Общие вопросы медицины icon

Общие вопросы медицины
Скачати 139.27 Kb.
НазваОбщие вопросы медицины
Дата31.01.2013
Розмір139.27 Kb.
ТипДокументи

I.МЕДИЦИНА

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ МЕДИЦИНЫ
1. 61(06)

А43 Актуальні проблеми клінічної, експериментальної, профілактичної медицини та стоматології : (67 ітогова конф. СНТ ім. М.Д.Довгялло присвяч. 75-й річниці з дня заснування ДонДМУ ім. М.Горького) : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. студ. та молодих вчених . - Донецьк, 2005 . - 193 с.


2. 61(06)

А43 Актуальні проблеми клінічної, експериментальної, профілактичної медицини та стоматології : (68 ітогова конф. СНТ ім. М.Д.Довгялло) : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. студ. та молодих вчених . - Донецьк, 2006 . - 199 с.


АНАТОМИЯ1. 611(075.8)

В67 Волковой, В.А.

Анатомия человека : учеб. пособие . - Харьков:НФАУ "Золотые страницы", 2005 . - 240 с.


ГИГИЕНА1. 613.4(075.8)

Б33 Башура, А.Г.

История косметологии и аромологии : конспект лекций . - Харьков:НФаУ "Золотые страницы", 2004 . - 156 с.


ФАРМАКОЛОГИЯ
1. 615.1(075.8)

О-75 Основи економіки та системи обліку у фармації : навч. посiбник . - Харкiв :НФаУ "Золотi сторiнки", 2005 . - 504 с.


2. 615.15

Ф24 Фармацевтическая опека : атлас . - К.:Фармацевт Практик, 2004 . - 192 с.


3. 615.4(075.8)

Г83 Гридасов, В.І.

Фармацевтичне і медичне товарознавство : підручник . - Харкiв :НФАУ "МТК-книга", 2004 . - 160 с.


4. 615.4

А90 Асептичні лікарські форми: екстемпоральна рецептура (технологія, аналіз, застосування) : методичні рекомендації . - Харків:НФАУ "Золотi сторiнки", 2005 . - 184 с.


5. 615.4

Р49 Рідкі лікарські форми: екстемпоральна рецептура (технологія, застосування) : методичні рекомендації . - Харкiв :НФАУ "Золотi сторiнки", 2005 . - 160 с.


6. 615.9(075.8)

Т51 Токсикологічна хімія в схемах і таблицях : навч. посiбник . - Харкiв :НФАУ "Золотi сторiнки", 2005 . - 128 с.


^

ФТИЗИАТРИЯ


1. 616-002.5(075.8)

Ф93 Фтизіатрія : підручник . - Вінниця :Нова книга, 2006 . - 504 с.


ОНКОЛОГИЯ1. 616-006(075.8)

О-58 Онкологія : підручник . - К.:Книга плюс, 2006 . - 493 с.


ТЕРАПИЯ1. 616.1/4 (075.8)

С Сєркова, В.А.

Факультетська терапія : підручник . - Вінниця :Нова книга, 2005 . - 624 с.


^

ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ


1. 616.7

Г93 Губенко, В.П.

Мануальная терапия в вертебрологии . - К.:Медицина, 2006 . - 496 с.


2. 617-001(06)

Н74 Новое в травматологии и ортопедии : научно-практ. конф. молодых ученых, посвящ. 50-летию НИИТО ДонГМУ . - Донецк, 2006 . - 67 с.


3. 617-001(075.8)

С43 Скляренко, Є.Т.

Травматологія і ортопедія : підручник . - К.:Здоров'я, 2005 . - 384 с.

^

II. ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
1. 53(075.8)

Р38 Ремизов, А.Н.

Медицинская и биологическая физика : учебник . - М.:Дрофа, 2005 . - 558 с.


2. 547(075.8)

С23 Сборник тестов по органической химии : учебное пособие . - Харьков:Оригинал, 2005 . - 376 с.


3. 547(075.8)

Ч-49 Черных, В.П.

Лекции по органической химии : учебное пособие . - Харьков:НФаУ "Золотые страницы", 2005 . - 480 с.


^ III. НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ


3.1. АВТОРЕФЕРАТЫ ДИССЕРТАЦИЙ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА МЕДИЦИНСКИХ НАУК.

1.Г96 Гусак, І.В.

Комплексне лікування абдомінального сепсису (Експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.03) . - Дніпропетровськ, 2005 . - 39 с.


2. К726 Костирной, О.В.

Профілактика і лікування гнійних ускладнень гострого деструктивного панкреатиту (Експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.03) . - Львiв, 2006 . - 31 с.


3. Л99 Ляшенко, В.П.

Роль кальцію в структурно-функціональних змінах тканин за умов гіперхолестеринемії : автореф. дис. ... д-ра біол. наук: (03.00.13) . - К., 2005 . - 40 с.


4. М82 Москаленко, Т.Я.

Особливості патогенезу, клініки та лікування метаболічної форми фетоплацентарної недостатності : автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.01) . - Одеса, 2005 . - 32 с.


5. О-779 Островський, М.М.

Клініко-патогенетична характеристика та шляхи оптимізації лікування хворих на негоспітальну пневмонію із затяжним перебігом : автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.27) . - К., 2005 . - 36 с.


6. О-924 Охотнікова, О.М.

Профілактика і рання діагностика бронхіальної астми у дітей : автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.10) . - К., 2005 . - 36 с.


7. П14 Паламарчук, В.І.

Патогенетичне обгрунтування методів клітинної та еферентної терапії в комплексному лікуванні хворих з хірургічною патологією органів гепатопанкреатодуоденальної зони (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.03) . - К., 2005 . - 43 с.


8. Р497 Риженко, С.А.

Гігієнічна оцінка аерококів у мікробіоценозах організму людини в умовах антропогенного забруднення навколишнього середовища : автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.02.01) . - К., 2005 . - 34 с.


9. Х932 Хрипаченко, І.А.

Нейрогуморальна регуляція та оптимізація її оцінки у хворих на синдром поліорганної недостатності (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.30) . - Дніпропетровськ, 2006 . - 40 с.


10. Ш163 Шадрін, О.Г.

Прогнозування розвитку, діагностика та лікування синдрома подразненого кишечника у дітей : автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.10) . - К., 2005 . - 35 с.


^ 3.2 АВТОРЕФЕРАТЫ ДИССЕРТАЦИЙ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА МЕДИЦИНСКИЙ НАУК.


1. Б879 Бринь, В.М.

Маткові чинники неплідності, діагностика та лікування : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) . - К., 2006 . - 20 с.


2. Б90 Бубало, О.Ф.

Анестезіологічне забезпечення хірургії морбідного ожиріння : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.30) . - К., 2006 . - 20 с.


3. Г597 Гойда, С.М.

Профілактика і лікування післяопераційного холедохолітіазу : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.03) . - Вінниця, 2005 . - 20 с.


4. Г657 Гончарова, Я.О.

Вибір оптимального методу гормонотерапії при генітальному ендометріозі з урахуванням індивідуальної чутливості : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) . - К., 2006 . - 16 с.


5. Г963 Гусєва, Л.В.

Радіаційно-гігієнічна оцінка монацитових пісків узбережжя Азовського моря, профілактика несприятливої дії : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.02.01) . - К., 2006 . - 19 с.


6. Є576 Єльська, С.М.

Особливості перебігу і ведення вагітності та пологів у жінок з прееклампсією на тлі патологічного рівня антифосфоліпідних антитіл : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) . - Донецьк, 2005 . - 22 с.


7. Ж782 Жовнір, В.А.

Корекція синдрому низького серцевого викиду в ранньому післяопераційному періоді у пацієнтів з критичними вродженими вадами серця : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.04) . - К., 2006 . - 18 с.


8. К421 Кіпень, Н.І.

Удосконаленні методів первинної та вторинної профілактики генералізованого гінгівіту в студентської молоді : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.22) . - Полтава, 2005 . - 19 с.


9. К502 Клокол, Д.Є.

Застосування пілорозберігаючих та пілоровідновлюючих операцій в комплексі хірургічного лікування перфоративних пілородуоденальних виразок : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.03) . - Донецьк, 2006 . - 24 с.


10. К554 Кобіцький, М.М.

Лікування хворих на хронічний катаральний риніт з використанням нестероїдного протизапального препарату та імуномодуляторів : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.19) . - К., 2005 . - 15 с.


11. К574 Когутницький, В.В.

Гігієнічна оцінка екологічного середовища сільських районів Донецької області та його впливу на онкологічну захворюваність населення : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.02.01) . - Донецьк, 2005 . - 21 с.


12. К605 Колкер, І.А.

Нейропатофізіологічні механізми зорових і слухових порушень у дітей зі спазматичними формами дитячого церебрального паралічу : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.04) . - Одеса, 2005 . - 19 с.


13. К776 Колодочка, О.М.

Еколого-гігієнічна оцінка забруднення грунту і суміжних об'єктів довкілля важкими металами та їх впливу на здоров'я населення в умовах техногенного навантаження : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (03.00.16) . - К., 2005 . - 20 с.

14. К614 Колотілкіна, Т.О.

Профілактика та лікування акушерських ускладнень у вагітних з вегетосудинною астенією : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) . - К., 2005 . - 20 с.


15. К636 Комок, О.А.

Оптимізація остеосинтезу нижньої щелепи накістковими мініпластинами (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.22) . - Одеса, 2005 . - 20 с.


16. К658 Копітько, Ж.В.

Застосування ультразвуку та інгаляцій актовегіну в комплексному лікуванні хворих з закритою черепно-мозковою травмою : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.33) . - Одеса, 2005 . - 24 с.


17. К731 Котелевець, Н.В.

Експериментальне обгрунтування доцільності клінічного застосування нового препарату - феполен на основі продуктів бджільництва, призначеного для лікування простатитів : автореф. дис. ... канд. біол. наук: (14.03.05) . - Одеса, 2006 . - 20 с.


18. К731 Котелевська, Н.В.

Лікування хворих на гострий гнійний та загострений хронічний верхівковий періодонтит з використанням дозованого вакууму : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.22) . - Полтава, 2005 . - 18 с.


19. К803 Кресюн, Н.В.

Підвищення ефективності діагностики, моніторингу перебігу та медичної реабілітації хворих на непроліферативну діабетичну ретинопатію : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.18) . - К., 2005 . - 20 с.


20. К891 Кузнецов, В.В.

Клініко-експериментальне обгрунтування застосування технології електромагнітної обробки акрилових пластмас при виготовленні знімних пластинкових протезів : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.22) . - Полтава, 2005 . - 18 с.


21. К891 Кузнецова, О.М.

Особливості хронічного генералізованого пародонтиту та його лікування у жінок з гіпоестрогенемією : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.22) . - Полтава, 2005 . - 20 с.


22. К93 Курець, О.О.

Стан вегетативного гомеостазу та система лікувально-реабілітаційних заходів у дітей із затяжними бронхо-легеневими захворюваннями : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.10) . - К., 2005 . - 23 с.


23. К958 Куц, Л.В.

Функціональний стан цитокінової системи у хворих на атопічний дерматит, комплексне їх лікування з використанням цитокіномодулюючої хронотерапії : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.20) . - Харкiв, 2005 . - 19 с.


24. К959 Кучерова, М.М.

Профілактика слабості пологової діяльності : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) . - Львiв, 2005 . - 19 с.


25. Л242 Лапковський, Е.Й.

Клініко-патогенетичне обгрунтування використання альтану і дицетелу в комплексному лікуванні хронічного некаменевого холециститу : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.36) . - Івано-Франківськ, 2005 . - 20 с.


26. Л261 Ласитчук, О.М.

Діагностика, лікування та акушерська тактика при вагітності ускладненій багатоводдям : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) . - Львiв, 2005 . - 20 с.


27. Л38 Левченко, Л.І.

Корекція функціонального стану спортсменів екзогенними макроергічними фосфатами : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.24) . - Дніпропетровськ, 2005 . - 20 с.


28. Л505 Лєснухін, В.Л.

Особливості діагностики, клінічного перебігу і лікування переломів нижньої щелепи, що супроводжуються пошкодженням нижнього альвеолярного нерва : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.22) . - К., 2005 . - 20 с.


29. Л641 Літвінова, Н.Ю.

Хірургічне лікування атеросклеротичних оклюзійно-стенотичних уражень брахіоцефальних артерій у хворих з супутньою ішемічною хворобою серця : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.04) . - К., 2005 . - 18 с.


30. Л69 Логановська, Т.К.

Психічні розлади у дітей, які зазнали внутрішньоутробного опромінення внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (03.00.01) . - К., 2005 . - 23 с.


31. Л655 Лихота, К.М.

Адгезивна техніка герметизації кореневого каналу при штифтовому протезуванні зубів композитивними матеріалами : автореф. дис. ... мед. мед. наук: (14.01.22) . - К., 2005 . - 20 с


32. Л691 Логвиненко, І.П.

Лікування переломів вилицевого комплексу, що призвели до зміни об'єму орбіти : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.22) . - К., 2005 . - 19 с.


33. Л749 Ломницька, М.І.

Ангіогенез в раку яєчника: цитокінна регуляція та прогностичне значення : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.07) . - К., 2005 . - 20 с.


34. Л869 Луцик, О.Г.

Метаболічні зміни в еритроцитах та функціональний стан гемоглобіну при дії фізичних навантажень : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.24) . - Дніпропетровськ, 2005 . - 20 с.

35. Л84 Лукач, О.І.

Вплив ноотропних (ноофен), вазоактивних (нафтидрофурил, томерзол) і антигомотоксичних препаратів на функціональний стан ЦНС у хворих похилого віку, які перенесли ішемічний інсульт : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.15) . - К., 2005 . - 20 с.


36. М152 Макарова, М.О.

Діагностика та хірургічне лікування мегауретера у новонароджених і дітей раннього віку : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.09) . - Донецьк, 2006 . - 23


37. М268 Марков, Ю.І.

Особливості анестезіологічного забезпечення при хірургічному лікуванні ішемій головного мозку, обумовлених патологією екстракраніальних відділів внутрішньої сонної артерії : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.30) . - К., 2005 . - 20 с.


38. Н421 Неділько, А.А.

Ранні прояви дегенеративно-дистрофічних змін шийного відділу хребта у гірників шахт із крутим заляганням шарів. Діагностика і лікування : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.21) . - Вінниця, 2005 . - 20 с.


39. Н561 Нестеренко, О.В.

Профілактика постваріоектомічного синдрому жінок, прооперованих з приводу межових пухлин яєчників : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) . - К., 2005 . - 21 с.


40. Н844 Носкова, О.В.

Подружня дезадаптація при хронічних запальних гінекологічних захворюваннях та їх психокорекція : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.16) . - К., 2005 . - 15 с.


41. О-771 Островерха, М.Р.

Профілактика акушерських і перинатальних ускладнень у жінок, прооперованих з приводу доброякісних кіст яєчників під час вагітності : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) . - К., 2005 . - 19 с.


42. П168 Панченко, О.В.

Декомпресія кишечнику поліфункціональним зондом у сполученні з внутрішньопросвітною оксигенацією і ентеросорбцією у комплексному хірургічному лікуванні важких форм гострої спайкової тонкокишкової непрохідності : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.03) . - Запорiжжя, 2005 . - 19 с.


43. П18 Парасюк, Г.З.

Клініко-технологічне обгрунтування використання фіксуючих елементів при лікуванні хворих частковими знімними пластинковими протезами : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.22) . - Івано-Франківськ, 2005 . - 19 с.


44. П25 Пенделя , А.А.

Трансплантація фекальних тканин в комплексному лікуванні остеоартрозу : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.21) . - К., 2005 . - 20 с.


45. П272 Перетятько, Г.А.

Удосконалення терапії гестаційної анемії напередодні пологів щодо профілактики післяпологових ускладнень : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) . - Донецьк, 2005 . - 20 с.


46. П303 Петренко, О.В.

Роль порушень метаболізму оксиду азоту в розвитку глаукоматозної оптичної нейропатії та можливості іх корекції : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.18) . - К., 2005 . - 20 с.


47. П305 Петров, С.М.

Диференційований підхід до вибору ендодонтичного лікування хронічних форм деструктивних періодонтитів : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.22) . - Полтава, 2006 . - 16 с.


48. Р159 Радченко, О.В.

Клініко-гемодинамічні та метаболічні ефекти моксонідину у хворих на метаболічний синдром Х : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.11) . - Запорiжжя, 2005 . - 22 с.


49. Р497 Риженко, О.С.

Корекція урогенітальних розладів у жінок з клімактеричним синдромом : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) . - К., 2005 . - 19 с.


50. Р65 Розовенко, Е.-А.В.

Імунні механізми в процесах адаптації до стресогенних психо-емоційних факторів при дії ультрафіолетової радіації : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.08) . - Донецьк, 2006 . - 20 с.


51. Р697 Романюк, О.М.

Реконструкція вихідного тракту правого шлуночка при операції Росса : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.04) . - К., 2006 . - 19 с.


52. Р815 Рощенюк, Л.В.

Комплексне лікування та клініко-епідеміологічні аспекти оніхомікозів у осіб Харківського регіону, які постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.20) . - Харкiв, 2005 . - 23 с.


53. Р83 Руденко, І.В.

Клініко-лабораторна оцінка перебігу гестаційного періоду при макросомії плода у недіабетичних матерів : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) . - Одеса, 2005 . - 20 с.


54. С137 Савчук, О.В.

Профілактика патологічних змін в тканинах протезного ложа при застосуванні незнімних конструкцій зубних протезів : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.22) . - К., 2005 . - 16 с.


55. С32 Сербіненко, Є.В.

Клініка, патогенез та лікування генералізованого пародонтиту, ускладненого гнійним процесом : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.22) . - Полтава, 2006 . - 19 с.


56. С325 Середюк, І.Н.

Клініко-патогенетичні особливості застосування протизапальних засобів та ангіопротекторів в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.22) . - К., 2005 . - 19 с.


57. С323 Сергієнко, Р.О.

Діагностика та лікування адгезивного капсуліту плечового суглоба : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.21) . - К., 2006 . - 19 с.


58. С72 Співак, А.В.

Клініко-патогенетичне обгрунтування диференційно-реабілітаційної терапії у жінок після тубектомії : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) . - Львiв, 2005 . - 22 с.


59. С783 Стауде, В.А.

Артифіціальна фібротизація зв'язок в лікуванні дегенеративної нестабільності поперекових хребтових сегментів : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.21) . - Харкiв, 2005 . - 20 с.


60. С79 Стегній, С.А.

Травматичні пошкодження попереково-крижового відділу хребта та їх лікування : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.21) . - Харкiв, 2006 . - 20 с.


61. С891 Суворкіна, І.В.

Ефективність застосування фенспіриду в комплексному лікуванні хворих із хронічним легеневим серцем : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.27) . - К., 2006 . - 20 с.


62. С988 Сюсюка, В.Г.

Діагностика порушень взаємовідносин у системі мати-плацента-плід та шляхи їх корекції у вагітних з варикозною хворобою : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) . - Харкiв, 2006 . - 19 с.


63. Т415 Тімофєєв, О.О.

Профілактика патологічних змін у тканинах порожнини рота при використанні металевих конструкцій незнімних зубних протезів : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.22) . - К., 2006 . - 20 с.


64. Т443 Тирса, О.В.

Підвищення ефективності застосування засобів первинної профілактики карієсу зубів у дітей : автореф. ... канд. мед. наук: (14.01.22) . - К., 2005 . - 16 с.


65. Т484 Ткаченко, О.Я.

Комплексна терапія бронхіальної астми у дітей в періоді ремісії з використанням імуномодулюючих препаратів і специфічних алерговакцин : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.10) . - К., 2005 . - 21 с.


66. У517 Ульянова, Н.А.

Стан тіол-дисульфідної системи кришталика, камерної вологи та сироватки крові при катарактогенезі (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.18) . - К., 2006 . - 20 с.


67. Ф33 Федоренко, С.М.

Лікування переломів довгих кісток нижніх кінцівок та їх ускладнень у дітей спицестрижньовим апаратом : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.09) . - К., 2005 . - 19 с.


68. Х197 Ханюкова, І.Я.

Медико-соціальна експертиза та реабілітація інвалідів внаслідок гіпертонічної хвороби : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.11) . - Запорiжжя, 2005 . - 23 с.


69. Х389 Хепатрауд, А.

Мікробіоценоз піхви при загрозі переривання вагітності і його корекція : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) . - Одеса, 2005 . - 18 с.


70. Ц61 Цимбалюк, Ю.В.

Хірургічне лікування тунельних невропатій ліктьового та серединного нервів : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.05) . - К., 2005 . - 17 с.


71. Ч-373 Чекмарьова, І.В.

Морфологічні особливості тимусу та селезінки за умов травми сідничого нерва та дії імунодепресанту : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.09) . - К., 2005 . - 23 с.


72. Ч-489 Чермак, І.І.

Профілактика, діагностика та кріохірургічне лікування аденоміозу : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) . - К., 2006 . - 20 с.


73. Ч-596 Чижова, В.П.

Зміни мікроциркуляторної ланки судинного русла та функції ендотелію у хворих на гіпертонічну хворобу похилого та старечого віку під впливом антигіпертензивної терапії (еналаприл, амлодипін, небіволол - довготривалі спостереження) : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.11) . - К., 2005 . - 24 с.


74. Ш28 Шаталова, М.В.

Профілактика та лікування порушень лактації у жінок з невиношуванням вагітності та фетоплацентарною недостатністю : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) . - Донецьк, 2005 . - 20 с.


75. Ш468 Шемякова, М.О.

Діагностика, лікування та профілактика фетоплацентарної недостатності у жінок, які страждають варикозною хворобою : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) . - Донецьк, 2005 . - 22 с.


76. Ш663 Шкатула, Ю.В.

Юнацький епіфізеоліз головки стегнової кістки. Питання етіології, патогенезу, діагностики та лікування : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.21) . - Харкiв, 2005 . - 20 с.


77. Ш73 Шмигаль, І.П.

Порівняльна оцінка результатів оперативного лікування хворих з об'ємними утвореннями печінки : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.03) . - Запорiжжя, 2005 . - 20 с.


78. Ш92 Штода, Д.Є.

Віддалені результати органозберігаючих операцій при вузлових утвореннях щитоподібної залози : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.03) . - Донецьк, 2006 . - 19 с


79. Щ49 Щербей, О.В.

Клінічна характеристика змін у порожнині рота, їх профілактика та лікування у дітей з гострими формами лейкемій : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.22) . - К., 2005 . - 20 с.

Схожі:

Общие вопросы медицины iconI. медицинская литература общие вопросы медицины. История медицины
move to 0-16844533
Общие вопросы медицины icon1. общие вопросы медицины
move to 0-16844527
Общие вопросы медицины icon1. Общие вопросы медицины
move to 0-16844519
Общие вопросы медицины icon1. общие вопросы медицины
Д63 Доказательная медицина. Вып. 4 : ежегод краткий справочник. М.: Сфера, 2006. 901 с
Общие вопросы медицины icon1. Общие вопросы медицины
К 33 Кейс С. М. Создание письменных тестовых вопросов по базисным и клиническим дисциплинам/ С. М. Кейс, Д. Б. Свэнсон. Филадельфия,б/г....
Общие вопросы медицины iconМедицинская литература общие вопросы медицины > 61(07)
М54 Методичні матеріали до державної атестації випускників з спеціальностей 110101 лікувальна справа. 110104 педіатрія. Івано-Франківськ,...
Общие вопросы медицины iconСимпозиум Первичные системные васкулиты: общие вопросы
А. И. Дядык, Н. Ф. Яровая, С. Р. Зборовский, Ю. В. Сулиман, Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, кафедра...
Общие вопросы медицины iconСимпозиум «Первичные системные васкулиты: общие вопросы»
А. И. Дядык, Н. Ф. Яровая, С. Р. Зборовский, Ю. В. Сулиман, Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, кафедра...
Общие вопросы медицины iconЛитература общие вопросы медицины
А 43 Актуальні проблеми формування особистості лікаря у студентів-медиків: матеріали VII наук практ конф. (28 березня 2007 р., м....
Общие вопросы медицины iconОбщественная организация «Южная фундация медицины» международная научно-практическая конференция «актуальные вопросы медицины: проблемы, гипотезы, исследования
Украине и мире с привлечением усилий ученых, аспирантов, студентов со всех уголков Украины и зарубежных государств, исследующих проблемы...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи