрунова; Вінницький нац. мед. ун-т ім.М.І.Пирогова.- Вінниця, 2004.-24 с.


81. Т122 Табірі, Стефен.

Особливості хірургічного лікування виразкової хвороби дванадцятипалої кишки, ускладненої кровотечею, у хворих з надмірною вагою тіла: Автореф.дис.... канд.мед.наук:(14.01.03)/ Стефен Табірі; Харківський держ.мед.ун-т .-Харкiв, 2003.-22 с.


82. Т417 Тимошенко, Світлана Геннадіївна.

Патологоанатомічні зміни церебральних мікросудин в динаміці постреанімаційних енцефалопатій: Автореф.дис.... канд.мед.наук:(14.03.021/ С.Г. Тимошенко; Харківський держ.мед.ун-т .-Харкiв, 2003.-19 с.


83. Т99 Тяглий, Сергій Васильович.

Хірургічне лікування гліом лобово-скроневої локалізації: Автореф.дис.... канд.мед.наук:(14.01.05)/ С.В. Тяглий; Ін-т нейрохірургії ім.А.П.Ромоданова.-К., 2004.-20 с.


84. Ф267 Фастовець, Марина Миколаївна.

Патогенетичні аспекти лікування та профілактики залізодефіцитної анемії у дітей раннього віку в умовах нітратного навантаження організму: Автореф.дис.... канд.мед.наук:(14.01.10)/ М.М. Фастовець; Одеський держ.мед.ун-т .-Одеса , 2004.-18 с.


^ II. АВТОРЕФЕРАТЫ ДИССЕРТАЦИЙ НА СОИСКАНИЕ СТЕПЕНИ ДОКТОРА МЕДИЦИНСКИХ НАУК


1. К562 Коваленко, Андрій Євгенович.

Особливості клініки та хірургічного лікування хворих на рак щитовидної залози після аварії на Чорнобильській АЕС: автореф. дис. ...д-ра мед. наук (14.01.14)/ А.Є. Коваленко; Ін-т ендокринології та обміну речовин ім.В.П.Комісаренка .-К., 2003.-36 с.


2. К782 Красносельський, Микола Віллєнович.

Реконструктивно-пластичні операції у хворих з місцево-розповсюдженими формами раку щитоподібної залози: автореф. дис. ... д-ра мед. наук (14.01.03)/ М.В. Красносельський; Харківський держ. мед. ун-т .-Харкiв, 2004.- 40 с.


3. С134 Савичук, Олександр Васильович .

Клініко-патогенетичне обгрунтування профілактики і лікування хронічного рецидивуючого афтозного стоматиту у дітей (клініко-експериментальне дослідження): Автореф.дис. ...д-ра мед.наук (14.01.22)/ О.В. Савичук; Нац.мед.ун-т ім.О.О.Богомольця .-К.,2004.-32 с.


4. С137 Савченко,Валентин Михайлович

Стандартизація діагностичного процесу у хворих на хронічний обструктивний бронхіт на етапі відновлювального лікування: Автореф.дис. ...д-ра мед.наук (14.01.27)/ В.М. Савченко; Кримський респ.НДІ фізичних методів лікування і мед.кліматології ім.І.М.Сєченова .-Ялта, 2003.- 42 с.


5. С137 Савченко, Олена .

Променева діагностика захворювань підшлункової залози: Автореф.дис. ...д-ра мед.наук (14.01.23)/ О.О. Савченко; Ін-т онкології .-К., 2002.-35 с.

^

6. С454 Скрипніков, Петро Миколайович.


Розвиток та структурно-функціональні особливості емалі зубів людини: автореф. дис. ... д-ра мед. наук (14.03.01)/ П.М. Скрипніков; Харківський держ. мед. ун-т .-Харків, 2003.- 35 с.

^

7. С473 Слєпов, Олексій Костянтинович.


Хірургічне лікування внутрішньогрудних компресій дихальних шляхів у дітей: автореф. дис. ... д-ра мед. наук (14.01.09)/ О.К. Слєпов; Нац. мед. ун-т ім.О.О.Богомольця .- К., 2004.- 35 с.


8. С544 Соболева, Ірина Анатоліївна.

Етіопатогенетичне обгрунтування дистрофічних змін сітчастої оболонки і зорового нерва у хворих на системну артеріальну гіпотензію та їх корекція: автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.18) / І.А. Соболева; Ін-т очних хвороб і тканинної терапії ім.В.П.Філатова .-Одеса , 2002.-29 с.


9. С626 Сонник, Євген Григорович.

Сімейна реабілітація хворих на шизофренію чоловіків з сексуальною дисгармонією подружньої пари: Автореф.дис. ...д-ра мед.наук (14.01.16)/ Є.Г. Сонник; Харківська мед.академ.післядипломної освіти .-Харкiв, 2003.-31 с.


10. С643 Сопко, Наталія Іванівна.

Рання діагностика плацентарної недостатності у вагітних жінок групи ризику та її клінічне значення: Автореф.дис. ...д-ра мед.наук (14.01.01)/ Н.І. Сопко; Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології.-К., 2003.- 34 с.


11. С794 Степаненко,Ірина Володимирівна

Клініко-неврологічні, імунологічні та метаболічні зміни при енцефалопатії внаслідок радіаційного впливу: автореф. дис. ... д-ра мед. наук (14.01.15) / І.В. Степаненко; Київ. мед. академ. післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика .-К., 2004.- 48 с.


12. С896 Сулима, Вадим Станіславович.

Кістково-пластичне лікування хворих на хронічний остеомієліт: автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.21)/ В.С. Сулима; Ін-т травматології та ортопедії .-К., 2003.-36 с.


13. Ф765 Фоміних, Тетяна Аркадіївна.

Морфологія пазушно-венозних взаємовідношень голови людини: Автореф.дис. ...д-ра мед.наук (14.03.01)/ Т.А. Фоміних; Харківський держ.мед.ун-т .-Харкiв , 2003.-36 с.
Схожі:

Авторефераты диссертаций на соискание ученой степени кандидата медицинских наук > К182 Камишний, Олександр Михайлович iconАвтореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук
move to 300-130713
Авторефераты диссертаций на соискание ученой степени кандидата медицинских наук > К182 Камишний, Олександр Михайлович iconДиссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук Научный Мельник Леонид Григорьевич доктор экономических наук, профессор
Охватывают практически всю планету. [112]
Авторефераты диссертаций на соискание ученой степени кандидата медицинских наук > К182 Камишний, Олександр Михайлович iconАвтореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук
Ленинградский ордена ленина и ордена трудового красного знамени государственный университет
Авторефераты диссертаций на соискание ученой степени кандидата медицинских наук > К182 Камишний, Олександр Михайлович iconАвтореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук
Ленинградский ордена ленина и ордена трудового красного знамени государственный университет
Авторефераты диссертаций на соискание ученой степени кандидата медицинских наук > К182 Камишний, Олександр Михайлович iconЗйклрчпвтся в следующем
Кулишов в. М. "Исследование закономерностей разгружающего действия отработки защитных пологих пластов для борьбы с внезапными выбросами...
Авторефераты диссертаций на соискание ученой степени кандидата медицинских наук > К182 Камишний, Олександр Михайлович iconДиссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05. 05. 11 машины и средства механизации сельскохозяйственного производства. Луганский национальный аграрный университет, Луганск, 2012
Беседа О. О. Підвищення ефективності технологічного процесу підґрунтово-розкидного висіву зернових культур розподільчо-заготаючими...
Авторефераты диссертаций на соискание ученой степени кандидата медицинских наук > К182 Камишний, Олександр Михайлович iconБюллетень новых поступлений за июнь-июль 2005 г. Неопубликованные материалы 1 авторефераты диссертаций на соискание
Б125. Бабій Віталій Філімонович. Канцерогенний ризик забруднення навколишнього середовища приоритетними хімічними сполуками та заходи...
Авторефераты диссертаций на соискание ученой степени кандидата медицинских наук > К182 Камишний, Олександр Михайлович iconДиссертация на соискание научной степени кандидата технических наук Научный руководитель Твердохлеб Игорь Борисович, канд техн наук, доцент
Охватывает диапазон подач от 30 м3/ч до 250 м3/ч. Напоры определяются количеством ступеней насоса
Авторефераты диссертаций на соискание ученой степени кандидата медицинских наук > К182 Камишний, Олександр Михайлович iconПеречень российских рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук
Бюллетень Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева рамн «Сердечно-сосудистые заболевания»
Авторефераты диссертаций на соискание ученой степени кандидата медицинских наук > К182 Камишний, Олександр Михайлович iconПерелік дисертацій захищених в спеціалізованих вчених радах Сумду економіка. Економічні науки
Акуленко В. Л. Организационно-экономические основы сбалансированного эколого-экономического развития территории: Дисертация на соискание...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи