Справочник по физиологии нервной системы. Луганск: шико, 2007. 452 с. Гигиена icon

Справочник по физиологии нервной системы. Луганск: шико, 2007. 452 с. Гигиена
Скачати 73.48 Kb.
НазваСправочник по физиологии нервной системы. Луганск: шико, 2007. 452 с. Гигиена
Дата31.01.2013
Розмір73.48 Kb.
ТипСправочник

I. МЕДИЦИНА

1. АНАТОМИЯ1. Атлас анатомии человека (по Р.Д. Синельникову) : в 3-х томах .-2005.-ISBN 966-96529-3-6:

Т.1 : Учение о костях, суставах, связках и мышцах.- 2005.- 460 с.


2. Атлас анатомии человека (по Р.Д. Синельникову): в 3-х томах .-К., 2006.-ISBN 966-96529-3-6.

Т.2 : Учение о внутренностях и сосудах.- 2006.- 463 с.


3. Атлас анатомии человека (по Р.Д. Синельникову): в 3-х томах.-К., 2006.-ISBN 966-96529-3-6.

Т.3 : Учение о нервной системе, органах чувств и органах внутренней секреции.-2006.- 400 с.


2. ФИЗИОЛОГИЯ


612.8(03)

Х24 Хасабов, Г.А.

Краткий справочник по физиологии нервной системы. - Луганск: ШИКО, 2007. - 452 с.

3. ГИГИЕНА1. Гігієна харчування з основами нутрициології : підручник : у 2-х книгах / Ред. В.І. Ципріян.-К.: Медицина, 2007.-МОЗ Укр. -ISBN 966-8144-52-Х.

Кн. 1.- 2007.- 528 с.-70,00 грн.


2. Гігієна харчування з основами нутрициології : підручник : у 2-х книгах / Ред. В.І. Ципрiян.-К.: Медицина, 2007.- ISBN 966-8144-52-Х.

Кн.2.-2007.-544 с. - 72,00 грн.


4. ФАРМАКОЛОГИЯ


615.07(075.8)

Ф24 Фармацевтична хімія : навчальний посiбник. - Вінниця: НОВА КНИГА, 2006. - 252 с.


^

5. ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ616-08(075.8)

У89 Уход за больным в домашних условиях. - Донецк, 2007 . - 62 с.


6. СТОМАТОЛОГИЯ


616.31(075.8)

Т41 Тимофеев, А.А. Хирургические методы дентальной имплантации : учебник. - К.:ООО "Червона рута", 2007 . - 128 с.


7. ОФТАЛЬМОЛОГИЯ


617.7(075.8)

О-91 Офтальмология : учебник . - М.: ГЭОТАР-МЕД, 2005. - 408 с.

^
II. НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ


1. ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА МЕДИЦИНСКИХ НАУК.


1. Г 147 Гайструк, Н.А. Антенатальна охорона плода у вагітних з гіпертензивними розладами (патогенез, діагностика, прогнозування і лікування) : дис. ... д-ра. мед. наук (14.01.01) . - Вінниця, 2007 . - 347 с.


2. Д 641 Долгошапко, О.Н. Гнойно-воспалительные заболевания в акушерстве (патогенез, клиника, система лечебных и профилактических мероприятий) : дис. ... д-ра. мед. наук (14.01.01) . - Донецк, 2006 . - 385 с.


3. Р344 Резніченко, Н.А. Клініко-патогенетичне значення порушень системи імунітету й їхня корекція при генітальному кандидозі в жінок : дис. ... д-ра. мед. наук (14.03.08) . - Донецьк, 2007 . - 364 с.


^ 2. ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА МЕДИЦИНСКИХ НАУК.


1. А 364 Айкашев, С.А. Прогнозирование и профилактика осложнений при искусственном прерывании непланированной беременности в ранних сроках : дис. ... канд. мед. наук (14.01.01) . - Донецк, 2007 . - 242 с.


2. А 949 Афшин, Ф.Н. Металлоостеосинтез и металлоцементный остеосинтез переломов проксимального конца бедренной кости у людей пожилого и старческого возраста (клинико-экспериментальное исследование) : дис. ... канд. мед. наук (14.01.21) . - К., 2007 . - 153 с.


3. Б 659 Бісюк, Ю.А. Антиендотоксиновий імунітет у хворих з інфарктом міокарду : дис. ... канд. мед. наук (14.03.08) . - Сімферополь, 2007 . - 138 с.


4. Г 13 Гадецкая, С.Г. Особенности течения и терапии бронхиальной астмы у детей с респираторным хламидиозом : дис. ... канд. мед. наук (14.01.10) . - Донецк, 2006 . - 198 с.


5. Г79 Гребельная, Н.В. Профилактика акушерских и перинатальных осложнений у женщин с гестационной патологией почек : дис. ... канд. мед. наук (14.01.01) . - Донецк, 2006 . - 143 с.


6. Д 306 Дьоміна, Т.В. Інтенсивна терапія порушень функції нирок у хворих на цукровий діабет при критичних станах : дис. ... канд. мед. наук (14.01.30) . - Донецьк, 2006 . - 144 с.


7. Є 302 Єгоров, О.О. Застосування аналізу варіабельності серцевого ритму для оптимізації анестезії в оперативній пульмонології : дис. ... канд. мед. наук (14.01.30) . - Донецьк, 2007 . - 178 с.


8. К61 Кологрімова, В.В. Фактори міжклітинної кооперації імунної системи у хворих на хронічний сечостатевий хламідіоз та можливості впливу на них нових імунотропних препаратів : дис. ... канд. мед. наук (14.00.38) . - Донецьк, 2006 . - 160 с.


9. К703 Корчак, О.М. Функціонально-фенотипічна модифікація фібробластів хронічних венозних виразок із використанням методів клітинного культивування . - Донецьк, 2007 . - 164 с.


10. К772 Кравчук, І.І. Прогнозування і профілактика захворювань шийки матки у сексуально активних дівчат-підлітків : дис. ... канд. мед. наук (14.01.01) . - Донецьк, 2007 . - 132 с.


11. М 482 Мельников, А.Ю. Прогнозирование возникновения гнойно-воспалительных осложнений и их профилактика у родильниц с патологической кровопотерей в родах : дис. ... канд. мед. наук (14.01.01) . - Донецк, 2006 . - 135 с.


12. М 607 Мільнер, І.А. Клініко-патогенетичне значення ендотеліальної дисфункції та її корекція при хронічній ревматичній хворобі серця : дис. ... канд. мед. наук (14.01.12) . - Донецьк, 2007 . - 131 с.


13. М704 Міцукова, С.А. Особливості перебігу, патогенезу і лікування остеоартрозу на фоні цукрового діабету : дис. ... канд. мед. наук (14.01.12) . - Донецьк, 2007 . - 168 с.


14. П 368 Піщуліна, С.В. Роль порушень кальцієвого гомеостазу в патогенезі розладів системної гемодинаміки в гострому періоді травматичної хвороби : дис. ... канд. мед. наук (14.03.04) . - Донецьк, 2007 . - 169 с.


15. П 598 Пороша, Н.С. Прогнозування перебігу тяжких позалікарняних пневмоній у дітей : дис. ... канд. мед. наук (14.01.30) . - Харкiв, 2007 . - 170 с.


16. П 882 Пузирьов, І.В. Роль порушень імунітету в патогенезі гонартрозу і прогнозування його перебігу : дис. ... канд. мед. наук (14.03.04) . - Донецьк, 2007 . - 135 с.


17. Р 152 Радзієвська, І.О. Патогенетичні механізми та особливості реабілітації запальних захворювань жовчовидільної системи в санаторно-курортних умовах у дітей : дис. ... канд. мед. наук (14.00.10) . - Луганськ, 2007 . - 195с.


18. Я 856 Ястремська, І.А. Регуляція гістаміном апоптозу лімфоїдних клітин : дис. ... канд. мед. наук (14.03.08) . - Полтава, 2007 . - 147 с.


3. Авторефераты диссертаций на соискание ученой степени доктора медицинских наук.


1. Б 433 Бєліков, О.Б. Ортопедична реабілітація хворих з післяопераційними дефектами щелеп і м'яких тканин обличчя : автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.22) . - Полтава, 2006 . - 36 с.


2. В 20 Васюк, В.Л. Нові технології в лікуванні переломів довгих кісток та їх наслідків : автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.21) . - К., 2007 . - 35 с.


3. В 235 Ващенко, І.Ю. Клініко-лабораторне обгрунтування корекції порушень гомеостазу ротової порожнини у дітей з гострим лімфобластним лейкозом та лімфогранулематозом : автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.22) . - Полтава, 2006 . - 19 с.


4. В 235 Ващенко, С.М. Імунопатогенез, діагностика і нові методи імунокорекції у хворих з хронічними запальними сечостатевими захворюваннями хламідійної етіології : автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.03.08) . - К., 2006 . - 37 с.


5. В 296 Венцківська, І.Б. Передменструальні розлади: клініка, діагностика, прогнозування та лікування : автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.01) . - К., 2006 . - 36 с.


4. Авторефераты диссертаций на соискание ученой степени кандидата медицинских наук.


1. Б 125 Бабінцева, А.Г. Удосконалення методів прогнозування, діагностики та корекції метаболічних порушень у недоношених дітей за умов хронічнної внутрішньоутробної гіпоксії : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.10) . - К., 2006 . - 22 с.


2. Б 157 Бадюк, О.Я. Корекція змін мінеральної щільності кісткової тканини в опечених хворих : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.03) . - Тернопiль, 2007 . - 19 с.


3. Б 178 Базунова, І.В. Вплив стану присінку порожнини рота в осіб молодого віку на вибір тактики стоматологічних втручань : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.22). - Одеса, 2007. - 16 с.


4. Б181 Байдан, І.С. Ефективність магнітотерапії та ультрафонофорезу хондроксиду на різних етапах відновлювального лікування хворих на коксартроз : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.33) . - Одеса, 2007 . - 21 с.


5. Б198 Бакун, О.В. Підвищення ефективності запліднення in vitro при лікуванні жіночого безпліддя трубного походження з урахуванням ролі антиоваріальних антитіл : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) . - Вінниця, 2007 . - 20 с.


6. Б 23 Бандурка, Н.М. Позаканальна проникність клітинних мембран для катіонів та її вплив на електичну активність міокарда і ритм серця : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.03) . - Вінниця, 2006 . - 22 с.


7. Б 24 Барабадзе, І.В. Тактика ведення хворих з хронічним сальпінгоофоритом при системному червоному вовчаку : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) . - К., 2007 . - 19 с


8. Б 267 Барчина, Ю.М. Діагностика та лікування спастичного синдрому у хворих із застарілими ускладненими пошкодженнями хребта : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.21) . - К., 2006 . - 16 с.


9. Б 36 Бевз, О.В. Функціональний стан кори надниркових залоз та серцево-судинної системи в осіб із обтяженою спадковістю щодо ішемічної хвороби серця при фізичному навантаженні : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.03) . - Львiв, 2006 . - 22 с.


10. Б 405 Безсмертний, Ю.О. Профілактика та лікування місцевого больового синдрому ампутаційних кукс нижніх кінцівок : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.21) . - Харкiв, 2006 . - 21 с.


11. Б 433 Бєлкіна, О.В. Прогнозування та профілактика дисбіозу у вагітних з прееклампсією : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) . - Донецьк, 2007 . - 23 с.


12. Б 48 Берая, Д.Ю. Клініко-патогенетичне лікування урогенітальних мікоплазмозів у жінок репродуктивного віку : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) . - К., 2007 . - 19 с.


13. Б 484 Бережний, К.М. Характеристика локального імунітету як критерій прогнозу та імунореабілітації хворих після операції на органах черевної порожнини : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.08) . - К., 2007 . - 20 с.


15. Б 487 Березницька, Г.Г. Прогнозування та профілактика гестаційного пієлонефриту у вагітних з безсимптомною бактеріурією : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) . - Одеса, 2007 . - 19 с.


16. Б672 Бісюк, Ю.А. Антиендотоксиновий імунітет у хворих з інфарктом міокарду : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.08). - Донецьк, 2007. - 19 с.


17. Б 752 Боднарюк, Н.Д. Мікробіологічні та імунологічні аспекти гнійно-запальних процесів вагіни, обумовлені кандидозно-бактеріальними асоціаціями : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (03.01.07) . - Харкiв, 2006 . - 22 с.


18. Б 772 Бойко, К.А. Органопротективна аналгезія при невідкладних та планових лапароскопічних операціях у хворих похилого віку : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.30). - Дніпропетровськ, 2006 . - 20 с.


19. Б 879 Бринкач, І.С. Особливості мікродискектомії залежно від топографо-анатомічних варіантів гриж міжхребцевих дисків попереково-крижового відділу хребта : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.05). - К., 2006 . - 21 с.


20. Б 88 Бровченко, М.С. Порушення неврологічного та цитокіно-імунного статусів у хворих з наслідками ішемічних інсультів в період реабілітації : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.15) . - К., 2006 . - 20 с.


21. Б 916 Буртова, Ю.О. Оптимізація системи організації надання стоматологічної допомоги військовослужбовцям Збройних Сил України в сучасних умовах : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.02.03) . - К., 2007 . - 20 с.


22. В19 Василинчук, Н.М. Зміни ліпідного складу, вмісту продуктів переокиснення компонентів плазматичних мембран кардіоміоцитів і формених елементів крові за умов експериментальної гіперхолестеринемії та стресу і можливості їх фармакологічної корекції : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (03.00.04) . - К., 2007 . - 20 с.


23. В 194 Васильченко, В.В. Обгрунтування призначення рекомбінантного еритропоетину при виразкових гастродуоденальних кровотечах (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.03) . - Дніпропетровськ, 2007 . - 20 с.


24. В 31 Вербицька, А.В. Розробка комплексу профілактичних заходів карієсу зубів у дітей при інтоксикації солями важких металів : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.22). - К., 2007. - 19 с.


25. В 261 Вежновець, Т.А. Особливості психофізіологічного статусу водіїв спеціального автотранспорту, критерії професійної придатності : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.02.01). - К., 2007 . - 20 с.


26. К 629 Коляденко, С.В. Вміст мелатоніну, ІЛ-8 та ІЛ-10 в плазмі крові хворих на фіброміалгію: зв'язок з клінічними проявами та ефективністю лікування : дис. ... канд. мед. наук (14.01.12) . - Вінниця, 2007. - 182 с.


27. Л 631 Лисенко, Л.С. Клініко-патогенетичне обгрунтування лікування тяжких пневмоній у дітей, з урахуванням ліпідного обміну та антиоксидантної системи : дис. ... канд. мед. наук (14.01.30) . - Харкiв, 2006 . - 182 с.

Схожі:

Справочник по физиологии нервной системы. Луганск: шико, 2007. 452 с. Гигиена iconТематический и календарный план лекций с анатомии человека на и семестр 2013 2014навч. Року для студентов стоматологического факультета
Общая анатомия периферической нервной системы. Автономная часть периферической нервной системы
Справочник по физиологии нервной системы. Луганск: шико, 2007. 452 с. Гигиена iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Другие дети. Органические поражения нервной системы у детей : книга для родителей / ред. И. А. Колкер. – Одесса : Моряк, 2007. –...
Справочник по физиологии нервной системы. Луганск: шико, 2007. 452 с. Гигиена iconДокументи
1. /1.5 Iндивiдуальнi вiдмiнностi.doc
2. /1.Темпераментiв...

Справочник по физиологии нервной системы. Луганск: шико, 2007. 452 с. Гигиена iconКнига для родителей / ред. И. А. Колкер. Одесса : Моряк, 2007. 248 с ил. Кільк прим.: 1 (Читальний зал)
Другие дети. Органические поражения нервной системы у детей : книга для родителей / ред. И. А. Колкер. – Одесса : Моряк, 2007. –...
Справочник по физиологии нервной системы. Луганск: шико, 2007. 452 с. Гигиена iconГотфрід Лейбніц " Книга великая вещь, пока человек умент ею пользоваться"
С 74 Справочник акушера и гинеколога [Электронный ресурс] : эл справочник / В. П. Мицьо, А. В. Кудрявцева. М. Равновесие, 2007. 1...
Справочник по физиологии нервной системы. Луганск: шико, 2007. 452 с. Гигиена iconПроблемы с. 78,82,166,266,300,440,465 Предисловие 4
Книга канадского автора. Учебник общей психологии с основами физиологии высшей нервной деятельности. В первом томе рассмотрены подходы...
Справочник по физиологии нервной системы. Луганск: шико, 2007. 452 с. Гигиена iconИ. И. Мечникова проф. Коваль И. Н. 2012 программа
Анатомия центральной нервной системы как наука. Анатомическое строение головного мозга
Справочник по физиологии нервной системы. Луганск: шико, 2007. 452 с. Гигиена iconСправочник по дисциплине специальность: 0104 „Финансы" 0106 „Учет и аудит" 0105 „Банковское дело"
Курс «бжд» базируется на знаниях психологии, физиологии человека, охраны труда, экологии, гражданской обороны и должен научить студентов...
Справочник по физиологии нервной системы. Луганск: шико, 2007. 452 с. Гигиена iconКурс лекций по физиологии: учеб пособие / Л. А. Деминская; дгизфвиС. Донецк: Вега-Принт, 2007. 120 с
Деминская Л. А. Курс лекций по физиологии: учеб пособие / Л. А. Деминская; дгизфвиС. Донецк: Вега-Принт, 2007. 120 с
Справочник по физиологии нервной системы. Луганск: шико, 2007. 452 с. Гигиена iconКонтрольные вопросы по физиологии сердечно-сосудистой системы объясните, почему массаж шеи может привести к потере сознания
Количество капилляров больше, чем артериол, но суммарное сопротивление капилляров
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи