Литература история медицины 61(09) С28 Северин, Г. К. Врачебные династии: от Айболита до современности/ Г. К. Северин, Н. Б. Губергриц; Донецкий мед ун-т. 2-е изд., доп. Донецк: Лебедь, 2003. 115 с icon

Литература история медицины 61(09) С28 Северин, Г. К. Врачебные династии: от Айболита до современности/ Г. К. Северин, Н. Б. Губергриц; Донецкий мед ун-т. 2-е изд., доп. Донецк: Лебедь, 2003. 115 с
Скачати 104.8 Kb.
НазваЛитература история медицины 61(09) С28 Северин, Г. К. Врачебные династии: от Айболита до современности/ Г. К. Северин, Н. Б. Губергриц; Донецкий мед ун-т. 2-е изд., доп. Донецк: Лебедь, 2003. 115 с
Дата31.01.2013
Розмір104.8 Kb.
ТипДокументи

  1. МЕДИЦИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА1. ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ


61(09)

С28 Северин, Г.К. Врачебные династии: от Айболита до

современности/ Г.К. Северин, Н.Б. Губергриц; Донецкий мед. ун-т.- 2-е изд.,

доп.-Донецк: Лебедь, 2003.-115 с.

2. ГИГИЕНА


613.4

Ч-44 Чепига ,М.П. Стимуляція здоров'я та інтелекту/ М.П. Чепига, С.М.

Чепига.-2-е изд., перераб. і доп.-К.: Знання, 2006.- 347 с.


614.7

К20 Капранов, С.В. Вода и здоровье/ С.В. Капранов, О.Н.Титамир. - Луганск:

Янтарь, 2006.- 184 с.

3. ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ


61(075.8)

H 22 A Handbook for Medicine.-[Донецк], 2006.- 1080 p.


61(075.5)(075.8)

С23 Сборник заданий для подготовки к тестовому экзамену по естественно-

научным дисциплинам. Крок-1. Общая врачебная подготовка: учебно-

методическое пособие/Ред. В.Ф. Москаленко.- К.: Медицина, 2005.- 368 с.


616-08(075.8)

Н40 Невідкладна медична допомога: навч. посібник / К.М. Амосова, Б.Г.

Безродний, О.А. Бур'янов, Б.М. Венцківський; Ред. Ф.С. Глумчер.- К.:

Медицина, 2006.- 632 с.

4. ПЕДИАТРИЯ


616-053.2(075.8)

П24 Педіатрія : навч. посiбник / Ред. О.В. Тяжка.- К.: Медицина,

2005.- 552 с.


616-053.2

В15 Валеологические основы летнего оздоровления детей/ Н.П.

Гребняк, Г.П. Шелех, В.П. Гребняк та ін.; Донецкий мед. ун-т .- Донецк: Норд-

Пресс, 2006.- 281 с.

5. СТОМАТОЛОГИЯ


616.31(075.8)

П81 Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології: навч.

посібник / ред. Р.В. Казакова.- К.: Медицина , 2006.- 272 с.
^

II. ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА


612.015(075.8)

М80 Мороз, А. С. Медична хімія: підручник / А.С. Мороз, Д.Д.

Луцевич, Л.П. Яворська.- Вінниця : Нова книга , 2006.-775 с.


57(075.8)

О-75 Основы компьютерной биостатистики: анализ информации

в биологии, медицине и фармации статистическим пакетом MedStat:

учебное пособие / Ю.Е. Лях, В.Г. Гурьянов, В.Н. Хоменко, О.А.

Панченко; Донецкий мед. ун-т .- Донецк, 2006.- 214 с.


^

III. СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНАЯ ЛИТЕРАТУРА


Ш146

С44 Скорина, Л.П. Латинсько-український. Українсько - латинський

словник/ Л.П. Скорина, О.А. Скорина.-К.: Обереги, 2004.- 448 с.


^

IV. НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ


4.1. АВТОРЕФЕРАТЫ ДИССЕРТАЦИЙ НА СОИСКАНИЕ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА МЕДИЦИНСКИХ НАУК


1. К933 Курмишов, Олександр Васильович.

Роль тромбоцитарно-лейкоцитарних факторів в патогенезі судинних ускладнень при справжній поліцитемії: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.31) / О.В. Курмишов; Ін-т гематології та трансфузіології .-К., 2003.- 24 с.


2. К957 Кухта, Віктор Степанович.

Особливості підготовки зубів з оголенням цементу коренів до ортопедичного лікування: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.22) / В.С. Кухта; Львівський нац. мед. ун-т.-Львiв , 2004.-19 с.


3. Л48 Лєпєєва, Олена Анатоліївна.

Стан адренорецепторного комплексу та фактор некрозу пухлин-альфа при гіпертонічній хворобі: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.11)/О.А. Лєпєєва; Харківський держ. мед. ун-т.- Харкiв ,2003.-19 с.


4. Л517 Леськів, Богдан Богданович.

Хірургічні методи лікування ускладнених гастродуоденальних виразок та шляхи покращання медичної, професійної та соціальної реабілітації хворих: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.03) / Б.Б. Леськів; Нац. мед. ун-т ім .О.О.Богомольця .-К., 2003.- 22 с.


5. Л553 Лібрик, Олег Миколайович.

Артеріальна гіпертензія у метеозалежних хворих: перебіг, діагностика та лікування: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.02)/ О.М. Лібрик; Івано-Франківська держ. мед. академія.- Івано - Франківськ, 2003.- 20 с.


6. Л631 Лисенко, Тетяна Павлівна.

Клініко-гормональні особливості синдрому полікістозних яєчників у хворих з сполучнотканинною дисплазією: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01)/ Т.П. Лисенко; Харківський держ. мед. ун-т .-Харкiв, 2003.-19 с.


7. Л633 Лісняк,Іван Олексійович.

Неоваскуляризація і пухлинний ріст: автореф. дис. ... д-ра біол. наук: (14.01.07)/ І.О. Лісняк; Ін-т експериментальної патології,онкології і

радіобіології ім.Р.Є.Кавецького .-К., 2004.-38 с.


8. Л634 Лісовська, Наталя Юріївна.

Неоад'ювантна поліхіміотерапія в комбінованому лікуванні розповсюдженого раку яєчників: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.07) / Н.Ю. Лісовська; Донецький мед. ун-т.-Донецьк , 2003.-17с.


9. Л641 Литвин, Олена Іванівна.

Вплив антитромботичної терапії на експресію цитокінів у хворих на гострий коронарний синдром: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.11)/ О.І. Литвин; Харківський держ. мед. ун-т .-Харкiв, 2004.-31 с.


10. Л683 Лобода, Олег Юрійович.

Морфофункціональні зміни в нирках при загальній дегідратації у віковому аспекті : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.01)/ О.Ю. Лобода; Тернопільська держ. мед. академія.-Тернопiль, 2004.-19 с.


11. Л74 Ломага, Юрій Юрійович.

Реабілітація та шляхи покращення репродуктивного здоров'я жінок з внутрішньоматковою загибелю плода в анамнезі в умовах природного йодного дефіциту: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) / Ю.Ю. Ломага; Львівський нац. мед. ун-т .- Львiв, 2004.-22 с.


12. Л793 Лоскутова, Тетяна Олександрівна.

Прогнозування і профілактика гестаційної артеріальної гіпертензії та прееклампсії у вагітних із високим ризиком їх розвитку: автореф.

дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01)/ Т.О. Лоскутова; Донецький мед. ун-т .- Донецьк , 2004.- 20 с.


13. Л843 Луковська, Олена Володимирiвна.

Патогенетичні механізми та тактика вибору диференційованого лікування

склеродермії: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.12)/ О.В. Луковська; Ін-т

кардіології .-К., 2004.- 20 с.


14. Л869 Луцишин , Ярина Богданівна.

Корекція комплесами з L-аргініном морфофункціонального стану яєчників щурів різних вікових груп, які зазанали дії іонізуючого

випромінення: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (03.00.01)/ Я.Б. Луцишин; Наук. центр радіаційної медицини .-К., 2004.- 20 с.


15. М122 Маврова, Добринка Іванівна.

Розповсюдженість, спектр патології, оптимізація діагностики, лікування та профілактики хламідійної інфекції у дітей та підлітків:

автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.20) / Д.І. Маврова; Нац. мед. ун-т ім .О.О.Богомольця .-К., 2003.- 20 с.

^

16. М296 Марущенко, Мирослава Олегівна.


Морфо-імунологічні співвідношення при кріодеструкції структур головного мозку (експериментальне дослідження): автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.05)/ М.О. Марущенко; Ін-т нейрохірургії ім.А.П.Ромоданова .-К., 2005.- 22 с.

^

17. М317 Масловський, Олександр Сергійович.


Індивідуальна анатомічна мінливість коронок різців людини: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.01)/ О.С. Масловський; Харківський держ. мед. ун-т .-Харкiв , 2004.- 16 с.

^

18. М363 Махмуд Раджаб.


Корекція адаптаційно-компенсаторних реакцій порожнини рота у дітей при ортодонтичному лікуванні: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.22)/ Раджаб Махмуд; Ін-т стоматології .-Одеса, 2005.-19 с.

^

19. М382 Машинець, Наталя Валеріївна.


Прогнозування, рання діагностика та лікування невиношування вагітності: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01)/ Н.В. Машинець; Київська мед. академія післядипломної освіти.-К., 2005.-19 с.


20. М42 Медвєдєва, Ольга Сергіївна.

Пренатальний моніторинг при затримці розвитку плода: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01)/ О.С. Медвєдєва; Львівський нац. мед. ун-т .-Львiв , 2005.-20 с.


21. М645 Мирошникова, Майя Іванівна.

Клініко-імунологічна діагностика активних форм Епштейна-Барр вірусної інфекції у дітей з гіперплазією лімфоїдної тканини та обгрунтування імунотерапії: автореф. дис. ... канд. мед. наук:(14.03.08) / М.І. Мирошникова; Нац. мед. ун-т ім .О.О.Богомольця .-К., 2005.-20 с.

22. М742 Могильницька, Лілія Анатоліївна.

Показники функціонального стану ендотелію при цукровому діабеті 2-го типу: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.04) / Л.А. Могильницька; Ін-т фізіології ім.О.О.Богомольця .-К., 2003.-20 с.


23. М80 Мороз, Геннадій Олександрович.

Морфофункціональна оцінка тонкокишкових трансплантатів для пластики стравоходу (експериментально-морфологічне дослідження): автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.01)/ Г.О. Мороз; Кримський мед. ун-т ім.С.І.Георгієвського .-Сімферополь, 2003.- 22 с.


24. С429 Скибун, Віталій Миколайович.

Патогенетичні аспекти терапії нейропатичної форми діабетичної стопи: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.14)/ В.М. Скибун; Ін-т

ендокринології та обміну речовин ім.В.П.Комісаренка .-К., 2003.-17 с.


25. С306 Семиног, Алла Борисівна

Профілактика хронічних захворювань органів травлення у дітей, що відвідують дошкільні заклади: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.10)/ А.Б. Семиног; Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології .-К., 2003.-20 с.


26. С323 Сергієнко, Марина Юріївна.

Діагностика та лікування затримки статевого дозрівання у дівчат-підлітків: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) / М.Ю. Сергієнко; Харківський держ.мед.ун-т .-Харкiв ,2002.-20 с.


27. С324 Серденко, Богдан Богданович.

Діагностика та лікування сторонніх тіл дихальних шляхів у дітей в гострий період та період ускладнень: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.09)/ Б.Б. Серденко; Нац. мед. ун-т ім .О.О.Богомольця .-К., 2004.-27 с.


28. С535 Снітинська, Ірина Володимирівна.

Допологова підготовка при прееклампсії вагітних: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) / І.В. Снітинська; Львівський нац. мед. ун-т .-Львiв , 2004.-18 с.


29. С743 Спригін, Віктор Вікторович .

Індивідуальна анатомічна мінливість прямої пазухи твердої оболони головного мозку: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.01)/ В.В. Спригін; Харківський держ.мед.ун-т .-Харкiв , 2003.-16 с.


30. С764 Станіславський, Сергій Володимирович.

Психологічні особливості сприйняття сфер життєдіяльності хворими на незрощення губи та піднебіння юнацького віку: автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.04)/ С.В. Станіславський; Київ. нац. мед. ун-т ім.Т.Шевченка .-К., 2003.- 16 с.

31. С771 Старікова, Світлана Леонідівна.

Використання танталу і ніобію з модифікованою поверхнею для дентальної імплантації (експериментально-клінічне дослідження): автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.22)/ С.Л. Старікова; Ін-т стоматології.-Одеса, 2003.-20 с.


32. С788 Стащук, Руслан Петрович.

Рентгеноендоваскулярний метод в діагностиці та лікуванні варикоцеле: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.03)/ Р.П. Стащук; Вінницький нац. мед. ун-т ім.М.І.Пирогова.- Вінниця, 2004.-15 с.


33. С842 Стрелко, Галина Володимирівна.

Лікування безпліддя, що викликане синдромом полікістозних яєчників з застосуванням допоміжних репродуктивних технологій: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) / Г.В. Стрелко; Нац. мед. ун-т ім .О.О.Богомольця .-К., 2004.-19 с.


34. С823 Стороженко, Олексій Володимирович.

Хірургічна тактика при післяопераційних вентральних грижах: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.03) / О.В. Стороженко; Харківський держ. мед. ун-т .-Харкiв, 2003.-19 с.


35. С873 Струк, Володимир Федорович.

Вплив бактеріального вагінозу на невиношування вагітності та інфікування

плода і новонародженого: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) / В.Ф.

Струк; Львівський мед. ун-т .-Львiв, 2003.- 20 с.


36. С899 Супрунова, Тетяна Володимирівна.

Стан фетоплацентарного комплексу та корекція його порушень при невиношуванні вагітності: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01)/ Т.В. Супрунова; Вінницький нац. мед. ун-т ім.М.І.Пирогова .-Вінниця, 2004.- 24 с.


37. С904 Сусак, Інна Адольфівна.

Стан гемокоагуляційного гомеостазу та можливості корекції його змін у хворих з первинною легеневою гіпертензією та синдромом Ейзенменгера при тривалому спостереженні: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.11)/ І.А. Сусак; Нац. мед. ун-т ім .О.О.Богомольця .-К., 2004.-20 с.


38. С91 Сухан, Вікторія Семенівна.

Використання високодисперсної аерозольтерапії в поєднанні з мінеральною водою "Поляна Квасова" для лікування хворих на бронхіальну астму з супутнім гастродуоденітом: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.33) / В.С. Сухан; Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології .-Одеса, 2003.-20 с.


38. С307 Сьомкін, Костянтин В'ячеславович.

Збройно-вибухові поранення голови мирного часу (клініка, діагностика, лікування): автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.05)/ К.В. Сьомкін; Ін-т нейрохірургії ім.А.П.Ромоданова .-К., 2004.- 19 с.


39. Ч-48 Черкасов, Ельдар Вікторович.

Морфофункціональна характеристика слизової оболонки цибулини дванадцятипалої кишки при дуоденіті та виразковій хворобі дванадцятипалої кишки, асоційованих з Helicobacter pylori: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.02) / Е.В. Черкасов; Нац. мед. ун-т ім .О.О.Богомольця .-К., 2004.- 20 с.


40. Ч-493 Чернобривенко, Олександр Олексійович.

Організаційно-методичні аспекти оптимізації вторинної амбулаторної профілактики артеріальної гіпертензії та ішемічної хвороби серця в умовах міської поліклініки: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.02.03)/ О.О. Чернобривенко; Нац. мед. ун-т ім .О.О.Богомольця .-К., 2004.-21 с.


41. Ч-576 Чешенко, Дмитро В'ячеславович.

Комплексна диференційна діагностика та шляхи підвищення ефективності лікування плевритів пухлинної етіології: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.07)/ Д.В. Чешенко; Донецький мед. ун-т .-Донецьк, 2005.-19 с.


^ 4.2. АВТОРЕФЕРАТЫ ДИССЕРТАЦИЙ НА СОИСКАНИЕ СТЕПЕНИ ДОКТОРА МЕДИЦИНСКИХ НАУК


1. К492 Клименко, Дмитро Іванович.

Медико-соціальна експертиза при вестибулярній дисфункції, реабілітація і реінтеграція інвалідів у суспільство: автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.19)/ Д.І. Клименко; Ін-т отоларингології ім.О.С.Коломійченка .-К., 2004.- 44 с.


2. К927 Купчинська, Олена Георгіївна.

Гіпертрофія лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу, патогенетичні механізми та шляхи медикаментозної корекції: автореф. дис. ... д-ра мед. наук (14.01.11)/ О.Г. Купчинська; Ін-т кардіології ім.М.Д.Стражеска .-К., 2004.- 39 с.

3. К959 Кучеренко, Ніна Петрівна.

Особливості сучасного перебігу гострих кишкових інфекцій у дітей першого року життя в умовах дисбіозу кишечника та шляхи їх корекції: автореф. дис. ... д-ра мед. наук (14.01.10) / Н.П. Кучеренко; Кримський мед. ун-т.-Сімферополь , 2003.- 35 с.


4. Л646 Літус, Олександр Іванович.

Діагностика і терапія хронічного простатиту з урахуванням поліетіологічних і поліпатогенетичних механізмів розвитку і характеру перебігу захворювання: автореф. дис. ... д-ра мед. наук (14.01.20) / О.І. Літус; Нац. мед. ун-т ім .О.О. Богомольця .- К., 2004.-35 с.


5. М717 Міщенко, Вікторія Анатоліївна.

Клініко-лабораторні особливості, морфологічні ознаки та нові технології діагностики герпетичної моно і мікст-інфекції у дітей: автореф. дис. ... д-ра мед. наук (14.01.13)/ В.А. Міщенко; Ін-т епідеміології та інфекційних хвороб.- К., 2004.- 35 с.


6. М717 Міщенко, Микола Васильович.

Обгрунтування ролі та місця лапароскопії в діагностиці і лікуванні гострих хірургічних захворювань та травм живота: автореф. дис. ... д-ра мед. наук (14.01.03)/ М.В. Міщенко; Харківський мед. ун-т.-Харкiв, 2004.- 33 с.


7. Р51 Римар, Віктор Валентинович .

Взаємозв'язок між станом різних відділів слухового аналізатора та мозкового кровообігу з урахуванням серцевої діяльності у осіб, що постраждали внвслідок Чорнобильської катастрофи: автореф. дис. ... дра мед. наук: (14.01.19)/ В.В. Римар; Ін-т отоларингології ім.О.С.Коломійченка .-К., 2004.- 36 с.


8. С794 Степаненко, Ірина Володимирівна.

Клініко-неврологічні, імунологічні та метаболічні зміни при енцефалопатії внаслідок радіаційного впливу: автореф. дис. ... д-ра мед. наук (14.01.15) / І.В. Степаненко; Київ. мед. академ. післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика .-К., 2004.- 48 с.


9. С896 Сулима, Вадим Станіславович.

Кістково-пластичне лікування хворих на хронічний остеомієліт: автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.21)/ В.С. Сулима; Ін-т травматології та ортопедії .-К., 2003.- 36 с.


10. С904 Сусак,Ярослав Михайлович.

Діагностика та лікування незапальних захворювань підшлункової залози, ускладнених жовтяницею : автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.03)/ Я.М. Сусак; Київ. мед. академ. післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика .-К., 2004.- 35 с.


11. С917 Сушко, Віктор Олександрович.

Патоморфоз хронічних обструктивних захворювань легенів в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС: автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (03.00.01)/ В.О. Сушко; Наук. центр радіаційної медицини.- К., 2003.- 35 с.
Схожі:

Литература история медицины 61(09) С28 Северин, Г. К. Врачебные династии: от Айболита до современности/ Г. К. Северин, Н. Б. Губергриц; Донецкий мед ун-т. 2-е изд., доп. Донецк: Лебедь, 2003. 115 с iconI. медицинская литература
У67 Управление качеством подготовки специалистов: программно-целевой подход: на примере высшего и послевузовского мед образования...
Литература история медицины 61(09) С28 Северин, Г. К. Врачебные династии: от Айболита до современности/ Г. К. Северин, Н. Б. Губергриц; Донецкий мед ун-т. 2-е изд., доп. Донецк: Лебедь, 2003. 115 с iconМонографии
Гепатопротекторы: от теории к практике / Н. Б. Губергриц, Г. Д. Фадеенко, Г. М. Лукашевич, П. Г. Фоменко. — Донецк : Лебедь, 2012....
Литература история медицины 61(09) С28 Северин, Г. К. Врачебные династии: от Айболита до современности/ Г. К. Северин, Н. Б. Губергриц; Донецкий мед ун-т. 2-е изд., доп. Донецк: Лебедь, 2003. 115 с iconМетодические указания к практическим занятиям (для студ фарм фак-та)/ сост. Н. М. Савченко; Донецкий мед ун-т. Донецк: Донгму,2006. 94 с
Ф79 Формирование целей обучения и создание системы их достижения и контроля в соответствии с государственными стандартами непрерывного...
Литература история медицины 61(09) С28 Северин, Г. К. Врачебные династии: от Айболита до современности/ Г. К. Северин, Н. Б. Губергриц; Донецкий мед ун-т. 2-е изд., доп. Донецк: Лебедь, 2003. 115 с iconУчебное пособие по физиологии крови с протоколами практических занятий для студентов фармацевтического факультета/ ред. В. Н. Казаков; Донецкий мед ун-т. Донецк, 2006. 72 с
Дистанционное обучение в медицине: учебно-методическое пособие / В. Н. Казаков, В. Г. Климовицкий, А. В. Владзимирский; Донецкий...
Литература история медицины 61(09) С28 Северин, Г. К. Врачебные династии: от Айболита до современности/ Г. К. Северин, Н. Б. Губергриц; Донецкий мед ун-т. 2-е изд., доп. Донецк: Лебедь, 2003. 115 с iconI. медицинская литература общие вопросы медицины. История медицины
move to 0-16844533
Литература история медицины 61(09) С28 Северин, Г. К. Врачебные династии: от Айболита до современности/ Г. К. Северин, Н. Б. Губергриц; Донецкий мед ун-т. 2-е изд., доп. Донецк: Лебедь, 2003. 115 с iconПанин А. В. Философия: Учебник. 3-е изд
Алексеев П. В., Панин А. В. Философия: Учебник. – 3-е изд., перераб и доп. – М.: Тк велби, Изд-во Проспект, 2003. — 608 с
Литература история медицины 61(09) С28 Северин, Г. К. Врачебные династии: от Айболита до современности/ Г. К. Северин, Н. Б. Губергриц; Донецкий мед ун-т. 2-е изд., доп. Донецк: Лебедь, 2003. 115 с iconСеверин Наливайко
С. Наливайко і повстання 1591-1596 р р у пам’яті сучасників та нащадків [Текст] / Лип’явко // Український історичний журнал. – 1992....
Литература история медицины 61(09) С28 Северин, Г. К. Врачебные династии: от Айболита до современности/ Г. К. Северин, Н. Б. Губергриц; Донецкий мед ун-т. 2-е изд., доп. Донецк: Лебедь, 2003. 115 с iconУчебное пособие для интернов и врачей. Изд третье (исправленное и дополненное). К. Зао „Віпол, 2010. 328 с
Губергриц Н. Б. Хроническая абдоминальная боль. Боль при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки / Н. Б. Губергриц....
Литература история медицины 61(09) С28 Северин, Г. К. Врачебные династии: от Айболита до современности/ Г. К. Северин, Н. Б. Губергриц; Донецкий мед ун-т. 2-е изд., доп. Донецк: Лебедь, 2003. 115 с iconI. медицин а
Г46 Гигиенический русско-украинский глоссарий/ Н. П. Гребняк, А. Б. Ермаченко, В. П. Гребняк, И. И. Солдак; Донецкий мед ун-т. Донецк,...
Литература история медицины 61(09) С28 Северин, Г. К. Врачебные династии: от Айболита до современности/ Г. К. Северин, Н. Б. Губергриц; Донецкий мед ун-т. 2-е изд., доп. Донецк: Лебедь, 2003. 115 с iconТема Політична влада (2 год.) План
Матвеев С. А., Буланенко Л. С., Михеев С. А. Политология: Учебное пособие. 3-е изд перероб и доп. — Харьков: „Одиссей”, 2003. – 335...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи