I. медицин а icon

I. медицин а
Скачати 173.08 Kb.
НазваI. медицин а
Дата31.01.2013
Розмір173.08 Kb.
ТипДокументи

I. М Е Д И Ц И Н А


1.ГИГИЕНА

1. 613(03)

Г46 Гигиенический русско-украинский глоссарий/ Н.П. Гребняк, А.Б. Ермаченко, В.П. Гребняк, И.И. Солдак; Донецкий мед.ун-т .-Донецк, 2005.-81 с.


2. 613.9

Ш37 Шевчук Л.Т.

Здоров'я жінок: регіонально-географічні та соціально-економічні аспекти: (На матеріалах Львівської області)/ Л.Т. Шевчук, І.З. Дубаневич.-Тернопiль : Укрмедкнига , 2001.-156 с.


2. СОЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ1. 614.2(477)

А31 Адміністративні та функціональні реформи в системі охорони здоров'я: Аналітичний огляд/ За ред. В.Ф. Москаленка.-Тернопiль : Укрмедкнига ,2000.-56 с.


2. 614.21(075.8)

П62 Пособие для подготовки к комплексному государственному экзамену по специальностям 7.110101 "Лечебное дело" и 7.110104 "Педиатрия": Учеб.пособие / Под ред. В.Н. Запорожана.-Одесса, 2005.-420 с.


3. 614.25(03)(075.8)

Г75 Грабер Марк

Довідник сімейного лікаря: Навч.посібник / М.А. Грабер, М.Л. Лантерньєр.-4-е вид.-К.,2003.-730 с.


3. ФАРМАКОЛОГИЯ1. 615.1(075.8)

Г87 Громовик Богдан Петрович

Організація роботи аптек: Навч.посібник для студ.фарм.закладів/ Б.П. Громовик.-Вінниця : Нова книга , 2005.-272 с.


2. 615.1(075.8)

М50 Менеджмент у фармації: Підручник/ О.Є. Кузьмін, Б.П. Громовик, Г.Д. Гасюк та ін.-Вінниця : Нова книга, 2005.-448 с.


3. 615.1(075.8)

П69 Практикум з організації та економіки фармації: Навч.посібник / За ред. Б.П. Громовика.-Вінниця : Нова книга, 2004.-448 с.


4. ОНКОЛОГИЯ616-006:616.3

К56 Ковальчук Л.Я.

Органний кровобіг при передракових станах страховоду та шлунка/ Л.Я. Ковальчук, В.Й. Кімакович, О.Л. Ковальчук.-Тернопiль : Укрмедкнига , 2000.-280 с.

5. ПЕДИАТРИЯ1. 616-053.2(075.8)

К49 Клінічне обстеження дитини: Навч.посібник / Е.І. Юліш, Г.Г. Степанова, С.М. Максимова та ін.; Донецький мед.ун-т .-Донецьк,1999.-50 с.


2. 616-053.2(075.8)

N64 Nikolayeva N.G.

Pediatric Surgery= Педіатрична хірургія: Навч.посібник / N.G. Nikolayeva.-Odessa: The Odessa State Medical University ,2004.-178 s.


^

6. ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ1. 616-08(075.8)

С72 Спицын О.Н.

Неотложная помощь пострадавшим : Учеб.пособие / О.Н. Спицын, С.В. Сацута, С.В. Капранов.-Луганск, 2002.-129 с.


2. 616-08

Ч-49 Черний В.И.

Антибактериальная терапия в медицине критических состояний/ В.И. Черний, А.Н. Колесников, И.В. Кузнецова; Донецкий мед.ун-т .-Донецк, 2005.-386 с.


3. 616-092(075.8)

З-41 Збірник тестів з патологічної фізіології: Навч.посібник / В.М. Єльський, Л.П. Лінчевська, Ю.Я. Крюк, Г.К. Кривобок; Донецький мед.ун-т .-Донецьк: Донбас, 2005.-308 с.


4. 616-092(075.8)

С23 Сборник тестов по патологической физиологии: Учеб.пособие / В.Н. Ельский, Л.П. Линчевская, Ю.Я. Крюк, Г.К. Кривобок; Донецкий мед.ун-т .-Донецк: Донбасс, 2005.-314 с.


5. 616-097(075.8)

П84 Профилактика ВИЧ-инфекции: Учебно-метод.пособие / Сост. И.О. Бабюк.-К., 2001.-36 с.


6. 616-097

С53 СНІД у хірургічній клініці/ М.П. Павловський, В.В. Ващук, І.Д. Герич та ін.-Тернопiль : Укрмедкнига, 2001.-136 с.

7. КАРДИОЛОГИЯ


1. 616.12-008.331.1(075.8)

Г50 Гіпертонічна хвороба: Навч.посібник / О.І. Дядик, А.Е. Багрій, В.Б. Гнилицька, М.В. Хоменко; Донецький мед.ун-т .-Донецьк : Регіон, 2004.-189 с.


2. 616.12(075.8)

І-97 Ішемічна хвороба серця - стенокардія: Навч.посібник / За ред. О.І. Дядика; Донецький мед.ун-т .-Донецьк: Регіон, 2005.-134 с.


8. СТОМАТОЛОГИЯ

1. 616.31(075.5)

Д38 Детская хирургическая стоматология: Метод.указания для студ.4 к. ММФ/ И.В. Чижевский, И.Д. Ермакова, Е.Н. Халилеева и др.; Донецкий мед.ун-т .-Донецк, 2005.-95 с.


2. 616.31(075.5)

Т35 Терапевтична стоматологія дитячого віку: Метод.вказiвки для студ.5 к. стомат.фак-ту/ І.В. Чижевський, І.Д. Єрмакова, Л.О. Моісейцева та ін.; Донецький мед.ун-т .-Донецьк, 2005.-107 с.


3. 616.31(075.8)

М80 Морфофункціональна та клінічна оцінка зубів з дефектами твердих тканин: Навч.посібник / В.А. Кльомін, А.В. Борисенко, П.В. Іщенко, В.В. Кльоміна; Донецький мед.ун-т .-Вінниця : Нова книга, 2005.-127 с.


4. 616.31(075.8)

М67 Митченок Віктор Іванович

Пропедевтика хірургічної стоматології: Підручник / В.І. Митченок, А.І. Панькевич.-Вінниця : Нова книга, 2004.-272 с.


5. 616.31(075.8)

С23 Сборник алгоритмов стоматологических манипуляций: Учеб.пособие / А.А. Удод, Л.И. Косарева, А.П. Педорец и др.; Донецкий мед.ун-т .-Донецк, 2005.-78 с.


^

9.БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА1. 616.34

С48 Слободян Л.М.

Синдром мальабсорбції, діагностика і реабілітація: Посібник/ Л.М. Слободян.-Тернопiль : Укрмедкнига ,2001.-116 с.


^

10.НЕВРОЛОГИЯ И ПСИХИАТРИЯ1. 616.8

Н46 Нейрохірургічна служба в регіонах України/ За ред. Є.Г. Педаченка.-К.,2005.-220 с.


2. 616.8

С91 Сучасні принципи діагностики та лікування хворих із невідкладною нейрохірургічною патологією (черепно-мозкова травма): Метод.рекомендаціі/ Сост. Є.Г. Педаченко.-К.,2005.-47 с.


3. 616.83

К14 Казаков Валерiй Миколайович

Конформаційна патологія головного мозку/ В.М. Казаков, В.Г. Шлопов; Донецький мед.ун-т .-Донецьк: Каштан ,2005.-368 с.


4. 616.83

О-78 Острова Т.В.

Алгоритм діагностики реактивності ЦНС методами штучного інтелекту/ Т.В. Острова, В.І. Черній, А.І. Шевченко; За ред. В.М. Казакова; Донецький мед.ун-т .-Донецьк: Наука і освіта,2004.-180 с.


5. 616.83

Х50 Хірургічне лікування ушкоджень плечового сплетення/ В.І. Цимбалюк, Г.В. Гайко, М.М. Сулій, С.С. Страфун.-Тернопiль : Укрмедкнига ,2001.-212 с.


6. 616.89(06)

Р31 Реабилитация и абилитация человека. Интегративно-информационные технологии: Материалы III научно-практич.конф./ Под ред. В.Н. Казакова ; Донецкий мед.ун-т .-К.,2004.-469 с.


^

11. ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ


1. 616.97

Д50 Дифференцированное использование иммунокорректоров, включая различные лекарственные формы циклоферона в комплексной терапии дерматозов и ИППП: Метод.рекомендации / Под ред. В.П. Федотова.-3-е изд.,доп.и уточн.-Днепропетровск, 2004.-64 с.


2. 616.97

Р85 Руководство по лечению заболеваний, передаваемых половым половым путем. - М., 2003.-76 с.


12. ХИРУРГИЯ


1. 617-001(06)

С56 Современные вопросы лечения термических поражений и их последствий: Материалы междунар.научно-практ.конф., посвящ. 45-летию Донецкого ожогового центра/ Под ред. В.К. Гриня; Донецкий мед.ун-т .-Донецк, 2005.-158 с.


2. 617-089(075.8)

П69 Практичні навички з оперативної хірургії: Навч.посібник / Ю.Т. Ахтемiйчук, В.П. Пішак, О.М. Слободян, О.В. Цигикало.-Чернiвцi : Місто,2005.-152 с.


3. 617-089:616.3

И24 Иващенко В.В.

Дискуссионные вопросы хирургии острого холецистита/ В.В. Иващенко, К.К. Скворцов, К.К.(мл.) Скворцов; Донецкий мед. ун-т .-Донецк: НОРД-Пресс, 2005.-196 с.


^

13. АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ1. 618.1(075.8)

К89 Кузнєцов А.Я.

Гострий деструктивний лактаційний мастит, його ускладнення та наслідки: Навч.посібник / А.Я. Кузнєцов.-Полтава ,2004.-125 с.


2. 618.1

Б81 Бондар Григорій Васильович

Первинно-неоперабельний рак молочної залози/ Г.В. Бондар, І.Є. Сєдаков, В.Г. Шлопов; Донецький мед.ун-т .-Донецьк: Каштан, 2005.-348 с.


3. 618.1

К92 Купрієнко Микола Вікторович

Рак шийки матки: вирішення проблем радікального лікування і збереження якості життя хворих/ М.В. Купрієнко, Н.Г. Семикоз, В.Г. Шлопов; Донецький мед.ун-т .-Донецьк: Каштан,2005.-380 с.


4. 618.1

М26 Маркин Л.Б.

Аменорея на фоне потери массы тела. Патогенез, клиника, диагностика, лечение, отдаленные последствия/ Л.Б. Маркин, Э.Б. Яковлева; Донецкий мед.ун-т .-Львов: Стрiм, 2005.-240 с.


5. 618.1

П39 Плотникова В.Н.

Нейроэндокринные аспекты пато- и саногенеза при неспецифическом сальпингоофорите/ В.Н. Плотникова, ШикаеваФ.В., Н.С. Луценко.-Запорожье : Просвіта, 2005.-300 с.


6. 618.1

Х94 Хронічні запальні захворювання жіночих статевих органів - клініка, діагностика, профілактика та лікування в сучасних умовах: Метод.рекомендації .-К., 2005.-48 с.


7. 618.3

Я47 Яковлева Эльвира Борисовна

Беременность, роды, послеродовой период, новорожденные и гепатит/ Э.Б. Яковлева; Донецкий мед.ун-т .-Донецк: НОРД-Пресс, 2005.-97 с.


^

II. ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
577.1(075.8)

Ш37 Шевряков М.В.

Практикум з біологічної хімії: Навч.посібник / М.В. Шевряков, Б.В. Яковенко, О.Ф. Явоненко.-Суми: Університетська книга,2003.-204 с


^

III. ТЕХНИКА68(03)

П80 Пройдаков Е.М.

Англо-український тлумачний словник з обчислювальної техніки, Інтернету і програмування/ Е.М. Пройдаков, Л.А. Теплицький.-Вид. перше.-К.: СофтПрес, 2005.-552 с.


^

IV. СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Т3(4УКР)

К66 Кордон Микола Володимирович

Українська та зарубіжна культура: Навч.посібник / М.В. Кордон.-К.: ЦУЛ,2003.-508 с.


2. Ч73

Б77 Бойкова О.Ф.

Библиотечная практика и авторское право: Науч.-практ. пособие/ О.Ф. Бойкова.-М.: Либерея ,2004.-120 с.


3. Ч48

О-64 Організація роботи з іноземними студентами і розвиток міжнародного співробітництва в освіті України: Зб.інформ.-довідкових матеріалів.-К.: Вид-во Європ.ун-ту,2003.-353 с.


4. Э

Р42 Рерих Николай Константинович

Пути Благословения/ Н.К. Рерих.-Минск : Университетское ,1991.-103 с.


5. Э

Р56 Річинський Арсен Васильович

Проблеми української релігійної свідомості/ А.В. Річинський.-Тернопiль : Укрмедкнига ,2002.-448 с.


6. Э

С23 Сборник к Покаянному Крестному ходу: "От Ипатьевского дома до Ипатьевского манастыря".-Екатеринбург-Костром,2002.-60 с.


7. Э


Ш37 Шевченко А.И.

Основы христианства: путь к истине: Учеб.пособие / А.И. Шевченко.-Донецк,2000.-256 с.


8. Э

Ш37 Шевченко А.И.

Основы христианства: путь к истине: Учеб.пособие / А.И. Шевченко.-2-е изд.-Донецк,2001.-256 с.


9. Ю6

Г95 Гуревич П.С.

Культурология . - М.:Гардарики, 2005 . - 280 с.


10. Ю6

К24 Кармин А.С.

Культурология . - СПб.:Питер, 2005 . - 464 с.


^ V.НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ.


5.1. ДИССЕРТАЦИИ


1.Д332 Денисова Олена Михайлівна

Ураження нирок при реактивному хламідійному урогенітальному артриті (хворобі Рейтера): діагностика, патогенез, лікування: Дис. ... канд.мед.наук(14.01.12.)/ О.М. Денисова; Донецький мед.ун-т .-Донецьк,2005.-135 с.


2.Є741 Єрмолаєва Майя В'ячеславівна

Ураження легенів у хворих на системні захворювання сполучної тканини: діагностика, патогенез, лікування (клініко-експериментальне дослідження): Дис. ... д-ра мед.наук(14.01.12.) / Донецький мед. ун-т .-Донецьк,2005.-384 с.


3. К148 Казмірук Оксана Володимирівна

Лікування розповсюдженого раку яєчників із застосуванням комбінованих оперативних втручань: Дис. ... канд.мед.наук(14.01.07.) / О.В. Казмірук; Харківська мед.академ.післядипломної освіти .-Харкiв ,2005.-142 с.


4. К772 Кравченко Олександр Іванович

Оптимізація ранньої діагностики хвороби Пертеса у дітей: Дис. ... канд.мед.наук(14.01.10.)/ О.І. Кравченко; Донецький мед.ун-т .-Донецьк,2005.-120 с.


^ 5.2.АВТОРЕФЕРАТЫ ДИССЕРТАЦИЙ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА МЕДИЦИНСКИХ НАУК


1.З-813 Золотухін Станіслав Едуардович

Розповсюджений рак прямої кишки. Шляхи підвищення ефективності лікування: Дис. ... д-ра мед.наук(14.01.07.) / С.Е. Золотухін; Донецький мед.ун-т .-Донецьк,2005.-383 с.


2.К603 Колеснікова Ірина Павлівна

Оптимізація епідеміологічного нагляду та удосконалення тактики вакцинопрофілактики епідемічного паротиту: Автореф.дис. ...д-ра мед.наук (14.02.02)/ І.П. Колеснікова; Ін-т епідеміології та інфекційних хвороб .-К.,2003.-36 с.


3.К632 Комісаров Сергій Ігорович

Лікування фібриляції передсердь, резистентної до медикаментозної терапії (клініко-експериментальне дослідження): Автореф.дис. ...д-ра мед.наук (14.01.04)/ С.І. Комісаров; Ін-т серцево-судинної хірургії ім. М.М.Амосова .-К.,2004.-41 с.

^

4.К658 Копиця Микола Павлович


Вплив структурно-функціональних та нейрогуморальних факторів на розвиток серцевої недостатності та частоту шлуночкових аритмій при інфаркті міокарду, шляхи прогнозування та профілактики: Автореф.дис. ...д-ра мед.наук (14.01.11)/ М.П. Копиця; Харківський держ.мед.ун-т .-Харкiв ,2004.-36 с.

^

5.К893 Кузьміна Ірина Юріївна


Стан системи мати-плацента-плід при хронічній гіпоксії плоду та його корекція (клініко-експериментальне дослідження): Автореф.дис. ...д-ра мед.наук (14.01.01)/ І.Ю. Кузьміна; Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології .-К.,2004.-35 с.


6.К903 Кулішов Сергій Костянтинович

Стан адаптаційних ішемічних і реперфузійних синдромів у хворих ішемічною хворобою серця із оборотною і безповоротною ішемією міокарда: механізми, діагностика, обгрунтування терапії: Автореф.дис. ...д-ра мед.наук (14.01.11)/ С.К. Кулішов; Запорізький держ.мед.ун-т .-Запорiжжя ,2004.-43 с.


7.К934 Курик Олена Георгієвна

Лікувальний патоморфоз злоякісних пухлин травного тракту: Автореф.дис. ...д-ра мед.наук (14.03.02)/ О.Г. Курик; Нац.мед.ун-т ім.О.О.Богомольця .-К.,2003.-32 с.


8.К931 Куріло Сергій Миколайович

Закономірності формування поєднання туберкульозу легень і хронічного бронхіту (розповсюдженість, патогенез, діагностика, лікування): Автореф.дис. ...д-ра мед.наук (14.01.26)/ С.М. Куріло; Ін-т фтизіатрії і пульмонології .-К.,2004.-32 с.


^ 5.3.АВТОРЕФЕРАТЫ ДИССЕРТАЦИЙ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА МЕДИЦИНСКИХ НАУК.


1.А976 Ачкасова Тетяна Анатоліївна

Стан імунітету та особливості клініки інфекційного мононуклеозу у дітей: Автореф.дис.... канд.мед.наук:(14.01.10)/ Т.А. Ачкасова; Кримський мед.ун-т ім.С.І.Георгієвського .-Сімферополь ,2003.-21 с.


2. К323 Квасницька Ольга Борисівна

Зміни системи гемостазу, функцій нирок за хронічних токсичних гепатитів та цирозів печінки у хворих різного віку: Автореф.дис.... канд.мед.наук:(14.01.02)/ О.Б. Квасницька; Київ.мед.академ.післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика .-К.,2004.-23 с.


3. К354 Кендзерська Тетяна Бернардівна

Шляхи корекції метаболічних змін та порушень системи гемостазу у хворих похилого віку на хронічний панкреатит із супутньою ішемічною хворобою серця: Автореф.дис.... канд.мед.наук:(14.01.02)/ Т.Б. Кендзерська; Київ.мед.академ.післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика .-К.,2003.-20 с.


4. К41 Кінаш Марія Ігорівна

Стан кісткової тканини у дітей залежно від клініко-патогенетичних особливостей патології гепатобіліарної системи: Автореф.дис.... канд.мед.наук:(14.01.10)/ М.І. Кінаш; Львівський нац. мед. ун-т .-Львiв ,2004.-19 с.


5. К431 Кірічек Олексій Вікторович

Розробка та обгрунтування комплексу профілактичних заходів, спрямованих на збереження тканин альвеолярного відростка щелеп після видалення зубів: Автореф.дис.... канд.мед.наук:(14.01.22)/ О.В. Кірічек; Ін-т стоматології .-Одеса, 2004.-20 с.


6. К43 Кіржнер Геннадій Давидович

Можливість покращання результатів системної тромболітичної терапії хворих на гострий інфаркт міокарду завдяки догоспітальному її початку та використанню негемоглобінового переносія кисню: Автореф.дис.... канд.мед.наук:(14.01.11)/ Г.Д. Кіржнер; Нац.мед.ун-т ім.О.О.Богомольця .-К.,2004.-20 с.


7. К467 Кішко Неллі Юріївна

Особливості вегетативного гомеостазу при гастроезофагеальному рефлюксі у дітей та підходи до його корекції: Автореф.дис.... канд.мед.наук:(14.01.10)/ Н.Ю. Кішко; Нац.мед.ун-т ім.О.О.Богомольця .-К.,2004.-19 с.


8. К473 Клапоух Вадим Олексійович

Обмін кальцію та його регуляція у хворих на хронічний гломерулонефрит: Автореф.дис.... канд.мед.наук:(14.01.02)/ В.О. Клапоух; Харківський держ.мед.ун-т .-Харкiв ,2004.-19 с.


9. К533 Кніженко Ольга Василівна

Вірусні енцефаліти, обумовлені цитомегаловірусом і вірусом звичайного герпесу у дітей. Критерії їх диференційної діагностики: Автореф.дис.... канд.мед.наук:(14.01.13)/ О.В. Кніженко; Ін-т епідеміології та інфекційних хвороб .-К.,2004.-19 с.


10. К597 Кокот Володимир Романович

Токсиколого-гігієнічна характеристика пестициду "Полікарбацин" і гігієна праці в умовах його виробництва та застосування : Автореф.дис.... канд.мед.наук:(14.02.01)/ В.Р. Кокот; Львівський нац. мед. ун-т .-Львiв ,2004.-20 с.


11. К60 Колбіна Іветта Валеріївна

Морфометричні властивості еритроцитів, показники гемодинаміки і варіабельності серцевого ритму у хворих на стабільну стенокардію напруги та їх зміни під впливом метаболічної терапії: Автореф.дис.... канд.мед.наук:(14.01.11)/ І.В. Колбіна; Запорізький держ.мед.ун-т .-Запорiжжя, 2004.-20 с.


12. К603 Колесник Варвара Петрівна

Морфологічні особливості субпопуляцій лімфоцитів периферичної крові при хірургічних захворюваннях щитовидної залози: Автореф.дис.... канд.мед.наук:(14.01.03)/ В.П. Колесник; Харківський держ.мед.ун-т .-Харкiв, 2003.-19 с.


13. К614 Колосова Оксана Вікторівна

Шляхи оптимізації методів полімеризації фотокомпозиційних матеріалів: Автореф.дис.... канд.мед.наук:(14.01.22)/ О.В. Колосова; Укр.мед.стомат.академія .-Полтава ,2004.-20 с.


14. К614 Колотвіна Лариса Іванівна

Комплексна терапія гіпертонічної хвороби у жінок з клімактеричним синдромом в практиці сімейного лікаря: Автореф.дис.... канд.мед.наук:(14.01.02)/ Л.І. Колотвіна; Нац.мед.ун-т ім.О.О.Богомольця .-Одеса ,2004.-21 с.


15. К642 Кондратюк Віталій Євгенович

Особливості біоелектричної активності серця, системної та інтракардіальної гемодинаміки у хворих на гіпертонічну хворобу старшого віку: вплив тривалої антигіпертензивної терапії: Автореф.дис.... канд.мед.наук:(14.01.11)/ В.Є. Кондратюк; Ін-т кардіології ім.М.Д.Стражеска .-К.,2003.-20 с.


16. К674 Корнієнко Тетяна Михайлівна

Порушення показників ліпідного профілю та метаболізму оксиду азоту у хворих на хронічну ішемічну хворобу серця з синдромом дисліпідемії та їх медикаментозна корекція: Автореф.дис.... канд.мед.наук:(14.01.11)/ Т.М. Корнієнко; Ін-т кардіології ім.М.Д.Стражеска .-К.,2004.-23 с.


17. К683 Король Павло Олександрович

Вплив радіойодотерапії на функцію слинних залоз хворих на диференційований рак щитовидної залози за даними сіалосцинтиграфії: Автореф.дис.... канд.мед.наук:(14.01.23)/ П.О. Король; Ін-т онкології .-К.,2003.-16 с.


18. К958 Королюк Юрій Григорович

Стабільність, зонна структура та оптичні властивості твердих розчинів на основі елементів IV групи : Автореф.дис.... канд.фарм.наук:(14.03.05)/ Ю.Г. Королюк; Нац.фарм.ун-т .-Харкiв ,2003.-20 с.


19. К727 Костюченко Олександр Леонідович

Протирецидивне лікування хворих на поліпозний риносинусит: Автореф.дис.... канд.мед.наук:(14.01.19)/ О.Л. Костюченко; Ін-т отоларингології ім.О.С.Коломійченка .-К.,2004.-18 с.

20. К731 Котелевський Роман Анатолійович

Клініко-експериментальне обгрунтування профілактики карієсу інгібіторами глюкозидаз: Автореф.дис.... канд.мед.наук:(14.01.22)/ Р.А. Котелевський; Нац.мед.ун-т ім.О.О.Богомольця .-К.,2004.-17 с.


21. К734 Котлик Юлія Олександрівна

Порушення в організмі жінок при безплідності імунологічного генезу і способи їх корекції з використанням тканинної трансплантації: Автореф.дис.... канд.мед.наук:(14.01.01)/ Ю.О. Котлик; Харківський держ.мед.ун-т .-Харкiв, 2004.-19 с.


22. К76 Кошелєв Олег Станіславович

Експериментальне обгрунтування використання похідних вазопресину для регугяції просторової пам'яті і функціонального стану гіпокампа: Автореф.дис.... канд.мед.наук:(14.03.05)/ О.С. Кошелєв; Ін-т фармакології та токсикології .-К.,2003.-16 с.


23. К76 Кошель Тетяна Валеріївна

Комплексне лікування гіпотонічних станів у осіб молодого та середнього віку: Автореф.дис.... канд.мед.наук:(14.01.15)/ Т.В. Кошель; Київ.мед.академ.післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика .-К.,2004.-21 с.


24. К772 Кравченко Людмила Іванівна

Можливості прогнозування і особливості розвитку вікової катаракти при порушенні дезінтоксикаційної функції печінки: Автореф.дис.... канд.мед.наук:(14.01.18)/ Л.І. Кравченко; Ін-т очних хвороб і тканинної терапії ім.В.П.Філатова .-Одеса ,2004.-19 с.


25. К772 Кравченко Олексій Ігорович

Метаболічні особливості гемодинамічних порушень при гіпертонічній хворобі у робочіх машинобудування: Автореф.дис.... канд.мед.наук:(14.01.11)/ О.І. Кравченко; Харківський держ.мед.ун-т .-Харкiв ,2004.-20 с.


26. К774 Краєвська Наталія Альбертівна

Профілактика післяопераційних ускладнень у жінок з доброякісними пухлинами матки: Автореф.дис.... канд.мед.наук:(14.01.01)/ Н.А. Краєвська; Нац.мед.ун-т ім.О.О.Богомольця .-К.,2004.-19 с.


27. К846 Крутікова Елла Іванівна

Клініко-патогенетичне обгрунтування комплексної терапії ендоцервікозів, ускладнених папіломавірусною інфекцією: Автореф.дис.... канд.мед.наук:(14.01.01)/ Е.І. Крутікова; Нац.мед.ун-т ім.О.О.Богомольця .-К.,2004.-21 с.


28. К846 Круть Юрій Якович

Прееклампсія у вагітних з первинною артеріальною гіпертензією (прогнозування, клініко-патогенетичне обгрунтування профілактики та терапії): Автореф.дис. ...д-ра мед.наук (14.01.01)/ Ю.Я. Круть; Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології.-К.,2004.-37 с.


29. К821 Кривуша Олена Леонідівна

Клініко-імунологічні аспекти гострих кишкових інфекцій у дітей та особливості відновлення мікрофлори кишечника у постінфекційний період: Автореф.дис.... канд.мед.наук:(14.01.10)/ О.Л. Кривуша; Дніпропетровська держ.мед.академія .-Дніпропетровськ ,2004.-20 с.


30. К823 Крилова Олена Олександрівна

Обгрунтування лікування синдрому ендогенної інтоксикації у хворих на неспецифічний виразковий коліт і хворобу Крона: Автореф.дис.... канд.мед.наук:(14.01.36)/ О.О. Крилова; Дніпропетровська держ.мед.академія.-Дніпропетровськ ,2004.-22 с.


31. К889 Кудря Олександр Вікторович

Роль порушень ліпідного обміну та ендотеліальної дисфункції у прогресуванні хронічної ниркової недостатності: Автореф.дис.... канд.мед.наук:(14.01.02)/ О.В. Кудря; Харківський держ.мед.ун-т .-Харкiв ,2004.-19 с.


32. К90 Кулачковська Ірина Юріївна

Критерії формування "груп ризику" розвитку мультифакторної патології нирок у дітей: Автореф.дис.... канд.мед.наук:(14.01.10)/ І.Ю. Кулачковська; Львівський нац. мед. ун-т .-Львiв ,2004.-17 с.


33. К903 Кулініч Тетяна Іванівна

Клініко-патогенетичні аспекти комплексного лікування фонових процесів шийки матки: Автореф.дис.... канд.мед.наук:(14.01.01)/ Т.І. Кулініч; Нац.мед.ун-т ім.О.О.Богомольця .-К.,2005.-22 с.


34. К93 Курбацька Ольга Володимирівна

Клініко-патогенетична характеристика неплідності, обумовленої імунологічними факторами, й ефективність корекції порушень з використанням імуноактивних препаратів: Автореф.дис.... канд.мед.наук:(14.01.01)/ О.В. Курбацька; Харківський держ.мед.ун-т .-Харкiв ,2003.-20 с.


35. К934 Курніна Юлія Вадимівна

Зміни рівнів тиреоїдних і адреналових гормонів та показників калікреїн-кінін-протеазної системи при геморагічному васкуліті у дітей: Автореф.дис.... канд.мед.наук:(14.01.10)/ Ю.В. Курніна; Харківська мед.академ.післядипломної освіти .-Харкiв ,2003.-20 с.


36. К964 Куценко Тетяна Олександрівна

Фармакологічне вивчення противиразкової активності супероксиддисмутази: Автореф.дис.... канд.фізико-математ.наук:(01.04.10)/ Т.О. Куценко; Чернівецький нац.ун-т ім.Ю.Федьковича.-Чернiвцi ,2004.-20 с.


37. К964 Кушнір Антон Семенович

Клініко-морфологічні паралелі при хронічних гнійних середніх отитах в залежності від краніологічних особливостей будови печерно-соскоподібної частини середнього вуха: Автореф.дис.... канд.мед.наук:(14.01.10)/ Нац.мед.ун-т iм.О.О.Богомольця .-Харкiв ,2004.-20 с.


38. С914 Сухомлінова Ірина Євгенівна

Роль селезінки в регуляції еритропоезу через вплив серотоніну на процеси вільнорадикального окислення в нирках: Дис. ... канд.мед.наук(14.03.03.)/ І.Є. Сухомлінова; Запорізький держ.мед.ун-т .-Запорiжжя ,2005.-133 с.


39. Ф333 Федорова Валентина Романівна

Відмінності ефектів генів фотоперіодичної реакції в озимої м'якої пшениці: Автореф.дис.... канд.біол.наук:(03.00.15)/ В.Р. Федорова; Селекційно-генетичний ін-т.-Одеса ,2004.-18 с.


40. Ф348 Федусенко Олександр Анатолійович

Трансторакальна пункційна біопсія під контролем рентгенівської комп'ютерної томографії в діагностиці вогнищевої патології легенів: Автореф.дис.... канд.мед.наук:(14.01.23)/ О.А. Федусенко; Ін-т онкології .-К.,2003.-22 с.


41. Х736 Холопов Леонід Семенович

Зміни апарата аортального клапана, структури та функції лівого шлуночка, гемодинамічних параметрів, їх медикаментозна корекція у хворих з хронічною аортальною недостатністю: Дис. ... канд.мед.наук(14.01.12.)/ Л.С. Холопов; Донецький мед.ун-т .-Донецьк,2005.-147 с.


Схожі:

I. медицин а iconИзучение внутренних болезней и основне пути становления личности врача
При изучении клинической медицин, да и медицин вообще, наряду с приобретением и усовершенствованием знаний особую значимость имеет...
I. медицин а iconРобоча навчальна програма
Буликом Р.Є. та доцентом Черновською Н. В. на підставі Програми з медичної біології для студентів вищих медичних навчальних закладів...
I. медицин а iconДонецький національний медичний унiверситет iм. М. Горького «Ішемiчна хвороба серця. Стенокардiя»
«Ішемiчна хвороба серця. Стенокардiя» Методичнi вказiвки для студентiв 5 курса для самостійної підготовки до практичних занять на...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи